Sunteți pe pagina 1din 8

Limba și Literatura Română

Fișe de lucru
Planul simplu de idei

Planul simplu de idei reprezintă ideile principale dintr-un text, care sunt redate în
ordinea apariţiei lor.
Atenţie!
Ideea pricipală
- este o propoziţie sau o frază care conţine informaţia esenţială dintr-un fragment sau
paragraf.
- poate fi extrasă direct din text sau formulată diferit – conţinutul trebuie să fie acelaşi.
- poate fi formulată într-un enunţ scurt (trebuie să conţină răspunsurila întrebările:
cine?, ce face?, unde?, când?).

I. Completează cu răspunsul corespunzător:


Mai multe propoziții legate între ele prin înțeles formează un __________________.
Ideea principală cuprinde informații ______________________ din fragmentul citit.
Aflăm ideea principală a unui fragment ___________________ fragmentul din ce în ce
mai pe scurt.
Totalitatea ideilor principale ale unui text formează _____________________________
al textului.

II. Se dă textul:
Aripi de aur
(Poveste populară)
A fost odata o regină și regina aceasta a fost închisă de sora ei într-o temniță. Și cum
temnița era situată pe un vârf de munte, nimeni nu avea cum să ajungă la ea să o salveze.
Cele trei fiice ale sale erau mâhnite că nu găseau niciun bărbat vrednic să o salveze pe
regină. Într-una din zile, fetele începură a plânge cu lacrimi amare.
Dar iată că in calea lor aparu un spiriduș, care, aflând necazul fetelor, grăi către ele:
- Mai știu eu un tânăr vrednic: îi zice Aripi de Aur. El poate zbura pâna în vârful muntelui
și o poate salva pe regină.

1. Completează corespunzător propozițiile.


a. Titlul textului este:_________________________
b. Textul are ___________________ alineate.
c. Personajele care apar în text sunt: _________________________________________
2. a. Citește primul fragment al textului, apoi află și scrie despre cine se povestește.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
b. Ce i se întâmplase reginei?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
3. Citește al doilea fragment al textului, apoi scrie despre cine se povestește și ce
face.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
4. Citește al treilea fragment al textului, apoi scrie despre cine se povestește și ce
face.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
5. Scrie două motive pentru care fiicele reginei erau supărate.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________
6. Cu ajutorul informațiilor obținute în urma rezolvării exercițiilor 2, 3, 4 și 5
realizează planul simplu de idei al textului.
Planul simplu de idei al textului
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

7. Completează următoarele enunțuri cu informații din text:


a. A fost odata _____________________________.
b. Regina a fost închisă de sora ei într-o _______________ situată pe un vârf de munte
și nimeni nu avea cum să _________________________________________.
c. Fiicele reginei erau mâhnite că nu găseau
_____________________________________________
______________________________________________________________________.
c. Un spiriduș, aflând necazul fetelor, le povesti despre un ________________________
pe nume ___________.

Fisa nr. 2
Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul. Scrierea corectă a adjectivului

1. Adjectivul este partea de vorbire care exprimă:


a) numere b) fiinţe c) însuşiri d) obiecte

2. Subliniază adjectivele din textul următor :

,, E Crăciunul. Doi băieţi stau de vorbă pe covoraşul multicolor. Bradul

străluceşte în globuri aurii şi beteală argintie. În odăiţa mică e cald. Pe masă stau

bucate alese. Pe la ferestrele îngheţate se cern fulgi uşori de nea.”

3. Schimbă forma adjectivelor din paranteze pentru a realiza corect acordul .

a) Copiii veseli ( vesel ) se joacă în zăpada pufoasă (pufos) .

b) Săniile usoare ( uşori ) zboară prin văzduhul .innorat ( înnorată).

c) Brazii verzi (verde) sunt acoperiţi de neaua stralucitoare ( strălucitor).

4. Alcătuiţi propoziţii folosind grupurile de substantivele-adjective: stele


strălucitoare, fetiţa harnică, frumoasele lalele.
Am vazut niste stele stralucitoare pe cer.

