Sunteți pe pagina 1din 334

TERMENI DE GARANŢIE

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

MANUAL DE OPERAŢIUNI
ŞI LISTA PIESELOR DE SCHIMB INTRUCŢIUNI DE OPERARE

INTRUCŢIUNI DE SERVICE

SISTEMUL HIDRAULIC

SISTEMUL ELECTRIC

PIESE DE SCHIMB

ECHIPAMENTUL PENTRU
STINGEREA INCENDIILOR

Bronto Skylift Oy Ab tel:+358-3-2727 111


Teerivuorenkatu28 fax: +358-3-2727 300 ECHIPAMENTUL ADIŢIONAL
FIN-33300 TAMPERE www.bronto.fi
TERMENI DE GARANŢIE
(5)Piese care necesita reparaţii minore,
1)Bronto Skylift Oy AB, prezentat aici ca incluzând înlocuirea ambalajelor,
fiind fabricantul, garanteaza ca orice ajustarea sau strângerea furtunurilor şi a
platformă de lucru pe care ei o asigură secţiunii furtunurilor, etc.
este fără defecte de material sau de (6)Stricăciuni sau pierderi cauzate în
realizare. momentul în care intreţinerea sau
reparaţiile sunt făcute de personal de
2)Certificatul de garanţie este valabil service neautorizat;
douăsprezece (12) luni de la data (7)Stricăciuni sau pierderi rezultate în
inspecţiei de dare în exploatare. urma măsurilor luate de cumpărător,
măsuri care afecteaza calitatea sau
Perioada de garanţie mai sus menţionată structura platformei de lucru;
începe de la data livrării către primul (8)Stricăciuni sau pierderi cauzate de
beneficiar. Perioada de garanţie nu poate depozitarea improprie, intreţinere sau
depăşi optsprezece (18) luni de la livrarea folosinţă, supraîncărcarea, neglijenţa în
din fabricant decât dacă se face o legatură cu întreţinerea şi instrucţiunilor
înţelegere în scris. Garanţia fabricantului de operare, sau un accident;
se aplică numai primului beneficiar. (9)Stricăciuni indirecte ca pierderea de
profituri scadente, incluzând şi orice venit
Documentele de la prima inspecţie trebuie nerealizat;
completate şi trimise fabricantului în (10)Oricare cereri al unei terţe părţi
termen de maximul treizeci (30) de zile de (11)Modificări care sunt rezultatul unor
la data livrării. schimbări în reglementările oficiale după
data livrării;
3)Garanţia pentru echipamentele şi (12)Munca, deplasarea sau alte costuri,
componenetele făcute de furnizorii precum şi costul transportului şi al
intermendiari este limitată la garanţia asigurării pentru o stricăciune al unui
oferită de acesti fabricanţi. echipament, piese sau componentă, sau
orice taxe locale şi impozite.
4)Termenii de garanţie nu acoperă În niciun caz sau circumstanţă
urmatoarele: responsabilitatea fabricantului bazată pe
(1)Stricăciuni sau pierderi din pricina aceste termene de garanţie nu vor depăşi
transportării; valoarea din momentul livrării maşinii.
(2)Stricăciuni sau pierderi cauzate de
neglijenţă, folosire greşită sau accident. 5)Nici o cerere nu va fi acceptată dacă o
(3)Stricăciuni sau pierderi cauzate de piesa neoriginala sau neautorizată a fost
neglijenţă sau din nerespectarea folosită în maşina.
intrucţiunilor, sau unui service neglijent,
întreţinere sau depozitare improprie. 6)Cererile legate de garanţie vor fi
(4)Uzura normală a echipamentului şi întocmite pe formularele fabricantului
stricăciunile rezultate de aici : piesele sau speciale pentru acest scop.Formularul
materialele de uzură precum cauciucurile, trebuie completat cu toate informaţiile şi
furtunurile, echipamentele electrice, trimis la adresa de mai jos în maxim
filtrele, ambalajele, garnituri etc. paisprezece (14) zile de la descoperirea
stricăciunii.
Bronto Skylift Oy Ab 8)Termenul de garanţie pentru o piesa
After Sales Service înlocuită sau reparată expira în acelaşi
timp cu expirarea termenului de garanţie
Teerivuorenkatu 28
al autospecialei.
FIN - 33300 TAMPERE
FINLAND 9)La cerere, cumpărătorul trebuie să
trimită piesa stricată fabricantului.Piesele
7) Garanţia este limitată, la discreţia înlocuite acoperite de garanţie devin
fabricantului, după cum urmează: proprietatea fabricantului
(1)Înlocuirea piesei stricate.
(2)Repararea piesei stricate de către
fabricant sau de un furnizor din exterior
(3)Acordarea unei reduceri de preţ.

BRONTO SKYLIFT OY AB
1/10/1996
BRONTO SKYLIFT F 38 RLX

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Prefaţă………………………………………………………………………………......3
Conducere…………………………………………………………………………........4
Avertizări cu privire la elementele agabaritice ..………………………………….5
Avertizări în legătură înălţimii centrului de greutate şi înălţimea de transport…..6
Lucrul cu Bronto Skylift……………………………………………………………....7
Poziţionarea vehiculului faţă de obiectiv .............……………………………....8
Operarea braţului şi mişcările de rotaţie………………………………………...9
Distanţa minimă faţă de cablurile de electricitate..……………………………10
ÎNSCRISURILE DE AVERTIZARE.........................................................................11
PREFAŢĂ
Platfomele aeriene Bronto Skylift sunt proiectate doar pentru deplasarea persoanelor, a
uneltelor acestora şi al echipamentului.

Platfomele aeriene Bronto Skylift sunt proiectate şi construite pentru a raspunde şi celor
mai exigente cerinţe ale securităţii şi eficienţei în operaţiuni.

Construcţia acestor utilaje se bazează pe o experienţă de peste 30 de ani al companiei.

Sistemul de calitate al Bronto Skylift Oy Ab este certificat la Sistemul de Calitate


Standard ISO 9001 (EN 29001).

Platformele aeriene Bronto Skylift sunt montate pe un şasiu normal de camion după
instrucţiunile date de respectivul fabricant. De aceea, garanţia originală al şasiului
camionului este validă şi întreţinerea lui nu devine neapărat îngreunată.

Totuşi, trebuie înţeles că siguranţa operaţională, performanţa şi eficienţa chiar şi a celei


mai bune maşini depinde de o utilizare adecvată, de inspecţii şi lucrări de întreţinere
regulate.

Platformele aeriene Bronto Skylift trebuie utilizate şi manevrate doar de un personal


antrenat şi autorizat, persoane care sunt foarte famialiarizate cu toate funcţiile
autospecialei. Intrucţiunile date în acest manual precum şi în timpul instruiri trebuie
urmate cu stricteţe.

Diferitele regulamente şi legi naţioanle şi locale trebuie cunoscute şi urmate.

Trebuie amintit că securitatea în operaţiuni este întotdeauna resposabilitatea operatorului.

Orice schimbări aduse construcţiei, sau montarea în plus de dispozitive care ar putea
afecta siguranţa operaţională sunt strict interzise.

Cu plăcere suntem dispuşi să răspundem la orice întrebare legată de operativitatea sau


întreţinerea autospecialei. Cu căldură vă recomandăm să consultaţi dealerul local sau
fabrica pentru sfaturi:
OY BRONTO SKYLIFT LTD
Service Department
Teerivuorenkatu 28
FIN - 33300 TAMPERE
FINNLAND
www.bronto.fi

3
CONDUCEREA
Înaintea începerii trasportului, ar trebui facută o scurtă verificare a şasiului după
instrucţiunile primite de la fabricantul acestuia.

Verificaţi dacă unitatea Bronto Skylift este complet în poziţia de transport, precum şi
dacă toate sculele etc. sunt fixate adecvat.

Următoarele caracteristici speciale, care depind de destinaţia autospecialei, ar trebui


reţinute (unele tipuri a putea să difere):

• Întrerupătorul de declanşare “PTO” al sistemului hidraulic trebuie


dezactivat.
• Verificaţi de asemenea oprirea curentului electric primar, şi luminile de
avertizare ale reazemelor de calare, ale braţului, ale uşilor
compartimentelor şi al curentului electric principal/”PTO” nu sunt aprinse
înainte de începerea trasportului.

Poziţia corectă a reazemelor de calare, al uşilor compartimentelor precum şi fixarea


oricărui echipament care se poate descprinde trebuie verificate şi în timpul mersului
4
AVERTIZĂRI ASUPRA ELEMENTELOR AGABARITICE

Elementele agabaritice, în special în spate, trebuie reţinute. În intersecţiile înguste şoferul


trebuie să fie atent să aibă suficient spaţiu pentru executarea virajului.

Garda la sol şi unghiurile structurii atât în partea din faţă cât şi din spate
5
AVERTIZĂRI LEGATE DE CENTRUL ÎNALT DE GREUTATE ŞI ÎNĂLŢIMEA
MARE A AUTOSPECIALEI

Înălţimea centrului de greutate. Niciodată nu conduceţi cu viteză mare în momentul în


care executaţi un viraj.

Înălţimea de transport. Şoferul trebuie să fie atent la trecerea pe sub poduri din cauza
elementelor agabaritice.
6
LUCRU CU BRONTO SKYLFT
Avetizările şi instrucţiunile generale ale securităţii operaţionale

• Operatorul trebuie sa aibă peste 18 ani.


• Să cunoaşteţi foarte bine toate instrucţiunile de operare şi siguranţă.
• Nu operaţi cu autospeciala înainte de testarea tuturor funcţiilor sale.
• Faceţi verificări zilnice ale autospecialei înainte de folosire.
• Verificaţi valoarea temperaturii de operare.
• Este o unitate de metal neizolată electric, nu o operaţi lângă conductori
electrici încărcaţi.
• Fiţi atenţi la orice obstacol din zona de lucru.
• Nu folosiţi autospeciala care nu funcţionează la parametrii normali sau
care nu a fost întreţinută în mod regulat.
• Toate operaţiunile trebuie executate lent în ordine pentru evitarea unor
mişcări bruşte şi incomode ale platformei de lucru precum şi încărcarea
dinamică inutilă.
• Nu lăsaţi fără control autospeciala care are braţul ridicat.
• Nu depăşiţi capacitatea de încărcare a platformei de lucru.
• Nu expuneţi platforma de lucru la viteze ale vântului mai mari decât cele
pentru care a fost proiectat.
• Nu folosiţi autospeciala pentru alte operaţiuni decât cea de ridicare de
personal, echipamenete sau scule.
• Nu vă urcati pe balustrada platformei de lucru.
• Nu folosiţi scări sau alte dispozitive pentru mărirea înălţimii de lucru sau
al distanţei de la margini.
• Întotdeauna folosiţi centurile şi hamurile în platforma de lucru, maxim trei
centuri pe un punct de ancorare.
• Platforma de lucru sau oricare alte piese ale autospecialei nu trebuie lovite
de pământ sau de orice alt obiect solid. Se pot produce deteliorări majore
după un astfel de contact. Dacă orice parte a autospecialei s-a lovit ori a
ajuns în contact cu pământul sau cu un obstacol, ea trebuie inspectată
imediat de fabricant sau de reprezentanţii aestuia.
• În timpul unei furtuni fiţi atenţi la descărcările electrice.
• După efectuarea operaţiunii aşezaţi autospeciala înapoi în poziţia de
transport.
• Sursa pricipală de curent trebuie pornită de fiecare dată când unitatea nu
este în poziţia de transport.
• Controlul de siguranţa al autospecialei are nevoie de curent electric, pentru
ca dispozitivele de avertizare să funcţioneze în cazul în care se apropie de
extinderea maximă a braţului sau dacă reazemele de calare au o prea mică
presiune la sol.
• Controlul suspensiei pneumatice ecesită de asemenea curent electric.
• Dacă apar orice probleme de siguranţă sau de operare consultaţi de
urgenţă dealerul dumneavoastră sau cel mai apropiat service Bronto
Skylift. 7
POZIŢIONAREA VEHICULUI FAŢĂ DE OBIECTIV

CORECT!

• Amplasaţi vehiculul în aşa fel încât să nu încurce traficul normal


• Amplasaţi vehiculul în aşa fel încât să evitaţi o repoziţionare
ulterioară
• Amplasaţi vehiculul în aşa fel încât să se evite executarea unor
mişcări inutile ale braţului
• Dacă este posibil plasaţi vehiculul în aşa fel încât obiectivul să fie în
spatele autospecialei
• Verificaţi dacă pământul poate susţine forţele exercitate de reazemele
de calare
• Întotdeauna folosiţi suporţii speciali sub plăcile de baza ale cricurilor.
• Când se operează cu reazemele de calare asiguraţivă că nu sunt
persoane în jurul zonei de lucru al reazemelor.

8
OPERAREA BRAŢULUI ŞI MIŞCĂRILE DE ROTAŢIE AL
ACESTUIA

GREŞIT!

• Toate operaţiunile trebuie executate lin pentru a evita mişcările


bruşte şi incomode ale platformei de lucru şi încărcările dinamice
inutile ale acesteia
• Trebuie evitate operaţiunile inutile care ar acţiona împotriva
dispozitivelor de limitare.
• În timpul operării cu braţul asiguraţivă că toate piesele braţului
precum şi platforma de lucru se deplaseză la o distanţă sigură de orice
fel de obstacol, conductori electrici, etc.
• Acţioarea braţului este interzisă dacă viteza vântului depăşeşte 12.5
m/s.

9
DISTANŢA MINIMĂ FAŢĂ DE CABLURILE DE ÎNALTĂ
TENSIUNE

Autospeciala nu este izolată electric.


Distanţa minimă faţă de cablurile de înaltă tensiune amplasate pe stâlpii de oţel
este de 5 m.
Distanţa minimă faţă de cablurile electrice montate pe stâlpi este de 5 m.

10
ÎNSCRISURIELE DE AVERTIZARE

Înainte de începerea efectuarea operaţiunilor cu autospeciala de intervenţie la


înălţime, asiguraţivă că toate înscrisurile următoare sunt în locurile adecvate şi că
înţelegeţi semnificaţia acestor semne.

INSTRUCŢIUNI ŞI AVERTIZĂRI GENERALE


Operatorul trebuie să aibă minim vârsta de 18 ani.
Să cunoască foarte bine toate instrucţiunile de operare şi siguranţă.
Asiguraţivă că solul este suficient de dur să susţină forţele de suport.
Întotdeauna folosiţi plăcile de bază sub reazeme.
Toate mişcările operaţionale trebuie executate cât mai fin.
Verificaţi viteza vântului.
Nu depăşiţi încărcarea recomandată.
Acestă autospecilă este neizolată electric, nu manevraţi autospeciala
în apropierea conductorilor electrici neizolaţi.
Fiţi atenţi la orice obstacol din raza de acţiune a autospecialei.
Asiguraţivă că autospeciala este bine întreţinută şi că toate funcţiile
sale sunt în parametrii buni de operare.
În caz de defecţiune vă rugăm consultaţi manualul de operaţiuni sau
contactaţi cel ami apropiat service Bronto Skylift.
Niciodată nu lăsaţi segmentele braţului ridicate fără un operator în
centrul de control.
Executaţi verificările zilnice ale autospecialei înainte de utilizare.
VERIFICAŢI ÎNAINTE DE OPERARE
Duritatea solului Platforma de lucru
Suportul şi orizontalizarea Întrerupătoarele limită
Oprirea de urgenţă Nivelul lichidelor
Coborârea de urgenţă Scurgeri de ulei
Claxonul de semnalizare şi luminile Raza de acţiune
Dispozitivele operaţionale Ungerea internă şi
service-ul
D0182230

STABILIZAREA ATUTOAMATĂ A STABILIZAREA AUTOMATĂ A


REAZEMELOR ÎN POZIŢIA DE REAZEMELOR ÎN POZIŢIE DE
LUCRU TRANSPORT
1.PORNIŢI SISTEMUL P.T.O. DIN CABINĂ. 1.ÎNTRERUPĂTORUL DE CONTROL A
CURENTUL PRINCIPAL ESTE PORNIT REAZEMELOR ÎN POZIŢIA I
AUTOMAT 2.EFECTUAŢI OPERAŢIUNEA
2.ÎNTRERUPĂTORUL DE CONTROL AL AUTOMATĂ DE POZIŢIONARE A
REAZEMELOR ÎN POZIŢIA I REAZEMELOR ÎN POZIŢIA DE
3.EXTINDEŢI REAZEMELE DE PE PARTEA TRANSPORT.
STÂNGĂ CEL PUŢIN PÂNĂ ÎN POZIŢIA 0 3.VERIFICAŢI LUMINA DE SEMNAL
4.EXTINDEŢI REAZEMELE DE PE PARTEA AL FIECĂRUI REAZEM CĂ ESTE ÎN
DREAPTĂ CEL PUŢIN PÂNĂ ÎN POZIŢIA 0 POZIŢIA DE TRANSPORT.
5EXECUTAŢI STABILIZAREA AUTOMATĂ 4.OPRIŢI SISTEMUL P.T.O.
6.STABILIZAŢI AUTOSPECIALA ÎN RAZA CURENTUL PRINCIPAL VA FI OPRIT AUTOMAT
A +/- 0,5O. ASIGURAŢIVĂ CĂ ROŢILE NU
SE ALFĂ ÎN CONTACT CU SOLUL
7. ÎNTRERUPĂTORUL DE CONTROL AL
REAZEMELOR ÎN POZIŢIA 0

11
MÂNERUL ARBORELUI
PENTRU ROTIREA
MANUALĂ

Testarea circuitului de
împământare.
Apăsând butonul T pentru testare
circuitul de împământare ar trebui
ÎNCĂRCAT UNIFORM să fie pornit

VITEZA VÂNTULUI

MAX 12,5 M/S

VINCIUL ESTE DISPONIBIL PENTRU RIDICAREA


OBIECTELOR.
NU ESTE PERMISĂ RIDICAREA PERSOANELOR.
CAPACITATEA MAXIMĂ DE RIDICARE A VINCIULUI
120 KG.
CÂND SE FOLOSEŞTE VINCIUL CAPACITATEA DE
ÎNCĂRCARE A PLATFORMEI DE LUCRU TREBUIE
REDUSĂ LA 170.
(120 KG CAPACITATE DE RIDICARE + 50 KG
PENTRU GREUTATEA VINCIULUI ÎN SINE)
VINCIUL TREBUIE ÎNDEPĂRTAT ÎNAINTE DE
OPERAREA SEGEMENTELOR DE BRAŢ ÎN POZIŢIA
DE TRANSPORT
A055296
MANUALUL DE OPERAŢIUNI
PENTRU UNITATEA AERIANĂ

REAZEMELE DE CALARE ÎN POZIŢIE REAZEMELE DE CALARE ÎN


DE LUCRU POZIŢIE DE TRANSPORT
1.PORNIŢI SISTEMUL P.T.O. DIN CABINĂ. 1.ÎNTRERUPĂTORUL DE CONTROL A
CURENTUL PRINCIPAL ESTE PORNIT REAZEMELOR ÎN POZIŢIA I
AUTOMAT 2. RIDICAŢI CRICURILE VERITICALE DIN SPATE
2.ÎNTRERUPĂTORUL DE CONTROL AL 3.RIDICAŢI CRICURILE VERTICALE DIN FAŢĂ
REAZEMELOR ÎN POZIŢIA I 4 RETRAGEŢI BĂRILE REAZEMELOR DIN SPATE
3.EXTINDEŢI REAZEMELE DE PE PARTEA 5.RETRAGEŢI BĂRILE REAZEMELOR DIN FAŢĂ
STÂNGĂ CEL PUŢIN PÂNĂ ÎN POZIŢIA 0 6.VERIFICAŢI LUMINA DE SEMNAL
4.EXTINDEŢI REAZEMELE DE PE PARTEA AL FIECĂRUI REAZEM CĂ ESTE ÎN POZIŢIE DE
TRANSPORT
DREAPTĂ CEL PUŢIN PÂNĂ ÎN POZIŢIA 0 7.ÎNTRERUPĂTORUL DE CONTROL AL REAZEMELOR
5.COBORÎŢI CRICURILE VERTICALE DIN SPATE ÎN POZIŢIA 0
6.COBORÎŢI CRICURILE VERTICALE DIN FAŢĂ 8. OPRIŢI SISTEMUL P.T.O. CURENTUL ELECTRIC
7. 6.STABILIZAŢI AUTOSPECIALA ÎN RAZA VA FI OPRIT AUTOMAT
A +/- 0,5O. ASIGURAŢIVĂ CĂ ROŢILE NU
SE ALFĂ ÎN CONTACT CU SOLUL
8. ÎNTRERUPĂTORUL DE CONTROL AL
REAZEMELOR ÎN POZIŢIA 0

BLOCAREA OSIEI SPATE (DACĂ ESTE MONTAT) SE FACE AUTOMAT


BRONTO SKYLIFT F 38 RLX

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE

Diagrama razei de acţiune…………………………………………….………….5


Date tehnice………………………………………………………………..………6
Sarcinile de încărcare ale platformei de lucru…………………………………..7
Lucrând cu Bronto Skylift…………………………………………………….….8
Dispozitive de control din cabina şoferului……………………………………...9
Butoane de acţionare din cabina şoferului………………............………...10
Lumini de avertizare din cabina şoferului………………………................11
Sistemul de orizontalizare a reazemelor de calare………………...........……...12
Dispozitive de control în centrul de control al reazemelor de calare ......…12
Dispozitive de control în centrul de control al reazemelor de calare …......13
Componente şi butoane principale …........…………………....….13
Operarea teleghidată a sistemului automat de orizontalizare ..........……...15
Fereastra reazemelor de calare (în centrul de control al reazemelor) ...…...16
Simboluri din fereastra reazemelor de calare ........................………...…....16
Crucea de orizontalizare din fereastra de reazemelor .........................…….18
Instrucţiuni pentru sistemul automatic de orizontalizare al reazemelor de
calare ........... ........……..………………………………………………….20
Note generale şi avertizări ........................…………………………..........20
Camioane suspendate în aer ......................…...………………………....20
Sistemul de orizontalizare ............………………………………………..21
Acţionarea sistemului automatic de orizontalizare …........21
Sprijinirea şi orizontalizarea manuală …………………....22
Folosirea calelor ............……………………………………………….…23
Acţionarea braţului şi mişcările de rotaţie ……………………………………..24
Dispozitive de dirijare pe panoul de control ............…………………..…24
Butoanele de pe partea stângă al panoului de control ..……25
Butoanele de pe partea dreaptă al panoului de control .…...26
Panoul auxiliar de control .………………………………...28
Tunul şi pulverizatorul de apă .............................................29
Acţionarea braţului şi mişcările de rotaţie .......................................30
Ridicarea ale braţului ...........................................................30
Coborârea braţului .............................................................30
Bronto+Sisteme electronice ................................................................................31
Monitorul color tft ........................................................................32
Funcţiile butoanelor ……..……………………………....32
Funcţiile luminilor de avertizare ………..…………………….....33
Ferestre ………………………………………………………......34
Fereastra de început …………..…………………………...34
Fereastra reazemelor de calare (doar în centrul de comandă al reazemelor)..….34
simboluri ale fereastraui reazemelor de calare…………………….…...34
crucea de orizontalizare al fereastrei reazemelor de calare…….....36
Configuraţia ferestrei platformei de lucru şi al plăcii rotative………………........38
fereastra principală…………………………………………………………………..39
Simboluri ale ferestrei principale…………………………………………..40
alte simboluri ale ferestrei principale………………………………………42
………………………………………………………………………………42
DIFERITE NIVELE ALE ECRANULUI PRINCIPAL ..……………………..……44
indicator de alarmă………………………………………………………………….45
simboluri ale indicatorului de alarmă ……………………………………...45
meniu ................……………………………………………………………….....48
simboluri de meniu .................……….…………………………………....48
Selectarea încărcării platformei de lucru…………………………………………...51
Instrumente clientului (sub meniu) .......................................…………..……....…53
simboluri ale ecranului de instrumente al clientului………….………….....53
Setări ale datei, orei şi ale alarmei...………………………………………..53
numele şoferului…………………………………………………………………....54
ajustarea vitezei braţului în funcţie de şofer………………………………..54
transferul de date către calculator………………………………………………..…55
indicator al contorului timpului până la service…………………………….55
……………………………………………………………………………………....55
selectarea limbii şi al unităţiilor de măsură…………………………………56
setarea înălţimii maxime de lucru(opţional)………………………………..56
fereastra de testare………………………………………………………………..….58
1- simboluri ale ferestrei de testare………………………………………..…..58
2- simboluri ale ferestrei de testare 1/2……………………………………….59
2-simboluri ale ferestrei de testare 2/2……………………………………………..60
3- simboluri ale ferestrei de testare……………………………………………60
4- SIMBOLURI ALE FERESTREI DE TESTATRE…………………………61
Buton multifuncţional………………………………………………………………62
Urmaţi următoarele etape pentru aşezarea braţului în poziţie de trasport în caz de
avarie……………………………………………………………………………….63
ecranul unităţii de memorie………………………...................……………64
Controlul manual al valvelor…………………………………………………………66
Operarea manuală………………………………………………………………66
mişcările braţului şi valvele de rotaţie………………………………….67
valvele reazemelor de calare……………………………………………68
valva de blocare a axului………………………………………………69
Operarea manuală a rotaţiei……………………………………………………70
PROCEDURILE DUPĂ OPERAŢIUNE………………………………70
VALVELE DE CONTROL DIN ŞASIU……………………………….71
VALVELE DE CONTROL DIN PLACA ROTATIVĂ……………….72
Valvele de control din platforma de lucru……………………………..73
Încărcarea maximă a scării de salvare…………………………………………..74
…………………………………………………………………………………………74
Inel de ridicare (opţional)…………………………………………………………....75
Sistemul de apă…………………………………………………………………….…76
Coborârea de urgenţă şi valvele de control al încărcării cilindrilor……………….77
DIAGRAMA RAZEI DE ACŢIUNE

DATE TEHNICE
Încărcătura maximă de lucru: 500 kg
Scară de salvare şi ţevi de lucru
Viteza maximă permisă a vântului: 14m/s
Greutatea normală: 21.0 t
greutatea minimă de operare: 20.0 t
Lăţimea şi lungimea reazemelor
-ridicare normală: 6,2/6,1 m
-ridicare doar pe o parte: 4,5/6,1 m
-ridicare ingustă: 2,0/6,1 m
Codul de calcul:

5
DATE TEHNICE

RAZA DE LUCRU
Înălţimea maximă de lucru………………………………………………….38 m
Înălţimea maximă până la podeaua platformei de lcuru……………………36 m
Distanţa maximă laterală măsurată la balustradă…………………………..22,2 m

ÎNCĂRCAREA PLATFORMEI DE LUCRU


Încărcărea maximă
a platformei de lucru……………….500 kg(5 persoane+50 kg)(130 kg – 500 kg )
Forţa laterală maximă admisă…………………………………………….500 N

ROTAŢIE
Continuă …………………………………………………………………..3600

DIMENSIUNILE DEPLASĂRI
Lungimea totală…………………………………………………..…….~10.5 m
Înălţimea totală…………………………………………………..……..~3,8 m
Lăţimea totală…………………………………………………….…….<2,5 m
Greutatea Skylift………………………………………………………..~12.5 t
Reazemele de calare
Lăţimea maximă a reazemelor (C/C)…………………………………….6.2 m
Forţa max. a reazemelor………………………………………….……..150 kN
Presiunea max a plăcilor de bază………………………………….……9,5 kg/cm2
Presiunea maximă cu plăci de bază din lemn………………………….3,5kg/cm2

SISTEMUL HIDRAULIC
Debitul pompei principale………………………………………...…..~200 l/min
Debitul pompei auxiliare…………………………………………..…~10 l/min
Presiunea principală……………………………………………….….180 bar
Presiunea de operarea în regim de urgenţă……………………….…..200 bar
Ajustajul valvelor de control al cilindrilor de încărcare……….……..345 bar
Capacitatea rezervorului…………………………………………….~250 l
Capacitatea totală a sistemului………………………………..…….~330 l

GENERAL
Intervalul temperaturii în timpul operării…………………………-250 - + 400 C
Nivelul de zgomot………………………………………………..….< 85 dB
Viteza maximă a vântului ………………………………………….12,5 m/s

6
ÎNCĂRCĂRILE DE LUCRU A PLATFORMEI DE LUCRU
Când este pornită sursa de nergie primară, sistemul automat selectează încărcarea
maximă a platformei de lucru. Valoarea încărcării platformei de lucru poate fi schimbată
folosind unităţile de afişare.Valorea încărcării platformei de lucru aleasă poate fi văzută
pe afişaj prin simboluri si pe ecranul de selecţie în kilograme.(de văzut RIDICAREA
VARIABILA BRONTO)

Tabelul pentru încărcările maxime ale platformei de lucru


Numărul de persoane Încărcarea max.a Forţa max. laterală (N)
platformei (kg)

• Încărcarea maximă aplatformei de lucru este de 500 kg (5 pers + 50


kg)
• Când tunul de apă este folosit, încărcarea maximă a platformei se reduce
la 90 de kg (o persoană)
• Încărcarea maximă a trapei de salvare de pe platforma de lucru este de 180
kg sau 2 persoane măsurată la balamale
• Notă! Alarma capacitaţii de încărcare a platformei de lucru nu
detectează greutatea apei.

