Sunteți pe pagina 1din 6

,

Proiect la disciplina
Bazele prelucrării supraţetelor şi scule

Sibiu, 2013
Tema de proiect

1)Enunţul temei
Să se proiecteze un cuţit de strung cu plăcuţă din carburi metalice snteriyate,
fixatş mecanic pentru prelucrarea cotelor d (D) şi l din schiţa A, având in vedere
respectarea regimului optim de aşchiere si a standardelor in vigoare.
0â,
Schiţa A
D= 94 mm

Kr= 75
Lc= 76 mm

2)Caracteristici tehnice:
-materialul de prelucrat Fc200

-forţa admisibilă la mecanismul de avans al maşinii unelte Ft=3000 N

3) Analiza piesei de prulucrat

Materialul de prelucrat este Fc 200 având:


-duritatea 160 HB
-

Corespondenţa dintr rezistenţa la rupere şi duritatea materialelor:


-rezistenţa la rupere 700 [N/mm²]
0
Abaterea inferioară Ei= -54 µm

Rugozitatea suprafeţei 12,5 µm => strunjire de semifinisare -tab.3.5

Alegerea materialului sculei -tab 3.5


-grupa de utilizare a placuţei - simbol K20 - culoare marcare roşu.
-materiale
in care se cere o tenacitate mare a materialelor.
Pentru corpul sculei se alege material OLC 45 inbunătăţit.

4.Alegerea regimului de aşchiere

4.1 Stabilirea adăncimii de aşchiere


D−d 94−92,2
A= 2 = =0,9 mm
2
2
Adaosul de prelucrare se indepartează print-o singură trecere.

4.2 Stabilirea avansului


4,5∗Ra0.97 4,5∗12,50.97
Rmax= = =0.052mm
1000 1000

Calitatea suprafeţelor este mai bună când se lucrează cu viteye mari de aşchiere, unghiuri de
degajare pozitive si placuţe neacoperite. Se recomandă:
r ∈ =0,4−0,8 mm => finisare si semifinisare
Adopt raza de 0,8.
f R =0= 0,252

4.2.2 Verificarea avansului in funcţie de valoarea unghiului la vârf ε


ε =65∙-80∙
f ε ≤ 0,65∗r ε
f ε ≤ 0,65∗0,8=0,52

4.2.3 Verificarea avansului in functie de forta admisibila a pinionului


cutiei de avansuri
Ft
fF =

y FY

3,4 · C FY · a p X FY
[mm/rot]

4.2.4 Verificarea avansului in funcţie de rigiditatea piesei


L- lungimea piesei
D- dimensiunea prelucrată
L= 143
D= 94
L 143
= =1,52<7
D 94
 Nu este nevoie să fie facută verificarea in funcţie de rigiditatea piesei

4.2.5 Adaptarea avansului

f* = min ( f R , f ε , f F ; )

fR 0
3
¿>¿ f* = 0,252 [mm/rot]

Alegerea maşinii:
SNA 360
Puterea motorului 5,5 KW
Avans longitudinal 0,250 [mm/rot]

4.3.1 Calculul preliminar al vitezei: Tab 4.5


V T = C · a pF · f E · T G · K

C = 186
f = 0,250
E = -0,27
0000
K = 1,2 => strung nou
V T = 186 ·0,9−0,13 ·0,250−0,27·60−0,22· 1,2 =133,66 [m/min]

V min = 70 [m/min]

V max =340 [m/min]

0
Turaţiile axului principal:
π ∙ d ∙ n EF
V ef = [m/min]
1000

3,14 ∙ 92,2∙ 500


V ef = =144,82 [m/min]
1000

5.Calculul forţelor de aşchiere :Tab 5.2

F y = K C 1,1 · a 1−m · b [N]

a = grosimea aşchiei : a = f ·sin 75°


a = 0,252 ∙ 0,96 = 0.24 [mm]
ap
b = lăţimea aşchiei : = b =
sin 75°

4
0,9
b = 0,96 = 0,93 [mm]

10.5 Alegerea marimii plăcuţei


Simbolul formei plăcuţei SC
Simbolul laturii plăcuţei 09
Fy[N]= 5000
Simbolul mărimii plăcuţei 09=>l= 9,525 [mm]

10.6 Alegerea grosimii plăcuţei

Simbol 03 => S=3,18 [mm]

10.7 Alegerea formei vârfului plăcuţei

Simbol 08 =>r s=0,8 [mm]

Simbolul plăcuţei sin carbură metalică sinterizată este:


SDMN 090308

5
6

S-ar putea să vă placă și