Fetita harnica o ajuta pe mama ei.

Pe o pajiste intinsa frumoasele lalele sunt multicolore.


5. Găseşte adjective potrivite pentru substantivele :

măr : ……………………….. , ……………………. , ………………………

floare : ………………………… , ……………………… , ……………………. .

elev : ………………………… , ……………………… , ………………………

6. Trece de la singular la plural adjectivele  şi adaugă-le un substantiv:

cafeniu ………………………………………………………………..

aurie ……………………………………………………………….

cenuşiu ………………………………………………………………

ruginie…………………………........................................................

vişiniu ………………………………………………………………

7. Trece de la numărul singular la plural grupurile de substantive-adjective :

nor plumburiu ……………………………………………………

jucărie maronie ……………………………………………………

frunză arămie …………………………………………………….

8. Transformă substantivele date în adjective:

cenuşă ……………………….. atenţie ……………………….

vişină ……………………….. săritură ……………………….

frumuseţe ……………………. curaj ………………………..

9. Ce poate fi ? Descoperă cuvântul potrivit însuşirilor date :

verde, ascuţită, lucioasă ……………………………………….

auriu, arzător, strălucitor ……………………………………….

neagră, gălăgioasă, urâtă ………………………………………..

ascuţit, lung, colorat …………………………………………

neagră, lucioasă, dreptunghiulară …………………………………………

vesel, drăgălaş, mic ……………………………………….


Fișa nr. 3
Exercitii aplicative
DESCRIE
Descrieți anotimpul toamna în 6 enunțuri, folosind cel puțin 10 adjective. Subliniați
adjectivele.

ARGUMENTEAZĂ
Realizaţi acordul adjectivului din paranteză cu substantivul pe care îl însoţeşte și
argumentați.
Iarna cea (lungi) şi(geros) a trecut.
___________________________________________________________
Ghioceii (imaculat) şi-au arătat căpşoarele (gingaş).
______________________________________________________
Gâzele (amorţit) ies la lumina soarelui
.
_______________________________________________________________________
Copiii (vesel) se bucură de venirea (vesela) primăveri.
____________________________________________________________

APLICĂ

Completați spațiile libere cu adjectivele potrivite.Precizați numărul și genul acestora.


Apa ................................ a mării mângâie nisipul........................... Pe
plaja ................... strălucesc scoici .......................... Valurile ......................... se lovesc şi de
stâncile ..................... Soarele .................. se îndreaptă spre apus. Pescarii.....................se
întorc la mal.

COMPARĂ
Încercuiţi forma corectă a adjectivului din fiecare enunţ apoi precizați numărul și genul
acestuia:
Copiii zglobii / zglobiii se joacă în curtea şcolii.
Suriii/ surii nori au acoperit cerul.
Pustile / pustiile păduri îşi aşteaptă cântăreţii.
A fost un an înbelşugat / îmbelşugat.
Aceste lucruri sunt de neînţeles / neânţeles.
Afară s-a înnoptat / înoptat.
Colega mea este conştincioasă / conştiincioasă.

ASOCIAZĂ
Completaţi un tabel , trecând perechile de substantive şi adjective la forma corectă ,
cerută de număr.

Numărul singular Numărul plural


privire neclintită
urechi lungi
plopi subţiri
compot rece
valuri mari
uşi deschise
ştire neînsemnată

ANALIZEAZĂ
Descoperiți adjectivele din propozițiile următoare și analizați-le.
,, Balta adâncă se umpluse de lumina strălucitoare. Din când în când, prin fundul ghiolului
treceau lişiţe cenuşii. Pe fire verzi de papură se aşezau nişte păsărele mici cu ochişori de
mărgele negre.”

Fisa nr.4

1.Subliniaţi adjectivele din textul următor:

A venit iarna geroasă. Pe cer apar nori cenuşii şi grei. Bate un vânt puternic şi rece. Va ninge cu fulgi
mari şi pufoşi. Zăpada groasă se aşterne ca un veşmânt alb. În culcuşul lor cald unele animale
hibernează. Pe derdeluşul îngheţat răsună glasurile copiilor gălăgioşi.

