Sunteți pe pagina 1din 88

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi


Informatică Aplicată
Domeniul: Inginerie Electrică

Sisteme de acţionare performante


cu motoare de inducţie de mare
viteză

Rezumatul tezei de doctorat

Conducător ştiinţific:
Prof. Dr. Ing. Dr. H.C. Alecsandru SIMION

Autor:
ing. Ciprian AFANASOV

-IAŞI 2010-
Doresc să adresez mulţumirile cuvenite tuturor celor care, direct sau indirect,
prin sugestiile oferite au contribuit la şlefuirea acestui demers ştiinţific şi m-au susţinut
în finalizarea lui.
În primul rând, recunoştinţa mea se îndreaptă către conducătorul ştiinţific al
acestei teze, domnul profesor universitar doctor inginer Alecsandru Simion pentru
îndrumarea sa atentă şi neîntreruptă ce a făcut posibilă realizarea acestui studiu,
precum şi către membrii comisiei, pentru bunăvoinţa de care au dat dovadă şi pentru
sugestiile profesioniste oferite.
Mulţumesc colectivului de cadre didactice ai catedrei de Electrotehnică din
cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor pentru sprijinul,
sfaturile competente, înţelegerea acordată şi pentru continua stimulare în definitivarea
tezei.
Şi nu în ultimul rând, îmi exprim recunoştinţa faţă de cei dragi pentru susţinerea,
înţelegerea, răbdarea nelimitată şi liniştea pe care mi-au acordat-o pe parcursul
acestor ani de studiu.
Tuturor celor care, poate din omisiune, nu au fost menţionaţi nominal, dar au
constituit puncte de reper în formarea mea, le rămân profund recunoscător.

2
CUPRINS
Introducere…………………………………………………………………...6 .…6
1. Modelarea maşinii de inducţie pentru structuri de control.................... 9 …11
1.1. Clasificarea modelelor matematice ................................................. 9 …11
1.2. Modelul în coordonatele fazelor ..................................................... 9 …11
1.3. Modelul d-q ................................................................................... 10 …11
1.3.1. Modelul bazat pe teoria fazorilor spaţiali ................................ 10 ……
1.4. Reprezentarea în complex a fazorului de timp rotitor .................. 11 …12
1.5. Definirea fazorului spaţial ............................................................. 13 …12
1.6. Concluzii ....................................................................................... 20 …14
2. Strategii avansate de control a motoarelor de inducţie trifazate ......... 21 …15
2.1. Clasificarea strategiilor de control ................................................ 21 …15
2.2. Controlul scalar ............................................................................. 24 …16
2.3. Controlul vectorial ........................................................................ 28 …17
2.3.1. Controlul vectorial cu orientare după câmp............................. 28 …17
2.3.1.1. Orientarea după fluxul rotoric........................................... 28 …17
2.3.1.2. Orientarea după fluxul statoric şi după fluxul din întrefier 33 …...
2.3.2. Controlul direct al cuplului ...................................................... 34 …19
2.4. Scheme de control vectorial sensorless......................................... 35 …20
2.4.1. Controlul vectorial cu orientare naturală după câmp ............... 37 ……
2.5. Concluzii ....................................................................................... 39 …20
3. Convertoare statice pentru alimentarea motoarelor de inducţie
bifazate ............................................................................................................. 40 …21
3.1. Generalităţi .................................................................................... 40 …21
3.2. Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM ........ 41 …22
3.3. Circuit de alimentare cu invertor trifazat standard ....................... 42 …23
3.4. Circuit de alimentare cu invertor dublu în H ................................ 42 …24
3.5. Concluzii ....................................................................................... 44 …24
4. Cercetări privind simularea comportării motorului asincron de
inducţie în cadrul sistemelor de acţionare cu control vectorial .............................. 45 …25

3
4.1. Modelarea motorului asincron ...................................................... 45 …25
4.1.1. Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu
invertor trifazat standard ................................................................................ 46 …25
4.1.2. Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu
invertor dublu în H ......................................................................................... 49 …27
4.1.3. Schema simulink a motorului asincron trifazat în cazul controlului cu
invertor trifazat standard ................................................................................ 50 …28
4.2. Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă bifazată . 51 …28
4.2.2. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă bifazată la
prescrierea unei trepte de viteză ..................................................................... 52 …29
4.2.2.1. Prescrierea unei creşteri de viteză ..................................... 52 …29
4.2.2.2. Prescrierea unei scăderi bruşte de viteză .......................... 53 ……
4.2.3. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă bifazată la
prescrierea unei trepte de cuplu rezistent la arbore ........................................ 54 ……
4.2.3.1. Prescrierea unei creşteri bruşte a cuplului rezistent.......... 54 ……
4.2.3.2. Prescrierea unei scăderi bruşte a cuplului rezistent .......... 55 ……
4.3. Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă trifazată . 56 …30
4.3.2. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă la prescrierea unei
trepte de viteză................................................................................................ 57 …31
4.3.2.1. Prescrierea unei creşteri de viteză ..................................... 57 …31
4.3.2.2. Prescrierea unei scăderi de viteză ..................................... 58 ……
4.3.3. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă la prescrierea unei
trepte de cuplu rezistent la arbore .................................................................. 59 ……
4.3.3.1. Prescrierea unei creşteri bruşte a cuplului rezistent.......... 59 ……
4.3.3.2. Prescrierea unei scăderi bruşte a cuplului rezistent .......... 60 ……
4.4. Concluzii ....................................................................................... 61 …32
5. Contribuţii la realizarea unor sisteme de acţionare performante cu
motoare de inducţie bifazate................................................................................... 62 …33
5.1. Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone
bifazate ....................................................................................................... 62 …33
5.1.1. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul
invertorului trifazat standard .......................................................................... 62 …33

4
5.1.1.2. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică ....... 63 …34
5.1.1.3. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink ......................................................................................... 65 …35
5.1.1.4. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului
de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul
de putere ACPM750 ................................................................................... 71 …38
5.1.2. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul
invertorului dublu în H ................................................................................... 73 …41
5.1.2.2. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică ....... 74 …42
5.1.2.3. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink ......................................................................................... 76 …43
5.1.2.4. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului
de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi invertorul
de putere dublu în H ................................................................................... 81 …47
5.2. Controlul vectorial indirect de poziţie cu motoare asincrone
bifazate ....................................................................................................... 84 ……
5.2.1. Reglarea poziţiei motorului asincron bifazat prin intermediul
invertorului trifazat standard .......................................................................... 84 ……
5.2.1.2. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică ....... 85 ……
5.2.1.3. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink ......................................................................................... 86 ……
5.2.1.4. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului
de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul
de putere ACPM750 ................................................................................... 91 ……
5.2.2. Reglarea poziţiei motorului asincron bifazat prin intermediul
invertorului dublu în H ................................................................................... 93 ……
5.2.2.2. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică ....... 94 ……
5.2.2.3. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink ......................................................................................... 95 ……
5.2.2.4. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului
de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi invertor
dublu în H ........................................................................................... 99 ……
5.3. Concluzii ..................................................................................... 102 …49

5
6. Contribuţii la realizarea unor sisteme de acţionare performante cu
motoare de inducţie trifazate ................................................................................ 103 …50
6.1. Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone
trifazate ..................................................................................................... 103 …50
6.1.1. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică ............ 103 …50
6.1.2. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink ........................................................................................... 105 …51
6.1.3. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului de
control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de
putere ACPM750 .......................................................................................... 110 …54
6.2. Controlul vectorial indirect de poziţie cu motoare asincrone
trifazate ..................................................................................................... 113 …56
6.2.1. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică ............ 113 …56
6.2.2. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink ........................................................................................... 114 …57
6.2.3. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului de
control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de
putere ACPM750 .......................................................................................... 119 …58
6.3. Concluzii ..................................................................................... 121 …59
7. Elemente de proiectare şi execuţie a invertoarelor pentru controlul
vectorial al motoarelor bifazate ............................................................................ 122 …60
7.1. Proiectarea şi realizarea invertorului dublu în H pentru controlul
motorului bifazat .............................................................................................. 123 …61
7.1.1. Modulul cu tranzistoare IGBT ............................................... 124 …62
7.1.2. Driverul tranzistoarelor IGBT................................................ 128 …63
7.1.3. Placa de adaptare dintre modulul IGBT si driverul IGBT..... 130 …64
7.1.4. Stabilirea mărimilor şi parametrilor de comandă pentru tranzistoarele
IGBT de putere ............................................................................................. 131 …64
7.1.5. Interfaţarea procesorului DSP cu circuitele invertorului IGBT şi ale
traductoarelor................................................................................................ 132 …65
7.1.6. Descrierea plăcii de comandă tip MSK 2812 şi a controlerului digital
de semnal TMS320F2812 ............................................................................ 136 …67

6
7.1.7. Partea software de implementare pe procesorul DSP a sistemelor de
acţionare simulate ......................................................................................... 140 …69
7.1.7.2. Simularea sistemului de control ...................................... 141 …70
7.1.7.3. Generarea codului C/C++ pentru model ......................... 142 …71
7.1.7.4. Implementarea aplicaţiilor pe procesorul DSP ............... 143 …71
7.2. Elemente tehnice ale invertorului trifazat ACPM 750 pentru
controlul vectorial al motoarelor bifazate şi trifazate ...................................... 144 …71
7.3. Concluzii ..................................................................................... 147 …73
7.4. Concluzii finale ........................................................................... 148 …74
7.5. Contribuţii personale ................................................................... 151 …77
7.6. Perspective .................................................................................. 153 …79
8. Bibliografie ........................................................................................ 154 …80
9. ANEXE .............................................................................................. 163 …87
9.1. Vederi asupra instalaţiei experimentale utilizate ........................ 163 …87
9.2. Programe scrise în fişiere tip “*.m” utilizate pentru calculul
parametrilor care intervin în implementarea aplicaţiei pe procesorul DSP ..... 165 ……
9.2.1. Fişierul de selectare a tipului de control ................................ 165 ……
9.2.2. Fişierul de iniţializare a controlului de poziţie ...................... 165 ……
9.2.3. Fişierul de iniţializare a controlului de viteză........................ 165 ……
9.2.4. Fişierul “motor.m” ................................................................. 166 ……
9.2.5. Fişierul “drive.m”................................................................... 167 ……
9.2.6. Fişierul “control.m” ............................................................... 167 ……
9.2.7. Fişierul “introduction.m” ....................................................... 168 ……
9.2.8. Fişierul “position_tuning.m”.................................................. 168 ……
9.2.9. Fişierul “speed_tuning.m” ..................................................... 170 ……
9.3. Date tehnice pentru modulele utilizate în construcţia
invertoarelor trifazate şi a invertorului dublu în H........................................... 172 ……
9.3.1. Date tehnice pentru modulul IGBT tip SEMIX302GB126 ... 172 ……
9.3.2. Date tehnice pentru placa de adaptare
BOARD_2s_SKYPER_32PRO ................................................................... 177 ……
9.3.3. Date tehnice pentru driverul IGBT tip SKYPER_32PRO_R 192 ……

7
Introducere.
Majoritatea proceselor tehnologice actuale din cele mai diverse ramuri industriale
necesită tot mai mult acţionări electrice pe cât posibil ieftine şi robuste.
Motoarele de c.c. cu viteză reglabilă şi-au restrâns aria de utilizare datorită
prezenţei periilor şi a colectorului mecanic care diminuează fiabilitatea în funcţionare şi
constituie un factor de risc, datorită scânteilor care pot apărea, în situaţia utilizării lor în
medii inflamabile. S-a impus astfel realizarea unor acţionări cu motoare fără contacte
alunecătoare care să posede cel puţin performanţele de reglare în regim dinamic ale
motoarelor de c.c.
Cu toate dezavantajele acestor maşini, cum ar fi: necesitatea întreţinerii periodice;
sensibilitatea la agenţi corozivi ai mediului; limitările introduse de sistemul colector-
perii; costul ridicat al maşinilor etc., în acţionări pretenţioase acestea nu puteau fi
înlocuite de maşinile de inducţie datorită dificultăţilor ce apăreau în general la controlul
turaţiei maşinilor de curent alternativ.
Acest impas a determinat intensificarea cercetărilor în domeniul controlului
maşinilor de curent alternativ, în special al maşinii de inducţie cu rotor în colivie. Ca
rezultat al acestor eforturi, în prezent acţionările cu viteză reglabilă realizate cu motoare
de inducţie de construcţie normală au ajuns la maturitate, şi sunt acceptate tot mai mult
de industrie în dauna servomotoarelor de curent continuu, datorită unor performanţe
tehnico-economice superioare, mai ales în condiţiile asocierii cu surse de alimentare
perfecţionate şi asistate de sisteme de calcul tot mai puternice.
Factorii de bază care au condus la saltul de performanţă al acţionărilor cu maşini
de inducţie cu rotor în colivie sunt următorii:
 Maşina de inducţie a devenit un convertor electromagnetic, bine cunoscut,
identificabil şi stăpânit începând din faza de concepţie, producţie, cercetare şi până la
exploatare. Se remarcă prin robusteţe constructivă, preţ de producţie scăzut, cheltuieli
de întreţinere relativ reduse, moment de inerţie relativ redus, inductanţe de scăpări
relativ mici, având constante de timp mecanice şi electrice reduse, deci performanţe
dinamice bune. S-a pus la punct teoria fazorilor spaţiali, care permite o tratare unitară şi
o modelare în forma simplă, uşor abordabilă a maşinilor electrice şi a convertoarelor
statice trifazate, inclusiv a sistemelor de reglare vectorială ale acestora. Începând din
1971 au fost stabilite principiile orientării după câmp şi aplicate sub forme diversificate.
 Dezvoltarea rapidă a dispozitivelor de comutaţie statică bazate pe
semiconductori, îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare (frecvenţa de comutaţie,
curentul de sarcină şi tensiunea inversă admisibilă), creşterea fiabilităţii şi scăderea
preţului de cost a condus la topologii noi de convertoare şi la extinderea tot mai largă a
aplicabilităţii electronicii de putere.

