Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

DOSAR NR. ……………/…………../…………….

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata/ul……………………………………….,_______________
___________ posesor al B.I./C.I./legitimaţiei seria _________ în calitate de
………………….…………….……, în dosarul nr. ……........……., vă rog a-mi
aproba eliberarea unor copii după următoarele file:
……………………………….
……………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………
.

DATA
…………………….

SEMNĂTURA
………………………..

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECĂTORIEI TIMIȘOARA