Sunteți pe pagina 1din 4

Interacţiunea cu calciu : Calciu, în combinaţie cu sau hemoglobina musculară, transportă şi

magneziu este implicat în numeroase procese din depozitează oxigenul în ţesutul muscular, motiv GRUP ŞCOLAR
organism, de exemplu, în reglementarea tonusului pentru care mioglobina este necesară pentru
vascular şi contracţia musculaturii, inclusiv a activitatea celulelor corpului. “ARETA TEODORESCU”
muşchiului cardiac. Calciul stimulează muşchii şi Metabolism: multiplelor enzime implicate în mai GRIVIŢA- IALOMIŢA
contractă vasele sangvine, în timp ce magneziul multe funcţii metabolice, este necesar fierul. Acesta
relaxează muşchii şi lărgeşte vasele sangvine. Calciu este implicat în sinteza ADN-ului şi, prin urmare,
şi magneziu concurează în absorbţia din intestinul este important pentru creşterea şi diviziunea
subţire. Magneziul afectează echilibrul de calciu, celulelor. Fără de fier nu este posibil metabolismul
influenţând asupra hormonilor care controlează de proteine.
asimilarea şi metabolismul de calciu, dar la nivel Energia celulelor: Fierul este implicat în transferul
celular - în distribuţia de calciu. de oxigen din citocromi - molecule de energie din
Migraţia de ioni : Magneziu susţine potenţialul proteine în celule.
electric de membrane şi ajută la penetrarea ionilor prin Hormoni: Fierul este necesar pentru sinteza de ,,În natură nu poate există nici haos, nici dezordine,
intermediul lor, cu sodiu, potasiu şi calciu. În plus, hormonii glandei tiroide care reglează multe procese trebuie să existe o lege fundamentală care să ţină cont
magneziu este implicat în transmiterea impulsurilor metabolice. de diferenţele şi asemănările existente între
nervoase. Alte funcţii: Fierul este implicat în producţia elemente.”
Potasiu (kaliu) Corpul uman în mediu conţine ţesutului conjunctiv şi a unor emiţătoare de D. I. Mendeleev
aproximativ 140g de potasiu, care exercită mai multe impulsuri a creierului, este de asemenea important în
funcţii importante pentru organism. Potasiul este menţinerea imunităţii.
necesar pentru sinteza proteinelor, transformarea Iod. Organismul uman adult conţine 20 ... 50
glucozei în glicogen, activarea enzimelor, mai ales mg de iod, şi nu mai puţin de 60% sunt concentrate
implicate în producerea de energie. De asemenea, în glanda tiroidă, situat la baza gâtului, restul 40% -
stimulează activitatea normala a intestinului. în hormonii glandei tiroide, în sânge, ovare şi
Tensiunea arterială: potasiul reglementează muşchi. Conţinutul de iod în solurile din diferite ţări
tensiunea arteriale. Organism, cu un conţinut redus de este diferit. Produse de origine vegetală, cultivate în
potasiu păstrează mai mult lichid din cauza de sodiu regiunile cu un conţinut scăzut de iod în sol, nu pot
în exces. Nivel adecvat de potasiu elimină sodiu din satisface nevoile organismului în iod. Aceste regiuni
organism , reducând astfel volumul şi aduce la sunt America Centrală, Europa Centrală şi de Sud –
scăderea tensiunii arteriale. Vest, Anglia, unele părţi ale Europei continentale,
Fier este elementul chimic cel mai frecvent China, Rusia şi America de Sud.
întâlnit în natură şi absolut necesar pentru om. Glanda tiroidă: Iodul - este o componentă
Organismul uman conţine aproximativ de la 3,5 la 4,5 hormonilor glandei tiroide, care determina nivelul
g de fier. Două treimi din această sumă sunt în sânge, metabolismului în organism. Acestea afectează
restul - este stocat în ficat, splina, măduva osoasa şi transformarea alimentelor în energie şi mode de
musculara. utiliza a ei. Hormoni tiroidieni sunt necesari pentru
Transportul şi depozitarea oxigenului: celulele roşii creşterea şi dezvoltarea tuturor organelor, în special
din sânge conţin proteina - hemoglobina, fiecare a creierului, organelor de reproducere, nervi, oase,
moleculă a cărnii conţine patru atomi de fier. Fierul piele, păr, unghii şi dinţi. Glanda tiroidă este
din hemoglobină, leagă oxigenul trecând prin vasele implicată în sinteza de proteine, colesterol, în
sangvine ale plămânilor şi-l lasă în ţesuturi. După asimilarea glucidelor şi în transformarea carotenului
eliberarea oxigenului, hemoglobina se leagă cu dioxid în vitamina A. Hormonul glandei tiroide tiroxina -
de carbon eliberat în timpul respiraţiei, şi-l transportă este un regulator important al greutăţii corporale.
