Sunteți pe pagina 1din 6

CLASA A V-A

Exerciții- timpurile modului indicativ

1. Indică timpul verbelor la modul indicativ date mai jos:


 aleseși-
 alunecam-
 apărură-
 citii-
 pustii-
 cumpărarăți-
 întrebau-
 luci-
 muncesc-
 obosii-
 plecarăm-
 reținurăm-
 au sosit-
 trimiteați-
 văzuși-
 vorbiră-

2. Colorează verbele la perfect simplu din propozițiile date:

a. Venirăți și voi.
b. Făt-Frumos tăie capul balaurului și porni spre palatul zmeului.
c. Ciobanul își puse căciula pe-o ureche și plecă spre oile sale, pe care le mână
spre râu.
d. Fata de împărat își rugă tatăl să-l cheme pe făurar.

3. Transcrie, în caiet, frazele de mai jos, trecând verbele de la perfect compus la


perfect simplu.

a. Deodată, pisica a alunecat, s-a agățat de o creangă și a început să miorlăie.


b. După ce m-am trezit, am ridicat obloanele și am privit drumul dinspre pod, pe care
o mașină gonea în liniștea nopții.
c. Când s-au plictisit, cei doi frați au luat bicicletele și au pedalat către pădurile din
împrejurimi.
4. Precizează perfectul simplu al verbului a dovedi la persoanele de mai jos.
a. persoana I, singular:
b. persoana a III-a, singular:
c. persoana a III-a, plural:
d. persoana a II-a, plural:

5. Analizează verbele din textul de mai jos:


Soneria țârâi strident. Pisica și câinele ciuliră urechile. Așteptai câteva secunde surprins.

6. Alege forma corectă a verbelor la modul indicativ, timpul prezent:

amân/amâi;
aranjază/aranjează;
ascut/ascuț;
copiez/copii;
cred/crez;
înghit/înghiț;
îngrașă/îngrașe;
prăjesc/prăjăsc;
rămân/rămâi;
scriți/scrieți;
șed/sez;
țiu/țin;
vin/viu.

7. Puneți verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul prezent:


Bunica (a coase) și (a țese) și eu (a continua) tradiția familiei. Noi (a pune) ițele
la război, (a alege) firele de lână colorată pentru o nouă scoarță, (a trece) suveica prin
urzeală și (a bate) bine cu spata.
8. Puneți verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul imperfect:

(A fi) o după amiază de iarnă. Noi (a sta) cuminți în bănci și (a asculta)


explicațiile profesorului de matematică. (a se gândi) ce bine ar fi ca vacanța să vină mai
repede. Orele și zilele (a trece) destul de greu și noi (a visa) la noapte de Crăciun, când
(a avea) să primim cadouri.
9. Alege forma verbală care se potrivește fiecărui pronume personal:
eu vorbeați
noi tăcea
el fluturam
voi descriam
10. Alegeți, între imperfect și perfectul compus, timpul potrivit pentru
următoarele verbe din paranteze, din următoarea narațiune:

(A fi) o după-amiază de toamnă târzie. Noi (a aștepta) nerăbdători venirea trăsurii


care îl (a aduce) pe tata. Deodată, (a auzi) copitele cailor pe caldarâm, (a deschide)
ferestrele și (a scoate) capul plini de speranță. Însă, lumina din ochii noștri nu (a ține)
mult, (a fi) numai căruța poștașului

11. Alegeți forma corectă de mai mult ca perfect din enunțurile următoare:

 Noi începusem / începuserăm sp scriem tema, când au venit musafirii.


 Când am sosit la locul de întâlnire, voi plecaserăți / plecaseți.
 Când am putut să-ți dau cartea, tu o împrumutasei / împrumutaseși deja de la biblioteca
școlii.

12. Analizați verbele la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect din textul de
mai jos:
Auzise și Dănuț, Scormonind pe la găini,
Că un ou e cu bănuț Pe sub cloști și prin vecini,
Și crezuse că oul moale-i Stricase pe neștiute,
Pușculița cu parale. Ouă cam vreo două sute.
Avusese ca vreo șase ani
Și visase să strângă bani.