7
LUCRÂND CU BRONTO SKYLIFT
Acest manual explică operaţiunile de care este capabilă autospeciala. Nu se vrea a fi
un manual de instruire complet, acesta trebuind să fie citit doar de persoanele care
sunt pregătite.
Instrucţiunile si avertizările de siguranţă generale în operaţiuni:
• Operatorul trebuie să aibă minimul 18 ani.
• Să cunoască în detaliu toate măsurile de siguranţă si operare.
• Nu operaţi autospeciala înainte sa testaţi toate funcţiile sale.
• Faceţi verificări yilnice ale unităţii înainte de folosire.
• Verificaţi temperatura optimă de lucru.
• Autospeciala este toată din metal neizolat, nu o manevraţi lângă
conductori electrici sub tensiune.
• Fiţi atenţi la orice obstacol din raza de acţiune.
• Nu folosiţi autospeciala care nu merge la parametri normali sau care
nu a fost întreţinută regulat.
• Toate manevrele trebuie exeutate lin şi în ordinea firească pentru
• evitarea mişcarilor bruşte şi încărcarea dinamică inutilă a platformei
de lucru.
• Nu lăsaţi nesupravegheata autospeciala cu braţul ridicat.
• Nu depăşiţi capacitatea maximă de incărcare a platformei de lucru.
• Nu măriţi incărcarea la vânt a platformei de lucru.
• Nu folosiţi autospeciala pentru alte scopuri decât pentru ridicarea de
personal, unelte şi echipament.
• Nu vă urcaţi pe marginea balustradei platformei de lucru.
• Nu folosiţi scări sau alte dispozitive pentru mărirea înălţimii maxime
sau laterale.
• Întotdeauna folosiţi curele si hamuri pe platforma de lucru, maximul
3 curele pe un puct de ancorare.
• Platforma de lucru sau orice altă parte al unităţii nu trebuie lovită de
pământ sau de orice obiect solid. În urma unui astfel de contact se pot
produce stricăciuni majore.Dacă orice parte a braţului sau a
platformei de lucru s-a lovit accidental de un astfel de obiect sau de
pământ, autospeciala trebuie inspectată imediat de fabricant sau de
un reprezentant al acestuia.
• În timpul furtunelor aveţi grijă la fulgere.
• După folosire aşezaţi întotdeauna autospeciala în pozţia de transport.
• Energia electrică principală trebuie pornită întotdeauna când
autospeciala nu este in poziţia de transport.
• Controlul de siguraţă al autospecialei are nevoie de electricitate,astfel
încât să se declanşeze alarmele de avertizare în cazul în care se atinge
distanţa maximă a braţului sau dacă reazemele de calare nu exercită
suficientă presiune la sol.
• Pentru controlul suspensiei pneumatice este nevoie de asemenea de
curent electric.
• Trebuie evitată funcţionarea inutilă a generatorului
hidraulic.Temperatura uleiului hidraulic trebuie controlată atunci
când se foloseşte generatorul hidraulic.
• Dacă apar orice probleme legate de siguranţa sau de operativitate,
trebuie să consultaţi de urgenţă cel mai apropiat service Bronto
Skylift.

8
DISPOZITIVE DE CONTROL DIN CABINA ŞOFERULUI
(de văzut de asemenea manualul de operaţiuni al şasiului)

• Acest manual de operaţiuni explică funcţiile şi operarea corectă al


dispozitivelor de control şi al sistemelor de urgenţă Bronto Skylift.
Înainte de a folosi autospeciala, operatorul trebuie sa fie familiar cu
avertizările şi instrucţiunile de siguranţă.
• Funcţiile butoanelor şi al luminilor de avertizare sunt descrise în
pagina următoare.
• Electricitatea primară trebuie întotdeauna pornită atunci când
unitatea nu este în poziţie de transport.
• Pentru verificarea de siguranţă este nevoie de energie electrică, astfel
încât să se poată da o alarmă daca se apropie de extinderea maximă
sau dacă reazemele de calare nu exercită o presiune suficientă asupra
solului.
• Controlul suspensiei pneumatice are nevoie de asemenea de energie
electrică.
ATENŢIE! Verificaţi de asemenea dacă energia electrică primară este inchisă şi
dacă luminile de avertizare ale reazemelor, al braţului şi al energiei electrice
primare /”PTO” nu sunt aprinse înainte de începerea transportului.

9
BUTOANELE DIN CABINA ŞOFERULUI
Buton Funcţie

Curentul principal pentru BRONTO SKYLIFT


(opţional)

Întrerupătorul pentru girofaruri


(opţional)

Întrerupătorul pentru faruri (opţional)

Întrerupătorul pentru claxon de semnalizare (opţional)

Întrerupătorul pentru girofarurile din faţă (opţional)

Întrerupătorul pentru girofarurile din spate (opţional)

10
LUMINI DE AVERTIZARE DIN CABINA ŞOFERULUI
Lumină de Funcţie
avertizare

Lumina de avertizare pentru poziţia braţului.Simbolul iluminat


indică faptul că braţul nu este în poziţia de transport

Lumina de avertizare pentru reazemele de calare. Este iluminat


atunci când reazemele nu sunt în poziţia de transpot.

Lumina de avertizare pentru blocarea osiei spate.Este iluminat atunci


cînd osia spate este blocată

Lumina de avertizare pentru PTO. Este iluminat atunci când


sistemul PTO este activ.

Lumina de avertizare pentru uşile compartimentelor.Este iluminat


atunci când cel puţin o uşă a unui compartiment este deschisă.

11
SISTEMUL DE ORIZONTALIZARE AL REAZEMELOR DE
CALARE
DISPOZITIVE DE CONTROL DIN CENTRUL DE CONTROL AL
REAZEMELOR DE CALARE

Centrul de control al reazemelor de calare este situat în compartimentul din spatele


autospecialei

1 Mişcare pe orizontală si verticală al reazămului din stânga faţă.


2 Mişcare pe orizontală si verticală al reazămului din stânga spate.
3 Mişcare pe orizontală si verticală al reazămului din dreapta faţă.
4 Mişcare pe orizontală si verticală al reazămului din dreapta spate.
5 Display-ul reazemelor (vezi capitolul RIDICAREA VARIABILĂ BRONTO)
6 Telecomanda de control al reazemelor de calare
Funcţiile butoanelor sunt descrise în pagina următoare.

12
DISPOZITIVE DE CONTROL DIN CENTRUL DE CONTROL AL
REAZEMELOR DE CALARE

PĂRŢILE ŞI BUTOANELE PRINCIPALE

1 Motorul principal START/STOP


2 Butonul RPM (butonul de orizontalizare)
• închide automat dacă pedala RPM din centrul de control este
călcată-
• închide automat dacă nimic nu este apăsat din centrul de comandă
pentru o perioadă de timp
3 Butonul pentru pompa acţionată de baterie
• Pompa acţionata de baterie este instalată pentru oferirea rotaţiei şi
mişcare braţului dacă motorul principal se defectează. Trebuie
folosită doar în situaţii de urgenţă.
Atenţie! Folosiţi pompa acţionată de baterie cu economie cu un ciclu de
funcţionare de 5 min pornit/ 5 min oprit.folosire exesivă poate duce la
supraîncălzirea motorului pompei.
4 Luminile de lucru ale braţului.

5 Claxonul de semnalizare
6 Afişarea Bronto+ sistemul electronic
7 Sirenă
13
8
Interupător de selecţie pentru sistemul hidraulic
Poziţia I = sistemul hidraulic al vehiculului (PTO)
Poziţia II = acţionarea electrică a pomepei hidraulice.
9 Butonul Oprire de ugenţă
În situaţii de ugenţă se poate opri sistemul automatic de orizontalizare apăsând
acest buton. Odată folosit trebuie resetat manual. Verificaţi daca acest buton este
eliberat (sus) în cazul în care autospeciala Bronto nu porneşte.

14
TELECOMANDA DE CONTROL AL SISTEMULUI AUTOMAT DE
ORIZONTALIZARE

Buton Funcţie

Controlul mişcării pe orizontală al reazămelor din dreapta

Controlul mişcării pe orizontală al reazămelor din stânga

Coborârea cilindrilor verticali; aşezarea reazămelor în


poziţia de operare si orizontalizarea automată

Aşezarea reazămelor în poziţia de transport


FEREASTRA REAZEMELOR DE CALARE (DOAR ÎN CENTRUL
DE COMANDĂ AL REAZĂMELOR)

Reazămele de calare pot fi poziţionate liber în concordanţă cu situaţia de lucru folosind


butoanele sau a manetelor de control ale reazămelor. Sistemul ţine cont de poziţia
rează,elor şi imediat arată raza maximă posibilă de acţiune indiferent de direcţie al
platformei de lucru impreună pentru incărcătura selectată.
Pentru poziţia selectată al reazămelor se definesc automat valorile pentru mişcările de
rotaţie al braţului şi mărimea sectoarelor din faţă şi spate.
Operarea braţului nu este posibilă înainte ca susţinerea reazămelor sa fie suficientă, iar
osia spate să fie blocată.
SIMBOLURI ALE ECRANULUI REAZĂMELOR
Nu este activă nici alarma galbenă nici cea roşie pe ecranul de alarmă

Alarma galbenă este activă în ecranul de alarmă.

Alarma roşie este activă în ecranul de alarmă.


Simbolul pentru blocarea osiei spate
• simbolul este iluminat dacă osia spate este blocată
• simbolul începe să clipească dacă blocarea osiei
spate alunecă

Săgeţile galbene: dispar dacă reazămele de calare sunt ieşite


suficient
Reazămul verde: presiunea la sol este suficientă
20 m: raza maximă spre spate etc.

Pregătit pentru ridicarea simbolului


• Doar în ecranul reazămelor de calre. Simbolul se
aprinde când reazămele sunt în poziţie buna pentru
ca braţul să poată fi ridicat.

Gata pentru transport

Luminile de avertizare pornite (opţional)

Luminile de avertizare oprite (opţional)

Ecranul pentru unghiuri: Partea frontală a şasiului ridicată cu 100

17
Săgeţile nu apar dacă unghiul este mai mic de 0,30
Ecranul unghiurilor: partea din drapta ridicată, cea din stânga
coborâtă

CRUCEA DE ORIZONTALIZARE DIN ECRANUL REAZEMELOR DE


CALARE

Când unitatea este orizontalizată +/- 0,20, lumina verde se


aprinde în mijloc

Cînd autospeciala nu este la nivel +/- 0,20, dar mai puţin de


0,30(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)

Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 0,30 şi


0,40(pătratul verde din mijloc lipseşte, partea din dreapta
ridicată/faţa ridicată)

Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 0,40 şi 0,50


(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)
Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 0,50 şi 1,00
(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)

Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 1,00 şi 2,00


(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)

19
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SISTEMUL AUTOMAT DE ORIZONTALIZARE A
REAZEMELOR DE CALARE

Înainte de a începe folosirea sistemului vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele


instrucţiuni, note şi avretizări şi asiguraţivă că le înţelegeţi.

În acest document sistemul automat de orizontalizare se numeşte orizontalizare automată.

NOTE GENERALE ŞI AVERTIZĂRI


• poziţionând autospeciala într-o pantă, cabina trebuie să fie întotdeauna
spre vale iar obiectul de muncă să fie în spate (sau în lateral) la o distanţă
de aprox 7-15 m de autospecială, de asemenea asiguraţivă că nu sunt
obstacole deasupra braţului.
• Înaintea folosirii orizontalizarea automată asiguraţivă ca este spaţiu
suficient pentru extinderea reazemelor şi că solul este suficient de dur
pentru a rezista presiunii plăcilor de bază a rezămelor.
• Când folosiţi orizontalizarea automată, asiguraţivă că nu sunt persoane în
zona de acţiune al reazemelor de calare.
• Când folosiţi orizontalizarea automată trebuie sa fiţi atenţi la ceea ce se
întâmplă în jurul autospecialei şi să opriţi imediat operaţiunea dacă se
prevede o situaţie periculoasă.
• Cilindrii verticali ai reazemelor de calare se mişcă automat fără
avertisment atunci când folosiţi orizontalizarea automată.Este foarte
periculos să vă aflaţi în lângă reazemele de calare!
• ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ PUTEŢI OPRII SISTEMUL DE
ORIZONTALIZARE AUTOMAT PRECUM ŞI MOTORUL
AUTOSPECIALEI APĂSÂND BUTONUL DE OPRIRE DE
URGENŢĂ DIN UNITATEA CENTRALĂ DE CONTROL.

ŞASIU SUSPENDAT ÎN REAZEME DE CALARE


• În toate cazurile curentul de contact trebuie pornit, chiar şi atunci când se
foloseşte motorul auxiliar sau motorul electric.

20
SISTEMUL DE ORIZONTALIZARE
OPERAREA SISTEMULUI DE ORIZONTALIZARE
• Orizontalizarea automată se opreşte imediat în momentul eliberării
butonului de pe telecomanda de control.
REAZEMELE DE CALARE ÎN POZIŢI DE OPERARE
1. Activaţi ”PTO”-ul hidraulic. Energia electrică principală a Bronto va fi pornită
automatic.
2. porniţi sistemul automat de orizontalizare.Poziţionaţi selectorul în poziţia 1 al
orizontalizării automate. Osia spate va fi blocată automat.
3. Extindeţi reazemele de pe partea stângă măcar până în poziţi 0 apăsând butonul de
pe telecomanda de control.
4. Extindeţi reazemele de pe partea dreaptă măcar până în poziţi 0 apăsând butonul
de pe telecomanda de control.
5. Plasaţi plăcile de bază din lemn sub cricuri.
6. porniţi orizontalizarea automată: coborâţi cricurile verticale apsând butonul de pe
telecomanda de control.Ţineţi apăsat acest buton până când reazemele de calare
sunt în poziţie si orizontalizarea este bună.
7. Orizontalizarea este gata în momentul aprinderii semnalului verde (orizontalizare
OK).Asiguraţivă că autospeciala este orizontalizată până în +/- 0,2 grade.Dacă
operaţiunea de orizontalizare nu a reuşit ori a fost întreruptă se va aprinde lumina
de avertizare roşie. “Braţul gata pentru ridicare” – se va aprinde în momentul în
care orizontalizarea este terminată.
Atenţie! Operatorul sistemul de orizontalizare trebuie să verifice că reoţile
autospecialei nu sunt în contact cu solul. Verificaţi de asemenea
aparatul de verificat înclinaţia pentru o corectă orizontalizare.
8. Poziţionaţi întrerupătorul orizontalizării automate în poziţia 0.
• În unele situaţii sistemul automat de orizontalizare nu poate să
orizontalizeze autospeciala în mod corect. Dacă orizontalizarea a eşuat sau
a fost întreruptă folosiţi manualul de control al valvelor hidraulice ale
reazemelor de calare ale autospecialei. Dacă orizontalizarea eşuează în
mod frecvent, vă rugăm contactaţi service’ul Bronto Skylift.
REAZEMELE DE CALARE ÎN POZIŢIE DE TRANSPORT
1. Porniţi sistemul automat de orizontalizare. Poziţionaţi întrerupătorul
orizontalizării automate în poziţia 1.
2. Apăsaţi butonul “reazemele în poziţia de transport” şi ţineţi-l apăsat, până când
reazemele de calare se ridică şi sunt retrase total. Osia spate va fi deblocată
automat. Se va ilumina – “Gata pentru transport”.
3. Asiguraţivă ca lumina de avertizare al reazemelor este stinsă şi că toate reazemele
sunt în poziţie de transport.
4. Înlăturaţi plăcile de bază din lemn.
5. Dezactivaţi “PTO”-ul hidraulic. Energia electrică rimară a Bronto sâva fi oprită
automat.
AVERTIZARE! Asiguraţivă ca dispozitivul de blocare al osiei spate este
deblocat (lumina de avertizare al osiei spate blocată va fi stinsă) înainte de a
porni.Verificaţi ca toate luminile de avertizare din cabina Bronto să fie stinse.
21
SUSŢINEREA ŞI ORIZONTALIZAREA MANUALĂ

REAZEMELE ÎN POZIŢIA DE OPERARE


1. Porniţi sistemul hidraulic “PTO”.Energia electrică primară va fi pornită automat.
2. Porniţi sistemul de orizontalizare. Potriviţi selectorul sistemului de orizontalizare
în poiziţia 1. Osia spate va fi blocată automat.
3. Extindeţi reazemele din partea stângă măcar până la poziţia 0.
4. Extindeţi reazemele din partea dreaptă măcar până în poziţia 0.
5. Puneţi plăcile de bază din lemn sub cricuri.
6. Coborâţi cricurile din faţă până in momentul în care roţile din faţă nu mai ating
solul.
• Orizontalizaţi autospeciala în diagonală.

7. Coborâţi cricul din stânga spate până în momentul în care roţile din spate nu mai
ating solul.
• Orizontalizaţi autospeciala în lungime.
8. Coborâţi cricul din dreapta spate până când este sub presiune.
9. Asiguraţivă că autospeciala este orizontalizată între +/- 0,5 grade.
• Se aprinde simbolul gata pentru ridicare, în ecranul reazemelor de calare,
atunci când braţul este într-o poziţie bună pentru ridicare.
Notă! Operatorul sistemului de orizontalizare trebuie să verifice dacă roţile
ating solul. Verificaţi de asemenea aparatele de măsurat înclinaţia.
10. Poziţionaţi întrerupătorul sistemul de orizontalizare în poziţia 0.

REAZEMELE ÎN POZIŢIA DE TRANSPORT


1. Porniţi sistemul de orizontalizare. Potriviţi selectorul sistemului de orizontalizare
în poiziţia 1.
2. Ridicaţi cricurile verticale din spate.
3. Ridicaţi cricurile verticale din faţă.
4. Retrageţi reazemele din partea stângă.
5. Retrageţi reazemele din partea stângă
• Se aprinde simbolul “gata pentru transport”.
6. Asiguraţivă că luminile de avertizare ale rezămelor sunt stinse şi că toate
reazemele de calare sunt în poziţie de transport.
7. Îndepartaţi plăcile de bază din lemn.
8. dezactivaţi sistemul hidraulic “PTO”. Energia electrică principală a Bronto-ului
este inchisă automatic.
ATENŢIE! Asiguraţivă că osia spate este deblocată (lumina de blocare a
osiei spate este stinsă) înainte de a porni la drum.
Verificaţi că toate luminile de avertizare din cabina Bronto
sunt stinse.

22
FOLOSIREA CALELOR

Dacă panta este atât de abruptă încât cilindrii reazemelor de calare nu sunt suficient de
lungi pentru a orizontaliza autospeciala se pot monta maximul 4 plăci de baza din lemn
sub un reazăm.
Notă! Atunci când orizontalizaţi autospeciala asiguraţivă de un contact suficient
între plăcile de pe pământ si cele de bază şi că plăcile de bază nu vor aluneca
pe cele de pământ şi acestea nu vor aluneca pe sol. Gheaţa, nisipul, pietrele,
noriul etc reduc frecarea dintre sol şi plăcile de pe pământ. Este
responsabilitatea operatorului să facă sigură orizontalizarea autospecialei.

23
OPERAREA BRAŢULUI ŞI MIŞCĂRILE DE ROTAŢIE AL ACESTUIA.
DISPOZITIVELE DE CONTROL DE PE PANOURILE DE CONTROL

1 Mânerele de control al celor două mişcări ale braţului.


2 Mânerul de control pentru mişcarea telescopică şi de rotaţie. Pedala de picior ce
controlează RPM, opţional (nu este arătat, localizat pe podeaua platformei de
lucru sau a plăcii turnante). Această pedală trebuie apăsată în acelaşi timp cu
folosirea mânerelor de control.
3 Display-ul pentru sistemul de ridicare variabilă Bronto
4 Tunul de apă şi pulverizatorul de apă.

Funcţiile butoanelor şi ale luminilor de avertizae sunte explicate în paginile următoare.

24
BUTOANELE DIN PARTEA STÂNGĂ A PANOULUI DE CONTROL

Buton Funcţie
Întrerupător/ lumină de a semnal al pompei hidraulice (opţional).

Butonul de pornire al pompei hidraulice pe baterie.


• Pompa hidraulică pe baterie este construită pentru a oferi
mişcări de rotaţie şi pe celelalte axe ale braţului dacă
motorul principal se defectează. Trebuie folosit doar în
situaţii de urgenţă.
• Notă! Folosiţi pompa acţionata de baterie doar în
reprize de câte 5 minute, pentru evitarea
supraîncălzirii motorului pompei.
Luminile de muncă ale platformei de lucru ţi ale plăcii turnante
(opţional).

Întrerupător/ lumină de semnal al presiunii hidraulice (opţional).

Buton de control pentru orizontalizarea manuală a platformei de lucru.


* butonul de control pentru orizontalizarea platformei de lucru trebuie
ţinut apăsat în timp ce se folosesc butoanele de control al mişcării
platformei de lucru:“sus” şi ”jos”.

Butoanele de control pentru orizontalizarea platformei de lucru.


• Platforma de lucru “sus”.
• Platforma de lucru “jos”.

25
BUTOANELE DIN PARTEA DREAPTĂ A PANOULUI DE CONTROL
Buton Funcţie

Pornit/oprit şi lumina de semnal pentru motorul de operare.

Braţul este aşezat în poziţie de transport automat.


• Ţineţi aest buton apăsat în timp ce manevraţi braţul.

Claxon

Butonul multifuncţional. Acest buton are diferite funcţii:


• Butonul de ocolire al intrerupătorului de siguranţă
limită la extindere. Dacă ecranul începe să afişeze un
triunghi galben, telescopul trebuie retras imediat prin
apăsarea acestui buton şi operarea simultană a
mănerului de control al telescopului. Aşezaţi
autospeciala în poziţie de transport şi contactaţi
service-ul Bronto Skylift.
• Butonul de ocolire pentru reazemele de calare. Această
funcţie este făcută doar pentru ridicarea temporară al
primului braţ fără aşezarea reazemelor de calare,
exemplu: în timpul service-ului. Ţineţi apăsat acest
buton si manevraţi mânerul de control al primului braţ.
• Butonul de ocolire pentru “protecţia cabinei şoferului”.
Apăsând acest buton sistemul se resetează şi toate
mişcările sunt posibile.

26
Buton Funcţie
Alinierea automată a traverselor scării mobile (doar la uităţile de
pompieri):
• Când butonul este apăsat odată pe platforma de lucru
sau pe placa rotativă se activează alinierea automată a
treaverselor scării mobile, telescoparea în sus şi în jos
este încetinită şi simbolul “scara se aliniaza” clipeşte.
• Când traversele scării sunt aliniate, telescoparea se
opreşte şi simbolul “traversele scării sunt aliniate” nu
mai clipeşte.
• Când joz-stick-ul pentru telescopare este mişcat în
poziţia din mijloc şi traversele scării sunt aliniate,
sistemul automat de aliniere a traverselo este oprit
automat.
• Alinierea treverselor poate fi oprită deasemenea
apăsând încă odată butonul de aliniere a traverselor
scării, buton situat în platforma de lucru sau pe placa
trunantă.
• Dacă traversele scării nu sunt aliniate, nu există
simbol pentru scară pe ecran.
Viteza de “broască ţestoasă”:
• Când apăsaţi butonul o singură dată, viteza “braoştei
ţestoase” este activată. Când apăsaţi butonul pentru a
doua oară, viteza “broaştei ţestoase” nu este activată;
înapoi la viteza normală. Butonul nu trebuie ţinut
apăsat când se schimbă viteza între cele două moduri.
• Când viteza de “broască ţestoasă” este activată, toate
mişcările braţelor vor fi diminuate şi simbolul de
“ţestoasă” apare pe ecran.
• Dacă platforma de lucru nu este orizontalizată, viteza
de “broască ţestoasă” este activată automat. Poate fi
oprită apăsând acest buton încă odata, dar nu automat.
Butoane pentru răsucirea platformei de lucru.
Când amble butoane sunt apăsate în acelaşi timp platforma de lucru
se va întoarce automat în poziţia de mijloc (doar la maşinile de
pompieri).

27
PANOUL AUXILIAR DE CONTROL

1 Butonul de coborâre de urgenţă a telescopului/braţului 1.


• Primul braţ telescopic retras şi apoi braţul 1 coborât.

2 Cuplarea alimentarii pe 24 V
3 Întrerupătorul selectorului principal pentru locul de operare (doar pe placa
rotativă):
• Poziţia I =control de pe placa rotativă.
• Poziţia II= cotrol de pe platforma de lucru.
4 Butonul de oprire de urgenţă:
• Când acest buton este apăsat şi circuitul primar este pornit,
presiunea hidraulică şi motorul autospecialei sunt oprite automat.
• Trebuie resetat manual daca este folosit. Verificaţi dacă butonul
este eliberat în momentul în care unitatea Bronto nu porneşte.
5 Soneria de alarmă

28
TUNUL DE APĂ ŞI PULVERIZATORUL DE APĂ
Este localizat pe platforma de lucru şi în centrul de control al placii turnante.

