Sunteți pe pagina 1din 18

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3
ŞIMLEU SILVANIEI

NIVEL I (3-5 ANI)


GRUPA MIJLOCIE „A”
AN ŞCOLAR 2017-2018

PROF: PERNEŞ CAMELIA

1
EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
DISCIPLINA: ACTIVITATE MATEMATICĂ

PROBA 1 JOC DIDACTIC „NUMĂRĂ ŞI POTRIVEŞTE”

CAPITOL:NUMERE NATURALE
CONŢINUTURI:Cunoaşterea numerelor în limitele 1-3,număratul în limitele 1-3,raportarea
numărului la cantitate,constituire de mulţimi cu 1-3 elemente.
OBIECTIVE : - să numere în limitele 1-3:
-să recunoască şi să denumescă cifrele în limitele 1-3;
-să formeze mulţimi cu 1,2,3 elemente.
-să asocieze cifra cantităţii corespunzătoare;

ITEMI: I 1=Spune ce cifră este;


I 2= Formează o mulţime cu 1..3 elemente;
I 3= Alege cifra care se potriveşte la mulţimea…

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

PROBA 2 JOC LOGIC „CINE ŞTIE MAI BINE?”

CAPITOL:FORME GEOMETRICE
CONŢINUTURI:Cunoaşterea formelor geometrice:cerc,pătrat;
sortare şi clasificare după:formă,culoare,mărime.
OBIECTIVE: -să denumească corect formele geometrice cerc şi pătrat;
-să clasifice formele geometrice după criteriul formei, culorii şi al mărimii;
-să folosească piesele în redarea plană a unor obiecte din joc.

ITEMI: I 1=Denumeşte figurile geometrice;


I 2=Grupează formele geometrice după formă, mărime şi culoare;
I 3=Construieşte ceva din piese geometrice şi spune ce piese a folosit.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

2
EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
DISCIPLINA: CUNOAŞTEREA MEDIULUI

PROBA 1 JOC DIDACTIC „CUM MĂ NUMESC ŞI CE ŞTII DESPRE MINE?”

CAPITOL:ANIMALE
CONŢINUTURI:Denumirea animalelor observate, descrierea animalelor observate,mediul de
viaţă,foloase.
OBIECTIVE: - să denumească animalul din imagine;
-să enumere părţile din care este alcătuit corpul;
-să spună unde trăieste;
-să enumere câteva foloase pe care le avem de la animalul prezentat.

ITEMI: I 1=Denumeşte corect animalul din imagine;


I 2=Spune ce ştie despre el;
I 3= Spune unde trăieşte şi ce foloase aduce .

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

PROBA 2 JOC DIDACTIC „AŞEAZĂ LA ANOTIMPUL POTRIVIT”

CAPITOL:ANOTIMPURI
CONŢINUTURI: Recunoaşterea şi denumirea celor patru anotimpuri,aspecte specifice fiecărui
anotimp,fenomene specifice fiecărui anotimp,care este cel mai iubit anotimp.
OBIECTIVE: -să denumească anotimpurile prezentate în imagine;
-să spună care sunt semnele fiecărui anotimp;
-să numească anotimpul îndrăgit argumentându-şi preferinţa.

ITEMI: I 1=Denumeşte anotimpul reprezentat în imagine;


I 2= Identifică cel puţin o imagine (un element) care reprezintă o caracteristică a
anotimpului denumit.
I 3=Descrie în câteva propoziţii anotimpul preferat.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

3
EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: EDUCAREA LIMBAJULUI

PROBA 1 JOC DIDACTIC „TRĂISTUŢA VERONICĂI”

CAPITOL:ASPECTUL SINTACTIC
CONŢINUTURI:Construirea de propoziţii cu acord între subiect şi predicat,
pluralul şi singularul substantivelor,acordul pronumelui cu unele părţi ale propoziţiei,verbe la
timpul trecut şi prezent.
OBIECTIVE : -să denumească poveşti cunoscute;
-să enumere personajele dintr-o poveste aleasă;
-să redea un fragment din povestea din imagine.

