Sunteți pe pagina 1din 43

--

NOTE DE CURS

ORGANIZAȚII ȘI RELAŢII
INTERNAŢIONALE

DREPT
ANUL II

1
CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE
DESPRE
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

I.1. Conceptul de relaţii internaţionale.


Relaţiile internaţionale constituie un domeniu academic, o ramură a ştiinţelor politice, care
studiază relaţiile dintre actorii statali din cadrul sistemului internaţional şi interacţiunile lor cu actori
non-statali (organizaţii interguvernamentale, organizaţii nonguvernamentale, corporaţii
internaţionale etc.).
Acest domeniu de studiu este unul interdisciplinar, cele mai importante contribuţii
provenind din ştiinţele politice, economie, geopolitică, studiile de securitate, istorie, filosofie, drept,
studii culturale. Principalele arii de cercetare înrudite domeniului relaţiilor internaţionale sunt:
economia politică internaţională, politica externă, studiile de securitate şi cercetările asupra păcii.
Sintagma relaţii internaţionale se referă la totalitatea interacţiunilor din cadrul sistemului
internaţional şi la domeniul de studiu care le cercetează.
In sens larg, relatiile internationale definesc legaturi, raporturi intre natiuni ca realitati
nemijlocite, care intra in contact intre ele, pe de o parte prin mijloace politice nestatale, precum si
profesionale (economice, sindicale, de tineret si femei, culturale, stiintifice etc.), iar pe de alta parte
prin intermediul structurilor, institutiilor si politicii statelor, guvernelor.
In sens restrans, relatiile internationale desemneaza raporturile dintre state, mai riguros
definite: relatii interstatale.
Într-o ierarhizare de tip didactic poate fi spus că termenul de politică externă care denumeşte
o parte a activităţii unui guvern, este parte a politicii internaţionale, care este la rândul ei e parte a
relaţiilor internaţionale. Prin politică internaţională se înţeleg relaţiile dintre două sau mai multe
state.
În mediul anglo-saxon pentru a denumi programe academice în domeniul relaţiilor
internaţionale se folosesc şi termenii de studii internaţionale (International Studies), politică
internaţională (International Politics) sau chiar afaceri internaţionale (International Affairs).
Relaţiile internaţionale se află, la ora actuală, în centrul atenţiei majorităţii cercetătorilor
politici, economici şi sociologici, considerându-se că problemele ce se află pe agenda discuţiilor pe
tărâm economic sau politic nu mai pot găsi răspuns decât printr-o abordare globală, care să vină în
întâmpinarea fenomenului însuşi ce poartă numele de globalizare.

I.2. Curente de gandire, teorii ale relatiilor internationale

Realismul
Realismul politic, are drept precursori pe Tucidide, ThomasHobbes si Machiaveli, in efortul
de interpretare a naturii umane si a relatiilor sociale. Politica, in ansamblu apare ca lupta pentru
putere si dominatie, ca activitate concurentiala si nu cooperativa, guvernata de interese si ambitii, nu
de idealuri nobile sau norme morale. Actiunea politica a statelor sau natiunilor este descrisa in mod
analog , ca actiune impulsionata de interesele ,,egoiste" si vointa de dominatie, desfasurata in cadrul
unor definitorii raporturi de forta.

2
In conceptia realistilor relatiile dintre state au loc in absenta unui guvern mondial ceea ce
inseamna ca sistemul international este anarhic, iar relatiile internationale pot fi cel mai bine intelese
prin descifrarea modului in care puterea este distribuita intre state. In ciuda egalitatii legale formale,
distributia inegala a puterii inseamna ca arena relatiilor internationale este o forma a ,,politicii de
putere" (power politics). Puterea este greu de masurat; distributia sa intre state se schimba in timp si
nu exista un consens al statelor cu privire la modul de a o distribui.
Conform acestor teorii actiunea politica nu poate niciodata sa se bazeze pe simpla respectare
a normelor si reglementarilor (internationale), din doua motive: intai , pentru ca statele isi decid
atitudinea politica pe baza distinctiei ,,dusman-prieten", si nu a normelor dreptului international,
astfel ca ele isi sprijina prietenii (aliatii) si cand sunt incalcate aceste norme, dupa cum combat
statele (percepute drept) inamice chiar daca acestea sunt aparate de normele respective; al doilea,
pentru ca suverane, in relatiile internationale sunt doar statele ce pot ,, decide asupra exceptiilor"
adica pot hotari cand se poate face exceptie de la normele recunoscute de drept
international(privilegiu ce revine de obicei marilor puteri). Cu alte cuvinte, dominatia internationala
revine marilor puteri, si nu dreptului international, tratatelor sau institutiilor internationale.
Relatiile internationale sunt prin urmare un domeniu al necesitatii (statele trebuie sa obtina
puterea pentru a supravietui intr-un mediu competitiv) si al continuitatii in timp.
Liberalismul
Liberalii considerind relatiile internationale ca o posibila sursa de progres si transformare
teleologica. Ei pun liberatea individuala mai presus de orice si considera ca statul se cuvine sa fie
oprit de la actiuni de natura a o submina. Pe plan intern, puterea statului liberal constitutional este
limitata de raspunderea sa democratica fata de proprii cetateni, de nevoia de a respecta cerintele
economiei de piata si normele de drept. Liberalii considera ca, in ciuda dificultatilor pe care le
presupune transferul acestor constrangeri la nivel international, ele trebuie instituite pentru a
promova stabilitatea atat in raporturile dintre statele suverane, cat si in interiorul acestora.
Ganditorii de seama ai liberalismului sustin ca razboiul este evitabil si ca un regim
permanent al pacii poate fi urmarit si realizat. O cale sigura este, in viziunea lor, raspindirea
democratiei in statele lumii si proiectarea principiilor ei pe plan international, unde sunt incorporate
in institutii internationale ca ONU. O a doua cale este instaurarea comertului liber, care conduce la o
interdependenta economica a statelor. Razboiul nu este endemic, este o maladie curabila, un
accident evitabil. Cauza razboaielor rezida in interesele de putere ale guvernelor nedemocratice si
cercurilor militariste, in instinctele agresive ale elitelor nereprezentative.
Teoriile critice/radicale
Ganditorii din acest curent sunt preocupati de sursele inegalitatii structurale, inerente
sistemului international, si de modalitatile in care acestea ar putea fi depasite. Inspirandu-se adesea
din gandirea traditionala marxista, dar nelimitandu-se la aceasta, ei pun in lumina modul in care
relatiile internationale fac posibile (si tind sa ascunda) inechitatile sistemului capitalist global. Acesti
ganditori isi exprima radicalismul in doua moduri: in primul rand, ei considera ca teoria si practica
nu sunt domenii separate si autonome de gandire si actiune. In al doile rand, isi exprima
nemultumirea fata de reformele internationale care se limiteaza la organizarea relatiilor dintre state,
mai ales cand se bazeaza pe capacitatea si pe vointa asa-numitelor ,,mari puteri".
Acestia considera ca atat realismul cat si liberalismul servesc mentinerii distributiei
elementare a puterii si a bunastarii. Ei afirma ca este necesara o reflectie critica privind conditiile

3
istorice care au condus la instaurarea inegalitatii, fortele materiale si ideologice care o sustin si
potentialul de a reforma radical sistemul in favoarea unei ordini mondiale mai drepte.
Teoria societatii internationale
Preocuparile autorilor importanti din aceasta sectiune se indreapta asupra notiunilor de drept
si moralitate care opereaza intre state. Ei ridica probleme centrale de teoria relatiilor internationale
pe care realistii si liberalii tind sa le neglijeze.
Termenul ,,societate internationala" inseamna ca, in ciuda absentei unei autoritati centrale,
statele adopta modele de conduita care se constiuie pe baza constrangerilor morale si legale si se
supun acestora. In acest caz, relatiile internationale nu pot fi intelese in mod adecvat ca manifestare
a politicii de putere (asa cum sustin realistii) si devine posibil sa nu fie necesara transformarea
radicala a ordinii internationale pentru a infaptui justitia si pacea globala (asa cum sustin radicalii).
Astfel, relatiile internationale pot fi privite ca pe o arena sociala unde competitorii - state suverane -
se relationeaza nu numai in calitate de concurenti la putere si bunastare, ci si ca detinatori ai unor
drepturi speciale, ai unor privilegii si obligatii.
Independenta si interdependenta in raporturile internationale
Interdependenta este efectul revolutiei stiintifice informationale de la mijlocul secolului XX
asupra comportamentului uman in relatiile interne si internationale, care leaga aceste relatii atat
de strans incat ele se integreaza, prin intermediul sinergiei, intr-un mediu ambiental superior si
diferit de insumarea lor totala.
Contradictia dintre suveranitate si interdependenta a preocupat in mod deosebit opinia
publica nationala si mondiala. Suveranitatea are doua aspecte: acestea sunt suveranitatea interna si
cea externa. Interdependenta le confera traiectorii separate dar le si leaga impreuna. Ea ameninta
suveranitatea externa a statului indiferent de marimea sau situarea lui geografica, constrangandu-l,
pe de o parte, sa-si coordoneze politicile si procesele de concepere a politicii in raport cu alte state,
si astfel sa imparta puterea cu acestea; iar pe de alta parte, prin penetrarea societatilor nationale, din
punct de vedere constitutional aflate sub jurisdictia statului respectiv, prin intermediul
transnatinalizarii economice, culturale(cunostinte si tehnologie) si politice care reprezinta motorul
interdependentei.
Suveranitate - principiu ce desemneaza instanta detinatoare de autoritate legitima; puterea exercitata
de stat (stabilirea de obiective politice) in limitele granitelor sale, fara interferente externe.
In societatea contemporana asistam la tendinta de restrangere a suveranitatii. Se considera ca
in locul suveranitatii traditionale este nevoie de realizarea unui echilibru intre guvernarea interna si
interdependenta regionala si mondiala. Progresele tehnice (ex. satelitii de observatie) creeaza situatii
in care natiunile pierd controlul asupra informatiei privind securitatea lor sau resursele proprii, ceea
ce aduce atingere suveranitatii. In ultimii ani au fost situatii in care s-a acceptat ideea ingerintei
umanitare in treburile interne ale unui stat si chiar dreptul de ingerinta si de interventie militara
din ,,motive umanitare".

I.3. Autorităţile statale cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale.


În fiecare stat, legislaţia internă, şi în primul rând dispoziţiile constituţionale, stabilesc
competenţele diferitelor instituţii în domeniul relaţiilor internaţionale. Legislaţia internă stabileşte
deci care sunt instituţiile şi persoanele care au calitatea de a acţiona în numele statelor, subiecte ale
dreptului internaţional.

4
Politica externă a fiecărui stat se desfăşoară pe două planuri, cel intern, de elaborare şi
aplicare a politicii externe şi pe plan internaţional, unde accentul este pus pe realizarea practică a
politicilor naţionale în funcţie şi de politicile altor state. Ca urmare, instituţiile care se ocupă de
relaţiile internaţionale pot fi clasificate în organisme interne şi externe ale relaţiilor internaţionale.
De obicei, în majoritatea statelor aceste competenţe sunt atribuite şefului statului
(preşedinte, rege, monarh) şi Ministerului Afacerilor Externe. Competenţele respective sunt
delimitate în funcţie de forma de guvernare existentă în fiecare ţară, potrivit legii interne. Există şi
alte organisme sau instituţii care pot îndeplini funcţii în domeniul relaţiilor internaţionale, cum ar fi
Primul Ministru şi în anumite limite şi alte ministere, în funcţie de natura cauzei desbătute, cum ar fi
ministerul apărării, transportului, culturii, sănătătii şi altele. De asemeena, unele activităţi în
domeniul politicii externe desfăşoară chiar şi biserica. De aici derivă denumirea de diplomaţie în
sutană.
Constituţia României, în textul art. 10 intitulat sugestiv Relaţii internaţionale, înscrie în
domeniul constituţional relaţiile internaţionale, menţionând că „România întreţine şi dezvoltă relaţii
paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe
celelalte norme general admise ale dreptului internaţional”.
Potrivit sistemului constituţional din România, au atribuţii în domeniul relaţiilor
internaţionale: Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul, în cadrul căruia organul de specialitate este
Ministerul Afacerilor Externe.
Acestea pot fi definite, în sens larg, ca fiind instituţiile interne cu atribuţii în domeniul
relaţiilor internaţionale în ţara noastră.
Separarea competenţelor între aceste organe depinde de tipul de organizare statală. În
România, care poate fi definită, în opinia noastră, ca o republică prezidenţială (preşedintele fiind
ales prin vot popular), intens parlamentarizată (date fiind limitările pe care Parlamentul le exercită
asupra funcţiilor şi atribuţiilor prezidenţiale), această alegere se reflectă şi în competenţele
referitoare la politica externă.

a. Parlamentul României.
Potrivit articolului 62 din Constituţie, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al
poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.” În procesul de revizuire, printr-un
amendament, s-a propus ca acest alineat să fie completat cu formularea: „care adoptă şi strategiile,
respectiv politicile de securitate naţională ale României”, propunere care nu a fost acceptată.
De asemenea, în noul text revizuit al Constituţiei s-a introdus un articol nou, articolul 75,
care prevede că proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor
acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative care decurg din aplicarea acestor tratate sau
acorduri, se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei deputaţilor, ca primă cameră sesizată, ceea ce,
potrivit noilor reglementări înseamnă că aceasta va fi Camera „specializată” în materia relaţiilor
internaţionale.
Potrivit art. 101, al. 1 din Constituţie, Parlamentul acceptă programul de guvernare al
Guvernului, care se referă atât la politica internă cât şi la cea externă. Aceste prevederi implică o
competenţă expresă pentru Parlament în materie internaţională, în special prin competenţa de a
ratifica tratatele internaţionale semnate de România, dar şi prin aprobarea programului de guvernare
şi a strategiei naţionale de apărare a ţării.

5
Problema care se pune este dacă aceste competenţe prevăzute în mod expres în Constituţie,
la care se adaugă şi cele referitoare la competenţa comisiilor reunite pentru afacerile externe de a da
avize consultative referitoare la numirea de ambasadori sunt suficiente pentru ca Parlamentul să fie
considerat unul din organismele de specialitate în domeniul diplomatic, mai ales că de multe ori se
fac referiri la „diplomaţia parlamentară”.
Pornind de la definiţiile date diplomaţiei, în care se subliniază ca una din funcţiile cele mai
importante ale activităţii diplomatice este funcţia de negociere şi ţinând seama de faptul că
Parlamentul nu are nici un fel de atribuţii în acest domeniu suntem de părere că el nu poate fi definit
ca un organ de politică externă, în sensul propriu al acestei noţiuni. Aceasta nu înseamnă însă că
acest „organ reprezentativ suprem al ţării” nu ar avea o activitate importantă în materie, date fiind
competenţele şi reprezentativitatea sa. În literatura de specialitate din România, unii autori prevăd
între funcţiile Parlamentului şi pe cea de „conducere a politicii externe”, sau de „determinare a
cadrului general al politicii externe”. În fapt, orientările generale ale politicii externe ale ţării sunt
prezentate spre aprobare parlamentului de către executiv, odată cu programul de guvernare.
Rolul în politica externă a Parlamentului a crescut pe măsură ce România s-a integrat şi se
integrează în structurile europene şi euro-atlantice care au Adunări Parlamentare (Consiliul Europei,
UE, NATO, Organizaţia de cooperare din zona Mării Negre). De asemenea, chiar dacă nu negociază
în timpul contactelor cu parlamentarii altor ţări, atunci când se întâlnesc, deputaţii şi senatorii
promovează politica externă a ţării.

b. Şeful statului.
Şeful statului poate fi un organ unipersonal (preşedinte, monarh) sau un organ colegial. Are
drept de reprezentare generală a statului în relaţiile internaţionale în mod tradiţional, însă în limitele
dispoziţiilor constituţionale.
Se admite că şeful statutului este cel mai înalt reprezentant în relaţiile externe. Principalele
sale atribuţii sunt: declararea stării de război, încheierea păcii, careditarea şi rechemarea
reprezentanţilor diplomatici, primirea scrisorilor de careditare şi rechemarea şefilor misiunilor
diplomatice ai ţărilor străine, încheierea de acorduri şi tratate. În cazul României, şeful statutului
prezintă toate aceste atribuţii, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 80 alin. 1 şi art. 91 alin.1 şi 2 din
Legea Fundamentală.
Când se află pe teritoriul unui stat străin şeful statului se bucură de anumite imunităţi şi
privilegii, cum ar fi: imunitatea de jurisdicţie penală şi civilă deplină, precum şi imunităţi fiscale,
vamale. Legislaţia majorităţii statelor prevede măsuri speciale de protecţie pentru asigurarea
inviolabilităţii şefilor de state străine. De aceleaşi imunităţi se bucură şi personalul care îl însoţeşte
pe şeful statului în cadrul unor misiuni diplomatice în străinătate.
Pentru încheierea de tratate sau ducerea de tratative, şeful statutului nu are nevoie de o
împuternicire specială.

c. Guvernul.
Este instituţia centrală ce asigură, în majoritatea statelor conducerea generală în relaţiile cu
statele străine. Potrivit art. 102 din Constituţia României, Guvernul este cel care asigură politica
internă şi externă a ţării, potrivit programului său de guvernare ce a fost acceptat de către Parlament.

6
Deşi şefii de state şi guverne au drepturi foarte largi în domeniul relaţiilor externe, ei
stabilesc rar legături directe cu celelalte state. Se acţionează, de regulă, prin intermediul
ambasadelor.
Fiind instituţia ce asigură conducerea generală a relaţiilor diplomatice, declaraţiile şi
angajamentele sale obligă statul în relaţiile externe. Guvernul controlează celelalte organe
însărcinate cu relaţiile externe, iar ministrul de externe, ca membru al guvernului, pune în discuţia
acestuia principalele probleme ale diplomaţiei naţionale la acel moment.
Guvernul este cel care numeşte şi recheamă unii reprezentanţi diplomatici, cum sunt şefii şi
membrii delegaţiilor împuternicite să negocieze acorduri internaţionale sau consulii generali.
Totodată acesta aprobă acordurile care nu sunt supuse ratificării.
Un rol important în relaţiile diplomatice îl joacă şi şeful guvernului, el îndeplinind în primul
rând, un rol de reprezentare. Acesta poate să invite şi să primească reprezentanţi ai statelor străine,
să ducă tratative, să încheie acorduri, să ia parte la conferinţe şi la activitatea unor organizaţii
internaţionale, fără împuternicire specială. Pe teritoriul altor state el se bucură de toate drepturile şi
împuternicirile reprezentanţilor diplomatici. În ultimii 50 de ani activitatea şefilor de stat şi de
guvern a crescut substanţial.

d. Ministerul Afacerilor Externe (M.A.E.).


