Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor: Student Abel David BEṢLIU


Programul de studii: Autovehicule Rutiere
Grupa: LF1181

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN,


Dr. ing. Eugen BUTILĂ

1
2020
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor: Student Abel David BEṢLIU


Grupa:LF1181

Coordonatori:Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN


Dr. ing. Eugen BUTILĂ

2
2020
CUPRINS

Introducere ............................................................................................................................ 4

A. MEMORIUL JUSTIFICATIV .......................................................................................... 5

1. Tematica şi schema structural-constructivă ........................................................................ 9


1.1. Tematica şi specificaţii de proiectare ........................................................................ 9
1.2. Schema structural-constructivă ............................................................................... 10
2. Proiectarea elementelor şi legăturilor ................................................................................ 13
2.1. Proiectarea elementului 1 (cârligul de remorcare)................................................... 13
2.2. Proiectarea elementului 4 (tirantul superior) ........................................................... 15
2.3. Proiectarea legăturii 1-4 (asamblare filetată)........................................................... 18
2.4. Proiectarea elementelor 5 şi 6 (coloana superioară şi corp coloană superioară) ....... 20
2.5. Proiectarea legăturii 4-5 (îmbinare sudată) ............................................................. 23
2.6. Proiectarea legăturilor 5-6 ...................................................................................... 24
2.6.1 Proiectarea legăturii 5-6, asamblare ţeavă-ţeavă pătrată ................................. 24
2.6.2 Proiectarea legăturii 5-6, asamblare prin bolţ ................................................. 26
2.7. Proiectarea elementelor 7 şi 8 (tirant inferior şi corp tirant inferior) ............................
2.8. Proiectarea legăturii 6-7 (îmbinare sudată) .................................................................
2.9. Proiectarea legăturilor 7-8
2.9.1 Proiectarea legăturii 7-8, ţeavă-ţeavă pătrată .....................................................
2.9.2 Proiectarea legăturii 7-8, asamblare prin bolţ .....................................................
2.10. Proiectarea elementelor 11 şi 12/12’ (bara centrală şi coloana stânga/dreapta) ............
2.11. Proiectarea legăturilor 8-9 şi 10-11 (îmbinări sudate) .................................................
2.12. Proiectarea legăturii 9-10 (asamblare prin şuruburi) ...................................................
2.13. Proiectarea legăturilor 11-12/12’ ................................................................................
2.13.1 Proiectarea legăturii 11-12/12’, ţeavă-ţeavă pătrată...........................................
2.13.2 Proiectarea legăturii 11-12/12’, asamblare prin bolţ ..........................................
2.14. Proiectarea elementului 13/13’ (tirant stânga/dreapta) ................................................
2.15. Proiectarea legăturii 12-13/12’-13’ (îmbinare sudată) .................................................
2.16. Proiectarea elementului 3/3’ (suport stânga/dreapta)...................................................
2.17. Proiectarea legăturii 13-3/13’-3’ (asamblare prin şuruburi) .........................................

Bibliogarafie ............................................................................................................................

B. ANEXE ..............................................................................................................................

Desen de ansamblu AutoCAD (vedere, secțiune principală și secţiuni parţiale) (la scara 1:1).
Desen de execuţie cârlig de remorcare AutoCAD (la scara 1:1).
Desen de execuţie subansamblu sudat S4AutoCAD (elementele 10 şi 11 sudate) (la scara 1:1).
Formatele de desen AutoCAD se vor salava in 2002.

3
INTRODUCERE

Scopul proiectului de an la disciplina Organe de maşini este să dezvolte abilităţile


practice ale studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa
materialelor, tehnologia materialelor şi reprezentare grafică în decursul anilor I şi II, precum
şi modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza
algoritmilor, metodelor specifice şi programelor din domeniu.

Cârligul de remorcare este un dispozitiv de mare ajutor cu care putem tracta diverse
remorci,platforme,rulote.Pe lânga funcṭia de tractare,cârligul are si rol de protecṭie ȋn cazul
unor tamponari.Ȋn acest proiect se prezintă un cârlig universal ce poate fi ataşat la o gama
variată de autovehicule,la acesta putându-se regla atât ȋnalṭimea cât si prinderea de şasiu.

Ȋn construirea cârligului se vor folosi materiale de calitate bună astfel ȋncât să se respecte
prevederile internaṭionale de siguranṭă şi protecṭie.