ITEMI: I 1=Recunoaşte povestea din imagine;


I 2=Enumeră personajele din poveste;
I 3=Povesteşte un fragment din poveste ce i-a plăcut cel mai mult.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

PROBA 2 RECITARE DE POEZII „CINE RECITĂ MAI BINE?”

CAPITOL:EXPRESIVITATEA EXPRIMĂRII
CONŢINUTURI: Exprimare nuanţată,intonaţie,interpretare,dramatizare.
OBIECTIVE: -să menţioneze poezii învăţate pe parcursul anului;
-să recite (chiar şi cu sprijin din partea educatoarei) o poezie învăţată;
- Se exprimă corect şi fluent respectând acordul dintre părţile de propoziţie.

ITEMI: I 1=Numeşte câteva poezii învăţate;


I 2=Recită o poezie, la alegere;
I 3= Are o exprimare corectă şi fluentă respectând acordul dintre părţile de propoziţie..

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

4
EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV

DISCIPLINA:EDUCAŢIE PLASTICĂ

PROBA 1 ‘’ JUCĂRII PREFERATE ‘’

CONŢINUTURI : Exprimarea liber- creativă prin intermediul desenului, picturii sau modelajului

OBIECTIVE: - să denumească materialele specifice activităţilor de educaţie plastică


( educatoarea pregăteşte din timp materialele cu care au lucrat în timpul anului): acuarele,
pensule, pahare, plastilină, planşete, creioane colorate, etc.
- să redea liber teme plastice specifice desenului, picturii sau modelajului;
- să folosească cuvinte şi expresii specifice activităţilor artistico – plastice: apăsare, frământare,
colorare, ştampilare, rupere, etc.

ITEMI: I 1= Denumeşte materialele pe care le-ai găsit în săculeţ;


I 2= Realizează o jucărie preferată folosind tehnicile învăţate;
I 3= Explică modul de realizare al lucrării.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

5
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

DISCIPLINA: EDUCAŢIE MUZICALĂ

PROBA 1 ‘’ CÂNTĂ CA MINE!‘’

CONŢINUTURI : Interpretarea expresivă a cântecelor de diferite categorii;

OBIECTIVE -să intoneze corect linia melodică a unui cântec cunoscut;


-să recunoască un cântec după un fragment melodic audiat;
-să execute mişcările sugerate de text.

ITEMI I1= Interpretează în grup cântece cunoscute;


I2= Recunoaşte cântecul şi-l continuă;
I3=Efectuează mişcările cerute de textul cântecului.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

6
EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

DISCIPLINA: ACTIVITATE PRACTICĂ

PROBA 1 ‘’ CE POT FACE DOUĂ MÂINI DIBACE‘’

CONŢINUTURI: Verificarea cunoştinţelor despre materialele utilizate în cadrul activităţilor


practice, a modului de însuşire a deprinderilor specifice acestui gen de activităţi.

OBIECTIVE :- să denumescă materialele folosite în cadrul activităţilor practice (hartie colorată /


lipici, fire,etc)
-să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru;

-să efectueze operaţii simple de lucru în vederea realizării temei propuse.

ITEMI: I 1= Denumeşte materialele pe care le-a găsit în săculeţ;


I 2= Realizează tema dată folosind tehnicile de lucru învăţate;
I 3= Alege o lucrare care îi place motivând alegerea făcută.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

PROBA 2 “MICII MEŞTERI MARI”

CONTINUTURI: Verificarea cunoştinţelor despre materialele utilizate în cadrul activităţilor


practice, a modului de însuşire a deprinderilor specifice acestui gen de activităţi.

OBIECTIVE :
- să denumescă materialele folosite în cadrul activităţilor practice
- să efectueze operaţia de îndoire în vederea realizării temei propuse
-să participe activ la rezolvarea unor sarcini casnice curente.

ITEMI: I 1= Denumeşte materialele pe care le-ai găsit în cosuleţ;


I 2= Realizează operaţia de îndoire în vederea realizării temei propuse;
I 3= Ajută la distribuirea şi strângerea materialelor. .

