Sunteți pe pagina 1din 1

Borderou – Limba și literatura română – SIMULARE EN – 29 martie 2021

SUBIECTUL I – 70p SUBIECTUL AL II-LEA – 20p


A. B. Conținutul
rezumatului – 12p Redactarea rezumatului – 8p
Nr.

Corectitudinea
evenimentelor

Paragrafe, nr.
Formulare idei
lucrării NOTA

Proprietatea
Respectarea
Prezentarea

gramaticală

Lizibilitatea
Punctuație
termenilor
de cuvinte

Ortografie
Coerență

Claritate
regulilor
LUCRĂRII

OFICIU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Profesor: