Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice


Master Familia și managemetul resurselor familiale
Anul I

Abilități și competențe

în dezvoltarea personală

Profesor coordonator:
Prof. Dr. Nedelcu Marcel

Masterande:
Ailenei Cristina-Elena
Bisoc Alice Petronela
Cherciu Mădălina Cristina
Negoiță Gabriela Denisa

Iași, 2020

1
CUPRINS

A.Definire concepte – abilități și competențe

B.Dezvoltarea personală - ce este dezvoltarea personală?

C.Ce obții dacă te cunoști mai bine?

D.Cum începem dezvoltarea personală?

E.Modalități de dezvoltare personală

F. Ce este planul de dezvoltare personala și ce conține acesta

G. Pași de urmat în dezvoltarea personală

H.Formarea și dezvoltarea profesională

APLICAȚII

BIBLIOGRAFIE

2
ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ

A. DEFINIRE CONCEPTE – ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE

1. Abilități
Abilitățile reprezintă o serie de deprinderi dobândite în urma unui proces îndelungat de
învățare. În categoria acestor deprinderi sunt cuprinse deprinderile teoretice și practice care ne
ajută în realizarea și finalizarea cu succes a unor sarcini, astfel încât să obținem rezultatul
dorit. Astfel, abilitatea sau capacitatea unei persoane reprezintă totalul cunoștințelor de orice
natură pe care o persoană le stăpânește și le pune în practică atunci când se întâlnește cu o
situație problematică, fapt ce presupune rezolvarea ei într-un timp cât mai scurt.

Cu ajutorul acestor abilități, o persoană se poate descurca în viața de zi cu zi, poate


face față situațiilor de criză și poate găsi soluții astfel încât finalitatea să fie pozitivă și să-l
bucure pe individ cât mai mult. În funcție de situație, aceste abilități pot fi atât generale cât și
specifice. Abilitățile generale sunt valabile pentru situațiile obișnuite, din viața de zi cu zi cu
care se poate întâlni orice persoană iar cele specifice sunt valabile pentru situațiile concrete,
individuale ale fiecăruia dintre noi.

Până la urmă totalitatea acestor abilități ne ajută să facem față unei anumite situații, ne
ajută să ne descurcăm, să comunicăm cu ceilalți, să manifestăm un comportament adecvat și
să reacționăm corespunzător în fața unor situații neașteptate. Toate acestea presupun un set de
cunoștințe, comportamente, atitudini și performanțe necesare unei vieți de calitate în orice
context psihosocial. Așa cum era specificat și la început, aceste abilități vor fi acumulate în
urma unui proces de învățare, astfel performanțele dobândite de către indivizi în cadrul
instituțiilor de învățământ vor fi transpuse mai târziu în realitate și adaptate situațiilor
respective

(https://www.stiri.ong/library/files/1._dezvoltarea_abilitatilor_de_viata_-
_curriculum_optional.pdf ).

3
Abilitățile au scopul de a construi un profil de formare pentru fiecare individ astfel
încât acesta să fie capabil să aibă o viață cât mai împlinită. De asemenea, crearea contextului
educațional realizat pe parcursul anilor de formare în cadrul școlii generale, învățământului
liceal și superior îi ajută pe indivizi să-și exerseze deprinderile și cunoștințele astfel încât să
fie capabili să realizeze o conexiune și să facă legătura între ceea ce au învățat și rezolvarea
problemelordin viața cotidiană. (Stephen R. Covey, p. 75)

Abilitatea presupune formarea unei dinamici complexe, a unui set de cunoștințe


structurate precum cunoștințe sociale, culturale, experiențiale, cunoștințe care să-l ajute pe
individ să înțeleagă ce și cum este de făcut într-o anumită situație, toate acestea trebuie să se
realizeze printr-o interacțiune a individului cu mediul precum și cu alți membri din societate.
https://www.persee.fr/docAsPDF/dsedu_1296-2104_2007_num_18_1_1114.pdf

Abilitățile sunt dobândite pe parcurs, prin trecerea de la o etapă la alta, așa cum este
prezentat și în imaginea de mai sus. La bază se află modul în care dobândim cunoștințele de
bază, apoi utilizarea motivațională a cunoștințelor în funcție de situațiile problematice cu care
ne întâlnim. Următoarea treaptă, și anume cea a specialistului face referire la cunoștințele și
abilitățile pe care le folosim, de această dată fiid specifice deoarece sunt utilizate în anumite
scopuri personale. Treapta de expert presupune utilizarea creativă și combinarea celor mai
potrivite abilități în rezolvarea problemelor. Treapta de vârf face referire la crearea de noi
cunoștințe și abilități în momentul în care un individ se întâlnește cu o situație neașteptată sau

4
un caz particular asupra căruia trebuie să acordăm atenție sporită și să încercăm să găsim
soluții care să fie potrivite pentru problema respectivă.

