Sunteți pe pagina 1din 10

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a –III-a

Citește cu atenție textul de mai jos:

Cum a devenit Habarnam pictor

după Nikolai Nosov

Acuarelă era un pictor foarte bun. Umbla întotdeauna într-o bluză lungă, căreia îi zicea
„halat”. Era de-ajuns să-l priveşti cum stă, gătit în halatul său şi cu părul lung dat pe spate, în faţa
şevaletului cu paleta în mână. Oricine îşi dădea seama că are în faţa sa un pictor adevărat.
Dacă a văzut că nimeni nu-i apreciază muzica, Habarnam se hotărî să se facă pictor. S-a dus
la Acuarelă şi i-a spus:
— Ascultă, Acuarelă, m-am hotărât să mă fac şi eu pictor. Dă-mi nişte vopsele şi o pensulă.
Acuarelă nu era deloc zgârcit, aşa că îi dărui lui Habarnam vopselele lui vechi şi o pensulă. Chiar
atunci veni la Habarnam prietenul său Peticel. Habarnam i-a spus:
— Aşază-te, Peticel, imediat am să-ţi fac portretul. Bucuros, Peticel se aşeză repede pe un
scaun şi Habarnam începu să-i facă portretul. Cum voia să-l înfăţişeze cât mai frumos, îi picta un
nas roşu, urechi verzi, buze vinete şi ochi portocalii. Peticel era nerăbdător să-şi vadă mai repede
portretul. De nerăbdare nu putea sta locului pe scaun şi se tot mişca.

I.Completează:
a).Titlul textului este ...............................................................................................................................
b).Autorul textului este ............................................................................................................................
c).Al doilea alineat începe cu cuvantul ....................................................................................................
d).În text avem ........... linii de dialog.
e).Personajele textului sunt : ............................................., ............................................ și
................................................. .

II. Răspunde la întrebări:


1. Cum se numește pictorul?
.............................................................................................................................................................
2.Ce a hotărât Habarnam ?
.............................................................................................................................................................
3.Cui îi face Habarnam portretul?
...............................................................................................................................................................
III.Desparte în silabe cuvintele subliniate din text.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
IV. Găsește cuvinte cu înțeles opus pentru cuvintele scrise cu roșu în text.
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
V.Transcrie prima propoziție din text.Scrie v (vocală) sau c (consoană ) sub fiecare literă.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
VI. Încercuiește cum este corect:
a) Habarnam sa /s-a întâlnit cu Acuarelă.
b) Într-o /întro zi prichindeii vor fi prieteni cu prichinduțele.
c) Azi s-au /sau maine îl voi întâlni pe Habarnam.

VII.Scrie un bilet pe care să-l trimiți lui Habarnam.Încearcă să-l convingi sa vină cu tine la școală .

...............................
........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
Fisa nr. 2

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

“- Am petrecut o vacanţă atât de interesantă! le spune Matei colegilor.

Aceştia s-au adunat în curtea şcolii pentru deschiderea unui nou an şcolar. Sunt nerabdatori să
descopere lucruri noi împreună cu doamna învăţătoare. Dar doresc să-şi povestească şi aventurile din
vacanţă. Aşa că se strâng toţi în jurul lui Matei.

- Ia spune! Ce ai făcut?
- Cel mai mult mi-a plăcut în tabără la munte. Cabana în care am stat era în mijlocul pădurii, lângă o
peşteră. Am cercetat peştera de mai multe ori cu prietenii mei şi am găsit aici…
- Copii, e timpul să fiţi atenţi! Începe! se aude vocea doamnei învăţătoare.
Toţi se aşează frumos în rând. Dar aşteaptă cu nerăbdare prima recreaţie!”

1. Răspunde la întrebări:

-Unde se afla copiii?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-În ce anotimp se petrece întâmplarea?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

-Ce i-a plăcut cel mai mult lui Matei?


_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Marcheaza cu “X” caseta corespunzătoare răspunsului corect:

• Unde era situate cabana în care a stat Matei?


 în curtea şcolii  într-o peşteră
 pe malul mării  în mijlocul unei păduri

• Cu cine a explorat peştera?


 cu colegii  cu doamna învăţătoare
 cu prietenii  cu părinţii

• De ce crezi că prima recreaţie e aşteptată cu nerăbdare de copii?


 pentru că vor să se joace
 pentru că toţi vor să povestească ce au făcut
 pentru că vor să afle ce a găsit Matei în peşteră

3. Transcrie din text, câte un enunţ care să aibă la sfârşit semnele de punctuatie indicate:
_____________________________________________________________________________?
_______________________________________________________________________________!
________________________________________________________________________________.