Autorul,Besliu Abel David

4
MEMORIUL JUSTIFICATIV

5
1. TEMATICA ŞI SCHEMA STRUCTURAL -
CONSTRUCTIVĂ

1.1 TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Tema de proiectare a unui produs este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o


înşiruire de date, cerinţe şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele
impuse viitorului produs.
În cazul proiectului de an nr. 1 tema de proiectare, pornind de la necesitatea unor
dispozitive de remorcare auto modulare adaptabile pentru diverse situaţii practice presupune
concepţia şi dimensionarea unui dispozitiv de remorcare cu funcţia globală de legare şi
tractare a miniremorcilor şi rulotelor de autovehiculele de capacitate mică (fig. 1.1).
Dezvoltarea acestui produs este cerută de inexistenţa unor produse similare care, pe
de-o parte, să poată fi folosite pentru mai multe tipuri de autovehicule, remorci şi rulote şi pe
de altă parte, să includă componente tipizate (şuruburi, bolţuri şaibe) existente la preţuri
reduse şi performanţe ridicate. Astfel, se preconizează că noul produs executat în serii mari de
producţie poate fi competitiv şi din punct de vedere economic.
Dispozitivul de remorcare ca sistem mecanic demontabil, fără mişcări relative între
elemente, are ca parametrii de intrare, forţele de interacţiune din cadrul cuplei sferice de
remorcare, şi ca parametrii de ieşire, forţele şi momentele din asamblările dispozitivului cu
lonjeroanele şasiului.
Pe lângă funcţia principală de transmitere a sarcinilor de la intrarea I la ieşirea E (fig.
1.1) materializată de cele două asamblări cu lonjeroanele şasiului autovehiculului, pentru noul
produs se urmăreşte şi îndeplinirea următoarelor funcţii auxiliare: respectarea prevederilor de
interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu; respectarea condiţiilor de protecţie a
omului şi mediului; diminuarea distrugerilor care ar putea apărea la coliziuni.
Pentru proiectarea de ansamblu a dispozitivului de remorcare (fig. 1.2) se impune
personalizarea listei de specificaţii cu următoarele cerinţe principale:
a. Forţele exterioare: FX , FY , FZ [N].
b. Tipul sarcinii: statică sau variabilă.
c. Restricţii dimnesionale x1>0, x2<0, x3 <0; y1 > 0; z1 < 0 sau z1 > 0, z2 > 0 (fig.
1.2).
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, caracteristicile mediului în care
funcționează.
e. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea.
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea
materialelor, protecţia vieţii.

Fig. 1.1 – Vedere generală a unui dispozitiv de remorcare integrat


9
În tabelul 1.1 se prezintă valorile parametrilor fizici şi geometrici impuse pentru o
situaţie practică cerută.

Tab. 1.1 Valorile parametrilor fizici şi geometrici


Forţele exterioare [N] Coordonatele punctelor impuse [mm]
FX FY FZ X1 X2 X3 Y1 Z1 Z2
2650 350 850 90 -350 -550 450 250 250

1.2 SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ


Din punct de vedere constructiv, dispozitivul de remorcare formează un ansamblu
compus din subansamble şi elemente constructive, identificabile cu uşurinţă în schema
structural-constructivă din fig. 1.3. Ansamblul asociat interacţionează cu remorca prin
intermediul unei cuple sferice prin elementul 1 (fig. 1.4) şi cu lonjeroanele şasiului
autovehiculului prin asamblări cu şuruburi cu elementul 3.
Subansamblele sunt structuri independente, care se evidenţiază printr-un grup compact
compus, în configuraţie minimală, din cel puţin două elemente constructive sau din alte
subansamble şi elemente constructive, în interacţiune permanentă, formate ţinându-se cont, cu
precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de exploatare . În cazul dispozitivului de
remorcare din fig. 1.2 s-au definit subansamble având la bază structurile compacte obţinute
prin sudare. În figura 1.3 se prezintă, la general, structura constructivă şi o schema structural-
constructivă a dispozitivului de remorcare cu intrarea I, materializată printr-o cuplă
(articulaţie) sferică, şi ieşirea E, materializată printr-o asamblare cu şuruburi montate cu joc
cu un suport fixat pe lonjeroanele şasiului. Ansamblul dispozitivului de remorcare conţine
elementele 1 şi 3 ce formează legăturile de intrare/ieşire şi subansamblele S1, S2 … S5/S5’
formate din câte două elemente sudate. În schema structurală nu se evidenţiază elementele de

Fig. 1.2 – Parametrii fizici şi geometrici impuşi


10
a

c
Fig. 1.3 – Structura constructivă a dispozitivului de remorcare: a – integrată; b –
explodată; c – schema bloc
asamblare (bolţuri, şuruburi, şaibe) care se vor defini şi dimensiona odată cu proiectarea
legăturilor şi se vor evidenţia în desenul de ansamblu.

În tab. 1.2 se evidenţiază subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare precizându-


se tipul, denumirea şi subcapitolul în care se va trata proiectarea acestora. În tab. 1.3 se
evidenţiază legăturile nedemontabile (îmbinări sudate) şi demontabile (asamblări filetate, prin
bolţ, prin şuruburi) care urmează să fie proiectate in continuare.