8
 Evoluţia explozivă a tehnicii digitale, apariţia microprocesoarelor,
microcontrolerelor, şi a procesoarelor digitale de semnal dedicate controlului proceselor
rapide, atrage după sine progrese imense în tehnică de calcul şi conduc la apariţia
echipamentelor inteligente. Scăderea preţului componentelor tehnicii digitale face ca
aceasta să pătrundă până la nivelul produselor de larg consum. Sistemele digitale, prin
caracteristicile lor avantajoase (repetabilitate, reprogramabilitate, adaptabilitate,
stabilitate în timp şi comprimare uşoară a informaţiei), elimină sistemele analogice, cu
toate dezavantajele acestora (drift şi ofset, dependenţa de temperatură, îmbătrânire, lipsa
de elasticitate faţă de modificări, număr mare de componente etc.) oferind facilităţi noi.
Trebuie remarcat progresul adus de apariţia procesoarelor digitale de semnal (DSP),
care prin puterea de calcul mult mărită (de exemplu înmulţire şi adunare intr-un singur
ciclu, frecvenţe de tact de ordinul sutelor de MHz) fac posibilă implementarea în timp
real a algoritmilor complecşi şi sofisticaţi.
Efectul acestor factori în acţionări electrice se evidenţiază prin răspândirea teoriei
controlului vectorial, denumire provenită din faptul că mărimile trifazate sunt
reprezentate printr-un vector controlat în modul şi poziţie, ceea ce corespunde la
reglarea nu numai a amplitudinii dar şi a unghiului de fază a mărimilor electrice. Prin
abordarea controlului vectorial din prisma teoriei fazorilor spaţiali devine posibilă
reglarea maşinii de curent alternativ asemănător maşinii de curent continuu, urmând ca
motorul de inducţie să înlocuiască treptat maşina de curent continuu. În domeniul
controlului vectorial există mai multe tendinţe şi tehnici dintre care cele mai răspândite
sunt bazate pe principiul orientării după câmp respectiv controlul direct al cuplului şi
fluxului. Metodele enumerate pot fi implementate cu sau fără senzori mecanici (de
poziţie sau de viteză). Tendinţa actuală este eliminarea acestor senzori, deoarece acestea
sunt componente scumpe, sensibile la acţiuni mecanice (vibraţii, şocuri) şi la condiţiile
mediului înconjurător, necesită întreţinere suplimentară etc. O soluţie de compromis pot
reprezenta acţionările recent apărute, aşa numite „quasi-sensorless”.
Acţionările fără senzori mecanici prezintă importanţă din ce în ce mai mare. Se
observă tendinţa de aplicare a metodelor bazate pe teoria sistemelor fuzzy, sau a celor
bazate pe inteligenta artificială (sisteme neuronale sau combinaţii neuro-fuzzy).
Este de menţionat răspândirea tot mai largă şi a sistemelor de acţionări scalare cu
motoare de curent alternativ, bazat pe comanda U/f constant. Deşi performanţele oferite
de astfel de structuri, în special răspunsul dinamic, rămân mult în urma celor care pot fi
atinse prin control vectorial, această tehnică îşi găseşte multe aplicaţii practice în
acţionări reglabile nu foarte pretenţioase.
Cercetări intense sunt făcute în domeniul convertoarelor ecologice, aşa numite
convertoare „line friendly”, respectiv „motor friendly” care asigură forma sinusoidală,

9
atât a curentului absorbit de la reţea, cât şi a curentului motorului, deci eliminând
puterea deformantă.
Ritmul rapid de dezvoltare a tehnologiei şi progresele înregistrate în domeniul
electronicii de putere permit astăzi realizarea unor echipamente de acţionări electrice
deosebit de performante. Rapida dezvoltare a microelectronicii şi a informaticii, a
provocat schimbări majore în tehnologia controlului maşinilor electrice, iar apariţia
procesoarelor de semnal dedicate controlului digital al mişcării a făcut posibilă
extinderea pe scară largă a algoritmilor numerici de control.
Un beneficiu important pentru acţionările electrice este dat de dezvoltarea
modulelor inteligente de putere, care înglobează atât partea de comandă cât şi
protecţiile. Printre primele microprocesoare de semnal DSP special optimizate pentru
controlul digital al sistemelor de acţionare electrică, au fost cele produse de firma Texas
Instruments, acestea oferind o acurateţe ridicată, şi un consum electric redus.
Date fiind direcţiile în care evoluează la ora actuală acţionările electrice de mare
performanţă, este evident faptul că dezvoltarea pe scară largă a algoritmilor numerici de
control joacă un rol extrem de important.
Lucrarea de faţă abordează un domeniu de mare interes din domeniul acţionărilor
electrice şi anume comanda digitală a maşinilor asincrone cu rotorul în scurtcircuit, din
perspectiva îmbunătăţirii performanţelor dinamice şi a extinderii gamei de reglare a
vitezei, începând de la zero şi până la valori de peste şase ori viteza nominală. Astfel de
sisteme sunt solicitate din ce în ce mai mult în domeniul tracţiunii electrice de mare
viteză şi de firmele producătoare de automobile electrice datorită avantajelor certe ale
acestor tipuri de motoare: preţ de cost redus şi fiabilitate mărită în exploatare.
Scopul lucrării este în primul rând de a identifica cele mai potrivite metode de
comandă pentru astfel de aplicaţii de mare viteză, dar şi de a găsi metode de simplificare
a lor în perspectiva implementării industriale. În acest sens o atenţie deosebită se acordă
sistemelor de comandă realizate cu procesoare digitale de semnal (DSP) în virgulă fixă,
din dorinţa de a obţine sisteme de reglare cel puţin la fel de performante cu cele
realizate cu procesoare de semnal în virgulă mobilă, dar bineînţeles cu mult mai ieftine.
Pe aceeaşi linie a reducerii preţului de cost, o mare parte a studiului teoretic şi a testelor
experimentale este dedicată algoritmilor de reglare fără traductor de viteză cunoscute în
literatura de specialitate ca acţionări ‘sensorless’.
De asemenea lucrarea îşi propune şi o abordare a tehnicilor de implementare pe
procesoarele de semnal DSP a regulatoarelor şi a structurilor de control digital ale
maşinilor de curent alternativ.

10
1. Modelarea maşinii de inducţie pentru structuri
de control
1.1. Clasificarea modelelor matematice
În studiul servomotoarelor electrice, a maşinilor electrice în general, se face apel
la modelul de maşină. Acesta reprezintă o unealtă fizico-matematică de lucru care
permite o abordare unitară a maşinilor electrice, indiferent de tipul acesteia.
Particularităţile specifice diverselor categorii de maşini sunt cuprinse în ecuaţiile
modelului prin schimbarea corespunzătoare a mărimilor de stare.
Setul de ecuaţii ce descrie relaţia dintre mărimile electrice caracteristice maşinii,
cuplul electromagnetic dezvoltat şi legătura cu mărimile mecanice constituie modelul
matematic al maşinii electrice. Dacă se porneşte de la cunoaşterea câmpului
electromagnetic din maşină atunci se obţine modelul matematic cu parametrii distribuiţi.
Cu acest model se poate simula orice regim permanent sau tranzitoriu, cu maşina în gol
sau în sarcină. Determinarea câmpului electromagnetic din maşină necesită un efort de
calcul foarte mare şi din această cauză, în cele mai multe situaţii, se utilizează modelul
matematic cu parametrii concentraţi. În acest din urmă caz în ecuaţii apar ca parametri,
constanţi sau variabili, rezistenţe şi inductivităţi [1, 7].

1.2. Modelul în coordonatele fazelor


Modelul în coordonatele fazelor (modelul natural) a permis dezvoltarea unor
studii analitice a regimurilor staţionare ale tuturor tipurilor de maşini electrice, simetrice
sau nesimetrice. Ecuaţiile generale în coordonatele fazelor se obţin prin aplicarea directă
a legii inducţiei electromagnetice asupra circuitelor fazelor statorice şi rotorice
considerând variaţia inductanţelor maşinii funcţie de poziţia rotorului. Datorită acestor
variaţii în timp ale parametrilor modelului, rezolvarea sa se face asistată de calculator,
prin metode numerice [1, 7].

1.3. Modelul d-q


Modelul d-q al maşinilor electrice a fost introdus cu scopul de a elimina
dependenţa inductanţelor de poziţia rotorului. La acest model se ajunge prin înlocuirea
în calcule a maşinii reale cu o maşină echivalentă la care înfăşurările statorice reale sunt
substituite prin două înfăşurări învârtitoare, repartizate sinusoidal pe pasul polar, având
axele de simetrie în axele d-q. Înfăşurările rotorice ale maşinii reale se înlocuiesc analog
prin două înfăşurări plasate de asemenea în axele d-q. În cazul general, sistemul de
referinţă d-q se găseşte în mişcare relativă, atât faţă de stator cât şi faţă de rotor.

11
Modelul cu axele d-q fixe faţă de rotor a fost propus de Park în 1929 pentru studiul
regimurilor tranzitorii ale maşinilor sincrone şi extins apoi la maşinile de inducţie [1, 5].
Principalul avantaj al modelului este faptul că parametrii săi sunt constanţi ceea
ce permite obţinerea unor sisteme de ecuaţii diferenţiale cu coeficienţi constanţi.

1.4. Reprezentarea în complex a fazorului de timp rotitor


În Figura 1.4.1 este schematizată reprezentarea în planul complex a fazorului de
timp rotitor , pentru un moment oarecare de timp [1, 2, 8, 9]. Fazorul de timp se
roteşte cu viteza unghiulară (în termeni electrici) în sens direct trigonometric. Se
observă că proiecţia fazorului temporal Fresnel pe axa imaginară şi fixă este egală în
orice moment cu valoarea instantanee sinusoidală a lui . Argumentul este poziţia
unghiulară a fazorului faţă de axa reală şi fixă , la momentul 0.

Figura 1.4.1 Reprezentarea în complex nesimplificat a unei mărimi sinusoidale cu


ajutorul fazorilor de timp rotitori.

1.5. Definirea fazorului spaţial


Fazorii spaţiali reprezintă suportul fizic al tratării matematice a modelelor
ale maşinilor electrice permiţând totodată realizarea conceptului unitar de model de
maşină - sistem de reglare. Fazorii spaţiali caracterizează întregul sistem trifazat având
un dublu caracter:
 temporal - prin faptul că arată variaţia în timp a mărimilor de fază, această
însuşire justificând de fapt utilizarea denumirii de fazor;
 spaţial - arată totodată şi defazajul în spaţiu ce apare datorită dispunerii
constructive a înfăşurărilor de fază.
Descompunerea fazorului spaţial în planul complex este reprezentată grafic în
Figura 1.5.1.

12
Figura 1.5.1 Descompunerea fazorului spaţial în planul complex

În Figura 1.5.2 sunt prezentate secvenţele fazorului spaţial, în situaţia unui


convertor static de frecvenţă cu circuit intermediar de curent continuu. Circuitul
intermediar are caracter de sursă de curent, iar invertorul este realizat cu tiristoare cu
stingere automată. Se consideră funcţionarea ideală a convertorului.
Mişcarea fazorului spaţial se produce atunci când se comută curentul (sau
tensiunea, în cazul circuitului intermediar cu caracter de sursă de tensiune). Din Figura
1.5.2 se poate observa că pe durata comutaţiei modulul fazorului spaţial este variabil.

Figura 1.5.2 Secvenţele şi traiectoria vârfului fazorului spaţial cu mişcare intermitentă


în cazul unui sistem trifazat de mărimi cu variaţie în trepte - diagrama cu 6 secvenţe.

13
1.6. Concluzii
În cazul studiului servomotoarelor electrice şi al maşinilor electrice în general, se
face apel la modelul de maşină, acesta reprezentând o unealtă fizico-matematică de
lucru care permite o abordare unitară a maşinilor electrice, indiferent de tipul acestora.
Particularităţile specifice diverselor categorii de maşini sunt cuprinse în ecuaţiile
modelului prin schimbarea corespunzătoare a mărimilor de stare. Setul de ecuaţii ce
descrie relaţia dintre mărimile electrice caracteristice maşinii, cuplul electromagnetic
dezvoltat şi legătura cu mărimile mecanice constituie modelul matematic al maşinii
electrice.
Modelul în coordonatele fazelor a permis dezvoltarea unor studii analitice a
regimurilor staţionare ale tuturor tipurilor de maşini electrice, simetrice sau nesimetrice.
Modelul d-q al maşinilor electrice a fost introdus cu scopul de a elimina
dependenţa inductanţelor de poziţia rotorului iar principalul avantaj al modelului este că
parametrii săi sunt constanţi ceea ce permite obţinerea unor sisteme de ecuaţii
diferenţiale cu coeficienţi constanţi.
Modelul bazat pe teoria fazorilor spaţiali a permis obţinerea unui model general şi
simplu al maşinilor electrice de curent alternativ, cuprinzând cele mai complexe
regimuri de funcţionare ale acestora. De asemenea modelul maşinilor de curent
alternativ bazat pe teoria fazorilor spaţiali stă la baza concepţiei generale a sistemelor de
reglare ale acestor maşini, fazorii spaţiali reprezentând o unealtă de analiză unitară a
maşinilor electrice alimentate prin convertoare statice şi a sistemelor de reglare în
circuit închis.
Fazorii spaţiali reprezintă suportul fizic al tratării matematice a modelelor
ale maşinilor electrice permiţând totodată realizarea conceptului unitar de model de
maşină - sistem de reglare, acesta prezentând o deosebită importanţă în analiza
maşinilor de curent alternativ, atât în ceea ce priveşte regimurile tranzitorii şi staţionare,
cât şi principiile de reglare ale lor.

14
2. Strategii avansate de control a motoarelor de
inducţie trifazate
2.1. Clasificarea strategiilor de control
În timpul primilor 100 de ani de la invenţia sa, motorul de inducţie era cunoscut
ca o maşină electrică de viteză constantă. Odată cu apariţia convertoarelor electrice de
putere în anul 1960 a devenit posibilă utilizarea motoarelor de inducţie ca maşini
electrice de viteză variabilă. Dezvoltarea recentă a tehnologiilor digitale a creat
posibilitatea de implementare a unor algoritmi complecşi de control care au dus la
realizarea unor performanţe dinamice relativ ridicate [69, 70, 72, 73].
Controlul scalar operează pe baza unor ecuaţii simplificate care derivă din
modelul vectorial spaţial general. Această abordare implică doar amplitudinea
vectorului spaţial şi frecvenţa lui corespunzătoare iar ecuaţiile simplificate sunt valabile
doar în stare stabilă de funcţionare. În consecinţă controlul scalar este simplu dar
generează un răspuns prost pe durata regimurilor tranzitorii de funcţionare. În contrast,
strategia de control vectorial operează direct cu modelul vectorial spaţial al motorului de
inducţie. Ca atare se obţin rezultate foarte bune atât în regim staţionar de funcţionare cât
şi în regim tranzitoriu.

Figura 2.1.1 Clasificarea strategiilor de control în cazul motoarelor de inducţie

15
2.2. Controlul scalar
Controlul scalar utilizează ca mărimi de intrare amplitudinea tensiunii statorice
 2⁄3 ·  şi frecvenţa tensiunii statorice , lucrând bine în regimul de funcţionare
stabilă şi regimuri tranzitorii lente. Această strategie modifică tensiunea şi frecvenţa de
alimentare a statorului în conformitate cu o funcţie  astfel încât cuplul maxim
disponibil ajunge la valori mari şi se menţine aproape constant, pentru orice frecvenţă
statorică .
Strategia de control scalar cu traductor de viteză poate fi realizată conform
schemei prezentate în Figura 2.2.1, utilizând un redresor comandat şi un invertor PWM.
Ca şi în cazul precedent, redresorul comandat poate fi înlocuit cu un redresor
necomandat, doar dacă invertorul controlează atât frecvenţa cât şi amplitudinea tensiunii
de ieşire. Bucla de control a tensiunii modifică tensiunea de curent continuu în
conformitate cu graficul de viteză prescris, în timp ce valoarea optimă a frecvenţei de
alunecare este calculată în funcţie de curentul absorbit de motor. Alunecarea creşte
odată cu creşterea curentului. Acest tip de corelare alunecare – curent, limitează
variaţiile de curent pe partea de curent continuu a circuitului, pe durata regimurilor
tranzitorii de funcţionare ale motorului [72, 73].

Regulator Redresor Invertor M


de tensiune comandat PWM 3~

Sωr

Regulator
de viteză

Figura 2.2.1 Schemă de control scalar cu senzor de viteză

O creştere a încărcării la arborele motorului determină o creştere a curentului


absorbit de motor şi o scădere a vitezei sale. De asemenea are loc o micşorare a
tensiunii pe partea de curent continuu. Regulatorul de viteză răspunde prin creşterea
tensiunii de referinţă în timp ce blocul de calcul al alunecării stabileşte o mărime mai
mare pentru alunecare. Aşa cum a fost demonstrat în ecuaţiile anterioare, cuplul
mecanic al motorului creşte odată cu tensiunea statorică. De asemenea cuplul devine
mai mare odată cu creşterea alunecării. Pe de altă parte, curentul statoric depinde de
tensiunea statorică. Ca atare o creştere a cuplului mecanic poate fi obţinută cu o
schimbare mică a curentului dacă alunecarea este modificată corespunzător. În schimb,

16
atunci când cuplul rezistent de la arborele motorului scade, curentul care s-ar injecta pe
partea de curent continuu este limitat iar transformarea temporară a motorului în
generator este evitată, în felul acesta reducându-se solicitările asupra tranzistoarelor de
putere din invertorul PWM.

