Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Catedra Calculatoare și rețele

Referat
la Fundamentele economice ale ramurii

Tema: Metodele de eficientizare a utilizării forţei de muncă: specificul în ramura IT.

A efectuat:
st. gr. CR-191 Axenti Alina

A verificat:
Lector univ. Liubovi Prodan

Chişinău – 2021
Cuprins

1. Tehnologia informației
2. Cum poti face sa ajungi sa lucrezi in IT
3. Ce facultate trebuie sa fac ca sa invat programare?
4. Daca aleg programarea, ce optiuni am?
5. Ce facultate trebuie sa fac ca sa invat programare?
6. Tehnologia ca factor al schimbării sociale

7. Avantajele tehnologie informaţiei în organizaţii.

8. Avantajele implementării IT
9. Dezavantaje ale tehnologiei informaţiei
10. Sectorul IT (Tehnologia informației și a comunicațiilor) este ramura
economiei moldovenești cu dezvoltarea cea mai dinamică.
Motto:
“Dintre toate caracteristicile umanităţii, tehnologia este cea mai pur umană
şi constituie motorul societăţii umane. Tehnologiile constituie reperele
definitorii ale erelor istoriei umanităţii: epoca de piatră, epoca de bronz,
epoca de fier, era industrială ... şi era informaţională.”
Lewis J.Perelman

Tehnologia informației sau și Tehnologia informației și a


comunicațiilor, abreviat (cel mai adesea IT) TI respectiv TIC, este
tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea,
convertirea și transmiterea) informației, în particular prin
folosirea computerelor (calculatoarelor electronice).
Tehnologia informației găsește aplicare pe multiple domenii legate de date și
informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje
de programare, structuri de date și altele. Sunt considerate ca făcând parte din
largul domeniu IT toate elementele care prelucrează, într-un fel sau altul,
date, informații sau cunoștințe.
Ocupațiile specialiștilor din acest domeniu sunt foarte variate, de la
instalarea de software aplicație și până la proiectarea unor rețele de
calculatoare complexe și a bazelor de date de informații.

Câteva sarcini tipice sunt:


-managementul datelor,
-construcția de hardware pentru calculatoare,
-proiectarea de software,
-administrarea unor întregi sisteme informaționale

În ultimii ani sfera de răspândire s-a lărgit mult, cuprinzând acum nu numai
calculatoare și rețelele lor, dar și telefoane mobile celulare, intelifoane
(smartphones), televizoare cuplabile la Internet, automatizarea automobilelor,
aplicații militare și multe altele. De aceea, cererea de specialiști de vârf pe
piața mâinii de lucru a domeniului este constant mare.
De aceea și instituțiile superioare de învățământ au introdus noi catedre, cursuri,
profile și examene corespunzătoare, pentru a ține pasul cu aceste tendințe din
cadrul IT, pe lângă domeniile Informatică și Sisteme informatice.

În 2009 piața mondială de servicii de IT a totalizat 763 miliarde de dolari (USD)


Impactul tehnologiei informaţiei asupra societăţii s-a dovedit a fi deosebit
de rapid şi profund. Aşa cum puterea aburului şi electricitatea au produs
“valuri de distrugere creativă” (Schumpeter, apud Coombs şi Hull,
1996), tehnologia informaţiei (IT) definită ca fiind totalitatea echipamentelor
(electronice şi informatice) precum şi a programelor rulate de calculatoare
care asigură memorarea, procesarea, transferul informaţiei care au un rol
important în asigurarea comunicării şi în procesul decizional (Yogesh, 1993),
are un efect care se resimte din plin şi la locul de muncă.
În câteva cifre, impactul IT ar putea fi descris astfel: 70% dintre adulţii
americani folosesc calculatoare iar dintre aceştia 80% folosesc Internet-ul.
Într-un studiu realizat în SUA în 1997 se prevede că în anul 2000,
aproximativ 60% din locurile de muncă vor necesita abilităţi în lucrul cu
calculatoarele (Oppenheimer, 1997). De asemenea, în SUA investiţiile făcute
de organizaţii în echipamente moderne au crescut de la 20 % în 1990 la 40%
în 1998 din totalul investiţiilor (Rudd apud Myers, 2000).