7
EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

DISCIPLINA: EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

PROBA 1 ‘’ ŞTIU SĂ MĂ COMPORT FRUMOS !‘’

CONŢINUTURI: Norme de comportament şi de convieţuire în grup.

OBIECTIVE:-să cunoască şi să aplice norme elementare de convieţuire în grup;


-să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;

ITEMI: I 1= Descrie comportamentul observat în imagine;


I 2= Identifică comportamentul pozitiv şi cel negativ;
I 3= Dă el însuşi un exemplu de comportament pozitiv.

PROBA 2 ‘’ COPII POLITICOŞI !‘’

CONŢINUTURI: Utilizarea formulelor de politeţe şi a formulelor de salut .

OBIECTIVE :- să utilizeze formule de salut: “Bună dimineţa!”, “Bună ziua!”, “La revedere!”
-să utilizeze în vorbirea curentă formule de politeţe : “Te rog”, “Mulţumesc”
-să adreseze mesaje frumoase persoanelor din jur.

ITEMI: I 1=Foloseşte formule de salut: “Bună dimineţa!”, “Bună ziua!”, “La revedere!”
I 2= Utilizează în vorbirea curentă formule de politeţe: “Te rog”, “Mulţumesc”
I 3= Adresează un mesaj frumos colegului său.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

8
EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ

PROBA 1 JOC SPORTIV„CINE NU MAI POATE, SĂ SE DEA DEOPARTE! ”

CONŢINUTURI: Cunoaşterea schemei corporale, modul de executare a unei comenzi, variante


de mers şi alergare.
OBIECTIVE : - să indice anumite părţi ale corpului dovedind o bună cunoaştere a schemei
corporale;
- să răspundă adecvat la o comandă primită;
-să execute corect diferite variante de mers şi alergare.

ITEMI: I 1= Aşează mâinile pe partea de corp cerută;


I 2= Răspunde adecvat la comandă primită;
I 3= Execute corect diferite variante de mers şi alergare .

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

PROBA 2 PARCURS APLICATIV ”COMPETIŢIA”

CONŢINUTURI: Deprinderi motrice: mers, alergare, săritură, mers în echilibru, reguli de igienă a
efortului fizic.

OBIECTIVE : -să execute corect deprinderile motrice învăţate;


- să manifeste spirit de echipă, dar şi de competiţie în cadrul jocului;
-să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

ITEMI: I 1= Execută corect deprinderile motrice învăţate în cadrul traseului aplicativ;


I 2= Manifestă spirit de echipă şi de competiţie în cadrul jocului;
I 3= Aplică regulile de igienă a efortului fizic.

Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
9
1 Item =CN

10
CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE LA EVALUAREA INIŢIALĂ
Grupa mijlocie “A”
An şcolar 2017-2018

Nr. Numele şi prenumele DOMENIUL


Crt copilului evaluat Limbă si Ştiinţe Om si societate Estetic şi creativ Psiho-
comuni- Motric
care Activitate Cunoaşte- Ed. Ptr. Activ.
Matemati rea societate practică Ed. Activitate
că mediului muzicală artistico-
plastică
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