11
Tab. 1.2 Subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare
Nr. Codul Codul Tratare în
Tipul Denumirea
crt. subans. elem. subcap.
1 A1 1 Coloană Cârlig de remorcare
2 4 Tirant Tirant superior
S1
3 5 Coloană Coloană de remorcare
4 6 Corp Corp coloană
S2
5 7 Tirant Tirant inferior
6 8 Corp Corp tirant inferior
S3
7 9 Flanşă Flanşă faţă
8 10 Flanşă Flanşă spate
S4
9 11 Bară Bară centrală
10 12 (12’) Coloană Coloană stânga/dreapta
S5
11 13(13’) Tirant Tirant stânga/dreapta
12 A1 2 (2’) Suport Suport stânga/dreapta
13 A1 3 (3’) Bară Tirant de rigidizare stânga/dreapta

Tab. 1.3 Legăturile elementelor dispozitivului de remorcare


Nr. Tratare în
Codul Tipul Denumirea
crt. subcap.
1 I Demontabilă Asamblare sferică
2 1-4 (1-S1) Demontabilă Asamblare filetată
3 4-5 Nedemontabilă Îmbinare sudată
4 5-6 (S1-S2) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
5 6-7 Nedemontabilă Îmbinare sudată
6 7-8 (S2-S3) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
7 8-9 Nedemontabilă Îmbinare sudată
8 9-10 (S3-S4) Demontabilă Asamblare cu şuruburi
9 10-11 Nedemontabilă Îmbinare sudată
10 11-12 (S3-S4) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
11 12-13 Nedemontabilă Îmbinare sudată
12 13-2 Demontabilă Asamblare cu şuruburi
13 13-3 Demontabilă Asamblare cu şurub
14 2-3 Demontabilă Asamblare cu şurub
15 E Demontabilă Asamblare cu şuruburi

12
2. PROIECTAREA ELEMENTELOR ŞI
LEGĂTURILOR

2.1 PROIECTAREA ELEMENTULUI 1 (CÂRLIGUL DE


REMORCARE

I. Date de proiectare
Să se proiecteze cârligul de remorcare, poziția 1 din fig. 1 cu functia principală de
transmitere a sarcinilor FX, FY, FZ de la o cuplă de remorcare, pozitia 2, la elementul 4 din
componenta dispozitivului de remorcare cu luarea in considerare a următoarelor specificatii
impuse:
a. Forțele exterioare: FX = 2650 N, FY = 350 N, FZ = 850 N; se calculează forța
transversala, 𝐹𝑡 = √𝐹𝑋2 + 𝐹𝑌2 = 2673,013 N.
b. Tipul sarcinii: statica
c. Condiții de funcționare: temperatura, T= -300C...400C; mediu de lucru cu
umezeală avansată;
d. Condiții constructive: interschimbabilitate cu sistemele de cuplare existente
e. Condiții de ecologie: utilizarea de materiale si tehnologii eco, reciclarea
materialelor, protectia vietii.

Fig. 2.1.1. Schema functional constructiva a elementelor de tip cârlig de


remorcare cu sferă drept

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice si tehnologice


Deoarece cârligul de remorcare cu sferă drept este o piesa importantă in componența
dispozitivului se adoptă, oțel de calitate, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2) cu
σ02=360MPa si σr=610 MPa.
III. Adoptarea formelor constructive

Fig. 2.1.2. Parametrii geometrici funcționali și constructivi

- Pentru asigurarea celor trei mișcări de rotație la unghiuri de rotire de 300 se


impune ca unghiul determinat de intersecția sferei cu tija cârligului să fie
aprox. 100...150;
- diametrul sferei, Rs, se adoptă în functie de sarcina de tractare Fx astfel:
FX=2650N = 3,5kN, Ds= 58,7375 mm, pentru FX > 2kN;
Se adopta DS=58.7375 mm
- diametrul tijei, D se determina cu relația, D = sin200 Ds; D = sin200
58,7375 = 20,089; se adoptă D = 21mm. l3 = 0,5D = 10,5 mm

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare

Fig. 2.1.3. Modelul de calcul


Date cunoscute:
-despre incărcare: Ft=2673,013 N; Fz=850 N.
-despre forme si dimensiuni: bară circulară cu diametrul D=21mm.
𝜎
-despre material: σ02=360 MPa; c=3...4; σat= 𝐶𝑂𝐿 = 80 … 100 [𝑀𝑃𝑎]
Relații de calcul:
-eforturi in secțiunea critică: N= Fz=850 N; Mi= Ft ∙l
-condiția de rezistență la tracțiune și încovoiere în secțiunea critica A-B ( in pc. B cele
două tensiuni au același sens).
𝑁 𝑀𝑖 𝐹𝑍 𝐹𝑡 ∙ 𝑙
𝜎𝑚𝑎𝑥𝐵 = 𝜎𝑡 + 𝜎𝑡 = + = 2 + ≤ 𝜎𝑎𝑡 (1)
𝐴 𝑊𝑧 𝜋𝐷 𝜋𝐷 3
4 32
-dimensionare, din relația (1) se determină lungimea:
𝜋𝐷3 𝜎𝑎𝑡 𝐷 𝐹𝑍
𝑙= − ⋅ = 39,96 𝑚𝑚
32𝐹𝑡 8 𝐹𝑡
În care s-a considerat: D=21 mm, σat=120MPa, Ft=2673,013N și Fz=850N. Se adoptă:
l=41mm