2.Scrieţi cum sunt următoarele animale:

____________________ _____________________

____________________ ______________________

____________________ ______________________

3.Uneşte cu o săgeată adjectivele din coloana A cu cele din coloana B care au înţeles asemănător:

A B
domol delicat
fierbinte cald
fraged pretios
zburdalnic neastâmpărat
strălucitor sclipitor
valoros liniştit

4.Grupaţi următoarele adjective după insuşirile fizice pe care le arată:

alb, înalt, pătrat, mic, roşcat, oval, cenuşiu, mare, rotund

Culoarea obiectelor:_________________________________________
Mărimea obiectelor: ________________________________________
Forma obiectelor:__________________________________________

5.Scrieţi formele corecte ale adjectivelor din paranteză:

Elevele __________ învaţă bine. (harnic)


Pe lângă drum se află stejari ____________ .(bătrâne)
Mingea ________ era _________ .(rotund, roşu)
Pe cerul __________ se vedea o stea. (întunecată)
A nins cu fulgi _________ . (mare)

6.* Alcătuieşte propoziţii cu: bun, bună, buni.

Fişa nr. 5
Acordul adjectivului cu substantivul

1). Subliniază în text substantivele cu o linie şi adjectivele cu două linii :


Haina bătrânului vrăjitor se prefăcuse într-o mantie lungă de catifea albastră, iar
bâta din mâna lui, într-o nuieluşă neagră, cu o steluţă aurie în vârf .

2). Completează enunţurile cu adjective alese din paranteză :


a) Bunicul ne spune poveşti ..................... .
b) Feciorul .................... l-a învins pe zmeul ................ .
c) Zmeul scotea pe nări flăcări ......................................... .
d) Prinţul s-a îndrăgostit de o fată .................................... .
( curajos , minunate , roşii , săracă , fioros , săracă )

3) Scrie în dreptul substantivelor, formele potrivite ale adjectivelor :


limpede ; cuminte

* izvor - ..................... * băiat - ..........................


* apă - ........................ * fată - ...........................
* izvoare - .................. * băieţi - ........................
* ape -......................... * fete - ...........................

4) Realizează acordul adjectivului cu substantivul pe care îl însoţeşte .


a) Copacii ( verde ) .................... străjuiesc aleele ( pustie ) ............... .
b) Barca ( albastre ) .................. pluteşte pa lacul ( liniştiţi ) ................ .
c) Munţii ( înalt )..................... veghează depărtările (cenuşiu ) ................. .

5) Transcrie propoziţiile alăturând fiecărui substantiv câte un adjectiv potrivit :


Zăpada încălzeşte pământul . ...................................................................................
Drumul trece spre casă . ......................................................................................
Pe cer se zăresc steluţe . .......................................................................................
Penarul se află în ghiozdan . ......................................................................................

6) Transformă substantivele în adjective , după modelul dat :


pădure – împădurit
* bujor - ............................ * boală - ....................................
* pătură - ........................... * piatră - ...................................
* pachet - ........................... * barcă - ....................................
7) Selectează substantivele şi adjectivele din propoziţia următoare şi spune ce ştii despre
ele ( aşa cum ai învăţat ) :
Omătul pufos acoperă pământul îngheţat .
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________

8.Unește prin săgeți substantivele cu adjectivele corespunzătoare:


-soare -poznaș, frumos, naiv;
-câmpie -cald, luminos, prietenos;
-iarbă -semeț, înalt, abrupt;
-copil - întinsă, netedă, roditoare;
-munte -fragedă, mătăsoasă, verde;

9.Alege din paranteze adjectivele potrivite și scrie-le în spațiile libere:

În pădurea _______________________am văzut o căprioară __________________.Avea


ochii _______________,urechile ______________________ și blana _____________ și
____________________ .
( umbroasă, moale, catifelată, ascuțite, blânzi, sprintenă)

S-ar putea să vă placă și