Sunteți pe pagina 1din 1

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. crt. 206/ 24.02.2021


Către Inspectoratele Școlare Sectoarele 1-6

ANUNȚ

Casa Corpului Didactic București anunță înscrierea la cursul avizat MEC


UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

Perioada de înscriere: 24 februarie – 12 martie 2021


Înscrierea se face prin completarea formularului https://forms.gle/Wdxvi8bdw4P7i9nM6

 Perioada de desfășurare: 22 martie – 16 aprilie 2020


 Nr. ore: 24
 Taxă participare: 120 lei
 Grup țintă: Personal didactic auxiliar
 Loc de desfășurare: Cursul se va desfășura online, pe platforma CCD București
 Orarul, programul cursului: orarul se va trimite pe email persoanelor înscrise

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați coordonatorii cursului:


Documentarist Laura Rudeanu – laura.rudeanu@ccdbucuresti.org
Bibliotecar Marilena Huiu - marilena.huiu@ccdbucuresti.org

Director,
Prof. Nicoleta BRICIU

Splaiul Independenței nr. 315A, sector 6, București


www.ccd-bucuresti.org Tel. 0040213134901 Fax 0040213134927 ccdbuc@gmail.com