Este instituţia specializată din cadrul guvernului, şi a puterii executive care organizează şi
conduce direct relaţiile externe ale statutului. Modul său de organizare şi atribuţiile sunt stabilite
potrivit legislaţiei naţionale. În România activitatea M.A.E. este reglementată de H.G. nr. 100/2004
modificată şi completată. Activitatea specifică ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic
şi consular, al cărui statut, drepturi şi obligaţii sunt stabilite de Legea nr. 269/2003 privind Statutul
corpului diplomatic şi consular al României.
Numărul maxim de posturi pentru Serviciul exterior (relaţii internaţionale) din cadrul
M.A.E. a fost fixat la 1588. Serviciul exterior cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi
instituţiile culturale.
M.A.E. dă directive reprezentanţilor diplomatici în străinătate şi le controlează permanent
activitatea. Menţine legătura cu reprezentanţii diplomatici careditaţi în diferitele state ale lumii,
poartă negocieri cu aceştia, ca şi cu delegaţiile străine, pregăteşte proiectele de acord, asigură
apărarea drepturilor şi intereselor statutului şi ale cetăţenilor săi în străinătate. Pe lângă M.A.E. sunt
careditaţi anumiţi reprezentanţi diplomatici, de rangul al doilea.
Ca şef al M.A.E., Ministrul Afacerilor Externe reprezintă Guvernul în relaţiile
internaţionale, fără a avea nevoie de împuternici speciale. Are dreptul de a duce tratative cu
reprezentanţii altor state, de a încheia tratate, de a contrasemna depline puteri şi instrumente de
ratificare emise de şeful statutului, de a transmite şi a primi note diplomatice, de a numi pe unii
reprezetanţi. El participă la discutarea în Guvern a principalelor probleme de politică externă. În
ceea ce priveşte România, odată cu intrarea în UE, Ministrul Afacerilor Externe participă la toate
întrunirile omologilor săi la nivelul UE, şi totodată, odată cu intrarea în vigoare a Tratatutului de la
Lisabona care a modificat tratatele iniţiale, va colabora cu Ministrul Afacerilor Externe al U.E.,
funcţie înfiinţată prin acest tratat.
Celelalte ministere, de care aminteam la început că au atribuţii în domeniul relaţiilor
internaţionale, se ocupă, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, să încheie acorduri în numele său (al

7
guvernului). De asemenea, acestea pot încheia, tot cu aprobarea Guvernului, acorduri
interdepartamentale.

În România, activitatea personalului misiunilor diplomatice este reglementată de Legea nr.


269/2003 privind Statutul corpului diplomatic şi consular al României precum şi de Convenţia de la
Viena din 1961 cu privire la relaţiilor diplomatice, convenţie care face parte din dreptul intern
(potrivit art.11 şi 20 din Constituţie), fiind ratificată de ţara noastră încă din 18 aprilie 1961.
Misiunile diplomatice, în general, pot avea un caracter permanent, având rolul de a menţine
relaţiile diplomatice cu un alt stat/state sau cu organizaţii internaţionale, sau pot avea un caracter
temporar, fiind numite misiuni diplomatice ad-hoc, având rolul de a îndeplini o însărcinare specială,
cum ar fi negocierea unui tratat, participarea la o ceremonie, la lucrările unei reuniuni, etc.
Misiunile permanente au fost create pentru prima dată de republicile italiene la începutul
Evului Mediu. Ulterior, în secolul al XIV-lea şi alte state cum sunt Spania, Germania, Franţa şi
Anglia au început să aibă asemenea reprezentanţe diplomatice permanente.
După pacea de la Westfalia din 1640, încheiată la terminarea Războiului de 30 de ani,
misiunile permanente devin o instituţie generală.
Dreptul popoarelor de a trimite şi primi misiuni diplomatice este numit drept de legaţie, care
prezintă două faţete: una activă, dreptul de a trimite misiuni, şi una pasivă, dreptul de a le primi.
Dreptul de legaţie pasivă a fost recunoscut în prezent şi unor organizaţii internaţionale.
Convenţia de la Viena din 1961 prevede că deschiderea misiunilor diplomatice se face prin
acord între statele interesate. Statele nu pot refuza, în mod arbitrar, să primească misiuni diplomatice
permanente dacă stabilesc relaţii diplomatice între ele. Un astfel de refuz ar echivala cu întreruperea
relaţiior diplomatice.

a. Funcţiile misiunilor diplomatice.


Principalele lor funcţii, conform art. 3 din Convenţia de la Viena din 1961 sunt următoarele:
 dezvoltarea relaţiilor de prietenie între cele două state, relaţii de prietenei ce presupun
şi dezvoltarea unor relaţii de natură economică, culturală sau ştiinţifică.
 reprezentarea statutului trimiţător pe lângă statutul de reşedinţă.
 protecţia intereselor statutului şi ale cetăţenilor săi.
 ducerea de tratative cu statutul de reşedinţă.
 informarea, prin mijloace legale, despre situaţia şi evenimentele din statul de
reşedinţă şi informarea guvernului statutului trimiţător.
 în anumite condiţii, pot îndeplini şi funcţii consulare.
Obligaţiile personalului misiunilor diplomatice faţă de statul de reşedinţă sunt următoarele:
 să respecte legile şi reglementrile interne ale acestuia.
 să nu se amestece în treburile interne ale statutului de reşedinţă.
 să stabilească toate relaţiile oficiale conform regulilor din acest stat.
 să nu folosească localul reprezentanţei în alte scopuri decât cele necesare îndeplinirii
funcţiei sale.
Acestor obligaţii le corespund însă anumite drepturi sau înlesniri pe care statul de reşedinţă
trebuie să le acorde misiunilor diplomatice pentru îndeplinirea în bune condiţii a funcţiilor lor.
Aceste înlesniri, sau drepturi sunt:
 asigurarea libertăţii de circulaţie membrilor misiunii.
8
 înlesnirea obţinerii de localuri necesare atât desfăşurării activităţii misiunii
diplomatice, cât şi locuinţe pentru membrii personalului diplomatic.
 asigurarea posibilităţii de comunicare liberă a reprezentanţei în scopuri oficiale.

b. Deschiderea unei misiuni diplomatice.


Pentru aceasta este nevoie de existenţa unor relaţii diplomatice între cele două state, ceea ce
implică ab initio recunoaşterea reciprocă ca state ( a se vedea, de ex., problemele diplomaţiei
românesti în secoul al XIX pentru recunoaşterea unirii Principatelor, sau a Independeţei de stat, etc.)
şi de un acord de voinţă, stabilit printr-o înţelegere care fixează şi rangul misiunii diplomatice.
Desemnarea membrilor misiunii diplomatice se face de statul trimiţător, potrivit legislaţiei
sale. Numirea şefului misiunii diplomatice presupune, însă, acordul prealabil al statului de reşedinţă,
acord ce este denumit agrement. Acordarea agrementului este o prerogativă a statului de reşedinţă,
în cazul unui refuz acesta nefiind obligat să-l motiveze. Restul personalului ce compune misiunea
diplomatică (personal diplomatic, tehnic, administrativ şi de serviciu) nu are nevoie de acordul
statului de reşedinţă. Însă, membrii personalului diplomatic, dacă din varii motive nu sunt agreaţi de
către statul de reşedinţă, pot fi declaraţi persoană non grata, în timp ce restul personalului (tehnic
sau administrativ) în astfel de situaţii poate fi declarat ca inacceptabil. În acest caz, statul careditant
(trimiţător) va rechema persoana în cauză sau va pune capăt funcţiilor sale în cadrul misiunii, după
caz. O persoană poate fi declarată non grata sau inacceptabilă înainte de a ajunge pe teritoriul
statutului careditar (de reşedinţă).
Conform Convenţiei de la Viena din 1961 (art.11), statul de reşedinţă are dreptul de a cere
restrângerea numărului membrilor misiunii diplomatice, sau limitarea acestuia în limite considerate
ca rezonabile şi normale, având în vedere împrejurările şi condiţiile existente în acest stat şi nevoile
misiunii în cauză.
Şeful misiunii diplomatice primeşte din partea statutului trimiţător un document special,
scrisorile de acreditare, prin care se atestă numirea sa în ţara de reşedinţă. Scrisorile sunt adresate
şefului statutului de reşedinţă, căruia îi sunt înmânate într-un cadru solemn. Potrivit art. 14 din
Convenia de la Viena din 1961, şefii de misiune diplomatică sunt repartizai în trei clase:
 clasa primă, a ambasadorilor sau nunţilor careditaţi pe lângă şefii de stat.
 clasa trimişilor, a miniştrilor sau a internunţilor careditaţi pe lngă şefii de stat.
 clasa însărcinaţilor cu afaceri careditaţi pe lângă ministerele afacerilor externe.
Însărcinaţii cu afaceri nu primesc scrisori de careditare ci doar scrisori ale ministrului afacerilor
externe către omologul din străinante, numite scrisori de cabinet.
În afară de etichetă şi precădere între aceste trei clase nu există nici o deosebire.
Prezentarea scrisorilor de careditare în statul de reşedinţă este înconjurată de o precedură
protocolară, ce constă în următorii paşi:
 la venire, şeful de misiune se prezintă la şeful de protocol din statul de reşedinţă,
pentru a lua la cunoştiinţă de protocolul ţării. Va depune acolo scrisorile sale de careditare, precum
şi cele de rechemare ale prdecesorului său, precum şi discursul pe care îl va rosti la depunerea
scrisorilor în faţa şefului statutului de reşedinţă.
 va realiza o vizită misnistrului de externe al statutului de reşedinţă, căruia îi solicită o
audienţă la şeful statutului pentru a depune scrisorile de careditare.
 vizita, într-un cadrul solemn, de depunere la şeful statutului de reşedinţă a scrisorilor
de careditare. Acesta este momentul care marchează data intrării în funcţiune a şefului misiunii.
9
 efectuarea unor vizite de prezentare celorlalţi şefi de misiuni prezenţi în statutul de
reşedinţă.
Înmânarea unor noi scrisori de careditare este necesară în două situaţii: dacă rangul misiunii
diplomatice a fost ridicat şi dacă apar schimbări în forma de stat sau de guvernământ într-unul din
cele două state (au loc fuziuni de state, sau din contră diviuni ale acestora, înlocuirea unei forme de
guvernământ din republică în monarhie sau invers, schimbarea şefului statului).
Un stat poate să carediteze o persoană pe lângă două sau mai multe state, iar două sau mai
multe state pot caredita aceeaşi persoană ca şef al mai multor misiuni dacă statul de reşedinţă nu
ridică obiecţii.

c. Încetarea misiunii diplomatice.


Modul tipic de încetare este ruperea relaţiilor diplomatice, urmată de retragerea permanentă
sau temporară a misiunilor (exemplul cel mai recent, îl constituie retragerea misiunilor diplomatice
de căte Serbia din statele care au recunoscut independenţa Kosovo).
Statul de reşedinţă este, însă, obligat, chiar în cazul unui conflict armat, să asigure şi să
respecte protecţia localului misiunii, a bunurilor ce aparţin acesteia precum şi a arhivei. În cazul
retragerii misiunii diplomatice, statul care face acest lucru poate încredinţa protecţia localului ca şi
apărarea intereselor sale şi ale cetăţenilor săi unui stat terţ, cu acordul acestuia, evident.
O misiune îşi poate înceta activitatea şi prin dispariţia unuia din state, în cazul unirii sau
fuziunii sau al dezmembrării, sau prin închiderea ei din raţiuni bugetare.
Funcţia unui agent diplomatic poate să înceteze prin rechemare de către statul trimiţător sau
prin declararea sa ca persoană non grata de către statul de reşedinţă.

d. Personalul reprezentanţelor diplomatice.


Rangurile sau clasele agenţilor diplomatici, şefi de misiune, sunt ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar, însărcinat cu afaceri. După rangul lor
misiunile diplomatice sunt ambasade sau legaţii. Este de precizat că în prezent majoritatea
misiunilor diplomatice au rang de ambasade, numărul legaţiilor fiind în restrângere. Rangul şefilor
de misune ca şi al misiunii diplomatice în sine este stabilit prin acord între cele două state.
Personalul unei misiuni diplomatice este unul complex, şi este alcătuit din:
 personalul diplomatic ce cuprinde şeful misiunii şi ceilalţi diplomaţi, consilieri,
secretari şi ataşaţi (ataşatul cultural, militar, comercial, etc.). Întregul personal diplomatic împreună
cu membri familiilor lor aflaţi în statul de reşedinţă (ai tuturor statelor) formează corpul diplomatic.
Corpul diplomatic este reprezentat de un decan, care este cel mai vechi diplomat careditat dintre
şefii reprezentanţelor şi cu rangul cel mai mare. În ţările catolice, decan este nunţiul papal.
 personalul tehnic şi administrativ , alcătuit din cancelarişti, translatori, secretari
tehnici, dactilografi, cifratori.
 personalul de serviciu, compus din şoferi, portari, bucătari, grădinari, oameni de
serviciu.

e. Imunităţile şi privilegiile diplomatice.


Pentru îndeplinirea misiunii lor diplomaţii beneficiază în ţara de reşedinţă, dar şi în statul
trimiţător, de o serie de imunităţi, privilegii sau facilităţi.

10
Temeiul juridic al acordării acestor imunităţi şi privilegii se consideră în prezent că îl
reprezintă principiul egalităţi suverane a statelor, în baza căruia, reprezentantul unui stat trebuie să
se bucure în ţara de reşedinţă de anumite drepturi, pe bază de reciprocitate, pentru a îndeplini cât
mai bine misiunea, fără a încălca suveranitatea statutului de reşedinţă.
În teoria şi practica diplomatică se face deosebirea între imunităţile şi privilegiile
personalului şi cele ale misiunii diplomatice, în sine.
Dintre cele mai cunoscute imunităţi şi privilegii pentru misiunea diplomatică amintim:
 inviolabilitatea sediului, a bunurilor şi a arhivei, oriunde s-ar afla acestea, pentru
misiunea diplomatică.
 deplina libertate de comunicare cu guvernul său în scopuri oficiale, pentru membrii
misiunii.
 inviolabilitatea valizei şi a corespondenţei diplomatice.
 inviolabilitatea curierului diplomatic.
 dreptul de a arbora propriul drapel şi stema statului trimiţător, pe localul misiunii şi al
maşinilor diplomatice.
 scutirea de taxe şi impozite, scutirea de plata unor taxe vamale.
Dintre cele mai cunoscute imunităţi şi privilegii pentru membrii personalului diplomatic,
amintim:
 inviolabilitatea domiciliului şi a imunităţii de jurisidicţie pentru membrii misiunii
diplomatice.
 inviolabilitatea personală ce presupune, că diplomatul nu poate fi reţinut sau arestat.
 statul de reşedinţă este obligat să ia măsuri pentru acordarea unei anumite protecţii
membrilor misiunii diplomatice contra oricăror pericole, ameninţări sau presiuni. Singura măsură
legală ce se poate lua împotriva unui diplomat este declararea sa ca persoană non grata.
 scutirea de taxe şi impozite, scutirea de plata taxelor vamale pentru obiectele
destinate uzului său personal sau al familiei.
 imunitatea deplină de jurisdicţie, în materie penală, civilă şi administrativ-fiscală.
Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie penală trebuie să fie expresă.
Personalul tehnic şi administrativ se bucură de imuniate de jurisdicţie penală, civilă,
administrativ-fiscală în ceea ce priveşte actele săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
precum şi de celelalte privilegii şi imunităţi ale agenţilor diplomatici, în timp ce personalul de
serviciu se bucură de imunitate de jurisidicţie doar pentru actele realizate în cadrul funcţiilor pe care
le realizează, şi nu plătesc impozit pe salariu.
Diplomaţii se bucură de aceste imunităţi şi privilegii şi pe teritoriul statelor terţe în care se
află în tranzit.

I.4. Oficiile consulare.


Oficiile consulare au apărut din necesitatea de a dezvolta relaţiile economice, şi mai ales
comerciale dintre state şi de a acorda ocrotire persoanelor fizice şi juridice ale statutului trimiţător pe
teritoriul celui de reşedinţă.
Regimul consulilor şi al consulatelor este stabilit la nivel internaţional prin Convenţia
încheiată tot la Viena dar în anul 1963 cu privire la relaţiile consulare, dar şi prin acorduri sau
convenţii bilaterale, ca şi prin legi interne.

11
Funcţiile consulare sunt îndeplinite de către consuli. Aceştia se deosebesc de reprezentanţii
diplomatici prin aceea că nu îndeplinesc funcţii de reprezentare politică şi nu sunt careditaţi pe lângă
guvernul statului de reşedinţă. Ei au legături directe numai cu autorităţile locale ale acestui stat. Au
imunităţi şi privilegii restrânse. Sunt subordonaţi şefului reprezentanţei diplomatice din ţara de
reşedinţă.
De aceea, instituţia consulatelor este puţin studiată în cadrul relaţiilor internaţionale din
prezent, ea având un rol important până la finalul secolului al XIX-lea, când pe lângă îndeplinirea
unor funcţii economice realizau şi funcţii de reprezentare în cadrul relaţiilor diplomatice.
În prezent, consulii pot îndeplini şi acte diplomatice, dar, doar cu consimţământul statului de
reşedinţă, în situaţia în care nu există ambasadă.
Instituţia consulară are rădăcini în cele mai îndepărtate timpuri ale antichităţii, consulatele
precedând, cu multe secole, înfiinţarea misiunilor diplomatice permanente.

a. Trăsăturile specifice practicii noastre consulare.


În ceea ce priveşte relaţiile consulare din ţara noastră amintim, în continuare câteva dintre
trăsăturile specifice practicii noastre consulare:
 Instituţia consulatelor din România a apărut şi a fost folosită atunci când ţara noastră,
prin nivelul său de dezvoltare, prin ceea ce putea oferi, a reprezentat un interes pentru expansiunea
economică străină.
 Dacă alte state şi-au înfiinţat la noi consulate de timpuriu, în schimb ţara noastră a
înfiinţat în străinătate consulate foarte târziu şi fără a cunoaşte o extindere prea mare.
 Reprezentarea consulară a constituit o etapă în asigurarea reprezentării statelor
străine în ţările române, având şi un rol de reprezentare diplomatică. De altfel, multe din aceste
consulate s-au transformat ulterior în legaţii şi în cele din urmă în reprezentanţe diplomatice.
 Consulatele străine aflate pe teritoiul ţării noastre au îndeplinit, până în secolul al
XIX, inclusiv şi rolul de reprezentanţe politice.
 Consulatele străine din ţările române au fost create şi au funcţionat în epoca în care
relaţiile dintre staten erau stabilite în dispreţul general faţă de principiul independenţei şi
suveranităţii, când se practicau relaţii inegale şi intervenţia în treburile interne ale statelor mici.
Aceste consulate aveau un drept de jurisdicţie şi practicau sistemul capitulaţiilor.
 Lupta împotriva abuzurilor consulatelor străine a reprezentat o parte integrantă din
lupta generală pentru recunoaşterea ţării noastre, a Principatelor Unite, şi a independenţei sale de
stat. De exemplu, consulii statelor europene până în 1859 erau numiţi cu asentimentul Porţii. După
această dată s-a tins, din partea statului român la limitarea puterii consulatelor străine la noi.
 Apariţia instituţiei consulatelor în ţara noastră constituie expresia luptei pentru
independenţă, precum şi pentru apărarea şi afirmarea naţiunii române.

b. Istoricul consulatelor în ţările române.