1. Pulverizatorul de apă.
Evitaţi acţionarea succesivă rapidă pornit/oprit a acestui buton.
2. Jetul direcţionat către stânga.
3. Jetul direcţionat în jos.
4. Jetul direcţionat către dreapta.
5. Jet direct.
6. Jetul direcţionat în sus.
7. Jet pulverizat.
NOTĂ! ÎNAINTE DE A MANEVRA BRAŢELE ÎNAPOI ÎN POZIŢIA DE
TRANSPORT, ASIGURAŢIVĂ CĂ TUNUL DE APĂ ESTE ŞI EL ÎN
POZIŢIA SA DE TRANSPORT.

29
OPERAREA BRAŢELOR SI MIŞCĂRILE DE ROTAŢIE.
Toate mişcările pot fi contrlate simultan sau una câte una de la centrul de control al
plăcii turnante sau de pe panoul de control din platforma de lucru. Când una din
manetele de control (sau pedala de turaţie- întrerupătorul de pe jozstick, sau pedala de
turaţie, dacă este montată) este activată, presiunea din sistemul hidraulic este automat
crescută la valoarea de lucru reglată înnainte.
Atunci când ridicaţi sau coborâţi braţele, urmăriţi această ordine:
RIDICAREA BRAŢELOR:
1. Ridicaţi primul braţ din suportul său
(cam 30 de cm). Deschideţi usor cel de-al
doilea segment de braţ astfel încât să se
poată executa mişcările de rotaţie.
2. Deschideţi al doilea braţ mai departe
şi astfel devin posibile şi mişcările
telescopice.
3. Acum se pot opera toate mişcările:
telescopice, de rotaţie, al primului şi
celui de-al doilea braţ.
• Toate mişcările care ar duce
la deplasarea platformei de
lucru în afara razei sale de acţiune
sunt prevenite în decursul acestei operaţiuni.
COBORÂREA BRAŢELOR
Înainte de coborârea braţelor asiguraţivă că traversele scării de pe braţul 2 sunt
întoarse în poziţia de transport. Verificaţi de asemenea dacă platforma de lucru este în
poziţia de mijloc şi că tunul de apă este în poziţia sa de transport, de asemenea dacă
trapa de salvare a platformei de lucru este ridicată şi fixată. Rotiţi placa rotativă până
în poziţia în care braţul 1 este deasupra suportului de transport.
Coborârea braţelor din platforma de lucru este posibilă numai cu o persoană în
aceasta.Controlul coborârii braţelor de pe placa rotativă pe suportul de transport se
poate face numai dacă platforma de lucru este goală.
1. Verificaţi dacă platforma de lucru
Este în poziţia de mijloc (ecranul
principal: ispar săgeţile şi se aprinde
semnalul verde).
• Apăsaţi butoanele ambele
butoane de răsucire al platformei de lucru.
2. Retractaţi total secţiunile telescopice
ale braţului 1.
3. Apropiaţi al doilea braţ de primul.
4. Rotiţi braţele în poziţie centrală
(simbolurile de săgeată dispar).
5. Braţele se pot coborî atunci când
săgeata “jos” se aprinde în simbolul
“suportul de transport”.
6. Strângeţi braţul 1 (mişcarea 5 )până când săgeta “jos” dispare. 30
BRONTO+SISTEMUL ELECTRONIC

GENERALITĂŢI
Bronto+Sistemul electronic fac posibile lăsarea reazemelor de calare în orice poziţie,
precum şi selectarea încrcării platformei de lucru în concordanţă cu situaţia. Cu ajutorul
acestor variabile sistemul selectează automat raza maximă de acţiune în orice direcţie: în
spate, faţă,dreapta,stânga.
Bronto+Sistemul electronic se bazează pe calcule şi parametri salvaţi în sistem. Din
cauza acestui sistem special putem garanta raze maxime de acţiune în orice situaţie.
Unităţile de afişare ale sistemului arată raza maximă de acţiune şi poziţia platformei de
lucru în timp real şi de asemenea există şi alte semne incluse pe unităţile de afişare.
Bronto+Sistemul electronic este simplu de folosit fără a necesita aptitudini speciale ale
operatorului. Doar manevraţi braţul şi sistemul controlează automat raza de acţiune.

SIGURANŢA
Siguranţa operaţională este cea mai importante caracteristică a Bronto+Sistemul
Electronic. O parte a siguranţei operaţionale o reprezintă folosirea uşoară. Siguranţa
Bronto+Sistemul electronic este bazată pe standardele în vigoare ale Uniunii europene,
fiecare aspect este bine proiectat şi gândit, chiar şi cel mai mic detaliu. Este un sistem
foarte testat şi pentru contruirea lui au fost folosite materiale de foarte mare calitate. În
Bronto+sistemul electronic toate componentele sunt dublate.

AFIŞAREA
Sistemul include trei unităţi de afişare cu toate culorile în centrul de control al reazemelor
de calare, pe placa rotativă şi pe platforma de lucru. Toate informaţiile esenţiale pot fi
vazute pe aceste monitoare.

SECTOARE
Zona de acţiune la rotaţie al braţelor sunt împarţite în 6 sectoare; faţă dreapta, partea
dreaptă, dreapta spate, stânga spate, partea din stânga şi partea din faţă stânga. Mărimile
fiecărui sector vor fi definite automat în funcţie de poziţia reazemelor de calare.

31
ECRANUL TFT COLOR

FUNCŢII ALE BUTOANELOR


Buton Funcţie
FUNCŢII- butoane
• îndeplinesc diferite funcţii în concordanţă cu
simbolul alăturat de pe ecran

Butonul de testare a sistemului si căutarea erorii.


• Notă! Nu apăsaţi acest buton când folosiţi în
mod normal autospeciala.

Butonul de meniu.
• iese din orice ecran în ecranul de meniu.

Butoane de săgeţi.
• deplasarea în meniuri.

Butonul enter.
• pentru confirmarea opţiunii.
FUNCŢIILE LUMINILOR DE AVERTIZARE

Lumina de avertizare Funcţie


Lumina de avertizare galbenă (!):
• Semnal avertizare de apropiere de extinderea
maximă. Când lumina galbenă se aprinde
platforma de lucru se apropie de extinderea
maximă admisă. (de asemenea anumite mişcări
sunt încetinite).
• Dacă doar lumina galbenă clipeşte n umai puţin
de 2 reazeme de calare au presiunea prea josă la
sol.
Lumina de avertizare roşie (!!):
• Când ambele lumini clipesc alternant şi
alarma sonoră se activează în reprize,
sistemul a detectat o greşeală şi toate mişcările
sunt oprite.
• Dacă este aprinsă doar lumina roşie , iar alarma
sonoră sună continuu, platformade lucru este
supraîncărcată în comparţie cu încărcarea
selectată.
• Când lumina roşie se aprinde înseamnă că
platforma de lucru a ajuns la extinderea maximă
admisă (de asemenea anumite mişcări sunt
oprite).
• Când avertizarea sonoră sună în continuu
extinderea maximă a fost depăşită sau platforma
de lucru este supraîncărcată.
• Când alarma sonoră sună intermitent în centrul
de control al extinderii înseamnă eroare.

33
ECRANE
ECRANUL DE ÎNCEPUT
Ecranul de început afişează logo-ul Bronto Skzlift, versiunea programului, tipul
platformei şi numărul de serie. Această informaţie este esenţială când este contactat
Bronto Skylift. Ecranul de început dispare automat şi sistemul întră în ecranul principal
pe panoul de pe placa rotativă şi platforma de lucru. În centrul de comandă al reazemelor
de calare, ecranul rezămelor de calare se poate folosi.
ECRANUL REAZEMELOR DE CALARE (DOAR ÎN CENTRUL DE CONTROL
AL REZĂMELOR)

Reazemele pot fi poziţionate liber în fucţie de situaţie folosind butoanele şi manetele de


control ale reazemelor. Sistemul ia în calcul poziţia eazămelor şi imediat afişează
extinderea maximă posibilă în diferite direcţii în concordanţă cu încărcarea selectată a
platformei de lucru.
Poziţia selectată a reazemelor de calare determină selectarea automată a valorilor pentru
rotirea braţelor şi marimea sectoarelor din faţă şi spate.
Manevrarea braţelor nu este posibilă înainte ca suportul oferit de reazeme să fie suficient
şi osia spate este blocată (dacă acest sistem este montat).

SIMBOLURI ALE ECRANULUI REAZEMELOR

Nu este activă nici alarma galbenă nici cea roşie pe ecranul de alarmă

34
Alarma galbenă este activă în ecranul de alarmă.

Alarma roşie este activă în ecranul de alarmă.

Simbolul pentru blocarea osiei spate


• simbolul este iluminat dacă osia spate este blocată
• simbolul începe să clipească dacă blocarea osiei
spate alunecă

Săgeţile galbene: dispar dacă reazemele de calare sunt ieşite


suficient
Reazămul verde: presiunea la sol este suficientă
20 m: raza maximă spre spate etc.

Pregătit pentru ridicarea simbolului


• Doar în ecranul reazemelor de calre. Simbolul se
aprinde când reazemele sunt în poziţie buna pentru
ca braţul să poată fi ridicat.

Gata pentru transport

Luminile de avertizare pornite (opţional)

35
Luminile de avertizare oprite (opţional)

Ecranul pentru unghiuri: Partea frontală a şasiului ridicată cu 100

Săgeţile nu apar dacă unghiul este mai mic de 0,30


Ecranul unghiurilor: partea din drapta ridicată, cea din stânga
coborâtă

CRUCEA DE ORIZONTALIZARE DIN ECRANUL REAZEMELOR DE


CALARE

Când unitatea este orizontalizată +/- 0,20, lumina verde se


aprinde în mijloc

Când autospeciala nu este la nivel +/- 0,20, dar mai puţin de


0,30(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)
Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 0,30 şi
0,40(pătratul verde din mijloc lipseşte, partea din dreapta
ridicată/faţa ridicată)

Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 0,40 şi 0,50


(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)

Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 0,50 şi 1,00


(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)

Autospeciala nu este orizontalizată cu valori între 1,00 şi 2,00


(partea din dreapta ridicată/faţa ridicată)

37
STRUCTURA ECRANULUI DE PE PLACA ROTATIVĂ ŞI DE PE
PLATFORMA DE LUCRU

ECRANUL PRINCIPAL

ECRANUL DE AVERTIZĂRI ECRANUL DE VEDERE DE SUS

ECRANUL DE TESTE ECRNUL MENIULUI

FEREASTRA DE ZOOM FEREASTRA UNELTELOR


CLIENTULUI
38
ECRANUL PRINCIPAL

Diagrama razei de acţiune:


• Bazată pe poziţia reazemelor de calare şi a încărcării selectate pentru
platforma de lucru sistemul selectează automat valorile razei de acţiune
maxime în toate direcţiile.
Poziţia platformei de lucru:
• Grafica poziţiei platformei de lucru.
• Valorile numerice ale distenţei dintre platforma de lucru şi centrul plăcii
turnante şi înălţimea de la nivelul solului până la podeaua platformei de
lucru.
• Mărimea sectoarelor de lucru din faţă; stânga/dreapta, din spate;
stânga/dreapta.
• Curba rezei de acţiune.
Presiunea reazemelor de calare:
• Simbolurile pentru presiunea la sol a reazemelor de calare din faţă şi din
spate.
• Reazeme de culoare verde: presiunea la sol este bună.
• Reazămul îşi schimbă culoarea în galben când una dintre reazeme pierde
contactul cu solul.
Raza maximă de acţiune:
• Raza maximă de acţiune din spate şi in faţă.
Locul din ecran pentru diferite simboluri.
Arată poziţia curentă a platformei de lucru atât în format numeric cât şi în cel grafic.
Arată extinderea maximă atât în format numeric cât şi în format grafic.
Mişcările posibile sunt arătate de săgeţi. Dacă mişcarea nu este posibilă atunci săgeata
dispare.
Arată motivul pentru care platforma de lucru este oprită.
Arată momentul în care reazemele de calare sunt în poziţie de lucru şi braţele pot fi
ridicate. 39
Următoarele formate numerice sunt afişate în colţul din dreapta sus:
• Distanţa dintre sol şi podeaua platformei de lucru.
• unghiul primului segment al braţului.
• Distanţa dintre centrul plăcii turnante şi partea cea mai de sus a balustradei
de pe platforma de lucru.
• Unghiul de răsucire.

SIMBOLURI ALE FERESTREI PRINCIPALE


SIMBOLURILE DE ALARMĂ
• Pentru afişare ferestrei de alarme apăsaţi butonul F1.

SISTEMUL DE APĂRARE IMPOTRIVA COLIZIUNILOR


PLATFORMEI DE LUCRU CU UN OBSTACOL (OPŢIONAL)
• Dacă acest sistem întră în contact cu orice obstacol,
toate mişcările se opresc automat.
• Se poate anula apăsând tasta funcţională F2.
SISTEMUL DE PROTEŢIE ÎMPOTRIVA COLIZIUNILOR CU
UN OBSTACOL AL BRAŢULUI (opţional)
• Poate fi anulat apăsând tasta F2.

ALARMA DE ÎNCLINARE
• poate fi anulat prin apăsarea butonului F3.

ALARMA AERULUI RESPIRABIL (opţional)


• poate fi oprită apăsând butonul funcţional F3.

BLOCAREA OSIEI SPATE (dacă este montat)


• Simbolul se aprinde dacă osia spate este blocată.
• Este gol atunci când braţul este în poziţie de transport.

ALARMA DE DEBLOCARE NECOMDATĂ A OSIEI SPATE


• Dacă osia spate se deblocheaz de la sine în timpul
operării braţului, acest simbol se aprinde.
VITEZA VÂNTULUI (opţional)
• Simbolul se aprinde atunci când viteza vântului este
prea mare,
• Manevraţi braţul în poziţia de transport.

CONEXIUNEA GSM ESTE ACTIVĂ

TREPTELE SCĂRII SUNT ALINIATE (doar la autospecialele de


pompieri)
• Clipeşte dacă acestă funcţie este activă.
• Se aprinde atunci când treptele scării sunt în aliniate.
VITEZA DE “BROASCĂ ŢESTOASĂ” (opţional)
• Este activă viteza de apropiere.

PLATFORMA DE LUCRU ESTE ÎN POZIŢIE CENTRALĂ


• Este gol în situaţie normală de lucru.

MANEVRAŢI PLATFORMA DE LUCRU ÎN POZIŢIA DE


MIJLOC

BALUSTRDA PLATFORMEI DE LUCRU (doar la autospecialele


de pompieri)
• Se aprinde dacă balustrada este deschisă.
• Este inactivă dacă este închisă.

ÎNCHIDEŢI BALUSTRADA (doar la autospecialele de pompieri)


• Închideţi balustrada , săgeţile sunt animate.
RAMPA DE SALVARE ESTE COBORÂTĂ (doar la
autospecialele de pompieri)
• Este inactivă dacă rampa este ridicată.

ÎNCHIDEŢI RAMPA DE SALVARE (doar la autospecialele de


pompieri)

POMPA DE APĂ

ALTE SIMBOLURI ALE FERESTREI PRINCIPALE

MIŞCAREA ESTE OPRITĂ


MIŞCAREA ESTE PERMISĂ

MIŞCAREA ESTE ÎNCETINITĂ

PROTECŢIA CABINEI ESTE ACTIVATĂ


(GALBEN)(opţional)
• Cabina caminonului poate fi protejată de posibile
stricăciuni cauzate de braţe sau de platforma de
lucru. Se poate lucra în faţa autospecialei aproape
de cabina şoferului. În zona de protecţie a
cabinei, mişcările braţului vor fi încetinite şi
oprite lent. Părăsirea acestei zone se poate face
executând mişcări în direcţia opusă.
• Apăsând butonul multifuncţional sistemul se
resetează şi toate mişcările sunt posibile.
REZĂMELE DIN FAŢĂ ŞI SPATE SUNT JOS
• Simbolul reazăm verde: Presiunea la sol este
bună.
• Simbolul se schimbă în culoarea galbenă, unul
dintre razăme a pierdut contactul cu solul.
• Manevraţi bratul în poziţie de transport şi
verificaţi orizontalizarea.
UNGHIUL PRIMULUI SEGMENT AL BRAŢULUI

DISTANŢA CURENTĂ DINTRE SOL ŞI PODEAUA


PLATFORMEI DE LUCRU

DISTANŢA CURENTĂ DINTRE CENTRUL PLĂCII


TURNANTE ŞI CEL MAI ÎNDEPĂRTAT PUNCT AL
PLATFORMEI DE LUCRU
ROTAŢIA PLĂCII TURNANTE (ÎN SENSUL ACELOR
DE CEASORNIC)
INSTRUMENTUL DE MĂSURĂ AL VIEZEI VÂNTULUI.

43
DIFERITE NIVELE ALE ECRANULUI PRINCIPAL
Intraţi şi ieşiţi din fereastra de zoom folosin butonul F5.

Fereastra de zoom

Intraţi în fereastra de vedere de sus apăsând butonul săgeată dreapta(înapoi: săgeată


stânga)

Fereastra vedere de sus

44
FEREASTRA DE AVERTIZĂRI

SIMBOLURI ALE FEREASTRAUI DE AVERIZĂRI

ÎNAPOI LA FEREASTRA PRECEDENT (F1)

ALARMA DE TIMP
• Poate fi oprită apăsând tasta F3.

NICI UN MESAJ NOU ÎN PAGINA DE SMS-URI


• Enter F4

MESAJ NOU ÎN PAGINA DE SMS-URI (SIMBOL GALBEN)


• Enter F4.

45
CONFIRMAREA PROGRAMĂRII ALARMEI
• Când este apăsată tasta F5 sistemul va da din nou
alarma în 5 minute, dacă alarma este activă în
fereastra de alarmă.

OPRIREA DE URGENŢĂ ESTE ACTIVĂ


• 1 = Oprirea de urgenţă pe autospecială este activă.
• 2 = Oprirea de urgenţă pe placa rotativă/
platforma de lucru este activă.

LANŢUL DE EXTENSIE ESTE SLĂBIT


• Numărul lanţului este afişat lângă.

LANŢUL DE EXTENSIE ESTE STRICAT


• Numărul lanţului este afişat langă.

REZERVORUL DE MOTORINĂ A AUTOSPECIALEI ESTE


APROAPE GOL (opţional)

DEFECŢIUNI ALE MOTORULUI PRINCIPAL

VOLTAJ SCĂZUT AL BATERIEI PRIMARE

FILTRUL PRESIUNII HIDRAULICE PRIMARE ESTE


ÎNFUNDAT (opţional)

SUPRAÎNCĂLZIREA SISTEMULUI HIDRAULIC

46
NIVEL SCĂZUT AL ULEIULUI HIDRAULIC ÎN
REZERVORUL DE ULEI (opţional)

PLATFORMA DE LUCRU A DEPĂŞIT LIMITA


EXTINDERII MAXIME ADMISE

AUTOSPECIALA VA FI ÎNCHISĂ ÎN CURÂND (opţional)

ESTE TIMPUL PETRU SERVICE

DATA (susţine atât formatul european cât şi cel american)

ORA (susţine atât formatul european cât şi cel american)

ORELE DE OPERARE (funcţionează întotdeauna când


energia primară este pornită)
ORELE DE TURAŢIE (funcţionează întotdeauna când există
presiune în sistemul hidraulic)
PRESIUNEA SISTEMULUI HIDRAULIC (între 0 şi 250 bar)
TEMPERATURA SISTEMULUI HIDRAULIC (între -50 şi
+1500C)
VOLTAJUL BATERIEI
SITUAŢIA CURENTULUI DIN BATERIILE INTERNE
ALE CALCULATOARELOR AUTOSPECIALEI
CONTORUL DE SERVICE 250 h
CONTORUL DE SERVICE 1000 h
TIMPUL RĂMAS PÂNĂ LA INCHIDEREA
AUTOSPECIALEI (utilaje industriale)
VITEZA VÂNTULUI (opţional)

47
FEREASTRA MENIULUI

Fereastra MENIULUI are următoarele


• Selectarea încărcării platformei de lucru prin utilizarea butoanelor
multifuncţionale. Încărcarea aleasă pentru platforma de lucru este afişată
prin simboluri şi valori numerice.
• Profilul personal.
• Prafaţa extinderii selectate.
• Accesul la setările profilului personal.
SIMBOLURI ALE ECRANULUI MENIULUI
ÎNAPOI LA FEREASTRA PRECEDENT (F1)

PREFAŢA EXTINDERII PE PARTEA DREAPTĂ (F2)

48
PREFAŢA EXTINDERII DIN FAŢĂ (F3)

PREFAŢA EXTINDERII DIN SPATE(F4)

PREFAŢA EXTINDERII PE PARTEA STÂNGĂ (F5)

CHEIA CODATĂ DE SECURITATE

MĂRIŢI/SCADEŢI NUMĂRUL DE PERSOANE DIN


PLATFORMA DE LUCRU (ÎNCĂRCAREA
PLATFORMEI), VALIDAREA AUTOMATICĂ

INTRAŢI ÎN FEREASTRA DE INSTRUMENTE ALE


CLIENTULUI APĂSÂND ACEST BUTON

SCHIMBAŢI ŞOFERUL

ÎNCĂRCAREA PLATFORMEI DE LUCRU SE


SCHIMBĂ ÎN CONCORDANŢĂ CU SELECŢIA

49
NUMĂRUL PLATFORMEI DE LUCRU ÎN FOLOSINŢĂ

SIMBOLUL SOFERULUI SAU AL FABRICII


NUMĂRUL SOFERULUI
NUMELE SOFERULUI (CU SETĂRILE DIN FABRICĂ:
BRONTO)

SIMBOLUL SETĂRILOR DIN FABRICĂ

50
SELECTAREA ÎNCĂRCĂRII PLATFORMEI DE LUCRU
Când energia electrică primară este pornită, sistemul selecteză automat încărcarea
maximă posibilă a platformei de lucru, dacă braţul este în poziţie de transport.
Valoarea încărcării platformei de lucru poate fi schimbată folosind unităţile de afişare.
Selectarea acestei valori se poate face din centrul de comandă al reazemelor de calare,
sau de pe placa rotativă ori de pe platforma de lucru. Încărcarea aleasă poate fi vazută
prin simboluri clare de pe afişaj sau prin valori numerice în formaul selectat, încărcarea
curentă a platformei de lucru este afişată printr-o bară grafică.
Încărcarea platformei de lucru poate fi schimbată chiar dacă braţul nu este în poziţie de
transport, cu condiţia ca schimbarea valorii încărcării platformei de lucru sa fie în general
posibilă.
Dacă selectarea se face în centrul de control al reazemelor de calare, sistemul afişează
automat raza maximă de acţiune în toate direcţiile în concordanţă cu încărcarea selectată
a platformei de lucru şi a poziţiei reazemelor de calare. Dacă încărcarea este schimbată
din centrul de control situat pe placa rotativă sau de pe platforma de lucru, sistemul
afişează raza maximă de acţiune în toate direcţiile şi adiţional diagrama razei de acţiune
în funcţie de poziţia braţului din momentul respectiv.
Supraîncărcarea este controlată de senzori. Dacă platforma de lucru este supraîncărcată în
comparaţie cu valoarea selectată a încărcării, simbolul încărcării va clipii şi semnalul
sonor se va face auzit. În acelaşi timp mişcările braţului sunt încetinite precum şi
mişcările înspre exterior al braţului oprite.

SELECTAREA ÎNCĂRCĂRII PLATFORMEI DE LUCRU


NOTĂ! SELECŢIA SE VA EFECTUA IMEDIAT

PREFAŢA RAZEI DE ACŢIUNE


Selecţia încărcării platformei de lucru pe afişaj prin simboluri:
• Selectaţi meniul apăsând butonul MENU.
• Selecţia valorii încărcării platformei de lucru poate fi făcută şi din
fereastra meniului. Apăsând butoanele de săgeţi sus/jos, se poate creşte
sau scade valoare încărcării platformei de lucru.Încărcarea selectată este
afişată numeric sau prin simboluri.
• Pentru confirmarea opţiunii alese apăsaţi butonul de săgeată stânga
(selecţia este luată în calcul dacă limita maximă a razei de acţiune o
permite).
NOTĂ! Selecţia încărcării nu este posibilă daca pedala de turaţie (RPM) nu este
apăsată.
NOTĂ! Încărcarea slectată trebuie să fie mai mare decât valoarea încărcării din
momentul respectiv (exemplu: dacă sunt 2 persoane în platforma de lucru;
încărcarea platformei nu se poate schimba la o persoană).

52
FEREASTRA DE UNELTE AL CLIENTULUI (SUB FEREASTRA
MENIULUI)
Puteţi deschide fereastra UNELTE ALE ACLIENULUI doar din fereastra meniului.
Notă! Sunt mai multe nivele administrative ale ferestrei de UNELTE ALE
CLIENTULUI.

SIMBOLURI ALE FERESTREI DE UNELTE ALE CLIENTULUI


DATĂ, ORĂ ŞI SETĂRI ALE ALARMEI

1. Înapoi la fereastra de meniu (F1).


2. Înapoi la meniul principal al acestei ferestre (F2).
3. Setări ale orei.
Apăsaţi ENTER şi folosiţi butoanele săgeţilor şi validaţi apăsând ENTER.
4. Setări ale datei.
Validaţi apăsând ENTER.
5. Ora alarmei. 53
NUMELE ŞOFERULUI

1. Înapoi la fereastra meniului (F1).


2. Înapoi la meniul principal al acestui ecran (F2).
3. Folosiţi butoanle de săgeţi, apoi validaţi apăsând ENTER.
AJUSTAREA VITEZEI BRAŢULUI ÎN FUNCŢIE DE ŞOFER

1. Înapoi la fereastra de meniu (F1).


2. Înapoi la meniul principal al acestei ferestre (F2).
3. Selecţia mişcării.
Folosiţi butoanele săgeţilor, apoi confirmaţi apăsând ENTER.
4. Setări din fabrică.

54
TRANSFERUL DE DATE SPRE PC

1. Înapoi la fereastra meniului (F1).


2. Înapoi la meniul principal al acestei ferestre (F2).
3. Transferul începe imediat după apăsarea tastei ENTER.
FEREASTRA DE AMINTIRE AL SERVICE-ULUI ŞI AL CONTORULUI

1. Înapoi la fereastra meniului (F1).


2. Înapoi la meniul principal al acestei ferestre (F2).
3. Apăsaţi ENTER în fereastra ontorului de service.
4. Resetarea contorului folosind tasta RESET. 55
Cheia codată de securitate (nivelul 3 sau mai mare) trebuie să fie instalată, altfel
simbolurile nu sunt vizibile.
SETĂRI ALE LIMBII ŞI ALE UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ

1. Înapoi la fereastra meniului (F1).