11
RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ

Perioada în care s-a realizat evaluarea iniţială a fost - 11-22.09 2017 – primele două
săptămâni din semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018. . Probele de evaluare iniţială au fost
aplicate unui număr de 17 copii iar comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de
dezvoltare.
Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmărit nivelul la care se află copiii la
intrarea în grupa mijlocie , în ceea ce priveşte:
● Dezvoltarea intelectuală – cunoaşterea numerelor în limitele 1-3, număratul în limitele 1-3,
raportarea numărului la cantitate, constituire de mulţimi cu 1-3 elemente, cunoaşterea
formelor geometrice (cerc,pătrat), sortare şi clasificare după:formă,culoare,mărime, construirea
de propoziţii cu acord între subiect şi predicat, exprimarea, cunoştinţe despre mediu (despre
anotimpuri, culori, animale, obiecte), cunoştinţe ce permit înţelegerea poziţiilor spaţiale,
cunoaşterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a simţurilor (gust, văz, auz).
● Dezvoltarea fizică – înălţime, greutate, echilibru, indică diferite părţi ale corpului, execută
mişcări simple la comandă.
● Dezvoltare artistică – ţine corect creionul în mână, desenează linii ori redă chiar unele
obiecte, colorează, cântă.
● Dezvoltare socio-emoţională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al
grădiniţei, participarea , stabilitatea şi autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii,
rezistenţa la efort, respectarea unor reguli de convieţuire socială.
Metodele de evaluare, folosite pe domenii experențiale, au fost următoarele:
observaţia curentă, chestionarea orală (realizată în cadrul convorbirilor, jocurilor didactice,
etc), fişe de evaluare, analiza produselor activităţii.
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să
permită preşcolarului să se manifeste liber și creativ .
Prin evaluarea interdisciplinară, preşcolarii au avut prilejul de a transcede grani țele
dintre discipline, de a-şi exersa cunoștințele, deprinderile, comportamentele, etc. și a dobândi
capacități de transfer.
12
Analizând şi interpretând datele obţinute în urma evaluării iniţiale, raportate la
obiectivele propuse am tras următoarele concluzii:

Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea 12 copii au obţinut un comportament atins
fiind capabili să denumească obiecte, fiinţe din mediul apropiat şi cunoscut lor, să răspundă la
întrebări în propoziţii făcând corect acordul dintre subiect şi predicat, utilizând corect
singularul şi pluralul substantivelor, să pronunţe relativ corect sunetele care compun cuvintele,
ba chiar să povestească scurte fragmente din poveşti cunoscute. 5 copii întâmpină insă
dificultăţi în ceea ce priveste exprimarea şi pronunţia; o fetiţă şi un băiat pronunţă greşit
sunetele , înlocuindu-le sau omiţându-le pe cele care se formează mai târziu (şuierătoare,
siflante, vibrante); un băiat e bâlbâit, iar doi băieţi fiind de altă etnie- unul magiară şi altul
rromă – acesta din urmă nu cunoaşte şi nu vorbeşte aproape deloc limba română
Sunt şi copii la care atenţia şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate, de scurtă durată,
acest lucru conducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .
Măsuri ameliorative
Pentru copiii care au dificultăţi de pronunţie se vor desfăşura mai multe jocuri –exerciţii
de corectare a vorbirii.
Copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în
forţele proprii.
Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabularului.
Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.

Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că sunt 14 copii care au însuşite cunoştinţe referitoare
la mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, grupează elemente componente ale mediului
(animale , obiecte),cunosc anumite caracteristici ale anotimpurilor, însă sunt şi copii (3) care
nu adresează întrebări în legătură cu cele observate, nu denumesc corect animale, obiecte, nu

13
cunosc anotimpurile, nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică, nu caută
informații suplimentare despre tema studiată.

Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune,
cât şi la jocurile desfăşurate la centrul ştiinţă.
Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele
referitoare la animale, anotimpuri şi caracteristicile acestora.
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului 
înconjurător ( intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii
înconjurătoare a cauzalităţii acestora în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice
despre lume).

Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


Majoritatea copiilor formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii (formă,
culoare, mărime). Majoritatea copiilor numără corect în limitele 1 – 3, formează după cerinţă
grupe de 1-3 obiecte. O mare parte dintre copii identifică corect forma geometrică cerc şi
pătrat, poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o
durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii, precum și manipularea defectuoasă a
materialelor, a fișelor de lucru și folosirea unui limbaj matematic inadecvat.
Măsuri ameliorative
Copiii care au întâmpinat greutăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber alese, prin diverse forme de activitate: exerciţii de numărat, de formare de
grupe de 1-3 obiecte, de recunoaştere a cifrelor, construcţii cu forme de diferite culori şi
mărimi, sortarea jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri „Numără şi potriveşte”
„Ghici unde s-a ascuns ursuleţul!”, „Aşează jucăria”, „Domnişoara drăguţică s-a încurcat” etc.