Datorită statutului special pe care Principatele Române l-au avut în Evul Mediu faţă de
Sublima Poartă aceasta a permis întreţinerea de relaţii şi cu alte state, dar şi cu Imperiul otoman.
Destrămarea relaţiilor feudale şi pătrunderea relaţiilor capitaliste şi pe teritoriul ţării noastre
a determinat mutaţii şi în cadrul politic al ţărilor române.
Astfel, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, şi în special după Tratatul de la Adrianopol
(1829), Principatele şi-au întărit autonomia şi şi-au dezvoltat relaţiile economice, fapt ce a generat şi
12
crearea primelor consulate. Acestea au fost înfiinţate la Bucureşti şi Iaşi de către Rusia (1781),
Austria (1783), Prusia (1785), Franţa (1789) şi Anglia (1803).
Totuşi, abia după războiului Crimeei (1853), consulii ruşi au avut discuţii directe cu
autorităţile române fără a mai cere asentimentul Porţii. La rândul său guvernul român s-a folosit,
până în 1869, în relaţiile cu Rusia, de forma misiunilor speciale, deşi acesta avea consuli la
Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Brăila şi Ismail.
Începând cu deceniul al VI-lea al secolului al XIX-lea s-a oficializat sistemul de numire al
consulilor ruşi în ţările române, în timp ce consulatul general al Rusiei de la Bucureşti a fost ridicat
la rangul de agenţie diplomatică.
Statul grec şi-a înfiinţat primele reprezentanţe consulare în ţările române, mai ales pentru
apărarea intereselor grecilor care emigraseră la noi în ţară. În Moldova, primul consulat general
grecesc se înfiinţează la data de 25 februarie 1835 la Iaşi şi un viceconsulat la Galaţi. După aceea se
mai înfiinţează agenţii consulare la Focşani, Bârlad, Fălciu. În Ţara Românească primul cnsulat este
înfiinţat în 1841 la Bucureşti, şi în acelaşi an un viceconsulat la Brăila. Ulterior se înfiinţează agenţii
consulare la Ploieşti, Craiova şi Giurgiu. La 24 ianuarie 1876, consulatul general al Greciei la
Bucureşti este ridicat la rangul de agenţie diplomatică şi consulat general.
După înfiinţarea de către marile Puteri a unor consulate în ţările române, în 1838, odată cu
câştigarea independenţei sale, Belgia caută să strângă relaţiile cu principatele şi înfiinţează primul
său consulat la Galaţi, având misiunea de a o reprezenta în ambele principate. După 1880, când
reprezentanţa diplomatică a Belgiei la Bucureşti devine legaţie, se va înfiinţa un consulat belgian în
capitala României, şi alte două consulate la Constanţa şi Sulina.
La rândul ei Olanda, reluând relaţiile economice cu ţările române înfiinţează la 21
decembrie 1841 un consulat comercial la Galaţi, iar la 25 august 1856 stabileşte la Bucureşti o
misiune cu atribuţii mai largi, o agenţie şi un consulat general. Relaţiile dintre cele două ţări
dezvoltându-se, Olanda mai înfiinţează în ţările române în 1857 consulate onorifice, la Botoşani,
Bârlad, Focşani, Roman, iar în 1858 la Giurgiu. După recunoaşterea independenţei României, la 13
februarie 1880, consualtul general este transformat în misiune diplomatică, acesteia adăugându-se
două consulate la Bucureşti şi Galaţi, patru viceconsulate la Brăila, Sulina, Tulcea şi Giurgiu şi o
agenţie consulară la Focşani.
În primul an de domnie al lui Alexandru Ioan Cuza în 1859, SUA au decis trimiterea unui
consul în Principate cu scopul de a iniţia negocieri pentru încheierea unui tratat de amiciţie, comerţ
şi navigaţie. Bunele intenţii nu s-au concretizat din păcate datorită opunerii Imperiului Otoman.
Relaţiile diplomatice şi consulare dintre cele două state s-au păstrat, astfel că în 1871 se înfiinţează
un consulat american la Bucureşti, şi apoi alte consulate şi viceconsulate la Galaţi, Brăila şi Iaşi.
Dezvoltarea relaţiior inclusiv la nivel diplomatic şi consular dintre România şi SUA se realizează
după dobândirea independenţei noastre, când în 1881 în cele două capitale se înfiinţează legaţii.
În ceea ce priveşte înfiinţarea de către România a unor consulate în străinătate aceasta s-a
realizat mai întâi în Grecia, la Patras şi Corfu în 1880 (consulate onorifice). Dezvoltarea relaţiilor cu
SUA au îndreptăţit România să înfiinţeze în această ţară consulate, deziderat realizat în timpul
primului război mondial în 1917-1918 la New York, Chicago şi Washington.

13
CAPITOLUL II

LUMEA POLITICĂ
DE LA EVUL MEDIU LA REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1848

II.1. Înlocuirea vechii concepţii de universalitate cu concepţia raţiunii de stat şi a


echilibrului sau balanţei puterii.
Ceea ce istoricii numesc astăzi drept „raţiune de stat” sau „raison d’etat”, sau, uneori,
echilibrul sau balanţa puterii, sunt concepte care au apărut în secolul al XVII-lea, ca urmare a căderii
în desuetudine a concepţiei medievale de „universalitate”, doctrina ce a vizat ordinea mondială şi a
reprezentat fundamentul filozofic atât al Imperiului Roman de Origine Germană cât şi al bisericii
catolice.
Potrivit viziunii filozofice din Evul Mediu, lumea era o copie a cerurilor. Prin urmare, aşa
cum Dumnezeu conduce raiul aşa împăratul ar conduce lumea, iar Papa biserica catolică. Potrivit
aceleaşi viziuni fiozofice, transpusă de data acesta în politică, statele feudale ale Germaniei şi cele
din nordul Italiei au format Sfântul Imperiu de Origine Germană, imperiu ce şi-ar fi dorit să fie
elementul dominant din punct de vedere politic al Europei. Acest lucru a fost nerealizabil deoarece
Franţa şi Anglia erau încă ţări cu o poziţie geografică şi politică importantă, deloc de neglijat.
Factorului extern (opoziţia politică a Franţei şi Angliei) i s-a adăugat şi un factor intern şi
anume: lipsa de centralizare a imperiului.
Lipsa de coeziune la nivelul Imperiului Roman de Origine Germană a fost determinată de
cauze subiective şi obiective. Printre cauzele de ordin obiectiv amintim: lipsa unui sistem adecvat de
transport şi comunicaţii în interiorul imperiului; dubla putere a bisericii şi a împăratului, ai căror
slujbaşi nu dădeau semne de cooperare între ei. În ceea ce privesc cauzele subiective, una dintre
acestea o reprezintă faptul că feudalii considerau puterea împăratului ca fiind nominală, purtându-se
pe feudele lor ca adevăraţi stăpâni, deşi nu contestau făţiş puterea centrală.
În secolul al XVI-lea împăratul Carol al V-lea a reuşit să instaureze puterea centrală în
Imperiu formând un stat ce curpindea o întindere vastă, ale cărui componente erau Germania,
Austria, Nordul Italiei, Cehia, Franţa de Est şi Ţările de Jos. Conjunctura i-a fost favorabilă datorită
slăbirii puterii papale, ca urmare a Reformei. Toţi aceşti factori au contribuit decisiv la căderea în
desuetudine a conceptului medieval de „universalitate”.

II.2. Protagonişti şi opozanţi ai conceptelor de „raţiune de stat” şi de „balanţa sau


echilibrul puterii”.
Odată cu colapsul conceptului de „universalitate”, continuarea ideologică a fost reprezentată
de conceptele de „raţiune de stat” şi „balanţă a puterii”, ambele intercondiţionându-se. Noţiunea de
„raţiune de stat” a fost echivalentă cu „bunăstarea statului” în numele căreia orice mijloc era permis
pentru asigurarea interesului naţional, acest concept constituindu-se în jurul concepţiei medievale a
„moralităţii universale”. Cealaltă noţiune de „balanţa a puterii” a înlocuit nostalgia după monarhia
universală cu consolarea că fiecare stat, în conformitate cu propriile interese ar trebui să contribuie
la siguranta şi progresul tuturor celorlalte state.

14
Cel mai cunoscut reprezentant al ideii de „raţiune de stat” a fost Armand Jean du Plessis
cardinal de Richelieu, prim ministru al Franţei între anii 1624-1642. Deşi prinţ al bisericii catolice în
Franţa, a fost un om politic care a ignorat multe percepte religioase al epocii sale. În primul rând cel
al „universalităţii”, sacrificându-se în beneficiul conceptului de „raţiune de stat” care i-a servit mai
mult ca sigur pentru a se absolvi pe sine de unele acte înteprinse.
Richelieu a fost părintele sistemului de stat modern, iar prin modul său de acţiune a
contribuit la creşterea prestigiului Franţei în Europa şi a reuşit să preîntâmpine dominaţia
Habsburgilor pe vechiul continent.
Printre susţinătorii conceptului „raţiunii de stat” a fost şi Daniel de Priezac, un doctrinar
apropiat lui Richelieu, ce sublinia faptul că o politică ce urmăreşte, în primul rând, interesul naţional
are valoare de lege morală. Un vajnic opozant al acestor concepte noi a fost Ferdinand al II-lea de
Habsburg care considera că un „stat există în scopul de a servi religia, nu viceversa.”

II.3. Războiul de 30 de ani – Edictul restituirii.


Războiul a început în 1618 şi s-a finalizat în 1648, moment în care centrul Europei era
devastat, iar Germania pierduse o treime din populaţie. Cauzele războiului au fost pe de-o parte
tentativa, nereuşită de altfel, a lui Ferdinand al II-lea de Habsburg (1578-1637) de a restabili
autoritatea puterii centrale imperiale asupra principatelor din centrul Europei şi pe de altă parte
Contra-reforma.
În timpul războiului Richelieu a transformat conceptul de „raţiune de stat” în baza politicii
externe a Franţei. Deşi Richelieu era un prinţ al bisericii catolice, a pus interesele Franţei mai presus
decât cele ale bisericii catolice aflându-se din acest punct de vedere în opozitie cu Ferdinand al II-lea
de Habsburg. Pentru cardinal lupta lui Ferdinand împotriva Reformei nu era decât o manevră
politică, îmbrăcată în flamuri religioase ce urmărea stabilirea dominaţiei austriece în Europa
Centrală şi în consecinţă împingerea Franţei în rândul puterilor de mâna a doua. Temerea lui
Richelieu era întemeiată, căci Franţa era o insulă latină într-o mare germană condusă de Habsburgi
de la Praga până la Madrid.
În cel de-al XI-lea an al războiului de 30 de ani un eveniment interesant ar fi putut să
oprească măcelul din centrul Europei. Principii protestanti erau gata să accepte condiţiile impuse de
Ferdinand al II-lea de Habsburg dacă li se lăsa liberă posibilitatea de a urma propria convingere
religioasă şi de a nu fi nevoiţi să-şi cedeze pământul pe care ei îl confiscaseră în timpul Reformei
bisericii. Optuz însă, Ferdinand a refuzat această ocazie de reconciliere, publicând „Edictul
restituirii”, prin care cerea ca pământul luat în timpul Reformei de către principii protestanţi să fie
restituit bisericii. Spre deosebire de acesta, Richelieu fără scrupule de ordin religios, garantează
protestanţilor francezi libertate religioasă, evitând astfel un război civil în Franţa şi consolidând şi pe
plan politic, în exterior, puterea ţării sale.
În scopul de a stăvili Imperiul Habsburgic, Richelieu nu s-a dat înlături de la a folosi orice
mijloc pentru a prelungi războiul; de exemplu, sprijinind financiar pe protestanţi, mituind
conducătorii acestora, realizând diverse insurecţii în anumite părţi ale imperiului german.
Iată cum concepea Richelieu ideea de „raţiune de stat”: „Logica cere ca lucrurile şi forţa
care urmează a fi sprijinite să fie într-o proporţie geometrică una faţă de alta. În politică nimic nu
este încremenit, un om de stat trebuie să se modeleze în gândire după realităţi şi nu invers. La urma
urmei, politica este arta de a face posibil ccea ce este necesar.”

15
Procedând asfel Richelieu a subordonat atât religia cât şi morala raţiunii de stat, şi în esenţă,
interesul Franţei. Un continuator al ideilor sale a fost Daniel de Priezac, care spunea că „regele şi
cardinalul celei mai devotate şi catolice ţări din Europa care este Franţa, au procedat la ajutarea
protestanţilor, dar au servit în acelaşi timp interesele franceze; prin urmare oamenii politici
francezi au servit, în fapt, cel mai bine religia catolică”. Priezac, ca şi Richelieu, a plecat de la
premisa că „întărirea statului fancez” este în interesul bunăstării bisericii catolice, voinţa politică
este prin urmare, principalul instrument care trebuia luat în considerare şi nu mijloacele. În
concluzie, pentru el scopul scuză mijloacele.
După finalizarea războiului doctrina raţiunii de stat s-a răspândit în Europa şi a devenit
principiul de baza al relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei europene. Consecinţele esenţiale ale
conceptului raţiunii de stat, au constat în:
 cel care deţine puterea în politică are întotdeauna dreptate.
 revigorarea încrederii popoarelor în ele însele.
 întârzierea unificării Germaniei câteva secole.
Într-adevăr Germania nu şi-a putut dezvolta o cultură politică naţională, stratificându-se într-
un provincialism din care va ieşi abia după două secole, când Bismark va unifica ţara. Când în fine
Germania se va unifica va avea puţină experienţă în definirea cu precizie a intereselor sale naţionale,
fapt ce va genera ulterior tragice evenimente în Europa.
Odată ce statele au reuşit să se conducă după principiul raţiunii de stat jocul politic devine
din ce în ce mai greu pentru că neexistând un cod al moralei cel mai puternic domina întotdeauna iar
cel slab putea să supravieţuiască numai prin realizarea unor coaliţii. Astfel s-a creat conceptul de
balanţă a puterii. Prin urmare, el s-a născut din necesitatea de a preveni dominarea mai multor state
de către un singur stat.
În secolul al XVIII-lea iluminismul filozofic şi literar îşi face loc şi în politică. El îi are ca
exponenţi de seamă pe Voltaire (1694-1778) şi pe Montesquieu (1689-1744).
Voltaire îşi imagina Europa creştină unită într-o armonie chiar dacă anumite state erau
monarhice iar altele aveau o formă de guvernământ mixtă, toate trebuind în opinia lui să se ghideze
după aceleaşi principii politice şi de drept public.
Montesquieu concepea balanţa puterii ca o unitate în diversitate, deoarece statele depindeau
unele de celelalte, el văzând Europa ca pe un stat cu mai multe provincii.

II.4. Poziţia lui Frederic cel Mare al Prusiei cu privire la conceptele de raţiune de stat
şi de echilibru al puterii.
Finalul secolului al XVIII-lea aducea în Europa o dorinţă de dominare a diveselor state
central şi vest europene ai căror principi se luptau între ei pentru supremaţie. Într-o astfel de Europa
dezmembrată conceptele de raţiune de stat şi de echilibru al puterii au fost magistral folosite de
Frederic cel Mare (1712-1786).
În momentul ridicării Austriei ca mare putere în Europa, Spania şi Suedia deveniseră puteri
de mâna a doua, Polonia fusese împărţită şi dispare ca stat, în timp ce Rusia şi Prusia încep să se
afirme ca mari puteri.
Concepţiile lui Frederic cel Mare cu privire la politica de stat:
 Superioritatea armată a nemţilor faţă de vecinii lor; Prusia fiind mult mai bine
organizată în comparaţie cu vecini săi.

16
 Anglia şi Franţa fiind rivale, Prusia se putea alia cu oricare dintre ele.
 Anglia nu era intresată de Silezia şi nu-şi dorea pe continent duşmani,ci amici.
 Olanda contractase nişte împrumuturi pentru Silezia, dar indiferent de modul în care
juca, Olanda îşi primea banii.
 Deşi Prusia agrea ideea unei alianţe cu Anglia şi cu Olanda, dacă aceasta ar fi eşuat,
nici ideea unei alianţe cu Franţa nu era de înlăturat.
 Rusia nu s-ar fi angrenat împotriva Prusiei deoarece Ecaterina cea Mare era de
origine germană. În plus, la moartea acesteia ruşii ar fi fost preocupaţi de succesiunea la tron şi mai
puţin de politica externă.
Cu alte cuvinte, când un stat era pe cale să devină dominant în Europa, vecinii acestuia
făceau o coaliţie pentru a bloca ascensiunea statului respectiv.

II.5. Practica engleză a conceptului de echilibru al puterii. Politica „wait and see”.
Percepând că interesul său viitor era păstrarea balanţei Europei, Anglia a fost singura ţară
care nu a cerut nimic de pe continent pentru sine. În schimb, a dorit să prevină dominarea Europei
de o singură putere. Vârful ei de lance a vizat Franţa şi apoi Germania, iar în zilele noastre le
vizează pe amâdouă, ambele ţări jucând un rol de locomotivă al U.E., cu scopul de a contrabalasa
dominarea economică şi politică a lumii de S.U.A.
La final de Ev Mediu, Anglia a jucat rolul de balansoar, s-a implicat atât în conducerea
Franţei cât şi a Spaniei, făcând în aşa fel ca Franţa să nu devină unica mare putere europeană, iar
Spania o mare putere economică. Către finele secolului al XVIII-lea opinia publică engleză a
înclinat către o politică externă de izolare, deşi regele Angliei, William de Orania, s-a opus. Însăşi
Parlamentul britanic era împărţit în două tabere, una care susţinea angajarea Angliei, în continuare,
pe continent doar când balanţa puterii ar fi fost în pericol (wighs), în timp ce o altă aripă dorea o
implicare mai mare, în sensul în care vroiau să creeze balanţa puterii şi nu doar s-o protejeze (torii).
Torii consideră că a aborda politica externă din perspectiva conceptului de „wait and see” ar
dezechilibra irevocabil balanţa puterii permiţând inamicilor Angliei să avanseze. Aripa wighs vedea
alianţele ca pe ceva temporar care lua final o dată cu victoria, în timp ce torii vedeau participarea
Angliei ca ceva permanent în ideea de a dirija evenimentele şi de a păstra pacea.

II.6. Preambul la Congresul de la Viena. Situaţia Europei la final de secol XVIII şi


început desecol XIX.
După 1789, Franţa nu a mai invocat conceptul raţiunii de stat, ci a făcut război pentru a-şi
impune ideile sale revoluţionare. Sub conducerea lui Napoleon Bonaparte, Franţa devine o mare
putere, iar Imperiul şi dominaţia ei în Europa ating apogeul. Este de altfel momentul culminant al
dominaţiei politice şi militare franceze în Europa.
A apărut în schimb, în răsăritul continentului Rusia. După ce la începutul secolului al XVIII-
lea se constituie ca stat, sub domnia ţarului Petru cel Mare, la finalul aceluiaşi secol începe să devină
o mare putere şi începe să se extindă spre Europa. La 1792 înglobase Ucraina şi atentează şi la
Polonia, pe care o împarte cu nemţii.
La 1804, Alexandru I, ţarul Rusiei, contactează pe primul ministru al Angliei, Wiliam Pitt
cel Tânăr, opozantul lui Napoleon Bonaparte, făcându-i o propunere vagă pentru pacea universală.

