Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 3 Bazele Statisticii, CSIE, anul I, 2018-2019

1.Distribuţia tuturor salariaților firmei H în funcție de departamentul în care îşi desfăşoară


activitatea este:
Departamentul Număr salariaţi
Administrativ 5
Financiar 20
Aprovizionare 25
Producţie 60
Vânzare 10
Total 120
a) Pe ce scală se reprezintă variabila Departamentul și care indicator ai tendinței centrale se
poate calcula?
b) Calculați indicatorul identificat.

2. Distribuţia celor 120 de salariaţi ai firmei L în funcţie de nivelul ultimelor studii absolvite este:
Nivelul studiilor Număr salariaţi
Gimnaziale 5
Liceale 25
Postliceale 31
Universitare 44
Postuniversitare 15
Total 120
a) Care indicatori ai tendinței centrale se pot calcula?
b) Calculați indicatorii identificați.

3. S-au măsurat duratele de utilizare pentru 10 baterii pentru care durata de funcționare garantată
este de 2 ani şi s-au obținut valorile următoare, măsurate în luni:

43 44 45 24 49 49 52 64 49 51
Cerințe:
a) Calculați media, mediana și modul
b) Calculați cuartilele și abaterea intercuartilică
c) Desenați diagrama Box-Plot
d) Identificați outlierii
e) Care este valoarea peste care avem 75% din duratele de funcționare înregistrate?
f) Care este valoarea peste care avem 25% din duratele de funcționare înregistrate?
4.Pentru un eșantion de 60 de firme din domeniul agrar s-au sistematizat datele:

Intervale de variație a numărului salariaţilor (pers.) Sub 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
Număr firme 3 12 20 15 8 2
a) Calculați media
b) Calculați mediana și modul
c) Determinați cuartilele