14
V. Proiectarea formei tehnologice
Adoptarea parametrilor tehnologici și de reprezentare
-ca urmare a calculelor tirantului 4 se obține grosimea acestuia, h=15mm și
ținând cont de înălțimea piuliței, m=13 mm și grosimea șaibei plate h=2,5 mm și a șaibei
Grower g=3,5mm se adoptă l2=40mm și l1=30 mm;
- prelucrarea cârligului de remorcare cu sferă drept se poate face prin
strunjire;
- calitatea suprafeţelor Ra = 6,3 µm; calitatea suprafeţei sferice,
deoarece această formează împreună cu cupla de agăţare o articulaţie sferică, se
adoptă Ra = 3,2 µm;
-pentru facilitarea prelucrării se practică găuri de centrare A2.5;
-deoarece elementul funcționează în mediu corosiv și pentru a se asigura
calitatea suprafeței pe toată perioada de funcționare se va realiza protecția prin cromare.

2.2 PROIECTAREA ELEMENTULUI 4 (TIRANTUL


SUPERIOR)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze tirantul superior, poziţia 4 din fig. 2.2.1 cu funcţia principală de
transmitere a sarcinilor FX, FY şi FZ de la cârligul de remorcare drept cu sferă, poziţia 2, la
suportul 5 cu luarea în considerare a următoarelor specificaţii impuse:
a. forţele exterioare: FX = 2650 N, FY = 350, FZ = 850 N, acţionează la distanţa L1 =
51,5mm; se calculează momentele în centrul găurii de trecere: M X4 = FY L1 =
18025Nmm, MY4 = FX L1 = 136475 Nmm;
b. tipul sarcinii: statică;
c. restricţii dimensionale: D1 = 21 mm; b > d2 = 28 mm; L2 = 90 mm;
d. condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu
umezeală avansată;
e. Condiţii constructive: material sudabil;
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.
II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece tirantul este o piesă care se va suda se adoptă, conform SR EN 10025-2 (STAS

a 15 b
Fig. 2.2.1 – Schema de încărcare: a – exterioară la nivelul dispozitivului;
b – exterioară, redusă la nivelul elementului 4
Fig. 2.2.2 – Parametri geometrici Fig. 2.2.3 – Modelul de calcul

500/2), oţel S235 cu 02 = 235 MPa şi r = 360 MPa.


III. Adoptarea formelor constructive
În vederea creşterii eficienţei economice se adopta semifabricat de tip oţel lat (platbandă)
cu dimensiunile b şi h standard şi b/h ≈ 4 (fig. 2.2.2).
IV. Schema de calcul, dimensionare şi verificare
Pentru dimensionare se adoptă modelul din fig. 2.2.3 cu următoarele ipoteze de calcul:
- modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, cu secţiune dreptunghiulară –solicitată la
tracţiune de forţa FX; la încovoiere oblică de sarcinile FZ, FY şi MY4; la torsiune de
momentul MX4; la forfecare de forţele FZ şi FY;
- elementele 4 şi 5 sunt asamblate prin sudare şi pentru calcul de dimensionare a tirantului
4 se consideră că acesta este încastrat în centrul cordonului de sudură şi secţiunea critică,
A-A este dreptunghiulară cu dimensiunile b şi h;
- deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de
complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare
solicitarea principală de încovoiere dată de forţa FZ şi momentul MY4; după determinarea
dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu
pachetul MDESIGN (etapa VI).
Din condiţia de rezistenţă la solicitarea de încovoiere în planul XZ se determină grosimea
h cu relaţia [ Mogan, 2012],

3 3 Mî max
h= √ = 17,002 mm,
2 σaî

în care, s-a considerat, Mî max = 212975 Nmm şi σaî = 65 MPa. Ca urmare, ţinând cont că
b = 4h = 68,008 mm se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat) cu b = 80 mm şi
h=20mm.