2. Competențe
Competențele reprezintă totalitatea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor care
contribuie la capacitatea unei persoane de a-și îndeplini eficient sarcinile și responsabilitățile.
Până la urmă, competența presupune capacitatea unui individ de a se remarca, de a se
pronunța asupra unui lucru, pe baza unor cunoștințe pe care le deține foarte bine și le pune în
practică, cu alte cuvinte, modul în care un individ își exercită anumite atribuții. În altă ordine
de idei, a fi competent înseamnă să te descurci foarte bine într-un anumit domeniu, să știi ce ai
de făcut, cum trebuie să faci și cum poți ajunge la un rezultat cât mai bun. Competențele pot fi
identificate și dezvoltate, fiecare individ are posibilitatea de a învăța mai mult într-un anumit
domeniu iar astfel, prin experiența dobândită pe parcurs, va fi posibilă dobândirea de noi
abilități și noi atitudini. Astfel acestea ne vor ajuta în parcurgerea unor etape și trecerea de la
un nivel la altul în așa fel incât să ajungem la rezultatele dorite.
https://www.semanticscholar.org/paper/Models-of-Competence-in-Solving-Physics-
Problems-Larkin-McDermott/9aa7356b07a17a34a2e372e2f380e7503febdada

Competențele se împart în mai multe categorii în funcție de domeniul ce se dorește a fi


aprofundat.Aceste categorii de competențe sunt:

https://www.academia.edu/8991052/Categorii_de_competente

 Competențe de bază(elemente de bază ale comunicării și ale matematicii)


 Competențe cheie- permit obținerea unor performanțe în contexte diferite
(comunicare, rezolvare de probleme, lucru în echipă)
 Competențe de angajare- permit accesul pe piața muncii și dezvoltarea unei cariere
(prelucrarea informației. adaptabilitate, adoptarea deciziilor, învățare, autodezvoltare,
limbi străine, gândire critică)
 Competențe antreprenoriale- permit căutarea oportunităților pentru pornirea propriei
afaceri (comunicare, competențe etice, învățarea, rezolvare de probleme, inițiativă în
acțiuni)
 Competențe manageriale- permit managementul activității proprii sau a altor
persoane (gândire analitică, comunicare, consiliere, creativitate, adoptare de decizii,

5
focalizare pe rezultate, învățare, motivare, negociere și convingere, perspectivă
strategică)
 Competențe pentru viață- permit o viață socială activă și participareaa la comunitate
(autocontrol, relaționare cu alte persoane, asigurarea propriei dezvoltări)
 Competențe sociale și cetățenești- permit conviețuirea și participarea la viața socio-
economică (participarea socială activă, comunicare, cooperare, roluri și relații,
principii justiție socială, drepturile omului).(https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-
0299_1993_hos_18_1_2887?q=competences)

B. Dezvoltareapersonală- CE ESTE DEZVOLTAREA


PERSONALĂ?

Dezvoltarea personală reprezintă un proces ce se desfășoară și se dezvoltă pe tot


parcursul vieții. Dezvoltarea presupune dobândirea unor aptitudini și a unor capacități în timp
prin trecerea de la o etapă de vârstă la alta, toate acestea desfășurându-se prin participarea la
diferite evenimente culturale care ne dezvoltă intelectual, dar și prin intermediul diferitelor
situații din propria viață care au avut și ele o contribuție considerabilă în dezvoltarea noastră.
Cu alte cuvinte, experiențele trăite și experimentate de fiecare dintre noi la un moment dat au
reușit într-o anumită măsură să ne maturizeze astfel încât să privim lucrurile dintr-o altă

6
perspectivă și să învățăm noi comportamente în vederea realizării și maximizării potențialului
nostru. (http://acces.chimie.upb.ro/doc/manual-dezvoltare-personala.pdf)

Dezvoltarea personală a fiecărui individ depinde în mare măsură de conștientizarea și


identificarea acelor nevoi (informații, abilități, competențe) care vor conduce spre atingerea
scopului. Atingerea scopului și a obiectivelor depinde în mare măsură de resursele de care
dispunem (timp, bani, cunoștinte, abilități, etc) și mai ales de motivația necesară. Chiar dacă
această mişcare a crescut cel mai mult în secolul XX-lea, dorinţa omului de a se dezvolta, de a
se depăşi pe sine nu este ceva nou. Încă din antichitate oamenii înţelepţi îi cunoşteau
importanţa şi aveau principii puternice în acest sens (https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ce-
inseamna-dezvoltarea-personala-conceptul-neinteles-deplin-romania-chiar-perioada-socialista-existat-
lucrari-vizand-auto-educarea-1_58a5b03c5ab6550cb8870d62/index.html) .