14
Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup însă , există şi unii
copiii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Copiii colaborează
în grup pentru realizarea unei sarcini.
Am constatat că sunt copii care se implică să iau atitudine în anumite situaţii problemă,
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi,
îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii. Prin tot demersul educational s-a realizat
înțelegerea unor concepte precum: dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul, etc.
Totuşi, deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică, unii copii sunt mai rezervaţi , nu au
iniţiativă, altii nu respectă regulile, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Se va insista pe dezvoltarea sentimentelor de înţelegere, empatie, compasiune,acceptare
punând copiii în situaţia de a oferi ajutor.
Îi voi încuraja să se cunoască pe ei înşişi ca apoi să se accepte şi respecte între ei.
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a
lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea voi desfăşura majoritatea jocurilor şi
activităţilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă
Se vor organiza vizite, urmărindu-se formarea şi dezvoltarea unei atitudini
pozitive/ecologice faţă de mediul înconjurător.

Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Majoritatea copiilor cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice,
utilizându-le corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite, realizând în general lucrări practice
estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate încă deprinderile de lucru , coordonarea
ambelor mâini nu este perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor.
Voi desfăşura activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.

15
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse.

Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor mânuiesc corect instrumentele de
lucru (plastilină, acuarele, creioane colorate); modelează plastilina realizând forme de
dimensiuni şi culori diferite, utilizând tehnici specifice.Copiii au deja cunoștințe și abilități,
ceea ce le-a permis să reacționeze într-o manieră personală specifică nivelului de vârstă.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte respectarea poziției de lucru, rigiditatea mâinilor,
mânuirea materialelor.
Măsuri ameliorative
Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente, creativitatea şi originalitatea, în
redarea liberă a desenului, lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale, originale şi creative.
Îi voi sprijini să-şi dezvolte reprezentările despre obiecte, persoane care îi înconjoară şi
care le trezesc interesul în activităţile specifice, dar şi în cadrul centrului artă, cu fiecare ocazie
posibilă.
Voi urmări dezvoltarea simţului estetic şi capacitatea de a armoniza spaţiul plastic.

Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că o mare parte dintre copii respectă linia melodică şi textul cântecului,
audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul.
Am observat însă si ezitări la marcarea ritmului, nu execută mişcările în concordanţă cu
textul, nu cântă toţi deodată.
Măsuri ameliorative
Voi învăţa şi vom repeta împreuna cu copiii în cadrul activităţilor (de joc, alese) unele
cântece rimate la care se folosesc bătăi din palme, etc.

16
Domeniul psihomotric – Educaţie fizică
În urma activităţilor de evaluare am constatat că toți preşcolarii execută corect
deprinderile motrice învăţate: mers, alergare, săritură, mers în echilibru, aruncarea-prinderea
mingii, execută mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală şi reuşesc să le utilizeze
corect în diferite contexte.

Măsuri ameliorative
Se vor desfăşura activităţi de respectare a regulilor de igienă , a regulilor jocurilor, activităţi
de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile primite. De asemenea se vor
desfăşura acţiuni de orientare în spaţiu după un reper dat, dezvoltare fizică, gimnastică de
înviorare zilnică, divertisment şi jocuri în aer liber.

Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile, elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de
datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor
priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educaţională din
învăţământul preşcolar.

17
Rezultatele evaluării iniţiale la grupa mijlocie A se reflectă astfel:

Nr. Categoria de activitate Nr. copii CA CD CNS


crt. testaţi
1 DLC –Educarea limbajului
2 DS –Activitate matematică
3 DS –Cunoaşterea mediului
4 DOS – Educaţie pentru
societate
5 DOS –Activitate practică
6 DEC – Activitate artistico-
plastică
7 DEC – Educaţie muzicală
8 DPM – Educaţie fizică

18

S-ar putea să vă placă și