16
V. Proiectarea formei tehnologice
Ţinând cont de parametrii geometrici definiţi în fig. 2.2.2 şi de rezultatele obţinute la
proiectarea asamblării cu filet 1-4 şi a îmbinării sudate, se adoptă: R = 40 mm, D1 = 18 mm,
L′2 =90 Prelucrarea elementului 4 presupune frezarea porţiuni de cap şi găurirea; calitatea
suprafeţelor prelucrate Ra = 12,5 µm.
VI. Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN
Din analiza rezultatelor obţinute în urma analizei cu MDESIGN a structurii elementului
proiectat (anexa 2.1) se observă că în secţiunea din încastrare tensiunile tangenţiale sunt
maxime. Tensiunea maximă de forfecare generată de forţa FZ în punctele P6 şi P2 (fig.
2.2.4,a) are valoarea 1,66 MPa şi se neglijează pentru calculul tensiunii echivalente.
Tensiunea maximă normală generată de forţa FX şi momentele MY ş MZ în punctul P1 (fig.
2.2.4,b,c,d; 2.2.4) are valoarea 23,95 MPa şi este mai mică decât tensiunea admisibilă care are
valoarea 65 MPa.

a b

c d
Fig. 2.2.4 – Distribuţii ale tensiunilor secţionale din încastrare: a – de forfecare
generate de forţa FZ; b – normale generate de FX; c – normale generate de momentul
MY; d – normale generate de momentul MZ

17
2.3 PROIECTAREA LEGĂTURII 1-4 (ASAMBLARE)

I. Date de proiectare

Fig. 2.3.1. Schema funcțional-constructivă

Specificații impuse:
a. Forțele exterioare: Fx = 2650 N; FY = 350 N; FZ = 850 N;
Ft = 2673,013 N.
b. Tipul sarcinii: statică.
c. Date despre asamblare: n=1, numarul de șuruburi.
d. Numărul suprafețelor de frecare: i=1.
e. Tipul asamblării: șurub montat cu joc.
f. Coeficientul de frecare dintre tablele asamblate: μ=0,25.
g. Condiții de functionare: T=-300C...400C.
h. Condiții constructive: interschimbabilitate.
i. Condiții ecologice: utilizarea de materiale și tehnologii eco,
reciclarea materialelor, protecția vieții.

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și tehnologiei


Porțiunea de șurub este corp comun cu corpul cârligului de remorcare cu sferă drept,
deci, materialul este oțel de calitate, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2).
III. Adoptarea formelor constructive

Fig. 2.3.2 Parametrii geometrici ai asamblării

Caracteristici si resticții funcționale și constructive:


-pentru asigurarea strângerii asamblării se utilizează o șaibă plată cu diametrul
exterior mai mare ca diametrul gulerului, d2.
Parametrii geometrici principali:

18
-diametrul nominal al filetului, d, din condiții de interschimbabilitate și
standardizare se adoptă filet metric.
-diametrul găurii de trecere, D1, se adoptă din standarde.

IV. Dimensionare și verificare

Fig. 2.3.3. Modelul de calcul a asamblării


Date cunoscute:
-despre încărcare: Ft=2673,013 N; FZ=850 N.
-despre asamblare: i=1; n=1; μ=0,25.
-despre material: σ02=360 MPa; c=3...4; σat=80...120MPa(se considera
σat=100MPa).
Relații de clacul:
-forța axială din șurub din condiția de transmitere a forței prin frecare:
𝐹𝑡 2673,013
𝐹𝑎ș−𝑡 = 𝛽 ⋅ = 1,3 ∙ = 13899,66 𝑁
𝜇∙𝑖∙𝑛 1 ⋅ 1 ⋅ 0,25
În care s-a considerat: β=1.3, Ft=2673,013N, µ=0,25, i=1, n=1.
-forța axială totală din șurub:
𝐹𝑎ș = 𝐹𝑎ș−𝑡 + 𝐹𝑍 = 14749,66 𝑁
În care s-a considerat: Faș-t = 13899,66 N, FZ = 850 N.
-din condiția de rezistență la tracțiune a tijei filetate:
𝐹𝑎ș
𝜎𝑡 = ≤ 𝜎𝑎𝑡
𝜋𝑑12
4
se determină diametrul interior al filetului
4𝐹
𝑑1𝑛𝑒𝑐 = √𝜋∙𝜎𝑎ș =13,70 mm
𝑎𝑡
d1=13,70 mm;d2=14,701 mm;d=16mm (M16);p=2 mm;D1=18 mm;
Unde: Faș=14749,66N, σat=100MPa.
-din condiția de rezistență la strivire a materialelor în zonele de contact dintre
elementele 4 și 1, respectiv 4 și șaiba plată, apare presiunea:
𝐹𝑎𝑠 𝐹𝑎ș
𝑝= =𝜋 ≤ 𝜎𝑎𝑠
𝐴𝑠 (𝑑 2
− 𝐷 2
)
4 2 1
se determină diametrul gulerului elementului 1, respectiv, diametrul exterior minim al șaibei
plate,
4𝐹𝑎ș
𝑑2 = √𝐷12 + = 25,24 𝑚𝑚
𝜋𝜎𝑎𝑠
Se adoptă d2=28mm.

19
În care s-a considerat: D1=18mm, Faș=14749,66N, σas=60MPa.

