Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele_______________________________ Data___________________

Test de evaluare

1. Calculaţi:
6x9= 42 : 7 = 124 x 3 = 842 : 2 =
7x4= 56 : 8 = 464 x 23 = 848 : 4 =
2x9= 25 : 5 = 375 x 17 = 426 : 2 =
8x7= 81 : 9 = 360 x 64 = 372 : 4 =

2. Calculați și faceți proba:


735: 6= 731: 9= 768: 5=

3. Află numerele necunoscute:


a : 7 = 129 216 : b = 8 c : 8 = 245 rest 6 a x 4 < 16
a = ________ b = ________ c = __________
a = ________ b = ________ c = __________
______________ ____________ ___________

4. Aflați:
*numărul de 7 ori mai mic dacât 957;

*sfertul numărului 208;

*jumătatea numărului 732.

5. Într-o livadă sunt 128 meri , peri cât jumătate din numărul merilor , iar pruni cât un
sfert din numărul perilor .
Câţi pomi sunt în livadă ?
Rezolvare
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________