2.3. Controlul vectorial


Strategia de control vectorial utilizează modelul vectorului spaţial al motorului de
inducţie, pentru a putea controla cu acurateţe viteza şi cuplul, ambele în regim stabil de
funcţionare şi în regimuri tranzitorii rapide. Performanţele dinamice atinse de către
strategia de control vectorial egalează performanţele dinamice oferite de către sistemele
de acţionare a motoarelor de curent continuu. De fapt, cu controlul vectorial, sistemele
de acţionare a motoarelor de inducţie depăşesc acţionările cu motoare de curent
continuu datorită capacităţii superioare de lucru pe durata regimurilor tranzitorii,
datorită domeniului mai larg de reglare a vitezei şi inerţiei rotorice reduse. Clasa
strategiilor de control vectorial conţine metodele de control cu orientare după câmp şi
metodele de control direct al cuplului motorului. Metodele de control cu orientare după
câmp utilizează orientarea după fluxul rotoric, orientarea după fluxul din întrefier sau
orientarea după fluxul statoric (Figura 2.1.1). În fiecare caz, axa de referinţă reală (axa
d) este orientată de-a lungul direcţiei indicate de către fluxul magnetic corespunzător.
Orientarea vectorială după fluxul rotoric simplifică structura sistemului de control şi
generează răspunsuri foarte rapide în regim tranzitoriu de funcţionare. Cu toate acestea
sistemele care lucrează pe principiul orientării după fluxul statoric sau după fluxul din
întrefier, au fost de asemenea implementate cu succes [69, 70, 72, 73].

2.3.1. Controlul vectorial cu orientare după câmp

2.3.1.1. Orientarea după fluxul rotoric


Strategia de control necesită determinarea orientării fluxului rotoric pentru a
putea calcula curenţii si . Metoda vectorială de control direct estimează vectorul
fluxului magnetic ca o funcţie de: tensiunea statorică, curentul statoric, şi viteza
rotorului. Există trei tipuri de estimatoare de flux rotoric, care se diferenţiază doar prin
mărimile de intrare:
 estimatorul de flux cu mărimile de intrare curent – viteză ( , );
 estimatorul de flux cu mărimile de intrare curent – tensiune ( , );
 estimatorul de flux cu mărimile de intrare curent – tensiune – viteză ( , , ).
Metoda de control vectorial indirect este simplă deoarece ea calculează doar
argumentul θ al fluxului rotoric, ca o funcţie de curenţii şi . Metoda de control
vectorial direct este mult mai robustă faţă de controlul vectorial indirect, dar
performanţele ei depind de tipul de estimator de flux utilizat.

17
O schemă tipică de control cu orientare directă după fluxul rotoric (Figura 2.3.1)
conţine două bucle închise: una pentru , şi alta pentru .
Orientarea după fluxul rotoric exploatează avantajul că două mărimi pot fi
controlate independent: valoarea unei componente a curentului statoric nu are nici o
influenţă asupra valorii altei componente a curentului. Această proprietate simplifică
structura de control şi generează performanţe dinamice foarte bune. Unul din cele trei
observatoare de flux descrise anterior este utilizat pentru a determina fluxul magnetic
rotoric. Această informaţie furnizată de observatorul de flux este utilizată pentru a se
calcula transformările între sistemele de referinţă: din sistem de referinţă statoric în
sistem de referinţă rotoric şi din sistem de referinţă rotoric în sistem de referinţă statoric.
Componenta a curentului care generează fluxul este menţinută constantă
pentru viteze sub valoarea nominală şi este micşorată pentru viteze peste valoarea
nominală [69, 70, 72, 73].

Invertor M
PWM 3~

Sωr
Estimator de
flux rotoric

Figura 2.3.1 Schemă de control cu orientare directă după fluxul rotoric

Indiferent de strategia de control vectorial se poate demonstra că menţinând


amplitudinea fluxului constantă, la diferite frecvenţe ale tensiunii statorice,
amplitudinea tensiunii statorice este aproximativ proporţională cu frecvenţa statorică.
Ca şi în cazul controlului scalar, amplitudinea tensiunii statorice este dată de către
ecuaţia:
&'()* +,' ·-'./0 1
 · !"# $ % 6 % 7 · (2.38)
2·34·56
Ca atare, pentru viteze mai mari ca valoarea nominală, valoarea fluxului magnetic
nu poate fi menţinută constantă, deoarece aceasta ar impune creşterea tensiunii peste
valoarea nominală, lucru care poate distruge motorul. Vitezele ridicate sunt obţinute pe
seama slăbirii câmpului, fenomen ce duce la scăderea randamentului.

18
Regulator Invertor M
de curent PWM 3~

Sωr

Estimator al
constantei
rotorice

Figura 2.3.2 Schemă de control cu orientare indirectă după fluxul rotoric

2.3.2. Controlul direct al cuplului


Într-un sistem invertor PWM – motor de inducţie, vectorul 8 este mult mai filtrat
decât 8 , şi ca atare 8 se roteşte mult mai lin. Mişcarea lui 8 , dictată de către
tensiunea statorului, este intermitentă dar viteza medie este aceeaşi cu a lui 8 în regim
staţionar. Metoda de control direct a cuplului este bazată pe relaţia [69, 70, 72, 73]:
3 <. B 3 <.
9 ·;· · ?@8A · 8A C · ; · · 8A · 8A · DE F (2.46)
: <' <= +<>. : < >
' <= +<.
Ca atare, cuplul este controlat prin variaţia unghiului δ dintre cei doi vectori de
flux. Orice schemă de control direct a cuplului conţine o buclă de reglare a fluxului şi o
buclă de reglare a cuplului. Valoarea de referinţă a cuplului este calculată de un
regulator de viteză, în timp ce referinţa de flux este determinată ca o funcţie de viteza de
referinţă G .

Tabel de Invertor M
selectare PWM 3~

Identificare Sωr
sector de 60o

Estimator
de flux şi
cuplu

Figura 2.3.3 Schemă de control direct a cuplului cu senzor de viteză

19
Controlul direct al cuplului asigură un răspuns rapid în regim tranzitoriu şi
generează implementări simple datorită absenţei buclei închise de control a curentului,
algoritmului PWM tradiţional şi transformărilor vectoriale. El poate fi implementat cu
traductor de viteză sau în configuraţie sensorless. Inconvenientele sistemului de control
direct a cuplului sunt: pulsaţiile cuplului, ale fluxului şi nivelul ridicat de armonici.

2.4. Scheme de control vectorial sensorless


Metodele de estimare a vitezei pentru motoarele de inducţie sunt bazate pe
posibilitatea că se poate calcula viteza rotorului ca o funcţie de curenţii din stator şi
tensiunile statorice. Ca atare traductorul fizic de viteză este înlocuit de un soft sau un cip
care face calculele necesare. Legătura dintre tensiune şi curent este influenţată de turaţia
motorului şi de parametrii înfăşurării. Aceşti parametri sunt sensibili la schimbările care
apar în timpul funcţionării motorului, datorită căldurii şi saturaţiei magnetice. În
consecinţă procedurile de estimare on-line a parametrilor trebuie să fie implementate
alături de algoritmii de estimare a vitezei, pentru a asigura rezultate corecte în condiţii
de funcţionare diverse.
Metode matematice complexe au fost dezvoltate pentru a integra estimarea vitezei
cu procesul de estimare a parametrilor electrici, şi pentru a atinge o acurateţe înaltă şi
independentă de variaţia parametrilor motorului. Aceste metode combină calea clasică
de orientare după câmp cu filtrul Kalman extins, observatoarele Luenberger, reţelele
neuronale şi logica fuzzy.
Majoritatea acestor metode sunt mult mai precise la turaţii ridicate decât la turaţii
reduse. Ca rezultat, cea mai mică viteză la care sistemul lucrează corect este un
important indicator de performanţă.

2.5. Concluzii
Dezvoltarea tehnologiilor digitale a creat posibilitatea de implementare a unor
algoritmi complecşi de control a motoarelor de inducţie acestea conducând la obţinerea
unor performanţe dinamice foarte înalte pentru maşină, controlul corect după cuplul
motorului fiind o condiţie esenţială pentru toate strategiile de control.
În cazul strategiei de control scalar se operează pe baza unor ecuaţii simplificate
care derivă din modelul vectorial spaţial general. Această strategie de control implică
doar amplitudinea vectorului spaţial şi frecvenţa lui, iar ecuaţiile simplificate sunt
valabile doar în regim staţionar de funcţionare. Ca urmare controlul scalar este simplu
dar generează un răspuns nesatisfăcător pe durata regimurilor tranzitorii de funcţionare.
Strategia de control vectorial utilizează modelul vectorului spaţial al motorului de
inducţie, pentru a putea controla cu acurateţe viteza şi cuplul, ambele în regim staţionar
de funcţionare şi în regimuri tranzitorii rapide. Performanţele dinamice atinse de către

20
controlul vectorial al motoarelor de inducţie le depăşesc pe cele ale acţionărilor cu
motoare de curent continuu datorită capacităţii superioare de lucru pe durata regimurilor
tranzitorii, a domeniului mai larg de reglare a vitezei şi datorită inerţiei rotorice reduse.
Grupa algoritmilor de control vectorial include metoda de control direct a
cuplului şi clasa strategiilor de control cu orientare după câmp. Dintre algoritmii de
control vectorial, cea mai utilizată strategie este orientarea după fluxul rotoric, aceasta
explorând avantajul că două mărimi pot fi controlate independent. O mărime este
componenta curentului statoric care stabileşte nivelul de magnetizare al maşinii, iar
cealaltă este componenta curentului statoric care stabileşte cuplul electromagnetic al
maşinii. Această proprietate simplifică structura de control şi generează performanţe
dinamice foarte bune.
Controlul direct al cuplului asigură un răspuns rapid în regim tranzitoriu şi
asigură implementări simple datorită absenţei buclei închise de control a curentului,
algoritmului PWM tradiţional şi transformărilor vectoriale. El poate fi implementat cu
traductor de viteză sau în configuraţie sensorless. Recent au fost publicate un număr
mare de articole care prezentau metode de îmbunătăţire a acestui tip de control.

3. Convertoare statice pentru alimentarea


motoarelor de inducţie bifazate
3.1. Generalităţi
Majoritatea motoarelor de inducţie monofazate sunt unidirecţionale, aceasta
însemnând că ele sunt destinate să se rotească într-o singură direcţie. Cu toate acestea,
prin adăugarea de înfăşurări auxiliare, relee externe şi comutatoare, sensul de rotaţie
poate fi modificat. Utilizând sisteme de acţionare bazate pe microcontroler se poate
asigura atât reglajul de viteză al motorului cât şi modificarea sensului de rotaţie, în
funcţie de algoritmii de control folosiţi [3, 4, 10, 11].
Utilizarea maşinii asincrone bifazate, atunci când funcţionează în regim de motor,
nu poate fi disociată de sursa de alimentare. Necesitatea unui sistem de tensiuni defazate
la 90° (cazul optim) face ca interconectarea maşinii asincrone la reţea să reprezinte o
problemă dificilă, având în vedere că sistemul de distribuţie a energiei electrice este
trifazat. Aceasta a făcut ca, în cadrul unui sistem de acţionare electrică, alături de
ansamblul maşină electrică-mecanism de lucru să apară un al treilea element, intercalat
între reţeaua de alimentare şi maşina electrică, necesar transformării sistemului trifazat,
sau monofazat, în unul bifazat [3, 4, 10, 11].
De-a lungul timpului au fost utilizate diverse procedee care, în acord cu evoluţia
tehnicii, au pornit de la soluţii simple, nepretenţioase, ajungându-se la sisteme
electronice complexe. Alegerea unei anumite soluţii pentru alimentarea maşinilor

21
bifazate se face în funcţie de mai multe criterii, dintre care merită a fi menţionate
următoarele :
 Calitatea sistemului bifazat obţinut: tensiuni egale în amplitudine şi decalate
riguros la 90° sau unghiuri de defazaj diferite;
 Funcţionarea la viteză constantă sau variabilă;
 Tipul dispozitivului – de tip “electronic” sau “electric”;
 Influenţa dispozitivului ales asupra funcţionării şi performanţelor maşinii;
 Fiabilitatea şi necesităţile de întreţinere;
 Simplitatea şi gradul de miniaturizare;
 Preţul de cost.
În funcţie de criteriile menţionate mai sus şi de specificul acţionării în care
urmează a fi folosită maşina bifazată, doar utilizatorul este în măsură să decidă care
soluţie de alimentare este mai avantajoasă.
În cele ce urmează vor fi prezentate cele mai performante topologii de sisteme de
acţionare pentru realizarea controlului de viteză în ambele sensuri de rotaţie în cazul
motoarelor de inducţie bifazate, precizându-se specificul, avantajele şi dezavantajele
fiecăreia dintre ele [3, 4, 10, 11].

3.2. Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM


Această metodă presupune dublarea tensiunii pe partea de intrare a circuitului de
forţă. Schema de comandă din Figura 3.2.1 reprezintă doar partea de invertor a
circuitului de alimentare a motorului bifazat. Circuitul este prevăzut cu patru
tranzistoare şi realizează o comandă completă a ambelor faze. Controlul vitezei se face
prin tehnica U/f = ct. obţinută prin comanda tip SPWM (Sinusoidal Pulse Width
Modulation). Totodată, în permanenţă, unghiul de defazaj dintre tensiunile aplicate
celor două faze este menţinut constant la valoarea de 90° [3, 4, 10, 11].

M
2~

Figura 3.2.1 Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM

22
Schema de comandă prezentată asigură un control independent al frecvenţei şi
tensiunii de pe cele două faze. Controlul este de tip digital, partea de comandă a
modulelor de putere fiind încorporată într-un singur procesor.
Avantaje :
 este o schemă de comandă cu număr minim de tranzistoare ce asigură un reglaj
complet şi la performanţe ridicate;
 pulsaţiile cuplului şi vitezei sunt reduse şi implicit vibraţiile şi zgomotul
motorului;
 schema poate fi folosită atât pentru motoare bifazate cu înfăşurări simetrice cât şi
nesimetrice. În acest ultim caz, pentru reducerea pulsaţiilor de cuplu, este necesar
ca raportul tensiunilor aplicate celor două înfăşurări să fie invers proporţional cu
numărul lor de spire.
Dezavantaje :
 conţinutul în armonici al curenţilor pe fiecare fază este destul de mare.

3.3. Circuit de alimentare cu invertor trifazat standard


Invertorul prezentat în Figura 3.3.1 este unul trifazat de tip standard. Motorul
asincron bifazat este conectat ca o sarcină dezechilibrată între cele trei braţe ale
invertorului. Strategia de comandă urmăreşte menţinerea permanentă a unui defazaj de
90° între curenţii din cele două faze şi reglajul turaţiei prin modificarea constantă a
raportului U/f. Se are în vedere, de asemenea, menţinerea unui anumit cuplu indiferent
de viteza de rotaţie a motorului [3, 4, 10, 11].

Figura 3.3.1 Circuit de alimentare a motorului bifazat, cu invertor trifazat standard

Avantaje :
 construcţie standard a convertorului de tip trifazat ;
 strategia adoptată permite menţinerea valorii cuplului nominal în toată gama de
frecvenţe de la zero la valoarea nominală (deci şi la alunecări foarte mici).
Dezavantaje :
 schema necesită un soft relativ complicat.

23
3.4. Circuit de alimentare cu invertor dublu în H
Circuitul de comandă prezentat în Figura 3.4.1 este varianta cea mai complexă,
realizată cu număr maxim de tranzistoare (opt). Acestea au capacitatea de a realiza un
control complet al motorului bifazat [3, 4, 10, 11].

M
2~

Figura 3.4.1 Circuit de alimentare a motorului bifazat cu modulare în durată a


impulsurilor tensiunii de ieşire a invertorului

Reglajul vitezei se obţine prin tehnica variaţiei U/f = ct. şi menţinerea unui unghi
de defazaj constant la 90°.
Avantaje :
 control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză, reversare de sens,
posibilităţi de funcţionare în regim de generator sau frână;
 posibilitatea adoptării unor tehnici de optimizare a conţinutului în armonici a
curenţilor de fază cu implicaţii pozitive asupra cuplului electromagnetic al
maşinii.
Dezavantaje :
 schemă de complexitate ridicată, cu număr mare de tranzistoare;
 preţ ridicat.