În altă ordine de idei, dezvoltarea personală este „o urmărire conștientă a unei creșteri
personale prin extinderea conștiinței de sine, a cunoașterii și a îmbunătățirii permanente a
abilităților personale” (http://acces.chimie.upb.ro/doc/manual-dezvoltare-personala.pdf).

C. CE OBȚII DACĂ TE CUNOȘTI MAI BINE?

 Ai putea să descoperi în tine anumite calități sau abilități de care poate că nu știai
că le deții până atunci.
 Autocunoașterea te ajută să-ți dezvolți propriul potențial, să descoperi ce este
important prioritar pentru tine, dar și cum să fii prieten cu tine însuți, dar și cu cei din
jur. Aceasta te vor ajuta să-ți dezvolți creativitatea și spontaneitatea.
 Poți să-ți schimbi părerea despre tine la 180 de grade.
 Îți va crește încrederea în tine – iar asta înseamnă că vei învăța să te apreciezi mai
mult și să te evaluezi în raport cu așteptările tale și ale celor din jur,
 Relațiile cu tine și cu cei din jur se vor îmbunătăți;
 Vei învăța lucruri noi;
 Te vei adapta mai ușor la schimbări, iar dezvoltarea personala te va ajută să ieși din
zona de confort și să faci mai des activități spontane.
(https://cariera.ejobs.ro/dezvoltarea-personala-cum-iti-influenteaza-viata-profesionala/).

7
D. CUM ÎNCEPEM DEZVOLTAREA PERSONALĂ?

a. SCHIMBA-TI PAREREA DESPRE ESEC.


Întotdeauna este o cale de a ajunge acolo unde vrem să ajungem. Problema reala de
fapt este FRICA. Frica este principalul dușman al încrederii în sine.

“Napoleon Hill in cartea sa ,, Despre succes”, vorbeste despre cele 6 frici primare:

 Frica de critica;
 Frica de boala;
 Frica de saracie;
 Frica de batranete;
 Frica de a pierde iubirea cuiva (gelozia);
 Frica de moarte” [ CITATION Nap131 \l 1033 ]
b. FII SERIOS CU CEEA CE ÎȚI DOREȘTI CU ADEVARAT
Frica de eșec nu este singurul motiv pentru care iti spui: ,,nu este timpul acum”. Când
scopul este clar stabilit și ești de acord cu cantitatea de energie pe care trebuie să o investești
în atingerea scopului, atunci lucrurile par mai clare, iar tu vei deveni sageata care își atinge
ținta.
c. PLANUL DE ACTIUNE ÎMPĂRȚIT ÎN PAȘI MICI.
După ce stabilești destinația, este bine să împarți planul de actiune in pasi mici.
d. IDENTIFICA RESURSELE NECESARE.
Dacă ai stabilit cee ce vrei și știi sigur care sunt pasii necesari, acum este timpul sa-ti
stabilesti resursele de care ai nevoie in atingerea scopului tau.
(http://acces.chimie.upb.ro/doc/manual-dezvoltare-personala.pdf)

E. MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Dezvoltare personală este aceea dorință prin care individul își urmarește să progreseze
și este dispus să aloce timpul și energia necesară pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Unele
dintre lucrurile pe care ni le dorim cu toții includ: îmbunătățirea calității vieții noastre,
realizarea mai multor, devenirea de oameni mai buni și încercarea de a fi o versiune mai bună
a noastră. Aceste obiective pot fi împărțite în două mari categorii:

8
A. Obiective de profesionale
 Construiți și îmbunătățiți relațiile profesionale
 Îmbunătățirea abilităților dvs. de gestionare a timpului
 Îmbunătățește-ți inteligența emoțională
 Găsiți noi provocări
 Dezvoltați un spirit de creștere
 Învață cum să îi motivezi pe alții

B. Obiective personale

 Bucurați-vă de viață mai mult, luând-o mai puțin în serios


 Fii proactiv
 Practicați răbdarea
 Spune „la revedere” persoanelor toxice
 Acceptă-ți realitatea
 Nu lăsa trecutul tău să-ți definească viitorul
 Deveniți ascultător activ

F. CE ESTE PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALA ȘI CE


CONȚINE ACESTA

Planul de dezvoltare personală este un cadru structurat ce poate fi utilizat la:


- Conștientizarea abilităților deținute până în prezent;
- Identificarea abilităților necesare în atingerea scopului dorit;
- Înțelegerea a ceea se dorește și a modalităților de atingere a scopului propus;
- Elaborarea unui CV;
- Pregătirea unui interviu în vederea obținerii unui loc de muncă;
- Elaborarea unei strategii de brand personal.
Scopul principal al unui PDP (Planul de dezvoltare personală) este de a
îmbunătăţi capacitatea unui individ de a înţelege ce şi cum învaţă, să ofere
oportunitatea unui proces planificat de învăţare şi să îşi asume responsabilitatea

9
procesului de învăţare individual. (http://acces.chimie.upb.ro/doc/manual-dezvoltare-
personala.pdf)

Ce conține planul de dezvoltare personală?


- Autoevaluarea se realizează în prima etapă. Se identifică nemulțumiri avute, ce
se dorește să mai învețe și care sunt cele mai importante lucruri pe care le dorește să
le îmbunătățească.
- Setează direcțiile! Se pun pe hârtie, se analizează timpul disponibil pe care îl
are pentru îmbunătățirea situației. Se selectează pe cele mai importante pe care le
consideră o prioritate și fără de care nu pote continua evoluția.
- Treci la deadline-uri! În această etapă trebuie să fie cât mai realist și să nu ai
așteptări mult prea mari.
- Nu uita să te relaxezi! Calitatea timpului liber face parte tot din dezvoltarea
personala.
- Găsește-ți modele! Se spune că oricine trece prin viața noastră ne lasă câte o
lecție, plăcută sau mai puțin plăcută, dar din care poți învăța foarte multe.
- Depășește-ți limitele și treci peste frici! Conștientizează-ți temerile și încearcă
să le depășești, doar așa vei deveni funcțional 100%, te vei simți util și vei ști că
locul tău e exact acela în care ești acum. (https://cariera.ejobs.ro/dezvoltarea-
personala-cum-iti-influenteaza-viata-profesionala/)

G.PAȘI DE URMAT ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ

1. Dezvoltarea unei viziuni personale

Dezvoltarea personală poate părea a fi ceva foarte simplu șidistractiv. Cu toate acestea,
majoritatea dintre noi consideră că este mai ușor să ne motivăm să învățăm și să îmbunătățim
dacă avem un scop în acest sens. Dezvoltarea viziunii personale reprezintă, o idee clară
despre locul în care se dorește individul să se afle în câteva luni sau ani.

2. Planificarea dezvoltării personale

După ce este stabilit obiectivul, se poate începe cu planificarea drumul ce trebuie


parcurs pentru a ajunge la îndeplinirea lui. Elaborarea unui plan de dezvoltare personală nu
este esențială, dar face procesul de planificare mai realist.
10
3. Începerea procesului de îmbunătățire

Există o serie de moduri diferite în care se poate învăța și dezvolta persoana.

4. Înregistrarea dezvoltării personale

O idee bună este să se țină o evidență a dezvoltării personale. Notând evoluțiile cheie
ale învățării și dezvoltării și când apar aceste, astfel persoana poate reflecta asupra succeselor
avute anterior. Această reflecție are un rol important în motivarea și identificareaa mai multor
abilități în viitor.

5. Revizuirea planurilor de dezvoltare personală

Pentru o învățare mai eficientă, este important să se reflecte aspra experienței


personale și să se ia în considerare ceea ce a învățat din ea. Analizarea periodică a
planurilorde dezvoltare personală și a activităților de dezvoltare oferăposibilitatea de a
observa ceea ce ați învățat din ceea ce ați făcut. De asemenea, vă va asigura că activitățile
dumneavoastră vor continua să vă orienteze către obiectivele
propuse(https://www.skillsyouneed.com/ ).

H.FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Formarea şi dezvoltarea profesională face trimitere la diferite concepte şi la definiţii


oarecum diferite. Astfel, după R. Mathias şi H. J. Jackson (1994), pregătirea profesională este
un proces de instruire pe parcursul căruia candidaţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice
necesare desfăşurării activităţii lor curente, în timp de dezvoltarea profesională ar fi un proces
mai complex, care are ca obiectiv însuşirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare atât
poziţiei actuale, cât şi celei viitoare (anticiparea profesională). Prin formarea profesională se
urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi, în timp ce prin perfecţionare profesională se
urmăreşte îmbunătăţirea capacităţilor existente, aceasta din urmă fiind văzută uneori ca un
stadiu în formarea profesională, cel al acumulării de cunoştinţe profesionale suplimentare
formării de bază

(https://www.academia.edu/7983090/Formarea_si_dezvoltarea_profesionala_-
_Ticu_Constantin).