17
Primul ministru englez considera că principala cauză a instabilităţii în Europa era tendinţa
expansionistă şi dominatoare a Franţei; de aceea, aceasta trebuie deposedată de toate cuceririle sale
post-revoluţionare, iar pentru contrabalansare constituirea unui stat german era o soluţie ideală. El
propunea totodată, constituirea unei alianţe permanente împotriva agresiunii franceze, alcătuită din
Anglia, Prusia Austria şi Rusia.
În acest fel, la trecerea dintre secole, era practicat conceptul de balanţă a puterii.
Congresul de la Viena va stabili, în baza acestui concept, un secol de pace în Europa,
nemăcinată de nici un război general.

II.7. Congresul de la Viena din 1814-1815.


Revoluţia franceză a transformat substanţial modul de gândire, atât la nivel individual cât şi
la nivel de politică statală. Ceea ce la nivel individual era privit ca libertate la nivel stat era privit ca
independenţă naţională. Succesul lui Napoleon, urmat de înfrângerea acestuia, a determinat ţările
europene să-şi pună probleme cu privire la viitorul Europei împreună.
Dacă până la 1814 alianţele erau doar formale şi potrivit cu raţiunile de stat ale fiecărei părţi
implicate, momentul 1814-1815 reprezintă un moment de cotitură important. Reprezintă momentul
în care pentru prima dată în Europa, şi chiar în lume, marile puteri europene se adună la Viena
pentru a decide împreună şi de comun acord asupra viitorului Europei. Ţările care au jucat un rol
însemnat în trecut au avut şi acum un cuvânt de spus, şi cu toate că Franţa fusese învinsă a reuşit să
iasă cu faţa curată de la Congres, dându-i-se poasibilitatea de a participa la această manifestare
internaţională şi de a-şi expune punctul de vedere. Măiestria lui Talleyrand a făcut ca acele state care
se constituiseră într-o coaliţie antifranceză să fie împiedicate să-şi realizeze ţelul (marginalizarea
politică a Franţei).
La acest Congres, Austria a fost reprezentată de prinţul Metternich, Prusia de prinţul Von
Hardenberg, Franţa de prinţul Talleyrand Perigord şi Anglia de lordul Castlereagh.
Miza politică a Congresului a fost restabilirea status-quo-lui european. Şi în acest context a
fost pusă şi problema Poloniei. Relativ la acest ultim aspect, la Congres, dezbătând situaţia ţărilor
central europene, Franţa, Anglia şi Austria au descoperit că aveau un punct comun în politica
externă, şi anume crearea unei Polonii unite, puternice în răsărit. Acestei propuneri i s-a opus Rusia
lui Alexandru I, fapt ce s-a dovedit o gafă a diplomaţiei ruseşti. O altă gafă a statelor învingătoare a
fost faptul că la Congres nu au fost invitate Spania, Portugalia, Suedia, state ce fuseseră semnatare al
tratatului de la Paris din 1814, aspect de care a beneficiat Franţa.
Un document internaţional, de o mare valoare juridică, ale cărui consecinţe şi practici le
întâlnim şi astăzi a fost actul final care conţinea regulamentul cu privire la rangurile diplomatice şi
la ordinea de precădere.
Un alt succes al Congresului a fost stabilirea regimului de navigaţie pe Dunăre, Elba,
Escaut, Oder, fluvii pentru care s-au încheiat şi convenţii speciale.

II.8. Principii care au rezultat în urma Congresului de la Viena.


Un nou concept politic care s-a născut atunci şi care a înlocuit vechile idei de raţiune de
stat, de echilibru al puterii, de iluminism politic, a fost ideea comună de justiţie şi morală.
În urma sesiunilor congresului nu au rezultat doar discuţii sterile relative la viitorul Europei,
ci ele s-au concretizat şi în crearea unor alianţe.

18
Astfel, la iniţiativa ţarului Alexandru I au avut loc negocieri paralele care au condus la
semnarea unui tratat prin care s-a constituit „Sfânta Alianţă”, un pact al marilor monarhi împotriva
naţiunilor, alianţă menită să oprească valul stârnit de revoluţia franceză şi să favorizeze restauraţia
monarhică. Sfânta Alianţă a fost alcătuită din Rusia, Prusia şi Austria. Cancelarul Rusiei spunea în
septembrie 1818 că : „Sfânta Alianţă, această nobilă şi mare fratenitate a suveranilor, valoarează
mai mult ca toate tratatele şi rolul Franţei trebuie reconsiderat”.
Totodată, ca o expresie a relaţiei dintre balanţa puterii şi principiu legitimităţii restaurării
monarhiilor absolutiste, s-a mai acreat o altă coaliţie, şi anume: Cvadrupla Alianţă, formată din
Anglia, Rusia, Austria şi Prusia.
Sfânta Alianţă pornită cu scopul iniţial de a conserva monarhiile absolutiste şi-a orientat pe
parcurs intenţiile transformându-se într-o alianţă care a urmărit să înăbuşe orice formă de liberalism.
Sfânta Alianţă a reprezentat prin activitatea sa cel mai original model de impunere a respectului
aranjamentelor de la Viena.

II.9. Rolul Sfintei Alianţe ca rol premergator în cadrul revoluţiei de la 1821 şi


implicarea sa în revoluţia de la 1821.
La 1820 Sfânta Alianţă e confruntată cu izbugnirea insurecţiilor militare în Spania, Regatul
Neapole, şi al Piemontului (Italia de nord), precum şi în Portugalia. Rezultatul acestor mişcări a fost
înlocuirea monarhiilor absolutiste şi instaurarea unor regimuri constituţionale. Acest aspect nu putea
să convină celor trei împăraţi, motiv pentru care Sfânta Alianţă trece la represalii. Pentru a se pune
de acord în acest sens, au avut loc două congrese la Troppau în 1820 şi Laibach în 1821. Ca urmare
a înţelegerii intervenite la congrese s-a decis ca Austria prin Metternich să intevină cu forţa în Italia,
(Neapole, Piemont), Turcia în ţările române iar Franţa să restabilească vechiul regim în Spania. În
1828 a fost reprimată şi mişcarea revoluţionară din Portugalia.
Prin toate aceste intervenţii s-a creat impresia de forţă a Sfintei Alianţe şi de linişte în
Europa, însă era doar o linişte aparentă. În ceea ce priveşte poziţia Angliei în Sfânta Alianţă,
această, constantă politicii sale de stat “wait and see”, preferă o poziţie neutră, de neimplicare.
Anglia prefera ca Europa să se întâlnească prin miniştrii de externe la întruniri periodice
unde să se examineze starea generală din bătrânul continent, fapt ce s-a şi realizat. Ea propunea o
politică de securitate colectivă, care în practică era greu de realizat, deoarece erau dificil de
armonizat interesele marilor puteri, creându-se mai degrabă o tendinţă spre inacţiune decât spre
acţiune.
În anii 1820 Europa s-a confruntat cu o nouă problemă „chestiunea orientală”. Ajunse la
maturitate după zeci, sau chiar sute de ani de oprimare străină popoarele din centrul, estul şi sud-
estul Europei s-au trezit la viaţă. În esenţă chestiunea orientală a apărut ca rezultat al contradicţiilor
dintre marile puteri europene (Austria, Turcia, Franţa, Anglia, Prusia, Rusia), pe de o parte, şi
năzuinţa de independenţă a popoarelor din Balcani, în special, pe de altă parte.
În această chestiune orientală, Anglia are o poziţie aparte. Pentru scurt timp părăseşte
politica sa de neutralitate, şi intervine în cadrul întâlnirilor miniştrilor de externe, în timpul revoltei
din Grecia, izbucnită în 1821. Intervenţia sa era justificată de interesul pe care îl manifesta pentru
Egip, interes pe care îl vedea ameninţat de poziţia Rusiei în această zonă. De aceea a solicitat ca
Rusia să nu intervină alături de Turcia în reprimarea revoltei din Grecia, pe motiv că Turcia era
suficient de puternică pentru a face faţă singură acestei situaţii. Datorită ei Rusia nu a mai intervenit
lăsând ca jocurile militare să fie rezolvate de Poartă.
19
II.10. Mişcarea lui Tudor Vladimirescu de la 1821.
Pe fondul unui aer revoluţionar ce a străbătut Europa la 1821 nici ţările române nu au fost
excluse. Integrându-se în acest curent în ianuarie 1821 izbugneşte în Ţara Românească revoluţia lui
Tudor.
Ea a avut la bază două înţelegeri:
 una internă dintre Tudor şi trei mari boieri: Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi
Barbu Văcărescu, ce viza emanciparea naţională şi socială a ţării.
 a două, externă, dintre Tudor şi fruntaşii Eteriei, Iordache Olimpiotul şi Ioan
Farmache, înţelegere care viza sprijin militar.
Chiar dacă nu a existat o înţelegere, Tudor, în calitate de fost ofiţer în armata rusească, se
baza pe sprijinul ruşilor. Însă relativ la acest aspect, el manifesta prudenţă. În final s-a văzut că
această atitudine a fost întemeiată, căci prin congresul de la Laibah ţarul dezavuează cele două
mişcări şi permite intervenţia otomanilor pentru a le înfrânge.
Deşi nu a fost declarat, scopul lui Tudor a fost înlăturarea regimului fanariot şi
independenţa naţională. Tudor e trădat la Goleşti de către greci deoarece nu tolerase indisciplina şi
jafurile acestora. Mişcarea sa e sortită eşecului iar intervenţia otomană este extrem de sângeroasă.
O dată cu dezavuarea celor două mişcări de către Imperiul Ţarist şi relaţia dintre Tudor şi
Eterie se înrăutăţeşte, acestea având scopuri şi interese diferite.
Totuşi, mişcarea lui Tudor nu a fost în zadar, căci deşi, interveţia otomană a fost drastică,
Imperiul Otoman cedează: domniile fanariote au fost înlăturate, stabilindu-se doi domni pământeni
care să guverneze fiecare în Ţara Românescă şi Moldova. Instaurarea domnilor pământeni se
realizează destul de rapid, şi anume în vara anului 1822. Pentru Ţara Românească este desemnat
domn Grigore Ghica, iar în Moldova Ioniţă Sandu Sturza.
Ca un element specific se poate observa că mişcarea lui Tudor a cuprins doar Muntenia
singura legătură externă având-o cu grecii de care era mai apropiat. Nici un mare imperiu nu a
sprijinit şi nu a dorit succesul acestor două mişcări chiar dacă ele se aflau în sfera de influenţă
otomană.

II.11. Revoluţia română de la 1848-1849.


La distanţă de un sfert de veac, revoluţia de la 1848 exprimă o viziune înaintată, unitară a
personajelor care au condus-o. Revoluţia a izbugnit în toate cele trei ţări române (fără Dobrogea şi
Basarabia), însă se remarcă faptul că liderii celor trei mişcări au acţionat în calitate de români, şi nu
în calitate de munteni, ardeleni sau moldoveni.
Cu toate acestea lipsa unor mijloace tehnice sau a unor posibilităţi de comunicare între
fruntaşii celor trei ţări a făcut ca revoluţia să fie asincronă. În cazul revoluţiei de la 1848
revoluţionarii nu au avut înţelegeri cu alte mişcări similare din Europa, dar au avut astfel de modele.
Mulţi dintre fruntaşii revoluţiei ajunşi să studieze în Franţa au acţionat din exterior creând un câmp
unitar de acţiune cel puţin în Muntenia. Chiar dacă s-a soldat cu un eşec revoluţia a arătat potenţialul
unor viitori diplomaţi ca Dimitrie Brătianu şi a inaugurat o nouă etapă în istoria diplomaţiei
punându-se bazele unei diplomaţii moderne ale cărei obiective s-au stabilit atunci: independenţa şi
unirea.

20
CAPITOLUL III

LUMEA POLITICĂ EUROPEANĂ ŞI ROMÂNEASCĂ


DE LA UNIREA PRINCIPATELOR LA RĂZBOAIELE BALCANICE

III. 1. Sfânta Alianţă şi războiul Crimeei.


Revoluţia de la 1848 din Ţările Române nu a fost un caz singular în Europa, ca şi mişcarea
de la 1821. Ea a fost o contaofensivă a naţiunilor subjugate faţă de imperiile care le stăpâneau. Dacă
în Ţările Române revoluţia nu a avut un succes notabil în Austria s-a soldat cu înlăturarea prinţului
Metternich, creatorul Sfintei Alianţe. Înlăturarea sa a reprezentat de altfel începutul sfârşitului
Sfintei Alianţe. Cântecul de lebădă atât al Sfintei Alianţe cât şi al Cvadruplei Alianţe a fost însă
războiul Crimeei, război precipat de Franţa.
În 1852 Napoleon al III-lea, împăratul Franţei îl obligă pe sultan să-l recunoască drept
protector al creştinilor din Imperiul Otoman, rol pe care şi-l asumase prin tradiţie Rusia. Deranjată
Rusia, prin ţarul Nicolae I, cere sultanului cel puţin un rol egal cu cel al lui Napoleon al III-lea, însă
cererea sa este refuzată. Adevărata problemă nu era protecţia ortodoxismului în Imperiul Otoman,
problema era de extindere a sferei de influenţă în Balcani şi în Marea Neagră.
Nicolae I dorea Constantinopolul şi strâmtorile Bosfor şi Dardanele. Napoleon al III-lea a
văzut în această acţiune sfârşitul izolării Franţei şi sfârşitul oficial al Sfintei Alianţe. În dorinţa lui de
a se extinde în Marea Neagră şi în Balcani ţarul Nicolae I ordonă ocuparea principatelor Moldova şi
Ţara Românească invocând faptul că „numai toţi cei patru din Cvadruplă îmi pot dicta ce să fac în
Balcani”. În această confruntare ruso-turco-franceză au intervenit şi celelalte mari puteri. Ca şi în
1821, văzându-şi ameninţate interesele în Marea Mediterană, Anglia prin ministru Palmerstone
intervine şi îşi trimite flota în Marea Neagră. Austria care ar fi dorit să păstreze relaţiile bune cu
Rusia a început a se teme de Franţa, deoarece aceasta sprijinea mişcarea de eliberare din Italia unde
Austria avea importante posesiuni.
Dată fiind temerea faţă de Franţa, Austria prin ministru de externe Buol îi trimite Rusiei un
ultimatum cerându-i să părăseacă principatele. Acesta a fost ultimul act oficial ce a pus capăt Sfintei
Alianţe şi intereselor conservatoare a monarhiilor absolutiste din Europa. Cu aceasta, totodată,
izbucneşte în 1853 războiul Crimeii.
În 1853 după ce principatele sunt ocupate de ruşi principalele activităţi beligerante se
desfăşoară pe mare, ruşii înving flota otomană la Sinope, pentru ca la finalul anului flota reunită a
Angliei şi Franţei să pătrundă în Marea Neagră. În 1854 au loc mai multe bătălii însă soarta
războiului se va decide la Sevastopol. E ultimul act al războiului în care Rusia a fost înfrântă de
armatele comune ale Angliei şi Franţei. Rusia se retrage din principate iar Austria urmăreşte să
convoace o conferinţă în 1855 la Viena, pentru a pune capăt războiului, dar eşuează.
În finalul războiului ţarul Nicolae I moare, iar Rusia e lovită şi din interior. Necesitatea
stabilirii unui urmaş face ca Rusia să fie într-un moment de cumpănă din punct de vedere extern.
Noului ţar Alexandru al II-lea i se adresează invitaţia de a participa la Congresul de la Paris din
1856. Cu aceasta se demonstrează că Franţa redevine, după jumătate de secol, o nouă mare putere în
Europa şi arbitrul continentului.

21
III.2. Congresul şi Conferinţa de Pace de la Paris 1856-1858.
În conformitate cu hotărârile Congresului de la Paris principatele au un nou statut:
 sunt scoase de sub protectoratul rus şi sunt puse sub garanţia celor şapte mari puteri
europene.
 se înfiinţează Comisia europeană a Dunării.
 Marea Neagră e declarată neutră.
 strâmtorile sunt închise pentru navele de război ruseşti.
 se stabileşte consultarea nemijlocită a românilor din principate cu privire la viitorul
acestora.
Congresul a stabilit că orice hotărâre privind principatele, inclusiv intervenţia armată, se
putea face cu hotărârea unanimă a celor şapte puteri garante. Principatele române sub suzeranitatea
otomană, puse sub garanţia colectivă a puterilor garante, puteau avea o administraţie independentă,
naţională, deplina libertate a cultului, o legislaţie a comerţului şi a navigaţiei. Rusia consimte să
înapoieze principatelor cele trei judeţe din sudul Basarabiei: Cahul, Izmail şi Bolgrad.
Conferinţa de la Paris adaugă noi elemente relativ la pricipatele române. La această
convenţie semnată la 7/19 august 1859, la care au participat Austria, Rusia, Prusia, Anglia, Franţa,
Sardinia şi Poarta, s-au decis:
 titulatura pe care principatele unite urmau s-o poarte era „Principatele unite ale
Moldovei şi Munteniei”, chiar dacă urmau să aibă doi domni, două guverne, două administraţii, două
adunări legislative.
 la Focşani urma să funcţioneze o unică Curte de Casaţie.
 primeau dreptul de a se administra singure fără intervenţia Porţii.
 se plătea în continuare tribut Porţii, domnii deşi erau aleşi de români trebuiau să
primească investitura sultanului.
 Poarta nu putea interveni oricum în problemele externe ale principatelor, acestea
trebuind să fie consultate, de asemenea trebuind să existe şi consensul puterilor garante.

III.3. Unirea principatelor, sub politica faptului împlinit.


