Sunteți pe pagina 1din 2

Exercițiul 1

De calculat mărimea capitalului bancar, în condițiile în care capitalul social este egal cu
110,0 mln. lei, fonduri acumulate – 15,5 mln lei și capitalul împrumutat – 85, 5 mln lei.

Rezolvare
Din condițiile exercițiului se vede că capitalul bancar poate determinat în funcție de sursele
de proveniență. Formula de calcul este:
KB = KS + FA + KÎ,
în care:
KB – capital bancar;
KS – capital social;
FA – fonduri acumulate;
KÎ – capital împrumutat.
Așa dar, KB = 110,0 + 15,5 + 85,5 = 211 mln lei.

Răspuns: capitalul bancar alcătuiește 211 mln lei.

Exercițiul

Exercițiul
De calculat mărimea capitalului social al băncii, în condițiile în care în valoarea sumară a
acțiunilor ordinare la preț nominal în circulație este de 60 mln lei, iar valoarea sumară a
acțiunilor privilegiate la preț nominal în circulație – 50 mln lei.

Rezolvare
Capitalul social al băncii este alcătuit din totalitatea valorilor nominale ale acțiunilor emise
de bancă și aflate în circulație: acțiunile ordinare la preț nominal în circulație și acțiunile
privilegiate la preț nominal în circulație. Formula de calcul este:
KS = AOn + APn,
în care:
AOn – valoarea sumară a acțiunilor ordinare la preț nominal în circulație;
APn – valoarea sumară a acțiunilor privilegiate la preț nominal în circulație.

Așa dar, KS = 60,0 + 50,0 = 110,0 mln lei.


Capitalul social al băncii este alcătuit din totalitatea valorilor nominale ale acțiunilor emise de
bancă și aflate în circulație: acțiunile ordinare la preț nominal în circulație și acțiunile privilegiate la preț
nominal în circulație.
Răspuns: capitalul social al băncii alcătuiește 110,0 mln lei.

Exercițiu

Exercițiul
De calculat mărimea capitalului social al băncii, în condițiile în care în circulație se află 50
000 acțiuni ordinare, la preț nominal de 1000 lei, și 50 000 acțiuni privilegiate, la preț nominal
de 1200 lei.

Rezolvare
Capitalul social al băncii este alcătuit din totalitatea valorilor nominale ale acțiunilor emise
de bancă și aflate în circulație: acțiunile ordinare la preț nominal în circulație și acțiunile
privilegiate la preț nominal în circulație. Formula de calcul este:
KS = N AOxPnAO+ N APxPnAP,

în care:
N AO – numărul acțiunilor ordinare în circulație;
PnAO – prețul nominal al unei acțiuni ordinare;
N AP – numărul acțiunilor ordinare în circulație.
PnAP – prețul nominal al unei acțiuni ordinare.

Așa dar, KS = 50 000 x 1000 = 50 000 x 1200 = 110 000 000 lei.
Răspuns: capitalul social al băncii alcătuiește 110,0 mln lei.

Exercițiul
De calculat mărimea fondurilor acumulate de bancă, în condițiile în care fondurile
obligatorii alcătuiesc 15,5 mln lei și fondurile facultative 9,5 mln lei.

Rezolvare
Fondurile acumulate sunt constituite din fondurile obligatorii și fondurile facultative,
obținute de bancă în urma activității economice-financiare desfășurate. Formula de calcul este:
FA = FO + FF,
în care:
FA – fondurile acumulate;
FO – fondurile obligatorii;
FF – fondurile facultative.

Așa dar, FA = 15,5 + 9,5 =25,0 mln lei.


Răspuns: fondurile acumulate de bancă sunt în mărime de 110,0 mln lei.

Exercițiul
De calculat mărimea sumară a fondurilor obligatorii ale băncii, în condițiile în care în
fondul de rezervă sunt acumulate 15,5 mln lei, în fondul de risc – 31,5 mln lei și în fondul de
amortizare – 5,0 mln lei.
Rezolvare
Către fondurile obligatorii se referă: fondul de rezervă, fondul de risc și fondul de
amortizare. Mărimea sumară a acestora poate fi calculată prin formula:
FO = FRz + FRs + Fam,
în care:
FRz - fondul de rezervă;
(FRs) - fondul de risc;
(FAm) - fondul de amortizare.

Așa dar, FO = 15,5 + 31,5 + 5,0 = 52,0 mln lei.

Răspuns: fondurile obligatorii acumulate de bancă alcătuiesc 52,0 mln lei.