Sunteți pe pagina 1din 3

PRONUMELE REFLEXIV

FIȘĂ DE LUCRU

1. Subliniați cu o linie pronumele personale și cu două linii pronumele reflexive


din textul următor:

„Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele,
la casa parinteascã din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu
motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de
care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam,
când ne jucam noi, băieții, de-a mijoarca, și la alte jocuri și jucării pline de hazul și
farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie!”                   
(Ion Creangă- Amintiri din copilărie)

2. Identificați felul pronumelor din enunțurile următoare și apoi, scrieți numerele


corespunzătoare fiecărui enunț în casetele din partea dreaptă.

1. Se gândește doar  la sine.

2. Fetei îi plăcea să-și aranjeze părul Pronume reflexiv

3. Nu-și mai aducea aminte nimic. .......................................

4. Și-a spus în gând că va fi bine.

5. L-am văzut la film.

6. M-am întâlnit cu Andreea la film. Pronume personal

7. Te-am auzit cântând. ..................................

8. M-am gândit mult la această problemă.


3. Stabiliți care dintre dintre pronume sunt reflexive. Scrie în caseta  de la finalul
propoziției, PP- pentru pronumele personal și PR- pentru pronumele reflexiv.

1. Alina se îmbracă foarte frumos.

2. Mama ta te îmbracă foarte frumos.

3. M-am distrat teribil la spectacolul de aseară.

4. Replica actorului l-a distrat teribil.

5. Noi ne sprijinim la nevoie.

6. Ei ne sprijină la nevoie.

7. Își pregătește mâncarea preferată.

8. Mama îmi pregătește mâncarea preferată.

9. Eu mă apăr de soare.

10. El îl apără de fiecare dată.

4. Compunere gramaticală: Scrieți o compunere de


80-100 de cuvinte, cu titlul „Prietenul meu cel mai bun” în care să valorificați
forme ale pronumelui reflexiv: sine, sieși, își, -și, mi-, mă, te, ți-, -ți, și forme ale
pronumelui personal: eu, mi, -mi, ne, ni.

…………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….