Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC MONODISCIPLINAR

PROPUNĂTOR: Prof. Neica Corina


GRUPA: mică „Puișorii Moțați“
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: În galoșii ei de frunze, toamna a sosit!
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: „Toamna“, de Demostene Botez
MIJLOC DE REALIZARE: memorizare

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


COMPORTAMENTE VIZATE: Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a
valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

SCOPUL: dezvoltarea capacității de exprimare orală și îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte,


prin valorificarea unui text

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să audieze cu atenţie poezia recitată;
O2: să recite clar şi expresiv poezia, cu ajutorul educatoarei;
O3: să respecte regulile jocului „Continuă tu!”.

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia, expunerea.
Resurse materiale: tablou cu Zâna Toamna, coș cu fructe de toamnă, stimulente
Forme de organizare: frontal, în grup, individual.
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educație timpurie, 2019;
- Educația timpurie – o necesitate. Evoluții în plan sistemic și curricular – Scrisoare metodică
pentru anul școlar 2019 – 2020;
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani
UNICEF, 2008;
- Prof. Balint, M. (2008). Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar.
Didactica limbii şi literaturii române. Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca: Syllabus.
Nr. Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare /
Crt Metode şi
. indicatori
Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
1. Moment Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor
organizatoric
Pregătirea spaţiului educaţional şi a materialelor necesare.
2. Se realizează prin prezentarea unui tablou pictat cu Zâna Conversaţia Tablou cu Observarea
Captarea şi
Toamna și a unui coș cu fructe de toamnă. Zâna Toamna comportamentului
orientarea atenţiei
Coș cu fructe copiilor
de toamnă
3. Le voi spune copiilor că astăzi îi vom arăta Zânei Toamna cât Conversaţia
de isteți suntem noi și vom învăţa împreună o poezie care se
numeşte „Toamna“, scrisă de Demostene Botez. Îi voi ruga să
Anunţarea temei şi
asculte cu atenţie poezia, deoarece vor trebui să o recite şi ei
a obiectivelor
clar şi expresiv (enunţarea obiectivelor pe înţelesul copiilor).
Le voi mai spune că le-am pregătit şi câte o surpriză pe care o
vor primi la sfârşitul activităţii.
4. Familiarizarea copiilor cu textul literar
Conversaţia Orală/Aprecierea
Vom purta o scurtă conversație despre anotimpul Toamna și le
Chestionare răspunsurilor
Reactualizarea voi reaminti copiilor că toamna este cel mai bogat anotimp în orală
cunoştinţelor
care se coc foarte multe fructe și legume, solicitându-i să
răspundă la unele întrebări, facilitând astfel înțelegerea
textului ce urmează a fi expus.
Voi realiza recitarea model a poeziei (integral) şi voi clarifica
5. Demonstrația Observarea
cuvintele necunoscute de copii. Urmează recitarea pe strofe şi Coș cu fructe
sistematică a
purtarea de discuţii după recitarea fiecărei strofe pentru de toamnă comportamentului
înţelegerea textului de către copii. Se va folosi materialul Tablou cu copiilor
Prezentarea
intuitiv (coșul cu mere) pentru a reține mai ușor textul poeziei. Conversaţia Zâna Toamna
noului conţinut şi
dirijarea învăţării Voi urmări modul de exprimare, corectându-i atunci când este Pronunția relativ
corectă a unor
cazul. Se va recita prima strofă de către doi, trei copii. A doua
sunete
strofă se recită reluând-o şi pe prima, apoi vor recita şi copiii, Explicaţia
Fidelitatea
în mod individual, pentru a urmări pronunţia copiilor,
reproducerii
fidelitatea reproducerii, gradul de expresivitate şi gradul de
Expresivitatea
înţelegere a poeziei. În momentul în care recită, copilul Exerciţiul
respectiv va folosi gestica corespunzătoare pentru facilitarea
memorizării. Se vor folosi aplauzele ca modalitate de
încurajare a copiilor. Ori de câte ori se reia poezia de la
început, se specifică titlul.
6. Obţinerea Voi propune jocul „Continuă tu”. Un copil care va primi Exerciţiul
performanţei Recitarea
coșulețul cu fructe va începe să recite din poezie; în momentul Explicaţia
expresivă
în care voi înmâna coșul altui copil şi voi spune „continuă Conversaţia Pronunțarea
relativ corectă a
tu!”, acel copil va trebui să continue de unde a rămas colegul Jocul
sunetelor
său. Voi avea grijă să recite toți copiii.
7. Evaluarea Voi solicita copiii să-mi spună care este titlul poeziei. Conversaţia Stimulente Observarea
Activitatea se va încheia cu aprecieri verbale şi oferire de comportamentului
stimulente.

S-ar putea să vă placă și