4. Desparte în silabe cuvintele date:


Vacanţă-_______________________ şcolar-__________________________
rând-__________________________ interesantă-________________________
tabără_________________________ recreaţie-__________________________

5. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:


spune-_____________________________________ prietenii-_________________________
s-au adunat-_________________________________ pădurii-__________________________
să descopere-________________________________ vocea-___________________________

6. Formeaza perechi de cuvinte cu sens opus:

nou atenţi se adună nerăbdare prima interesantă


neatenţi vechi răbdare se risipesc plictisitoare ultima

7. Scrie enunţuri cu ajutorul cuvintelor : într-o , sau, s-au, s-a, sa.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________________
___

8. Precizează vocalele şi consoanele din cuvintele de mai jos.

adevăr minciună întotdeauna


.........................................................................................................................................................................

9.Scrie un bilet prin care Matei şi prietenii lui din tabără o anunţă pe doamna învăţătoare, care i-a
însoţit acolo, că pleacă să cerceteze peştera.

___________________________
_____________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________

______________________________

Fisa nr. 3

1. Citeşte cu atenţie textul:

Marcela şi Cecilia sunt colege de bancă.


- Îmi împrumuţi creioanele tale ? întreabă Marcela.
- Cu plăcere. Ce faci cu ele ?
- Vreau să realizez portretul tău. Doar suntem prietene !

 Scrie un titlu potrivit pentru textul citit: ___________________________.


 Numele personajelor sunt: _____________________________________.
 Marcela vrea să realizeze ___________________ colegei de bancă.
2. Subliniază prima propoziţie din text. Scrie numărul de cuvinte pentru propoziţia
subliniată. Desparte în silabe fiecare cuvânt:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

3. Scrie câte un cuvânt care să conţină grupurile de litere: ce, gi, che, ghi.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

4. Ordonează cuvintele pentru a forma propoziţii:


a) iubeşte, Gheorghiţă, animalele, pădure, din
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

b) nevoie, plantele, de, căldură, lumină, şi, au


__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

5. Priveşte cu atenţie manualul de pe banca ta. Scrie:


a) denumirea cărţii;
__________________________________________________________
______________________________________________________

b) numele autorilor;
__________________________________________________________
______________________________________________________

c) titlul lecţiei de la pagina 14


__________________________________________________________
______________________________________________________

6. Scrie câte o propoziţie care să aibă la sfârşit:


a) semnul întrebării
__________________________________________________________
______________________________________________________

b) semnul exclamării
__________________________________________________________
______________________________________________________

Fisa nr. 4

1.Calculati:
8+4= 17-6=
16+9= 86-34=
25+23= 99-45=
47+51= 652-265=
356+289= 734-734=
452+178= 372-0=

2.Rezolvati:

27+ 777+ 257+ 424+ 689- 585- 940- 510-


4 221 543 426 389 380 490 450

3.Afla termenul necunoscut:


26 + a=32 a -88=47 a +396=580
a=…………….. a=…………….. a=…………….. a=……………..
a=…………….. a=……………..

4. Scrie vecinii numerelor:

…….73…… …….100……
……172……. ……..555……
……..620…… ……...709……
5.Scrie semnul “<”, “>”, “=”, astfel incat relatia sa reprezinte adevar:

123…..89 248……400 745…….745 386….863

6.Afla suma numerelor: 348 si 357. …………………………………………….

7.Afla diferenta numerelor:680 si 415……………………………


8.Scrie sub fiecare desen numele corpului sau figurii geometrice:

9.Rezolva problema:

Intr-o parcare sunt 271 masini rosii si cu 123 mai putine masini verzi.
Cate masini sunt in total in Parcare?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Fisa nr. 5

1.a. Scrie cu cifre,numerele: b.Scrie cu litere numerele cuprinse între 239 şi 242

-opt sute ..................................................................................

..................................................................................

-nouăzeci şi opt c.Aşază în ordine crescătoare numerele de la punctele

a şi b:..........................................................................

-o sută douăzeci şi şapte d.Află suma dintre succesorul şi predecesorul celui

mai mic număr de trei cifre:

-cinci sute şase ....................................................................................

e.Compară numărul 102 cu 120 şi pune semnul corespunzător:....................................................

2.Calculează :7+8=………. 12- 9=…………. 23+ 16=……… 45- 31=………..

27+36=……… 72-53=……….. 400+210=…………. 570-430=………..

3.Efectuează apoi fă proba:

386+159=……… 703-468=……… 4.Diferenţa a două numere este 78.Scăzătorul este

…………………. …………………… 142.Află descăzutul:

………………… …………………… …………………………………………………….

…………………. …………………… ……………………………………………………..

…………………. …………………… ……………………………………………………..

5.Desenează chipul unui om din figurile geometrice învăţate,apoi scrie ce figuri ai folosit şi câte

de fiecare:
6.Desenează câte un obiect care are formă de:

cilindru con cub cuboid sferă

7.Desenează un ceas care indică ora 8dimineaţa şi ora 8 ,seara.

Desenează un ceas care indică ora 9:30.

Desenează un ceas care indică ora 15:00.

8.În excursie s-au parcurs 147 km în prima zi,iar în a doua zi cu 59 km mai puţin.

Câţi km s-au parcurs în cele două zile?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și