Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 3 - Echipa de proiect

1 2 3 4
Nr.crt. Nume Prenume Materia predată în cadrul școlii Materie predată în cadrul
proiectului ”Nouă ne pasă”

0 (exemplu) Popescu Maria limba și literatura română limba și literatura română


1
2
3
4
5
6
hipa de proiect
5 6 7 8
Număr ani de Număr ani de Experiență în Dacă ați răspuns cu ”DA” la
experiență în experiență în activități de întrebarea nr. 7 oferiți detalii
învățământ școală remediere despre experiența în
școlară activitățile de remediere
școlară

15 10 NU nu este cazul.