3.5. Concluzii
Pentru a realiza un control complet al motorului bifazat pot fi utilizate diverse
topologii de sisteme de acţionare performante. Circuitul de comandă cu invertor în H şi
control tip SPWM prezintă o schemă cu număr minim de tranzistoare ce asigură un
reglaj complet şi la performanţe ridicate. Circuitul de comandă cu invertor trifazat
standard oferă avantajul construcţiei standard a convertorului de tip trifazat, dar

24
dezavantajul utilizării unui soft de control relativ complicat. Circuitul de comandă cu
invertor dublu în H oferă avantajul controlului complet al motorului bifazat incluzând
reglaj de viteză, reversare de sens, posibilităţi de funcţionare în regim de generator sau
frână, dar şi dezavantajul unei scheme complexe şi a unui preţ de cost ridicat.

4. Cercetări privind simularea comportării


motorului asincron de inducţie în cadrul sistemelor
de acţionare cu control vectorial
4.1. Modelarea motorului asincron
Pentru a simula unele procese tranzitorii în maşina asincronă s-a utilizat un model
de motor asincron bazat pe teoria fazorilor spaţiali. Utilizarea teoriei fazorilor spaţiali a
permis obţinerea unui model general şi simplu al maşinilor electrice de curent alternativ,
cuprinzând cele mai complexe regimuri de funcţionare ale acestora.

4.1.1. Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu


invertor trifazat standard
Pentru a putea fi realizat reglajul de viteză, sunt necesare două tensiuni care
trebuie aplicate pe înfăşurarea A-X şi înfăşurarea B-Y, aceste tensiuni având frecvenţa
şi amplitudinea variabilă. De asemenea tensiunile îndeplinesc următoarele cerinţe:
 Raportul VA-X/VB-Y este aproximativ egal cu raportul α dintre numărul de
spire al fazei A-X şi fazei B-Y, α=NA-X/NB-Y;
 Raportul curenţilor IA-X/IB-Y=1/α;
 Tensiunea se modifică în raport constant cu frecvenţa astfel încât V/f=ct.
Topologia sistemului de acţionare este prezentată în Figura 4.1.1.
Dacă se utilizează teoria fazorilor spaţiali, relaţia de legătură dintre tensiuni poate
fi observată în Figura 4.1.2, unde lungimea vectorului reprezintă amplitudinea tensiunii
iar unghiul dintre vectori reprezintă defazajul dintre tensiuni.

Figura 4.1.1 Topologia sistemului de acţionare motor bifazat – invertor trifazat

25
Figura 4.1.2 Relaţiile dintre tensiuni reprezentate în mod vectorial

Pentru a utiliza la maxim tensiunea continuă, tensiunea HI este inversa lui H" , iar
HJ este defazată cu un anumit unghi faţă de H" , unghiul de defazaj fiind de 90 grade
dacă motorul bifazat este simetric [53, 55, 68, 72, 74].
Schema simulink a motorului asincron bifazat pe baza căreia s-a făcut simularea
sistemului de acţionare vectorială şi generarea codului C/C++ este prezentată în Figura
4.1.3.
Rs

Rs
Ira*Isb
1
1 s
Ua [V ] 3/2 Phis Is
2 I_Phi_sa Irb*Isa
ABC ->
Ub [V ] Phir Ir 1
a,b,o 1 3/2*p*p/J*Lm
3
s Phia ---> Ia 2/3
Ia [A]
Uc [V]
TABC 2abo 2
I_Phi_sb a,b,o ->ABC Ib [A]
Phis Is
1 3
s Phir Ir Ic [A ]
Tabo 2ABC
I_Phi_ra Phib ---> Ib

1
s
M
I_Phi_rb
Rr

Rr

4
Phira

5
omega _mech [rad /s]

4 p/J 1 1
s 1/p s
6
Mr [Nm] teta _mech [rad ]
I_w 1

Figura 4.1.3 Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul utilizării


invertorului trifazat

26
4.1.2. Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu
invertor dublu în H
Pentru a putea fi realizat reglajul de viteză, sunt necesare două tensiuni defazate
la 90 de grade, tensiuni care trebuie aplicate pe înfăşurarea A-X şi înfăşurarea B-Y.
Deoarece înfăşurările reale corespund ca orientare cu cele ale modelului α-β, schema
simulink a motorului bifazat este mai simplă, aşa cum se observă în Figura 4.1.4.
Rs 1
Ia [A]

Rs
Ira*Isb
1
1 s Phis Is
Ua [V]
Irb*Isa
I_Phi_sa
Phir Ir
1
2 s 3/2*p*p/J*Lm
Ub [V]
I_Phi_sb Phia ---> Ia
M
1
s 2
I_Phi_ra Phis Is Ib [A]

1 Phir Ir
s
I_Phi_rb Phib ---> Ib

Rr

Rr 6
teta _mech [rad ]1

3
Phira

J/p 4
omega _mech [rad /s]

1 1
3 p/J s 1/p s
5
teta _mech [rad ]
Mr [Nm ]
I_w 1

Figura 4.1.4 Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul utilizării


invertorului dublu în H
Topologia sistemului de acţionare este prezentată în Figura 4.1.5. Circuitul
asigură controlul complet al motorului bifazat inclusiv reglaj de viteză, reversare de
sens, posibilităţi de funcţionare în regim de generator sau frână.

Figura 4.1.5 Topologia sistemului de acţionare motor bifazat – invertor dublu în H

27
4.1.3. Schema simulink a motorului asincron trifazat în cazul controlului cu
invertor trifazat standard
Schema simulink a motorului asincron trifazat pe baza căruia s-a făcut simularea
sistemului de acţionare vectorială şi generarea codului C/C++ este prezentată în Figura
4.1.3. Schema simulink este concepută ca model α-β, axa α a modelului stabileşte
câmpul din motor iar axa β stabileşte valoarea cuplului [16, 17, 18, 23].

4.2. Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă


bifazată
Simularea proceselor tranzitorii din motorul asincron bifazat a fost realizată cu
pachetul de programe Matlab-Simulink. Schema sistemului de acţionare cu care s-au
simulat diferite regimuri tranzitorii este prezentată în Figura 4.2.1. [26, 27, 53, 72, 74].

REFERINTA DE VITEZA + VITEZA MASURATA


[counts/sampling]
spd_ref
[counts/sampling]
Convert
speed TENSIUNE STATORICA
[counts/sampling] iq_ref [bits] uq_ref [bits] [V]
REFERINTA i_a[A]
u_a [V]
DE VITEZA iq[bits] double
Transform i_b[A]
REGULATOR Power
DE VITEZA REGULATOR module u_b [V]
d,q -> alpha,beta double IM CURENTI STATORICI
CURENT IQ [A]
id_ref [bits] TDQ2ALPHABETA2
-C- Convert MODUL DE PUTERE

ud_ref [bits] Mr [Nm] MOTOR DE INDUCTIE


i_d_ref CUPLU ELECTROMECANIC
BIFAZAT [counts/sampling]
REGULATOR SALT TREAPTA
CURENT ID
i_a[bits]
Convert
id[bits] A/D
i_b[bits] FLUX ROTORIC [FAZA A]
Transform Convert [counts/sampling]

alpha,beta -> d,q MASURARE CURENTI


iq[bits]

VITEZA UNGHIULARA
TALPHABETA2DQ
speed omg_mech [counts/sampling]1
[counts/sampling] [counts/sampling]
Convert theta_mech[rad]
theta_mech[counts]
Convert Convert teta
ENCODER
[counts/sampling]2
speed Copy sin_theta sin cos cos_theta
Unit Delay
[counts/sampling]
SLIP 1
double
COMPENSATION z
Rate Transition
XY Graph
COMPENSARE ALUNECARE

Figura 4.2.1 Schema simulink pentru simularea unor procese tranzitorii în maşina
asincronă bifazată

Sistemul de acţionare cuprinde un motor de inducţie bifazat alimentat de la un


invertor PWM, două blocuri care realizează transformări de axe din α-β în d-q şi din d-q
în α-β, un bloc care are rolul de a compensa alunecarea rotorului (COMPENSARE
ALUNECARE), un bloc A/D care are rolul de a converti curenţii de pe două faze din
analogic în digital, şi trei regulatoare PI. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar
celelalte două au rol de regulatoare de curent, unul pentru componenta Iq şi altul pentru
componenta Id.

28
4.2.2. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă bifazată la
prescrierea unei trepte de viteză

4.2.2.1. Prescrierea unei creşteri de viteză


În Figura 4.2.2 b) şi c) se prezintă ca rezultate ale simulării Matlab-Simulink
variaţia tensiunii statorice şi a curenţilor statorici, iar în Figura 4.2.2 d) şi a) variaţia
cuplului electromagnetic şi a turaţiei motorului asincron bifazat.
La momentul t=0, s-a prescris motorului o turaţie de 150 rot/min, adică 5 biţi ca
prescrisă digitală o turaţiei. Se poate remarca că datorită turaţiei mici prescrise, curenţii
de pornire au valori reduse, iar regimul tranzitoriu este foarte scurt. După ce motorul s-a
stabilizat la această turaţie, la momentul t=1[s] se prescrie turaţia nominală a motorului
(3000 rot/min). Se poate observa că are loc o creştere pronunţată a curenţilor statorici,
cuplul electromagnetic se măreşte semnificativ pe durata regimului tranzitoriu, iar
tensiunea de alimentare a motorului, stabilită de către sistemul de acţionare creşte cu
atât mai mult cu cât motorul se apropie de turaţia de sincronism.

a) b)

c) d)
Figura 4.2.2 Variaţia parametrilor motorului asincron bifazat la prescrierea unei
creşteri de viteză

29
4.3. Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă
trifazată
Pentru simularea unor procese tranzitorii în maşină s-a apelat la pachetul de
programe Matlab-Simulink. Schema sistemului de acţionare cu care s-au simulat diferite
regimuri tranzitorii este prezentată în Figura 4.3.1. [55, 68, 72, 74]

REFERINT A DE VITEZA + VIT EZA MASURATA


[counts/sampling]
spd_ref
[counts/sampling]
Convert
speed iq_ref [bits]
[counts/sampling] uq_ref [bits]
REFERINTA ua_ref [bits] u_a [V] i_a[A]
iq[bits] double
DE VITEZA i_b[A]
ud_ref [bits]
REGULAT OR Transform
DE VITEZA ub_ref [bits] Power u_b [V]
REGULATOR double IM
dq->abc module CURENTI ST ATORICI
CURENT IQ
[counts/sampling]
id_ref [bits] uc_ref [bits] u_c [V]
Id_ref Convert double

i_d_ref TDQ2ABC0 MODUL DE PUTERE MOTOR DE INDUCTIE


Mr [Nm] CURENT I ROT ORICI
REGULATOR [counts/sampling]
CURENT ID SALT TREAPTA
i_a[bits]
Convert
id[bits]
i_b[bits]
Transform Convert A/D
i_c[bits] CUPLU MECANIC
abc->dq [counts/sampling]
iq[bits]
MASURARE CURENTI

TABC2DQ0
speed omg_mech
[counts/sampling] [counts/sampling]
Convert theta_mech[rad]
theta_mech[counts]
Convert Convert
ENCODER

speed Copy sin_theta sin cos cos_theta


Unit Delay
[counts/sampling]
SLIP 1
double
COMPENSATION z
Rate Transition

COMPENSARE ALUNECARE

Figura 4.3.1 Schema simulink pentru simularea unor procese tranzitorii în maşina
asincronă trifazată

Sistemul de acţionare cuprinde un motor de inducţie trifazat alimentat de la un


invertor PWM, două blocuri care realizează transformări de axe din d-q în abc şi din
abc în d-q, un bloc care are rolul de a compensa alunecarea rotorului (COMPENSARE
ALUNECARE), un bloc A/D care are rolul de a converti curenţii de pe două faze din
analogic în digital, şi trei regulatoare PI. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar
celelalte două au rol de regulatoare de curent, unul pentru componenta Iq şi altul pentru
componenta Id.
Pentru a obţine un rezultat cât mai realist, au fost setaţi următorii parametri pentru
blocul invertorului PWM:
 Tensiunea continuă maximă la intrarea invertorului: 310 [V];
 Frecvenţa de tact: 150e+6; (frecvenţa de lucru a procesorului - 150MHz);
 Perioada PWM: 0.00005[s].
Pe tot parcursul determinărilor care au ca scop simularea proceselor tranzitorii din
motor s-au păstrat aceleaşi valori Kp şi Ki din cele trei regulatoare PI. Parametrii acestor
regulatoare au fost stabiliţi în cadrul unui test care avea ca scop alegerea optimă a
constantelor Ki şi Kp pentru fiecare bloc PI, astfel încât să se urmărească cât mai fidel
prescrisa de viteză de către motorul asincron în cazul funcţionării sale la gol.

30
4.3.2. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă la prescrierea unei
trepte de viteză

4.3.2.1. Prescrierea unei creşteri de viteză


În Figura 4.3.2 b) şi c) se prezintă ca rezultate ale simulării Matlab-Simulink
variaţia curenţilor statorici şi rotorici, iar în Figura 4.3.2 d) şi a) variaţia cuplului
electromagnetic şi a turaţiei motorului asincron trifazat.
La momentul t=0, s-a prescris motorului o turaţie de 300 rot/min, adică o turaţie
de 10 biţi în valoare digitală. Se poate remarca că datorită turaţiei mici prescrise,
curenţii de pornire au valori reduse, iar regimul tranzitoriu este foarte scurt. După ce
motorul s-a stabilizat la această turaţie, la momentul t=1[s] se prescrie turaţia nominală
a motorului (3000 rot/min). Se poate observa că are loc o creştere pronunţată a
curenţilor statorici şi rotorici, cuplul electromagnetic se măreşte semnificativ pe durata
regimului tranzitoriu, iar frecvenţa curenţilor rotorici scade cu atât mai mult cu cât
motorul se apropie de turaţia de sincronism.

a) b)

c) d)
Figura 4.3.2 Variaţia parametrilor motorului asincron trifazat la prescrierea unei
creşteri de viteză

31
4.4. Concluzii
Utilizarea teoriei fazorilor spaţiali a permis obţinerea unui model general şi
simplu al maşinilor electrice de curent alternativ, cuprinzând cele mai complexe
regimuri de funcţionare ale acestora. Totodată, modelul maşinilor de curent alternativ
bazat pe teoria fazorilor spaţiali a stat la baza concepţiei generale a sistemelor de reglare
cu maşini de inducţie.
Modelul maşinilor electrice de curent alternativ care se bazează pe teoria fazorilor
spaţiali este mai simplu decât modelul în coordonatele fazelor şi chiar decât modelul d-
q, faţă de care se obţine o reducere a numărului de ecuaţii prin înlocuirea celor trei
mărimi de fază - curent, flux, tensiune - cu o singură mărime complexă numită fazor
spaţial.
Din analiza comparativă a determinărilor efectuate pentru vizualizarea modului
de variaţie în regim tranzitoriu al mărimilor electrice şi mecanice pentru motoarele
asincrone bifazate, utilizând două topologii de circuite de forţă, cazul controlului cu
invertor dublu în H şi cazul controlului cu invertor trifazat standard, se trage concluzia
că ambele scheme de control conduc la o variaţie asemănătoare a mărimilor. Circuitul
de comandă cu invertor trifazat standard are ca avantaj construcţia standard a
convertorului de tip trifazat şi un preţ de cost scăzut al invertorului. Ca dezavantaj este
faptul că strategia de control este relativ complicată, necesitând o putere mai mare de
calcul pe procesorul digital de semnal. Circuit de comandă cu invertor dublu în H are ca
avantaj faptul că permite un control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de
viteză, reversare de sens, posibilităţi de funcţionare în regim de generator sau frână,
strategia de control fiind simplă. Ca dezavantaj este faptul că invertorul este de o
complexitate mai ridicată şi la un preţ de cost ridicat.
Analizând determinările efectuate pentru vizualizarea modului de variaţie în
regim tranzitoriu al mărimilor electrice şi mecanice pentru motoarele asincrone
trifazate, utilizând controlul motorului cu invertor trifazat standard, se trage concluzia
că modul de variaţie al mărimilor este unul corect, schema de control având capacitatea
de a lucra satisfăcător în cazul regimurilor tranzitorii rapide.
Principiul de control utilizat poate fi aplicat cu succes atât în cazul motoarelor de
inducţie bifazate cât şi a celor trifazate.
Principiul de control asigură performanţe dinamice foarte bune pentru maşina de
inducţie.