Conferinţa de la Paris din 1858 a dat posibilitatea pricipatelor să pună în practică pentru
prima dată „politica faptului împlinit”. Aceasta s-a soldat prin alegerea la 24 ianuarie 1859 ca unic
domn atât în Moldova cât şi în Muntenia a lui Alexandru Ioan Cuza.
Cea dintâi problemă a acestui act, faţă de prevederile tratatului de la Paris, a fost aceea a
recunoaşterii actului alegerii unicului domn în principate. România a beneficiat de personalităţi de
elită care au reuşit să îmbine calităţile personale cu sentimentul naţional făcând posibil ca un ideal
de veacuri al românilor să devină realitate. Astfel Vasile Alecsandri, care în acel moment devenise
ministru de externe al ambelor principate, a mers la Paris, Londra, Constantinopol, doctorul Ludovic
Steege la Berlin şi Viena, Ştefan Golescu la Berlin şi Paris.
Ca urmare a demersurilor realizate de aceste personalităţi sprijiniţi de oameni politici din
ţară, în martie-aprilie 1859 se convoacă la Paris o nouă conferinţă care urma să aibă ca temă
validarea alegerii lui Cuza în cele două principate. Eforturile nu au fost lipsite de urmări pozitive
căci în cele trei sedinţe ale conferinţei cinci din cele şapte puteri garante au sancţionat actul istoric al
alegerii lui Cuza. Turcia şi Prusia au acceptat acest fapt ulterior.
Primul obiectiv fiind îndeplinit era necesar ca mai departe să se realizeze unirea politico-
administrativă şi obţinerea recunoaşterii acesteia. România trebuia să treacă de la unirea personală la
22
un stat unitar, acest fapt petrecându-se în 1861. Bătălia a început la Constantinopol unde a acţionat
Costache Negri, iar problema era privită pentru noul stat, ca fiind de viaţă şi de moarte. Însăşi
domnitorul Cuza mărturisea consulului general al Austriei că era nevoit să-şi petreacă o parte din
timp pe naveta Iaşi-Bucureşti. Pe lângă domn până în 1861 unicul element comun la nivel politic şi
administrativ a fost ministrul de externe. În cele din urmă Imperiul Otoman a sfârşit prin a
recunoaşte unirea politico-administrativă a celor două principate fapt comunicat într-un mod festiv
de Cuza la 24 ianuarie 1862, în mesajul său de aniversare a trei de la alegerea sa ca domn al
principatelor, mesaj intitulat „Unirea definitivă a principatelor”.
Ulterior conferinţei de la Paris din 1859 şi din 1861 românii nu au încetat să uimească prin
acţiunilor lor Europa. Cuza a luat următoarele măsuri:
 a confiscat/secularizat averile mănăstirilor care aparţineau comunităţilor religioase
străine.
 a adoptat o constituţie şi o nouă lege electorală, cu toate că potrivit convenţiei de la
Paris din 1858 acest fapt era intezis, fiind considerat un element tipic al unui stat independent.
Relativ la acest ultim aspect pentru a face acesta Cuza a realizat o lovitură de stat şi a
organizat ulterior acesteia un plebiscit să sancţioneze lovitura de stat, acesta era un alt aspect al
politicii faptului împlinit, însă toate aceste demersuri s-au relizat pe fondul unei activităţi continue
din partea diplomaţiei româneşti care nu a încetat dialogul cu marile cancelarii europene. Sultanul a
fost obligat să recunoască „Statutul dezvoltator al convenţiei de la Paris” precum şi toate
consecinţele juridice ce au decurs de aici. Astfel i se recunoştea dreptul noii Românii de a emite
paşapoarte, şi chiar dreptul de a refuza intrarea trupelor otomane pe teritoriul ţării. Despre această
lovitură de stat s-a spus în epocă că a fost un act de sfidare al naţionalismului român pe care îl
aruncase protectoratului european.

III.4. Conceptul de Realpolitik.


Dispariţia Sfintei Alianţe a generat în Europa o puternică stare de înstabilitate politico-
militară. Marile puteri nu au mai ţinut cont decât de propriile lor interese ceea ce a dus la aproape
două decenii de războaie locale, după cum urmează:
 1859- războiul Franţei şi Piemontului împotriva Austriei;
 1864- războiul pentru districul Schleswig-Holstein;
 1866- războiul austo-prusian;
 1870- războiul franco-prusian.
După războiul Crimeii în Europa Centrală şi de vest s-au afirmat într-o continuă confruntare
de idei şi de interese Franţa lui Napoleon al III-lea şi Germania al cărei cancelar era Otto von
Bismark.
Realpolitik reprezintă într-o primă accepţiune o noţiune politică nouă care s-a edificat pe
bazele fostei idei de raţiune de stat, dar ceea ce aceasta aduce ca noutate este ideea că trebuie
folosită oricare ocazie favorabilă pentru realizarea interesului naţional fară a ţine seama de
concepţiile şi ideologiile conservatoare perimate. Aşadar realpolitik-ul era un raisson d’etat al
finalului de secol XIX, aşa cum Bismark era un Richelieu al epocii moderne.
Napoleon al III-lea a fost în 1848 ales preşedinte al Franţei pentru ca în 1852, printr-o
lovitură de stat să devină împărat al Franţei. Otto von Bismark provenea dintr-o veche familie
prusacă şi era un oponent al mişcărilor revoluţionare. Cele două personalităţi supranumite „sfinxul
de la Tuilleries” şi „cancelarul de fier” erau total diferite, singurul lucru pe care îl aveau în comun
23
era faptul că manifestau o aversiune făţişă faţă de sistemul lui Metternich instituit cu prilejul
Congresului de la Viena din 1815.
Franţa a sprijinit naţionalismul în Europa, inclusiv pe români, însă politica ei externă s-a
dovedit a fi dezastruoasă. Napoleon al III-lea mult prea idealist, a eşuat în cele din urmă datorită
faptului că nu a ştiut să-şi stabilească priorităţile. În opozitie cu acesta, Bismark, deşi a plecat în
politică drept conservator, a reuşit să treacă de aceste concepte limitatoare. Cancelarul s-a manifestat
în viaţa politică drept prea democrat pentru conservatori şi prea autoritar pentru liberali, însă a reuşit
totuşi să creeze unitatea Germaniei prin foc şi sabie.

III. 5. Războiul franco-prusian şi consecinţele sale.


După ce s-a implicat în unificarea Italiei împotriva Austriei, după ce a susţinut România,
Napoleon al III-lea s-a implicat şi în treburile interne ale Spaniei, care aprecia el că-l privesc. Aceste
treburi interne vizau problema succesiunii la tron. Tronul Spaniei rămăsese vacant şi urma a fi
ocupat de Leopold de Hohenzollern, fratele mai mare al lui Carol I. A avea un rege prusac şi pe
tronul Spaniei a fost percepută de Franţa ca fiind o ameninţare din ambele părţi şi prin urmare
Napoleon al III-lea face demersuri ca Prusia şi Leopold să renunţe. Prusia renunţă la tronul Spaniei,
însă regele Wilhelm respinge alte demersuri făcute de ambasadorul fancez la Berlin. Cu privire la
această situaţie împăratul prusac, care se afla la cură la Ems, îl informează pe Bismark printr-o
telegramă. Abil, conştient de forţa armatei sale, Bismark falsifică conţinutul telegramei şi o dă spre
publicare presei. Conţinutul „noii” telegrame aducea serioase jigniri Franţei. Acesta a fost pretextul
începerii războiului franco-prusac ce s-a soldat cu înfrângerea Franţei, cu abdicarea lui Napoleon la
III-lea şi cu încoronarea lui Wilhelm ca împărat al Germaniei în sala oglinzilor din palatul
Versailles.
Bismark devine în acest context promotorul şi realizatorul unificării lumii germanice care
avea ca pilon principal Prusia. Bismark şi-a început viaţa într-un spaţiu germanic dominat de trei
elemente: echilibrul german al puterii între Prusia şi Austria; sistemul de alianţe european bazat pe
unitatea valorilor conservatoare şi echilibrul european al puterii. La toate acestea Bismark a devenit
conştient de următoarele:
 pentru a deveni un stat puternic Prusia nu are nevoie de Sfânta Alianţă şi nici de
Rusia.
 unitatea conservatoare germană (interesul comun al Prusiei şi Austriei) trebuia
înlocuit cu realpolitik.
 Austria reprezenta un obstacol şi nu un partener în unificarea Germaniei.
Realpolitikul lui Bismark a reprezentat o linie politică care a presupus idei şi acţiuni
flexibile, menite în a exploata orice ocazie favorabilă unificării Germaniei, fără a fi constrânse de
prejudecăţi sau ideologii de vreun fel. Pentru Otto von Bismark realpolitikul reprezenta obligaţia
omului politic de a cântări ideile sale forţă cu ideile forţă ale altora iar în baza elementelor ce rezultă
din această evaluare să se desprindă într-un mod realist ceea ce este eficient pentru interesele
naţionale, fără a renunţa la ceea ce este valoros din ideile moştenite din trecut. Realpolitikul lui
Bismark a distrus lumea din care el a ieşit şi s-a format. Cancelarul a fost liberal, şi după caz
conservator, ori de câte ori interesele Prusiei au cerut-o, el spunea că diplomaţia prusacă nu trebuie
să se bazeze pe sentimente sau legitimitate ci, pe o corectă evaluare a situaţiei. Politica sentimentală
nu recunoaşte reciprocitatea şi mai adaugă el: „politica este arta posibilului, nici chiar regele nu are
dreptul să subordoneze intereselor statului simpatiilor sau aspiraţiilor sale personale”. Napoleon al
24
III-lea a început ca un revoluţionar în timp ce Bismark a rămas pe plan personal conservator,
gândind în mod raţional reapolitikul ţării sale.

III.6. Politica externă europeană bazată pe calculul politic şi al interesului naţional.


Realpolitikul a condus la unificarea Germaniei, însă o dată ce acest fapt s-a realizat
reapolitikul s-a întors împotriva acesteia, întrucât acesta nu a reuşit să evite cursa înarmărilor şi
războiul. Cu toate că din 1870 până în 1890 s-a păstrat un oarecare echilibru în Europa, nici Bismark
nici Germania nu au reuşit să determine marile puteri să adopte un singur sistem care să ajusteze
relaţiile dintre ele ţinând seama de schimbarea continuă a împrejurărilor.
După unificare, Germania a devenit cea mai puternică ţară europeană şi cu fiecare deceniu
forţa sa economică şi militară deveneau tot mai evidente. De la Richellieu marile puteri situate la
marginea continentului Anglia, Franţa şi Rusia exercitau presiuni asupra centrului. Acum pentru
prima dată centrul Europei a devenit suficient de puternic să exercite presiuni asupra periferiei.

III. 7. Poziţia Rusiei după 1870.


În istorie nu i se poate nega Rusiei contribuţia importantă pe care a avut-o în stăvilirea atât a
lui Napoleon I cât şi a lui Hitler, însă la fel de adevărat este că ea a destabilizat periculos echilibrul
european şi nu numai, al cărui element cheie a fost şi este, chiar dacă nu pe deplin. La începutul
secolului al XIX-lea Rusia a avut o poziţie retrogradă şi de aceea în perioada 1815-1848 era
considerată „jandarmul Europei”. Însă din această perioadă Rusia începe asaltul asupra Balcanilor,
zona încorporată până în deceniul al optulea al secolului XIX Imperiului Otoman. „Întâmplător”
majoritatea creştinilor din Balcani erau slavi.
Dostoevski scria despre războiul ruso-româno-turc din 1876 următoarele: „dacă întrebi
soldatul rus de ce merge la război, el îţi va răspunde că va lupta pentru cruce, Hristos şi pentru a
elibera pe creştinii oprimaţi de turcii necredincioşi”. „Misionarismul” rusesc avea nevoie de
argumente de aceea Rusia se defineşte ca a treia Romă după Constantinopol şi Roma, precum şi
continuatoarea Bizanţului în Europa creştin ortodoxă.
Rusia din totdeauna a afişat misionarismul şi a avut, ca şi Germania, teama bolnavicioasă a
lipsei de securitate. Ea a ţinut să se întindă creându-şi în faţa altora un element de forţă. În faţa
acestei ţări puteai adopta doar două atitudini: cooperare sau confruntare, însă nici una de lungă
durată căci „partenerul rus” era extrem de nesigur.

III.8. Liga celor trei împăraţi şi războiul ruso-româno-turc din 1876-1878.


Ca o esenţă a politicii externe a lui Bismark putem menţiona documentul intitulat „dictatul
de la Kissingen” (15 iulie 1877). Acest document a catalizat întreaga politică a cancelarului de fier şi
a fost pasul determinant în realizarea Ligii celor trei împăraţi, formată din împăratul Germaniei,
Austriei şi Rusiei. Ulterior acestui eveniment tot germanii sunt promotorii unui alte alianţe în centrul
Europei, o alianţă la care ne-am alăturat şi noi românii printr-un pact secret încheiat de Regele Carol
I. E vorba de crearea Triplei Alianţe în 1882 formată din Austria, Italia şi Germania.
Liga celor trei împăraţi se dorea a fi o replică a Sfintei Alianţe, însă ea nu a durat nici măcar
un deceniu. Această replică, nereuşită de altfel, a făcut însă ca Anglia să iasă din „amorţeala” în care
căzuse mai bine de un secol. Deşi nu prea agrea tendinţele imperialiste ale Rusiei, Anglia agrea la
fel de puţin o Germanie dominantă pe continent. Astfel, prin premierul său Disraeli a căutat să se
apropie de Rusia, Austria şi Italia fapt ce a determinat în final desfacerea Ligii celor trei împăraţi.
25
În această conjunctură internaţională în care Anglia se trezeşte şi în care Germania
urmăreşte să împace marile puteri (mai puţin Franţa) are loc la finalul anului 1876 războiul ruso-
româno-turc. La 16 aprilie la solicitarea părţii ruse se încheia la Livadia, ulterior la Bucureşti, o
convenţie militară prin care se reglementa trecerea trupelor ruseşti prin România. Cu toate că această
convenţie trebuia ratificată de parlament pentru a intra în vigoare trupele ruseşti trec Prutul şi Rusia
declară război Turciei.
Armata turcă atacă oraşele porturi de la Dunăre ale României şi realizează incursiuni armate
pe malul românesc al Dunării. În această situaţie România declară război Turciei iar la 9/21 mai
1877 în parlamentul României Mihail Kogălniceanu proclamă independenţa ţării şi solicită
ratificarea convenţiei militare cu Rusia.
Era un nou act al politicii faptului împlinit pe care România îl oferea Europei.
Cu toată fala lor ruşii erau pe cale de a pierde războiul, însă intervenţia salutară a armatei
române a întors la Plevna soarta războiului. Armata rusă şi cea română au fost puse sub comanda lui
Carol I care a repurtat o victorie strălucită. În amintirea acesteia coroana sa regală a fost făcută din
oţelul tunurilor turceşti capturate la Plevna.
Cu toată contribuţia română determinantă la acest război, ignorând convenţia de la
Bucureşti, Rusia încheie la 3 martie 1878 la San Stefano un tratat cu turcii, România nefiind invitată.
Ca şi consecinţe ale tratatului se crează Bulgaria Mare, limitându-se astfel teritorilul Imperiului
Otoman, Rusia îşi vede împlinit visul de a prelua controlul asupra strâmtorilor Bosfor şi Dardanele.
Aşa cum arătam anterior Anglia interesată în Mediterana de est adoptă o atitudine energică
împotriva acestui tratat. În acest context britanicii cer revizuirea tratatului de la San Stefano pe un
teritoriu neutru, este ales în acest scop Berlinul. În această situaţie România cere măcar să fie
ascultată.
Cu toate abilităţile diplomaţiei româneşti, România nu a fost susţinută, nici măcar de Franţa,
(ce va regreta ulterior) şi nici de Germania. Această nesusţinere politică determină posibilitatea
Rusiei de a acţiona. Astfel cele trei judeţe din sudul Basarabiei revin Rusiei, ţarul Alexandru al II-
lea făcând din aceasta o chestiune de onoare.
Congresul de la Berlin a avut ca rezultat încheierea la 13 aprilie 1878 a tratatului de la
Berlin între Anglia, Austria, Franţa, Italia, Rusia şi Turcia. Potrivit tratatului se recunoştea
României, în mod condiţionat însă, calitatea de subiect de drept internaţional, ceea ce însemna
recunoaşterea independenţei de stat. Delta Dunării şi nordul Dobrogei reveneau României ca o
compensare nelegitimă pentru cele trei judeţe din sudul Basababiei pierdute în favoarea Rusiei.
Totodată insula Şerpilor revine României. Bulgaria capătă statut de principat autonom în cadrul
Imperiului Otoman, în timp ce Imperiul ţarist îşi consolidează cuceririle în Armenia, iar Anglia
beneficiază de dreptul de a folosi insula Cipru ca baza navală.
Ca urmare a tratatului relaţiile dintre Germania şi Austria devin mai stânse, astfel încât în
1879 între cele două state se iniţiază o alianţa secretă. Anglia prin şeful diplomaţiei sale lordul
Salesbury susţine discret această convenţie deoarece nu dorea expansiunea ruşilor în Balcani şi
aprecia că ea putea fi stopată printr-un sistem activ de alianţe.

III. 9. Tripla Alianţă.

26
După încheierea tratatului secret cu Austria spiritul neobosit al lui Bismark face ca în 1882
să aducă Italia în acest tratat punând astfel bazele Triplei Alianţe. Prin urmare în condiţiile în care
atât Austria cât şi Rusia urmăreau expansiunea în Balcani, sferele de influenţă ale acestora se cereau
regândite. Noul ţar al Rusiei Alexandru al III-lea nu avea abilitatea unui diplomat fiind intolerant şi
autoritar, nu avea încredere în Bismark şi nici nu-i înţelegea politica.
Cu toate că Rusia se dorea protectoarea slavilor din Balcani ceea ce presupunea un control şi
o dominare a acestora, noua Bulgarie se unifică sub un prinţ german (1885), aceasta fiind o lovitură
de graţie căci Rusia acuză Germania de complot împotriva panslavismului. Cu toate acestea
nedorind să piardă alianţa cu Rusia şi nedorind ca aceasta să se alieze cu Franţa, Bismark acţionează
pentru ca Germania şi Imperiul Ţarist să-şi reafirme din nou opţiunile comune în cadrul Alianţei
celor trei împăraţi.
Noile poziţii presupuneau ca în caz de război cu o terţă putere fiecare dintre cele trei naţiuni
să rămână neutre în afara cazului în care Germania ar fi atacată de Franţa sau Rusia de Austria.
Totuşi ca urmare a alianţelor secrete din cadrul Ligii celor trei împăraţi aceasta sucombează definitiv
în 1887 iar politica lui Bismark se apropie de sfârşit.
Anglia iese din neutralitate şi izolare, Bismark e înlăturat de la putere de noul împărat
german Wilhelm al II-lea, iar echilibrul european devine rigid, Europa îndreptându-se către o
catastrofă pe care nimeni nu o considera posibilă. Marile puteri se aruncă într-o strategie bipolară
care duce la edificarea a două blocuri militare anticipând parcă războiul rece ce urma să se
declanşeze peste 50 de ani.

III.10. Situaţia României şi a Europei la începutul secolului XX.


