Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare , Informatică și Microelectronică

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 1
la Programarea Calculatoarelor

Tema: Instrucțiuni de control al modului de rulare a programului C

Varianta 2

A efectuat: gr.CR-191
Axenti Alina

A verificat: Lector universitar


Munteanu Silvia

Chişinău -2019
Lucrarea de laborator nr.1

Tema: Instrucțiuni de control al modului de rulare a programului C

Scopul lucrării: Elaborarea schemei block al algoritmului și programului pentru


rezolvarea problemei ce urmează.

Condiţia problemei : Conform variantei individuale (Indrumar, pagina 3) sa se calculeze si


sa se afiseze la ecran valorile argumentului x si valorile functiei F,definita prin 3 expresii
date,pentru intervalul x1≤ x ≤ x2 si px de incrementare a argumentului x,Valorile x1,x2,px si
parametrii a,b,c sunt date de intrare de tip real.

Varianta 1:
Formulele de calcul:

Mersul lucrării:
Se cunosc mai multe structuri de algoritmi și anume:
 Structura liniară
 Structura ramificată
 Structura interactivă
Ciclul este o parte a algoritmului care poate fi repetata de mai multe ori .
Fiecare ciclu trebue sa aibă condiție. În dependență de acesta ciclurile se
divizează în:
1. Ciclu precondiționat (anterior)
2. Ciclu postcondiționat(posterion)
Pentru crearea ciclurilor se utilizează urmatoarele 3 instrucțiuni:

Instrucțiunea while:
Instrucțiune se execută repetat atât timp cît valoarea expresiei este diferita de
zero. Testul are loc înaintea fiecărei execuții a instrucțiunii . Prin urmare ciclul este
următorul : se testează condiția din paranteze dacă ea este adevărată , deci expresia
din paranteze are o valoare diferita de zero , se execută corpul instrucțiunii while,
se verifică din nou condiția , dacă ea este adevărată se execută din nou corpul
instrucțiunii. Cînd condiția devine falsă , adica valoarea expresiei din paranteze
este zero , se face un salt la instrucțiunea de dupa corpul instrucțiunii while , deci
instrucțiuea while se termină.
Schema logică a algoritmului:
Start

Dați: x1;x2;px;a;b;c

x1,x2,px;a;b;c

x=x1

n=0

x<=x2
Nu getch Stop

x+c<0
b=0 Da F=a-((cos(x)/(10+b)))

x+c>0 Da
b=/0 F=(x-a)/(x-b)
Nu
3*x*x+(a/c));

n++

%(i) x=%.3f`\t

F=%.3f

n,x,F

x=px+x
Analiza datelor:
a) date de intrare:
x1,x2,px,a,b,c - variabile simple de tip real, parametrii expresiilor date (de
introdus de la tastatură).
b) date de ieşire:
x,f - variabile simple de tip real, valorile expresiilor date (de afişat pe ecran).
c) date intermediare: i

Codul (textul) programului in limbajul C:


Datele de intrare : x1=2,x2= 4,px=6 ,a=1 ,b=3 ,c=5

Rezultatele obtinute:

Concluzie:
În aceasta lucrare am elaborat un program ce conține procese de calcul cu cicluri
și ramificații realizate cu diferite instrucțiuni posibile . Din rezultatele obținute
observăm că x se mărește cu 2 încît px , adică pasul este 0.5 pe cînd variabila de
ieșire f își modifică valorile neuniform .