înapoi la plămâni. Celule sangvine roşii (şi fierul din
ele) sunt prelucrate şi reînnoite la fiecare 120 de zile. GRIVIŢA
O altă moleculă ce conţine fierul - este mioglobina, Realizat şi tehnoredactat de elevii clasei a X-a 2011
Chimia reprezintă o ştiinţă a vieţii. Studierea Sângele: Calciu activează vitamina K (de Producerea energiei: Fosforul este necesar pentru
ei este importantă şi ne ajută la îmbunătăţirea stării de protrombină), principalul factor de coagulare transformarea produselor alimentare care provin din
sănătate dacă ştim să ne alimentăm sănătos. normală a sângelui carbohidraţi, grăsimi şi proteine în energie. Fosfor
Cunoaşterea rolului unor elemente chimice în Membrana celulelor: Calciu este important pentru promovează absorbţia anumitor substanţe nutritive, în
organismul uman, efectelor asupra sănătăţii şi a transportul de substanţe nutritive şi alţi compuşi prin special a glucozei.
surselor de procurare, reprezintă o necesitate a fiecărui membranele celulare şi pentru a întări celule ale Alte funcţii: Fosforul interacţionează cu enzimele şi
individ. 11 elemente chimice alcătuiesc 99,99% din ţesutului conjunctiv. activează vitaminele grupului B şi vitamina D. De
atomii organismului uman: Alte funcţii : calciul este necesar pentru întărirea asemenea, promovează asimilarea de elemente nutritive
O-65%, C-18%, H-10%, N-3%, Ca-1,5%, P-1%, K- sistemului imunitar, sinteza şi activitatea multor din alimente, menţine un nivel scăzut de alcaline în
0,35%, S-0,25%, Na-0,15%, Mg-0,005%, Cl-urme. hormoni şi enzime implicate în digestia alimentelor, sânge şi este implicat în transmiterea impulsurilor
Fluorul F, manganul Mn, ferul Fe, cobaltul Co, cuprul formarea de salivă, metabolismului energetic şi de nervoase.
Cu, zincul Zn, seleniul Se, molibdenul Mo, iodul I, grăsimi. Echilibrul de calciu şi fosfor: calciul şi fosforul sunt
cromul Cr se numesc microelemente şi totalizează Sodiu (natriu) este un ion pozitiv de bază strâns legate în organism şi se echilibrează reciproc,
0.7% din organismul uman. Macroelementele: sodiu conţinut în sânge şi alte medii lichide. Un adult îndeplinind multe funcţii. Acest echilibru este parţial
Na, clorul Cl, calciul Ca, fosforul P, magneziu Mg, conţine aproximativ 90 g de sodiu. Mai mult de reglementat de hormoni, în special a hormonului
potasiu K sunt necesare organismului în proporţie jumătate din această cantitate este cuprinsă în glandei paratiroide reduce absorbţia secundară de
mai mare. lichidul din jurul celulelor, circa o treime - în oase, rinichi a fosfaţilor.
Calciu substanţa minerală cea mai în cristalele mineralelor insolubile, restul - în Magneziu
răspândită în organism. Organismul unui bărbat interiorul celulelor. Sodiul funcţionează nu doar ca Magneziul se găseşte din belşug în ţesuturile moi. Un
conţine, în medie, aproximativ 1,5 kg de calciu,iar a electrolit, dar este de asemenea o componentă de om adult are aproximativ 20 ...28g de magneziu, din
femei - aproximativ un kilogram. 99% din calciu este ATP (adenozin trifosfat) - o enzimă implicată în care aproximativ 60% din această sumă este
în oase şi în dinţi. producţia de energie şi de transport de aminoacizi şi concentrată în oase, restul - în muşchii, ţesuturile moi şi
Oasele şi dinţii : Funcţia principală calciului constă glucoză în celulele corpului. fluide corporale.