32
5. Contribuţii la realizarea unor sisteme de acţionare
performante cu motoare de inducţie bifazate
5.1. Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone
bifazate
Pentru a face o comparaţie între două metode de control a motorului asincron
bifazat a fost concepută o schemă electrică pentru reglarea vitezei motorului prin
intermediul controlului vectorial indirect cu orientare după câmpul rotoric. Această
schemă de control vectorial indirect a fost concepută în două variante distincte,
păstrându-se însă la bază acelaşi principiu de realizare al controlului vitezei motorului.
O primă variantă de schemă este gândită în aşa fel încât face un control vectorial
al vitezei motorului bifazat prin intermediul unui invertor trifazat de construcţie
standard. Cea de-a doua variantă de schemă este concepută în aşa fel încât face
controlul vectorial al vitezei motorului bifazat prin intermediul unui invertor construit
din opt tranzistoare IGBT, fiecare înfăşurare a motorului fiind legată într-o punte H.

5.1.1. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul


invertorului trifazat standard
În cazul acestei metode de reglare a vitezei, motorul asincron bifazat este conectat
ca o sarcină dezechilibrată între cele trei braţe ale invertorului. Strategia de comandă
urmăreşte menţinerea permanentă a unui defazaj de 90° între curenţii din cele două faze
şi reglarea vectorială a turaţiei. Circuitul de forţă al acestui tip de sistem de acţionare
este prezentat în Figura 5.1.1.
Avantajele acestei metode de acţionare sunt următoarele :
 construcţie standard a convertorului de tip trifazat ;
 strategia adoptată permite menţinerea valorii cuplului nominal în toată gama de
frecvenţe de la zero la valoarea nominală, după care cuplul scade pe măsură ce
turaţia motorului creşte tot mai mult peste viteza nominală de sincronism.

Figura 5.1.1 Circuitul de forţă al sistemului de acţionare motor bifazat – invertor trifazat

33
5.1.1.2. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică
În acest subcapitol este prezentată simularea unei comenzi vectoriale indirecte cu
orientare după fluxul rotoric, pentru controlul vitezei motoarelor asincrone bifazate.
Simularea a fost realizată cu pachetul de programe Matlab-Simulink, schema bloc a
sistemului de acţionare fiind prezentată în Figura 5.1.2. Pentru a realiza un control al
vitezei motorului bifazat utilizând principiul de comandă vectorială indirectă, fluxul
rotoric nu se va estima, ci se calculează poziţia acestuia, θ, faţă de sistemul statoric fix
α-β, funcţie de alunecare. În acest scop este necesară doar reacţie după viteză [25, 28,
29, 30, 33, 37, 38, 46, 47, 48, 49].
Simularea prezintă funcţionarea unui motor asincron bifazat cu rotorul în
scurtcircuit la prescrierea unei referinţe de viteză. Pe tot parcursul simulării, motorul a
avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de tip potenţial cu valoarea de 0.2 Nm, această
valoare a cuplului rezistent fiind mai mică decât cuplul nominal al motorului. Datorită
aplicării unui cuplu rezistent de tip potenţial la arborele motorului, formele de undă
obţinute în momentul prescrierii unui grafic de viteză care presupune o reversare a
sensului de rotaţie al rotorului, sunt cu un conţinut mai mare de informaţii referitoare la
modul de variaţie al mărimilor electrice şi mecanice ale motorului. Dacă se va prescrie
acelaşi grafic de viteză pentru sensuri diferite de rotaţie ale rotorului, formele de undă
ale mărimilor măsurate vor avea alt mod de variaţie pentru fiecare sens de rotaţie în
parte, acest lucru datorită faptului că pentru un sens, cuplul rezistent aplicat la arborele
motorului se opune rotirii rotorului, iar în sens opus de rotaţie va ajuta la rotirea
rotorului.

spd_ref
[counts /sampling ]
Convert iq _ref[bits]
speed
[counts /sampling ] uq _ref [bits]
Speed ua _ref [bits] u_a [V] i_a[A]
iq [bits] double
reference ud _ref [bits] i_b[A]
spd_controller 0 Transform
ub _ref [bits ] Power u_b [V]
iq _controller 0 double IM
dq ->abc module
id _ref[bits] uc _ref[bits] u_c [V]
Id _ref Convert double

i_d_ref TDQ 2ABC0 Induction Motor

id _controller 0 0.2 Mr [Nm]

i_a[bits]
id [bits ] Convert
i_b[bits]
Transform Convert A /D
i_c[bits ]
iq [bits] abc ->dq

Current Measurement

TABC 2DQ0
omg_mech
[counts/sampling]
Convert theta _mech[rad]
theta_mech[counts ]
Convert Convert
Encoder

Copy Unit Delay sin_theta sin cos cos_theta

SLIP 1
double
COMPENSATION z
Rate Transition

slip0

Figura 5.1.2 Reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric a motorului
bifazat prin intermediul invertorului trifazat

34
Sistemul de acţionare cuprinde pe lângă motorul de inducţie bifazat alimentat de
la un invertor PWM trifazat, două blocuri care realizează transformări de axe din d-q în
abc şi din abc în d-q, un bloc care calculează unghiul θ (SLIP COMPENSATION), un
bloc A/D care are rolul de a converti curenţii de pe cele două faze din analogic în
digital, şi trei regulatoare PI. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar celelalte
două au rol de regulatoare de curent, unul pentru componenta Iq şi altul pentru
componenta Id.
Întregul sistem modelat simulează acţionarea vectorială a motorului asincron prin
intermediul unui procesor DSP.

5.1.1.3. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul


Matlab-Simulink
În urma simulării sistemului de control vectorial al vitezei motorului bifazat în
Matlab-Simulink, au fost obţinute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare.

a) b)

c) d)
Figura 5.1.3 Variaţia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză

35
În Figura 5.1.3 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu verde viteza
la care a funcţionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza
prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În
Figura 5.1.3 b) se prezintă componentele ortogonale de referinţă ale curentului statoric
în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref. Se poate remarca faptul că aceste componente sunt
proporţionale cu fluxul de orientare şi cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor,
realizându-se astfel decuplarea maşinii pe cele două axe. Componenta reactivă
prescrisă, Id_ref, reprezentată cu albastru în Figura 5.1.3 b) a fost stabilită pe tot intervalul
de timp al simulării la o valoare constantă, mai mică decât cea nominală, întrucât viteza
la care funcţionează motorul este mai mare decât viteza nominală. Componenta activă
prescrisă, Iq_ref, prezentată cu verde în aceeaşi figură, are aceeaşi formă de variaţie cu
cuplul dezvoltat de motor.
Se remarcă din Figura 5.1.3 d), că pe timpul cât motorul îşi modifică viteza,
acesta dezvoltă un cuplu mare, iar în momentul când motorul păstrează o viteză stabilă,
cuplul dezvoltat scade pană la valoarea cuplului rezistent prescris la arborele motorului.

a) b)

c) d)

Figura 5.1.4 Variaţia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză

36
În Figura 5.1.3.c) se prezintă curentul de reacţie după componenta Id, iar în Figura
5.1.4.b) curentul real care s-a stabilit pentru componenta Iq. Se remarcă faptul că
componenta Iq a curentului, măsurată ca reacţie a urmărit extrem de bine valoarea
prescrisă Iq_ref. De asemenea se poate considera că şi curentul Id urmăreşte valoarea
prescrisă Id_ref, cu toate că există în permanenţă fluctuaţii în jurul valorii de referinţă.
În Figura 5.1.4.a) este prezentat ca rezultat al simulării tensiunea de referinţă
pentru componentele Ud şi Uq. Forma de variaţie a acestor tensiuni este reprezentată în
biţi, mărimea semnalelor fiind dată de diferenţa dintre valoarea prescrisă şi cea calculată
a componentelor Id şi Iq.
În Figura 5.1.4.c) este prezentată forma tensiunii trifazate de ieşire din invertor.
Se poate observa că tensiunea trifazată variază indirect în amplitudine şi frecvenţă, în
funcţie de valoarea prescrisei de viteză. Astfel, pentru o prescrisă a vitezei la un nivel
scăzut, tensiunea cu care se alimentează motorul are amplitudine şi frecvenţă mică, iar
dacă prescrisa de viteză are o valoare mare, atunci tensiunea şi frecvenţa sunt de
asemenea de valoare mare. În Figura 5.1.4.d) se poate observa mai bine modul în care
este creată tensiunea trifazată, două tensiuni fiind permanent în opoziţie iar cea de-a
treia fiind defazată la 90 de grade faţă de celelalte două tensiuni. Tensiunile care sunt în
opoziţie se aplică la cele două borne de intrare ale înfăşurărilor bifazate, iar a treia
tensiune se aplică la legătura comună a celorlalte capete de înfăşurare.

Figura 5.1.5 Variaţia curenţilor statorici din înfăşurările motorului bifazat

În Figura 5.1.5 este prezentată forma de variaţie a curenţilor bifazaţi statorici.


Valoarea mare a curenţilor este o imagine a componentei Iq care produce cuplu în
motor, pe când valoarea mai mică se datorează curentului de magnetizare Id şi încărcării
motorului la arbore. De asemenea se observă foarte bine că deşi se aplică la bornele
motorului trei tensiuni trifazate, curenţii prin cele două faze sunt defazaţi la 90 de grade
electrice, acest lucru validând corectitudinea principiului de comandă.

37
a) b)

c) d)

Figura 5.1.6 Variaţia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză

În Figura 5.1.6 b) este prezentat modul în care variază curentul de pe faza ‘b’ a
invertorului trifazat, fază care se leagă la punctul comun al celor două înfăşurări
bifazate. Se observă că valoarea curentului este mai mare faţă de curenţii de pe fazele
‘a’ şi ‘c’, curenţi care sunt reprezentaţi grafic în Figura 5.1.6.a) şi Figura 5.1.5.

5.1.1.4. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului de


control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi
modulul de putere ACPM750
În Figura 5.1.7 se prezintă rezultatele obţinute în urma implementării practice pe
procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de acţionare cu control
vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 5.1.2.
Pentru a se face o comparaţie cât mai bună între valorile obţinute prin simularea
sistemului de control şi valorile obţinute prin măsurători directe, s-a prescris o referinţă
de viteză de aceeaşi formă ca şi în cazul simulării.

38
10000 4
viteza rotorului Iq
8000
viteza prescrisa 3
Iq referinţă
6000
2
4000
viteza [rot/min]

curentul Iq [A]
2000

0 0
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
-2000
-1
-4000
-2
-6000
-3
-8000

-10000 -4
timp [s] timp [s]

a) b)

Figura 5.1.7 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control


vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere
ACPM750

În Figura 5.1.7.a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu roşu viteza la
care a funcţionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza
prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În
Figura 5.1.7.b) este prezentată cu culoare albastră variaţia componentei ortogonale de
referinţă a curentului statoric Iq_ref iar cu culoare roşie modul în care a variat curentul Iq.
Este de remarcat faptul că componenta Iq a curentului, măsurată ca reacţie a urmărit
destul de bine valoarea prescrisă Iq_ref. Curentul Iq este proporţional cu cuplul
electromagnetic dezvoltat de motor.
Dacă se face o comparaţie între rezultatele obţinute prin simulare şi rezultatele
determinate practic se constată că nu există diferenţe majore, acest fapt validând
corectitudinea simulării sistemului de comandă vectorială. Singura diferenţă care ar
putea fi luată în considerare este apariţia celor două valori maximale pe componenta
Iq_ref la t=0.8[s] şi t=3.7[s], acest lucru datorându-se utilizării unui motor bifazat
asimetric pe durata testelor.
În Figura 5.1.8.a) şi b) este prezentată forma de variaţie a curenţilor bifazaţi
statorici. Valoarea mare a curenţilor este o imagine a componentei Iq care produce cuplu
în motor. De asemenea se observă foarte bine că deşi se aplică la bornele motorului trei
tensiuni trifazate, curenţii prin cele două faze sunt defazaţi la 90 de grade electrice.

39
Figura 5.1.8 Variaţia curentului prin înfăşurările statorice ale motorului bifazat

a) b)

Figura 5.1.9 Tensiunea rezultantă pe înfăşurările motorului bifazat şi hodograful


curenţilor statorici

În Figura 5.1.9 a) este prezentat modul de variaţie al vectorului rezultant, obţinut


prin compunerea curenţilor din cele două înfăşurări statorice.
În Figura 5.1.9 b) este prezentată tensiunea care a rezultat pe fiecare fază în parte.
Cele două tensiuni se obţin prin sumarea tensiunilor generate de invertorul trifazat.

40
5.1.2. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul
invertorului dublu în H
În cazul acestei metode de reglare a vitezei, fiecare fază a motorului asincron
bifazat este conectată ca o sarcină între patru tranzistoare ale invertorului, aceste patru
tranzistoare formând o punte H. Strategia de comandă urmăreşte menţinerea permanentă
a unui defazaj de 90° între curenţii din cele două faze şi reglarea vectorială a turaţiei. Se
are în vedere, de asemenea, menţinerea unui anumit cuplu indiferent de viteza de rotaţie
a motorului. Circuitul de forţă al acestui tip de sistem de acţionare este prezentat în
Figura 5.1.10. Partea de forţă reprezentată cuprinde o punte redresoare trifazată, un grup
de condensatoare care au rolul de a stabili un punct de nul pentru circuit şi de asemenea
de a liniariza tensiunea continuă, un invertor cu patru braţe IGBT (invertor dublu în H)
şi motorul de inducţie bifazat [25, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 46, 47, 48, 49].
Avantajele acestei metode de acţionare sunt următoarele :
 control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză, reversare de sens,
posibilităţi de funcţionare în regim de generator sau frână;
 strategia adoptată permite menţinerea valorii cuplului nominal în toată gama de
frecvenţe de la zero la valoarea nominală, după care cuplul scade pe măsură ce
turaţia motorului creşte tot mai mult peste viteza nominală de sincronism a
motorului;
 există posibilitatea de adoptare a unor tehnici de optimizare a conţinutului în
armonici a curenţilor de fază cu implicaţii pozitive asupra cuplului
electromagnetic al maşinii.
Dezavantaje :
 schemă de complexitate ridicată, cu număr mare de tranzistoare;
 preţul unui astfel de sistem este ridicat.

