Sunteți pe pagina 1din 70

1. Executaţi calculele indicate (coloana C se afla pe pagina - Formule 2).

A B A+B A^2-B/3 2AB-(a+b)/2 (A+B)/C (A+C)/(B+C)


8 8
2 4
8 7
6 2
7 6

2.
Elaboraţi tabelul de calcul a salariului lucrătorilor conform timpului efectiv lucrat.
Remunerarea depinde de numărul zileleor lucrate în lună, categoria muncitorului şi premiu.

Lista tarifelor
Categoria 1 2 3 4 5
Tarif 50 70 90 100 120
Premiu 500 700 1000 1500 2000
Salariu
NP Zile Categoria Salariu Premiu Calculat
1 Andrievschi Maria A. 20
2 Ciobanu Anatol I. 10
3 Coroban Margareta N. 15
4 Cucoş Galina A. 22
5 Topor Iurie I. 17
6 Zugravu Andrei V. 20
Total:

3. Elaboraţi un tabel de calcul a premiilor, unde se ştie:


Premiul=Salariu*Coeficient_Premiu,
Reţineri din salariu =6%.

Reţineri 0.06

Calcul premiu "SRL Zorile"


Salariu Coeficient Reţineri Salariu spre
NP calculat Premiu, lei Premiul, lei salariale, lei plată, lei
1 Andrievschi Maria A. 4,000 lei 0.6
2 Ciobanu Anatol I. 5,000 lei 0.5
3 Coroban Margareta N. 3,600 lei 0.4
4 Cucoş Galina A. 3,200 lei 0.3
5 Topor Iurie I. 4,300 lei 0.2
6 Zugravu Andrei V. 2,800 lei 0.8
Total:
Completaţi borderoul de evidenţă a notelor la examenul de Informatică pentru o grupă de 10
4. studenţi. Să se calculeze nota Finală, dacă se cunoaşte nota pe Semestru şi Examen, având o
pondere Semestru - 0.6, Examen -0,4 în nota Finală.

Notă Coeficienţi
Cod
Student Semestru Examen Finală 0.6 0.4
matricolă
C
8
3
2
1
4
Funcţii matematice
=SUM(argument1; argument2 …)

Raport de sinteză 2017 (semestrul II)


Iul Aug Sep Oct Nov Dec

Produs1 5.95 5.10 4.99 6.00 7.22 7.80

Produs2 3.32 7.28 7.45 4.99 2.81 6.32

Produs3 3.70 8.04 3.65 2.67 2.88 5.88


Produs4 3.55 8.80 8.88 4.11 4.36 8.12
Produs5 4.99 9.56 9.10 2.81 6.32 9.14
Produs6 2.67 5.44 4.23 2.88 5.88 7.77
Produs7 4.11 7.45 7.56 4.36 8.12 5.67
Produs8 2.81 3.65 2.67 4.99 9.14 5.32
Produs9 2.88 6.32 4.11 2.67 7.77 3.32
Produs10 4.36 4.36 6.89 5.00 5.44 8.88
Total vânzări
lunare

Calculaţi suma totală a vânzărilor realizate în luna Iulie pentru Produs1 şi Produs3

Calculaţi suma totală a vânzărilor realizate în Decembrie 2017 68.22


=Nume_funcţie(argument1; argument

II)
Total
vânzări/produse

Adresă 3-D: Nume foaie de calc

Adresă externă: [Nume fişier.xlsx]N

În funcţie de numărul de argumente ex


4/14/2021 1) funcţii fără argumente
7 2) funcţii cu un singur argum
10.00 3) funcţii cu 2 argumente
Dec 4) funcţii cu 3 sau mai mult
7.8

şi Produs3 9.65
ent1; argument2; … argumentn)

e foaie de calcul! Adresă celulă

e fişier.xlsx]Nume foaie de calcul!Adresă celulă

e argumente există 4 tipuri de funcţii:


i fără argumente
i cu un singur argument
i cu 2 argumente
i cu 3 sau mai multe argumente
Funcţii matematice
Curs Euro

Cod Denumire produs Data vânzării Cantitate Preţ produs


produs livrată

1471 Produs1 12-Mar-18 30 tone 16.00 €


1472 Produs2 12-Mar-18 25 tone 15.36 €
1473 Produs3 09-Mar-18 67 tone 24.99 €
1474 Produs4 07-Mar-18 52 tone 11.90 €
1475 Produs5 07-Mar-18 24 tone 32.99 €
1476 Produs6 07-Mar-18 125 tone 9.00 €
TOTAL VALOARE

=PRODUCT(arg1; arg2 …) 9,576.00 lei


=SUMPRODUCT(câ mp_celule1; câ mp_celule2)101,224.11 lei

=SUMIF(câ mp_criteriu; criteriu; [câ mp_de_însumat])

=SUMIFS(câ mp_de_însumat; câ mp_criteriu1 ; criteriu1; … câ mp_criteriun ;

1) 101,224.11 lei =SUMIF(F7:F12;">5000")

2) 52,025.61 lei =SUMIF(E7:E12;"<20";F7:F12)


3) 0.00 lei =SUMIFS(F7:F12;F7:F12;">=2000";F7:F12;"<=3000")

4) 34,788.81 lei =SUMIFS(F7:F12;D7:D12;">30";C7:C12;"=7.03.2018"


5) 0.00 lei =SUMIFS(F7:F12;B7:B12;"=Produs4";B7:B12;"=Produ
=QUOTIENT(număr; divizor) 4 4
=MOD(număr; divizor) 0 1
=POWER(număr; exponent) 1,000 1,000

Să se formateze cu fundal gri celulele din


tabel ce aparţin liniilor pare

Să se formateze cu fundal gri celulele ce


aparţin coloanelor impare

Formatare tip tabla-şah: linie pară + coloană impară sau linie impară + coloană pară

1
=RANDBETWEEN(valoare_minimală_interval_valoric; valoare_maximală_int
O societate comercială de distribuţie organizează o tombolă cu ocazia promovării u
prilej cu care desemnează un câştigător într-o ordine aleatoare.