Cum poti face sa ajungi sa lucrezi in IT


Domeniul IT este inca foarte atractiv pentru cei care isi cauta un job. Profesionistii
in acest domeniu sunt la mare cautare atat in tara, cat si in strainatate. Salariile sunt
foarte mari in comparatie cu cele din alte domenii de activitate, iar activitatea
desfasurata este in general una destul de placuta si stimulanta din punct de vedere
intelectual.
Daca aleg programarea, ce optiuni am?
1. Web designer
Designer - web: pregătirea de specialitate (program complex)
Profesia de designer-ul web este una din puţinele profesii care permite
conform acordului cu angajatorul de a realiza lucrul fără a suporta
nervozitatea din transport şi fără a fi prezent în oficiu, adică în aşa-numitul
regim „la distanţă”.
«Designer-web» (program complex) include 3 cursuri:
HTML şi CSS. Nivelul 1. Crearea site-urilor după standardele W3C şi
trecerea în HTML5 şi CSS3
Adobe Photoshop. Nivelul 1. Grafica raster
Curs Web design - reducere 50%
2. Programator de aplicatii desktop
La categoria asta se incadreaza construirea aplicatiilor de genul editoarelor de
texte, browserelor web, player-elor video si alte aplicatii software care pot
rula pe un calculator. Si jocurile video pot fi incadrate tot in aceasta
categorie. Pe langa aceste tipuri de aplicatii foarte comune mai
exista aplicatii specifice anumitor domenii de activitate sau aplicatii care
ajuta anumite firme sa isi desfasoare activitatea specifica.
Pentru programarea acestui gen de aplicatii cele mai populare limbaje de
programare sunt in prezent C++, Java, C# si  Swift. (Este de remarcat ca la
baza tuturor acestor limbaje sta limbajul de programare C, care in ciuda
vechimii sale inca este un limbaj foarte utilizat (in special pentru sarcini care
presupun o interactiune mai directa si rapida intre software si hardware).)

3. Programator de aplicatii pentru mobil


Un al treilea domeniu foarte important in materie de IT si programare il
constituie construirea de aplicatii si jocuri pentru smartphone sau tableta.
Limbajele de programare cele mai utilizate in aceasta categorie
sunt Java (pentru Android) si  Swift (pentru iOS).

Ce facultate trebuie sa fac ca sa invat programare?


Bineinteles ca o optiune evidenta este sa faci facultatea de matematica-
informatica. Dar un raspuns la fel de bun este sa faci facultatea
de automatica si calculatoare. Sau facultatea de electronica si
telecomunicatii. 
Exista firme pentru care nu conteaza diploma pe care o ai (sau nu o ai),
ci conteaza abilitatile tale in materie de programare. O dovada in acest
sens este numarul mare de studenti (dintre cei buni) care sunt angajati inca
din timpul facultatii (deci fara sa detina diploma in domeniu).
Oportunități de internship și angajare
De-a lungul timpului, numeroși cursanți au confirmat faptul că parcursul lor
profesional a fost influențat prin deschiderea unor oportunități de internship
și angajare chiar și în situațiile în care aceștia nu aveau experiență anterioară
în acest domeniu, dar prin studiu, determinare și dorință de creștere au reușit
să facă un salt impresionant de la stadiul de cursanți la juniori în domeniul
IT.

Tehnologia ca factor al schimbării sociale

Progresul tehnologic, alături de factorii demografici, sistemele de valori şi


ideologie constituie un factor capabil să antreneze sau să producă o
schimbare socială. Revoluţia informaţională, prin caracteristicile sale
(fenomen colectiv, modificare structurală a organizării sociale şi redistribuire
a autorităţii, secvenţa temporală după care se desfăşoară şi având un
pronunţat caracter de permanenţă), poate fi considerată un factor important al
actualei schimbări sociale, antrenând efecte la toate nivelurile vieţii umane şi
organizării sociale.