Unii autori definesc formarea ca fiind un ansamblu de acţiuni care determină ca


oamenii şi grupurile să-şi realizeze cu competenţă cerinţele funcţiilor lor actuale, în acest caz

11
conceptul central fiind cel de competenţă (Boghaty, 2002). Din această perspectivă
competenţa presupune existenţa şi probarea următoarelor constituente
(https://www.academia.edu/7983090/Formarea_si_dezvoltarea_profesionala_-
_Ticu_Constantin):

▪ un volum de cunoştinţe deja dobândite, în concordanţă cu natura sarcinilor ce urmează a


fi îndeplinite în cadrul profesiei /postului respectiv;

▪ experienţă practică de rezolvare a sarcinilor, prin activitate concretă realizată în condiţii


de muncă reale;

▪ un set de aptitudini de a realiza la un nivel corespunzător sarcinile solicitate în cadrul


profesiei /postului;

▪ un ansamblu de atitudini conducând spre mobilizarea persoanei în sensul realizării


eficiente a sarcinilor solicitate.

12
Aplicații

1. Exerciții teoretice: (individuale)

• Ce reprezintă abilitățile din punctul vostru de vedere? Dar competențele?


• Ce credeți că este dezvoltarea personală?
• Ce credeți că reprezintă dezvoltarea personală?

2. Exerciții practice:

Harta inimii (exercițiu în grup)

Se desenează o inimă şi se împarte în 4 cadrane. Fiecare cadran va fi completat după


cum urmează:

• scrie trei calităţi ale persoanelor tale preferate.


• scrie trei lucruri din viaţa ta pe care ţi-ar plăcea să le schimbi.
• scrie trei lucruri pe care le faci bine.
• scrie trei cuvinte care ţi-ar plăcea să fie spuse despre tine.

„Apoi se formează grupuri de lucru de 4-5 persoane şi se discută conţinutul fişelor cu


inima fiecăruia. La final se va răspunde la întrebări precum:

• Ce aţi învăţat despre voi înşivă?


• V-a surprins vreun răspuns de pe vreun formular?
• Aţi descoperit ceva nou despre cei din grupul vostru?

3. Roluri personale (exercițiu individual)

Se lucrează pe fişe, fiecare persoană notând toate rolurile pe care le are (de elev,
fiu/fiică, nepot/nepoată, prieten/ă, etc.). În dreptul fiecărui rol va trebui să identifice calităţile
personale în raport cu acel rol (ex: ca prieten sunt devotat, de încredere). Apoi au loc discuţii
căutând să se obţină cât mai multe exemple care definesc respectivele calităţi.

13
BIBLIOGRAFIE:
1. Napoleon Hill, Despre succes, Ed. Curtea Veche, București, 2013
2. Stephen R. Covey, Eficiența in 7 trepte sau un abecedar al înțelepciunii, Editura
ALLFA, 2002
3. http://acces.chimie.upb.ro/doc/manual-dezvoltare-personala.pdf accesat la data de 18
martie, ora 10:48

4. https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ce-inseamna-dezvoltarea-personala-conceptul-
neinteles-deplin-romania-chiar-perioada-socialista-existat-lucrari-vizand-auto-
educarea-1_58a5b03c5ab6550cb8870d62/index.htmlaccesat la data de 15 martie, ora
18:45

5. https://cariera.ejobs.ro/dezvoltarea-personala-cum-iti-influenteaza-viata-
profesionala/accesat la data de 16 martie, ora 15:28

6. https://www.academia.edu/7983090/Formarea_si_dezvoltarea_profesionala_-
_Ticu_Constantinaccesat la data de 17 martie, ora 10:14

7. https://www.academia.edu/8991052/Categorii_de_competente accesat la data de 18


martie 2020, ora 09:25
8. https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1993_hos_18_1_2887?q=competences
accesat la data de 18 martie, ora 09:56
9. https://www.persee.fr/docAsPDF/dsedu_1296-2104_2007_num_18_1_1114.pdf
accesat la data de 16 martie 2020, ora 10:35
10. https://www.semanticscholar.org/paper/Models-of-Competence-in-Solving-Physics-
Problems-Larkin-McDermott/9aa7356b07a17a34a2e372e2f380e7503febdada accesat
la data de 16 martie 2020, ora 10:49
11. https://www.skillsyouneed.com/ accesat la data de 17 martie 2020, ora 19.42
12. https://www.stiri.ong/library/files/1._dezvoltarea_abilitatilor_de_viata_-
_curriculum_optional.pdf accesat la data de 16 martie 2020, ora 10:27

14

S-ar putea să vă placă și