Numărul primului bilet de participare 1


Numărul ultimului bilet de participare 500
Bilet câştigător 23

Bilet de participare 1 80
Bilet de participare 2 488
Bilet de participare 3 421
Bilet de participare 4 297
Bilet de participare 5 228
19.9500 lei

Valoare produs

9,576.00 lei
7,660.80 lei
33,402.88 lei
12,345.06 lei
15,795.61 lei
22,443.75 lei
101,224.11 lei

101,224.11 lei

t])

iu1; … câ mp_criteriun ; criteriun)

0";F7:F12;"<=3000")
C7:C12;"=7.03.2018")
dus4";B7:B12;"=Produs5")
impară + coloană pară
valoare_maximală_interval_valoric)
olă cu ocazia promovării unui produs,

=RANDBETWEEN(E68;E69)
=RANDBETWEEN(1;500)
Nota proba Nota proba Nota proba Nota
Nume prenume cursant
practică scrisă orală examen
Vlad Angela 7.50 6.75 8.00 7.42
Radu Sorin 8.25 7.80 8.00 8.02
Dan Mihai 10.00 9.50 10.00 9.83
Oprea Cristina 10.00 9.50 10.00 9.83
Gabor Raluca 9.60 8.50 9.00 9.03
Simon Eugenia 7.80 6.40 7.00 7.07
Marcu Alexandru 9.50 8.35 8.00 8.62
Dumitru Ioana 10.00 8.50 8.00 8.83
Stroie Gabriel 6.80 5.40 6.00 6.07
Pop Amalia 7.90 6.45 5.00 6.45
Crişan Dorin 8.75 6.85 7.00 7.53
Albu Mihaela 7.50 5.90 6.00 6.47

Cea mai Cea mai Cea mai Distribuirea notelor


mica notă mare notă frecventa (examen)
nota:
Proba practică 1
Proba scrisă 2
Proba orală 3
Nota examen 4
5
6
7
8
9
10
Distribuirea notelor
(examen)
Funcţii matematice de ROTUNJIRE

Vechime Vechime
Data angajării Vechime
(funcţia ROUND) (funcţia INT)
7 aprilie 2007 14.02053 ani 14 ani 14 ani

=ROUND(număr_de_rotunjit; număr_zecimale)

=INT(număr_de_rotunjit)

=TRUNC(număr_de_rotunjit; [număr_zecimale])

=MROUND(număr_de_rotunjit; multiplu_de_rotunjire)

=FLOOR(număr_de_rotunjit; multiplu_de_rotunjire)

=CEILING(număr_de_rotunjit; multiplu_de_rotunjire)

Preţ real 6,281 lei


Multiplu de Preţ rotunjit Preţ rotunjit Preţ rotunjit
rotunjire MROUND CEILING FLOOR

500 6,500 lei 6500 6000


1000 6,000 lei 7000 6000
2000 6,000 lei 8000 6000
4000 8,000 lei 8000 4000
5000 5,000 lei 10000 5000

Funcția MROUND într-o structură condițională imbricată:


Denumire Preţ rotunjit
Preţ real
Produs MROUND
Produs1 56 lei 56 lei
Produs2 779 lei 780 lei
Produs3 1,250 lei 1,300 lei
Produs4 23,382.379 lei 23,000 lei 23,000 lei

=ROUNDDOWN(numă r_de_rotunjit; +/- constantă_poziţională)

=ROUNDUP(numă r_de_rotunjit; +/- constantă_poziţională)

Valoare de rotunjit → 12,345.1234 lei Constanta poziţională

Rotunjirea prin lipsă la valoarea poziţională


3, rotunjirea operează la partea întreagă a -3
numă rului zecimal partea întreagă a
constantei
Rotunjirea prin adaos la valoarea numerice
poziţională 3, rotunjirea operează la partea -3
întreagă a numă rului zecimal

Rotunjirea prin lipsă la valoarea poziţională


3, rotunjirea operează la partea zecimală a +3
numă rului zecimal partea zecimală a
constantei
Rotunjirea prin adaos la valoarea numerice
poziţională 3, rotunjirea operează la partea +3
zecimală a numă rului zecimal
Vechime
(funcţia TRUNC)
14 ani

12 11

11 11

125.9573 125
125
125.96
125.95

345.67 6
345.67 3

Valoarea rotunjită

12,000.0000 =ROUNDDOWN($C$41;-3)

13,000.0000 =ROUNDUP($C$41;-3)

12,345.1230 =ROUNDDOWN($C$41;3)

12,345.1240 =ROUNDUP($C$41;3)
Se întâlnesc următoarele tipuri de constante:
• constante numerice (10, -256, 0, ...);
• constante alfanumerice sau şiruri de caractere ( @, "text");
• constante logice (TRUE, FALSE) - TRUE pentru valoarea adevărat (<> 0) şi FALSE
evaluarea unei expresii logice.
Tabelele de adevăr pentru operatorii logici NOT – negaţia, AND – conjuncţia şi OR

=not(arg1, arg2, …, arg3)


=and(arg1, arg2, …, arg3) cand conditiile trebuie sa fie adevarate
=or(arg1, arg2, …, arg3) returneaza false cand toate conditiile sunt false

A =NOT( A )
0 1
1 0

Cum funcționează funcția IF

1. TEST referință de celulă, expresie logică.


2. Specificați ce ar trebui să se întâmple dacă rezultatul testului este TRUE .
3. Specificați ce ar trebui să se întâmple dacă rezultatul testului este FALSE .

Produse Preț Cant Total


prod1 25 lei 55 buc 1375
prod2 57 lei
prod3 150 lei 100 buc 15000
prod1 25 lei
prod2 57 lei 150 buc 8550
prod3 150 lei 250 buc 37500
prod4 98 lei 75 buc 7350
Sarcină :
1. Costul total încasat în baza produselor ce au un preţ din intervalul 30-50 lei inclusiv.
2.      Costul total încasat în baza produselor ieftine (preţul produselor mai mic de 20 lei) şi scumpe
3.      Costul total încasat în baza produselor vândute la preţul de 30 lei şi în cantitate mai mare de 2
4.      Costul total încasat în baza tuturor produselor. Luând în consideraţie, că preţul produsele din
„lactate” sau scumpit cu 5%.