V. Proiectarea formei tehnologice

Fig. 2.3.4. Parametrii de reprezentare pe desen

-cotele privind lungimile s-au determinat ținând cont de grosimea piuliței


m=13mm, șaiba plată, șaiba Grower și elemental 4 care rezultă in urma
calculului acestuia.
-pentru a se facilita obținerea perpendicularității suprafeței frontale pe axa
piesei se adoptă raza de racordare R0,5.
-prelucrarea filetului se poate face prin așchiere
-calitatea suprafeței Rt=6,3μm.

2.4 PROIECTAREA ELEMENTELOR 5 ŞI 6 (COLOANA


SUPERIOARĂ ŞI CORP COLOANĂ SUPERIOARĂ)

I. Date de proiectare

Fig. 2.4.1. Schema funcțional-constructivă a elementului coloană superioară


Specificații impuse:
a. Forțele exterioare: Fx=2650 N; Fy=350 N; Fz=850 N; L1=51,5mm; L2=90mm;
L3=250mm; Mx5=Fy∙L1=18025N∙mm; My5=Fx∙L1+Fz∙L2=212975N∙mm;
Mz5=Fy∙L2=31500N∙mm.
b. Tipul sarcinii: statică.
c. Restricții dimensionale: se va utiliza semnifabricat din țeavă pătrată, pentru care
ținând cont că se îmbină prin sudare cu tirantul 4 de lățime b=80mm, deci, din
considerente de posibilitate a aplicării cordonului de sudura de colț, se impune ca
latura, h˂50mm.

20
II. Alegerea materialului
Deoarece suportul este o piesă care se va suda, se adoptă, oțel S235 conform SR
EN 10025-2 (STAS 500/2).

III. Adoptarea formei constructive

Fig. 2.4.2. Parametrii geometrici funcționali și constructivi

Adoptarea parametrilor geometrici funcționali și constructivi:


-se adoptă din considerente de greutate redusă semifabricat din țeavă pătrată.
-lungimea 𝐿,3 = 𝐿3 − ℎ = 250 − 20 = 230𝑚𝑚.

IV. Schemă de calcul, dimensionare și verificare

Fig. 2.4.3. Schema de calcul și diagramele de eforturi


Date cunoscute:
-despre forme si dimensiuni: țeavă pătrată cu h5˂70mm, 𝐿,3 = 230𝑚𝑚.
-despre încărcare: FX=2650 N; FY=350 N; FZ=850 N; MX5=18025 N∙mm;
MY5=212975 N∙mm; MZ5=31500 N∙mm.
-despre material: σ02=235MPa; c=1,5...2,5; σac=σ02/c=90...150MPa(se adoptă
σat=110MPa).
Relații de calcul:
-efort de încovoiere în secțiunea critică:
Mimax=My5+Fx∙L3=822475 N∙mm.
În care s-a considerat: My5=212975N∙mm, Fx∙L3=2650N ∙ 230mm=609500 N∙mm..
-condiția de rezistență la încovoiere în secțiunea critică:

21
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑚𝑎𝑥𝐴−𝐴 = 𝜎𝑖 = = 4
𝑊𝑧 ℎ5 (ℎ5 − 𝑡5 )4
12 − 12
ℎ5
2

-dimensionare:
𝑡 𝑡
= 0,005 … 0,15; = 0,1;
ℎ ℎ
6𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥
ℎ5 = = 50,42 𝑚𝑚
√ 𝑡 4
[1 − (1 − 5 ) ] ∙ 𝜎𝑎𝑡
ℎ5
t5=4,84 mm.
𝑡5
In care: Mima x= 822475 N∙mm, = 0,1, σat=110MPa.
ℎ5

Se adoptă semifabricat țeavă pătrată cu dimensiunile h5=60 mm; t5=6 mm; t6=6; h6=70 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici și reprezentare:
-diametrul găurii de bolț s-a determinat în urma calculului asamblării;
-numărul de găuri și deci cursa de reglare se va determina ținând cont
de încărcarea în gabaritul dispoitivului pentru a nu se depăși limita inferioară;
-rugozitatea de prelucrare Ra=6,3µm.

Fig. 2.4.4. Parametri tehnologici și de reprezentare

22
2.5 PROIECTAREA LEGĂTURII 4-5 (ÎMBINARE
SUDATĂ)
I. Date de proiectare

Fig. 2.5.1. Schema funcțional-constructivă a îmbinării sudate.


Specificații impuse:
a. Forțele exterioare: Fx=2650 N; Fy=350 N; Fz=850 N; L1=51,5mm; L2=90mm;
Mx5=18025 N∙mm; My5=136475N∙mm; Mz5=31500 N∙mm.
b. Tipul sarcinii: statică.
c. Date despre asamblare: tirantul este executat din platbandă b=80mm;
h=20mm; coloana 5 din țeavă pătrată cu dimensiunea h=60mm si grosimea
t=6mm.