După o perioadă de acalmie la nivel general în Europa şi alte naţiuni din Balcani care
tindeau spre independentă încep să-şi manifeste aceste tendinţe. Spre finele secolului XIX şi
începutul secolului XX, România îşi manifestă în mod constant preferinţa către menţinerea unui
status-quo în zonă promovând o politică de neutralitate activă.
Momentul de cotitură relativ la situaţia din Balcani l-a reprezentat anul 1908. Profitând de
revoluţia „junilor tineri turci”, Austria încalcă flagrant tratatul de la Berlin şi ocupă Bosnia şi
Herzegovina. În acelaşi timp, Bulgaria unită cu Rumelia se proclamă regat. Pentru diplomaţia
română devine evident că nu Bucureştiul, ci Sofia întră în linia de preferinţă a Vienei. Era şi normal
pentru că Bucureştiul era capitala spirituală a peste 3 milioane de români din imperiul dualist.
Între 1908-1914 România devine un factor important de echilibru în Balcani, parteneriatul
său fiind căutat atât de Tripla Alianţă cât şi de Antanta (Franţa, Anglia şi Rusia). În 1909 au loc la
Bucureşti două vizite semnificative ale moştenitorilor imperiali austriac şi german Frantz Ferdinand
şi Frederik Wilhelm, cele două vizite având scopul de a întări alianţa secretă a României cu
Germania şi Austria.
În acelaşi timp conştientizând rolul şi poziţia României precum şi greşelile trecute, Franţa şi
Rusia încep să desfăşoare o puternică ofensivă de a atrage Bucureştiul în sfera lor de forţă. Un rol
important în acest sens l-a avut şi principesa Maria, viitoarea regină Maria a României.
Dezechilibrul din Balcani este accentuat de dorinţa de stapânire a unui teritoriu minuscul:
Macedonia. Trei state balcanice doreau împărţirea Macedoniei între ele: Bulgaria, Serbia şi Grecia.
Între timp la 13 martie 1912 se încheie o convenţie militară şi un tratat de alianţă sârbo-
bulgar, iar o lună mai târziu Bulgaria încheie un tratat asemănător şi cu Grecia. Miza celor două
înţelegeri viza neutralizarea Turciei în zonă şi, indirect atenta la integritatea teritorială a Macedoniei.
27
Prin urmare, fără a putea fi oprit, în octombrie 1912 izbucnea războiul dintre cele trei ţări
aliate şi Turcia. Aliaţii balcanici reuşesc să se impună într-un mod surprinzător. Situaţia de pe front
este dificilă pentru armatele otomane, aliaţii ajungând să asedieze Adrianopolul şi chiar
Constantinopolul. În aceste condiţii Turcia cere semnarea unui armistiţiu în decembrie 1912 ale
cărui preliminarii se desfăşoară la Londra.
Situaţia era departe de a fi stabilă căci războiul reizbucneşte în februarie 1913. De această
dată, intrigate de succesul balcanicilor, marile puteri ies din expectativă. Austro-Ungaria e gata să
atace Serbia, iar ruşii sunt contrariaţi de perspectiva cuceririi Constantinopolului de bulgari, în
condiţiile în care Adrianopolul fusese deja cedat. Sub presiunea exercitată de marile puteri,
ostilităţile încetează pentru ca la 30 mai să se semneze preliminariile de pace de la Londra.
După primul război balcanic situaţia în zonă se prezenta astfel:
 Creta este cedată Greciei.
 Albania dominată de turci, capătă un statut special: devine un stat independent, dar cu
un statut internaţional special. Ea urma să fie condusă de un principe protestant Wilhelm von Wied
în calitate de rege.
Situaţia agitată din Albania, revoltele necontenite au destabilizat situaţia, iar prinţul de Wied
a fost obligat să fugă la nici trei luni de la urcarea sa pe tron.

III. 11. România în acest context politico-militar.


Desfăşurând astfel de forţe militare în preajma graniţei de sud a României, Parlamentul
român nu putea fi indiferent. Marile puteri europene vedeau în Bucureşti un mare factor de
stabilitate politico-economică în zona Balcanilor. România a contribuit la aplanarea războiului italo-
turc precum şi a limitării acestui război asupra imperiului Otoman dorind să păstreze status-quo-ul
instituit de Congresul de la Berlin. În calitate de ministru de externe Titu Maiorescu atrage atenţia
ministrului bulgar de la Bucureşti că în „limitele tratatului de la Berlin neutralitatea României e
naturală, dacă totuşi în Balcani se vor produce schimbări teritoriale România va avea un cuvânt de
spus”.
Cum aceste modificări par inevitabile România cere modificarea frontierei sale dobrogene
considerată ca nemaifiind de actualitate în noile condiţii şi chiar nedreaptă încă din 1878. Noile
pretenţii teritoriale ale României deranjează Austro-Ungaria care se vedea ameninţată de o posibilă
revendicare a Transilvaniei. Habsburgii intră în conflict cu diplomaţia germană care găsea legitime
pretenţiile teritoriale ale României. În acest context, Rusia speculează momentul şi comunică la
Bucureşti că rectificarea frontierei dobrogene ca o compensaţie pentru România e o condiţie a păcii.
Diplomaţia austriacă îşi dă seama că România se află la o cotitură a politicii sale externe.
III. 12. Al doilea război balcanic. Pacea de la Bucureşti.
În vara lui 1913 se încheie un acord sârbo-grec care determină precipitarea relaţiei din
Balcani. Viena merge în continuare pe cartea bulgară ignorând sugestiile Bucureştiului de a permite
Serbiei să aibă ieşire la Marea Adriatică. Datorită acestui fapt unul dintre diplomaţii austro-ungari
arăta în mod plastic: „cuarda care leagă monarhia Austro-Ungara de România este cât se poate de
întinsă. Va fi foatre greu să fie reînodată dacă se rupe”.
În acest context Bulgaria atacă Grecia şi Serbia ceea ce face ca Romania să se mobilizeze.
Datorită situaţiei de pe front România este obligată să declare război Bulgariei şi această poziţie
adoptată de guvernul român este considerată o sfidare la adresa Austro-Ungariei. Ostilităţile durează
o lună şi se încheie cu Pacea de la Bucureşti.
28
Conferinţa de la Bucureşti s-a realizat sub preşedenţia lui Titu Maiorescu, ministru de
externe al României. Potrivit acestei convenţii din august 1913, zonele de influenţă din Balcani s-au
împărţit astfel:
 Serbia lua o parte din Macedonia.
 Grecia lua sudul Macedoniei precum şi o parte din Tracia de Vest.
 Turcia căpăta Tracia de est cu oraşul Adrianopole.
 România lua Dobrogea de Sud până la linia Turtucaia-Ecrene.
În problemetica Balcanilor după încheierea păcii de la Bucureşti, Anglia şi Franţa l-au
felicitat pe Carol I subliniind faptul că rolul României fusese determinant în a pune capăt acestui
conflict. Spre deosebire de relaţiile cu Anglia şi Franţa, şi în ciuda unui anumit sprijin german
relaţiile cu Austro-Ungaria se înrăutăţesc. În acest context, Wilhelm al II-lea dădea dispoziţie ca
toate comunicatele celui de-al doilea Reich către contele Tisza să înceapă cu cuvintele „Domnule,
gândeşte-te la români”.
După 1914 guvernul conservator este înlocuit cu un guvern liberal condus de Ionel Brătianu.
Este momentul în care liberalii iau la cunoştinţă de tratatul secret încheiat de ţara noastră cu Tripla
Alianţă în 1883, însă premierul îşi manifestă opinia că un astfel de tratat va fi foarte greu de pus în
aplicare.
Ca o recunoaştere a poziţiei României, are loc la Bucureşti vizita ţarului Nicolae al II-lea, ce
a stârnit o adevărată furtună la Berlin, Viena, Budapesta şi Sofia. Această vizită a fost urmată şi de
cea a ministrului de externe rus, Sazonov. Un eveniment inedit a marcat această vizită: o excursie în
Transilvania a ministrului rus alături de Brătianu, aspect care i-a nemulţumit profund pe austriecii.
La finalul lui 1914, România era înconjurată de puteri ostile care nu doreau altceva decât să
ocupe teritoriul român. De aceea pentru a nu pune în pericol situaţia şi aşa destul de fragilă a
României clasa politică românească preferă neutralitatea în primul război mondial până în august
1916.

CAPITOLUL IV

DIPLOMAŢIA ROMÂNEASCĂ
ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
29
IV.1. Relaţiile internaţionale ale României în perioada 1914-1918.
Aceata etapă din istoria României cuprinsă între 1914-1918 poate fi împărţită în trei etape:
a. Perioada neutralităţii 1914-1916;
b. Participarea României la război:
- România alături de Antantă.
- încheierea păcii separate cu Puterile Centrale.
- reintrarea în război alături de Antantă 1918.
c. Conferinţa de pace de la Paris.

a. Perioada neutralităţii.
a.1. Situaţia politică în Balcani înainte de 1914.
Relaţiile României cu Austro-Ungaria deveniseră din ce în ce mai reci, iar României îi era
clar că respectarea tratatului secret semnat în 1883 nu mai putea constitui decât o ficţiune politică
imposibil de urmat. Pe de altă parte prin ţarul Nicolae al II-lea Rusia dorea să reînvie visul lui Petru
cel Mare de a cucerii strâmtorile astfel ca Rusia să poată avea ieşire la Marea Mediterană. În plus,
Rusia va rămâne un aliat oscilant şi pe viitor, fiind dispusă să încalce orice consecinţe atunci când
momentul era potrivit. Nici la sud de Dunăre România nu va avea o situaţie mai fericită, căci cu
toate că războaiele balcanice se terminaseră Bulgaria nutrea la realizarea Bulgariei Mari pe seama
României, Greciei şi Serbiei. Prin urmare poziţia de neutralitate adoptată de România pe doi ani a
fost justificată de aceste împrejurări şi pe de altă parte de faptul că armata română era insuficient
dotată şi instruită.
În concluzie, la momentul declanşării primului război mondial prin declaraţia de război a
Austriei faţă de Serbia, România a fost pusă într-o situaţie dificilă, dar a ales să rămână neutră.
Poziţia ţării noastre a fost justificată de faptul că nu a fost consultată de Austria, una dintre
semnatarele Triplei Alianţe, în momentul declarării stării de război împotriva Serbiei şi, totodată,
pentru că nu Serbia fusese cea care atacase Austria, ci imperiul dualist invadase teritoriul sârb. Prin
urmare nu erau îndeplinite condiţiile de casus foederis (cazul fortuit) aşa cu prevedea tratatul secret
reînoit în 1913. România făcea paşi înceţi dar siguri spre desprinderea politică şi juridică de Puterile
Centrale.
a.2. „Bătălia” pentru România între Antantă şi Puterile centrale.
Atât Puterile Centrale cât şi Antanta erau conştiente de importanţa rolului pe care România
urma să-l joace în acest război şi de aceea au căutat s-o încânte cu darurile lor. Germania promitea
Basarabia, sudul Bucovinei (judeţul Suceava şi Rădăuţi) şi concesii pentru românii din Transilvania,
Antanta promitea Transilvania.
În condiţiile de mai sus între România şi Rusia se încheie, printr-un schimb de scrisori, la
Petersburg în septembrie 1914 o convenţie politico-militară. Cunoscând atitudinea oscilantă a Rusiei
diplomaţia română a urmărit ca prevederile convenţiei să fie consemnate şi într-un tratat semnat cu
celelalte puteri ale Antantei la care să se adauge şi unele garanţii politico militare.
La începutul războiului fiecare dintre părţile beligerante consideră că acesta va fi de scurtă
durată, de exemplu Germania avea un plan de cucerire a Franţei în 40 de zile, iar aliaţii au apreciat
că vor face faţă armatei germane fără prea mari risipe de timp şi de oameni. Totuşi lucrurile nu s-au
dovedit exacte, căci Rusia înregistrează un eşec în apărarea Poloniei, iar Franţa şi Anglia sunt
30
înfrânte pe mare la Galilopi de generalul turc Kemal Ataturk, ce va deveni primul preşedinte al
Turciei moderne.
În faţa eşecului de la Galipoli ruşii pun frontal problema strâmtorilor învinuind ceilalţi aliaţi
de eşec. Această situaţie însă a fost cunoscută de Diamandi, ministrul român la Petersburg, care o
aduce la cunoştinţa diplomaţie de la Bucureşti. Mizând pe victoria aliaţilor de la Galipoli fără a
anunţa România, cu care încheiase două acorduri secrete în 1914 şi 1915, Italia iese din sfera Triplei
Alianţe şi se alătură Antantei declarând război Austriei dar nu şi Germaniei.
În această situaţie temându-se că România îi va urma exemplul, Germania face presiuni
pentru ca România să între în război alături de ea, avertizând chiar că existenţa ca stat a României va
fi pusă sub semnul întrebării. Şi imperiul Austro-Ungar prin reprezentantul la Bucureşti Ottokar von
Czernin face presiuni pentru intrarea României în război, dar răspunsul regelui Ferdinand a fost că
„vom încerca să rămânem neutrii, dar conducătorii nu pot face întotdeauna ce vor”.
Intrarea Italiei în război a fost din punct de vedere militar un eşec.
Situaţia Antantei în vara lui 1915 din punct de vedere militar era dificilă deoarece ruşii sunt
înfrânţi în Galiţia; însă, situaţia Rusiei avantaja România. Diamandi declara: „După intrarea
României în război şi cât timp ruşii erau în vecinătatea Carpaţilor, ni s-a arătat că concursul
nostru nu mai are aceeaşi valoare. În ziua căderii Przemislului, ni s-a dat a înţelege că putem
obţine Prutul şi Cernăuţiul; după evacuarea Lembergului (Lvov), ritmul concesiunilor s-a
accelerat. Aproape în ziua recuperării Varşoviei de nemţi (5 august 1915) toate cererile noastre
erau satisfăcute”.
Pozitia interesantă şi oscilantă a Rusiei era împărtăşită şi de celelelte puteri ale Antantei.
Nici Antanta şi nici Tripla Alianţa nu-şi doreau în răsărit o Românie întregită, puternică şi cu toate
convenţiile secrete sau nesecrete dintre noi şi Antantă sau Tripla Alianţă pentru Brătianu era clar că
totul urma să se reia de la capăt la momentul păcii generale. Rusia dorea o Românie care să-şi
lărgească teritoriul pe seama Austriei şi care să nu fi avut forţa necesară să iasă din sfera de influenţă
rusă. Anglia dorea o Ungarie puternică pentru a rezista tendinţelor expansioniste ale Germaniei şi de
aceea consideră cererile românilor exagerate. Franţa deşi ne susţinea era preocupată de încorporarea
Alsaciei şi Lorenei şi părea „plictisită” de cererile ambasadorului român de la Paris.
La acel moment România nu părea că are nici un aliat sigur şi de nădejde, în schimb era
înconjurată şi la vest, şi la est şi la sud de ţări ostile. În acest sens temerile lui Brătianu că România
ar putea fi atacată şi de la sud de Dunăre, de bulgari, au devenit realitate. În septembrie 1915
Bulgaria intră în război alături de Puterile Centrale şi este gata să atace Serbia.

b. Participarea României la război.


b.1. Anul 1916, o răscruce la nivel politic şi social.
În contextul în care România se vedea ameninţată şi de la sud de Dunăre, Brătianu iniţiază
negocieri cu ruşii pentru a stabili în ce fel şi unde vor acţiona cele două armate în mod conjugat
împotriva Puterilor Centrale şi a aliaţilor acesteia. Brătianu cerea ca armata română să joace un rol
activ în Ardeal pe o singură linie iar ruşii să acţioneze în Bulgaria. Această manevră a premierului
urmărea să asigure rolul ţării noastre la conferinţa generală de pace, în sensul de a putea contribui
decisiv la luarea unor decizii privind situaţia ţării şi totodată pentru a evita ca ţara nostră să fie
datoare moral Rusiei. Brătianu mai dorea să evite ca războiul să fie purtat pe teritoriul României şi
ca noi să fim prinşi între două fronturi.

31
În august 1916, după tratativele de a încheia o convenţie politico-militară cu Rusia, Brătianu
îşi exprima părerea către ministrul francez la Bucureşti cu privire la momentul intrării României în
război: „sunt hotărât să merg cu voi, dar la momentul meu potrivit şi cu garanţiile pe care le cere
salvarea ţării mele”.
În aceeaşi perioadă se încheie convenţia militară dintre Rusia şi România prin care s-a
prevăzut totodată garantarea solidară de către Franţa, Rusia şi Italia a integrităţii teritoriale a
României precum şi tratamentul egal cu ceilalţi parteneri la viitoarea conferinţă de pace. De
asemenea aliaţii se obligau să ofere sprijin militar şi armament României, fapt ce i-ar fi permis ţării
noastre să facă faţă eforturilor de război. S-a încheiat astfel prima etapă strategică, politică şi
militară din timpul primului război mondial a României. Prevederile arătate mai sus au fost
menţionate şi într-o altă convenţie separată pe care România a încheiat-o cu Rusia, Franţa, Anglia şi
Italia la Bucureşti la 4/17 august 1916.
b.2. Purtarea războiului de către România.
La 14/27 august 1916 România declara război Austro-Ungariei, intrarea în război s-a
petrecut totuşi într-un moment care nu ne era favorabil căci forţele armate ale Puterilor Centrale
reuşiseră până atunci să învingă pe toate fronturile trupele Antantei. Cu toate acestea contribuţia
României începând cu august 1916 şi chiar în 1917 a fost de o importanţă extraordinară pentru aliaţi.
Intrarea României în război a presupus degajarea frontului aliat de la Verdun, a uşurat victoria
italienilor la Carso şi a scăzut presiunea pe frontul rusesc. Împotriva României Germania mobilizase
18 divizii, Austria 14, Turcia şi Bulgaria 8 divizii, în total 40 de divizii în loc de 7 cât estimau aliaţii
noştri în momentul semnării convenţiei militare cu România.
Dificultăţile armatei române în campania din 1916 s-au datorat şi faptului că promisiunile
de armament pe care Antanta le făcuse ţării noastre nu au fost respectate. Situaţia dificilă de pe front
a determinat şi alte mişcări diplomatice la nivel internacional. Astfel printr-un document secret,
descoperit ulterior, se preciza că Rusia dorea să încheie pace separată încă din 1916 cu Germania.
Căderea Bucureştiului în 1916 a generat în Puterile Centale gândul încheierii unui tratat de
pace cu Antanta al cărui arbitru să fie Statele Unite ale Americii, aceste propuneri au fost însă
respinse. Acest gând „pacificator” a fost insuflat Puterilor Centrale datorită faptului că şi situaţia lor
de pe front era una dificilă. Mareşalul Ludendorff spunea că Puterile Centrale reuşiseră să înfrângă
armata română dar nu s-o nimicească: „cu toată victoria noastră asupra armatei române, noi eram
mai slabi ca înainte în ceea ce priveşte desfăşurarea generală a războiului”.
b.3. Dificiul an 1917 pentru România.
Anul 1917 reprezintă un an de cotitură atât politic cât şi militar în situaţia României. În
aprilie 1917 S.U.A. declară război numai Germaniei. Americanii au jucat o carte propie în acest
război; au ajutat Antanta politic şi militar, dar s-a dovedit că aveau propriile lor interese. Statele
Unite prin preşedintele W. Wilson considera Anglia şi Rusia nu ca aliaţi ci ca asociaţi. Guvernul
american nu dorea să-şi lege prea mult soartă de puterile Europei păstrându-şi libertatea de acţiune
pentru a-şi putea impune punctul de vedere la conferinţa de pace. Mai mult decât atât în 1918 prin
preşedintele Wilson sunt elaborate aşa numitele „14 puncte” în care se prevedea printre altele ca
Austro-Ungaria să fie menţinută ca stat, în timp ce România era necesară doar pentru a înfrânge
Puterile Centrale, fără a se specifica însă nimic despre drepturile naţionale ale acesteia.
Această atitudine a creat greutăţi României în atingerea obiectivelui ei principal:
reîntregirea. În plus situaţia de pe frontul rus şi din politică era una de dezordine totală, aşa cum