13. Grupează verbele date în tabelul de mai jos:

♥ mergeam ♥ mănânc ♥ au auzit ♥ plecau ♥ am întrebat ♥ ați citit ♥ a căutat ♥


explicau ♥ învață ♥ stau ♥ simțeai ♥ chemam ♥ suni ♥ răsfoiește ♥ am zburat

♥ cântați

PREZENT IMPERFECT PERFECT COMPUS


14. Bifează căsuțele etichetelor care conțin verbe la indicativ, perfect compus,
numărul singular.

a scris ați văzut veneau ai lăsat

ai luat au fugit a auzit a citi

15. Unește, printr-o linie, norii potriviți pentru completarea comunicării date:

În aer, fulgii de zăpadă...

a întârziat au șovăit au dansat


a plutit au plutit

au
a șovăit a dansat a fluturat
întârziat

16. Conjugă verbele date la timpurile indicate, la toate persoanele:

• a închide-imperfect
• a sosi-perfect simplu
• a umbla-perfect compus
• a verifica-mai mult ca perfect

17. Completează enunţurile cu forma de trecut cea mai potrivită a verbelor din
paranteză:

▪ Noi (a admira).....................peisajul când am remarcat că Irina (a


lipsi).......................
▪ Fetele (a se pregăti).........................de drum şi (a urca)......................în maşină.
▪ Când am intrat în cameră, băieţelul (a se trezi)..................................deja.
▪ În urmă cu zece minute, noi (a auzi)................................... un sunet straniu.
▪ Înainte de a vedea filmul săptămâna trecută, băieţii (a
citi).............................cartea.
▪ Nu dorea să fie certat, de aceea (a face)..................................cum i-au spus
unchii.
18. Corectează greşelile strecurate în enunţurile de mai jos:

➢ Prietenii lui Adi plecase înainte să reuşesc să-i invit la petrecere.


➢ Fata ma întrebat care sunt exerciţiile pe care nu leam ştiut.
➢ Noi vorbisem cu bunica să ne dea bani de îngheţată.
➢ Arbitrii ierau în mijlocul terenului pentru a da startul partidei.
➢ Nu vroia să renunţe la planurile pentru sfârşitul de săptămână.
➢ El zării lupul care se îndrepta spre căprioară.
19. Alege, prin subliniere, forma corectă a verbelor din enunţurile date mai jos:

 Voiam/ vroiam să merg la film.


 Îmi acord/ îmi acordez vioara.
 Sportivul îşi contractă/ îşi contractează muşchii.
 Ea se îngraşă/ se îngraşe din cauza stresului.
 Maşina degajă/ degajează fum.
 Colegii mei ordonă/ordonează cărţile în bibliotecă.
 Tu ştii/ şti lecţia?
 Se furişează/ furişază de mătuşa lui.
Se aşază/ se aşează acolo unde îi spui.

20. Subliniază doar enunţul în care verbul este scris corect:

 Nu se putea hotărâ asupra rochiei.


 Înştiinţează de venirea lor.
 Se aşază pe scaun.
 Cineva bruează linia telefonică.
 Asvârle mingea!
 Vecinul meu ne veghiază.

21. Construieşte enunţuri în care verbul „a face” să fie la:

 modul indicativ, timpul imperfect, persoana a II-a, numărul plural:

 modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana a III-a, numărul singular:

 modul indicativ, timpul prezent, persoana a II-a, numărul plural:

 modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana a II-a, numărul singular:

 modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, persoana a II-a, numărul plural:
22. Precizează, prin bifare, formele de viitor corecte:

 va apărea
 vor plăcea
 va crea
 vor scădea
 va credea
 vor tace
 va face
 vor vedea

23. Subliniază și analizează verbele la viitor din exemplele de mai jos:

a. Am aflat că editura va lansa un proiect de lectură luna următoare.


b. Dane, ai să treci pe la mine ca să vezi ce placă mi-am luat?
c. Dacă ați învățat, veți lua zece.
d. Voi fi știut cum să procedez înainte de a pleca el.
e. Voi scrie un jurnal și veți vedea că o voi face cu talent.

24. Construiește propoziții cu următoarele ortograme: voi/v-oi, va/v-a, vom/v-om,


vor/v-or.

25. Corectează greșelile din propozițiile de mai jos:

a. Nu le vor place bomboanele.


b. N-o să sfârșăsc niciodată cartea asta!
c. V-a învăța poezia pe de rost.
26. Descoperă, în careul de mai jos, patru cuvinte care arată o acţiune:

S C R I A M
P I C R O I
A T D O R N
C E X O U U
G S Ă R I T
I C D T P E

S-ar putea să vă placă și