Sunteți pe pagina 1din 4

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

11, Zalău

EDUCATOARE: MIHAELA ŞTIRB

1
PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 18 martie 2008


Grupa: mică „A”
Categoria activităţii: Activitate artistico-plastică
Tema:” Puişorul”
Mijloc de realizare: dactilopictură, pictură
Tipul activităţii: formare de deprinderi
Scopul activităţii:
 formarea deprinderii de a realiza o compoziţie plastică după o temă dată;
Obiective operaţionale:
 să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziţie;
 să urmărească cu atenţie explicaţiile educatoarei;
 să organizeze spaţiul plastic într-o lucrare echilibrată şi expresivă;
 să realizeze prin tehnica dactilopicturii, picturii tema propusă;
Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia;
Mijloace de învăţământ: cartonaşe, acuarele, pensule, beţişoare cu vârf de vată,
buretiere, şerveţele, pahare pentru apă, modelul educatoarei.
Durată: 15 minute

2
Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactice didactice
Captarea Introducerea în activitate o voi realiza
atenţiei prin intuirea materialelor de pe
măsuţe: carton alb, acuarele, pensule,
beţişoare cu vârf de vată, apă,
buretiere, şerveţele.
Voi prezenta modelul educatoarei şi îl Conversatia
voi analiza împreună cu copiii.
Anunţarea Îi voi anunţa pe copii că azi vor Evaluare
temei realiza un tablou „Puişorul” prin mai verbală şi
multe tehnici de lucru (dactilopictură - iconică
puişorul, pictură – iarba, iar rama
tabloului cu beţişorul cu vârf de vată).
Desfăşurarea Educatoarea explică şi demonstreză
activităţii copiilor felul în care se realizează
pictura propusă. Conversaţia
Efectuarea unor exercitii pregatitoare Explicaţia
-închidem şi deschidem pumnii;
-depărtăm şi apropiem degetele;
-ploaia- atingerea mesei cu vârful
degetelor imitând căderea stropilor de Evaluare
ploaie; verbală
-batem tare palmele.
Executarea Voi da semnalul începerii lucrului.
temei de Voi asigura un fond muzical adecvat. Explicaţia
către copii Voi da indicaţii individuale şi

3
colective dacă este cazul.
Voi corecta poziţia copiilor la masă. Exerciţiul
Îi voi anunţa să se pregătească să
încheie lucrarea cu două minute
înainte de final.
Analiza Voi alege cele mai reuşite lucrări şi le Evaluare
lucrărilor vom analiza. verbală şi
Criteriile de analiza vor fi : iconică
- respecterea temei
- acuratete
- respectarea tehnicilor
- culorile folosite
Încheierea Aprecierea modului cum au lucrat şi Evaluarea
activitatii cum s-au comportat . verbală şi
Se vor acorda diplome tuturor iconică
copiilor.