2. Înapoi la meniul principal al acestei ferestre (F2).
3. Selectaţi limba folosind săgeţile, apoi apăsaţi ENTER.
Selecţia este salvată în cheia codată. Data viitore cheia codată este instalată.
Selecţia este automatică.
4. Selectaţi unităţile de măsura folosind săgeţile, apoi apăsaţi ENTER.
SETĂRI ALE ÎNĂLŢIMIII MXIME DE LUCRU (OPŢIONAL)

1. Înapoi la fereastra meniului (F1).


2. Înapoi la meniul principal al acestei ferestre (F2). 56
3. Înălţimea maximă de lucru curentă.
Apăsaţi ENTER pentru a modifica, folosiţi săgeţile ,apoi confirmaţi prin ENTER.

57
FEREASTRA DE TESTE
O tenţie specială a fost dată senzitivităţii la erori şi defecţiuni. Dacă apare o defecţiune,
locaţia componentei defecte poate fi vazută în acest ecran.
Sistemul de găsire a defeţiunii poate fi activat folosind butonul TEST. Sistemul arată
locţia să natura defecţiunii direct pe ecran.
Sistemul are ferestre de testare simple pentru a putea fi testate panourile de control de pe
platforma de lucru şi placa rotativă de un operator sau personalul de întreţinere. Testul
acoperă afişajul, butoanele, alarma, mnetele şi lămpile de control.

1- SIMBOLURI ALE FERESTREI DE TEST

58
2- SIMBOLURI ALE FERESTREI DE TEST ½

59
SIMBOLURI ALE ECRANULUI DE TEST 2/2

3- SIMBOLURI ALE FERESTREI DE TEST


Ferestrele de testare ale panourilor de control de pe placa rotativă şi de pe platforma de
lucru.Testele acoperă unitatea de afişaj, butoanele, alarma, manetele de control şi lămpile
de control.

60
4-SIMBOLURI ALE FERESTREI DE TEST

61
BUTONUL MULTIFUNCŢIONAL
Folosiţi butonul multifuncţional doar în următoarele situaţii:
• Dacă braţul trebuie ridicat pentru servicii de întreţinere la cabină şi toate
reazemele de calare sunt în poziţie de transport. Este permisă doar
ridicarea primului segment al braţului şi închiderea braţului platformei de
lucru.
• Pentru a trece peste sistemul de protecţie al cabinei cănd acest sistem este
activ şi simbolul acestuia apare pe ecran.
• Pentru manevrarea segementelor braţului înapoi în poziţia de transport în
cazul în care este o defecţiune la Bronto+Sistemul electronic.

• Notă! Dacă simbolul de avertizare clipeşte manevraţi braţul în poziţie


de transport şi contactaţi imediat service-ul Bronto Skylift.

62
URMAŢI URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERAREA BRAŢULUI
ÎNAPOI ÎN POZIŢIE DE TRANSPORT ÎN CAZUL UNEI DEFECŢIUNI:

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul multifuncţional.


2. Folosiţi orizontalizarea manuală a platformei de lucru dacă orizontalizarea
automată a platformei de lucur nu o face.
3. Apăsaţi butonul/pedala RPM sau folosiţi pompa acţionată de baterie.
4. Manevraţi braţul în poziţie de transport folosind manetele de control în
următoarea ordine:
5. Rotiţi braţul spre linia de centru al autospecialei (segmentele de braţ orientate în
faţă). Folosiţi coborărea de urgenţă ca să aşezaţi braţul pe suportul său. În acelaşi
timp apăsaţi butoul multifuncţional şi pedala RPM sau folosiţi pompa alimentată
de baterie. Dacă orizontalizarea automată platformei de lucru nu funcţionează,
folosiţi orizontalizarea manuală.
• Notă! În situaţia unei defecţiuni răsucirea plăcii turnante se poate face
doar dacă segmentul telescopic al braţului este retras total şi
platforma de lucru este în poziţie de transport. Răsucirea este blocată
atunci când segementle de braţ sunt pe linia de centru al autospecialei
(segementele orientate spre faţă). Când platforma de lucru este în
poziţie de transport, nu este posibilă deschiderea segmentului de braţ
al platformei de lucru.

63
FEREASTRA UNITĂŢII DE MEMORIE
Opţiuni ale clientului. Această fereastră apare cînd se apasă butoanele săgeţilor
stânga/dreapta.
Fereastra meniului Fereastra de sus Fereastra unităţii de memorie
Funcţiile memoriei funcţionează atunci când sunt salvate unul sau 2 puncte chiar dacă
alte ferestre sunt slectate

Ideea de bază este aceeaşi ca la Bronto 2+. Selectarea se face acum prin folosirea
butoanelor multifuncţionale după cum urmeaza:
Nu este salvat nic un punct în memorie. Primul punct poate fi salvat
apăsând tasta funcţională F4, iar al doilea punct apăsând tasta F5.
Operatorul autospecialei poate alege ordinea0

Manevraţi segmentle braţului în poziţia dorită şi salvaţi poziţia în


memorie. Apăsaţi tasta funcţională F4 sau F5. Acest punct este
salvat acum în memorie.Simbolul este în partea stângă.

Când simbolul de blocare arată „blocat” şi apăsaţi butonul a 2-a


oară, sistemul selectează punctul memorat şi arată pe partea dreaptă
a ferestrei cum să manevraţi la acel punct de memorie (săgeţile
albastre). Cânduna din mişcări este memorată, simbolul de blocare
înlocuieşte simbolul săgeată.
Când toate mişcările sunt în poziţie blocată şi eliberaţi
JOYSTICK_RPM, simbolul de blocare se deschide şi fundalul
simbolului devine gri
Dacă apăsaţi a 3-a oară acelaşi buton (fundal albastru), devin gri
şi nu sunt selectate poziţii din memorie. Sistemul păstrează
punctul în memorie.

Dacă apăsaţi ENTER+F4 (sau F5), sistemul şterge punctul din


memorie. Apare simbolul din stânga. Nu este posibilă ştergerea
memorie până când nu se eliberează JOYSTICK_RPM

Dacă ambele puncte de memorie sunt salvate în memorie, este


posibilă manevrarea între aceste două pucte. Selectaţi întâi
primul punct pe care doriţi să-l atingeţi (de ex F4) apoi cel de-al
doilea punct (ex F5). Fundalul celor două simboluri devine
albastru, iar săgeata dintre ele arată care punct ese primul. De
asemenea săgeţile albastre de pe partea dreaptă a ferestrei arată
direcţia către punctul selectat.Atunci când primul punct este
atins (toate simbolurile sunt blocate) eliberaţi
JOYSTICK_RPM, şi sistemul selectează al doilea punct
automat. Puteţi anula această operaţiune apăsând una din tastele
funcţionale (F4 sau F5)

65
VALVELE DE CONTROL MANUAL
OPERAREA MANUALĂ

Este posibilă operarea autospecialei folosind butoanele de suprimare manuală din


mijlocul bobinei valvei din valvele de control.
Aceste butoane de suprimare sunt făcute să fie folosite doar pentru o operare temporară în
timpul lucrărilor de întreţinere a autospecialei. Sistemul hidraulic trebuie să menţină
presiunea normală în timpul folosirii manetelor de control
• Atenţie! Când mişcările braţului sunt controlate manual
întrerupătoarele de sarcină electrică limită nu funcţionează. Este de
datoria operatorului să menţină autospecialei în parametrii siguri de
lucru!
• Doar personalul care este familiarizat cu autospeciala şi operarea manuală
a acesteia trebuie să opereze pe aceasta.
• Folosiţi operarea manuală doar în timpul service-ului sau în caz de
defecţiune al sistemului electric.
• Lăsaţi motorul să meargă.
• Trebuie activat dispozitivul de lansare al puterii (PTO) al sistemului
hidraulic.
• Mişcările pot fi controlate spre exterior şi spre interior.
• În caz de defecţiune folosiţi operarea manuală doar pentru aşezarea
braţului în poziţie de transport.
• Atenţie! Folosiţi o prudenţă extremă când operaţi cu valvele de
control manual sau când executaţi rotirea manuală!

66
MIŞCĂRILE BRAŢULUI ŞI VALVELE DE ROTAŢIE

1. Motorul autospecialei trebuie


să fie pornit.
2. Activaţi dispozitivul „PTO”.
3. Reglaţi turaţia
motorului (1000 rpm).
4. Apăsaţi butonul de
trecere pe comandă manuală
al valvei de compensare (Y3).
5. Verificaţi
dacă braţul
platformei de lucru este
deceontectat de restul braţului.

1. Retrageţi secţiunile telescopice (Y23).


2. Rotiţi platforma de lucru în poziţia de mijloc.
3. Manevraţi platforma de lucru deasupra braţului (poziţia de transport).
4. Manevraţi braţul platformei de lucru în poziţie de trasnport.
5. Rotiţi braţul principal în poziţia de mijloc (Y21).
6. Coborarăţi braţul principal pe suportul de trasnport (Y22).

67
VALVELE REAZEMELOR DE CALARE
• ATENŢIE! CÂND FOLOSIŢI OPERAREA MANUALĂ A
REAZEMELOR DE CALARE, SEGEMENTELE BRAŢULUI AR
TREBUI SĂ FIE ÎN POZIŢIE DE TRANSPORT!
1. Motorul autospecialei trebuie să fie pornit.
2. Activaţi dispozitivul „PTO”.
3. Reglaţi turaţia motorului (1000 rpm).
4. Apăsaţi butonul de trecere pe comandă
manuală al valvei de compensare (Y3).
5. apăsaţi butonul de trecere pe comandă
manuală al valvei reazemelor de calare (Y1
pe partea stângă, Y2 pe partea dreaptă).

1. Ridicaţi cricul vertical apăsând


butonul de trecere manuală peste.
2. Retrageţi reazămul apăsând butonul
de trecere manuală peste.
• Notă! Valvele şi reazemele de calare
sunt pe părţi opuse ale autospecialei.
3. Reglaţi motorul la turaţia de relanti.
4. Dezactivaţi „PTO”.
• Valvele de pe partea stângă Y101-104,
de pe partea dreaptă Y106-109.

68
VALVELE DE BLOCARE A OSIEI SPATE

1.Motorul autospecialei trebuie să fie pornit.


2.Activaţi dispozitivul „PTO”.
3.Reglaţi turaţia motorului (1000 rpm).
4.Apăsaţi butonul de trecere pe comandă
manuală al valvei de compensare (Y3).

1. Apăsaţi butonul de trecere pe comandă


manuală al valvei de blocare a osiei spate.
Continuaţi operaţiunea până când
deblocarea osiei este completă.
• Autospeciala este gata de transport.

69
OPERAREA MANUALĂ A ROTAŢIEI
Când rotirea plăcii turnante nu poate fi obţinută prin manetele de control sau prin
folosirea pompei acţionată de baterie, segmentele de braţ pot fi rotite manual după
cum urmează:
1. Scoateţi motorul desfăcând şuruburile.
• Şuruburile de fixare ale motorului
pentru rotaţie.
2. Rotiţi valva până în poziţia în care
presiunea de la pompa de mână merge
la frâne.
3. Apoi montaţi părghia de pornire în
angrenajul cutiei de viteze cu angrenajul
interior care se poate vedea atunci când
motorul este scos.
• Notă! Înainte de începerea următoarelor
etape al acestei proceduri asiguraţivă
că vehiculul este perfect orizontalizat
şi că braţele sunt imobilizate,
astfel încât placa rotativă nu va începe
să se rotească de una singură
odată cu eliberarea frănei cutiei
de viteze al rotaţiei.
4. Frâna cutiei de viteze pentru rotaţie se poate
deschide rotind spre interior mânerul de pe partea
superioară a pompei de mână, atât cât să se elibereze frâna.
• Notă! Dacă situaţia o cere frâna cutiei de viteze pentru rotire se poate
acţiona rotind mânerul pompei manuale spre exterior, atât cât trebuie
pentru acţionarea frânei.
PROCEDURI DUPĂ OPERAŢIUNE:
1. Rotiţi maneta pompei manuale în poziţia cea mai ridicată.
2. Scoateţi mănerul pârghiei.
3. Montaţi înapoi motorul de rotaţie şi fixaţi şuruburile.
4. Rotiţi valva în poziţia în care presiunea de la sistemul hidraulic se duce la
frână.

70
VALVELE DE CONTROL DIN ŞASIU
1. Schimabaţi valva pentru dispozitivul de blocare al reazemelor (Y1 şi
Y2).
• Rezămele pot fi controlate doar atunci când valvele sunt sub tensiune. În
cazul unei defecţiuni în circuitul de limitere, aceste mişcri pot fi controlate
apăsând simultan butonul de trecere peste din mijlocul bobinei valvei (sau
al bobinelor valvelor reazemelor de calare).

2. Valva de control al compensatorului pompelor hidraulice (Y3).


• Presiunea hidraulică din sistem este ativată prin folosirea acestei valve
operate de solenoid atunci când întrerupătorul de RPM de pe joystick este
activat, sau atunci când viteza motorului este crescută din panoul de
control al reazemelor de calare, ori când pedala de picior al RPM este
apăsată (dacă este monată).

71
VALVELE DE CONTROL AL PLĂCII ROATATIVE
În timpul service-ului mişcările pot fi operate manual dacă este necesar sau în cazul unei
defecţiuni al sistemului electric, dacă este presiune în sistem , mişcările pot fi controlate
apăsând butonul de trecere manuală din mijlocul bobinei valvei.

1. Valva de control pentru mişcarea de rotaţie (Y21).


2. Valva de control pentru primul segment al braţului (Y22).
3. Valva de control pentru mişcarea telescopică (Y23).

72
VALVELE DE CONTROL DE PE PLATFORMA DE LUCRU
1. Valvele de control pentru sistemul de orizontalizare a platformei de lucru când
folosiţi butoanele pentru operarea manuală a orizontalizării pe orizontală a
platformei de lucru (Y31)

2. Valva de control pentru braţul


platformei de lucru.
3. Valva de control pentru răsucirea
platformei de lucru (Y32).
4. Valvele de control pentru tunul de apă (Y33,Y34,Y35).
• Valva de control pentru braţul extins (Y327).

73
ÎNCĂRCAREA MAXIMĂ PENTRU SCARA DE SALVARE

Este permisă prezenţa în acelaşi timp a maximului 8 persoane pe secţiunile scării de


salvare. În acelaşi timp este permisă prezenţa unei singure persoane în platforma de lucru.
Pe secţiunea orizontală este permisă prezenţa a maximului 2 persoane sau 180 de kg.
• 1 persoană este permisă în platforma de lucru.
• 2 persoane sunt permise în acelaşi timp pe secţiunea de scară al
segmentului 2 al braţului.
• 6 persoane sunt permise pe secţiunile de scară pe segmentul 1 al braţului,
dar numai 2 persoane sunt permise pe o singură secţiune a scării.
• Notă! Nu sunt permise mişcările braţului care r duce la încărcări
dinamice al acestuia sau când sunt prezente persoane pe orice secţiune
a scării.
• Notă! Întotdeauna selectaţi cea mai mare încărcare a platformei de
lucru (500 kg), braţul telescopic al platformei de lucru trebie să fie
retras.
74
INELUL DE RIDICARE (OPŢIONAL)

Există un singur inel de ridicare la capătul primului segment de braţ. Capacitatea maximă
de ridicare al acestu inel este de 2000 kg. Capacitatea de ridicare este arătată pe eticheta
de lângă inel.

Inelul de ridicare al primului segment al braţului:


• Când folosiţi inelul de ridicare de la capătul primului segment al braţului,
operatorul trebuie să fie atent la următoarele aspecte:
• Capacitatea maximă de ridicare este de 2000 kg.
• Când se foloşte inelul de ridicare platforma de lucru trebuie să fie
goală.
• Mişcarea telescopică a primului segment al braţului trebuie să fie retrasă.
• Al doilea segment al braţului trebue să fie complet ridicat.
• Reazemele de pe partea pe care se desfăşoară operaţiunea trebuie să
fie complet extinse.

75
SISTEMUL DE APĂ
Apa este furnizată printr-un cuplaj rapid 21/2 şi prin valvele de închidere localizate în
spatele autopecialei. Sistemul de apă este prevăzut cu 2 ţevi, una în spatele autospecialei
şi cealaltă pe platforma de lucru. Platforma de lucru este echipată cu un tunul de apă, un
dispozitiv de evacuare 21/2 cu o valvă de închidere, şi o perdea protectivă de apă sub
platforma de lucru. Tunul de apă este TR75SH iar jetul este Akromatic.

Tunul de apă este controlat printr-o telecomandă sau printr-un control manual, care este
cuplată la dispozitivelor de eveacuare localizate pe platforma de lucru şi pe staţia de
control de pe placa rotativă. O coardă de extensie poate fi folosită pe placa rotativă,
realizânduse astfel un control total al operaţiunilor tunului de apă de la nivelul solului.
Telecomanda tunului de apă are trei funcţii de control, mişcarea orizontală şi verticală al
tunului şi schimbarea jetului de apă de la dispersare la jet drept.
• Notă! Asiguraţivă atunci când întroduceţi apă în sistemul de conducte
printr-un dispozitiv exterior de pompare, presiunea cu care se alimentează
nu trenuie să depăşească 16 bar.
• Înainte de alimentarea cu apă a sistemului asiguraţivă că valva tunului de
apă este deschisă, apoi deschideţi încet valva de închidere al gurii de
admisie.
• Întotdeauna închideţi şi deschideţi încet valvele de apă.
• Aveţi grijă la şocurile cauzate de presiune.
• După ce folosiţi sistemul de apă, deschideţi toate scurgerileşi extindeţi
braţul la înălţimea maximă pentru scoaterea întregii cantităţi de apă din
sistem. Lăsaţi deschise toate scurgerile atunci când nu folosiţi sistemul de
apă.
• Cînd se află apă în sistem asiguraţivă că valva tunului sau una dintre
scurgeri sunt deschise atunci c când executaţi mişcări ale braţului, în mod
special atunci când executaţi mişcările telescopice ale acelor secţiuni ale
braţului, pentru evitarea acumulării presiunii în ţevi.
• Înainte de strângerea braţului asiguraţivă că tunul de apă se află în poziţie
de transport.
• În condiţii de înghţ, nu extindeţi total secţiunile telescopice ale braţului,
pentru prevenirea comprimării acumulării de gheaţă între secţiunile
telescopice.
• În condiţii de îngheţ , atunci când folosiţi tunul de apă şi pulverizatorul
protectiv de apă, asiguraţivă că apa nu cade pe platformă şi înghaţă pe
aceasta.
• Atenţie sporită la gheţa care se formează pe platforma de lucru, poate duce
la supraîncărcarea platformei.

76
COBORÂREA DE URGENŢĂ ŞI VALVELE DE CONTROL AL ÎNCĂRCĂRII
AL CILINDRILOR

1. Valva de coborâre de urgenţă.


2. Valva de ajustare a încărcării.
• Cilindrii hidraulici sunt echipaţi cu valve de control al încărcării care
previn coborărea nedorită a braţului (exemplu în caz de defecţiune).
Aceste valve sunt reglate la o presiune de 345 bar de către fabricant.
 Notă! Aceste valve nu vor fi reglate sau inlocuite pe teren ci
doar de personalul de întreţinere calificat şi adecvat instruit.

77
BRONTO SKYLIFT F 44 RLX

ÎNTRERUPĂTOARE LIMITĂ
ÎNTRERUPĂTOARELE LIMITĂ
F 38 RLX…………………………………………………………………........3
1. REAZEMELE DE CALARE…………………………………………….........4
2. POZIŢIA CENTRALĂ A BRAŢULUI…………………………………….....5
3. SUPORTUL DE TRANSPORT……………………………………………....6
4. COBORÂREA PRIMULUI SEGMENT AL BRAŢULUI…………………...7
5. PLATFORMA DE LUCRU…………………………………………………..8
6. LANŢURILE TELESCOPICE………………………………………………..9
7. LANŢURILE TELESCOPICE……………………………………………….10
8. COBORÂREA DE URGENŢĂ ŞI MIŞCĂRILE DE ROTAŢIE……………11
9. COBORÂREA DE URGENŢĂ……………………………………………...12
10. SENZORII DE UNGHI AI BRAŢULUI…………………………………….13
11. MIŞCAREA DE COBORĂRE AL PRIMULUI SEGMENT DE BRAŢ……14
12. ÎNTRERUPĂTOARELE LIMITE AL BRAŢULUI TELESCOPIC AL
PLATFORMEI DE LUCRU…………………………………………………………..15
13. PROTECŢIA BALUSTRADEI SCĂRII……………………………………...16
14. TREPTELE SCĂRII………………………………………………………...…17
F 38 RLX

3
REAZEMELE DE CALARE

1. S1, S2, S3, S4


Întrerupătoarele limită pentru mişcarea verticală ale cricurilor reazemelor de calare.
Aceste întrerupătoare limită previn o ridicare a braţului înainte ca reazemele de calare
să fie în poziţia lor de lucru exercitând presiunea necesară la sol.

2. R1, R2, R3, R4


Senzorul al extinderii orizontale ale treverselor reazemelor.

3. S12, S22, S32, S42


Întrerupătoarele limită inductive pentru poziţia de transport ale reazemelor de calare.
Aceste întrerupătoare limită sunt conectate în serie una cu alta, iar dacă unul din
reazemele de calare nu se află în poziţia de transport, se va aprinde lumina roşie de
avertizare din cabina şoferului.
4
POZIŢIA DE MIJLOC AL BRAŢULUI

S71
Întrerupătorul limită pentru poiziţia de mijloc al braţului şi lumina de semnalizare pentru
poziţia de mijloc al acestuia. Când segmentele braţului sunt situae deasupra suportului de
transport întrerupătorul limită permite coborârea segmentelor braţului pe suportul de
trasport.

5
SUPORTUL DE TRANSPORT

S66
Întrerupătorul limită pentru poziţia de transport al segmentelor braţului.
Acest întrerupător limită previne ridicarea reazemelor de calare atunci cînd segementele
braţului sunt ridicate. De asemenea lumina roşie de avertizare se va aprinde în cabina
şoferului dacă braţul este ridicat.

6
COBORÂREA PRIMULUI SEGMENT AL BRAŢULUI

S72
Întrerupătorul limită pentru coborârea al primului segment al braţului.
Acest ăntrerupător previne executarea mişcării mai sus menţionate atunci când primul
segment al braţului a atins un anumit unghi şi segmentul 2 al braţului nu este în poziţie de
transport pe primul segment al braţului.

7
PLATFORMA DE LUCRU

1. S301
Întrerupător limită cu mercur pentru sistemul de orizontalizare al platformei de lucru.
Dacă platforma de lucru se înclină cu un unghi mai mare de +/- 150 motorul de
operare şi toate mişcările sunt oprite.
2. R31
Senzorul pentru segmentul de braţ al platformei de lucru.
3. R35
Senzorul pentru rotirea platformei de lucru.
4. R34
Senzorul de încărcare pentru încărcările platformei de lucru.

8
LANŢURILE TELESCOPICE

S511/1, S511/2, S512/3, S512/4


Întrerupătoarele limită al segmentului 2 al segmentului telescopic.
Dacă lanţurile de extensie telescopului se rup sau se slăbesc, aceste întrerupătoare
limită opresc compensarea presiunii şi toate mişcările.
ATENŢIE! Operarea autospecialei trebuie oprită imediat şi trebuie executate
toate manevrele pentru aducerea autospecialei în poziţie de transport.
Contactaţi Servive-ul BRONTO SKYLIFT.

9
LANŢURILE SEGMENTULUI TELESCOPIC

S512/1 şi S512/2
Întrerupătoarele limită ale lanţurilor segmentului 4 telescopic.
Dacă lanţurile de extensie segmentului telescopic se rup sau se slăbesc, aceste
întrerupătoare limită opresc compensaţia presiunii şi toate mişcările.
ATENŢIE! Operarea autospecialei trebuie oprită imediat şi trebuie executate
toate manevrele pentru aducerea autospecialei în poziţie de transport.
Contactaţi Servive-ul BRONTO SKYLIFT.

10
COBORĂREA DE URGENŢĂ ŞI MIŞCĂRILE DE ROTAŢIE

1. S712
Întrerupătorul limită pentru coborârea de urgenţă al primului segment al braţului în
sistemul de coborăre de urgenţă. Acest întrerupător limită permite coborârea primului
segment al braţului în sectorul din spate sau din faţă atunci când segemntul telescopic
este retras total, în momentul apăsării butoanelor sistemului de coborâre de urgenţă.
2. R32
Senzorul penru mişcările de rotaţie.

11
COBORÂREA DE URGENŢĂ A BRAŢULUI

1. S541
Întrerupătorul limităpentru colborârea primului segment al braţului la sistemul de
coborâre de urgenţă.
Acest întrerupător previne coborârea primului segment al braţului înainte ca
segmentele telescopice să fie retrase atunci când este folosit sistemul de coborâre de
urgenţă.
2. R22
Senzorul pentru mişcarea telescopică al primului segment al braţului.
12
SENZORII PENTRU UNGHIURILE SEGMENTELOR BRAŢULUI

1. R21 Senzorul pentru unghiul primului segment al braţului.


2. R32 Senzorul pentru unghiul celui de al doilea segment al braţului.

13
MIŞCAREA DE COBORÂRE A PRIMULUI SEGMENT AL BRAŢULUI

S652
Întrerupătorul limită pentru mişcarea de coborâre al primului segment al braţului.
Acest întrerupătorul opreşte operaţiunea de coborâre al primul segement al braţului atunci
când braţul este în poziţia de transport.

14
ÎNTRERUPĂTOARELE LIMITĂ AL SEGMENTULUI TELESCOPIC AL
BRAŢULUI PLATFORMEI DE LUCRU

1. S524
Întrerupătorul limită pentru mişcarea telescopică a braţului platformei de lucru.
Acest întrerupător previne mişcarea telescopică a braţului platformei de lucru în cazul
în care se lucrează cu o încărcare a platformei de lucru de 700 kg (600 kg cu
platforma de lucru extensibilă).
2. R36Senzorul pentru mişcarea telescopică al braţului platformei de lucru.
3. R33Senzorul pentru unghiul platformei de lucru.

15
PROTECŢIA BALUSTRADEI SCĂRII

S521
Acest întrerupător limită previne coborărea braţului în poziţia de transport daca
balustrada scării segemnetului 2 al braţului nu este în poziţie de transport.

16
TREPTELE SCĂRII

S75
Întrerupătorul inductiv limită al treptelor scării.
Acest întrerupător controlează lumina de avertizare pentru treptele scării. Când
treptele sunt în fază, lumina de semnalizare pentru treptele scării se aprinde.

