Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA 2 - BENEFICIARI

Instrucțiuni Programul ”Nouă ne pasă” nu se adresează elevilor cu cerințe educaționale spec

Introduceți toți elevii pe care doriți să îi înscrieți în cadrul proiectului (nr. predefi
La întrebările cu variante de răspuns folosiți cursorul mouse-ului pentru a selecta

Întrebare 1 2 3 4
Inițială NUME elev Inițială Clasa în anul Grupa propusă
(pentru protecția PRENUME elev școlar viitor (în cadrul
datelor personale nu (2021-2022) proiectului)
solicităm în această
etapă numele
elevului)

Elev 0 (exemplu) G B 6 Grupa 1


Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
Elev 7
Elev 8
Elev 9
Elev 10
ANEXA 2 - BENEFICIARI
esează elevilor cu cerințe educaționale speciale. Vă rugăm să propuneți copii care nu progresează la școală datorită condițiilor socio-economice cu care se confruntă. Pent

ă îi înscrieți în cadrul proiectului (nr. predefinit de 10 elevi introduși în anexă este sugestiv, nu restrictiv).
folosiți cursorul mouse-ului pentru a selecta varianta de răspuns potrivită.

5 6 7 8 9 10 11 12
Media obținută Media obținută Media Situații de Dacă la Nr. total de Elev cu CES Dacă la
în semestrul 1 în semestrul 1 generală repetenție și/sau întrebarea 8 ați absențe, (variante de întrebarea 11
anul școlar anul școlar obținută în corigență (variante răspuns cu „DA”, inclusiv raspuns ați răspuns cu
curent (2020- curent (2020- anul școlar de raspuns DA/NU) oferiți explicații motivate, din DA/NU) DA, oferiți
2021) la 2021) la lim.și trecut (2019- anul școlar explicații.
matematică lit. română 2020) trecut (2019-
2020)

5 4 S DA corigență la matema
43 NU
onomice cu care se confruntă. Pentru mai multe informații consultați GHIDUL SOLICITANTULUI.

13 14 15 16
Nr de persoane Părinții sunt prezenți în familie? Dacă la întrebarea Părinți plecați la
(adulți și copii) (variante de răspuns: DA – ambii părinți, Familie 14 ați răspuns cu lucru în
din casă: monoparentală – doar mama, Familie monoparentală – „NU - în grija străinătate?
doar tatăl, NU – în grija rudelor, Altă situație) rudelor” sau „Altă (variante de
situație” oferiți raspuns DA/NU)
explicații.

7 Familie monoparentală – doar mama NU


17 18 19
Nivel educație mama (variante de răspuns: Nivel educație tată (variante de răspuns: nu Veniturile familiei
nu se aplica, învățământ primar, învățământ se aplica, învățământ primar, învățământ (variante de raspuns
secundar inferior, învățământ secundar secundar inferior, învățământ secundar constante/ocazionale)
superior, învățământ postliceal, învățământ superior, învățământ postliceal, învățământ
universitar, învățământ postuniversitar) universitar, învățământ postuniversitar)

învățământ primar nu se aplică constante


20 21 22 23 24
Familia beneficiază de Dacă la întrebarea 20 Violență Părinți/reprezentanți Dacă la
ajutoare sociale? ați răspuns cu „DA”, domestică în legali cu probleme de întrebarea 23 ați
(variante de raspuns oferiți explicații. familie? alcoolism și/sau alte răspuns cu „DA”
DA/NU) (variante de dependențe (droguri, oferiți explicații.
raspuns DA/NU) jocuri de noroc) (variante
de raspuns DA/NU)

DA Pensie de urmaș în urma


NU NU nu este cazul
25
Evaluarea psiho-socială a elevului
(oferiți o descriere individualizată care
sa sublinieze problemele pe care le are
copilul – comunicare, integrare, alte
tipuri de blocaje cu care se consulta
copilul, etc.)

descrieți elevul