II. Alegerea materialului


Elementele 4 si 5 formează un subansamblu sudat și, deci, pentru acestea s-a
ales material sudabil, oțel S235.
III. Alegerea formei constructive

Fig 2.5.2. Parametrii geometrici ai îmbinarii


Caracteristici și restricții funcționale și constructive:
-se impune asigurarea perpendicularității celor două elemente;
Parametrii geometrici principali:
-grosimea cordonului de sudura a este mai mică decât grosimea
peretelui țevii.
IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare
Date cunoscute:
-despre încărcare: Fx=2650 N; Fy=350 N;
-despre forme si dimensiuni: cordonul sudat are forma pătrat cu latura,
h=60mm.
-despre material: σ02=235MPa; σat=80MPa; τ=0,65σat=50MPa.
Relații de calcul:
-condiția de rezistență la forfecare a sudurii,
-tensiunile de forfecare datorate forțelor Fx și Fy:

𝐹𝑠 𝐹𝑥 𝐹𝑠 𝐹𝑦
𝜏𝑓𝑠𝐹𝑥 = = ; 𝜏𝑓𝑠𝐹𝑦 = = ≤ 𝜏𝑎𝑓𝑠
𝐴𝑠 4𝑎ℎ 𝐴𝑠 4𝑎ℎ

23
2 2
1
𝜏𝑓𝑠 = √𝜏𝑓𝑠𝐹 + 𝜏𝑓𝑠𝐹 = √𝐹 2 + 𝐹𝑦2 ≤ 𝜏𝑎𝑓𝑠
𝑥 𝑦 4𝑎ℎ 𝑥
Dimensionare sudură:
√𝐹𝑥2 + 𝐹𝑦2
𝑎= = 0,22𝑚𝑚
4ℎ ⋅ 𝜏𝑎𝑓𝑠
Unde: Fx=2650N, Fy=850N, h=60mm, τafs=50MPa.
Se adoptă, din considerente tehnologice, grosimea cordonului de sudură, a=2mm.

V. Proiectarea formei tehnologice

Fig. 2.5.4. Reprezentarea simplificată pe desen a îmbinarii


Recomandări pentru adoptarea parametrilor thenologici și de reprezentare:
-sudura se va realiza dupa contur închis;
-după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de
detensionare.

2.6 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 5-6

2.6.1 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6, ASAMBLARE


ŢEAVĂ-ŢEAVĂ PĂTRATĂ

I. Date de proiectare

Fig. 2.6.1. Schema functional-constructivă a asamblării (legăturii) țeavă-țeavă


pătrată

Specificații impuse:
a. Forțele exterioare: Fx=2650 N, Fy=350 N, Fz=850 N, L1=51,5mm, L2=90mm, L3=250
mm, Mx6=105525 N∙mm, My6=798975 N∙mm, Mz6=31500 N∙mm.
b. Tipul sarcinii: statică.
c. Date asamblare țeavă pătrată interioară cu dimensiunea h5=60mm și grosimea
t5=6mm.
II. Alegerea materialului
24
Elementele 5 și 6 sunt incluse în subansamble sudate și deci pentru acestea
s-a ales material sudabil, oțel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2).
III. Alegerea formei constructive

Fig. 2.6.2. Parametrii geometrici ai asamblării

Caracteristici și restricții funcționale și constructive:


-pentru asigurarea funcționării se impune realizarea contactului conform (pe
suprafețe mari) dintre țevile 5 și 6 care se realizează prin montajul cu joc al acestora.
Adoptarea parametrilor geometrici funcționali și constructivi:
-țeava pătrată interioară are dimensiunile h5=60mm, t5=6mm.

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare

Fig. 2.6.3.a
Schema și modelul de calcul a asamblării:a-schema incărcării; b-
distribuțiile presiunilor generate de sarcinile FX și MY6; c-distribuțiile presiunilor
generate de sarcinile FY și MX6; d-distribuțiile presiunilor generate de momentul
de răsucire MZ6
Date cunoscute:
-despre încărcare: Fx=2650 N, Fy=350N, Fz=850 N, Mx6=105525N∙mm,
My6=798975 N∙mm, Mz6=31500 N∙mm.
-despre forme și dimensiuni: dimensiunile alezajului pătrat,
H=h6=70mm, lungimea L=l6 cu valoare necunoscută; grosimea țevii interioare t 5=6mm și
respectiv exterioare t 6=6mm.
-despre materiale: σ02=235MPa; σas=60...80MPa(se adoptă
σas=60MPa); τaf=50...60MPa( se adoptă τaf=60MPa).

