Sunteți pe pagina 1din 21

PĂRȚI DE

PROPOZIȚIE
DE PAȘTE SĂ FIM MAI ÎN SPIRIT
CUPRINS
SUBIECT

ATRIBUT

PREDICAT COMPLEMENT
NOMINATIV ACUZATIV

01 02
DATIV GENITIV VOCATIV

03 O4 05
SUBIECT
Subiectul este partea principală de propoziție care indică cine face
acțiunea/cine suferă acțiunea exprimată prin predicat.
Întrebare: cine?, ce?
- poate fi exprimat prin mai multe părți de vorbire: substantiv, verb
nepersonal, numeral, pronume, interjecție.
Sunt Ana și am mere.
ex.: Ana are mere.
PREDICAT
Predicatul este partea principală de propoziție care
exprimă o acțiune, o caracteristică, o stare, o identitate
sau o însușire.

Predicat verbal: ce face subiectul? → predicatul verbal


poate fi exprimat doar de verbele la modurile personale și
predicative
ex.: El merge la magazin.
❑ adverb predicativ: Pesemne că vine.
❑ Interjecție predicativă: Iată descoperirea mea./Pasărea
zbrrr peste deal.

Predicat nominal: verb copulativ + nume predicativ


❑ verbe copulative: a fi, a deveni, a părea, a ajunge , a
rămâne - cumva, a însemnă nu e egal cu a scrie, a ieși, a
se face.
ex.: Ea este frumoasă.
ATRIBUT
Atributul este partea secundară de propoziție care determină un
substantiv, respectiv un pronume sau un numeral (înlocuitoare a
substantivului).
Întrebare: ce fel de? care?

- poate fi exprimat prin mai multe părți de vorbire: substantiv, verb


impersonal, numeral, pronume, interjecție.

Atribut adjectival: → se acordă în gen număr și caz cu substantivul


determinat
ex.: Am o rochie roșie. 

Atribut substantival sau pronominal .


 
COMPLEMENT
Complementul este partea secundară de propoziție care
determină un verb.
Întrebare: cum, unde, cand, pe cine, pe ce, ce, despre cine,...?
ex.: Ea merge încet.
- poate fi exprimat prin mai multe părți de vorbire: substantiv, verb
impersonal, numeral, pronume;
Există o mulțime de tipuri de complemente despre care vom
povesti imediat.
01 NOMINATIVUL
Subiect:  cine? ce?
Mama merge la mare. 

Nume predicativ: -este mereu prezent după verbul copulativ-


cine/ce?
 Ea este mama.

Atribut substantival în nominativ: care/ ce fel de?


Orașul Cluj e mare.

Apoziție/ Construcție apozitivă: 


Ea, mama mea, va pleca.
ACUZATIV
02
Prepozitii: pe, despre, pentru, la, dupa, cu,...
 
Complement direct: pe cine? ce? 
Am întâlnit-o pe mama în parc.

Complement prepozițional: despre cine/ce, la cine/ce,


cu cine/ce, pentru cine/ ce?...
Povestim despre mama.

Atribut substantival prepozițional: ce fel de? care?


Se pregătește pentru ora de română.

Nume predicativ: verb copulativ + prepoziție de


acuzativ
Compunerea este despre mama.
Circumstanțial de mod: cum?
Am făcut la fel ca mama.

Circumstanțial de timp: când?


 Am ajuns după mama.

Circumstanțial de loc: unde?


 M-am așezat lângă mama.

Circumstanțial de cauză: din ce cauză?


Am stricat de frică.

Circumstanțial de scop: cu ce scop?


Am învățat pentru examen.

Apoziție/ Construcție apozitivă: 


Pe ea, pe mama mea, o căutăm.
O3 DATIV
Întrebarea: cui?
Prepoziții: grație, mulțumită, datorită

Complement indirect: cui?


I-am vorbit mamei.

Atribut substantival prepozițional: care? ce fel de?


Reușita datorită muncii este mare.

Nume predicativ: verb copulativ + prepoziție de dativ


Reusita este gratie muncii.

Apoziție/ Construcție apozitivă: 


Grație ei, grație mamei mele, mergem la petrecere..
GENITIV O4
Întrebarea: a cui?
Prepoziții: contra, împotriva, înaintea, înapoia, înăuntrul, înafara, în
fața, în spatele,...

Atribut substantival genitival: a cui? care?


Fata mamei este mare.

Atribut substantival prepozițional: prepoziție genitiv + care?


Războiul contra turcilor e sângeros.

Nume predicativ: verb copulativ + prepoziție genitiv


Războiul este contra turcilor.

Complement prepozițional: prepoziție genitiv + cui?


Fata luptă contra mamei.
Circumstanțial de mod: cum?
A acționat în virtutea principiilor sale.

Circumstanțial de loc: unde?


M-am așezat în fața mamei.

Circumstanțial de timp: când?


Am ajuns înaintea mamei.

Circumstantial de cauza: din cauza cui?


Coada este produsă din cauza mamei.

Circumstanțial de scop: cu ce scop?


A invatat în vederea examenului.

Apoziție/ Construcție apozitivă: 


Împotriva ei, împotriva mamei mele, luptăm până
mâine.
VOCATIV
05
❑ este izolat prin virgulă de restul enunțului
❑ nu are funcție sintactică
Cafeluța cu
Mihai.
ex.: Mihai, pleacă!
ÎNTREBAREA: CE?

❑ întâi verificăm dacă în propoziție avem subiect


❑ verificăm, dacă este nume predicativ → prezența unui verb
copulativ
❑ verificăm dacă este complement direct
NE-A FĂCUT PLĂCERE SĂ
ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ!

S-ar putea să vă placă și