în formarea şi întreţinerea completă a oaselor şi a Clor în corpul uman este în formă de săruri Magneziul se găseşte în concentraţii mari în celulele
dinţilor. Calciul la nivel osos este în două forme: legat (cloruri) şi serveşte drept electrolit. Organismul creierului şi a inimii. Rezultatele studiilor clinice cu
şi liber. Calciul în forma legată "se spală" din oase, în uman adult, în medie, conţine aproximativ 115 g de privire la rolul magneziului confirma legătura dintre
cazul dacă doriţi să susţineţi nivelul său în sânge. clorură. În afară de aceasta, în legătura cu hidrogen, deficitul de magneziu şi multe boli.
Acest lucru se întâmplă atunci când rezervele de clorul formează o componentă esenţială din sucul Metabolism: Magneziul este implicat în mai mult de
calciu în circulaţie epuizate, formatul şi dacă se gastric - acid clorhidric. 300 de reacţii enzimatice, deosebit de activ în procesele
primeşte insuficient calciu odată cu alimente. Oasele Fosfor este al doilea mineral, după calciu, asociate cu utilizarea de energie. Toate reacţiile
unui adult sunt reînnoite anual cu 20%, pe baza cel mai frecvent întâlnit în organism. În combinaţie enzimatice care implică molecule, pentru a conserva
absorbţiei repetate a calciului. cu oxigenul formează fosfaţi, care sunt o parte energia - Adenozintrifosfat, ATP - de asemenea, au
Contracţia musculară: calciul acţionează asupra integrantă a tuturor celulelor din plante şi animale. nevoie de magneziu. Este necesar pentru sinteza
contracţiei musculare şi reglementează bătăile inimii, Organismul uman adult în mediu conţine între 500 şi proteinelor, producerea de ADN, pentru scindarea
care acţionează asupra muşchiului cardiac. 750 g de fosfor, cu aproape 90% din această sumă glucozei şi eliminarea toxinelor din organism, precum
Sistemul nervos: Calciu este necesar pentru este concentrată în oase şi dinţi. Fosforul este şi pentru asimilarea de tiamină (B1), vitamina C şi
transmiterea impulsurilor nervoase. Acesta activează implicat în aproape toate reacţiile metabolice ale piridoxină (B6). Magneziu face o structură mai stabilă a
enzimele implicate în producţia de neurotransmiţători. organismului. Fosfatul - este ionul principal în fluide celulei în timpul creşterii sale şi participă la regenerarea
Sistemul cardiovascular: Alături de sodiu, potasiu şi inter-şi intracelulare. şi îmbogăţirea celulelor. De asemenea, stabilizează
magneziu, calciul reglementează tensiunea arterială. Oasele şi dinţii: fosforul în compoziţia de fosfat de structura osoasă, dându-i de duritate.
Cele mai multe dintre medicamente, care micşorează calciu - reprezintă principala componentă structurală Acţiunea insulinei : Magneziul interacţionează în mod
tensiunea, blochează canalele prin care intră calciul a oaselor şi a dinţilor. activ cu hormoni, în special, cu insulina. Poate mări
prin membrana celulelor musculare. În prezent, Lipidele: Fosforul - este o componentă obligatorie secreţia de insulină şi de a facilita pătrunderea sa în
oamenii de ştiinţă nu au ajuns la un consens dacă inclusă în celule sângelui şi lipidelor, care susţin celule, sporind astfel capacitatea lor de a metaboliza
blocarea canalelor nu creşte riscul de atacuri de inima. nutrienţii în formă lichidă pentru circulaţia lor liberă glucoza.
prin membranele celulare.
Crom este un microelement foarte organismului şi la formarea sistemului nervos, Hormoni: enzime care conţin seleniu sunt implicate în
important. În natura se produce în trei forme diferite, pentru a consolida structura oaselor şi articulaţiilor, metabolizarea de hormoni a glandei tiroide. Studiile au
precum şi în nutriţia noastră dominată de unul dintre întreţinerea factorilor de coagulare, funcţionarea arătat că,la oameni în vârstă activitatea hormonală a
ele (crom III). Organismul uman adult conţine, în hormonilor sexuali feminini şi hormonilor glandei glandei tiroide depinde de nivelul de seleniu în
medie, crom de la 0.4 la 6 mg; persoanele mai în tiroide. organism.