Figura 5.1.10 Circuitul de forţă al sistemului de acţionare motor bifazat – invertor


dublu în H

41
5.1.2.2. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică
În acest subcapitol este prezentată simularea unei comenzi vectoriale indirecte cu
orientare după fluxul rotoric, pentru controlul vitezei motoarelor asincrone bifazate.
Simularea a fost realizată cu pachetul de programe Matlab-Simulink, schema bloc a
sistemului de acţionare fiind prezentată în Figura 5.1.11.
Simularea prezintă funcţionarea unui motor asincron bifazat cu rotorul în
scurtcircuit la prescrierea unei referinţe de viteză. Pe tot parcursul simulării, motorul a
avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de tip potenţial cu valoarea de 0.2 Nm, această
valoare a cuplului rezistent fiind mai mică decât cuplul nominal al motorului.
Sistemul de acţionare cuprinde pe lângă motorul de inducţie bifazat alimentat de
la un invertor PWM dublu în H, două blocuri care realizează transformări de axe din d-q
în α-β şi din α-β în d-q, un bloc care calculează unghiul θ (SLIP COMPENSATION),
un bloc A/D care are rolul de a converti curenţii de pe cele două faze din analogic în
digital, şi trei regulatoare PI. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar celelalte
două au rol de regulatoare de curent, unul pentru componenta Iq şi altul pentru
componenta Id [25, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 46, 47, 48, 49].
Întregul sistem modelat simulează acţionarea vectorială a motorului asincron prin
intermediul unui procesor DSP. Din acest motiv toate mărimile cu care lucrează
procesorul digital de semnal sunt convertite în biţi şi scalate cu factorul de scală
corespunzător. Factorul de scală este ales pentru fiecare mărime în parte în concordanţă
cu traductoarele de curent şi viteză care se utilizează practic pentru măsurarea
parametrilor din partea de forţă a circuitului.

spd_ref
[counts /sampling ] ud _ref [bits]
Convert iq _ref [bits]
speed i_a[A]
u_a [V]
[counts /sampling ] uq _ref [bits] double
Speed Transform ua _ref [bits]
iq [bits] Power i_b[A]
reference
spd_controller 0 module
d,q -> alpha ,beta ub _ref [bits] u_b [V]
iq _controller 0 double IM

id _ref [bits] TDQ 2ALPHABETA


Id _ref Convert

i_d_ref
Induction Motor
id _controller 0 0.2 Mr [Nm ]

i_a[bits]
id [bits ] Convert
i_b[bits] A/D
Transform Convert

iq [bits] alpha ,beta -> d,q Current Measurement

TALPHABETA 2DQ

omg_mech
[counts/sampling]
Convert theta _mech[rad]
theta _mech[counts ]

Convert Convert
Encoder

Copy Unit Delay sin_theta sin cos cos_theta

SLIP 1
double
COMPENSATION z
Rate Transition

slip0

Figura 5.1.11 Reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric a motorului
bifazat prin intermediul invertorului dublu în H

42
5.1.2.3. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink
În urma simulării sistemului de control vectorial al vitezei motorului bifazat în
Matlab-Simulink, au fost obţinute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare.
Schema de control a avut mărimea prescrisă graficul de viteză de mai jos.
La momentul t=0, s-a impus motorului o creştere a turaţiei după o rampă, astfel
încât la t=1[s] acesta să ajungă la 300% din turaţia nominală, adică 9000 rot/min, după
care s-a impus menţinerea turaţiei la valoarea de 9000 rot/min timp de o secundă.
La momentul t=2[s], s-a comandat reversarea sensului de rotaţie a motorului de la
9000 rot/min la -9000 rot/min, în timp de două secunde.
La momentul t=4[s], s-a prescris menţinerea constantă a turaţiei la valoarea de
-9000 rot/min timp de o secundă.
La momentul t=5[s], s-a prescris scăderea turaţiei de la -9000 rot/min la 0 în timp
de o secundă.

a) b)

c) d)

Figura 5.1.12 Variaţia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză

43
În Figura 5.1.12 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu verde viteza
la care a funcţionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza
prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În
Figura 5.1.12 b) se prezintă componentele ortogonale de referinţă ale curentului statoric
în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref. Se poate remarca faptul că aceste componente sunt
proporţionale cu fluxul de orientare şi cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor,
realizându-se astfel decuplarea maşinii pe cele două axe. Componenta reactivă prescrisă
Id_ref, reprezentată cu verde în Figura 5.1.12 b) a fost stabilită pe tot intervalul de timp al
simulării la o valoare constantă, mai mică decât cea nominală, întrucât viteza la care
funcţionează motorul este mai mare decât viteza nominală. Componenta activă
prescrisă, Iq_ref, prezentată cu albastru în aceeaşi figură, are aceeaşi formă de variaţie cu
cuplul dezvoltat de motor.
Se remarcă din Figura 5.1.12 d) că pe timpul cât motorul îşi modifică viteza,
acesta dezvoltă un cuplu mare, iar în momentul când motorul păstrează o viteză stabilă,
cuplul dezvoltat scade pană la valoarea cuplului rezistent prescris la arborele motorului.

a) b)

c) d)
Figura 5.1.13 Variaţia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză

44
În Figura 5.1.12 c) se prezintă curentul de reacţie după componenta Id, iar în
Figura 5.1.13 b) curentul real care s-a stabilit pentru componenta Iq. Se remarcă faptul
că componenta Iq a curentului, măsurată ca reacţie a urmărit extrem de bine valoarea
prescrisă Iq_ref. De asemenea se poate considera că şi curentul Id urmăreşte valoarea
prescrisă Id_ref, cu toate că există în permanenţă fluctuaţii în jurul valorii de referinţă.
În Figura 5.1.13 a) este prezentat ca rezultat al simulării tensiunea de referinţă
pentru componentele Ud şi Uq. Forma de variaţie a acestor tensiuni este reprezentată în
biţi, mărimea semnalelor fiind dată de diferenţa dintre valoarea prescrisă şi cea calculată
a componentelor Id şi Iq.
În Figura 5.1.13 c) este prezentată forma tensiunii bifazate de ieşire din invertor.
Se poate observa că tensiunea bifazată variază indirect în amplitudine şi frecvenţă, în
funcţie de valoarea prescrisei de viteză. Astfel, pentru o prescrisă a vitezei la un nivel
scăzut, tensiunea cu care se alimentează motorul are amplitudine şi frecvenţă mică, iar
dacă prescrisa de viteză are o valoare mare, atunci tensiunea şi frecvenţa sunt de
asemenea de valoare mare. În Figura 5.1.13 d) se poate observa mai bine modul în care
este creată tensiunea bifazată, cele două tensiuni fiind permanent defazate la 90 de grade
electrice.

Figura 5.1.14 Variaţia curenţilor statorici din înfăşurările motorului bifazat

În Figura 5.1.14 este prezentată forma de variaţie a curenţilor bifazaţi statorici. Se


remarcă faptul că curenţii saltă la valori mari pe durata regimurilor tranzitorii de variaţie
a vitezei între două valori constante ale acesteia. Valoarea mare a curenţilor este o
imagine a componentei Iq care produce cuplu în motor, pe când valoarea mai mică se
datorează curentului de magnetizare Id şi încărcării motorului la arbore.
În Figura 5.1.15 este prezentat modul în care a evoluat vectorul rezultat prin
compunerea celor doi curenţi care străbat înfăşurările statorice ale motorului bifazat.

45
În Figura 5.1.16 a) este prezentat hodograful variaţiei fluxului rotoric rezultant iar
în Figura 5.1.16 b) este prezentat modul în care a evoluat acesta pe durata parcurgerii
graficului de viteză impus. Se observă că fluxul rotoric ajunge la o valoare stabilă într-
un timp de aproximativ 0.2 secunde, după ce face aproximativ şase oscilaţii în
apropierea valorii de echilibru. Valoarea redusă a fluxului se datorează valorii scăzute a
componentei curentului Id care a fost prescrisă.

Figura 5.1.15 Hodograful curenţilor statorici Ia şi Ib

a) b)

Figura 5.1.16 Variaţia fluxului rotoric la prescrierea unui grafic de viteză

46
5.1.2.4. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului de
control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi
invertorul de putere dublu în H
În Figura 5.1.17 se prezintă rezultatele obţinute în urma implementării practice pe
procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de acţionare cu control
vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 5.1.11. [51, 52, 54, 62, 63, 64, 65].
Pentru a se face o comparaţie cât mai bună între valorile obţinute prin simularea
sistemului de control şi valorile obţinute prin măsurători directe, s-a prescris o referinţă
de viteză de aceeaşi formă ca şi în cazul simulării.
În Figura 5.1.17 a) se prezintă cu albastru prescrisa de viteză iar cu roşu viteza la
care a funcţionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza
prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În
Figura 5.1.17 b) este prezentată cu culoare albastră variaţia componentei ortogonale de
referinţă a curentului statoric Iq iar cu culoare roşie modul în care a variat curentul Iq.

10000 5

8000 4
viteza rotorului Iq
6000 3
viteza prescrisa Iq referinţă
4000 2
viteza [rot/min]

curentul Iq [A]

2000 1

0 0
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
-2000 -1

-4000 -2

-6000 -3

-8000 -4

-10000 -5
timp [s] timp [s]
a) b)

Figura 5.1.17 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control


vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi invertor dublu în H

Este de remarcat faptul că componenta Iq a curentului, măsurată ca reacţie a


urmărit destul de bine valoarea prescrisei. Curentul Iq este proporţional cu cuplul
electromagnetic dezvoltat de motor [51, 52, 54, 62, 63, 64, 65].
Dacă se face o comparaţie între rezultatele obţinute prin simulare şi rezultatele
determinate practic se constată că nu există diferenţe majore, acest fapt validând

47
corectitudinea simulării sistemului de comandă vectorială. Singura diferenţă care ar
putea fi luată în considerare este apariţia celor două valori maximale pe componenta de
referinţă a curentului Iq la t=3.7s şi t=5.1s, acest lucru datorându-se utilizării unui motor
bifazat asimetric pe durata testelor.
În Figura 5.1.18 a) şi b) este prezentată forma de variaţie a curenţilor bifazaţi
statorici. Se remarcă faptul că curenţii saltă la valori mari pe durata regimurilor
tranzitorii de variaţie a vitezei între două valori constante ale acesteia. Valoarea mare a
curenţilor este o imagine a componentei Iq care produce cuplu în motor. De asemenea se
observă foarte bine că sistemul de control vectorial stabileşte un defazaj de 90 de grade
electrice între curenţii celor două faze.

a) b)

Figura 5.1.18 Variaţia curentului prin înfăşurările motorului bifazat

Figura 5.1.19 Dependenţa dintre tensiunile de alimentare a celor două înfăşurări


statorice

48
5.2. Concluzii
Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone bifazate prin
intermediul unui invertor trifazat de tensiune de construcţie standard este mai complexă
şi necesită o putere mai mare de calcul din partea procesorului DSP, având avantajul că
invertorul are cu două tranzistoare mai puţin faţă de cea de-a doua variantă propusă, aici
fiind necesare opt tranzistoare IGBT de putere.
Analizând datele obţinute în cazul controlului vectorial indirect al vitezei
motoarelor asincrone bifazate prin intermediul unui invertor dublu în H de tensiune se
constată că partea de control este mai simplă, deci puterea de calcul cerută de la
procesorul DSP este mai mică, dar există dezavantajul complexităţii invertorului şi al
preţului de cost al acestuia.
Ambele variante de control a vitezei motorului bifazat permit obţinerea de viteze
mari la arborele rotorului, aşa cum poate fi observat din datele obţinute prin simulare şi
din datele culese experimental.
Rezultatele obţinute experimental validează corectitudinea sistemului de control a
vitezei motorului bifazat, deoarece acestea coincid cu rezultatele obţinute prin simulare.
În urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a
celor două variante de control a poziţiei pentru motorul bifazat se poate trage concluzia
că ambele metode de control duc la acelaşi rezultat. În cazul utilizării invertorului
trifazat strategia de control este mai complexă şi necesită un calcul mai mare pe
procesorul DSP, dar costurile părţii hardware sunt mai mici. În cazul invertorului dublu
în H strategia de control este simplă dar costurile invertorului sunt mari.
Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de poziţie cu motor
asincron bifazat, tensiunile rezultante care se aplică pe cele două înfăşurări sunt defazate
la 90 de grade electrice.
Se obţine un control total al vitezei şi poziţiei motorului asincron bifazat.
Dacă parametrii motorului care se trec în partea de simulare nu corespund cu cei
reali, în cazul implementării practice performanţele acţionării scad.
Metoda rapidă de scriere a codului executabil pentru procesorul digital de semnal
permite testarea rapidă a diferitelor configuraţii de sisteme de acţionare electrică, cu
modificări minime sau chiar zero pentru partea hardware.

49
6. Contribuţii la realizarea unor sisteme de acţionare
performante cu motoare de inducţie trifazate
6.1. Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone
trifazate
Pentru performanţe dinamice foarte înalte, cuplul este controlat prin menţinerea
fluxului rotoric 8 constant, în timp ce componenta a curentului rotoric este
variabilă. Menţinerea fluxului rotoric constant implică menţinerea curentului la o
valoare constantă, în timp ce componenta curentului rotoric este controlată de către
componenta a curentului statoric [67, 75, 81, 82, 84, 85].
Strategia de control necesită determinarea orientării fluxului rotoric pentru a
putea calcula curenţii si . Metoda vectorială de control direct estimează vectorul
fluxului magnetic ca o funcţie de: tensiunea statorică, curentul statoric, şi viteza
rotorului.

6.1.1. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică


Simularea prezintă funcţionarea unui motor asincron trifazat cu rotorul în
scurtcircuit la prescrierea unei referinţe de viteză. Pe tot parcursul simulării, motorul a
avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de tip potenţial cu valoarea de 0.15 Nm, această
valoare a cuplului rezistent fiind mai mică decât cuplul nominal pe care îl poate
dezvolta motorul.
spd_ref
[counts /sampling ]
Convert iq _ref[bits]
speed
[counts /sampling ] uq _ref [bits]
Speed ua _ref [bits] u_a [V] i_a[A]
iq [bits] double
reference ud _ref [bits] i_b[A]
spd_controller 0 Transform
ub _ref [bits ] Power u_b [V]
iq _controller 0 double IM
dq ->abc module
id _ref[bits] uc _ref[bits] u_c [V]
Id _ref Convert double

i_d_ref TDQ 2ABC0 Induction Motor

id _controller 0 0.2 Mr [Nm]

i_a[bits]
id [bits ] Convert
i_b[bits]
Transform Convert A /D
i_c[bits ]
iq [bits] abc ->dq

Current Measurement

TABC 2DQ0
omg_mech
[counts/sampling]
Convert theta _mech[rad]
theta_mech[counts ]
Convert Convert
Encoder

Copy Unit Delay sin_theta sin cos cos_theta

SLIP 1
double
COMPENSATION z
Rate Transition

slip0

Figura 6.1.1 Reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric a motorului
trifazat

50
6.1.2. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink
În urma simulării sistemului de control vectorial al vitezei motorului trifazat în
Matlab-Simulink, au fost obţinute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare.

a) b)

c) d)

Figura 6.1.2 Variaţia parametrilor la prescrierea unui grafic de viteză

În Figura 6.1.2 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu verde viteza
la care a funcţionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza
prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În
Figura 6.1.2 b) se prezintă componentele ortogonale de referinţă ale curentului statoric
în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref. Se poate remarcă faptul că aceste componente sunt
proporţionale cu fluxul de orientare şi cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor,
realizându-se astfel decuplarea maşinii pe cele două axe. Componenta reactivă
prescrisă, Id_ref, reprezentată cu verde în Figura 6.1.2 b) a fost stabilită pe tot intervalul
de timp al simulării la o valoare constantă, mai mică decât cea nominală, întrucât viteza
la care funcţionează motorul este mai mare decât viteza nominală. Componenta activă

51
prescrisă, Iq_ref, prezentată cu albastru în aceeaşi figură, are aceeaşi formă de variaţie cu
cuplul dezvoltat de motor.
Se remarcă în Figura 6.1.2 d) că pe timpul cât motorul îşi modifică viteza, acesta
dezvoltă un cuplu mare, iar în momentul când motorul păstrează o viteză stabilă, cuplul
dezvoltat scade pană la valoarea cuplului rezistent prescris la arborele motorului.

a) b)

c) d)

Figura 6.1.3 Variaţia parametrilor sistemului de acţionare electrică la prescrierea unui


grafic de viteză

În Figura 6.1.2 c) se prezintă curentul de reacţie după componenta Id, iar în Figura
6.1.3 b) curentul real care s-a stabilit pentru componenta Iq. Se remarcă faptul că
componenta Iq a curentului, măsurată ca reacţie a urmărit foarte bine valoarea prescrisă
Iq_ref. De asemenea se poate considera că şi curentul Id urmăreşte valoarea prescrisă Id_ref,
cu toate că există în permanenţă fluctuaţii în jurul valorii de referinţă. În Figura 6.1.3 a)
este prezentat ca rezultat al simulării tensiunea de referinţă pentru componentele Ud şi
Uq. Forma de variaţie a acestor tensiuni este reprezentată în biţi.

52
În Figura 6.1.3 c) este prezentată forma tensiunii trifazate de ieşire din invertor.
Se poate observa că tensiunea trifazată variază indirect în amplitudine şi frecvenţă, în
funcţie de valoarea prescrisei de viteză. Astfel, pentru o prescrisă a vitezei la un nivel
scăzut, tensiunea cu care se alimentează motorul are amplitudine şi frecvenţă mică, iar
dacă prescrisa de viteză are o valoare mare, atunci tensiunea şi frecvenţa sunt de
asemenea de valoare mare. În Figura 6.1.3 d) se poate observa mai bine modul în care
este creată tensiunea trifazată, cele trei tensiuni fiind permanent defazate la 120 de grade
electrice.