Cod Produs Un. Măs. Preț


pr0001 pr1 0.5 154
pr0002 pr2 1 56
pr0001 pr1 0.5 154
pr0003 pr3 0.75 35
pr0004 pr4 0.35 250
pr0002 pr2 1 56
pr0005 pr5 0.75 125
pr0002 pr2 1 56
pr0005 pr5 0.75 125
pr0001 pr1 0.5 154
pr0002 pr2 1 56
pr0003 pr3 0.75 35
pr0003 pr3 0.75 35
pr0004 pr4 0.35 250
pr0004 pr4 0.35 250
ext");
a adevărat (<> 0) şi FALSE(=0) pentru valoare fals, se scriu ca atare sau pot rezulta din
a, AND – conjuncţia şi OR – disjuncţia sunt următoarele:

uie sa fie adevarate


d toate conditiile sunt false

A B =OR(A,B) =AND(A,B)
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1

ltatul testului este TRUE .


ltatul testului este FALSE .

sa se calculeze reducerea -5% pentru sumele


Reduceri Sarcină :
0
Pentru producele care au setată cantitatea,
#VALUE! să se calculeze costul, in caz contrar să se plaseze spațiu.
750
#VALUE!
0
1875
0
ul 30-50 lei inclusiv.
r mai mic de 20 lei) şi scumpe (preţul produselor mai mare de 100 lei).
ei şi în cantitate mai mare de 20 bucăţi.
eraţie, că preţul produsele din categoria „băuturi” sau ieftinit cu 10% şi produsele din categoria

Categoria Cant Data Cost 1


l 5 2/1/2018
l 7 2/2/2018
l 1 2/3/2018
b 3 2/4/2018
l 5 2/5/2018
l 4 3/1/2018
b 9 3/2/2018
l 8 3/3/2018
b 7 3/4/2018
l 6 3/5/2018
l 4 4/1/2018
b 8 4/2/2018
b 5 4/3/2018
l 4 4/4/2018
l 8 4/5/2018
Cost total:
and or
4 8 1 1

6 -5 0 1
-2 5 0 1

-5 -6 0 0

tatea,
ă se plaseze spațiu.
2 3 4
Luna Agent Total vânzări
distribuției distribuţie
Ianuarie Dinu Bogdan 1,380 lei
Februarie Savu Diana 4,200 lei
Martie Popa Anca 1,105 lei
Martie Savu Diana 7,100 lei
Martie Coman Liviu 4,400 lei
Martie Savu Diana 4,890 lei
Aprilie Coman Liviu 1,650 lei
Mai Popa Anca 2,225 lei
Iunie Dinu Bogdan 3,000 lei
Iunie Dinu Bogdan 9,100 lei
Iunie Dumitru Ana 7,777 lei
MIN 1,105 lei =MIN(D3:D13)
MAX 9,100 lei =MAX(D3:D13)
AVERAGE 4,257 lei =AVERAGE(D3:D13)

=AVERAGEIF(câmp_criteriu; criteriu; [câmp_calcul_medie])

=AVERAGEIFS(câmp_calcul_medie; câmp_criteriu1; criteriu1; [câmp_c

AVERAGEIF 1,665 lei =AVERAGEIF(C3:C13;"Popa Anc


1,378 lei =AVERAGEIF(D3:D13;"<2000")

6,050 lei =AVERAGEIFS(D3:D13;B3:B13;"


AVERAGEIFS 1,872 lei =AVERAGEIFS(D3:D13;D3:D13;"
#DIV/0! =AVERAGEIFS(D3:D13;C3:C13;"D

=COUNTIF(câmp_criteriu; criteriu)
=COUNTIFS(câmp_criteriu1; criteriu1; [câmp_criteriu2; criteriu2] ...)
COUNT 0 =COUNT(B3:B13)
COUNTA 11 =COUNTA(B3:B13)
COUNTBLANK 0 =COUNTBLANK(D3:D13)
COUNTIF 3 =COUNTIF(B3:B13;"Iunie")
COUNTIFS 1 =COUNTIFS(B3:B13;"Martie";C3

Tehnologia Analiză
Nume Prenume Contabilitate aplicațiilor Matematică economico-
financiară Office financiară financiară

Bădescu Ana 10 8 7 9
Popovici Dan 7 6 5 8

=IF(COUNTIF(C44:G44;"<5")=0; AVERAGE(C44:G44); "")

=MODE(serie_numerică_date)

Tehnologia
Cod Student aplicațiilor Design Web
Office
345 2 4 #VALUE!
162 5 7
189 7 5 1
243 5 9 2
85 5 6 3
71 6 9 4
574 5 4 5
2 5 8 6
598 6 7 #VALUE!
441 4 7 nu sunt gasite valori care se repeta
151 5 6
71 3 8
312 7 7
44 10 5
71 5 10
24 6 5
591 6 10
505 4 6
78 3 10
246 5 7
165 5 9
477 9 5
483 5 7
Cea mai frecventa
nota: 5 7