vârstă de regulă, conţin ceva mai puţin. Studii Molibden este un microelement esenţial. Alte funcţii : Seleniul este important pentru funcţia
populaţiei în diferite zone geografice (zonele Organismul uman adult în medie conţine hepatică normală, în sinteza proteinelor, în protecţie
endemice) au arătat că în domeniile în care este aproximativ 9 mg de molibden, care este concentrat contra mineralelor toxice precum arsenic, cadmiu,
nivelul ridicat de crom, e puţin probabil să apară în principal în ficat, rinichi, oase şi piele. Molibdenul mercur şi plumb. Aceasta creşte capacităţile de
diabetul zaharat şi bolile cardiovasculare. este parte din enzimă oxidazăxantin, implicată în reproducere a bărbaţilor şi menţine în stare bună ochii,
Metabolismului glucozei: Cromul este necesar formarea de acid uric - produs de deşeu în procesul părul şi pielea. Seleniul implicat în metabolizarea de
pentru metabolizarea normală a glucozei. Aceasta este de asimilare a proteinelor. Molibdenul ajută, de prostaglandine, care controlează procesele inflamatorii.
o componentă de compuşi numit "factor de toleranţă asemenea, la reciclarea fierului şi a efectelor de Vanadiu Într-un corp adult se conţine 100
la glucoză» (GTF, glucoză factor de toleranţă), care în intoxicaţie cu alcool, şi sulfiţi. Molibdenul, ca un micrograme de vanadiu, în principal în sânge, ţesuturi,
combinaţie cu insulina livrează glucoza în celule, care antioxidant, joacă un rol important în normalizarea organe interne şi oase. Funcţia principală a vanadiului
este folosită pentru producerea de energie. Consumul funcţiei de reproducere la bărbaţi. este interacţiunea cu enzimele care participa în
optim de crom, ca urmare, reduce cantitatea de Nichel în organismul uman adult conţine organism la astfel de procese ca metabolismul de
insulină necesară pentru a menţine nivelurile normale aproximativ 10 mg de nichel, în diferite ţesuturi şi colesterol, lipide, glucoză din sânge, de creştere a
ale glucozei din sânge. Interacţiunea cromului cu organe, ceea ne impune să-l clasăm în categoria oaselor şi a dinţilor, producerea de hormoni tiroidieni şi
insulina, de asemenea, stimulează sinteza de proteine. microelementelor esenţiale pentru organism, dar neurotransmiţători (emiţătoare de impulsuri nervoase).
Sistemul cardiovascular : Cromul este implicat în rolul său încă nu fost studiat cu profunzime Zinc Organismul uman conţine de la 1,5 g de
metabolismul grăsimilor, care reglementează nivelul suficientă. Cele mai mari concentraţii de nichel s-au la 3 g de zinc: 60% - în muşchi şi oase, 20% - în piele.
de colesterol în sânge. Aceasta reduce atât găsit în materialul genetic - probabil, el este implicat Cele mai mari concentraţii de zinc sunt găsite în
colesterolului total, atât şi nivelul de colesterol -LDL ( în construcţia şi funcţionarea proteinelor. Se prostată şi în materialul seminal la bărbaţi, în leucocite
„nesănătos") , în timp ce creşte colesterol - HDL presupune că este important pentru activităţile şi eritrocite. O cantitate mare de zinc este în reţin din
( „sănătos"). Cromul este, de asemenea, important hormonilor şi în activarea anumitor enzime legate de ochi, ficat şi rinichi, mai puţin - în păr. Zincul este
pentru menţinerea a presiunii optimă în sânge. metabolismul glucozei. implicat în circa două sute de reacţii enzimatice din
Cobalt În corpul uman se conţine mai mult Seleniu a fost identificat ca un organism.
de 1 mg de cobalt. El este stocat în ţesuturile microelement esenţial pentru om numai în anii 60 ai Metabolism: Zincul este implicat în sinteza şi
musculare şi osoase, în ficat şi rinichi. Cobalt este o secolului XX. Organismul uman adult conţine descompunerea de carbohidraţi, grăsimi şi proteine. El
parte componentă a vitaminei B12 datorită acestui aproximativ 20 mg de seleniu, concentrându-se în în mod eficient înlătură intoxicaţia cu alcool.
fapt vitamina B12 execută sinteza ADN-ului, participă rinichi, ficat, inima, splina şi testicule la bărbaţi. Imunitatea: Zincul este nutrientul cel mai important al
la producţia celulelor roşii din sânge, la întreţinerea Antioxidant: Ca parte a enzimei glutation oxidat sistemului imunitar, pentru că susţine activităţile
celulelor nervoase şi de detoxificare a cianurii - sare (glutation peroxidaza), seleniu - este un antioxidant anticorpilor, leucocitelor, glandei timus şi hormonilor,
de acid cianhidric (cianura) puternic. Aceasta oferă o protecţie extrem de fiabilă care creşte rezistenţa organismului la infecţie şi
Mangan este un microelement important celulelor roşii din sânge şi membranelor celulare de promovează vindecarea rănilor.