Deşi lucrarea de faţă nu îşi propune studierea impactului social al evoluţiei


tehnologiei, problematica IT trebuie să ia în discuţie şi efectul acesteia la
nivelul societăţii, în principal prin difuziunea masivă a informaţiilor şi
cunoştinţelor. Aspectul difuziunii masive a cunoştinţelor, prin efectul său
principal - considerarea cunoştinţelor ca principală resursă economică - va
impune modificarea percepţiei dar şi a practicii obţinerii de valoare adăugată.

Tehnologia, definită ca aplicarea practică a cunoaşterii prin intermediul


tehnicilor (ansambluri de instrumente, metode şi norme) utilizate în
activităţile productive, include trei dimensiuni :
 Dimensiunea materială: ansamblul de unelte, instalaţii, maşini şi
dispozitive utilizate în anumite activităţi sociale (productive prin
excelenţă)
 Dimensiunea normativă: normele de utilizare şi reţelele de organizare
asociate unei tehnologii
 Dimensiunea socială: ansamblul de abilităţi şi comportamente
individuale şi colective, precum şi de norme sociale generate de
utilizarea unei anumite tehnologii.
Avantajele tehnologie informaţiei în organizaţii.
Un efect al dezvoltării tehnologiei informaţiei este
apariţia grupurilor şi organizaţiilor virtuale la nivel local şi global.
Grupul virtual global (figura 1) este format din membrii unei echipe care nu
au nimic în comun în ceea ce priveşte cultura, localizarea spaţială şi secvenţa
temporală (nu au interacţionat nici în trecut, nici în momentul realizării
sarcinii, decât prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice şi nici
nu dezvoltă expectanţe legate de o interacţiune viitoare).
Grupul "virtual" local este format din membrii unei echipe care deşi
acţionează într-un spaţiu geografic restrâns, împărtăşind aceeaşi cultură,
comunică mai des prin mijloace diverse (e-mail, v-mail, teleconferinţă,
videoconferinţă).

Figura 1. Noile tipuri de grupuri apărute în funcţie de specificul "locului de muncă"


Prin implementarea IT, organizaţiile îşi măresc eficienţa dar îşi pot schimba
şi localizarea cunoştinţelor, ceea ce poate genera deplasarea puterii spre
niveluri inferioare. Astfel, angajaţii iau contact cu informaţiile mai rapid şi
direct, acest lucru influenţând eficienţa muncii şi procesul de luare a
deciziilor.
Dezvoltarea IT facilitează comunicarea intra şi inter
organizaţională (Woodman, Thatch, 1995; Yogesh, 1993), dar nu numai atât
- comunicarea este facilitată astăzi la nivel global şi mijloceşte atât
înţelegerea evenimentelor în context global, cât şi participarea angajaţilor la
dezvoltarea organizaţiilor prin transformarea datelor vehiculate continuu în
informaţii valoroase.