Nume Prenume Sucursala Departament Vârsta Data angajării

POPESCU Viorel Doctor Felix Creditare 48 ani 03-Apr-1990


MIHAI Carmen Ştefan cel Mare Creditare 25 ani 03-May-2009
POPA Florin Ştefan cel Mare Corporaţii 50 ani 27-Dec-1989
ALBU Constanţa Doctor Felix Creditare 33 ani 24-Feb-2005
NEDELCU Mihai Ştefan cel Mare Oficiul juridic 32 ani 12-Jun-2007
CHIRU Bogdan Plevnei Creditare 24 ani 12-Dec-2008
ALBITER Oana Plevnei Creditare 41 ani 16-Oct-1993
VLAD Petru Ştefan cel Mare Oficiul juridic 51 ani 08-Aug-1990
CORNEA Ana Doctor Felix Corporaţii 51 ani 03-Apr-1990
MONDREA Laura Ştefan cel Mare Creditare 50 ani 09-Apr-1994
SAVU Cătălin Ştefan cel Mare Asigurări 40 ani 20-Mar-2000
PANAIT Cornel Ştefan cel Mare Asigurări 51 ani 10-Oct-1982
COMAN Corina Ştefan cel Mare Asigurări 29 ani 12-Dec-2006
BLAGA Mădălina Plevnei Corporaţii 24 ani 17-Jan-2009
MIHAI Dinu Doctor Felix Creditare 25 ani 06-Mar-2008
DEDU Natalia Ştefan cel Mare Corporaţii 49 ani 02-Feb-1986
GANEA Pavel Ştefan cel Mare Creditare 31 ani 03-May-2009
SORESCU Liana Plevnei Relaţii clienţi 26 ani 21-Apr-2001
PETRE Cristina Doctor Felix Relaţii clienţi 42 ani 18-Apr-1994
MĂNESCU Anda Ştefan cel Mare Corporaţii 29 ani 04-Apr-2006
VIŞAN Alexandra Plevnei Oficiul juridic 38 ani 16-Nov-1999

=FREQUENCY(câmp_numeric_date; câmp_intervale_valorice)

20-30 ani 30 7 interval (-∞,30]


31-40 ani 40 5 interval (30,40]
41-50 ani 50 6 interval (40,50]
peste 50 ani 65 3 interval (50,65]

{=FREQUENCY(E80:E100;C104:C107)}

=LARGE(câmp_numeric_date; poziţie_ierarhie)
=SMALL(câmp_numeric_date; poziţie_ierarhie)

3,975 lei =LARGE(H80:H100;1) 1,885 lei


l_medie])

1
; criteriu1; [câmp_criteriu2; criteriu2] …)

(C3:C13;"Popa Anca";D3:D13)
(D3:D13;"<2000")

S(D3:D13;B3:B13;"Iunie";C3:C13;"Dinu Bogdan")
S(D3:D13;D3:D13;">=1000";D3:D13;"<=3000")
S(D3:D13;C3:C13;"Dinu Bogdan";C3:C13;"Dumitru Ana")

iu2; criteriu2] ...)


NK(D3:D13)
3:B13;"Iunie")
B3:B13;"Martie";C3:C13;"Savu Diana";D3:D13;">5000")

Sa se noteze:
nota<5 - sa se
nesatisfacator calculeze
Statistică MEDIA , 5-7 - media dac
satisfacator, notele
7-9 - bine, >9 sunt >5
- excelent

9 8.60 bine 8.60


6 6.40 satisfacator 6.40

44:G44); "")

pentru text nu lucreaza

3
7
2
7
9
3
3
t gasite valori care se repeta

Vechime Salariu
încadrare
31 ani 3,350 lei
11 ani 2,560 lei
31 ani 1,905 lei
16 ani 2,885 lei
13 ani 1,995 lei
12 ani 2,905 lei
27 ani 2,350 lei
30 ani 2,670 lei
31 ani 2,550 lei
27 ani 3,350 lei
21 ani 3,975 lei
38 ani 2,900 lei
14 ani 1,885 lei
12 ani 2,900 lei
13 ani 3,900 lei
35 ani 2,944 lei
11 ani 1,960 lei
19 ani 3,885 lei
27 ani 2,670 lei
15 ani 2,155 lei
21 ani 2,800 lei

vale_valorice)

rarhie)
rarhie)

=SMALL($H$80:$H$100;1)
campul Normal: TRUE campul Obezitate
campul Subponderal : TRUE
pentru persoanele ce au pentru persoanele
pentru persoanele ce au
Înălțimea - Greutate in Înălțimea - Greuta
Înălțimea - Greutate >110
intervalul >=90 și <=110

Genul (M=masculin Înălțimea Greutatea Subponderal Normal Obezitate


F=feminin)

f 167 57 0 1 0
m 185 85 0 1 0
f 178 77 0 1 0
m 166 55 1 0 0
f 182 85 0 1 0
f 168 58 0 1 0
f 190 89 0 1 0
m 182 113 0 0 1
m 173 61 1 0 0
f 175 75 0 1 0
m 158 55 0 1 0
m 182 69 1 0 0
m 166 56 0 1 0

Calculați numărul (utilizați funcția COUNTIF):

6 femei
7 bărbați
5 persoane, ce au o înălțime mai mare de 180
5 persoane, ce au o greutate mai mică de 60
9 persoane, cu indicele corporal normal
3 persoane, cu indicele corporal subponderal
1 persoane, cu indicele corporal obeze
campul Obezitate : TRUE
pentru persoanele ce au
Înălțimea - Greutate <110

campul Indice masa corporala


indica: subponderal, normal,
Indice masă obezitate in dependenta de
corporală valorile obtinute in coloanele D,
E, F.
Normal
Normal
Normal
Subponderal
Normal
Normal
Normal
Obezitate
Subponderal
Normal
Normal
Subponderal
Normal

Aplicând funcția SUMIF(), calculați: Aplicând funcția AVERAGEIF(),

185 greutatea totală a persoanelor subponderale 73.5


637 greutatea totală a persoanelor normale 176.6667
113 greutatea totală a persoanelor obeze 70.57143
173.1429

0
funcția AVERAGEIF(), calculați:

greutatea medie a femeilor


înălțimea medie a femeilor
greutatea medie abărbaților
înălțimea medie a bărbaților
Aplicând funcția SUMIFS(), calculați:

Furnizor Produs Nr. factură Valoare Achitat


factură (lei)
S.C. Alb S.A. IT 200 1200 DA Furnizor
S.C. Galben S.A. Papetă rie 201 550 DA S.C. Alb S.A.
S.C. Verde S.A. IT 202 15000 NU S.C. Alb S.A.
S.C. Alb S.A. Papetă rie 203 500 DA S.C. Galben S.A.
S.C. Violet S.A. Papetă rie 204 400 DA S.C. Galben S.A.
S.C. Galben S.A. IT 205 2500 NU S.C. Verde S.A.
S.C. Verde S.A. IT 206 5000 DA S.C. Verde S.A.
S.C. Alb S.A. IT 207 4000 NU S.C. Violet S.A.
S.C. Verde S.A. IT 208 3500 DA S.C. Violet S.A.
S.C. Violet S.A. IT 209 16000 DA
S.C. Galben S.A. Papetă rie 210 680 NU
S.C. Alb S.A. Papetă rie 211 460 DA
S.C. Verde S.A. Papetă rie 212 1200 NU
S.C. Alb S.A. IT 213 23000 NU
S.C. Galben S.A. Papetă rie 214 800 DA
S.C. Violet S.A. Papetă rie 215 580 DA
S.C. Galben S.A. IT 216 13000 DA
S.C. Violet S.A. IT 217 18000 DA
S.C. Alb S.A. Papetă rie 218 450 DA
S.C. Galben S.A. Papetă rie 219 750 NU
S.C. Verde S.A. Papetă rie 220 650 NU
S.C. Violet S.A. IT 221 18000 NU

Aplicând funcția COUNTIFS(), calculați:

Nume prenume Nota proba Nota proba Nota proba Nota


cursant practică scrisă orală examen

Vlad Angela 7.50 6.75 8.00 7.42


Radu Sorin 8.25 7.80 8.00 8.02
Dan Mihai 10.00 9.50 10.00 9.83
Oprea Cristina 10.00 9.50 10.00 9.83
Gabor Raluca 9.60 8.50 9.00 9.03
Simon Eugenia 7.80 6.40 7.00 7.07
Marcu Alexandru 9.50 8.35 8.00 8.62
Dumitru Ioana 10.00 8.50 8.00 8.83
Stroie Gabriel 6.80 5.40 6.00 6.07
Pop Amalia 7.90 6.45 5.00 6.45
Crişan Dorin 8.75 6.85 7.00 7.53
Albu Mihaela 7.50 5.90 6.00 6.47
Valoarea totală de
Achitat Produs
achitat
NU IT 27000
NU Papetă rie 0
NU IT 2500
NU Papetă rie 1430
NU IT 0
NU Papetă rie 1850
NU IT 18000
NU Papetă rie 0

Ajustati tabelul! Note


Note între 5 şi 5.99 Note între 6 şi Note între 7 şi între 8 şi
6.99 7.99
8.99

Proba practică 0 1 4 2
Proba scrisă 2 4 1 3
Proba orală 1 2 2 4
Examen 0 3 3 3
Note
între 9 şi TOTAL
note
10

5 12
2 12
3 12
3 12
518629630.xlsx
A B C D E F G H

1 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


2 PONDERE
3 NR. 30% 30% 40% MEDIA
NUME ŞI PRENUME NOTĂ OBSERVAŢII
CRT. NOTĂ NOTĂ FINALĂ
4 INFORMATIC
MATEMATICĂ ECONOMIE
Ă
5 1 ALEXANDRU 10.00 9.56 5.00 7.87 Promovat
6 2 ANDREI 10.00 10.00 10.00 10.00 Promovat
7 3 AUREL 3.00 5.00 5.00 4.40 Nepromovat

ANUL I
8 4 NICOLAE 6.30 8.00 6.00 6.69 Promovat
9 5 DAN 5.00 5.00 10.00 7.00 Promovat
10 6 BOGDAN 2.00 7.00 5.00 4.70 Nepromovat
11 7 OANA 8.00 6.00 8.00 7.40 Promovat
12 8 MARIA 9.00 8.00 6.00 7.50 Promovat
13
14 MINIM 2.00 5.00 5.00 X X
15 MAXIM 10.00 10.00 10.00 X X
16 MEDIA PE GRUPĂ X X X 7.74 Bine
17 PROCENT PROMOVABILITATE 75 % X X X
18 NUMĂR STUDENŢI PROMOVAŢI 6 X X X
19
20 SARCINI
21
22 1 DE CALCULAT MEDIA FINALĂ (F5:F12) CONFORM PONDERII INDICATE (C3:E3).
23
24 2 PE COLOANA OBSERVAŢII (G5:G12) SĂ SE AFIŞEZE PROMOVAT DACĂ TOATE NOTELE LUATE DE STUDENT SUNT PESTE 5,
25 RESPECTIV NEPROMOVAT, DACĂ CEL PUŢIN O NOTĂ LUATĂ DE STUDENT ESTE SUB 5.
26
27 3 SĂ SE CALCULEZE MEDIA PE GRUPA (F16) NUMAI PENTRU CEI CARE AU MEDIA FINALĂ PESTE 5
28
29 4 SĂ SE FIXEZE NOTA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ÎNREGISTRATĂ PENTRU PENTRU FIECARE DISCIPLINĂ
30
31 5 SĂ SE APRECIEZE MEDIA PE GRUPĂ (G16) ASTFEL:
32 - SATISFĂCĂTOR - NOTA MAI MICĂ DE 7;
33 - SPRE BINE - NOTA ÎNTRE 7 ȘI 8 INCLUSIV;
34 - FOARTE BINE -PENTRU NOTA MAI MARI DE 8.
35
36
37
38 6 SĂ SE FORMATEZE CONDITIONAL TOATE NOTELE LUATE DE STUDENŢI ASTFEL:
39 - DACĂ NOTELE SUNT SUB 5 ACESTEA SĂ APARĂ SCRISE BOLD, ROŞU, PE FUNDAL GALBEN;
40 - DACĂ NOTELE SUNT ÎNTRE 5 ŞI 8 SĂ APARĂ SCRISE CU BOLD, GALBEN, FUNDAL ROŞU;
41 - DACĂ NOTELE SUNT ÎNTRE 9 ŞI 10 SĂ APARĂ BOLD, VERDE, FUNDAL ALB.
Nomenclator Clienti
Localitate
Cod client Nume client Adresa client Raion Cod fiscal

107 Client1 Str. Florilor nr.36 bl.8 Orhei Orhei 74655645


105 Client2 Str. Sincai nr.45, sc. B Chișină u Chișină u 13246873
103 Client3 Str. Averescu Bă lți Bă lți 96325814
104 Client4 Str. 1 Mai nr.36, bl A8 Orhei Orhei 75315946
102 Client5 Str. 9 Mai Chișină u Chișină u 23187946
101 Client7 Str. Plopilor nr.1 Glodeni Bă lți 64821973
108 Client8 Str. Luterană nr. 3 AneniiNoi Chișină u 57351984

