Sunteți pe pagina 1din 5

Sarcina 1: Diagnosticarea structurii organizatorice 1

Se dă următoarea organigramă.

Completaţi casetele goale cu elementele lipsă:

 director tehnic,
 birou desfacere
 serviciu contabilitate,
 director general,
 secţii,
 birou marketing.

Director general

Director Director Birou personal


Director tehnic
comercial economic salarizare

Birou mecano Birou


Birou marketing
-energetic contabilitate

birou proiectare birou Serviciu


cu noi produse aprovizionare contabilitate

birou calcul
Ateliere birou desfacere
salarii

birou import-
Sectii
export
Utilizând organigrama:

a) identificaţi trei relaţii de ierarhice şi trei relaţii de cooperare,


Relatii de ierarhie sunt : Director general- Director comercial
Director general – Director economic
Director general- Director tehnic
Relatii de cooperare sunt : Director comercial- Director economic
Director eonomic-Director tehnic
Birou de aprovizionare-birou import export
b) caracterizaţi relaţiile de cooperare ce se stabilesc între compartimente.
Relaţii de cooperare – stabilite între posturi sau compartimente
situate pe acelaşi nivel ierarhic;( adica prin alte cuvinte intre director
comercial si director economic pot fii relatii de cooperare prin transmiterea
documentelor de vindere sau de diferite decezi , deoarece au un scop comun
de a duce intreprinderea la un profit maxim )

Sarcina 2: Diagnosticarea structurii organizatorice 2


Se dau următoarele compartimente:

- director general,

- asistent manager,

- departament administrativ,

- director tehnic,

- director economico - financiar,

- director comercial,

- compartiment service,

- compartiment informatic,

- departament contabil,

- departament salarizare resurse-umane,

- compartiment financiar,

- departament marketing,

- departament aprovizionare,

- compartiment desfacere.

Realizaţi organigrama, având în vedere caracteristicile funcţiunilor


întreprinderii.
Director General

Director
Asistent Director
economico- Director tehnic
manager Comercial
financiar

Departament
compartiment Departament
salarizare
informatic Aprivizionare
resurse-umane

Departament compartiment Departament


contabil desfacere marketing

Compartiment departament
service administrativ

Compartiment
service
Sarcina 3 : Ce implicații poate genera disconcordanța dintre componentele de
bază ale postului?

Studiați și comentați ipostazele următoare:


-Sarcina poate fii prea simpla si pentru aceasta se cheltuie prea
Responsabilități multe puterii
Competențe
-Duce la pierdiere de timp
-Utilizare incorecta a responsabilitatilor
-
-
-
-
-
Sarcini -

-utilizarea incorecta a competentelor pot reduce calitatea indepliniri


Responsabilități sarcini
Competențe -Responsabilitatea constanta poate duce la o atmosfera negativa .
-
-
-
-
-
Sarcini -
-Efectuarea lucrului intr-o perioadaa mai indelungata
Responabilități -Sarcina poate fii indeplinita ne calitativ
-poate duce la un discomfort in colectiv cat si la persoana care nu
are destule competente
Sarcini
-
-
-
-
-
-
-
Competențe