În mediul organizaţional avantajele implementării IT se


manifestă prin:
 creşterea semnificativă a vitezei de comunicare, în special pentru comunicaţiile
internaţionale;
 prezentarea de informaţii generale despre organizaţie, aceasta făcându-se mai uşor
cunoscută, atât din interior cât şi din exterior. De obicei se prezintă informaţii
despre viziunea organizaţiei, strategia adoptată, obiective, cultură organizaţională,
date despre realizările obţinute, persoane de contact, etc.;
 asigurarea unei viziuni comune, pentru toate locaţiile organizaţiei, indiferent de
localizarea geografică şi ecartul temporal;
 descentralizarea, reducerea nivelurilor ierarhice;
 accesul unor grupuri de lucru care aparţin organizaţiei, dar care sunt localizate
spaţial în exterior, aşa numitele grupuri virtuale, care îşi desfăşoară activitatea de
la distanţă (din considerente geografice sau economice - angajaţi care lucrează
acasă). Ca un fapt real, prezint apariţia aşa numitelor birouri virtuale, de obicei
mobile, din care angajatul îşi realizează sarcinile (de exemplu în timpul
concediului sau datorită ambuteiajelor de pe stradă care consumă foarte mult timp
preţios);
 actualizarea informaţiilor zilnic (unele organizaţii realizează acest lucru şi la
fiecare oră), în funcţie de cultura organizaţională;
 accesul clienţilor la bazele de date ale organizaţiei, tranzacţiile realizându-
se instantaneu;
 repartizarea eficientă a resurselor organizaţiei;
 prelucrarea informaţiilor din mediul exterior în momentul apariţiei, direct de la
sursă;
 reducerea costurilor, prin reducerea stocurilor şi a costurilor legate de ciclul de
cumpărare (de exemplu, management just-in-time);
 întărirea relaţiilor cu clienţii, furnizorii şi partenerii de afaceri.

Prin urmare, tehnologia facilitează comunicarea, dar pentru ca această


comunicare să fie şi eficientă este nevoie de măsuri de adaptare a oamenilor
la noile schimbări determinate de IT .

Dezavantaje ale tehnologiei informaţiei


In present,exista ample dezbateri in mass-media internationala si in mediile
politice asupra intrebarii daca eaceste modificari sunt suficient de radicale
pentru a merita eticheta de noua economie.La originea acestor dezbateri stau
performantele exceptionale ale economiei americane: 8 ani de crestere
continua,cresterea anuala peste 4% in ultimii ani,inflatia controlata sub
2%,somajul sub 5%.

Sectorul IT (Tehnologia informației și a comunicațiilor)


este ramura economiei moldovenești cu dezvoltarea cea
mai dinamică.
Sectorul IT din Republica Moldova a înregistrat un record în 2019: veniturile
de pe urma exporturilor acestui tip de servicii au depășit încasările de pe
urma exporturilor de vinuri.

Dezvoltarea sectorului a fost stimulată și de faptul că autoritățile de la


Chișinău au instituit cel mai atractiv sistem de impozitare al IT-ului în
regiune – de doar 7%. În alte țări din această parte a Europei, domeniul IT
este impozitat cu 8-11%.
Angajații din sectorul IT au acum cele mai mari salarii pe economie – salariul
mediu lunar în domeniu este de 27 de mii de lei. Fiecare nou loc de muncă
creat în domeniul IT generează apariția altor 5 noi locuri de muncă în
ramurile economiei, pentru că veniturile mari ale salariaților generează
cererea de produse și servicii

În Republica Moldova, instruirea în domeniul IT este organizată în special pe


lângă universități, iar studenții se angajează la muncă și din anul întâi de
facultate.
Veaceslav Kunev a relevat că sectorul IT moldovenesc s-a dezvoltat cu
suportul unor proiecte UE și ale USAID (Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare).

Menționăm că domeniul IT este unul vast și include toate activitățile ce


presupun prelucrarea de date, informații, limbaje de programare, structuri de
date. În general, largi categorii ale societății au nevoie, într-o măsură mai
mare sau mai mică, de cunoștințe în domeniul IT.
De exemplu, numărul angajaților în agricultură s-a redus de zeci, sute și chiar
mii de ori în ultimele decenii, dar aceștia au nevoie de abilități de operare cu
tehnologiile performante, pe care contează agricultura modernă.
Bibliografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnologia_informa%C8%9Biei
https://igotopia.ro/cum-poti-face-sa-ajungi-sa-lucrezi-in-it/
https://cariera.ejobs.ro/beneficiile-unui-job-domeniul-it/
http://psihologie.tripod.com/it.htm
https://prezi.com/gm_xx6ewi9pf/impactul-tehnologiilor-informationale/
https://sputnik.md/analytics/20200207/29110781/Record-IT-Moldova.html