Că utarea poziţiei liniei pe care se regă seşte o informație


104 5 =MATCH(C13;B3:B10;0)
M
A =MATCH(104;B3:B10;0)
T
C Că utarea poziţiei coloanei pe care se regă seşte o informație
H Cod fiscal 6 =MATCH(C16;B3:G3;0)
=MATCH("Cod fiscal";B3:G3;0)

Că utarea unei valori în raport de coordonatele relative ale unei cereri de interogare
I
N Identificaţi codul fiscal al clientului al că rui cod este 104
D
E 104
X 75315946
Cod fiscal 75315946

=MATCH(cheie_consultare; vector_coloană; [constantă_consultare])

=MATCH(cheie_consultare; vector_linie; [constantă_consultare])

=INDEX(tabel_consultare; număr_linie; număr_coloană)


Alegeți din lista derulantă codul clientului 102
Nume Localitate
Cod client
client
Adresa
client
Judeţ Cod fiscal

107 Client1 Str. Florilor nr.36 bl.8 Orhei Orhei 74655645


105 Client2 Str. Sincai nr.45, sc. B Chișină u Chișină u 13246873
103 Client3 Str. Averescu Bă lți Bă lți 19632581
108 Client4 Str. 1 Mai nr.36, bl A8 Orhei Orhei 75315946
102 Client5 Str. 9 Mai Chișină u Chișină u 23187946
101 Client7 Str. Plopilor nr.1 Glodeni Bă lți 64821973
104 Client8 Str. Luterană nr. 3 AneniiNoi Chișină u 57351984

Aplicaţi un format condiţional pentru a scoate în evidenţă codul fiscal ce corespunde


clientului al cărui cod a fost selectat din lista derulantă localizată în celula F49.

0
=MATCH(103;J4:J10;1)
101
102 2 se pozitioneaza pe valoarea imediat inferioara cheii (valoril
104 se pozitioneaza pe valoarea imediat superioara cheii (valori
105 #N/A
106
107 =MATCH(103;J4:J10;0)
108
ediat inferioara cheii (valorile cheii de consultare sunt dispuse in ordine crescatoare)
ediat superioara cheii (valorile cheii de consultare sunt dispuse in ordine descrescatoare)
=VLOOKUP(cheie_consultare; tabel_date; nr_coloană; [valoare_logică])

Salariul de
Marca Nume Prenume
încadrare
8 Popescu Marius 1,200 lei Valoarea logică este TRUE (setarea implicită)
9 Albu Constanta 1,510 lei a) 10 Popa Florin
10 Popa Florin 2,100 lei
11 Sava Maria 1,350 lei b) 14 Iorga Marian
12 Grecu Marcel 1,085 lei
13 Iorga Marian 1,200 lei Valoarea logică este FALSE
15 Manta Carmen 1,800 lei c) 14 #N/A
16 Nedelcu Maria 2,500 lei
17 Vasiliu Marcela 3,000 lei d) 14 Cheie inexistentă!

Salariul de
Marca Nume Prenume încadrare
11 Sava Maria 1,350 lei
9 Albu Constanta 1,510 lei
17 Vasiliu Marcela 3,000 lei 8 #N/A
13 Iorga Marian 1,200 lei
10 Popa Florin 2,100 lei 8 Popescu Marius
16 Nedelcu Maria 2,500 lei
8 Popescu Marius 1,200 lei
12 Grecu Marcel 1,085 lei
15 Manta Carmen 1,800 lei
aloare_logică])

(setarea implicită)
Popa Florin
=HLOOKUP(cheie_consultare; tabel_date; nr_linie; [valoare_logică])

Câmpul A4:I6 - Tabel de consultare orizontală


Cod produs 100 101 102 103 104
Denumire produProdus 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Produs 5
Preţ unitar 13.5 19.0 37.0 125.0 80.7

a) Cheia de consultare (Cod 102) este localizată în prima linie a tabelului de consultare
Cod produs 102
Denumire produProdus 3
Preţ unitar 37.0

b) Cheia de consultare (Cod 108) nu există în prima linie a tabelului de consultare


Cod produs 108
Denumire produProdus 6
Preţ unitar 57.5

c) Cheia de consultare (Cod 108) este incorectă , iar Excel va returna mesajul de eroare Not Avail

Cod produs 108


Denumire produ #N/A
Preţ unitar #N/A

d) Cheia de consultare (Cod 108) este incorectă , iar Excel va returna, după caz, un mesaj personal

Cod produs 108


Denumire produCod incorect!
Preţ unitar 0
nie; [valoare_logică])

re orizontală
105 109 110
Produs 6 Produs 7 Produs 8
57.5 34.0 45.4

ului de consultare

e consultare

mesajul de eroare Not Available (#N/A)

după caz, un mesaj personalizat sau valoarea nul


Clients →
Products ↓ Client 3 Client 5 Client 2 Client 4 Client 1

Produs 6 162 kg 189 kg 180 kg 192 kg 106 kg


Produs 2 114 kg 104 kg 18 kg 20 kg 124 kg
Produs 8 64 kg 26 kg 87 kg 39 kg 137 kg
Produs 4 57 kg 123 kg 51 kg 200 kg 74 kg
Produs 9 68 kg 58 kg 159 kg 88 kg 194 kg
Produs 1 99 kg 103 kg 115 kg 154 kg 105 kg
Produs 7 11 kg 88 kg 100 kg 59 kg 95 kg
Produs 3 36 kg 7 kg 193 kg 7 kg 70 kg
Produs 5 54 kg 91 kg 52 kg 63 kg 177 kg

Client Name Client 3 Product Name Produs 7

Quantity 11 kg 11 kg 11 kg
0
Oraş destinaţie Chișinău Curs
Exchange
Euro rate 19.950 lei
Cantitate Cheltuieli
Denumire produs
livrată transport
Produs1 1.2 t 249.38 lei
Produs2 1.4 t 374.06 lei
Produs3 2.9 t 1,496.25 lei

