Sunteți pe pagina 1din 4

14.04.

2020 Subiecte
Trăim cu toții sub același cer, dar avem diferite
orizonturi.
Matematica Subiectul: Matematica cotidiană, capacitatea vaselor.
 Competați fișa de lucru ANEXA 1

Ritmica* ?
Științe Subiectul: Protecția mediului înconjurător: impactul activității omului
(manual pagina 100 – Trăim aceeași viață cu natura)
Analizați tema din manual și prezentările PPT
 Competați fișa de lucru ANEXA 2

Ed. Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia.


tehnologică
FIŞĂ DE LUCRU ANEXA 1 ( matematica )
Măsurarea capacităţii. Litrul

1. Numerotează vasele de la cel mai încăpător la cel mai puţin încăpător:

2. Colorează ceea ce poate fi măsurat cu litrul:

3. Bunicul are un butoi cu 200 l de vin. El a scos vin în două damigene: una de 75 l şi una de 20 l. Câţi litri de vin mai
are bunicul în butoi?

200 l
4. În trei canistre sunt 60 l de motorină. Câţi litri de motorină sunt în fiecare canistră, dacă în primele două la un loc
sunt 40 l, iar în ultimele două sunt 35 l ?

40 l 35 l

5. Trei cisterne transportă lapte la un centru de colectare. În prima cisternă sunt 275 l de lapte, în a doua cu 50 l mai
puţin, iar în a treia cisternă cât în primele două la un loc. Din cantitatea de lapte colectată, 125 l se trimit la o cantină,
iar restul cantităţii se trimite la o fabrică de produse lactate. Câţi litri de lapte se trimit la fabrică?

FIȘĂ DE LUCRU ANEXA 2 (științe )


Influența negativă a omului asupra mediului
1. Scrie câte un enunț despre:
rezervațiile naturale
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
poluare
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
despădurire
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Completează spațiile libere, folosind cuvintele din paranteză.


Speciile de plante și animale pe cale de dispariție sunt protejate în locuri speciale numite
__________________________________ . Rezervațiile naturale pot fi: rezervații
________________ și rezervații________________________. Despăduririle constau în
________________ abuzivă a ________________.
Poluarea înseamnă_____________________ aerului, apei sau a _______________.
Poluarea poate fi redusă prin folosirea energiei ___________________ , prin plantarea de
_________, prin economisirea ____________________________________ și prin _____________ .
Prin construirea de locuințe oamenii fac rău ________________________________________.

(solului, mediul înconjurător, nepoluante, tăierea, infectarea , zoologice, copaci,


rezervații naturale, botanice, pădurilor, resurselor naturale , reciclare )

3. Adevărat sau fals.


Economisim resursele naturale prin:
 colectarea tuturor deșeurilor într-un singur tomberon._____
 evitarea folosirii plasticului ____
 stingerea becurilor în timpul zilei ____
 aruncarea gunoaielor, la întâmplare , în natură _____
 plantarea de copaci ____
 valorificarea materialelor reciclabile ( hărtie, plastic, sticle, metal) la centrele de colectare ____