17
RONTO SKYLIFT F38 RLX

ORARUL SERVICE-ULUI PERIODIC


BRONTO SKYLIFT F38 RLX

ORARUL SERVICE-ULUI PERIODIC (Însemnele din tabel se referă la numărul


piesei autospecialei )
GENERALITĂŢI PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI SERVICE-UL……………..4
F 38 RLX…………………………………………………….….5
LUBRIFIEREA GENERALĂ……………………………………………….…..6
ÎNSTRUCŢIUNI DE LUBRIFIERE ŞI LUBRIFIANŢI………………………..7
Uleiul hidraulic…………………………………………………………..7
Cutia de viteze pentru rotaţie…………………………………………….7
Inelul de rotaţie………………………………………………………..…8
Lagărul inelului de rotaţie……………………………………………..…8
Lubrificarea generală………………………………………………….…8
Ţeava telescopică de apă………………………………………………...8
2.Lagărul cilindrilor reazemelor de calare (8kpl)…………………………….9
14. Stâlpul central de apă (1 buc)…………………………………………...10
3. Lagărul inelului de rotaţie (2 buc)………………………………………...10
4. Stâlpul central (2 buc)…………………………………………………….10
6. Lagărele primului segment al braţului (2 buc)……………………………10
Elementele de alunecare (2 buc)…………………………………………………10
9.Lagărele segmentului 2 al braţului (4 buc)…………………………………11
7. Lagărele cilindrilor segmentului 2 al braţului (2 buc)……………………..11
8. Lagărele cotului pârghiei (2 buc)…………………………………………..11
17. Cilindrul segmentului 2 telescopic al braţului (2 buc)……………………11
11. Lagărele de articulare a braţului (6 kpl)…………………………………..12
10. Lagărele cilindrilor de orizontalizare(4 kpl)………………………………12
12. Lagărele de răsucire a platformei de lucru (1 kpl)…………………………12
11. Lagărele articulaţiilor braţului (6kpl)………………………………………12
10. Lagărele cilindrilor de orizontalizare(4 kpl)……………………………….12
………………………………………………………………………………….12
13 Lagărele de cilindrilor de răsucire a platformei de lucru (1 kpl)……………12
INSPECŢIA GENERALĂ……………………………………………………….13
INSPECŢIA OPERAŢIONALĂ………………………………………………14
HIDRAULICA ŞI UNGEREA…………………………………………………15
INSTRUCŢIUNILE INTERVALULUI SERVICE-ULUI…………............……..16
zilnic/înainte de folosire……………………………………………………..16
la 50 de ore/săptămânal……………………………………………………..16
la 250 de ore/trimestrial……………………………………………………...17
la 1000 de ore/annual……………………………………………………..…19
GENERALITĂŢI PRIVIN ÎNTREŢINEREA ŞI SEVICE-UL
Autospecialele de intervenţie la înălţime Bronto Skylift trebuie să fie întreţinute şi
reparate de persoane autorizate şi special pregătite .

Orice modificări, suduri, montări de dispozitive adiţionale care ar putea să afecteze


siguranţa operaţională este strict interzisă. Contactaţi producătorul în legătură cu
diferite schimbări.

În timpul service-ului şi întreţinerii, autospeciala trebuie să fie în poziţie de transport,


sau dacă nu este posibil, asiguraţi condiţii de muncă sigure.

Service-ul, întreţinerea şi în mod special lucrările la sistemul hidraulic trebuie


executate în condiţii de curăţenie şi trebuiesc folosite echipamente şi scule specifice.

Service-ul şi lucrările de întreţinere ale autospecialei şi posibilele echipamente


opţionale de exemplu, motoarele de urgenţă, pompe, etc. trebuie inspectate după
instrucţiunile fabricantului.

Precauţii ce trebuie luate înainte de o depozitare de lungă durată: această atuospecială


trebuie curaţată şi manevrată cu ajutorul unor compuşi adecvaţi de protecţie, ce
depind de climat.

Înainte de folosirea autospecialei după o perioadă îndelungată de depozitare, faceţi


service-ul de 250 de ore.

4
F 38 RLX

5
E. LUBRIFIERE GENERALĂ
Nr. Puncte de ungere Buc. Notă!
1. Arborele cardanic al pompei hidraulice 3

2. Lagărele cilindrilor reazemelor 8


3. Lagărul inelului de rotaţie 2 Când ungeţi roltiţi cu 3600.vezi
recomandarea C1.
4. Stâlpul central 2
5. Lagărele cilindrilor primului segment al 6
braţului
6. Lagărele primului segment al braţului 2
7. Lagărele cilindrilor segmentului 2 al 2
braţului
8. Lagărele cotului părghiei 2
9. Lagărele segmentului 2 al braţului 4
10. Lagărele cilindrilor de orizontalizare 4
11. Lagărele articulaţiei braţului 6
12. Lagărele de răsucire a platformei de lucru 1

13 Lagărele cilindrilor de răsucire a 2


platformei de lucru
14 Stâlpul central de apă (opţional) 1
15 Piesele de alunecare din faţă şi spate 4
16 Cilindrul telescopic al primului segment 2
al braţului
17 Cilindrul telescopic al segemntului 2 al 2
braţului
18 Tunul de apă 4
19 Scările 2
20 Conectorul rotativ al furtunului de apă/ 1
platformei de lucru
21 Ţeava de apă telescopică 1 Nu ungeţi cu prea multă
presiune (max 50 bar), pentru
evitarea stricăciunilor din ţeavă
sau garnituri. Mişcaţi ţeava
acum şi apoi în timpul
ungerii.Vezi recomandarea E.
A. Vezi instrucţiunile de ungere, ulei
hidraulic A
B. Vezi instrucţiunile de ungere, cutia de
viteze pentru rotaţie B
C1. Vezi instrucţiunile de ungere, inelul de
rotaţie C1
E. Vezi instrucţiunile de ungere, ţeava
telescopic de apă E
INSTRUCŢIUNI DE UNGERE ŞI LUBRIFIANŢI
A. Ulei hidraulic
Climat rece: Climat normal: Climat cald:
ESSO Univis N 22 Univis N 32 Univis N 46
SHELL Tellus T 22 Tellus T 32 Tellus T 46
MOBIL DTE 11, DTE 11 M DTE 13, DTE 13 M DTE 15, DTE 15 M
BP SHF 22 SHF 32 SHF 46
TEXACO Rando HDZ 22 Rando HDZ 32 Rando HDZ 46
CASTROL Hyspin AWH 22 Hyspin AWH 22 Hyspin AWH 46
TEBOIL Hydr. Oil 22 Hydr. Hydr. Oil 46
NESTE 22 Super 32 Super 46 Super
(sau
echivalent)

B. Cutia de viteze pentru rotaţie


ESSO Gear Oil GP 80W/90

SHELL SpiraxEP 80W/90

MOBIL Mobilube GX80W/


90, Mobilgear 629

BP Energol GR-XP 100

TEXACO GeartexEP-A 80W/


90

CASTROL Hypoy 80W/90 EP

TEBOIL EP 80W/90

NESTE Vaihteisto EP 80W/


90

(sau echivalent)

7
INSTRUCŢIUNI DE UNGERE ŞI LUBRIFIANŢI
C. Inelul de rotaţie C1. Lagărul inelului de
rotaţie
ESSO Surett Fluid 4k, EOL ESSO Beacon EP 2
232

SHELL Kuggspray SHELL Calithia EP Fett


T2, RetinaxA

MOBIL Mobiltac 81 MOBIL MobiluxEP 2,


Mobilgrease HP

BP Energol WRL, GR BP LS-EP 2


3000-2

TEXACO Grater 2XFluid, TEXACO Multifak EP 2


Texclad
2

CASTROL Grippa 33 S CASTROL Spheerol EPL 2

(sau echivalent) NESTE Yleisrasva EP 2

(sau echivalent)
D. Ungere generală E. Ţeava telescopică de apă
ESSO Multipurpose Grease ESSO Cazar K2, Calcium
grease K2

SHELL Retinax A SHELL Rhodina grease 2

MOBIL Mobilgrease MP MOBIL MobilgreaseHP,


MobilithSHC460

BP Energrease L 21 M (sau echivalent)

TEXACO Texando FO 20

CASTROL LM Grease

TEBOIL Universal EP

(sau echivalent)

8
F SEGMENTELE BRAÂULUI, PLĂCILE
DE ALUNECARE, ROLELE SUPORT
ANDEROL 783-2 White
2.Lagărele cilindrilor reazemelor de calare

2.Lagărele cilindrilor
reazemelor de calare

9
LAGĂRELE PLĂCII TURNANTE ŞI ALE PRIMULUI SEGMENT AL
BRAŢULUI
14. Stălpul central de apă (1 buc)

3.Lagărul inelului de rotaţie (2 buc)


- rotiţi cu 3600 atunci când ungeţi
4. Stâlpul central (2 buc)

6. Lagărele primului segment al braţului (2buc)


piesele alunecătoare (2buc)

10
LAGĂRELE SEGMENTULUI 2 AL BRAŢULUI

9. lagărele segmentului 2 al braţului (4 buc)

7.Lagărele cilindrilor segmentului 2 al braţului (2 buc)

6.Lagărele cotului părghiei (2 buc)

17. Cilindrul telescopic al segmentului 2 al braţului (2 buc)

11
DISPOZITIVUL DE ORIZONTALIZARE ŞI PURTĂTORUL PLATFORMEI
DE LUCRU

11.lagărele articulaţiei braţului


(6 buc)

10. lagărele cilindrilor de


orizontalizare (4 buc)

10.lagărele cilindrilor de orizontalizare 11. Lagărele articulaţiei braţului


(4 buc) (6 buc)

12.lagărele de răsucire a
platformei de lucru (1 buc)
13. Lagărele cilindrilor de răsucire a pltformei de lucru (2 buc) 12
INSPECŢIA GENERALĂ Zilnic sau La 50 de 250 ore 1000 ore sau
înainte de ore sau sau anual
folosire săptămânal trimestrial
Fixarea corpului principal X X
de şasiu
Axul cardanic al pompei X X
hidraulice
Reazemele de calare X X
Cutia de viteze pentru X
rotaţie
Fixarea cutiei de viteze X X
pentru rotaţie
Strângerea şuruburilor X X
inelului de rotaţie
Segementele braţului X
Articulaţii, lagăre şi X X
dispozitive de blocare
Sistemul de orizontalizare X X
Cabluri şi lanţuri din X X
interiorul braţului
Fixarea platformei de lucru X X X
Uşi, încuietori şi plăci de X X
baza ale platformei de lucru
Suprafeţele de alunecare ale X X
platformei de lucru
extensibile (curăţare şi
ungere)
Treptele platformei de lucru X X X
Testul de izolare a X X
platformei de lucru
Învelitoarele de protecţie şi X X
saci
Acţipildurile şi etichetele de X X
instrucţiuni şi avertizări
Scurgeri de ulei X X X
Nivelul de combustibil al X X X X
autovehiculului
Nevelul bateriei şi al X X X
lichidelor
Voltajul de încărcare X X
Centrele electrice X X
Cutiile de racordare X
Cablurile X X
Inelul curent al stâlpului X X
principal
Sistemul de limitare a X X X X
extinderii (dacă este
montat)
Ungerea autospecialei La fiecare de ore
50

INSPECŢIA Zilnic sau La 50 de ore 250 ore 1000 ore sau


OPERATIVITĂŢII înainte de sau sau anual
AUTOSPECIALEI folosire săptămânal trimestrial
Luminile de semnal şi de X X
avertizare
Dispozitivul de pornire şi X X X X
oprire al motorului
Sistemul RPM al X
motorului
Disp de blocare a osiei X X
spate
Sistemul de protecţie X X
împotriva coliziunilor
Disp de contorizare a X X
orelor de funcţionare
Întrerupătoarele RPM X X
Butonul de oprire de X X X X
urgenţă
Coborârea de urgenţă X X
Claxon X X X X
Sistemul de X X
intercomunicaţie
Luminile intermitente ale X X
reazemelor
Lumiile intermitente ale X X
braţului
Întrerupătoarele limită ale X X
reazemelor
Întrerupătoarele limită ale X X
braţului
Disp de alarmă în timpul X X X X
mersului (opţional)
Motorul electric de X X
operaşiuni/ voltajul de
încărcare(opţional)
Motorul de operaţiuni de X X
urgenţă (opţional)
Generatorul X X
hidraulic(opţional)
14
ULEIUL HIDRAULIC Zilnic La 50 de ore 250 ore sau 1000 ore sau
ŞI UNGEREA sau sau săptămânal trimestrial anual
înainte
de
folosire
Nivelul uleiului hidraulic X X X
Temperatura uleiului X X X X
hidraulic
Golirea rezervorului X
uleiului hidraulic
Verificarea presiunii şi X X
indicatoarelor filtrelor de
aspiraţie
Primul schimb al filtrelor 250 de ore
de presiune şi de retur
Schimbarea filtrelor de X
aspiraţie, retur şi
presiune
Condiţia ţevilor X X
hidraulice, ale
furtunurilor şi ale
garniturilor
Starea cilindrilor X
hidraulici
Fixarea cilindrilor X
hidraulici
Gradul de strângere ale X X
supapelor de blocare
Nivelul uleiului din cutia X
de viteze pentru rotaţie
Schimbul uleiului din Primul schimb după 250 de ore iar următoarele
cutia de viteze pentru după 2000 de ore sau la al 5-lea an
rotaţie

15
INSTRUCŢIUNI PRIVIND INTERVALUL DE SERVICE

Service-ul şi întreţinerea autospecialei, precum şi eventuale echipamente speciale


de exemplu motoare de urgenţă, pompe, etc. trebuie inspectate în concordanţă
cu intrucţiunile fabricantului.

VERIFICAŢI ZILNIC SAU ÎNTOTDEAUNA ÎNAINTE DE FOLOSIREA


AUTOSPECIALEI:
1. Verificaţi cantitatea de combustibil al autospecialei.
2. Verificaţi operativitatea dispozitivului de semnalizare sonoră în timpul mersului.
(opţional)
3. Verificaţi operativitatea dispozitivelor de pornire/oprire din toate centrele de
control.
4. Verificaţi operativitatea sistemelor de coborâre de urgenţă.
5. Verificaţi operativitatea pompei acţionate de baterie folosită pentru manevre de
urgenţă.
Notă! Folosiţi pompa acţionată de baterie în reprize (5 minute maxim). Folosirea
excesivă poate duce la supraîncălzirea motorului pompei.
6. Verificaţi operativitatea butonului de oprire de urgenţă şi în mod special blocarea
cestui buton în poziţia ridicat.
7. Verificaţi operativitatea claxonului de semnalizare.
8. Verificaţi operativitatea sistemului de limitare a extinderii maxime la operarea
telescopului (dacă este montat).
9. Temperatura uleiului hidraulic trebuie să fie mai mică de 800 C.
Notă! Verificaţi dacă autospeciala are service-ul şi ungerea făcute după
instrucţiunile fabricantului. Dacă se remarcă anumite anormalităţi în timpul
inspecţiilor, contactaţi imediat Service-ul.

VERIFICAŢI LA FIECARE 50 DE ORE SAU SĂPTĂMÂNAL:


1. Verificaţi service-ul zilnic.
2. Verificaţi capacitatea şi nivelul de lichid al bateriilor.
3. Verificaţi vizual şuruburile inelului de rotaţie de orice semne de slăbire (acordaţi
atenţie specială crăpăturilor din vopsea).
4. Verificaţi fixarea platformei de lucru.
5. Verificaţi fixarea balustradei, rampei de salvare şi al treptelor platformei de lucru.
6. Verificaţi operativitatea şi capacitatea aerului din sistemul de respirare. (opţional)
7. Verificaţi condiţia şi construcţia mecanică a sistemului de măsurare a extinderii.
8. Verificaţi posibile scurgeri de ulei sau urme de alunecare pe cilindrii.
9. Verificaţi nivelul uleiului hidraulic. Nivelul uleiulu hidraulic trebuie să fie între
semnele de pe geamul de măsurare atunci când segmentle braţelor şi reazemele de
calare sunt în poziţie de transport.
Notă! Când se adaugă ulei hidraulic, râtrebuie să se verifice dacă uleiul
întruneşte condiţiile de curăţenie dupa standardul ISO 4406, clasa 16/13-17/14,
sau NAS 1638 clasa 7-8. (grad de curăţare 6μm sau mai puţin). Folosiţi numai
uleiul hidraulic recomandat. 16
Nu amestecaţi mai multe feluri de uleiuri hidraulice.
10. Verificaţi starea curelelor de siguranţă ale platformei (opţional).
• Executaţi lubrifierea autospecialei în concordanţă cu diagrama de
lubrifiere. (la fiecare 50 de ore sau trimestrial, oricare termen vine primul)

VERIFICAREA LA 250 DE ORE SAU TRIMESTRIAL


1. Verificaţi service-ul făcut la 50 de ore sau săptămânal.
2. Verificaţi fixarea structurii principale pe şasiu atunci când vehiculul stă pe roţile
sale.
3. Verificaţi starea construcţiilor mecanice şi în mod special starea cusăturilor
sudurilor reazemelor.
4. Verificaţi fixarea cutiei de viteze pentru rotaţie.
5. Verificaţi starea articulaţiilor, lagărelor şi dispozitivelor de blocare ale arborilor,
de asemenea din interiorul braţului.
6. Verificaţi starea uşilor, încuietorilor şi ale plăcilor de baza de pe platforma de
lucru.
7. Verificaţi operativitatea tunului de apă.
8. Verificaţi starea tuturor sacilor şi învelişurilor protective.
9. Verificaţi operativitatea luminilor de semnalizare şi avertizare.
10. Verificaţi funţionalitatea luminilor de avertizare a reazemelor de calare.
11. Verificaţi funţionalitatea luminilor de avertizare a braţului.
12. Verificaţi starea contorului de timp al lucrului.
13. Verificaţi starea tuturor întrerupătoarelor de RPM.
14. Verificaţi starea de mişcare şi claritate al pinilor curenţi de pe stâlpul central.
15. Verificaţi condiţia, fixarea şi curăţenia tuturor întrerupătoarelor şi al celorlalte
piese ale reazemelor de calare. Verificaţi prin testare dacă curentul de control
pentru mişcarea braţului este pornit soar aunci când reazemele de calare sunt în
poziţie de lucru.
16. Verificaţi condiţia, fixarea şi curăţenia tuturor întrerupătoarelor şi pieselor de
asemenea fel ale braţului. Verificaţi prin operare din panoul de control al plăcii
turnante cu platforma de lucru goală că toate aceste limitări descrise în partea de
„întrerupătoare limită” funcţionează.
17. Verificaţi funcţionalitatea dispozitivului de alarmare în caz de supraîncărcare.
Pentru verificarea cestui dispozitiv, încărcaţi platforma de lucru, fără însă
echipament suplimentar de exemplu: tunul de apă, în aşa fel încât în momentul în
care se depăşeşte valoarea maximă a încărcării să se activeze alarma.
18. Verificaţi starea şi fixarea al tuturor cablurilor şi al furtunurilor hidraulice, în mod
special la punctele de pivotare al braţului şi în lanţul segmentului de braţ
telescopic.
19. Verificaţi operativitatea sistemului de orizontalizare a platformei de lucru.
20. Verificaţi starea etichetelor cu instrucţiuni şi al abţipildurilor de avetizare.
21. Verificaţi voltajul de încărcare.

17
22. Verificaţi funcţionalitatea motorului electric şi verificaţi tensiunea de
încărcare.(opţional)
23. Verificaţi operativitatea sistemului de urgenţă al motorului precum şi service-ul
acestuia după instrucţiunile fabricantului. (opţional)
24. Verificaţi operativitatea generatorului hidraulic (opţional).
25. Verificaţi starea sistemului de intercomunicaţie. (opţional)
26. Verificaţi starea, fixarea şi curăţenia întregului sistem de măsurare al rezei de
acţiune (leviere, bare, articulaţii, şuruburi, piuliţe, încuietori, bolţuri, înrerupătoare
limită şi piese asemenea) şi în mod special reglarea întrerupătoarelor limită.
27. Scimbarea uleiului cutiei de viteze pentru rotaţie: Prima schimbare al uleiului
cutiei de viteze pentru rotaţie este recomandată să se facă după primele 250 de ore
de funcţionare. Următoarele schimburi ale uleiului se pot face după 2000 de ore
de funcţionare sau la 5 ani. Schimbaţi uleiul atunci cînd cutia de viteze este caldă
pentru ca să ajute scoaterea sedeminetelor. Inspectaţi ştiftul magnetic. Trebuie să
fie fără zgură metlică. Nu amestecţi diferite feluri de ulei.
28. Prima restrăngere a şuruburilor inelului de rotaţie trebuie făcută cu o cheie
dinamometrică la valoarea momentului de străngere necesar. Când strâgeţi
şuruburile, slăbiţi şurub după şurub iar apoi restrângeţi la valoarea momentului de
torsiune necesar. Dacă şuruburile sunt slăbite dar nu s-au desfăcut vizibil
înseamnă că şuruburile s-au lungit. Aceste şuruburi alungite şi câte un şurub de pe
amble părţi trebuiesc înlocuite. Aceste noi şuruburi sau şaibe trebuie achiziţionate
numai de la Bronto Skylift Oy Ab.

Tabelul 1. Valorile momentului de torsiune ale şuruburilor de răsucire al vitezei


Mărimea Standardul Clasa de rezintenţă Momentul de
şurubului torsiune
M12 DIN 912 12.9 145 Nm
M16 DIN 912 12.9 330 Nm
M18 DIN 912 12.9 460 Nm
M20 DIN 912 12.9 650 Nm

29. Verificaţi strângerea valvelor de închidere ale reazemelor şi ale cilindrilor


hidraulice braţului.
Notă! Acese teste trebuie executate în concordanţă cu următoarele instrucţiuni şi
întotdeauna fără prezenţa nici unei persoane pe platforma de lucru.

18
CILINDRII HIDRAULICI AI REAZEMELOR DE CALARE:

Asiguraţi o frânghie sub platforma de lucru pentru stabilirea restului de încărcare.


Coborâţi toate reazemele de calare în poziţia lor de lucru asfel încât întrega greutate a
autospecialei să fie pe reazeme. Operaţi braţul în poziţia 1 de test al încărcării(Vezi
diagrama testului de sarcină din secţiunea 2)
Fixaţi o încărcare la capătul unei frânghii, care este echivalentă cu încărcarea de lucru în
siguranţă, apoi ridicaâi încărcătura la aproximativ 20 de cm de sol folosint primul
segement al braţului.
Rotiţi braţul astfel încât încărcătura să se afle pe fiecare din reazeme. Opriţi motorul la
fiecare reazăm, ridicaţi maneta de control pentru reazîmul respectiv în poziţia „sus” şi
verificaţi dacă este mişcare în cilindrul reazămului încărcat.
Cea mai mare alunecare admisă al unui cilindru este de 3 mm/h după 30 de minute de
pauză.

19
CILINDRII BRAŢULUI:

Verificarea etanşietăţii valvelor de închidere ale cilindrilor braţului trebuie efectuate prin
operarea de pe panoul de control de pe placa rotativă.
Pentru testarea valvelor de închidere al cilindrului telescopic segmentele de braţ trebuie
manevrate în poziţia 2 de test al încărcării astfel încât să fie posibilă extinderea
telescopului. Fixaţi încărcătura cu ajutorul unei frînghii. Extindeţi secţiunea telescopică
astfel încăt încărcătura să atârne liber.Opriţi motorul.Verificaţi înălţimea la care se află
încărcptura. Nu este voie ca încărcătura să coboare.
Pentru verificarea valvelor de închidere ale cilindrilor segmentelor 1 şi 2 ale braţului,
braţul trebuie aşezat în poziţia 1 de testare a încărcării. Fixaâi încărcătura cu ajutorul unei
frânghii.Ridicaţi primul segment al braţului cam 20 de cm. Opriţi motorul. Verificaţi
înălţimea încărcăturii.Nu este admis ca încărcătura să coboare.
Înălţimea maximă de alunecare ale cilindrilor este de 4 mm/h după un repaus de 30 de
min.
30. Verificaţi funcţionarea sistemului anticoliziune.
31. Verificaţi operativitatea dispozitivului de blocare a osiei spate.
32. Verificaţi fixarea flanşelor axului cardanic al pompei hidraulice, şi verificaţi dacă
articulaţiile nu sunt slăbite.
33. Testul de verificare al izolării platformei de lucru.
34. Suprafeţele de alunecare ale platformei de lucru extensibile trebuie curăţate şi unse.
35. Verificaţi indicatoarele de presiune ale filtrelor de aer.
36. Prima schimbare a filtrelor de presiune şi retur se face după primele 250 de ore de
funţionare.(vezi instrucţiunile service-ului la 1000 de ore #10)
37. Verificarea vizuală a lanţurilor.Verificaţi dacă:
• lanţurile nu sunt răsucite
• dacă nu lipsesc componente ale lanţului
• dacă slăbirea lanţurilor nu depăşeşte înălţimea lanţului.
• dacă lanţurile sunt drepte pe toată lungimea şi dacă nu sunt încrucişări al
lanţurilor.
• Ungeţi autospeciala conform diagramei de lubrifiere. (trimestrial sau la
fiecare 50 de ore de funcţionare, oricare vine prima)
VERIFICAŢI LA FIECARE 1000 DE ORE SAU ANUAL
1. Faceţi verificările service-ului la 250 de ore sau cel trimestrial.
2. Verificaţi condiţia construcţiei mecanice şi în mod special cusăturile sudurilor de
pe braţ.
3. Verificaţi cusăturile de sudură ale balustradei platformei de lucru şi verificaţi
fixarea şi condiţia plăcilor de bază.
4. Verificaţi dacă toate cutiile de conexiuni electrice sunt în bună condiţie. Inspectaţi
fixarea capacelor şi intrările cablurilor, deasemenea asiguraţivă că aceste cutii
sunt uscate şi curate în interior şi că toate conexiunile cablurilor din interior sunt
într-o stare bună.
5. Verificaţi starea, gradul de curăţenie şi fixarea ale centrelor de control din cabină,
de la reazeme, de la placa rotativă, de pe platforma de lucru şi ale exhipamentelor
suplimentare, în mod special verificaţi fixarea
ale plăcilor de circuite şi ale cardurilor de releu.
6. Verificaţi funcţionalitatea şi starea dispozitivelor de control al RPM ale
motorului.
7. Verificaţi starea valvelor de control ale reazemelor. De asemenea verificaţi starea
controlului manual al valvelor de control electrice.
8. Verificaţi starea tijei pistoanelor şi structura externă a cilindrilor.
9. Verificaţi mişcarea liberă ale lagărelor cilindrilor şi starea legăturilor, ţi în mod
special starea sudurilor.
10. Schimbaţi valoarea presiunii, de retur şi admise al filtrelor. Opriţi motorul
atutospecialei şi curaţaţi toate filtrele pe partea exterioară. Schimbaţi toate
cartuşele filtrelor în timp ce observaţi starea lor de curăţenie. Nu lăsaţi deschisă
trapa de montare a filtrelor, ci instalaţi noile catuşe de filtre imediat.
Notă! Aruncaţi în mod corespunzător cartuşele filtrelor folosite.
11. Scurgeţi apa condensată din rezervorul uleiului hidraulic prin deschiderea trapei
de pe partea inferioară a rezervorului. Dacă este apă, întotdeauna ea va iesşi
prima. În mod normal jumătate de litru de fluid este suficient.
Notă! Nu lasăţi pete de ulei pe jos.
12. Verificaţi starea ţevii de apă şi faceţi testul de presiune folosind o valoare a
presiunii de 16 bar.
13. Verificaţi starea duzelor pentru pulverizatorul de apă şi a valvelor.
14. Verificaţi nivelul de ulei din cutia de viteze pentru rotaţie. (vezi instrucţiunile de
la service-ul de 250 de ore #27)
15. Verificaţi nivelul de întidere şi ajustarea lanţurilor; posibil este nevoie de
întinderea lanţurilor.
În afară de inspecţia completă a autospecialei, trebuie executaţi şi următorii paşi
cel puţin odată pe an de către fabricant sau doar de persoane autorizate de
fabricant, cu o atenţie mărită la factorii de lucru în regim de siguranţă a
structurii.
PAŞII CE TREBUIE FĂCUŢI DE FABRICANT SAU DE PERSONAL
AUTORIZAT DE CĂTREFABRICANT LA FIECARE 1000 DE ORE SAU
ANUAL:
1. Terminaţi testele încărcării sau testele de rulare şi inspecţia autospecialei.
2. Inspectaţia strângerea valvele de închidere ale reazemelor şi ale cilindrilor
braţului.
3. Inspectaţia şi ajustarea pieselor de alunecare, precum şi a scripeţilor de ghidaj şi
suport ale secţiunilor telescopice.
4. Inspecţia şi ajustarea lanţurilor de extensie ale segmentelor telescopice ale
braţului.
5. Inspecţia şi ajustarea câmpului de toleranţa a dinţilor roţilor dinţate din cutia de
viteze pentru rotaţie.
6. Inspecţia şi străngerea şuruburilor inelului de rotaţie.
7. Inspecţia valvelor hidraulice şi reglarea presiunilor hidraulice.
8. Inspecţia şi ajustarea întrerupătoarelor limită şi ale dipozitivelor de acest fel.
9. Testul uleiului hidraulice.
URMĂTORII PAŢI TREBUIE FĂCUŢI LA FIECARE 2000 DE ORE DE
FUNŢIONARE SAU LA FIECARE 5 ANI, SAU ÎN CONCORDANŢĂ CU
RECOMANDĂRILE FABRICANTULUI:
1. Schimbaţi uleiul hidraulic şi curăţaţi rezervorul şi sita de admisie.
2. Schimbaţi uleiul cutiei de viteze pentru rotaţie.
BRONTO SKYLIFT F 38 RLX