pentru organism. Cantitatea sa variază între 12 şi20 radicalii liberi. Acţiunea seleniului nu este doar Hormonii : Zincul este necesar pentru secreţia, sinteza
mg, se concentrează în principal în oase, ficat, rinichi similară efectului de vitamina E, dar şi măreşte şi utilizarea de insulină. Aceasta protejează împotriva
şi inimă. Se presupune că, manganul este implicat în activitatea, însăşi, a vitaminei E. distrugerii celulelor beta ale pancreasului, producătoare
activitatea enzimatică, dar funcţia sa încă nu este Imunitatea: Seleniu creşte rezistenţa la boli. Ea de insulină. Zincul este implicat în procesele metabolice
clară. Manganul interacţionează cu enzimele care măreşte producţia de celule albe din sânge şi le care au loc în glanda pituitara, glanda tiroida, glandele
susţin echilibrul energetic, participă în metabolizarea protejează de radicalii liberi care se formează în suprarenale, ovare, testicule. Este deosebit de important
glucozei, asimilarea proteinelor, în sinteza de procesul de combatere a infecţiei. Se presupune că în formarea de hormoni sexuali masculini şi pentru a
colesterol, acizi graşi, ADN şi ARN-ului, şi, de ea promovează, de asemenea, formarea de anticorpi menţine funcţionalitatea şi de sănătate a prostatei
asemenea stimulează depunerea de glicogen în ficat. care controlează creşterea diverselor tumori, inclusiv (prostată).
Manganul este mai necesare în timpul de creştere a a cancerului.
Dinţii şi oasele : Zincul susţine integritatea dinţilor, pentru funcţionarea normală a oaselor şi contribuie la transformarea de proteine, glucide şi
încât este conţinut în structura de cristal a oaselor şi articulaţiilor. Împreună cu calciu, magneziu şi fosfor, grăsimi în energie. Sulful este implicat în reacţii cu
enzimelor. el participă în metabolismul ţesutului osos. oxigen, care afectează coagularea sângelui, producţia de
Pielea : Zincul este necesar pentru starea pielii Cercetătorii cred că vitamina D ajută la trecerea insulină şi activitatea enzimelor, cum ar fi glutation
normale. El participă la formarea locală de hormoni şi borului la forma sa mai activă, crescând astfel (glutation) şi coenzima A.
proteine care se leagă cu vitamina A, promovează absorbţia de calciu şi concentraţia acestuia în oase şi Cupru este un microelement important pentru om,
vindecarea rănilor şi regenerarea ţesuturilor, previne pierderea de calciu prin mărind nivelul de animale şi multe specii de plante. Organismul uman
ameliorează inflamaţia. estrogen în sânge, important pentru oase. Borul adult conţine în medie 75 ... 150 mg de cupru, aproape
Creşterea : Zincul joacă un rol-cheie în sinteza ADN- creşte nivelul de hormoni sexuali masculini, şi, jumătate din acest număr este stocat în oase şi muşchi.
ului şi a diviziunii celulare, prin urmare, este necesar probabil, afectează masa totală de muşchi. Cea mai mare concentraţie de cupru este în ficat şi
pentru creşterea şi regenerarea ţesuturilor - oase, păr şi Fluorul un microelement foarte important creier.
unghii. în corpul uman. Fluor şi fluorură - compuse din Enzime: cupru este necesar pentru menţinerea vaselor
Sarcina : Nivelul de zinc în mamă este legat direct de fluor cu componente diferite - sunt cuprinse în dinţi, de sânge, piele, oase şi articulaţii. Enzima responsabilă
formarea corectă a palatului şi a buzelor, creierului, oase, glanda tiroidă şi piele. În medie, organismul de sinteza de colagen şi elastina - ţesutului proteic
ochilor, inimii, oaselor, plămânilor şi a sistemului conţine aproximativ 2,6 g de fluor. conjunctiv - de asemenea, are nevoie de cupru. Cuprul
digestiv al copilului, de asemenea, influenţează Dinţii: În lipsa fluorului este imposibilă formarea este o parte integrantă a enzimei superoxid dismutase
menţinerea sarcinii până la termenul total. dinţilor puternici. Acesta protejează dinţii de carii şi (superoxid dismutase) - un antioxidant care protejează
Creierului şi sistemul nervos: Zincul este necesar de distrugere, formând o legătură cu calciu şi fosfor organismul de radicalii liberi, numeroase procese cu
pentru formarea de emiţătoare de impulsuri a după duritate mai stabilă decât alte săruri de calciu. participarea superoxid dismutase sunt necesare pentru a
creierului. Se crede că o încălcare a metabolismului de Organismul nu poate re-eliberarea aceşti compuşi în menţine echilibrul între zinc şi cupru. Enzima
zinc poate duce la boala Alzheimer. circulaţie pentru a compensa pentru nevoile lor de gistaminaza necesită prezenţa cuprului, coordonator al
Ficatul: funcţionarea normală a ficatului şi eliberarea calciu. În cazul în care dieta unei femei în timpul metabolismul histaminei şi melanina - enzime implicate
de vitamina A din el, de asemenea, necesită prezenţa sarcinii, conţine o doză suficientă de fluor, dinţii în sinteza pigmentului natural al pielii şi a părului.