Chișinău Balți Criuleni Orhei Glodeni


1.0 t 13.75 € 13.50 € 12.50 € 15.00 € 20.00 €
1.1 t 17.50 € 15.00 € 25.00 € 30.00 € 22.50 €
1.2 t 12.50 € 22.50 € 37.50 € 38.75 € 25.00 €
2.9 t 75.00 € 150.00 € 250.00 € 252.50 € 67.50 €
3.0 t 78.75 € 157.50 € 262.50 € 265.00 € 70.00 €

249.38 lei HLOOKUP

374.06 lei VLOOKUP

1,496.25 lei INDEX


Returnează numărul serial al unei anumite date calendaristice
=DATE(AN, LUNA, ZI)
LUNA ZI AN DATA
9 6 2018 9/6/2018

Calculează numărul de zile, luni sau ani dintre două date calendaristice. Ac
=DATEDIF(DATE1, DATE2,"TIP INFORMATIE")
DATA_in DATA_sf REZULTAT
3/12/2010 6/5/2018 8 ANI
7/15/2015 6/6/2018 1057 ZILE
7/4/2009 4/5/2018 105 LUNI
6/24/2003 2/2/2018 14 ani, 7 luni, 9 zile
6/24/2003 2/2/2018 14 ANI
6/24/2003 2/2/2018 7 LUNI
6/24/2003 2/2/2018 9 ZILE

Efectuează conversia unui număr serial într-o zi a lunii


= DAY(DATE)
4/14/2021 14

Calculează numărul de zile dintre două date calendaristice având ca bază


=DAYS360(DATE1, DATE2,1)
DATA_in DATA_sf REZULTAT
7/12/2018 8/5/2018 23 ZILE

Returnează numărul serial al datei calendaristice care este numărul indica


=EDATE(DATE, NR_LUNI)
4/14/2021 5/14/2021

Returnează numărul serial al ultimei zile a lunii care este înainte sau după
=EOMONTH(DATA, NUMAR_LUNI)

4/14/2021 4/30/2021 Data ultimei zi a lunii curente


4/14/2021 3/31/2021 Data ultimei zi a lunii precedente
4/14/2021 6/30/2021 Data ultimei zi a lunii, cu două luni dupa data indicata in

Returnează luna unei date calendaristice


=MONTH(DATE)
4/14/2021 4

Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două date calendarist


=NETWORKDAYS(DATE1, DATE2, LISTA ZILELOR CU SARBATORI)
ZILE
DATA_in DATA_sf NUMAR DE ZILE
LUCRATOARE
1/1/2017 2/1/2017 31 21

Returnează ziua curentă


=TODAY()

Întoarce ziua din săptămână corespunzătoare a unei date


=WEEKDAY(DATE,TIP_RETURN )

4/14/2021 3

 Returnează un număr care reprezintă o dată care este numărul indicat de


=WORKDAY(DATE,NR_ZILE, LISTA ZILELOR CU SARBATORI)
DATA_in NR ZILE DATA_FIN
1/1/2017 15 1/23/2017
lendaristice

ă date calendaristice. Această funcție este utilă în formulele în care trebuie să calculați o vârstă.

TIP INFORMATIE:
"Y" Numărul de ani întregi din perioadă.
"M" Numărul de luni întregi din perioadă.
"D" Numărul de zile întregi din perioadă.
"MD" Diferența dintre zilele din dată_început și dată_sfârșit. Se ignoră lunile și anii datelor.
"YM" Diferența dintre lunile din dată_început și dată_sfârșit. Se ignoră zilele și anii datelor.
"YD" Diferența dintre zilele din dată_început și dată_sfârșit. Se ignoră anii datelor.

daristice având ca bază un an cu 360 de zile

are este numărul indicat de luni, înainte sau după data calendaristică de început

e este înainte sau după un număr 

ni dupa data indicata in argument


re două date calendaristice
SARBATORI)

Sărbători legale 2017

Sun, 1 Jan 2017


Mon, 2 Jan 2017
Tue, 24 Jan 2017
Sun, 16 Apr 2017
Mon, 17 Apr 2017
Mon, 1 May 2017

este numărul indicat de zile de lucru înainte sau după o anumită dată (data de pornire).

Sărbători legale 2017


Sun, 1 Jan 2017
Mon, 2 Jan 2017
Tue, 24 Jan 2017
Sun, 16 Apr 2017
nii datelor.
nii datelor.
Conform datelor înregistrate în borderoul de susţinere a examenilor, de
aflat:
1. numărul notelor de 6,7,8 pentru fiecare disciplină;
2. Cel mai bun student conform rezultatelor sesiunii;
1. 3. lista studenţilor, ce au înregistrat cel puţin o notă <5;
4. lista studenţilor, ce au absentat la toate examenele;
5. Cel mai bun student, la disciplina cu cea mai mare medie a notelor
înregistrate.
(de introdus zece înregistrări)

Nr. Nume Prenume Economie Matematică Statistică

Conform tabelului indicat mai jos, de gasit:


1. poziţia elementelor pozitive;
2. poziţia numerelor care coincid cu poziţia lor;
3. poziţia primului element negativ;
4. poziţia ultimului element pozitiv;
5. numărul elementelor negative, amplasate până la elementul maxim;
6. numărul elementelor ampasate între elementul minim şi maxim;

poziţia 1 2 3 4 5 6
număr -2 2 8 -7 5 0
Nr. Cod Denumirea solicitantului
1 SP14_AE_f/1410ED876 din 06/01/2018 SRL Vremgal Fruct
2 SP14_AE_f/1410CR506 din 08/01/2018 SRL Tramalia
3 SP15_AE_f/1410CT837 din 12/01/2018 GT Nicolae Mihnea
4 SP14_AE_f/1410RZ370 din 16/01/2018 SRL Sunrimih