DIAGRAMELE HIDRAULICE
BRONTO SKYIFT F38 RLX
DIAGRAMELE HIDRAULICE
ŞASIUL SUPLIMENTAR...............................................................................................................................3
B0475400a............................................................................................................................................7
PLACA ROTATIVĂ........................................................................................................................................8
B0475460.............................................................................................................................................11
SEGMENTLE BRAŢULUI............................................................................................................................12
B0478300............................................................................................................................................14
PLATFORMA DE LUCRU............................................................................................................................15
B0475680a..........................................................................................................................................17
PLATFORMA DE LUCRU, TUNUL DE APĂ............................................................................................18
B0475690............................................................................................................................................20
RĂCITORUL DE ULEI.................................................................................................................................21
A053681Ab........................................................................................................................................22
GENERATOR................................................................................................................................................23
B044406Ab........................................................................................................................................24
B0475400 ŞASIUL SUPLIMENTAR
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc.)
2 81021210 1 Pompă hidraulică Rotaţie stânga

3 81045830 2 Supapă cu bilă

4 81045690 1 Supapă cu bilă

5 81060240 2 Filtru de aspiraţie

6 00000366 1 Aspiraţie

7 81060810 2 Filtru de retur

8 81085160 1 Supapă unidirecţională

9 00000772 1 Supapă direcţională

10 D0184180 1 Bloc hidraulic

11 00010056 1 Supapă solenoidă

12 81085170 2 Supapă unidirecţională


13 00004638 1 Duză de măsurarea a presiunii
14 00004639 1 Cuplajul manometrului
15 81050010 1 Manometru
B044381A ŞASIUL SUPLIMENTAR
Nr.de Codul piesei Cantitate Componentă Note
referinţă (buc)
16 81061150 1 Detector al nivelului de lichid

17 00001307 2 Element al filtrului

18 00000229 1 Supapă cu bilă

19 00009003 1 Pompă acţionată de baterie

20 00000500 2 Filtru de presiune

21 00000501 2 Element al filtrului

22 00002781 4 Supapă de reducere a presiunii

23 00010878 4 Supapă unidirecţională

24 C0273450 4 Placă de bază

25 00000222 4 Regulator

26 81042260 4 Supapă direcţională

27 00006539 4 Supapă proporţională

28 G0028520 1 Bloc hidraulic


B0475400 ŞASIUL SUPLIMENTAR

Nr de Codul piesei Cantitate (buc) Componentă Notă


referinţă
29 00010233 1 Supapă solenoidă

30 00000885 3,0m Furtun de aspiraţie


31 00002089 2 Furtun L=X
32 00001293 1 Furtun L=500
33 81068530 1 Furtun L=600
34 00006686 2 Furtun L=X

35 00005606 1 Furtun L=X

36 00010360 2 Furtun L=1200

37 00010360 2 Furtun L=1200


40 00010218 4 Furtun L=220
41 81068610 8 Furtun L=3000
42 00010360 2 Furtun L=1200
43 00010360 2 Furtun L=1200
50 00005061 15m Ţeavă
51 85020320 10m Ţeavă

52 85020410 6m Ţeavă

53 00010076 2 Inel O
B0475400 ŞASIUL SUPLIMENTAR

Nr. de Codul piesei Cantitate (buc) Componentă Notă


referinţă
54 00000222 1 Regulator M6/0,8mm

55 00004544 1 furtun L=X

6
DIAGRAMA SISTEMULUI HIDRAULIC

B0475400 a ŞASIUL SUPLIMENTAR


7
B0475460 PLACA ROTATIVĂ
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
101 00000656 2 Supapa de control al încărcării
102 00005701 1 Supapa de control al dublei încărcări
103 00006551 1 Supapa proporţională
104 00006551 1 Supapa proporţională
105 00008598 1 Supapa proporţională
106 00006589 1 Placă de bază
107 00006581 1 Placă de bază
108 81085210 1 Supapă unidirecţională
109 00010066 1 Supapă unidirecţională
110 00000501 1 Cartuşul filtrului
111 00007260 2 Supapă unidirecţională
112 00004638 2 Duza de măsurare a presiunii
113 81020240 1 Şurub compensator

8
B0475460 PLACA ROTATIVĂ
Nr. de Codul piesei Cantitate (buc) Componentă Notă!
referinţă
114 81044350 1 Supapă cu trei direcţii
115 00000500 1 Filtru de presiune
116 C0284850 1 Bloc hidraulic
117 81044500 2 Supapă solenoidă
118 C0274580 2 Supapă de blocare
119 00000373 2 Supapă de control a încărcării
120 81030060 1 Motor hidraulic
121 00010067 1 Placa de reducere a presiunii
122 00001256 1 Furtun L=X
123 00000980 1 Furtun L=X
124 81068720 2 Furtun L=800
125 00001256 2 Furtun L=X
126 00000966 1 Furtun L=X
127 00001256 1 Furtun L=X
128 00000966 1 Furtun L=X
129 00000980 2 Furtun L=X

9
B0475460 PLACA ROTATIVĂ
Nr. de Codul piesei Cantitate (buc) Componentă Notă
referinţă
132 00006686 1 Furtun L=X

134 00000390 1 Furtun L=700

140 85020110 6m Ţeavă

141 00005061 6m Ţeavă

142 85020320 8m Ţeavă

143 86020410 3m Ţeavă

10
SCHEMA HIDRAULICĂ

B0475460 PLACA ROTATIVĂ


11
B0478300 SEGMENTELE BRAŢULUI
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
201 00007684 4 Supapă de control al încărcării
202 G0022590 1 Placa de cuplare
203 81044390 1 Supapă solenoidă
204 00010061 1 Placă
205 00010068 1 Filtru de presiune
206 00010069 1 Cartuş al filtrului
209 00009277 1 Valvă proporţională
210 00008598 1 Supapă proporţională
211 00008958 1 Compensator de presiune
212 81085160 1 Supapă de control a încărcării
213 00000656 2 Supapă de control a încărcării
214 00002243 1 Cartuş al supapei
215 00009665 1 Carcasa supapei
216 00006994 1 Supapă de reglare a debitului M6/3,0mm
220 00010580 1 Furtun L=17200

221 00010581 1 Furtun L=17200

222 00010582 1 Furtun L=3350


223 00010583 1 Furtun L=3350
B047363D SEGMENTELE BRAŢULUI

Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă


referinţă (buc)
224 00010584 1 Furtun L=5450
225 00010584 1 Furtun L=5450
226 00002800 1 Furtun L=2700

227 00002335 1 Furtun L=2900

230 81068520 1 Furtun L=500

231 00002867 1 Furtun L=550


234 00008158 1 Furtun L=750
235 00008158 1 Furtun L=750
236 00010578 1 Furtun L=10000
237 00010579 1 Furtun L=10000

240 85020020 2m Ţeavă

241 85020110 4m Ţeavă

242 00005061 8m Ţeavă


243 85020320 6m Ţeavă
DIAGRAMA HIDRAULICĂ

B0478300 SEGMENTELE BRAŢULUI


B0475680 PLATFORMA DE LUCRU
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
1 G0030120 2 Placă de bază

2 00008598 2 Supapă

3 00008489 1 Cartuşul pentru supapa de reducere a presiunii

4 00007684 Supapa de control a încărcării

5 00006691 1 Cartuşul supapei

6 00000494 2 Supapa de control a încărcării


7 00004638 3 Duza de măsurare a presiunii
8 81077011 1 Cuplaj rapid
9 81077010 1 Cuplaj rapid
10 00008009 2 Supapă de reglare a debitului M6/0,5mm
11 00010068 1 Filtru de presiune
12 00010069 1 Element de filtru
13 G0030130 1 Bloc hidraulic
14 00009277 1 Supapă proporţională

20 00000387 1 Furtun L=900


B0475680 PLATFORMA DE LCURU
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
21 00000387 1 Furtun L=900

22 00008135 1 Furtun L=5000

23 00008135 1 Furtun L=5000

24 00004387 1 Furtun L=5800

25 00004387 1 Furtun L=5800

30 85020020 2m Ţeavă

31 85020110 4m Ţeavă

16
DIAGRAMA HIDRAULICĂ

B0475680a PLATFORMA DE LUCRU


B0475690 PLATFORMA DE LUCRU, TUNUL DE
APĂ
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
12 00006692 2 Cartuşul supapei
13 00006689 1 Cartuşul supapei
14 G0030620 1 Placă de bază
15 G0030630 1 Bloc hidraulic
16 86050140 2 Inel O
17 00010304 5 Şurub
18 86017050 5 Şaibă

19 86016050 5 Piuliţă

22 00007180 1 Furtun L=550

23 00007180 1 Furtun L=550


24 00007179 1 Furtun L=1150
25 00007179 1 Furtun L=1150
26 00007180 1 Furtun L=550
27 00007181 1 Furtun L=500
30 00007176 6 Cuplaj rapid
31 00007175 6 Cuplaj rapid
B0475690 PLATFORMA DE LUCRU, TUNUL DE
APĂ
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
40 00007177 2 Conector

41 00007178 4 Conector

42 00007174 6 Duză

50 00007543 3 Şurub de strângere a ţevi

51 00007544 2 Placă

52 00002251 1 Şurub

53 86016320 1 Piuliţă

54 86017040 1 Şaibă

19
DIAGRAMA HIDRAULICĂ

B0475690 PLATFORMA DE LUCRU, TUNUL DE APĂ


A053681A RĂCITORUL DE ULEI
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
20 00001909 1 Supapă unidirecţională

21 00001909 1 Supapă unidrecţională

31 00005389 1 Răcitor de ulei

46 00000967 1 Furtun L=X

47 00000967 1 Furtun L=X

48 00000967 1 Furtun L=X

49 00000967 1 Furtun L=X

21
DIAGRAMA HIDRAULICĂ

A053681Ab RĂCITOR DE ULEI


22
B044406D GENERATOR
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00001609 1 Generetor hidraulic 10kVA, 400 V

2 81044710 1 Supapă solenoidă

3 00001607 1 Supapă de control al curgerii

4 00006200 1 Furtun L=600

5 81068380 1 Furtun L=1000

6 81068380 1 Furtun L=1000

7 00000608 1 Furtun L=1000

8 00000286 1 Furtun L=2000

9 00005345 1 Supapă unidirecţională

23
DIAGRAMA HIDRAULICĂ

B044406D GENERATOR
24
BRONTO SKYLIFT F38 RLX

DIAGRAME ELECTRICE
DIAGRAME ELECTRICE

LISTA DE PIESE.............................................................................................................................................4
CABINA..........................................................................................................................................................14
C0273870.............................................................................................................................................16
CENTRUL REAZEMELOR DE CALARE....................................................................................................17
D0180550.............................................................................................................................................17
CENTRUL REAZEMELOR DE CALARE,UNITATEA LOGICĂ...............................................................18
D010560...............................................................................................................................................18
PLACA ROTATIVĂ........................................................................................................................................19
D0180060.............................................................................................................................................19
STAŢIA DE CONTROL DE PE PLACA ROTATIVĂ..................................................................................20
D0180600.............................................................................................................................................20
PLATFORMA DE LUCRU.............................................................................................................................21
D0179690..............................................................................................................................................21
STAŢIA DE CONTROL DE PE PLATFORMA DE LUCRU.........................................................................22
D0179670..............................................................................................................................................22
SISTEMUL DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA COLIZIUNILOR......................................................................23
A0587490a.............................................................................................................................................24
DISPOZITIVUL DE MĂSURARE A VITEZEI VÂNTULUI........................................................................25
B0465920..............................................................................................................................................26
PULVERIZATORUL DE APĂ.......................................................................................................................27
C0281150..............................................................................................................................................28
LUMINILE DE LUCRU..................................................................................................................................29
B0465370/A...........................................................................................................................................30
CONEXIUNEA 400/230 V...............................................................................................................................31
B0443490..............................................................................................................................................32
LUMINILE ELEMENTELOR AGABARITICE DIN PARTEA DIN FAŢĂ...............................................33
A0581420 a..........................................................................................................................................34
LUMINILE BRAŢULUI.................................................................................................................................35
B046609Ab..........................................................................................................................................36
BY-PASS PENTRU OPRIREA DE URGENŢĂ DE PE PLATFORMA DE LUCRU..................................37
B0468330a...........................................................................................................................................38
DIAGRAMA GENERATORULUI DE CONTROL......................................................................................39
C0281340.............................................................................................................................................40
CONEXIUNEA PRIN MODEM......................................................................................................................41
C0283780..............................................................................................................................................42
RĂCITORUL DE ULEI...................................................................................................................................43
A0581750..............................................................................................................................................44
SUSPENSIA PNEUMATICĂ...........................................................................................................................45
A0581280...............................................................................................................................................46
CUPLAJUL LUMINILOR SCĂRII..................................................................................................................47
A0593770...............................................................................................................................................48
DISPOZITIVUL DE ALARMĂ.......................................................................................................................49
B0444770...............................................................................................................................................49
ELEMENTELE STROBOSCOPICE................................................................................................................50
B044499C..............................................................................................................................................51
LUMINILE INTERMITENTE DIN FAŢĂ......................................................................................................52
A0556800..............................................................................................................................................52
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
A12 00009141 Şasiu – calculator

A14 00008556 Modul

A103, A104 00006713 Tastatură, centrul de control al reazemelor din mijloc

A15 00009074 Tastatură, centrul de control al reazemelor de pe lateral

A103,A104,A15 00009074 Tastatură, centrul de control al reazemelor de pe lateral


A22 00009140 Placa rotativă-calculator
A24,A25,A240 00009074 Tastatură

A32 00009139 platforma-calculator

A34,A35,A340 00009074 Tastatură

K110 00006579 Releu


K210 00006579 Releu
K211 00006663 Contact
K211 00006676 Contact

4
BRONTO LISTA DE PIESE
B3+
Nr de Codul piesei Componentă
referinţă
S113,S114 00008728 Manetă de control
X241,X341 83045300 Cutie de contact
K38 00001744 Solenoid
F201 00000274 Siguranţă , 15A
F202,F207,F208 00000270 Siguranţă , 5A
F204 00001115 Siguranţă , 7,5A
F205,F206,F203 00000284 Siguranţă , 10A

A11,A21,A31 00009142 Afişaj grafic


S12-S42 00000277 Senzor de induct.
S52-S54 00000277 Senzor de induct.
S75 83041210 Senzor de induct.
S211 00008573 Buton
S211 00008577 Dispozitiv de fixare

S211 00008579 Element de contact


S211 00008579 Element de contact
S241 00008573 Buton
S241 00008577 Disp. De fixare
S241 00008579 Element de contact
5
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
S241 00008578 Element de contact
S283,S284 00008569, Buton
00008570

S283, S284 00008577 Disp de fixare


S283, S284 00008578 Element de contact
S293 00008572 Întrerupător
(FMDT)

S293 00008576 Întrerupător


(SMDT)
S293 00008578 Element de contact
S293 00008577 Disp de fixare
S341 00008573 Buton
S341 00008577 Disp de fixare
S341 00008579 Element de contact
S341 00008578 Element de contact
S383, S384 00008569,00008570 Buton
S383, S384 00008577 Disp de fixare
S383, S384 00008578 Element de contact

6
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
S395 00006992 Pedală de picior
S511/1 Notă! F37, F53,
S40, S43, S62

S511/1 83041150 Cutie de contact

S511/1 83041150 Cap de control


S511/1, S511/2 Notă! F32, F45,
S35, S50

S511/1, S511/2 83041150 Cutie de contact


S511/1, S511/2 83041150 Cap de control

S11/1, S511/2 83040960 Tijă de rulare

S512/3,S512/4 Notă! F37, F53,


S40, S43, S62

S512/1,S512/2 83040960 Întrerupător limită

S512/3 83041120 Cutie de contact


S512/4 83041130 Cap de control

7
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
S521 Notă! Doar FMDT

S521 83041310 Întrerupător limită

S523 Notă! Doar FMDT

S523 83041310 Întrerupător limită


S541 83041120 Cutie de contact

S541 00001020 Cap de control

S652 00000031 Cutie de contact


S652 83041150 Cap de control
S652 83041160 Tijă de rulare
S66 83041310 Întrerupător limită
S71 00000031 Cutie de contact
S71 83041130 Cap de control

S712 83041120 Cutie de contact

S712 83041150 Cap de control

8
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
S712 83041160 Tijă de rulare
S72 83041120 Cutie de contact
S72 83041150 Cap de control
S72 83041160 Tijă de rulare
S94 00006992 Pedală de picior
S10 00008572 Buton

S10 00008578 Element de contact

S10 00008577 Disp de fixare


S1,S2,S3,S4 00001452 Cutie de contact
S1,S2,S3,S4 83041150 Cap de control
S1,S2,S3,S4 83041160 Tijă de ulare
S301 83039100 Senzor de înclinare
S51, S53 00001452 Cutie de contact
S51, S53 83041150 Cap de cpntrol
S51, S53 83041160 Tijă de rulare
S111, S112 00008574 Buton
S111, S112 00008577 Disp de fixare

S111, S112 00008579 Element de contact

9
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
B11, B12 00003683 Senzor
E24, E241 00006952 Lampă
E24, E241 00006931 Mufă
E34, E341 00006931 Lampă
E34, E341 00006952 Mufă
E38 83030040 Lumină intermitentă

E38 83034300 Lampă

E41, E42, E43, E44 83030020 Lumină intermitentă(model standard)

E41, E42, E43, E44 83034320 Lampă (model standard)

X301 Notă! Doar SMDT

X301 00002444 Conector, femelă (nu SXDT)

X301 00005684 Conector, mascul (nu SXDT)

X301 83045660 Capac de protecţie (nu SXDT)

10
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
R101, R102 00006939 Manetă de control
R301,R302
R201, R202
R401, R402
H1, H2, H3 00001366 Alarmă

R1, R2, R3, R4 00005290 Senzor

R21 B0444360 Senzor

R21 B0444780 Senzor (HDT placa rotativă)

R22 00005289 Senzor

R23 00005293 Senzor

R31 Notă! Doar FDMT


R31 B0444370 Senzor

R31 Notă! Doar SMDT

11
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
R31 B0444360 Senzor
R32 B0444360 Senzor

R34 Notă! Doar FDMT

R34 B0434330 Senzor

R34 Notă! Doar SMDT


R34 00006991 Senzor

R34 Ntoă! Doar SXDT şi FRLX


R34 00006991 Senzor

R35 Notă! Doar FDMT


R35 00006991 Senzor

12
BRONTO B3+ LISTA DE PIESE
Nr de referinţă Codul piesei Componentă
R35 Notă! Doar la SMDT

R35 00007279

TOK16 00009191 Placa de circuite integrate

13
C0273870 CABINA
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 83051130 1 Cutie

2 83051220 1 Placă

3 83021110 5 Releu

4 83022010 5 Releu de bază


5 00000996 1 Releu
6 00000178 1 Cutie
7 00000133 4 Pantof de cablu
8 83071530 2 Pantof de calbu
9 00001098 2 Disp de fixare
10 00001097 9 Soclu al siguranţei
11 00001115 4 Siguranţă
12 00000274 1 Siguranţă
13 00000283 2 Siguranţă
14 00000270 1 Siguranţă
15 00000064 1 Siguranţă
16 83054550 0,20m Reglet de conexiune
17 00006820 2 Manşon

14
C0273870 CABINA
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
19 00006819 27 Bloc terminal

20 00006817 4 Placa de sfărşit


21 00006816 1 Disp de fixare

22 00006818 1 Placă

23 00006821 1 Disp de fixare

24 83070310 3,0m Cablu

25 83070110 5,0m Cablu

27 83071570 5 Pantof de cablu

28 83071560 13 Pantof de cablu

29 83070190 1,0m Cablu

30 83070400 0,60m Cablu

15
DIAGRAMA ELECTRICĂ

C0273870 CABINA
16
DIAGRAMA ELECTRICĂ

D0180550 CENTRUL DE CONTROL AL REAZEMELOR


17
DIAGRAMA ELECTRICĂ

D0180560 CENTRUL REAZEMELOR DE CALARE, UNITATEA LOGICĂ


18
DIAGRAME ELECTRICE

D0180060 PLACA ROTATIVĂ


19
DIAGRAMA ELECTRICĂ

D0180600 STAŢIA DE CONTROL DE PE PLACA ROTATIVĂ


20
DIAGRAMA ELECTRICĂ

D0179690 PLATFORMA DE LUCRU


21
DIAGRAMA ELECTRICĂ

D0179670 STAŢIA DE CONTROL AL PLATFORMEI DE LUCRU


22
A0587490 SISTEMUL DE PROTECŢIE
ÎMPOTRIVA COLIZIUNILOR
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00008698 2 Detector cu ultrasunete

2 00008676 1 Cadrul conectorului

3 00008690 3 Conector

4 00008704 2 Conector

23
DIAGRAMA ELECTRICĂ

A0587490a SISTEMUL DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA COLIZIUNILOR 24


B0465920 SENZOR PENTRUT VITEZA
VÂNTULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00009145 1 Senzor pt viteza vântului

2 00006964 5,0m Cablu

3 00009301 1 Conector multiplu

5 83053010 1 Garnitură pentru manşon

6 00009161 2 Conector

25
DIAGRAMA ELECTRICĂ

B0465920 DISPOZITIVUL DE MĂSURARE A VITEZEI VÂNTULUI


26
C0281150 PULVERIZATORUL DE
APĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 C0280720 1 Serie de cabluri

2 00007469 2 Releu

27
DIAGRAMA ELECTRICĂ

C0281150 PULVERIZATORUL DE APĂ


28
B0465370/A LUMINILE DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 83030120 2 Lumină de lucru

2 83034090 2 Lampă

3 00007807 2 Cauciuc

8 83021110 1 Releu

10 00008755 5,0m Cablu

11 00009158 1 Cutie

12 00005337 2 Pantof de cablu

13 83075010 10 Clemă de cablu

29
DIAGRAMA ELECTRICĂ

B0465370/A LUMINILE DE LUCRU


30
B0443490 CONEXIUNE 400/230
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 A0437470 1 Cutia de siguranţe 400V/16A

2 00006898 1 Cutie

3 83045150 1 Ştecher

10 83053040 1 Izolare a manşonului

31
DIAGRAMA ELECTRICĂ

B0443490 CONEXIUNE 400/230 V


32
A0581420 LUMINA DIN FAŢĂ PENTRU
ELEMENT AGABARITIC
Nr de Codul Cantiate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 83030030 1 Lampă

2 83034290 1 Lampa maşinii

3 00001571 2 Papuc de cablu

4 00000261 0,10m Ţeavă de plastic

5 00006998 12m Cablu

6 00009158 1 Cutie de adaptare

8 00005337 2 Papuc al cablului

9 83053010 1 Garnitură a manşonului

10 00007733 1 Piuliţă

33
DIAGRAMA ELECTRICĂ

A0581420a LUMINA FAŢĂ PENTRU ELEMENTE AGABARITICE

34
B046609A LUMINILE BRAŢULUI
Nr de Codul Cantiate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00001174 1 Suport al ştecherului

2 00000274 1 Ştecher

3 83071560 2 Adaptor de cablu

5 83021110 1 Releu

8 00006998 9,0 m Cablu

9 83030120 10,0m Cablu


10 83030120 2 Lumină de lucru
11 83034090 2 Lampă
12 00006998 6,0m Cablu
13 83030120 1 Lumină de lucru
14 83034090 1 Lampă
15 00009158 1 Cutie de adaptare
16 00005337 2 Papuc de cablu
17 83053010 1 Garnitură de manşon
18 00007733 1 Piuliţă

35
DIAGRAMA ELECTRICĂ

B046609Ab LUMINILE BRAŢULUI


36
B0468330 BY-PASS PENTRU OPRIREA
DE URGENŢĂ DE PE
PLATFORMA DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă
referinţă piesei (buc)
1 00008569 1 Buton

2 00008569 1 Membrană

3 00005250 1 Capac protector

4 B046206A 1 Film de suprafaţă

37
DIAGRAMA ELECTRICĂ

B0468330a BY-PASS PENTRU OPRIREA DE URGENŢĂ DE PE PLATFORMA DE LUCRU


C0281340 DIAGRAMA GENERATORULUI
DE CONTROL
Nr de Codul piesei Cantitate(buc) Componentă Notă
referinţă
1 00001169 1 Conector
2 83044010 1 Diodă

39
DIAGRAMA ELECTRICĂ

C0281340 DIAGRAMA GENERATORULUI DE CONTROL


40
C0283780 CONEXIUNEA PRIN MODEM
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00008561 1 Terminal
2 00007490 1 Antenă
3 00007488 1 Cablul modemului
4 00007489 1 Cablu
5 00008690 2 Conector

41
DIAGRAMA ELECTRICĂ

C0283780 CONEXIUNEA PRIN MODEM


42
A0581750 RĂCITORUL DE ULEI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 83021110 1 Releu

2 00000755 1 Baza releului

3 83044010 1 Diodă

4 00001174 1 Suportul siguranţei

5 00000274 1 Siguranţă

6 83070190 2,0m Fir

7 00006968 6,0m Cablu

43
DIAGRAMA ELECTRICĂ

A0581750 RĂCITORUL DE ULEI


A0581280 SUSPENSIA PNEUMATICĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00001762 2 Releu

2 00001763 2 Baza de releu

3 83044010 4 Diodă

5 86069920 3,0m Fir

45
DIAGRAMA ELECTRICĂ

A0581280 SUSPENSIA PNEUMATICĂ


A0593770 CUPLAJUL LUMINILOR SCĂRII
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00008571 1 Buton

2 00008578 1 Element de contact

3 00008577 1 Piesă de fixare

4 00009020 1 Suportul scutului

5 A049150A 1 Scut simbolului

6 83030030 2 Lumină
7 83034290 2 Lampă
8 83078170 4 Manşon de ridicare
9 83070190 1m Sârmă
10 00007268 10m Cablu
11 83045920 1 Priză electrică
12 83046200 2 Manşon
13 83045820 1 Cutie de contact
14 83046300 2 Priză
15 83071180 1 Fir

47
DIAGRAMA ELECTRICĂ

A0593770 CUPLAJUL LUMINILOR SCĂRII


48
DIAGRAMA ELECTRICĂ

B0444770 UNITATEA DE ALARMĂ DE SEMNALIZARE


49
B044499C GIROFAR (STROBOSCOP)
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00007100 2 Unitate stroboscopică Roşu
2 83070490 20,0m Cablu
3 83071520 2 Pantof de cablu

50
DIAGRAMA ELECTRICĂ

B044499C STROBOSCOP
51
DIAGRAMA ELECTRICĂ

A0556800 LUMINILE INTERMITENTE DIN FAŢĂ


52
BRONTO SKYLIFT F38 RLX

PIESE DE SCHIMB
PIESE DE SCHIMB

ŞASIU................................................................................................................................................4
G0056780...............................................................................................................................6
REAZEME DE CALARE..................................................................................................................7
D0186410b............................................................................................................................11
PLACA ROTITOARE......................................................................................................................12
G0025490f.............................................................................................................................16
PLATFORMA DE STAŢIONARE PE PLACA ROTATIVĂ.........................................................17
D0182360b............................................................................................................................19
SENZORUL DE ROTAŢIE..............................................................................................................20
B043527Ab............................................................................................................................21
BRAŢ.................................................................................................................................................22
D018443A..............................................................................................................................28
ANSAMBLU FURTUNULUI (TELESCOP)....................................................................................29
D018389Ba.............................................................................................................................32
LUMINILE DE LUCRU....................................................................................................................36
D0185040b.............................................................................................................................36
BRAŢUL PLATFORMEI DE LUCRU.............................................................................................37
D0184630b.............................................................................................................................39
COTUL BRAŢULUI PLATFORMEI DE LUCRU..........................................................................40
D0181930...............................................................................................................................42
DISPOZITIVUL DE ORIZONTALIZARE......................................................................................43
D0184410d............................................................................................................................48
PLATFORMA DE LUCRU..............................................................................................................49
G0031480a.............................................................................................................................51
FIXAREA PLATFORMEI DE LUCRU...........................................................................................52
G0032640...............................................................................................................................53
POSTUL CENTRAL....................................................................................................................54
C0285080..........................................................................................................................55
POSTUL CENTRAL....................................................................................................................56
D0181970..........................................................................................................................59
POMPA HIDRAULICĂ...............................................................................................................60
G0017690..........................................................................................................................62
POMPA HIDRAULICĂ...............................................................................................................63
G001769A.........................................................................................................................65
POMPA ACŢIONATĂ DE BATERIE.........................................................................................66
B0331330e.........................................................................................................................67
ÎNVELITOARELE APĂRĂTOARELOR....................................................................................68
D018411Be........................................................................................................................70
G0056780 ŞASIU

Nr de Codul Cantitate Componentă Notă


referinţă piesei (buc)
1 G0056790 1 Şasiu
2 D0184390 1 Reazem

6 G0026310 1 Capac

7 G0027970 1 Garnitură
9 B0331330 1 Montajul pompei acţionate de baterie
10 A0546520 1 Flanşă
11 86011660 4 Şurub
12 00000353 1 Inel O
13 81090740 1 Fişă
14 A0517690 1 Placă de acoperire
15 86013000 2 Şurub
16 AA40641C 48 Manşon
17 86013560 48 Şurub
18 86011200 8 Şurub
19 86017050 8 Şaibă
22 G0027920 1 Placă
23 00006437 4 Piuliţă

4
G0056780 ŞASIU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
24 00001934 4 Şurub

25 G0033890 6 Suport lateral

26 G0033880 6 Placă

27 86011670 36 Şurub

28 00000088 36 Piuliţă

29 00007247 72 Şaibă

30 B0478800 2 Acoperitoare ale ţevilor hidraulice

5
PIESE DE SCHIMB

G0056780 ŞASIU
D0186410 REAZEME DE CALARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 D0186440 4 Bârnă
2 B047923A 4 Cilidru
3 B0473370 4 Cilindru
4 B0474280 4 Placă de suport
5 A0593280 8 Şaibă
6 B0474460 8 Piesă de alunecare

7 A0590520 16 Şurub

8 B0426740 4 Limitator

9 B0426750 2 Limitator

10 B042675A 2 Limitator
11 AA430510 8 Piesă de alunecare
12 A0589980 4 Piesă de blocare
13 A0590370 8 Piesă de alunecare
14 A0590150 4 Piesă de alunecare
15 A0590000 4 Placă de acoperire
16 A0589990 8 Placă de acoperire
17 A0590060 4 Tijă

7
D0186410 REAZEME DE CALARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
18 AA403450 4 Suportul întrerupătorului limită
19 B0474720 4 Piesa de fixare
20 A0538590 16 Piesă de alunecare

21 A0590610 4 Opritorul întrerupătorului limită

22 B0474490 4 Placă de fixare

24 A0590620 4 Placă de acoperire


25 A0590880 8 Piesă de suport
26 A0546780 4 Suport
27 00002216 4 Cablu
28 A0591890 8 Piesă de alunecare
29 81100120 8 Piesă de fixare
30 81100040 4 Piesă de fixare
31 81100020 8 Piesă de fixare
32 00005612 4 Şurub
33 86016320 12 Piuliţă

34 86017330 4 Placa platformei de lucru

8
D0186410 REAZEME DE CALARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
35 86013140 4 Şurub

36 81100420 4 Şurub

37 00004994 8 Piuliţă

38 B0475500 4 Acoperitoare
39 00005320 16 Şurub
40 86011460 16 Şurub
41 86011200 48 Şurub
42 86011680 16 Şurub
43 86017070 16 Şaibă
44 86011450 16 Şurub
45 86017060 16 Şaibă
46 A0538610 16 Placă regulatoare
47 00004680 32 Şurub
48 86016050 32 Piuliţă
49 86013150 8 Şurub
50 86017040 40 Şaibă
51 86013300 8 Şurub
52 86013100 24 Şurub
9
D0186410 REAZEMEME DE
CALARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
53 86013020 16 Şurub
54 86017030 32 Şaibă

10
PIESE DE SCHIMB

D0186410b REAZEME DE CALARE


11
G0025490 PLACA ROTATIVĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 D0183300 1 Placă rotitoare
2 B0472830 2 Cilindru de ridicare
3 A0540700 2 Ştift
4 A0540690 2 Ştift
5 A0456500 8 Bucşă de centrare
6 A0538670 4 Flanşă
10 AA40641B 46 Bucşă
11 B0441950 1 Flanşă de fixare

12 B0439920 1 Angrenaj

13 A0440750 1 Flanşă
14 A0540830 2 Ştift
15 A0540840 1 Flanşă
16 A0551260 3 Placă de ajustare
17 G0028530 1 Flanşă
20 86061730 4 Inel de blocare

21 00001201 24 Şurub

22 00002682 8 Şurub
12
G0025490 PLACĂ ROTITOARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
23 00005944 4 Pană de siguranţă
24 A0553130 2 Bucşă
25 00002101 4 Şurub
30 00009908 1 Inel de rotaţie
31 00000413 1 Cutie de viteze pentru rotaţie
32 81030060 1 Motor de rotaţie
34 86013560 46 Şurub M16X110, 12.9
36 86012030 4 Şurub
37 86012110 1 Şurub
38 86011670 10 Şurub
46 86016090 1 Piuliţă
48 86019030 4 Şaibă
49 86017070 10 Şaibă
50 86012410 1 Şurub
51 A055703C 2

52 00010029 2 Şurub

56 B0431910 1 Mânerul manivelei

57 81100200 1 Clemă de ţeavă


13
G0025490 PLACĂ ROTITOARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
58 86013170 2 Şurub
61 00000722 2 Şurub
64 G0028140 2 Şurub
70 G0028140 1 Scut
71 G0028260 1 Scut
72 G0028290 1 Purtător
73 G002829A 1 Purtător
74 86011030 8 Şurub
75 86017330 8 Şaibă
76 00003598 14 Buton
77 G0028300 1 Purtător
78 G002830A 1 Purtător
81 86040040 4 Duză de ungere
82 86040020 2 Duză de ungere
83 A0534520 1 Purtător
84 00000722 4 Şurub
85 A051883F 1 Purtător

87 A051883A 4 Purtător

14
G0025490 PLACA ROTITOARE
Nr de Codul Canitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
88 A051884C 8 Manşon

89 00001911 8 Şurub

91 C0284970 1 Scut

92 G0028270 1 Scut

93 00002209 8 Şurub

94 00006823 8 Şaibă

15
PIESE DE SCHIMB

G0025490f PLACA ROTITOARE


16
D0182360 PLATFORMA DE STAŢIONARE
PE PLACA ROTATIVĂ
Nr de Codul piesei Cantitate Componentă Notă
referinţă (buc)
1 D0182370 1 Platformă

2 D0182390 1 Acoperitoare

3 C0283210 1 Balustradă

4 G0013500 1 Acoperitoare
5 B0465770 1 Acoperitoare
6 C0283430 1 Suport
7 A0587380 2 Suport
8 B0465720 1 Suport
9 B0465730 1 Suport
10 B0467680 1 Scară
14 B0465750 1 Tablou de şoc
15 A057959A 1 Piesă intermediară
16 00008084 4 Încuietoare
17 00009578 4 Barieră
18 86017030 12 Şaibă
19 86010970 12 Şurub

17
D0182360 PLATFORMA DE STAŢIONARE
DE PE PLACA ROTITOARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
20 00005838 12 Piuliţă
22 00009579 2,0m Bandă de izolare
23 86011250 2 Şurub
24 00002344 4 Şurub
25 86013330 4 Şurub
26 86011470 2 Şurub
28 00002226 4 Şurub
30 00009694 3 Şurub
31 86011050 3 Şurub
32 00009580 6 Şurub
33 00007596 4 Piuliţă
34 86016320 3 Piuliţă
35 00006722 9 Piuliţă

36 86017060 2 Şaibă

37 86017050 2 Şaibă

39 86017330 3 Şaibă

18
PIESE DE SCHIMB

D0182360b PLATFORMA DE STAŢIONARE A PLĂCII ROTATIVE


19
B043527A SENZORUL DE ROTAŢIE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
2 A0522830 1 Roată dinţată

3 A0522820 1 Roată dinţată

4 A0522810 1 Flansă de fixare

5 B0434320 1 Purtător

8 86011240 3 Şurub

9 86011310 3 Şurub
10 86016330 3 Piuliţă
11 86017050 9 Şaibă
12 00000014 1 Şurub
16 86016320 4 Piuliţă
17 86011060 6 Şurub
24 A0550650 2 Bară de reglaj
25 A055065A 2 Bară de reglaj
30 00002024 1 Şurub

20
PIESE DE SCHIMB

B043527Ab SENZOR DE ROTAŢIE


21
D018443A SEGMENTELE BRAŢULUI
Nr de Codul Canitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
8 D018389B 1 Ansamblu furtun

10 D0183020 1 Braţ telescopic 1. prima


secţiune
20 D0183030 1 Braţ telescopic 2. a 2-a secţiune

30 D0183040 1 Braţ telescopic 3. a 3-a secţiune

40 D0183050 1 Braţ telescopic 4. a 4-a secţiune

50 D0184630 1 Braţul platformei de lucru


60 D0181930 1 Legătura braţului platformei de lucru
100 B0472880 2 Piesă de alunecare
110 B0472890 2 Piesă de alunecare
120 B0440570 2 Piesă de alunecare
130 B0472940 2 Piesă de ridicare
140 B0464330 6 Piesa de alunecare superioară
141 00000813 12 Piuliţă
142 00009983 12 Şurub
150 B0472960 1 Element de alunecare
151 B0472990 1 Element de alunecare
22
D018443A SEGMENTELE BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
152 86011210 6 Şurub

153 00004483 12 Şurub

154 00002328 12 Piuliţă

160 AA430530 6 Element de alunecare

161 86017090 6 Şaibă


170 B0473010 1 Element de alunecare
171 B0473070 1 Element de alunecare
180 B0473040 1 Element de alunecare
181 B0473090 1 Element de alunecare
200 A053887D 4 Întinzător
201 A053887B 8 Întinzător
202 A053887E 6 Întinzător
203 AA430540 18 Element de frecare
204 86013830 18 Şurub
210 B0473110 2 Element de alunecare inferior
220 B0473120 2 Element de alunecare inferior
230 B0473130 2 Element de alunecare inferior
23
D018443A SEGMENTELE BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
300 B0473140 6 Capac

301 A0589220 8 Disp de fixare

302 A0589230 2 Bară

303 A0589260 2 Bară


304 86016090 8 Piuliţă
305 00000833 2 Şurub
310 B0473160 2 Lanţ retras 4. a 4-a
secţiune
311 B047316A 2 Lanţ de extensie
312 B0473500 2 Ghidaj
313 86011200 16 Şurub
314 A0587680 16 Piuliţă
315 B0473850 2 Ghidaj
320 A0589410 2 Scripete
321 A0589430 4 Flanşă de fixare
322 A0589440 4 Ştift
323 B0473280 2 Bloc
330 B0473300 2 Disp de strângere

24
D018443A SEGMENTELE BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
331 A0589630 2 Ştift

332 G0019970 2 Flanşă

333 86011180 4 Şurub

334 A0589640 2 Manşon

335 86016140 2 Piuliţă

336 00001461 2 Piuliţă


350 B0473230 2 Capac
351 A0589340 4 Disp de fixare
352 A0589360 2 Bară
353 A0589350 4 Disp de fixare
355 B0473240 2 Capac
356 A0589370 2 Bară
357 86016140 4 Piuliţă
358 00001461 4 Piuliţă
359 B0473840 2 Ghidaj
360 B0473200 2 Lanţ retractiv
25
D018443A SEGMENTELE BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
361 B0473210 2 Lanţ de extensie

362 C0284560 2 Element de fixare

363 B0473540 2 Ghidaj

364 00002342 6 Şurub

365 A0589750 2 Disp de fixare

366 86011460 4 Şurub


367 B0473530 2 Ghidaj
368 00002835 20 Şurub
370 A0589420 2 Scripete
373 B0473290 2 Bloc
380 B0473310 2 Disp de strângere
381 A0589700 2 Ştift
382 G0019950 2 Flanşă
383 86011180 4 Şurub
384 A0589710 2 Element de fixare
385 86016140 4 Piuliţă
386 00001461 4 Piuliţă
387 B0473470 2

26
D018443A SEGMENTELE BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
388 00001933 2 Şurub

389 86017070 2 Şaibă

630 D018411B 1 Acoperitoare

650 C0284690 1 Ansamblu furtun

660 C0276580 1 Opritor al telescopului

27
PIESE DE SCHIMB

D018443A SEGMENTELE BRAŢULUI


D018389B ANSAMBLU FURTUN, TELESCOP
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
70 C028447A 1 Cilindrul telescopului
71 86013550 6 Şurub
72 86019030 6 Şaibă
73 A0589850 2 Placă de blocare
74 86011470 6 Şurub
80 A0538790 2 Manşon de ajustare
81 00001703 2 Şurub
82 86019070 2 Şaibă

250 A0538900 2 Şaibă

440 B044068D 1 Purtător

450 B0440690 4 Purtător

460 B0440700 1 Purtător

470 D0184030 1 Canal - C


471 86011200 4 Şurub
472 00000009 4 Şurub
473 B0473660 1 Placă de fixare
29
D018389B ANSAMBLU FURTUN,
TELESCOP
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
474 86016330 4 Şurub
475 86017340 8 Şaibă
490 D017175E 1 Canal de cablu
491 00000009 6 Şurub
495 C0284660 1 Canal de cablu
510 A0539120 12 Element de îmbinare

511 00000009 32 Şurub

520 B044071G 1 Lanţ al cablului

525 B0473780 1 Lanţ al cablului

530 B0440730 1 Purtător al cilindrului


531 86011460 3 Şurub
532 00002518 2 Element de alunecare
533 00002518 6 Şurub
534 86017030 18 Şaibă
535 86016310 6 Piuliţă
570 D0171760 1 Ansamblu furtun
30
D018389B ANSABLU FURTUN,TELESCOP
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
571 86011020 4 Şurub

575 D0184050 1 Ansamblu furtun

576 86012080 2 Şurub

577 00004221 4 Piuliţă

580 B0440750 1 Placă de ghidaj

581 86015120 2 Şurub

590 B0473880 1 Placă de ghidaj

591 86013000 6 Şurub

660 B0473790 1 Ansamblu furtun

31
PIESE DE SCHIMB

D018389Ba ANSAMBLU FURTUN, TELESCOP


D0185040 ÎNTRERUPĂTOARELE LIMITĂ ALE
SEGMENTELOR BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate (buc) Componentă Notă
referinţă piesei
1 A0565310 1 Placă de fixare
2 A0520550 1 Piesă pereche
3 A0565320 1 Element de fixare
4 86011460 4 Şurub
5 00000659 4 Şurub
6 86013020 12 Şurub
7 86017060 4 Şaibă
10 A0585000 1 Placă de fixare
11 A0585010 1 Placă de oprire

12 86013000 2 Şurub

13 86013100 3 Şurub

14 86017040 3 Şaibă

15 86017030 2 Şaibă
16 00000750 1 Placă de montaj
17 86010970 2 Şurub
20 A0584920 2 Manşon
33
D0185040 ÎNTRERUPĂTOARELE LIMITĂ ALE
SEGMENTELOR BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate (buc) Componentă Notă
referinţă piesei
21 00000015 2 Arc de presiune

22 A0584930 2 Manşon de închidere

23 86013780 2 Şurub
24 86016040 2 Piuliţă
25 00007267 4 Şurub
26 86016330 4 Piuliţă
27 A0584940 2 Placă
30 00000580 6 Şurub
32 A0593100 2 Piuliţă
40 B0442410 1 Montaj al întrerupătorului limită
42 C0273700 1 Montajul întrerupătorului limită al lanţului
43 C0271130 1 Montajul întrerupătorului limită pentru rotaţie
44 B0442430 1 Montajul senzorului telescopului

34
D0185040 ÎNTRERUPĂTOARELE LIMITĂ ALE
SEGMENTELOR DE BRAŢ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
45 B0473920 1 Montajul întrerupătorului limită al braţului platformei de
lucru
50 C0282980 1 Montajul sărmei senzorilor întrerupătorului limită al
braţului platformei de lucru
51 A0593300 1 Piesă pereche

53 86014540 7 Şurub

35
PIESE DE SCHIMB

D0185040b INTRERUPĂTOARELE LIMITĂ ALE SEGMENTELOR DE


BRAŢ

36
D0184630 BRAŢUL PLATFORMEI DE
LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
10 D0184640 1 Braţul platformei de lucru 1. prima
secţiune
20 D0184650 1 Braţul platformei de lucru 2. a 2-a
secţiune
30 B047816A 1 Cilindrul braţului platformei de lucru
40 D017858A 1 Ansamblu furtun
41 86011180 2 Şurub
50 A0585180 1 Arbore
51 86040000 2 Duză de ungere
52 A0585250 2 Manşon
71 86013710 8 Şurub
80 A0585220 2 Colţar
81 86011310 8 Şurub
82 86016330 8 Piuliţă
83 A0585230 2 Disp de fixare
90 B0469050 2 Disp de fixare
100 A0585240 2 Colţar
110 A0578110 1 Arbore

37
BRAŢUL PLATFORMEI DE
D0184630 LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
120 A0578120 2 Manşon

140 A0538680 4 Flanşă

160 A0538880 4 Disp de strângere

161 AA430540 4 Reazăm de frecare

162 86013830 4 Şurub

170 B0461540 4 Element de alunecare


171 00004483 16 Şurub
172 00002328 16 Piuliţă
180 B0461550 4 Element de alunecare
181 A0591950 4 Placă de ajustare
190 A0541610 1 acoperitoare

191 86013000 2 Şurub

192 00006822 2 Şaibă

38
PIESE DE SCHIMB

D0184630b BRAŢUL PLATFORMEI DE LUCRU


D0181930 ARTICULAŢIA BRAŢULUI
PLATFORMEI DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 D0181920 1 Levier

2 C0282600 1 Tijă

3 B0468410 1 Cilindru

4 G0014570 5 Flanşă

5 G0014580 10 Flanşă
6 A0584830 1 Arbore
7 A0584840 2 Pivot
8 A0584850 1 Arbore
9 A0584860 1 Arbore
10 A0584870 1 Arbore
11 A0584900 1 Arbore
12 G0014450 2 Flanşă
14 G0014460 4 Flanşă
20 86011200 50 Şurub
21 86040040 4 Duză de ungere
22 00006605 4 Bucşă
40
D0181930 ARTICULAŢIA BRAŢULUI
PLATFORMEI DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
23 00006606 3 Bucşă

24 A0555580 2 Bucşă

25 86040120 4 Duză de ungere

26 A0584880 2 Inel de montaj

27 A0584890 4 Inel de montaj

28 A0539810 1 Roată dinţată

29 00002837 6 Şurub

31 A0555790 1 Placă de ridicare

32 86011460 20 Şurub

41
PIESE DE SCHIMB

D0181930 ARTICULAŢIA BRAŢULUI PLATFORMEI DE LUCRU


42

D0184410 DISPOZITIVUL DE
ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
10 D0184500 1 Tijă de legătură

20 C0285040 1 Purtător al contragreutăţii

41 00002431 12 Şurub
42 A0546260 12 Manşon

60 A0590710 2 Tijă
70 A0590720 2 Tijă
90 A0590740 1 Ştift
91 86040040 9 Punct de ungere
92 00000091 1 Inel de blocare
100 G0019960 8 Flanşă
101 00009985 62 Şurub
102 G0019990 4 Flanşă
103 G0019950 6 Flanşă
104 G0020010 3 Flanşă
110 B0433950 1 Cilindru de orizontalizare
120 A0590730 2 Ştift
43
D0184410 DISPOZITIV DE ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
140 A0546190 1 Manşon

150 A0590750 1 Arbore

160 A0590750 1 Arbore

161 86040120 3 Duză de ungere

162 A0551270 2 Lagărul bucşei

163 A0552570 2 Lagărul bucşei


164 00004668 1 Lagărul bucşei
171 G0014520 4 Flanşă
173 G0014510 2 Flanşă
180 A0590760 1 Arbore
190 A0590770 1 Manşon
201 00009285 4 Lagărul bucşei
210 A0539810 1 Angrenaj
211 00005318 6 Şurub
212 A0555790 1 Placă de ridicare
221 00005525 4 Lagărul bucşei
44
D0184410 DISPOZITIVUL DE
ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
240 B0352060 1 Cilindrul platformei de lucru pentru răsucire

250 A0457210 2 Lagărele cilindrilor

260 G0026340 1 Arbore

261 00009666 2 Lagăr

270 A0538770 3 Inel de montaj

280 00006088 3,2m Ţeavă de protecţie

290 A0551560 2 Disp de fixare


291 00002251 4 Şurub
300 B0474610 1 Cilindru hidraulic
310 A0591320 1 Arbore
320 A0591330 1 Arbore
321 00008548 2 Lagărul bucşei
330 A0591480 1 Arbore
331 00009674 2 Lagărul bucşei
45
D0184410 DISPOZITIVUL DE
ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
340 B0475640 1 Element de detectare

350 G0034410 1 Placă de fixare

351 86011030 3 Şurub

352 86017040 3 Şaibă

360 G0034560 1 Element de fixare


361 G0034570 1 Element de fixare
362 G0034580 1 Element de fixare
363 G0034590 1 Element de fixare
364 G0026300 1 Placă
365 00006088 1 Furtun L=3000
366 00000920 5 Şurub
367 86017040 5 Şaibă
368 00002136 8 Şurub
369 86016310 8 Piuliţă
370 86017030 16 Şaibă
371 00000009 2 Şurub
46
D0184410 DISPOZITIV DE
ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
372 86017050 2 Şaibă

47
PIESE DE SCHIMB

D0184410d DISPOZITIV DE ORIZONTALIZARE


G0031480 PLATFORMA DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 G0031490 1 Platforma de lucru, cadru

2 G0028970 2 Uşă

4 G0032380 1 Placa inferioară

5 G0032390 1 Placă inferioară


6 G0030080 1 Placa treptei
7 G0034310 1 Placa treptei
12 A055256A 2 Piese perecche de închidere
14 G0030580 4 Placă
17 00001934 2 Şurub
18 00000009 6 Şurub
19 00006437 8 Piuliţă
20 86017040 8 Şaibă
22 00006045 4 Balama cu arc
23 00000397 56 Nit ieşit
24 86031050 40 Nit ieşit
25 86032070 2 Încuietoare
26 86013130 6 Şurub

49
G0031480 PLATFORMA DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
27 86016320 6 Piuliţă

28 86017040 6 Şaibă

38 G0034140 1 Placa balamalei

50 G0034150 1 Grilaj

51 G0034190 1 Placă de fixare

52 G0034130 1 Ştift de blocare

56 86016190 1 Piuliţă

58 00007316 1 Element agabaritic bilă

59 00007612 2 Şaibă
60 00002434 2 Cui spintecat
61 00000454 4 Şurub
62 86017050 8 Şaibă
63 00000569 4 Piuliţă