25
Condiția de rezistență la strivire a asamblării țevilor:
𝜎𝑚𝑎𝑥 = max(𝑝𝑚𝑎𝑥4/1 , 𝑝𝑚𝑎𝑥1/𝐼𝐼 ) = max(𝑝𝐹𝑥 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑦 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑧 , 𝑝𝐹𝑦 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑥 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑧
𝐹𝑥 12𝑀𝑦6 3𝑀𝑍6 𝐹𝑦 12𝑀𝑥6 3𝑀𝑍6
= max( + 2
+ ; + + ) ≤ 𝜎𝑎𝑠
𝐻⋅𝐿 𝐻⋅𝐿 𝐿 ⋅ 𝐻 𝐻 ⋅ 𝐿 𝐻 ⋅ 𝐿2 𝐿 ⋅ 𝐻2
2
Dimensionare asamblare (legătură) țeavă-țeavă:
σas∙H2L2-(FXH+3MZ6)L-12HMY6=0
σasH2L2-(FYH+3MZ6)L-12HMX6=0
294000L2-280000∙L-671139000=0
294000∙L2-119000∙L-88614000=0
𝐿′1 = 48,25𝑚𝑚
𝐿′′1 = 17,56𝑚𝑚
În care: H=60mm, σas=60MPa, Fx=3550N, Mz6=31500N∙mm, My6=798975N∙mm, Fy=350N,
Mx6=105525N∙mm.
Se adoptă: L=60mm.

V. Proiectarea formei tehnologice

Fig.2.6.4. Parametri tehnologici și constructivi

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici și de reprezentare:


-diametrul alezajului, D5=10mm se determină ca urmare a calculului
asamblării cu bolț.
-gaura de bolț se aplică la partea inferioară la distanta 1,5D 5.
-ajustajul gaură-bolț H12/h10.
-rugozitatea suprafețelor frontale Ra=6,3µm; rugozitatea alezajului
Ra=3,2µm.

2.6.2 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6, ASAMBLARE PRIN BOLŢ


I. Date de proiectare:

26
Fig. 2.6.5. Schema funcțional-constructivă a asamblării cu bolț cilindric a țevilor pătrate
concentrice
Specificații impuse:
a. Forțe exterioare: Fz=850 N;
b. Tipul sarcinii: statică;
c. Date despre asamblare: țeavă pătrată interioară are dimensiunea h5=60 mm și
grosimea t5=6 mm; țeava pătrată exterioară are dimensiunea h6=70 mm și
grosimea t6=6 mm.

II. Alegerea materialului


Pentru elementele 5 și 6 s-a ales material sudabil, oțel S235.
Bolțul se va executa din oțel pentru construcții mecanice, E295.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici și resticții funcționale și constructive:
-asamblarea cu bolț se poziționează la partea inferioară a ansamblului
țeavă-țeavă 5-6.
-se va realiza asamblare transversală prin ambii pereți ai țevilor.
Parametrii geometrici principali:
-D5- diametrul bolțului;
-b5- poziția găurii în țeava 5;
-b6-poziția găurii în țeava 6.

Fig. 2.6.6. Parametri geometrici ai asamblării

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare

Fig. 2.6.7. Schema de calcul a asamblarii

Date cunoscute:
-despre încărcare: Fz=850N.
-despre material: σ02=235MPa; σas=60...80MPa ( se adoptă
σas=60MPa); τaf=70MPa.
Relații de calcul:
Condiția de rezistență la strivire a asamblării cu bolț:

27
𝐹𝑧 𝐹𝑧
𝜎𝑚𝑎𝑥𝑏 = max(𝑝5 , 𝑝6 ) = max( ; ) ≤ 𝜎𝑎𝑠
0,8𝐷5 𝑡5 𝐷6 𝑡6

Dimensionare asamblare cu bolț:


𝐹𝑧 𝐹𝑧
𝐷5𝑛𝑒𝑐 = max ( ; ) = max(2,95; 2,36)
0,8𝜎𝑎𝑠 𝑡5 𝜎𝑎𝑠 𝑡6
Se adoptă: D5=10mm.
În care: Fz=850N, σas=60MPa, t5=6mm, t6=6mm.
Verificare bolț la forfecare:
𝑇 𝐹𝑧 4𝐹𝑧
𝜏𝑓 = = 2 = = 10,82 ≤ 80𝑀𝑃𝑎.
𝐴𝑓 𝜋𝐷5 𝜋𝐷52
4
În care s-a considerat: D5=10mm, Fz=850N.

V. Adoptarea formei tehnologice

Fig. 2.6.8. Parametrii de reprezentare

Fig. 2.6.9. Bolțuri si posibilități de asigurare

28
BIBLIOGRAFIE

1. Jula, A. ş.a. Organe de maşini, vol. I,II. Universitatea din Braşov, 1986, 1989.
2. Mogan, Gh. ş.a. Organe de maşini. Teorie-Proiectare-Aplicații, Ed Universității
Transilvania din Braşov, 2013 (format electronic).
3. Rădulescu, C. Organe de maşini, vol. I, II, III. Universitatea Transilvania din Braşov,
1985.
4. *** Culegere de norme şi extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente
ale maşinilor, vol. I. şi II. Universitatea din Braşov, 1984.

29
DESENE

30

S-ar putea să vă placă și