Figura 6.1.4 Variaţia curenţilor statorici din înfăşurările motorului trifazat

Figura 6.1.5 Hodograful curenţilor statorici Ialfa şi Ibeta

În Figura 6.1.4 este prezentată forma de variaţie a curenţilor trifazaţi statorici. Se


remarcă faptul că curenţii saltă la valori mari pe durata regimurilor tranzitorii de variaţie
a vitezei între două valori constante ale acesteia.

53
6.1.3. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului de
control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi
modulul de putere ACPM750
În Figura 6.1.6 se prezintă rezultatele obţinute în urma implementării practice pe
procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de acţionare cu control
vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 6.1.1
Pentru a se face o comparaţie cât mai bună între valorile obţinute prin simularea
sistemului de control şi valorile obţinute prin măsurători directe, s-a prescris o referinţă
de viteză de aceeaşi formă ca şi în cazul simulării.
x1e3
13500

30

9000300

15
4500150
viteza [rot/min]

0 0 0

-4500
-150
-15

-9000
-300

-30

-13500
0 2.5 5 7.5 10 12.5 0 2.5 5 7.5 10 12.5
Acquisition time x1e3 Acquisition time x1e3
VITEZA ROTORULUI REFERINTA DE VITEZA CURENTUL IQ REFERINTA CURENTULUI IQ

a) b)

Figura 6.1.6 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control


vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere
ACPM750

În Figura 6.1.6 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu roşu viteza la
care a funcţionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza
prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În
Figura 6.1.6 b) este prezentată cu culoare galbenă variaţia componentei ortogonale de
referinţă a curentului statoric Iq iar cu culoare roz modul în care a variat curentul Iq.
Este de remarcat faptul că componenta Iq a curentului, măsurată ca reacţie a
urmărit destul de bine valoarea prescrisă Iq_ref. Curentul Iq este proporţional cu cuplul
electromagnetic dezvoltat de motor. Dacă se face o comparaţie între rezultatele obţinute
prin simulare şi rezultatele determinate practic se constată că nu există diferenţe majore,
acest fapt validând corectitudinea simulării sistemului de comandă vectorială. Singura

54
diferenţă care ar putea fi luată în considerare ar fi apariţia celor două valori maximale pe
componenta Iq_ref la t=1.8s şi t=7.6s.
În Figura 6.1.7 a) este prezentată tensiunea de alimentare a fiecărei faze a
motorului asincron trifazat. Se observă că tensiunile obţinute de la ieşirea invertorului
trifazat sunt defazate cu 120 de grade electrice între ele şi modulate corespunzător în
durată, astfel încât curentul de circulaţie din fiecare fază a motorului are o variaţie
sinusoidală. În Figura 6.1.7 b) este prezentată forma de variaţie a curentului unei faze la
parcurgerea primelor şase secunde din graficul de viteză prezentat în Figura 6.1.6 a).

a) b)

Figura 6.1.7 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe
procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750

Figura 6.1.8 Dependenţa dintre tensiunile de alimentare a două înfăşurări

În Figura 6.1.8 este prezentată dependenţa dintre două tensiuni de alimentare a


înfăşurărilor motorului trifazat. Se observă că forma obţinută este specifică cazului de
generare a tensiunilor prin tehnica controlului vectorial.

55
6.2. Controlul vectorial indirect de poziţie cu motoare asincrone
trifazate
În acest subcapitol se prezintă rezultatele obţinute prin simularea şi testarea
practică a unei comenzi vectoriale indirecte, cu orientare după fluxul rotoric pentru
controlul poziţiei motoarelor asincrone trifazate.

6.2.1. Schema simulink a sistemului de acţionare electrică


Simularea prezintă funcţionarea unui motor asincron trifazat cu rotorul în
scurtcircuit la prescrierea unei referinţe de poziţie. Pe tot parcursul simulării, motorul a
avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de 0.15 Nm, acesta simulând încărcarea
motorului.
pos _ref
[counts ]
Convert iq _ref[bits]
position [counts ] uq _ref[bits]
Position ua_ref [bits] u_a[V]
double
Reference
PID _Controller 0 Transform
ub_ref [bits] Power u_b[V] i_c[A]
iq _controller 0 double
dq ->abc module
IM phira
id _ref[bits] uc_ref [bits] u_c[V]
double omega
Id _ref Convert ud _ref[bits]

TDQ 2ABC0
id _ref

id _controller 0 Induction Motor


0.2 Mr [Nm ]
ia[bits] i_a [A]
Convert
id [bits ]
ib[bits]
Transform Convert A/D
i_b [A]
ic[bits]
iq [bits] abc ->dq

Current
Measurement
TABC 2DQ0

Convert Convert

Delay sin_theta sin cos cos_theta

SLIP 1
double
COMPENSATION z
Rate
Transition
slip 0
omg_mech [counts/sampling]
Convert theta _mech[rad]
theta _mech [counts ]
Convert

Encoder

Figura 6.2.1 Schema de reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric
pentru controlul poziţiei motoarelor asincrone trifazate

Pe tot parcursul determinărilor care au ca scop simularea modului de lucru al


sistemului de control s-au păstrat aceleaşi valori pentru constantele din cele trei
regulatoare utilizate în sistemul de acţionare.

56
6.2.2. Rezultate obţinute prin simularea controlului vectorial în mediul
Matlab-Simulink
În urma simulării sistemului de control vectorial al poziţiei motorului trifazat în
Matlab-Simulink, au fost obţinute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare.

a) b)

c) d)

Figura 6.2.2 Variaţia parametrilor sistemului de acţionare electrică la prescrierea unui


grafic de poziţie

În Figura 6.2.2 a) este prezentă cu albastru prescrisa de poziţie, iar cu verde


poziţia la care s-a stabilit rotorul. Se remarcă faptul că rotorul urmăreşte îndeaproape
poziţia prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de la o valoare stabilă la alta. În
Figura 6.2.2 b) se prezintă componentele ortogonale de referinţă ale curentului statoric
în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref.
Componenta reactivă prescrisă, Id_ref, reprezentată cu verde în Figura 6.2.2 b) a
fost stabilită pe tot intervalul de timp al simulării la o valoare constantă. Componenta
activă prescrisă, Iq_ref, prezentată cu albastru în aceeaşi figură, are rolul de a stabili
cuplul dezvoltat de motor.

57
6.2.3. Rezultate obţinute în urma implementării practice a sistemului de
control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi
modulul de putere ACPM750
În Figura 6.2.3 se prezintă rezultatele obţinute în urma implementării practice pe
procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de acţionare cu control
vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 6.2.1.
x1e3 x1e3

15

1.5
7.5

0 0

-7.5
-1.5

-15

-3

0 0.75 1.5 2.25 3 3.75 0 0.75 1.5 2.25 3 3.75


Acquisition time x1e3 Acquisition time x1e3
POZITIA ROTORULUI REFERINTA DE POZITIE CURENTUL IQ DIN MOTOR PRESCRISA COMP. IQ

a) b)
Figura 6.2.3 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control
vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere
ACPM750
În Figura 6.2.3 a) este prezentă cu galben prescrisa de poziţie, iar cu roşu poziţia
la care s-a stabilit rotorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape poziţia
prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de la o valoare stabilă la alta. În Figura 6.2.3
b) este prezentată cu culoare albastră variaţia componentei ortogonale de referinţă a
curentului statoric Iq_ref iar cu culoare neagră modul în care a variat curentul Iq. Este de
remarcat faptul că componenta Iq a curentului, măsurată ca reacţie a urmărit foarte bine
valoarea prescrisă Iq_ref. Curentul Iq este proporţional cu cuplul electromagnetic
dezvoltat de motor.
În Figura 6.2.4 a) este prezentată tensiunea de alimentare pe fiecare fază a
motorului asincron trifazat. Se observă că tensiunile obţinute de la ieşirea invertorului
trifazat sunt de valoare mică şi modulate corespunzător în durată, astfel încât curentul de
circulaţie din fiecare fază a motorului să aibă o variaţie sinusoidală, aşa cum se observă
în graficul de pe canalul patru. În Figura 6.2.4 b) este prezentată dependenţa dintre două
tensiuni de alimentare a înfăşurărilor motorului trifazat. Se observă că forma obţinută
este specifică cazului de generare a tensiunilor prin tehnica controlului vectorial.

58
a) b)
Figura 6.2.4 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe
procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750

6.3. Concluzii
În urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi
modulul de putere ACPM750 a sistemului de control vectorial a vitezei şi poziţiei
motoarelor trifazate se pot trage următoarele concluzii:
 Se ajunge rapid din stadiul de simulare al acţionării la implementarea reală
a schemei de control;
 Calculele făcute pe procesorul DSP pentru controlul motorului trifazat sunt
mai numeroase faţă de cazul controlului motorului bifazat;
 Metoda de control care a fost simulată este viabilă şi funcţionează cu
performanţe foarte bune şi în implementarea practică;
 Se obţine un control total al vitezei şi poziţiei motorului asincron trifazat;
 Dacă parametrii motorului care se trec în partea de simulare nu corespund
cu cei reali, în cazul implementării practice performanţele acţionării scad;
 Metoda rapidă de scriere a codului executabil pentru procesorul digital de
semnal permite testarea rapidă a diferitelor configuraţii de sisteme de acţionare
electrică, cu modificări minime sau chiar zero pentru partea hardware;
 Este necesară utilizarea unor softuri de complexitate mare pentru a crea în
final fişierul executabil care va fi rulat de procesorul digital de semnal;
 Costul părţii software este mare;
 S-au obţinut în cazul implementării practice a sistemului de control aceleaşi
variaţii pentru parametrii electrici ai acţionării ca şi în cazul simulării sistemului;
 Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de poziţie cu
motor asincron trifazat, tensiunile rezultante care se aplică pe cele trei înfăşurări sunt în
permanenţă defazate la 120 de grade electrice;
 Se obţine un control total al vitezei şi poziţiei motorului asincron trifazat.

59
7. Elemente de proiectare şi execuţie a invertoarelor
pentru controlul vectorial al motoarelor bifazate
[12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 57 58, 59, 60, 61]
Pentru a obţine diferite configuraţii ale circuitului de alimentare a motoarelor
monofazate, bifazate şi trifazate a fost dezvoltat un sistem de acţionare comandat cu
procesor digital de semnal, sistem care permite configurarea circuitului de forţă în
funcţie de tipul motorului comandat şi în funcţie de modul de comandă dorit.
Partea de forţă a circuitului este compusă dintr-o sursă de tensiune continuă şi un
invertor cu şase braţe. Sursa de tensiune continuă este realizată dintr-o punte redresoare
trifazată şi două condensatoare de 4700µF (450V) înseriate. S-au utilizat două
condensatoare înseriate pentru a putea fi creat un punct de nul artificial, legătura la acest
nul fiind necesară în cazul anumitor strategii de control a motoarelor.
Invertorul a fost realizat prin utilizarea a şase braţe sub formă modulară de
elemente semiconductoare. Fiecare braţ are în componenţă două tranzistoare IGBT de
mare putere, tranzistoare care la rândul lor sunt conectate în antiparalel cu o diodă de
fugă. Curentul nominal al tranzistoarelor IGBT este de 200A în cazul utilizării în regim
de lungă durată, putându-se stabili şi un curent de maxim 300A pe o durată de 10
secunde. Tensiunea nominală a tranzistoarelor este de 1200V. Aceleaşi valori ale
curentului şi tensiunii sunt valabile şi pentru dioda de fugă.
Pentru a comanda fiecare braţ IGBT al invertorului s-au utilizat şase drivere care
au fost montate prin intermediul unei placi de adaptare, pe fiecare braţ în parte. Partea
de driver are rolul de a face diferite protecţii ale tranzistoarelor monitorizând tensiunea
şi curentul pe tranzistor şi de asemenea are rolul de a asigura comanda corectă a
tranzistoarelor, chiar în cazul unor semnale de comandă greşite.
Placa de interfaţare între driver şi braţul IGBT are rolul de a asigura legăturile
electrice de la modulul de forţă la driver şi de la cele două semnale PWM de comandă
ale tranzistoarelor la driver. De asemenea această placă se utilizează pentru
parametrizarea diferitelor protecţii şi comenzi ale driverului IGBT.
Semnalele PWM de comandă a tranzistoarelor de forţă sunt transmise către cele
şase drivere prin intermediul a două placi de comandă identice care comunică între ele,
fiecare placă asigurând ieşirea a şase semnale de comandă către trei drivere. De
asemenea fiecare din cele două placi de comandă asigură următoarele funcţii:
 Separă galvanic semnalele PWM de la procesorul DSP către invertor;
 Asigură toate legăturile necesare cu placa procesorului DSP;
 Modifică nivelul semnalelor primite de la procesorul DSP (3,3V) la 5V;
 Face legătura între placa cu module LEM pentru citirea curenţilor şi
intrările analogice ale plăcii cu procesor DSP;

60
 Face legătura şi adaptarea semnalele de la traductorul de poziţie montat pe
motor şi placa procesorului DSP;
 Permite stabilirea modului de comandă al tranzistoarelor IGBT pentru
diferite configuraţii ale invertorului;
 Ridică semnalele de comandă către driverele IGBT de la 5V la 15V;
 Schimbă semnalele PWM de la procesorul DSP din active în 0 LOGIC în
active în 1 LOGIC;
 Permite intrarea semnalelor PWM atât pe 3,3V cât şi pe 5V;
 Semnalizează optic prezenţa tensiunilor de comandă;
 Semnalizează optic starea driverelor IGBT;
 Asigură legătura cu sursele de alimentare ale diferitelor circuite;
 Asigură pornirea şi oprirea surselor în comutaţie tip ATX utilizate în
alimentarea circuitelor.
Pentru a putea realiza controlul vectorial al motoarelor este necesară cunoaştere
în orice moment a curentului pe două din faze în cazul motoarelor bifazate şi trifazate.
Din acest motiv a fost concepută a placă care face citirea a doi curenţi de pe partea de
forţă prin intermediul a două traductoare LEM. De asemenea circuitele de pe placă
permit limitarea nivelului semnalului care este transmis spre intrarea analogică a plăcii
cu procesor DSP şi filtrarea semnalelor de zgomot electronic. Toate semnalele de intrare
şi ieşire pentru această placă sunt asigurate printr-un port de legătură de pe placa de
comanda descrisa anterior.
Pentru a cunoaşte cu exactitate poziţia rotorului motorului comandat se utilizează
un traductor incremental de poziţie, semnalele de la acest traductor fiind transferate
către procesorul DSP în urma unor adaptări şi filtrări care se fac pe placa de comandă.

7.1. Proiectarea şi realizarea invertorului dublu în H pentru


controlul motorului bifazat
Pentru a putea fi testate diferite sisteme de acţionare în care se utilizează motoare
asincrone a fost conceput un invertor care are în componenţă şase braţe cu elemente
semiconductoare de tip IGBT de mare putere. Având controlul asigurat asupra unui
asemenea număr de braţe se pot obţine spre exemplu următoarele configuraţii de
invertoare:
 Două invertoare trifazate (se utilizează câte trei braţe IGBT la un invertor);
 Un invertor trifazat în care fiecare fază a motorului trifazat este alimentată
de către o punte tip H;
 Un invertor bifazat format din patru braţe IGBT care alimentează fiecare
fază a motorului bifazat prin intermediul unei punţi de tip H;

61
7.1.1. Modulul cu tranzistoare IGBT
Modulele semiconductoare de putere joacă un rol important în cadrul sistemelor
de acţionare electrică cu turaţie variabilă a motoarelor asincrone. Marele avantaj al
modulelor de putere este că integrează diferite elemente semiconductoare de putere,
senzori şi circuite de protecţie în acelaşi subsistem, asigurând izolarea electrică faţă de
radiatoarele de răcire.
Datorită facilităţilor oferite de către familia de module SEMIX şi din dorinţa de a
realiza un invertor de mare putere care să fie utilizat în diferite configuraţii, am utilizat
pentru construcţia invertorului bifazat – trifazat şase module IGBT din gama SEMIX 2s,
modulele IGBT având denumirea de SEMIX302GB126HDs.
Caracteristicile acestei familii conduc la realizarea unui invertor compact şi cu
inductanţe reduse. Dacă se scurtează şi traseele firelor de legătură de pe partea de curent
continuu astfel încât acestea să aibă un caracter cât mai puţin inductiv, rezultă o
reducere a vârfurilor de tensiune care apar în urma procesului de comutaţie al
tranzistoarelor IGBT. Datorită conectării directe a driverului pe modulul de putere se
obţine un control optim al tranzistoarelor iar zgomotul electric şi pierderile pe
eventualele fire de legătură şi conectori este înlăturat.