50
PIESE DE SCHIMB

G0031480a PLATFORMA DE LUCRU


51
G0032640 DISP DE FIXARE A PLATFORMEI
DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00010325 3 Şurub

2 00002718 3 Şurub

3 00007117 6 Şurub

4 G0027320 4 Şurub

5 86016060 4 Piuliţă

52
PIESE DE SCHIMB

G0032640 DISPOZITIVUL DE FIXARE APLATFORMEI DE LUCRU


53
C0285080 STÂLPUL CENTRAL
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 D0181970 1 Stâlpul central

2 86016070 4 Şurub

5 86011680 4 Şurub

6 86017070 4 Şaibă

10 B0474840 1 Rotitor

15 86011730 3 Şurub

16 86016350 3 Piuliţă

17 86017070 3 Şaibă

20 81100120 2 Element de fixare

21 86013160 4 Şurub

54
PIESE DE SCHIMB

C0285080 STÂLPUL CENTRAL


55
D0181970 STÂLPUL
CENTRAL
Nr de referinţă Codul piesei Cantitate (buc) Componentă Notă
1 D0166390 1 Cadru
2 D0166400 1 Manşon
3 AA413090 1 Flanşa de fixare
4 B0373030 1 Flanşă
5 AA420080 1 Inel garnitură
6 B0407250 1 Inel de alunecare
7 B373020 1 Flanşă intermediară
8 AA413200 1 inel
9 AA413190 25 Inel de curent
10 B0372980 26 Inel de izolare
11 B0372980 25 Disp de fixare
12 AA413220 18 Perie de curent
13 G0006550 7 Perie de curent
15 B037300B 2 Flanşă inferioară
16 B0373010 1 Acoperitoare
17 B0452510 2 Placă de scut
18 A0511120 1 Placă suport
56
D0181970 STÂLPUL CENTRAL
Nr de referinţă Codul piesei Cantitate (buc) Componentă Notă
20 85020110 0,12m Tub
21 85016620 1,12m Ştift filetetat
22 00000887 0,10m Ţeavă scut L=50mm
25 86051730 4 Garnitură
26 86050600 1 Inel O
27 86050590 1 Inel O
28 A0521160 0,64m Garnitură L=320mm
30 86013280 6 Şurub
31 86013250 6 Şurub
32 86013010 25 Şurub
33 00001924 2 Şurub
34 86016330 4
35 86016050 2
36 86016030 25
37 86017050 12 Şaibă
40 00007722 5 Fişă
41 00006476 1 Furtun de ungere L=1100
42 00006475 1 Furtun de ungere L=980

57
D0181970 STÂLPUL
CENTRAL
Nr de referinţă Codul piesei Cantitate (buc) Componentă Notă
50 83070310 31,2m Sârmă L=5200mm

51 83070190 104,0m Sârmă L=5200mm

52 00007718 5,0m Scut L=5000mm

53 83076070 10,0m Futun de plastic L=5000mm

55 B0469030 1

60 00005160 2 Supapă de ventilare

** După metrii

58
PIESE DE SCHIMB

D0181970 STÂLPUL CENTRAL


G0017690 POMPĂ HIDRAULICĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00008426 1 Pompă rotaţie
stânga
2 B031184B 1 Cuplaj

3 86013850 1 Şurub

4 C0211280 1 Placă de fixare

5 86016380 2 Piuliţă

6 86017090 2 Şaibă
7 86012050 2 Şurub
8 A0573560 2 Ştuţ de aspiraţie
9 81090850 4 Disp de fixare
10 00000353 2 Inel O
11 86020140 8 Şurub
12 00001810 2 Flanşă de presiune
13 00001807 2 Inel O
14 86020120 8 Şurub
15 81087050 2 Racord direct

60
G0017690 POMPA HIDRAULICĂ

Nr de Codul Cantitate Componentă Notă


referinţă piesei (buc)
16 81087270 2 Rancord unghiular de aspiraţie

17 00001605 2 Racord direct

18 81087380 1 Racord T de aspiraţie

19 00001402 2 Racord direct

20 85020020 0,4m Ţeavă

21 81087870 1 Racord de reducere a aspiraţiei

22 81087460 1 Racord direct de aspiraţie

23 00000611 4 Piuliţă

24 00000691 4 Manşon

61
PIESE DE SCHIMB

G0017690 POMPA HIDRAULICĂ

62
G001769A POMPĂ HIDRAULICĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 00008426 1 Pompă rotaţie dreapta

2 B031184B 1 Cuplaj

3 86013850 1 Şurub

4 C0211280 1 Placă de fixare

5 86016380 2 Piuliţă

6 86017090 2 Şaibă

7 86012050 2 Şurub
8 A0573560 2 Ştuţ de aspiraţie
9 81090850 4 Disp de fixare
10 00000353 2 Inel O
11 86020140 8 Şurub
12 00001810 2 Flanşă de presiune
13 00001807 2 Inel O
14 86020120 8 Şurub
15 81087050 2 Racord direct
63
G001769A POMPA HIDRAULICĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
16 81087270 2 Rancord unghiular de aspiraţie

17 00001605 2 Racord direct

18 81087380 1 Racord T de aspiraţie

19 00001402 2 Racord direct

20 85020020 0,4m Ţeavă

21 81087870 1 Racord de reducere a aspiraţiei

22 81087460 1 Racord direct de aspiraţie

23 00000611 4 Piuliţă

24 00000691 4 Manşon

64
PIESE DE SCHIMB

G001769A POMPA HIDRAULICĂ


B0331330 POMPA ACŢIONATĂ DE
BATERIE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 A0417670 1 Inel de fixare

5 00009003 1 Pompa acţionată de baterie

6 86013830 2 Şurub de strângere

7 86011220 4 Şurub

8 86017050 4 Şaibă

9 81087190 3 Racord unghiular

10 81087110 1 Racord

11 81087180 1 Racord unghiular

12 00000873 1 Racord unghiular

13 00000229 1 Supapă cu bilă


14 B0441980 1 Acoperitoare protectivă

66
PIESE DE SCHIMB

B0331330 e POMPA ACŢIONATĂ DE BATERIE

67
D018411B APĂRĂTOARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 B0442370 1 Căptuşeală

2 B0442380 1 Căptuşeală

4 C0282970 1 Căptuşeală

8 A0541600 2 Treaptă
10 A0541610 3 Căptuşeală
14 B0469260 1 Acoperitoare
18 B0441890 1 Acoperitoare
24 00001532 1 Placă de închidere
25 86031010 2 Nit
28 00004287 4 Şurub
30 86011020 4 Şurub
40 00002136 7 Şurub
41 86017030 7 Şaibă
42 86016310 7 Piuliţă
60 B0473990 1 Acoperitoare
61 B0474000 1 Acoperitoare
63 A0417670 2 Căptuşeală
68
D018411B APĂRĂTOARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
64 A0547510 1 Căptuşeală

65 A0547520 1 Căptuşeală

67 A0556440 1 Captuşeală

75 G0035310 1 Căptuşeala duzei, montaj

69
PIESE DE SCHIMB

D018411B e APĂRĂTOARE
70
BRONTO SKYLIFT F 38 RLX

CILINDRII HIDRAULICI
BRONTO SKYLIFT F 38 RLX
CILINDRII HIDRAULICI

REAZEMUL VERTICAL..................................................................................................................3
B047923A.................................................................................................................................5
REAZEMUL ORIZONTAL...............................................................................................................6
B0473370..................................................................................................................................8
PRIMUL SEGMENT AL BRAŢULUI..............................................................................................9
B0472830 a.............................................................................................................................11
TELESCOPUL PRIMULUI SEGMENT AL BRAŢULUI..............................................................12
C028447A a............................................................................................................................14
TELESCOPUL BRAŢULUI PLATFORMEI DE LUCRU.............................................................15
B047816A...............................................................................................................................17
BRAŢUL PLATFORMEI DE LUCRU............................................................................................18
B0468410b..............................................................................................................................20
ORIZONTALIZARE........................................................................................................................21
B0474610................................................................................................................................23
ORIZONTALIZARE........................................................................................................................24
B0433950................................................................................................................................26
RĂSUCIREA PLATFORMEI DE LUCRU.....................................................................................27
B0352060................................................................................................................................28
B047923A CILINDRUL REAZEMULUI
VERTICAL
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 B047346A 1 Ţeava cilindrului

2 86013830 1 Şurub de fixare

3 00000149 1 Garnitură

4 B0479240 1 Piston
5 00000405 1 Inel O
6 A0589730 1 Opritor al amortizorului
7 00000089 2 Şurub
8 B047358A 1 Tija pistonului
9 B0475450 1 Flanşă
10 00000833 4 Şurub
11 86016370 4 Piuliţă
12 A0589740 1 Lagăr de etanşare
13 00000181 1 Inel O
14 00010024 2 Ghidaj
15 00004634 2 Inel O
16 00000312 1 Distribuitor
3
B047923A CILINDRUL REAZEMULUI
VERTICAL
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
17 86051480 1 Garnitură

18 B0473450 1 Lagărul supapei

19 00000861 2 Ghidaj

20 00010863 1 Ştift de blocare

4
CILINDRII HIDRAULICI

B047923A REAZEMUL VERTICAL


5
B0473370 CILINDRUL REAZEMULUI
ORIZONTAL
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
- B0473370 1 Ansamblu cilindrului
10 00009605 2 Şurub de blocare
20 86013830 2 Şurub de blocare
30 * 1 Inel de garnitură
40 * 1 Inel de garnitură
41 * 1 Inel de garnitură
42 * 2 Inel de garnitură
43 * 1 Inel de garnitură
50 * 1 Inel O
60 * 1 Inel O
70 * 1 Inel de garnitură
80 B0473380 1 Tubul cilindrului

90 A0589550 1 Tija pistonului

100 A0585320 1 Piston

110 A0589320 1 Opritorul amortizorului

6
B0473370 CILINDRUL REAZEMULUI
ORIZONTAL
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
120 A0589670 1 Lagăr de izolare

130 A0589610 1 Flanşă

140 * 2 Ghidaj
150 A0589530 1 Piuliţă

* B047337T 1 Set izolare

7
CILINDRII HIDRAULICI

B0473370 REAZEMUL ORIZONTAL


8
B0472830 CILINDRUL PRIMULUI
SEGMENT AL BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
- B0472830 1 Cilindru

1 00002515 2 Lagărul articulaţiei

2 86061970 4 Şaibă de blocare

3 86040040 2 Duză

4 B0472840 1 Ţeavă a cilindrului


5 A0589170 1 Capul articulaţiei
6 86013830 2 Şurub de blocare
7 * 2 Inel de ghidare
8 * 1 Piston de izolare
9 81090720 1 Fişă
10 B0472860 1 Piston
11 * 1 Inel O
12 A0589190 1 Opritor al amortizorului
13 B0472870 1 Tija pistonului
14 B0472850 1 Lagăr de izolare
15 * 2 Inel de ghidare
9
B0472830 CILINDRUL PRIMULUI
SEGMENT AL BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
16 * 1 Inel O
17 * 1 Inel de izolare
19 * 1 Inel de izolare
20 * 1 Inel de ghidare
21 * 1 Inel de izolare
22 81090710 1 Fişă

23 81090700 3 Fişă

24 00008349 2 Şurub

25 * 1 Inel O
26 * 1 Inel O
27 86013760 1 Şurub

* B047283T 1 Kit de izolare

10
CILINDRII HIDRAULICI

B0472830 a PRIMUL SEGMENT AL BRAŢULUI


11
C028447A CILINDRUL TELESCOPULUI
PRIMULUI SEGMENT AL
BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
- C028447A 1 Ansamblu cilidrului

1 B0472640 1 Tubul cilindrului

2 B0472630 1 Piston

3 C0284480 1 Tija pistonului


4 B0474680 1 Opritorul amortizorului
5 86013830 1 Şurub de blocare
6 B0442630 1 Lagăr de etanşare
7 00007117 10 Şurub hexagonal
8 81090710 2 Fişă
9 B0472730 1 Flanşă
10 C0284490 1 Element de fixare
11 A0553600 1 Piuliţă
12 * 1 Iel de garnitură
13 * 1 Inel O
14 * 4 Inel de garnitură
12
C028447A CILINDRUL TELESCOPULUI
PRIMULUI SEGMENT AL BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
15 * 2 Inel de garnitură
16 * 1 Inel O
17 * 1 Inel de garnitură
18 * 1 Inel de garnitură
19 * 5 Inel de garnitură
20 * 1 Inel de garnitură
21 * 3 Inel de garnitură
22 B0427190 1 Lagăr al supapei

23 B0427200 1 Lagăr al supapei

24 86013770 1 Şurub de blocare

25 * 2 Inel O

26 00004766 4 Şurub hexagonal

27 81090700 1 Fişă
28 * 1 Inel O
* C028447T 1 Set de etanşare
13
CILINDRII HIDRAULICI

C028447A a CILINDRUL TELESCOPULUI PRIMULUI SEGMENT AL


BRAŢULUI
14
B047816A CILINDRUL TELESCOPULUI
BRAŢULUI PLATFORMEI DE
LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
10 00009605 2 Şurub de blocare

20 86013830 1 Şurub de blocare

30 00004581 1 Etanşare
40 00004586 1 Etanşare
41 00004584 1 Etanşare
42 00004595 1 Inel de control
43 00008066 2 Inel de control
50 86050280 1 Inel O
60 00000377 1 Inel O
70 00010695 1 Etanşare
80 B047817A 1 Ţeava cilindrului
90 A058531A 1 Tija pistonului
100 A0594350 1 Piston
110 A0585360 1 Limitator al şocului
120 A0585380 1 Lagăr
130 A0578040 1 Cap al articulaţiei
15
B047816A CILINDRUL TELESCOPULUI
BRAŢULUI PLATFORMEI DE
LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
140 00009617 2 Inel de control

16
CILINDRII HIDRAULICI

B047816A CILINDRUL TELESCOPULUI BRAŢULUI


PLATFORMEI DE LUCRU

17
B0468410 CILINDRUL BRAŢULUI
PLATFORMEI DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 * 1 Inel de garnitură
2 * 1 Inel de garnitură
3 * 1 Inel O
4 81090710 2 Fişă

5 A0585140 1 Cap al articulaţiei

6 * 1 Inel de garnitură
7 * 1 Inel O
8 86013760 3 Şurub hexagonal

9 * 1 Inel de garnitură
10 * 2 Inel de control
11 * 1 Inel de control
12 B0468920 1 Tubul cilindrului
13 B0468890 1 Tija pistonului
14 B0468900 1 Piston
15 B0468930 1 Lagăr de etanşare
16 A0585150 1 Opritor al amortizorului
18
B0468410 CILINDRUL BRAŢULUI
PLATFORMEI DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
17 00007274 1 Inel O
18 * 1 Inel de control
* B046841T 1 Set de etanşare

19
CILINDRII HIDRAULICI

B0468410b CILINDRUL BRAŢULUI PLATFORMEI DE LUCRU


20
B0474610 CILINDRUL DE ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
- B0474610 1 Ansamblul cilindrului
1 * 1 Inel de garnitură
2 * 1 Inel de garnitură
3 * 1 Inel O
4 * 1 Inel de garnitură
5 81090710 1 Fişă
6 * 1 Inel de garnitură
7 * 1 Inel O
8 86013800 2 Şurub de fixare
9 * 1 Inel de garnitură
10 * 2 Inel de garnitură
11 00009613 1 Şurub de fixare

12 B0475480 1 Tubul cilindrului

13 A0591870 1 Tija pistonului

14 B0475470 1 Piston

15 A0591840 1 Capul articulaţiei


21
B0474610 CILINDRUL DE ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
16 A0591860 1 Opritor al amotizorului

17 A0591850 1 Lagar de etanşare

18 00009611 2 Inel de garnitură

19 86040040 2 Duză de ungere

* B047461T 1 Set de etanşare

22
CILINDRII HIDRAULICI

B0474610 CILINDRUL DE ORIZONTALIZARE


23
B0433950 CILINDRUL DE ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
10 86013760 1 Şurub de blocare

20 00001966 2 Şurub de blocare

30 * 1 Etanşare
40 * 1 Etanşare
50 * 1 Inel O
60 * 1 Inel O
70 * 1 Inel O
90 00000504 1 Lagăr al articulaţiei
100 86061860 2 Şaibă de blocare
110 * Inel de ghidare
120 * 1 Etanşare
130 * 2 Etanşare
200 B0433960 1 Ţeava cilindrului
210 A0547920 1 Tija pistonului
220 A0547300 1 Piston

240 A054623A 1 Opritor al amortizorului

24
B0433950 CILINDRUL DE ORIZONTALIZARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
250 A0547310 1 Lagăr de etanşare

260 A0450220 1 Piuliţă de acoperire

270 A0547320 1 Cap al articulaţiei

280 A0547330 1 Piuliţă

- B043395T 1 Set de etanşare

25
CILINDRII HIDRAULICI

B0433950 CILINDRUL DE ORIZONTALIZARE

26
B0352060 CILINDRUL DE RĂSUCIRE A
PLATFORMEI DE LUCRU
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
- B0352060 1 Ansamblul cilindrului

1 B0352070 1 Tubul cilindrului

2 B0352100 1 Piston

3 B0352080 1 Tija pistonului

4 B0352090 1 Acoperitoare

5 * 1 Inel de garnitură
6 * 1 Inel de garnitură
7 * 1 Inel de garnitură
8 * 1 Inel O
9 * 1 Inel O
10 86013800 1 Şurub de strângere
11 86060020 2 Lagărul articulaţiei
12 86040040 2 Duză de ungere
* B035206T 1 Set de etanşare

27
CILINDRII HIDRAULICI

B0352060 RĂSUCIREA PLATFORMEI DE LUCRU


28
BRONTO SKYLIFT F 38 RLX

ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCEDIILOR


BRONTO SKYLIFT F 38 RLX
ECHIPAMENTELE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

ŢEVILE DE APĂ (ŞASIU).......................................................................................................3


C0264820 c......................................................................................................................5
SCĂRILE SEGMENTELOR BRAŢULUI...............................................................................6
G0058360........................................................................................................................9
ŢEVILE DE APĂ (PLACA ROTATIVĂ)...............................................................................10
C0285420 d....................................................................................................................12
ŢEVILE DE APĂ (SEGMENTELE BRAŢULUI)..................................................................13
G005835_1.....................................................................................................................16
G005835_2.....................................................................................................................17
PLATFORMA DE LUCRU + PLATFORMA DE SALVARE...............................................18
G0031470 a.....................................................................................................................21
PLATFORMA DE SALVARE ŞI BALUSTRADA.................................................................22
C0283290 a.....................................................................................................................24
C0264820 ŢEVILE DE APĂ, ŞASIU
Nr de Codul Cantitate Desciere Notă
referinţă piesei (buc)
1 B0432040 1 Ţeava laterală de alimentare

2 AA420310 2 Suport

3 A0521240 1 Suport
4 A0521200 1 Contra bară
5 A0521190 1 Disp de fixare
6 81045850 2 Supapă cu bilă
7 00000544 1 Supapă cu bilă
8 81046270 2 Supapă
9 00000542 1 Furtun de apă L=630
10 00000704 2 Clemă
11 81100110 1 Brăţară a ţevii
13 00000631 2 Şurub
14 86013170 2 Şurub
15 86011060 2 Şurub

16 86011010 2 Şurub

17 86011680 4 Şurub

3
C0264820 ŢEVILE DE APĂ, ŞASIU
Nr de Codul Cantitate Desciere Notă
referinţă piesei (buc)
18 86016320 2 Piluţă

19 86016310 2 Piuliţă

20 86016350 4 Piuliţă

21 86017070 4 Şaibă

22 00000594 2 Şurub

23 00000130 2 Piuliţă

24 86017020 4 Şaibă

4
ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

C0264820 c ŢEVILE DE APĂ (ŞASIU)


G0058360 SCĂRILE SEGMENTELOR
BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 D0184660 1 Scara 1 a braţului

2 D0184770 1 Scara 2 a braţului

3 D018317A 1 Scara 3 a braţului

4 D0183180 1 Scara 4 a braţului

6 D0185440 1 Scara braţului platformei de lucru


7 C0282280 1 Scara plăcii rotative
8 B0443460 1 Scară
9 G0032260 1 Articulaţia braţului scării
10 G0028550 4 Suport
11 G0028560 1 Suport
12 G0028570 1 Suport
13 G002858A 1 Suport
16 G0054640 1 Suport
17 G0032290 1 Suport
18 A0574190 2 Placă

6
G0058360 SCĂRILE SEGMENTELOR
BRAŢULUI
Nr de Codul Canitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
19 A0560820 1 Placă

20 A056082A 1 Placă

21 A0540270 2 Manşon

22 A0547870 2 Manşon
23 AA406590 14 Element de ajustare
24 C0274340 1 Element de ajustare
25 A0551750 1 Suport adiţional
26 G0033200 2 Placă
30 86011780 14 Şurub
31 86011770 13 Şurub
34 86011660 27 Şurub
35 86011510 8 Şurub
36 86011290 2 Şurub
37 86011230 1 Şurub
38 86011030 4 Şurub
39 86013860 18 Şurub

7
G0058360 SCĂRILE SEGMENTELOR
BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
40 00004902 2 Şurub

41 86016350 33 Piuliţă

42 86016800 2 Piuliţă

43 86016340 8 Piuliţă

44 86016060 18 Piuliţă

45 86016330 3 Piuliţă

46 86017360 2 Placa inferioară a platformei de lucru

47 86017070 52 Şaibă
48 86017060 8 Şaibă
49 86017050 6 Şaibă
50 86017040 4 Şaibă

8
ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

G0058360 SCĂRILE SEGMENTELOR DE BRAŢ


9
C0285420 ŢEVILE DE APĂ, PLACA ROTATIVĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 B0474810 1 Ţeava stâlpului central

2 B0474830 1 Ţeava superioară

3 00000704 1 Clemă

4 86040000 1 Duză de ungere

5 AA419820 1 Flanşa a ţevi

6 A0568690 1 Flanşă
7 86013810 3 Şurub
8 86011460 4 Şurub
9 00000100 6 Şurub
10 86050970 1 Garnitură
11 00000566 1 Inel O
12 86052430 1 Garnitură
13 B0474870 1 Ţeavă
14 86050530 1 Inel O
15 86012010 2 Şurub
16 86017090 2 Şaibă
10
C0285420 ŢEVILE DE APĂ, PLACA ROTATIVĂ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
17 B0475320 1 Purtător

11
ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

C0285420 c ŢEVILE DE APĂ (PLACA ROTATIVĂ)


12
G005835C ŢEVILE DE APĂ, SEGMENTELE
DE BRAŢ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 D0185000 1 Ţeava telescopică de apă

2 G0059780 1 Ţeava telescopică de apă

3 B0453240 3 Purtător

4 B0453250 1 Purtător

5 B0453260 1 Purtător
6 B0453270 Purtător
7 B0453280 1 Purtător
8 B041773B 4 Element de fixare
9 G0029470 1 Element de fixare
10 G0029480 1 Element de fixare
11 G0029490 1 Element de fixare
13 G0029040 1 Articulaţie furtun
14 AA408210 18 Element reglare
16 G0039380 3 Manşon

13
G005835C ŢEVILE DE APĂ, SEGMENTLE
BRAŢULUI
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
18 B0417190 1 Ţeavă

19 G0032360 1 Purtător

20 00000542 1 Furtun L=2500mm

21 00000541 1 Furtun L=900mm


22 00000541 1 Furtun L=2000mm
23 00000704 1 Purtător
24 00000702 4 Purtător
25 86050490 3 Inel O
26 A041195A 1 Flanşa a ţevii
27 G0056330 1 Purtător
28 G0056330 1 Purtător
30 86011730 20 Şurub
31 86011670 29 Şurub
33 00000110 4 Şurub
34 86011500 10 Şurub
35 86011450 4 Şurub

14
G005835C ŢEVILE DE APĂ, SEGMENTELE
DE BRAŢ
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
38 86016350 20 Piluţă

39 86016340 12 Piuliţă

40 86016060 3 Piuliţă

41 86017070 47 Şaibă

42 86017060 26 Şaibă

45 B041773A 1 Element de fixare

47 00004564 1 Duza dublă

50 G0058110 1 Ţeavă

15
ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

G005835C_1 ŢEVILE DE APĂ (SEGMENTELE BRAŢULUI)


16
ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

G005835C_2 ŢEVILE DE APĂ (SEGMENTELE BRAŢULUI)


17
G0031470 PLATFORMA DE LUCRU+PLATFORMA
DE SALVARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 G0031480 1 Platforma de lucru 1150x2250

2 C0283290 1 Platforma de salvare+balustrada

3 A0551560 1 Disp de fixare

4 G0032400 1 Placă de fixare

5 G0032460 1 Placă

6 G0034530 1 Suport

7 G0034520 1 Purtător
14 G0032550 1 Placă de fixare
19 AA412840 2 Manşon
21 B0445450 1 Tunul de apă+robinet
73 A0558130 1 Scut
76 A0558110 1 Adaptor
94 G0032950 1 Placă de fixare
95 B0434350 1 Cutie
18
G0031470 PLATFORMA DE LUCRU+PLATFORMA
DE SALVARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
96 G0020190 1 Manşon
97 G0020200 1 Ţeavă
98 00005641 1 Buton
99 00000733 4 Şurub
100 G0032590 1 Placă de fixare

150 G0032630 1 Canal de cablu

160 G0032810 1 Canal de cablu

170 G0034550 1 Scut

171 G0033170 1 Scut

175 G0027090 1 Scut


180 G0031900 1 Placă
200 G0032640 1 Fixare a platformei de lucru
210 00007165 41 Piuliţă
211 86013100 28 Şurub
212 86017040 50 Şaibă
19
G0031470 PLATFORMA DE LUCRU+PLATFORMA
DE SALVARE
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
213 00002932 2 Şurub

214 86016040 15 Piuliţă

215 00001932 2 Şurub

219 86013140 22 Şurub

220 86031050 3 Nit

221 86011200 2 Şurub

222 86017340 2 Şaibă

223 00003598 4 Buton

224 00007597 2 Şaibă


225 AA407650 6 Placă
226 AA40765A 4 Placă

20
ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

G0031470 a PLATFORMA DE LUCRU+PLATFORMA DE SALVARE


21
C0283290 PLATFORMA DE SALVARE ŞI
BALUSTRADA
Nr de Codul Cantitate Componentă Notă
referinţă piesei (buc)
1 B0445550 1 Platforma de salvare

2 G0020650 1 Balustradă

3 G0020570 1 Tijă

4 A044365A 4 Ştift

9 86017090 4 Şaibă
10 86017060 2 Şaibă
11 86030120 4 Cui spintecat
12 86030100 1 Cui spintecat
14 86017070 1 Şaibă
15 00004455 1 Şurub
16 86016350 1 Piuliţă
17 00005621 1 Buton
18 00005622 1 Buton
19 86016190 2 Piuliţă
20 00000561 0,50 m Sărmă

22
C0283290 PLATFORMA DE SALVARE ŞI
BALUSTRADA
Nr de Codul Cantitate Componente Notă
referinţă piesei (buc)
21 00000562 2 Sărmă de blocare

23
ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

C0283290 a PLATFORMA DE SALVARE ŞI BALUSTRADA

24