Sunteți pe pagina 1din 2

Dreptul de retur a produselor - Care sunt obligațiile și drepturile magazinului online și ale clienților

Returul reprezintă dreptul Clientului/consumatorului de a solicita restituirea bunului achiziționat în


schimbul returnării prețului. Acest drept se naște în cazul exercitării de către client a dreptului său legal
de retragere din contractul la distanță.

Clientul nu are dreptul de a renunța la contract în cazul achiziționării de produse care:

 Sunt realizate după specificațiile clientului sau sunt personalizate conform cerințelor acestuia;

 Se deteriorează sau expiră rapid

 Nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost
desigilate de client.

 Potrivit naturii lor devin inseparabil amestecate cu alte elemente

 Sunt înregistrări audio video/programe informatice, ce au fost desigilate după livrare

 Reprezintă servicii ce au fost integral prestate până la momentul exercitării dreptului de retur

Clientul/consumatorul are dreptul de a-și exercita dreptul de retragere în termen de 14 zile de la data
intrării de către acesta în posesia bunurilor achiziționate. Dreptul de retragere poate fi exercitat de
Client fără justificare (fără a indica vreun motiv). În cazul în care o comandă este livrată în mai multe
etape, termenul de 14 zile se împlinește la data primirii de către Client a ultimului produs din comandă.

Pentru a produce efecte, informarea de retragere emisă de Client/consumator, trebuie transmisă de


către acesta către magazinul online, până la expirarea perioadei de retragere de 14 zile, chiar dacă
mesajul/comunicarea ajunge la vânzător după expirarea acestei perioade.

Informarea de retragere se poate face fie prin formularul de retragere prevăzut în anexă la OUG
34/2014, fie printr-o declarație scrisă de retragere transmisă sub orice formă vânzătorului.

În cazul retragerii consumatorului din contract, magazinul online este obligat la:

 Restituirea către acesta a tuturor sumelor primite cu titlu de preț, inclusiv costurile livrării în
termen de maxim 14 zile de la primirea deciziei de retragere

 Dacă consumatorul nu este de acord cu altă modalitate de rambursare, restituirea banilor se


face prin aceleași modalitate de plată ca cele folosite de consumator

 Dacă consumatorul a ales altă modalitate de livrare decât livrarea standard propusă de
vânzător, acesta din urmă nu are obligația de a rambursa cumpărătorului costurile suplimentare
de livrare ce depășesc costurile modalității standard de livrare

 Rambursarea banilor poate fi amânată până la momentul rambursării de către consumator a


bunurilor achiziționate sau până la transmiterea de către acesta din urmă a unei dovezi a
transmiterii spre rambursare a bunurilor către vânzător, luându-se în considerare data cea mai
apropiată
 Consumatorul suportă costurile de retur, cu excepția situației în care vânzătorul și-a asumat să
suporte aceste costuri

 În cazul în care consumatorul degradează bunurile prin folosirea acestora într-o manieră ce
excedă testarea efectivă a caracteristicilor și/sau funcționalității acestora, acesta poate fi ținut
responsabil, sub condiția ca vânzătorul să poată dovedi prejudiciul suferit