32
avea să constate generalul Brezan şi Brătianu trimişi în misiune diplomatică la Petersburg în mai
1917.
Şi diplomaţia austriacă medita la ideea încheierii unei păci separate, nu numai diplomaţia
rusă. Armata austro-ungară nu era foarte bine pregătită şi dădea evidente semnale de slăbiciune, de
aceea primul ministru de externe al imperiului dualist, Otto Czerni, făcea demersuri disperate pentru
a încheia o pace separată cu România care să conducă la salvarea imperiului. Tentativele au eşuat.
Au rămas însă în istorie planurile lui Czerni de a împărţi România. Ca argument al încheierii unei
păci separate cu Bucureştiul ministrul de externe austro-ungar ameninţa România că acesta urma să
fie împărţită între Bulgaria, Austro-Ungaria şi Rusia. Ca atare România urma să rămână un stat mic,
de mărimea statului Monaco, la gurile Dunării. Datorită curajului armatei române şi unei
diplomaţii active un astfel de plan nu a fost viabil.
Austro-Ungaria continua şi alte tratative secrete pentru a-şi menţine teritoriul. Aceste
demersuri erau susţinute şi de Papa Benedict al XV-lea care-şi făcuse un deziderat din păstrarea
integrităţii imperiului dualist, deoarece acesta reprezenta în acel moment cel mai mare stat catolic
din Europa.
Un alt moment special din punct de vedere diplomatic l-a reprezentat ceea ce s-a numit
„misiunea conţilor” şi care a însemnat realizarea unor discuţii secrete în Elveţia, la Fribourg, în
august 1917, între contele francez Armand şi contele austriac Reverta. Franţa propunea la această
întâlnire secretă :
 restabilirea Belgiei şi Poloniei.
 unirea Serbiei şi a Muntenegrului.
 restabilirea Românie în graniţele tratatului de la Bucureşti din 1913.
 demilitarizarea Germaniei.
 restituirea Alsaciei şi Lorenei de către nemţi fracezilor.
Prin urmare, misiunea conţilor urmărea să evite dezmembrarea imperiului dualist şi să
creeze o federaţie dunăreană cu o largă autonomie a statelor slave. Schimbarea prim-ministrului
francez cu J. Clemenceau, supranumit „Tigrul”, a făcut ca această misiune să eşueze deoarece
Austro-Ungaria nu era de accord cu revenirea la Franţa a provinciilor Alsacia şi Lorena.
Între timp pe câmpul de luptă, pe frontul de est, situaţia devine dezastruoasă. La 7 noiembrie
1917 (stil nou) are loc ceea ce este cunoscut în istorie ca „marea revoluţie socialistă din
octombrie”. Deşi generalii armatei ruse, printre care şi Scerbacev, considerau că Rusia trebuie să
lupte în continuare, soldaţii ruşi fugeau de pe front, mulţi dintre ei dezertând, ne mai subordonându-
se propriilor comandanţi. Schimbarea regimului politic în Rusia de la monarhia ţaristă la regimul
socialist-comunist a lui Lenin a creat o mare degringoladă în cadrul armatei, care nu mai ştia de cine
să asculte.
În decembrie 1917 generalul rus Scerbacov îi propunea lui Makenzen să înceapă discuţiile
pentru încheierea unor tratative de pace. Finalul lui 1917 şi începutul lui 1918 punea din nou trupele
române într-o situaţie delicată. Guvernul şi regele se retrăseseră la Iaşi şi aproape trei sferturi din
teritoriul României fusese ocupat de germani. Austro-Ungaria dorea să-şi mute diviziile în Ucraina
pentru a stânge din nou armata română ca într-o chingă. Sunt momentele dificile în care tezaurul
României a fost dat spre păstrare Rusiei şi în care chiar guvenul împreună cu familia regală se
gândea să se retragă în Rusia la Odessa. Din fericire, acesta nu s-a realizat.
Datorită faptului că se afla într-o poziţie delicată din punct de vedere militar şi politic
România încheie cu Puterile Centrale armistiţiul de la Focşani şi tratatul de pace de la Buftea-
33
Bucureşti din februarie-martie 1918 izbutind astfel să-şi păstreze fiinţa naţională. Cu toate că acest
tratat, un veritabil dictat, era o necesitate şi unicul lucru posibil în acel moment Alexandru
Marghiloman, prim-ministrul de la acea vreme, a fost considerat un trădător.
La momentul semnării păcii Antanta îi cere lui Brătianu să continue rezistenţa armată. Cu
această ocazie, dată fiind situaţia delicată şrin care trecea România, acesta îşi exprimă regretul că
statele Antantei preocupate de propriiile interese le este indiferent faptul că este în joc însăşi
existenţa României ca stat. Reamintind sacrificiile făcute de români Brătianu le cere aliaţilor să
examineze cu multă atenţie noua situaţie în care ne aflăm. Nici Statele Unite ale Americii nu au o
poziţie favorabilă drepturilor naţionale pe care România le revendica. Apoi ca situaţia să devină din
ce în ce mai tensionată Rada ucrainiană începe să emită pretenţii asupra teritoriului Bucovinei şi
Basarabiei pe care dorea să le încorporeze, deziderat considerat actual şi astăzi de diplomaţia de la
Kiev.
Chiar dacă la nivel diplomatic ţările Antantei au lăsat să se înţeleagă că pacea de la Buftea-
Bucureşti a fost încheiată în condiţiile în care alte alternative nu se întrevedeau, România va fi
„taxată” la Conferinţa de Pace de la Paris pentru nerespectarea convenţiei încheiate cu aliaţii în
1916.
b.4. Reintrarea în război alături de Antantă în 1918.
Un moment de răscruce în favoarea României l-a reprezentat data de 10 mai 1918 când
secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Robert Lansing, îi adresa preşedintelui W. Wilson o
scrisoare în care-şi exprima opinia potrivit căreia guvernul american ar trebui să sprijine lupta
popoarelor asuprite din cadrul imperiului Austro-Ungar. Această schimbare de direcţie în politica
americană va fi salutată de România, căci toată lumea era convinsă că Austro-Ungaria nu mai putea
fiinţa ca stat. De altfel în toamna anului 1918 rând pe rând statele ce compuneau Austro-Ungaria îşi
declară independenţa şi se formează ca naţiuni de sine stătătoare cu excepţia Transilvaniei care
revine României.
Din primăvara până în toamna lui 1918, contraofensiva Antantei face ca Puterile Centrale şi
aliaţii acestora să cadă rând pe rând: Bulgaria capitulează în septembrie şi încheie armistiţiul de la
Salonic, Turcia învinsă în Siria încheie în octombrie armistiţiul de la Mudros. Finalizarea războiului
găseşte armatele României de partea Antantei. La momentul semnării ultimului armistiţiu dintre
aliaţi şi învinşi România avea asigurări de sprijin atât din partea Statelor Unite ale Americii cât şi
din partea Angliei pentru momentul păcii generale, însă realitatea va fi diferită de promisiunile
făcute.
Este de subliniat că Puterile Centrale hotărâseră, la finele lunii august 1918 să redeschidă
campania militară cu România, să o ocupe complet şi, pe cale de consecinţă, să o desfiinţeze ca stat.
Pentru aceasta se luaseră toate măsurile militare necesare. Ofensiva generalului d’Esperey în
Bulgaria şi apoi în Serbia, cu obiectivul de a atinge Budapesta (fapt nerealizat deoarece primul
ministru al Franţei, Clemenceau, îi cere să se oprească) a pus capăt definitiv acestor pretenţii.
În noile condiţii mareşalul Mackensen preia iniţiativa diplomatică şi readuce în discuţiile cu
Marghiloman posibilitatea revizuirii clauzelor tratatului de la Buftea-Bucureşti, cu condiţia ca
România să îl ratifice şi să nu revină de partea Aliaţilor în această ultimă fază a războiului. România
nu acceptă asemenea propuneri, ba din contră, la 4 noiembrie 1918 regele Ferdinand îi remite lui
Saint-Aulaire două scrisori, una pentru Poincaré şi cealaltă pentru Clemenceau, prin care le făcea
cunoscut că armata română va intra în acţiune şi va face joncţiune cu armata de la Dunărea lui
Berthelot, consolidând astfel, flancul drept al frontului comandat de către d’Esperey.
34
La 6 noiembrie 1918 guvernul Marghiloman este destituit. Noul guvern condus de generalul
Coandă dizolvă Camerele alese în 1918 şi declară nule şi neavenite toate măsurile guvernului
precedent, inclusiv Tratatul de la Buftea-Bucureşti, mai puţin reintegrarea Basarabiei la patria-
mamă.
La 9-10 noiembrie 1918 întreaga armată română este mobilizată iar ministrul de război
generalul Eremia Grigorescu remite mareşalului Mackensen o notă ultimativă: „Spre a preveni ca
România să nu fie din nou trasnformată în câmp de bătaie este absolut necesar ca trupele germane
să părăsească teritoriul român în 24 de ore. După acest termen, trupele vor trebui să depună
armele şi să se abţină de la orice distrugeri şi violenţe pentru care guvernul german va fi făcut
răspunzător....”
La 10 noiembrie 1918 armata franceză trece Dunărea la Giurgiu, Zimnicea şi Turnu
Măgurele, iar armata germană se retrage.
Semnarea armistiţiului Aliaţilor cu reprezentanţii învinşilor în vagonul din pădurea de la
Compiègne la 11 noiembrie 1918 găseşte deci România alături de Aliaţi. Articolul 25 din acest
armistiţiu impunea renunţarea la Tratatele de pace de la Buftea-Bucureşti şi de la Brest-Litovsk şi la
tratatele complementare acestora. Este ultimul act juridic favorabil din partea Aliaţilor faţă de
România.

c. Conferinţa de pace de la Paris (Versailles).


Sfârşitul răboiului şi victoria Antantei au făcut ca oamenii să creadă că o nouă eră începe în
historia universală. Un a fost să fie aşa, căci, cu toate că vechiul model al relaţiilor internaţionale a
dispărut un a dispărut odată cu el şi moda discuţiilor secrete, a planurilor de împărţire a lumii şi a
sferelor de influenţă cu caracter general sau regional.
Majoritatea specialiştilor care s-au aplecat asupra acestui moment al istoriei relaţiilor
internaţionale sunt de acord că ceea ce a contat în primul rând au fost interesele marilor puteri.
Astfel, la începerea Conferinţei de pace de a Paris-Versailles, interesele politice şi teritoriale
ale marilor puteri se prezentau după cum urmează:
- Franţa, ţara ce a avut cea mai mare contribuţie la înfrângerea Puterilor Centrale urmărea
alipirea Alsaciei şi Lorenei, precum şi încorporarea la propriul imperiu colonial a unor părţi
importante din imperiul colonial german şi otoman şi stabilirea frontierei cu Germania pe Rin ,
ocuparea regiunii Saar ţi a Renaniei.
- Anglia, ca principal oponent al Franţei, dorea limitarea puterii acesteia şi extinderea
posesiunilor coloniale germane în detrimentul Franţei.
-Italia, dorea şi ea extinderea imperiului ei colonial, problemă care un i-a reuşit.
- Japonia, avea în vedere intărirea rolului ei în Extremul Orient.
- SUA, nutrea speranţa că îşi va institui controlul politic asupra problemelor internaţionale,
prin intermediul Ligii Naţiunilor, care ar fi trebuit să servească drept instrument în acest scop.
Finalizarea Conferinţei a determinat dezamăgiri nu doar în rândul statelor mici ci şi în
rândul marilor puteri învingătoare, ceea ce a reprezentat baza celui de-al doilea Război Mondial.
După această succintă prezentare vom înţelege mai bine de ce Marile Puteri deloc interesate
în a proteja stalele mici şi care participaseră alături de ele la purtarea războiului au avut o atitudine
la început ostilă şi apoi de indiferenţă faţă de România (dar şi faţă de alte state).
Revenid la situaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris prima problemă cu care
aceasta s-a confruntat a fost aceea a caducităţii Convenţiei încheiate la 4/17 august 1916 cu Antanta.
35
Căutând orice prilej pentru a mai îndepărta un stat cu pretenţii la “împărţirea pradei” de
război, Marile Puteri au considerat că, deoarece România încheiase Pacea (mai exact Dictatul) de la
Buftea-Bucureşti separată cu Puterile Centrale din data de 24 aprilie/07 mai 1918, rezultă că fusese
încălcat punctul V al Convenţiei cu Antanta din 1916, şi, prin urmare, această Convenţie devenise
caducă (deoarece, considerau aliaţii, România nu-şi respectase promisiunile). În această situaţie
Marile Puteri nu au ţinut cont de situaţia extrem de dificilă de pe front în care se găsea România, de
faptul că din punct de vedere militar urma să fie înconjurată din toate părţile şi că ar fi trebuit să
lupte cu trei armate, cea germană (la nord şi est), cea austro-ungară (la vest) şi cea bulgară (la sud).
Totodată, la momentul de început al Conferinţei, acestea nu doreau să ţină cont nici de faptul că
după ce situaţia militară de pe front s-a mai îmbunătăţit, România denunţase Tratatul de la Buftea-
Bucureşti (pe care Regele Ferdinand nu-l sancţionase şi promulgase niciodată) şi că reluaseră armele
împotriva Puterilor Centrale şi alături de Antanta.
În consecinţă, baza juridică a mandatului delegaţiei române la Paris a constituit-o Convenţia
de alinţă cu Antanta din 1916, hotărârile de unire cu ţara ale Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei,
precum şi cele 14 puncte lansate de preşedintele american Wilson.
Acest moment dificil pentru ţara noastră a fost depăşit totuşi datorită abilităţii politice şi
diplomatice ale lui Ionel Brătianu, care a reuşit în cele din urmă să obţină admiterea României la
Conferinţa de la Versailles ca ţară cu interese limitate. Relativ la acest ultim aspecte este de
menţionat că din punct de vedere al organizării conferinţei o prima încălcare flagrantă a principiului
democraţiei a fost împărţirea arbitrară a statelor, în state cu interese generale (marile puteri) şi state
cu interese limitate / speciale (ţările mici). Acest fapt a avut repercursiuni şi în ceea ce priveşte
negocierea tratatelor cu ţările învinse căci, aşa cum menţionam anterior delagaţilor statelor mici nu li
s-a permis să examineze textul tratatelor de pace, textul fiind elaborat de cele patru mari puteri. De
data aceasta marile puteri au fost cele care au adoptat politica faptului împlinit vizavi de ţările mici,
însă în detrimentul acestora.
Relativ la acest aspect, secretarul de stat al SUA, de atunci, Robert Lansing, afirma, fără să
greşească că: “ţările mici, printre care şi România, nu-au fost tratate cu mai multă consideraţie
decât inamicii înşişi, la Conferinţă. O astfel de atitudine a constituit o adevărată insultă la adresa
ţărilor mici iar poziţia marilor puteri a fost un adevărat act de demenţă”.
În acest context, România a primit tratatul cu Germania doar cu o zi înainte şi aceasta în
rezumat, tratat care după cum vom vedea aducea mari prejudicii materiale ţării noastre. Tratatul
prevedea ca României urma să-i revină, drept despăgubire de război, o suma ce ar fi reprezentat doar
1% din prejudiciul material suferit de ţara noastră.
De aceea pentru a nu deveni un precedent delegaţia română a acţionat viguros pentru ca un
astfel de regim juridic să nu devină pecedent la negocierile şi pacea cu Austro-Ungaria şi Bulgaria,
unde interesele noastre aveau şi componenta împlinirii dezideratului naţional.
Un aspect pozitiv din punct de vedere al organizării conferinţei au fost comisiile pe
probleme, unde au participat experţi de valoare ale căror studii şi concluzii au fost bine argumentate
ştiinţific. Din acest punct de vedere relativ la interesele României au fost elaborate două rapoarte
unul întocmit de Charles Seimour pe problemetica Transilvaniei, Banatului, Basarabiei şi Bucovinei
ce ţinea cont de principiul naţionalităţilor, iar cel de-al doilea întocmit de Cleve Dey ce viza
problemele din Balcani şi avea în vedere şi teritoriul Banatului.
România a făcut parte din Comisia economică şi din alte şapte comisii din cele 58 existente.

36
La plenara Conferinţei, statele mici erau reprezentate de către doi delegaţi, cu excepţia
Belgiei şi Serbiei, care au avut trei delegaţi, în timp ce marile puteri aveau fiecare câte cinci delegaţi.

IV.2. Tratatul de pace cu Austria semnat la Saint-Germain la 10 septembrie 1919.