Sarcină:
1. Lichidați spațiile suplimentare din șir, amplasați șirul nou în coloana E.
2. Aplicând funcțiile LEFT, RIGHT și MID din categoria Text, completați coloanele F, G, H selectând informația di
3. În coloana I înscrieți funcția SUBSTITUIE pentru a reprezenta informația din coloana E astfel: SP14_AE_f/1410
4. Prin concatinare de format o coloană nouă - Cod3: SP14_AE_f/1410CR506, SRL Vremgal Fruct, suma: 55105.2
Suma solicitata Cod1 TipFactură Data NumarFactura
55105.20
21168.00
75298.80
225528.00

etați coloanele F, G, H selectând informația din coloana E.


formația din coloana E astfel: SP14_AE_f/1410ED876, 06/01/2018
1410CR506, SRL Vremgal Fruct, suma: 55105.2
Cod2 Cod3
Istoricul spectacolelor

Nr. de ani de la data


Cod spectacol Data premierei premierei
1 5/5/1950
2 3/1/1955
3 1/27/1920

Centralizatorul spectacolelor pe perioada noi

Cod spectacol Denumire spectacol Data spectacol Nr. bilete vându


O noapte furtunoasa 12/12/2017 50
O scrisoare pierduta 12/12/2017 75
O noapte furtunoasa 11/15/2017 107
O scrisoare pierduta 12/15/2017 120
O scrisoare pierduta 12/20/2017 140
O noapte furtunoasa 12/15/2017 150
Avarul 12/25/2017 200
Avarul 12/27/2017 175
O noapte furtunoasa 12/10/2017 80
O scrisoare pierduta 11/25/2017 75
O noapte furtunoasa 12/27/2017 185
Avarul 11/15/2017 125
TOTAL ÎNCASĂRI SPECTACOLE

1. Să se formateze celulelor aferente capului de tabel cu urmatoarele atribute:


* setarea textului multilinie, astfel încât, câmpurile din capul de tabel să fie afişate pe mai multe
* aplicarea următoarelor atribute de formatare: culoare de fundal-albastru, font Calibri , dimens

2. Codul spectacolului va fi introduse utilizând lista derulantă (câmpul A8:A19):


O noapte furtunoasa - S00111;
O scrisoare pierduta - S00122;
Avarul - S00133

3. Să se calculeze preţul/bilet în Euro (nerotunjit), luând în considerare cursul Euro din celula F3.

4. Să se calculeze valorea încasărilor pe fiecare spectacol în Lei şi în Euro (coloanele G si H).

5. Să se calculeze valoarea medie a încasărilor (în lei) pentru spectacolele care s-au jucat în luna
Valoarea medie

6. Să se calculeze volumul total al încasărilor (în Euro) aferente spectacolului "O noapte furtunoa
Volumul încasărilor (Eu

7. Să se calculeze volumul total al încasărilor (în Euro) obţinute în luna Decembrie 2017 pentru s
(rezultatul va fi rotunjit prin adaos la un multiplu de rotunjire de 10 Euro).
Volumul încasărilor (Euro) în Decembrie 2

8. Să se formateze condiţional coloana "Nr. bilete vandute", astfel încât, valorile pare să fie afişa

9. De câte ori s-a jucat spectacolul "O noapte furtunoasa" în luna Decembrie 2017?

10. Calculaţi distribuţia încasărilor pe următoarele intervale valorice: <=10.000 lei, 10.001-20.00

11. Să se calculeze nr. de ani de când se joacă fiecare spectacol (domeniul C3:C5); valorile vor fi

12. Să se formateze pe fundal galben zilele de spectacol (câmpul C8:C19) în care s-au vandut ma

13. Să se aplice un format personalizat pentru câmpul "Volumul încasărilor (lei)", potrivit următo
* valorile care se plasează sub cuantumul de 15.000 lei vor fi afişate cu font albastru
* valorile care depăşesc cuantumul de 25.000 lei vor fi afişate cu font roşu;
* valorile cuprinse în intervalul închis 15.000-25.000 lei vor fi afişate cu fontul implic
Obs: indiferent de ordinul de mărime, volumul încasărilor va fi afişat prin eliminarea zero-urilor nesemnificative,
Curs Euro 4.691

spectacolelor pe perioada noiembrie-decembrie 2017

Preţ bilet (lei) Preţ bilet (€) Volumul încasărilor (lei)


125
100
125
110
110
130
200
200
130
110
130
210
ASĂRI SPECTACOLE

u urmatoarele atribute:
pul de tabel să fie afişate pe mai multe rânduri;
e fundal-albastru, font Calibri , dimensiune 12, culoarea caracterelor-alb, caractere aldine, text centrat pe

antă (câmpul A8:A19):

considerare cursul Euro din celula F3.

n Lei şi în Euro (coloanele G si H).

ru spectacolele care s-au jucat în luna Noiembrie (valoarea medie va fi afişată cu 2 zecimale).
Valoarea medie (lei)

ente spectacolului "O noapte furtunoasa".


Volumul încasărilor (Euro)

nute în luna Decembrie 2017 pentru spectacolul "O scrisoare pierduta"


unjire de 10 Euro).
umul încasărilor (Euro) în Decembrie 2017

", astfel încât, valorile pare să fie afişate pe fundal rosu, iar cele impare pe fundal albastru.

în luna Decembrie 2017?

e valorice: <=10.000 lei, 10.001-20.000 lei, 20.001-30.000 lei, >30.000 lei.

tacol (domeniul C3:C5); valorile vor fi însoțite de sufixul "ani".

âmpul C8:C19) în care s-au vandut mai mult de 100 bilete la piesa "O noapte furtunoasa".

lumul încasărilor (lei)", potrivit următoarelor reguli:


15.000 lei vor fi afişate cu font albastru;
lei vor fi afişate cu font roşu;
25.000 lei vor fi afişate cu fontul implicit (negru).
prin eliminarea zero-urilor nesemnificative, setarea separatorului de mii şi aplicarea formatului monetar (lei).
Volumul încasărilor (€)

ctere aldine, text centrat pe orizontală şi verticală.

cu 2 zecimale).
ndal albastru.

furtunoasa".

atului monetar (lei).