Sunteți pe pagina 1din 2

Publicat in 

Monitorul Oficial, partea I nr. 1076 din 18.11.2004 

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si


turismului
Nr. 2068/09.11.2004
ORDIN

 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea


tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire,
modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant,
pentru transportul feroviar si cu metroul

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor
Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999 republicata, ale art. 1
alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii
Feroviare Romane - AFER, ale art. 4 lit. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a
Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998, si ale art.
5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

avand in vedere prevederile articolului 70 din Acordul European instituind o asociere intre
Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de Romania prin Legea nr. 20/1993, ale
Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea
sistemului feroviar transeuropean conventional, ale Directivei 96/48/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar
transeuropean de mare viteza,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:


Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau
serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii
feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, se modifica dupa cum urmeaza

1. Litera b) a articolului 7 din anexa nr. 1 "Norme privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a
furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul" se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

"b) dispun de structuri organizatorice, de dotari tehnice, de documentatie tehnica si de personal instruit si
atestat, dupa caz, care sa asigure desfasurarea proceselor de realizare a produselor si/sau prestarii serviciilor
feroviare critice pentru care s-a solicitat autorizatia;".

2. Litera e) a articolului 8 din anexa nr. 1 "Norme privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a
furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul" se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

"e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii, proprii agentului economic respectiv, care sustin
tinerea sub control a proceselor de realizare a produselor si/sau prestarii serviciilor feroviare critice;"

3. Litera i) a articolului 7 din anexa nr. 5 "Norme privind acordarea de agremente tehnice feroviare in
transportul feroviar si cu metroul" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"i) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice, de
dotari tehnice, precum si de personal instruit si atestat, dupa caz, care sa asigure desfasurarea proceselor de
realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c);".

4. Litera c) a articolului 8 din anexa nr. 5 "Norme privind acordarea de agremente tehnice feroviare in
transportul feroviar si cu metroul" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) documentele care sustin tinerea sub control a proceselor de realizare a produselor fabricate in tara,
precum si a celor din import; lista documentelor pentru tinerea sub control a proceselor specifice activitatilor
prestate de solicitantii pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar, conform
prevederilor art. 2 alin. (5) si (6) din prezentul ordin;".

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.