Şi în acest caz, proiectul de tratat a fost elaborat fără consultarea statelor noi care apăruseră
pe ruinele fostului Imperiu Austro-Ungar. De aceea, un rol important în elaborarea tratatului l-a avut
aportul ştiinţific şi documentar al muncii experţilor care au acţionat pe comisii.
Lansing arăta, relativ la stabilirea prevederilor tratatului că: „interesele naţionale (în Europa
Centrală) sunt atât de mari, atât de numeroase încât se aseamănă cu un ghem de aţe încurcate.
Apucă un cap de aţă şi încearcă să tragi de el şi vei vedea că toată aşa se încurcă şi mai rău. Pare
aproape imposibil să pui ordine într-o astfel de situaţie.”
De la începutul negocierilor s-a putut observa că problema Tratatului cu Austria a constat în
protejarea de către Marile Puteri Aliate a minorităţilor naţionale aflate pe teritoriile noile state
formate. În realitate s-a dorit protejarea intereselor evreilor din aceste noi state şi amestecul în
treburile interne ale ţării din partea marilor finanţe internaţionale, interesată în protejarea
reprezentanţilor lor recrutaţi pretutindeni dintr-o anumită minoritate ori încrucişări de minorităţi.
Prin urmare, Consiliul Suprem al Conferinţei alcătuit din cei patru „Mari” a dispus crearea
unei comisii „însărcinată să determine garanţiile necesare pentru a asigura protecţia minorităţilor
încorporate în noile state, precum şi a minorităţilor din celelalte state care se vor obţine sporiri
teritoriale”.
La 1 mai 1919, Consiliul Suprem a căzut de acord să insereze în Tratatul cu Austria un
articol care „să impună României aceleaşi obligaţii faţă de minorităţi pe care le vom impune şi
cehoslovacilor şi polonezilor”. Se conferea totodată marilor puteri „dreptul de a controla tranzitul
şi comerţul exterior al României”. Aceste două aspecte urmau să fie tratate cu minuţiozitate într-un
tratat special cu România cunoscut sub numele de „Tratatul minorităţilor”, document ce urma a fi
semnat odată cu Tratatul cu Austria.
Aceste aspecte prezintă un interes actual, motiv pentru care le vom prezenta în cele ce
urmează.
În preambulul proiectului de tratat cu Austria se afirma că în „Tratatul de la Berlin din 1878
independenţa Regatului României nu a fost recunoscută decât sub rezerva unor anumite condiţii (şi
anume modificarea art. 7 din Constituţie cu privire la acordarea unor drepturi egale şi evreilor)”. De
aceea, s-a dispus să se insereze în Tratatul cu Austria că „principalele Puteri Aliate şi Asociate îşi
rezervă dreptul de a proteja interesele locuitorilor din România care diferă de majoritatea
populaţiei pin rasă, limbă şi religie”.
Pentru o mai mare înţelegere a problematicii abordate, să vedem care era situaţia în
România Mare a minorităţilor.
După Marea Unire, conform unor statistici oficiale, în România Mare convieţuiau
următoarele naţionalităţi:
- 74% români.
- 8,4 % secui şi unguri.
- 5% evrei.
- 5 % sârbi.
- 4,3 ruşi şi ucrainieni.
- 3,3% bulgari şi turci.
37
Odată cu încheierea Tratatului de la Berlin din 1878 ce consfinţea independenţa de stat a
ţării noastre, România luăsese măsurile necesare pentru protejarea tuturor minorităţilor naţionale
care convieţuiau alături de români pe teritoriul nostru. Prin urmare, Tratatul minorităţilor nu era
altceva decât un instrument juridic de intervenţie din exterior în treburile noastre interne. Conform
acestui clauze, România ar fi trebuit să semneze o convenţie specială, potrivit căreia timp de 5 ani să
acorde liberul tranzit pentru toate mărfurile, mijloacele de transport şi supuşii Puterilor Aliate şi
Asociate, fără nici o vamă şi în condiţii cel puţin egale cu cele ale persoanelor fizice şi juridice
române şi să acorde şi acestor categorii regimul naţional.
Datorită acestei clauze delegaţia română condusă de Ionel Brătianu a căutat să întreprindă
un demers comun şi cu reprezentanţii celorlalte state interesate în sensul să nu asiste la remiterea
Tratatului către delegaţia austriacă, deoarece nu au fost consultaţi în legătură cu prevederile sale.
Reprezentanţii Greciei, Poloniei şi Cehoslovaciei au abandonat această luptă, delegaţia
română rămânând sigură în acest demers dificil.
La 27 mai 1919 Ionel Brătianu răspunzându-i lui Berthelot, sublinia că „România nu ar
putea în nici un caz admite intervenţia guvernelor străine în aplicarea legilor ei interne”, şi arăta că
ţara noastră acorda un tratament egal tuturor cetăţenilor ei indiferent de naţionalitate, după cum
rezulta din adoptarea şi aplicarea Decretului-Lege nr. 2285 din 22 mai 1919.
De aceea, guvernul român a declarat participanţilor la Conferinţa de Pace de la Versailles că
refuză să semneze un tratat cu Austria în al cărui text ar fi clauze privind minorităţile şi comerţul
exterior al ţării noastre.
În aceeaşi linie, delegaţia României a propus amendamente la tratat pentru a-l face
acceptabil ţării noastre. În acest sens, din nou Ionel Brătianu sublinia: „România este gata să
accepte toate dispoziţiile pe care toate statele făcând parte din Liga Naţiunilor le-ar admite pe
propriile lor teritorii în această materie. În alte condiţii, România nu ar putea admite în nici un caz
intervenţia unor guverne străine în aplicarea legilor sale interne”. Legat de situaţia minorităţilor
Brătianu sublinia că România nu poate să acorde minorităţilor mai multe drepturi decât pentru
cetăţenii români prin naştere, mai ales că un astfel de statut nu este acordat de ţări importante cum ar
fi SUA, Franţa sau Italia.
Cu toate argumentele şi lupta diplomatică dusă de delegaţia României, Consiliul Suprem nu
s-a lăsat convins de necesitatea revizuirii clauzelor tratatului, însă nici reprezentanţii români nu au
cedat. Ca urmare a acestui ultim fapt, şi neizbutind să schimbe cu ceva deciziile Consilului Suprem,
Brătianu, şi întreaga delegaţie, părăseşte masa tratativelor, iritând marile puteri care nu se putea
obişnui cu gândul că reprezentantul unui stat mic, cu „interese limitate” li se poate opune.
Bucureştiul primeşte 12 ultimaturi însoţite de ameninţarea că România este pasibilă şi de sancţiuni
financiare şi că ar putea fi chiar exclusă din rândul Puterilor Aliate dacă nu revine la masa
tratativelor.
La finele lunii august 1919, relaţiile României cu Consiliul Suprem devin din ce în ce mai
încordate, ca urmare a elaborării unui nou text pentru Tratatul minorităţilor, pe care ţara noastră
refuzase să-l semneze în ianuarie acelaşi an. Este de remercat că guvernele francez şi italian, sub
presiunea opinei publice din ţările lor erau net favorabile României. Contra obiecţiunilor ţării
noastre erau în vara anului 1919, SUA şi Anglia.
La nivel internaţional, reacţiile ziarelor şi al presei în general faţă de poziţia României era
una de simpatie şi de susţinere, inclusiv în Anglia şi SUA.

38
Până la momentul semnării tratatului, însuşi regele face o serie de demersuri pe lângă
omologii săi, din Italia, Franţa şi Anglia, în speranţa reconsiderării punctului lor de vedere, şi al
modificării Tratatului cu Austria în sensul celor deja arătate.
Toate aceste demersuri rămân fără un rezultat, căci Tratatul cu Austria se va semna la 10
septembrie 1919, fără prezenţa României şi a Yugoslaviei.
În acest context, guvernul liberal îşi dă demisia la 11 septembrie 1919, noul guvern fiind
condus de către Arthur Văitoianu, care va adopta o poziţie similară. Un fapt este cert: poziţia lui
Brătianu era împărtăşită atât de Guvern, cât şi de Rege şi de Parlament, practic de întreaga opinie
publică din România. Iar încercarea marilor puteri de a face o breşă în rândul forţelor politice din
România eşuează.
Un fapt anume va ajuta însă politica de rezistenţă a României faţă de clauzele impuse ei prin
cele două tratate.
În cadrul Conferinţei, divergenţele dintre Franţa şi Anglia în problema Siriei se accentuează
în lunile octombrie-noiembrie 1919, fapt ce nemulţumeşte inclusiv Italia, care va părăsi Conferinţa
de pace. Cu alte cuvinte, exemplul României era unul „contagios şi periculos”.
După o nouă schimbare de guvern, venind acum la putere Alexandru Vaida-Voievod,
politica României în această direcţie nu se modifică, totuşi.
De aceea, la 15 noiembrie 1919 Consiliul Suprem dă un ultimatum în termeni foarte
energici, potrivit căruia România va trebui să semneze în 8 zile tratatul cu Austria şi cel al
minorităţilor, aşa cum era. România nu cedează, dar solicită un termen mai lung pentru a putea
instala noul guvern al lui Alexandru Vaida–Voievod, în realitate o tragere de timp. Acest timp a fost
favorabil României, căci spre finalul anului 1919, SUA şi Anglia îşi shimbă poziţia faţă de ţara
noastră.
În final, toate cele patru mari puteri sunt de acord, faţă de refuzul constant al României, să
modifice art. 10 şi 11 din Tratatul minorităţilor, dispoziţii care instituiau anumite privilegii speciale
pentru evrei, şi art. 59 din Tratatul cu Austria care recunoştea dreptul nostru asupra Bucovinei,
graniţa fiind cea specificată în Declaraţia de Unire cu Ţara a acestei provincii istorice realizată la 29
noiembrie 1918.
În consecinţă, la 10 decembrie 1919, generalul Coandă ca reprezentant al României
semnează atât Tratatul cu Austria cât şi Tratatul minorităţilor.
Se încheie astfel o pagină nu numai de istorie diplomatică, dar şi de demnitate care, din
păcate va fi repede uitată şi nu va mai fi repetată la intensitatea, competenţa şi exigenţele acestei
adevărate inginerii diplomatice, la baza căreia a stat ilustrul om politic, inginerul Ionel Brătianu şi
poporul român însuşi.

IV.3. Tratatul de pace cu Ungaria semnat la Trianon la 4 iunie 1920.


În noiembrie 1918 armistiţiul de la Belgrad numai ţinea de loc seama de tratatul încheiat de
România cu Antanta în 1916, relativ la frontiera de stat a Ungariei deoarece potrivit acestui
document frontiera dintre cele două state urma a fi stabilită pe Mureş lăsând în afara teritoriului
României o mare parte dintre conaţionalii noştri.
Deşi stat învins Ungaria a beneficiat de o poziţie privilegiată, chiar şi faţă de România, care
era un stat învingător. Delegaţia maghiară a acţionat sistematic, susţinută şi de marile puteri într-o
anumită măsură, ca graniţa dintre cele două state să fie cât mai în favoarea ei.

39
Tratatul cu Ungaria a fost semnat în Palatul Marelui Trianon de la Versailles la 4 iunie 1920
de către delegaţii Franţei, Marii Britanii, Italiei, SUA, Japoniei, României, ex Yugoslaviei, ex
Cehoslovaciei şi a altor state.
Prin acest Tratat, ca şi prin cel încheiat cu Austria la Saint-Germain, în 1919, s-a consfinţit o
situaţie geopolitică nouă în Europa centrală, ca rezultat al luptei de emancipare naţională a
popoarelor ce făcuseră parte din Imperiul Austro-Ungar.
Acest Tratat a primit de-a lungul timpului mai multe calificări printre care şi aceea de
“dictat” pentru Ungaria. Faţă de acest fapt se impun anumite clarificări, mai ales că poziţia actuală a
unor lideri politici şi militari (cum ar fi generalul american Wesley Clak) este aceea de a reveni la
această calificare a Tratatului de la Trianon.
Argumente în defavoarea unei astfel de opinii (potrivit căreia Tratatul de la Trianon ar fi fost
un veritabil “dictat” pentru Ungaria istorică):
a. Un prim argument îl constituie Convenţia de alianţă din 4/17 august 1916 semnată de
primul ministru al României şi de ambasadorii la Bucureşti ai Marii Britanii, Franţei, Italiei ţi
Rusiei, prin care se recunoştea dreptul ţinuturilor locuite de românii aflaţi sub stăpânire habsburgică
de a se uni cu România. Această recunoaştere era fundamentată pe principiul naţionalităţilor.
La finalul Conferinţei de pace, frontiera ce a fost stabilită între Ungaria şi România s-a
îndepărtat sensibil de la cele stabilite potrivit Convenţiei de alianţă din 4/17 august 1916, căci dacă
aceasta ar fi fost respectată întru-totul atunci graniţa dintre cele două state ar fi trebuit să cuprindă în
favoarea României Banatul istoric, Szegedul şi o mare parte a bazinului mijlociu al Tisei.
Cum s-a ajuns la o astfel de situaţie, totuşi ?
Izolată pe front ca urmare a defecţiunii ruse din toamna lui 1917, şi a venirii la putere a
bolşevicilor, România afaltă în imposibilitatea de a lupta pe două fronturi, se vede nevoită se încheie
umilitoarea Pace de la Buftea-Bucureşti din 24 aprilie/7 mai 1918.
Cu toate că, aşa cum arătam, acest tratat a fost denunţat inclusiv de către Germania, la
momentul încheierii armistiţiului de la Compiègne, totuşi la Conferinţa de pace puterile aliate au
considerat că România nu şi-a respectat promisiunile făcute.
Totuşi, pentru guvernul român încheierea acestui tratat nu a constituit decât un moment de
respiro pentru a putea relua la momentul oportun (care s-a ivit în toamna lui 1918) ofensiva alături
de Aliaţi. Acesta a fost un tratat care nu a fost niciodată promulgat de către şeful statului român şi a
fost denunţat de Aliaţi. În plus, în toamna lui 1918 România dădea un ultimatum Germaniei pentru a
părăsi ţara, iar la momentul încheierii celor două armistiţii cu Germania şi Ungaria, România lupta
alături de Aliaţi împotriva Puterilor Centrale.
Cu toate acestea, la semnarea armistiţiului cu Ungaria, la Begrad, la 1/13 noiembrie 1918,
România nu a fost prezentă, dar, cu toate acestea, la presiunea „aliaţilor” armata română a respectat
condiţiile armistiţiului şi şi-a oprit înaintarea pe linia Mureşului.
b. În acest timp în Transilvania, la Oradea, s-a format Comitetul Naţional Român (C.N.R.),
care la 12 octombrie 1918 adoptă cunoscuta rezoluţie prin care declara că nu se recunoaşte
guvernului maghiar „calitatea de reprezentant al românilor”.
La 20 noiembrie 1918, după ruperea ultimelor tratative cu guvernul Ungariei a fost emis de
către C.N.R. Apelul „Către popoarele lumii” prin care se afirma că sub nici o condiţie românii nu
mai doresc să trăiască sub stăpânire maghiară şi că oricare ar fi decizia puterilor lumii, „românii
sunt hotărâţi mai degrabă a pieri, decât a suferi mai departe sclavia”. La această ocazie a fost

40
convocată la Alba Iulia o Adunare Naţională, prin care românii urmau să hotărască asupra viitorului
Ardealului la data de 1 decembrie 1918.
La 1 decembrie 1918, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a proclamat Unirea
„tuturor teritoriilor locuite de românii din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească” cu România.
Această decizie de la Alba Iulia a exprimat voinţa liberă a românilor din Ardeal de a se uni cu
România (şi nu a fost impusă cu baionetele aşa cum susţine iredentismul maghiar). Din contră, la
acel moment în Alba Iulia nu erau prezente decât trupele germane care se retrăgeau, în timp ce
trupele române se aflau pe Mureş.
Datorită faptului că trupele române au fost atacate de cele ungureşti, armata română a
contraatacat la 1 mai 1919 şi preluând iniţiativa a atins Tisa, unde s-a şi oprit. În faţa acestei situaţii
care punea în cauză însăşi capitala Ungariei, într-o încercare de a câştiga timp, guvernul comunist al
lui Bela Kun a declarat oficial la 30 aprilie 1919 că „recunoaşte pretenţiile teritoriale ale
Cehoslovaciei, Yugoslaviei şi României”.
Prin urmare, este de remarcat că valoarea hotărârii Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia
este superioară celei a Convenţiei din 1916 înceiată cu Aliaţii, deoarece exprimă voinţa majorităţii
populaţiei din Transilvania şi se întemeiază pe principiul naţionalităţilor.
Deşi la Paris s-au făcut auzite idei care pledau pentru menţinerea statutului Austro-Ungar,
Puterile Aliate au fost puse în faţa faptului împlinit şi nu au avut altă posibilitate decât să ia act de
exprimarea voinţei românilor din Transilvania, în baza dreptului la autodeterminare al popoarelor.
c. La Conferinţa de pace de la Paris rămâsese de stabilit graniţa dintre cele două state, dar
încă de la început a fost clar că Franţa, Marea Britanie şi Italia nu mai erau dispuse să accepte ca
frontieră linia de demarcaţie convenită prin Convenţia de alianţă din 1916, pe care de altfel, o
garantaseră prin semnarea acelui document. În aces context, linia de demarcaţie dintre Ungaria şi
România a fost stabilită de către Comisia teritorială, din care delegaţii români nu au făcut parte. La
11 iunie 1919 Comisia a comunicat delegaţiilor Cehoslovaciei, Yugoslaviei şi României frontiera
stabilită cu Ungaria. În cazul României, această frontieră lăsa în afara statului român localităţi în
care majoritatea populaţiei era românească, adică aproape 200.000 de români, la acel moment. De
asemenea, Ungariei i-a fost lăsat sectorul de la vărsarea răului Mureş în Tisa.
Prin urmare, Tratatul de la Trianon nu poate fi considerat un dictat aşa cum susţine
iredentismul maghiar, câtă vreme Ungaria a fost mai degrabă protejată decât defavorizată de acest
tratat şi de aliaţi.
*
Ceea ce a surpins a fost modul cum unele state învingătoare, printre care şi România au fost
tratate la Conferinţa de pace. Consiliul Conferinţei a refuzat orice încercare a premierului român I.C.
Brătianu de a discuta nu doar traseul frontierei ci şi modul cum a fost stabilită. Aşadar, nefiind
consulată şi fără a ni se da posibilitatea de a ne expune chiar şi ulterior puntul de vedere, România a
fost pusă în faţa faptului împlinit, acordându-i-se un statut care nu avea nimic comun cu acela al
unui stat ce făcea parte din tabără învingătorilor.
În ciuda disconfortului creat la Bucureşti de configuraţia frontierei româno-ungare, astfel
cum a fost stabilită de Conferinţă, nu a existat de la aceea dată şi până în prezent, în intenţia
guvernelor române care s-au succedat, ca şi în rândurile opiniei publice româneşti, dorinţa de a
anexa teritorii aflate dincolo de frontiera sa.

41
La o analiză obiectivă, Tratatul de la Trianon rămâne un document de referinţă de natură a
asigura stabilitatea în zonă. Prevederile acestui tratat cu privire la graniţa dintre Ungaria şi România
au fost reconfirmate prin Tratatul de pace de la Paris din 1947.
Tratatul de la Trianon este şi rămâne un document de referinţă chiar dacă nu a corespuns în
întregime aspiraţiilor României din aceea vreme.
El se prezintă în faţa contemporanilor ca un adevărat arbitraj înfăptuit de Conferinţa de la
Paris, care a decis o delimitare oarecum echitabilă a frontierelor de stat între cele două ţări.

IV. 4. Tratatul de la Paris relativ la alipirea Basarabiei la România, semnat la Paris la


28 octombrie 1920.
Având ca fundal juridic spiritul şi litera Pactului Societăţii Naţiunilor, Tratatul semnat la
Paris, la 28 octombrie 1920 recunoştea plebiscitul de la Chişinău din 27 martie 1918. Acest tratat nu
a fost ratificat de către Japonia ca urmare a presiunilor fostei URSS, deşi a fost semnat de principale
puteri aliate, prezente la Conferinţă.
Documentul a fost principalul obiect de dispută în relaţiile diplomatice române-sovietice în
întreaga perioadă interbelică. Pactul Ribbentrop-Molotov, un pact bilateral încheiat între Guvernul
societiv şi cel nazist a constituit o rană deschisă în relaţiile dintre România şi fostele ţări sovietice, în
special Ucraina şi Federaţia Rusă, care au refuzat să condamne acest pact şi să coopereze la
lichidarea efectelor acestuia asupra Basarabiei şi nordului Bucovinei.
Problema a fost, din păcate, definitiv închisă când în anul 1997, guvernul român de atunci a
semnat la Neptun tratatele politice de bază dintre România, pe de o parte, şi Ucraina şi Republica
Moldova pe de altă parte. S-a acceptat deja de către România consecinţele Pactului Ribbentrop-
Molotov cu privire la sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei. Eventuala semnare şi ratificare a unui
tratat politic de bază şi cu Chişinăul va adăuga segmentul care lipseşte fostei frontiere româno-
sovietice stabilită unilateral de către fosta URSS în anul 1940.

42
43

S-ar putea să vă placă și