de zinc. copilului vor fi mai puţin predispuşi cariilor. Sistemul nervos şi creierul: cupru, este important
Alte funcţii: zincul susţine activitatea organelor de Fluorura afectează puterea dinţilor şi sensibilitatea pentru sinteza de fosfolipide conţinute în membranele
percepţie - devin mai fine vederea, gustul şi mirosul. acestora la cariile dentare. celulare, care păstrează mielina - izolator al celulelor
Acest microelement este predominant în structura Oasele: Cu un aport adecvat de fluorură oasele devin nervoase. De asemenea, ajută la reglarea activităţii
ochiului. El este implicat în producerea de acid mai puternice şi mai rezistente la procese neurotransmiţătorilor.
clorhidric în stomac şi în transformarea acizilor graşi degenerative. Metabolism: Cuprul promovează lipoliza şi
în prostaglandine, care reglementează procese, cum ar Alte funcţii : Fluorură promovează vindecarea funcţionarea normală a insulinei. Ea participă la
fi pulsul, tensiunea arterială şi funcţionarea glandelor rapidă a rănilor şi îmbunătăţeşte absorbţia fierului. procesul de transformare a produselor alimentare în
sebacee a pielii. Zincul afectează muşchii şi susţine Sulful reprezintă o componentă esenţială a corpului proteine, glucide şi grăsimi în energie şi sintetizează
echilibrul acido-alcalin. uman, pentru că este o parte integrantă a tuturor prostaglandine (prostaglandină) - substanţe care
Interacţiunea cu cupru: Multe funcţii a zincului şi proteinelor. Într-un corp adult se conţine reglementează o varietate de funcţii corpului, inclusiv
cuprului în organism sunt interdependente, de aceea aproximativ 100 mg sulf : cel mai mult se află în cei contractarea muşchiului inimii, a tensiunii arteriale şi
este important să se găsească un echilibru între ele. trei aminoacizi - cisteină, cistină şi metionina, restul vindecarea rănilor.
Cuprul şi zincul participă, de exemplu, în acţiunea - sub forma de sulfaţi asociaţi cu alte substanţe în Sânge: cupru, este implicat în formarea celulelor roşii
enzimei antioxidante superoxid dismutasa. Raportul celule. Sulful predomină în ţesuturile cu conţinut din sânge. Aceasta extrage fierul din "depozite",
cantităţilor de zinc şi cupru afectează conţinutul de ridicat de proteine. Este o parte componentă a facilitează absorbţie şi formarea de hemoglobină. În
lipoproteine în sânge (conţinutul de grăsimi care colagenului (o proteină prezentă în ţesuturile plus, cupru favorizează fluxul de oxigen spre muşchi.
conţin proteine). conjunctive, oase şi dinţi), precum şi a cheratinei (o Imunitatea: cupru este important pentru consolidarea
Borul se găseşte în toate organele umane, proteină conţinută în piele, păr şi unghii) şi redă rezistenţei organismului la infecţii. În timpul inflamaţiei
precum şi în cea mai mare concentraţie - în oase şi ţesuturilor elasticitate , forţă şi formă. Sulful este sau infecţiei organismul mobilizează două enzime care
smalţul dentar. În plasma sângelui nou-născutului implicat în formarea acizilor biliari, importanţi conţin cupru - dismutase superoxid şi ceruloplasmină.
conţinutul de bor este foarte ridicat, dar în primele pentru digestie şi absorbţie a grăsimilor. Ca o
cinci zile de viaţă, scade rapid. Borul este necesar componentă a vitaminei B (tiamina şi biotina),