Figura 7.1.1 Module IGBT din familia SEMIX

62
7.1.2. Driverul tranzistoarelor IGBT
Partea de driver reprezintă interfaţa vitală care trebuie să existe între
tranzistoarele de putere şi controler. Modul de selectare al unui driver şi topologia
circuitului electronic al acestuia determină în ultimă instanţă performanţa unui IGBT.
Pentru a controla cele şase module IGBT tip SEMIX302GB126HDs, module care
au fost utilizate în construcţia invertorului bifazat – trifazat, am ales un driver de
tranzistoare IGBT oferit de către firma SEMIKRON. Driverul are denumirea de
SKYPER 32 PRO R, acesta fiind varianta profesională şi vârful de gamă al driverelor
pentru tipul de modulele IGBT alese. Pentru a controla toate modulele IGBT utilizate în
construcţia invertorului s-au utilizat în total şase drivere, câte un driver pentru fiecare
modul de forţă. O imagine a driverului utilizat poate fi observată în Figura 7.1.2.

Figura 7.1.2 Driverul de module IGBT tip SKYPER 32 PRO R

Driverul ales este utilizat pentru a comanda două tranzistoare IGBT conectate în
semipunte. Funcţiile de control, separare galvanică şi protecţie sunt integrate pe driver.
Caracteristicile tehnice care fac din driverul SKYPER 32 PRO R un vârf de gamă al
categoriei sunt următoarele:
 Are două canale de ieşire;
 Asigură o sursă de alimentare pentru partea secundară, separată galvanic de
circuitul primar;
 Anulează impulsurile de comandă foarte scurte;
 Face protecţie la subtensiune de alimentare atât pe partea primară a
circuitului cât şi pe secundar;
 Se resetează automat la dispariţia subtensiunii pe partea de alimentare;
 Face inter-blocaj între impulsurile de comandă ale tranzistorului superior şi
inferior;
 Adaugă un timp de gardă ajustabil la impulsurile PWM de comandă care
vin de la controlerul DSP;
 Face protecţie dinamică la scurtcircuit pe partea de forţă prin monitorizarea
tensiunii colector-emitor de pe tranzistoarele IGBT şi monitorizarea modului de intrare
în conducţie a tranzistorului;

63
 Asigură ieşirea lentă din conducţie a tranzistoarelor în caz de scurtcircuit;
 Anulează semnalele logice de comandă în caz de eroare;
 Realizează un management al erorilor;
 Permite intrarea unui semnal de eroare din exterior;
 Funcţionează până la o tensiune de 1200V pe partea de curent continuu;
 Tot circuitul este acoperit cu lac izolant de protecţie.

7.1.3. Placa de adaptare dintre modulul IGBT si driverul IGBT


Pentru a putea realiza conexiunile electrice între modulul IGBT
SEMIX302GB126HDs şi driverul SKYPER 32 PRO R a fost necesară utilizarea unei
plăci de adaptare. Placa aleasă are denumirea de BOARD 2s SKYPER 32 PRO R,
aceasta fiind produsă de firma SEMIKRON în scopul de a permite parametrizarea
optimă a driverului în funcţie de tipul modulului IGBT comandat, şi în scopul de a
putea fi realizate legăturile electrice între driver şi modul de putere, utilizând arcuri.
În Figura 7.1.3 este prezentată o imagine a plăcii de adaptare BOARD 2s
SKYPER 32 PRO R.

Figura 7.1.3 Placa de adaptare BOARD 2s SKYPER 32 PRO R

7.1.4. Stabilirea mărimilor şi parametrilor de comandă pentru tranzistoarele


IGBT de putere
În urma consultării documentaţiei tehnice a modulului de putere
SEMIX302GB126HDs, a documentaţiei driverului SKYPER 32 PRO R şi a schemelor
electrice pentru placa de adaptare BOARD 2s SKYPER 32 PRO R a fost făcută o
parametrizare optimă pentru comanda tranzistoarelor invertorului. Componentele pasive
astfel calculate şi determinate din graficele de funcţionare ale modulelor enumerate mai
sus au fost lipite în locaţii bine specificate de pe placa de adaptare BOARD 2s SKYPER
32 PRO R, obţinându-se următoarele caracteristici pentru invertor:
 Temperatură maximă de funcţionare 75oC;
 Ieşirea lentă din conducţie a tranzistoarelor în caz de scurtcircuit (2.1µs);

64
 Timp de gardă între impulsurile de comandă de 3.3µs sau mai mare;
 Se verifică cazul de scurtcircuit după fiecare 5,5µs de la generarea fiecărui
impuls de comandă pentru intrarea în conducţie a tranzistoarelor IGBT;
 Este permisă o tensiune maximă de alimentare pe partea de curent continuu
de 1200V;
 Intrarea în conducţie a tranzistoarelor se face în 300ns;
 Ieşirea din conducţie a tranzistoarelor se face în 1,1µs;
 Curentul nominal prin tranzistor este de 200A;
 Frecvenţa de comutaţie este de 20kHz în regim uşor de lucru şi de maxim
5kHz în regim greu de lucru (sute de amperi).

7.1.5. Interfaţarea procesorului DSP cu circuitele invertorului IGBT şi ale


traductoarelor
Pentru a putea fi realizată legătura electrică între procesorul digital de semnal şi
invertorul IGBT cu şase braţe a fost necesară realizarea a două plăci de interfaţare între
procesorul DSP şi invertor. Cele două plăci de interfaţare sunt identice, fiecare din ele
asigurând legătura electrică între procesorul DSP şi trei braţe ale invertorului.
Semnalele PWM de comandă a tranzistoarelor de forţă sunt transmise către cele
şase drivere prin intermediul acestor două placi de interfaţare care comunică între ele.
Fiecare placă asigură ieşirea a şase semnale de comandă către trei drivere.
Cele două placi de interfaţă asigură următoarele funcţii:
 Separă galvanic semnalele PWM de la procesorul DSP către invertor;
 Asigură toate legăturile necesare cu placa procesorului DSP;
 Modifică nivelul semnalelor primite de la procesorul DSP (3,3V) la 5V;
 Face legătura între placa cu module LEM pentru citirea curenţilor şi
intrările analogice ale plăcii cu procesor DSP;
 Face legătura şi adaptarea semnalele de la traductorul de poziţie montat pe
motor şi placa procesorului DSP;
 Permite stabilirea modului de comandă al tranzistoarelor IGBT pentru
diferite configuraţii ale invertorului;
 Ridică nivelul semnalelor de comandă către driverele IGBT de la 5V la
15V;
 Schimbă semnalele PWM de la procesorul DSP din active în 0 LOGIC în
active în 1 LOGIC;
 Permite intrarea semnalelor PWM atât pe 3,3V cât şi pe 5V;
 Semnalizează optic prezenţa tensiunilor de comandă;
 Semnalizează optic starea driverelor IGBT;
 Asigură legătura cu sursele de alimentare ale diferitelor circuite;

65
 Asigură pornirea şi oprirea surselor în comutaţie tip ATX utilizate în
alimentarea circuitelor.
Separarea galvanică între procesorul DSP şi circuitele de pe blocul invertorului a
fost făcută cu optocuploare performante care au capacitatea de a lucra la o frecvenţă de
ordinul sutelor de kHz. Deoarece semnalul de ieşire din optocuploare era de nivel redus
a fost conceput un circuit care ridică semnalul la 15V, această valoare fiind necesară la
intrarea PWM a driverelor IGBT.
Semnalizarea stării în care se află driverele IGBT este făcută optic prin utilizarea
de leduri care emit semnalul luminos în diferite culori. Tot cu leduri este făcută şi
semnalizarea prezenţei diferitelor tensiuni pe placă.
Un circuit important de pe placă este cel de adaptare şi inversare a semnalelor
PWM care pot proveni de la diferite variante de procesoare DSP. Deoarece procesorul
TMS320F2812 care este utilizat în cazul de faţă, generează semnale PWM la valoarea
de 3.3V, active în 0 LOGIC, este necesară ridicare semnalelor la 5V pentru a comanda
optocuploarele şi inversarea semnalelor pentru a deveni active în 1 LOGIC.

Figura 7.1.4 Placa de interfaţare realizată practic

66
Pentru a putea realiza controlul vectorial al motoarelor este necesară cunoaştere
în orice moment a curentului pe două din faze în cazul motoarelor bifazate şi trifazate.
Din acest motiv a fost concepută a placă care face citirea a doi curenţi de pe partea de
forţă prin intermediul a două traductoare LEM. De asemenea circuitele de pe placă
permit limitarea nivelului semnalului care este transmis spre intrarea analogică a plăcii
cu procesor DSP şi filtrarea semnalelor de zgomot electronic. Toate semnalele de intrare
şi ieşire pentru această placă sunt asigurate printr-un port de legătură de pe placa de
comanda descrisa anterior.

Figura 7.1.5 Placa de citire a curentului realizată practic

Pentru a cunoaşte cu exactitate poziţia rotorului motorului comandat se utilizează


un traductor incremental de poziţie, semnalele de la acest traductor fiind transferate
către procesorul DSP în urma unor adaptări şi filtrări care se fac pe placa de adaptare.

7.1.6. Descrierea plăcii de comandă tip MSK 2812 şi a controlerului digital


de semnal TMS320F2812
Pentru a putea fi implementate sistemele de control vectorial care au fost simulate
s-a utilizat placa cu procesor DSP având denumirea de MSK 2812. Aceasta a permis
experimentarea şi testarea aplicaţiilor de control digital a mişcării pe controlerul digital
de semnal TMS320F2812.
Controlerul ´F2812 este un dispozitiv care funcţionează la tensiunea de 3.3V,
fiind destinat implementării aplicaţiilor avansate de control digital a mişcării, acesta
integrând într-un singur chip un procesor DSP foarte performant împreună cu toate

67
perifericele. Controlerul ´F2812 are toate perifericele necesare pentru a controla
simultan două motoare asincrone trifazate.
Placa MSK2812 include doi conectori dedicaţi pentru interfaţarea cu modulele de
putere externe. Fiecare conector asigură toate semnalele necesare de intrare ieşire pentru
modulele de putere în scopul controlului motorului asincron.
Placa oferă acces direct la toate semnalele de intrare/ieşire ale procesorului F2812
prin intermediul a patru porturi de extensie. Două porturi permit accesul la magistrala de
date, la magistrala de adrese şi la semnalele de control. Celelalte două porturi sunt
dedicate pentru interfaţarea cu modulele de putere, fiecare port conţinând toate
semnalele de intrare/ieşire de bază necesare pentru a controla motoare de curent
continuu, motoare de curent alternativ sau motoare pas cu pas. Prin aceşti doi conectori
placa cu procesor DSP poate comunica cu unul sau două module de putere externe
simultan, modulele de putere putând fi de diferite tipuri sau de puteri diferite, fiecare
adaptat pentru aplicaţii specifice de control. În Figura 7.1.6 se prezintă o vedere de sus
cu amplasarea componentelor pe placa MSK2812.

Figura 7.1.6 Amplasarea componentelor pe placa cu procesor DSP tip MSK2812

68
7.1.7. Partea software de implementare pe procesorul DSP a sistemelor de
acţionare simulate
Pentru a putea implementa practic un sistem de acţionare, într-un mod cât mai
rapid cu putinţă, în ultimii ani au fost dezvoltate o serie de programe software special
concepute pentru a transforma un sistem de acţionare din stadiu de simulare în cod
maşină pentru procesoarele digitale de semnal dedicate diferitelor aplicaţii. Această
nouă metodă de abordare a dezvoltărilor de aplicaţii de control digital a motoarelor a
îndeplinit un vechi vis al automatiştilor şi anume: începerea prin crearea unui model
complet al sistemului, crearea blocurilor de control şi analizarea comportării sistemului
prin simulare, apoi generarea automată a codului executabil pentru diferite tipuri de
sisteme şi testarea în timp real a sistemului simulat. Această nouă metodă de abordare
nu numai că reduce semnificativ timpul de dezvoltare al aplicaţiei, ci lasă utilizatorul să
se concentreze mai mult pe modul de funcţionare şi de creştere a performanţelor. În
acest mod se scurtează drumul de la faza de concepere si testare în laborator la faza de
implementare industrială a aplicaţiei.

Figura 7.1.7 Procesul de implementare al aplicaţiilor de control digital a motoarelor,


din etapa de simulare software în etapa de execuţie pe procesor DSP

69
În cadrul acestei lucrări s-a lucrat cu un set complet de medii de dezvoltare, atât la
nivel hardware cât si software. Soluţia utilizată oferă multe avantaje semnificative
datorită următoarelor caracteristici:
 Generarea automată a codului C – se elimină necesitatea de a scrie codul C şi de a
concepe codul de asamblare;
 Modelarea şi simularea vizuală a sistemului– se poate modifica rapid structura de
control, se poate face o optimizare a parametrilor de control, se obţin rezultatele
simulării imediat;
 Analiza pe un sistem DSP – se validează rezultatele pe un sistem real de control;
 Abordare tip “plug-and-play” – se fac toate conexiunile şi setările la partea
hardware şi software, iar apoi se testează dacă toate sistemele funcţionează
corespun-zător (simulare, generare de cod, încărcare şi execuţie a codului pe
structura procesorului DSP).

7.1.7.2. Simularea sistemului de control


La acest prim nivel, mediul de lucru MATLAB permite simularea completă a
configuraţiei sistemelor digitale de control a motoarelor de inducţie. Toate modelele
bloc pentru simularea motoarelor, senzorilor, convertoarelor de putere, etc, sunt
asigurate de către librăriile programului.
-K-

REFERINTA DE VITEZA +
UA +UB + UC IA +IB
VITEZA MASURATA -K-
[A]
IQ_ref + [A]
spd_ref [counts/sampling] UQ-ref + UD_ref
ID_ref
[counts/sampling] [biti]
Convert [A]
speed
[counts/sampling] iq_ref [bits]
Speed ua_ref [bits] u_a [V] i_a[A]
uq_ref [bits] double
reference i_b[A] FLUX ROTORIC
spd_controller0 iq[bits] Transform [A]
ud_ref [bits] ub_ref [bits] Power u_b [V]
iq_controller0 double IM
dq->abc module

uc_ref [bits] u_c [V]


Id_ref Convert double
id_ref [bits]

i_d_ref TDQ2ABC0 Induction Motor

id_controller0 0.1 Mr [Nm]


CUPLU
i_a[bits]
Convert ELECTROMAGNETIC
id[bits]
i_b[bits]
Transform Convert A/D
ID_reactie i_c[bits]
abc->dq
iq[bits]
Current Measurement OMEGA
IQ_reactie [RAD/S]
TABC2DQ0
speed omg_mech
[counts/sampling] [counts/sampling]
Convert theta_mech[rad]
theta_mech[counts]
Convert Convert TETA
Encoder
[RAD]
speed Copy sin_theta sin cos cos_theta
Unit Delay
[counts/sampling]
SLIP 1
double
COMPENSATION z
Rate Transition

slip0

Figura 7.1.8 Modelul schemei de control vectorial în MATLAB-Simulink

În această etapă se pot alege parametrii optimi pentru toate regulatoarele, se pot
abţine prin simulare forme de undă care practic nu au cum sa fie măsurate şi se verifică
dacă sistemul creat funcţionează adecvat. Dacă rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare,
se poate trece la următoarea etapă şi anume generarea codului C pentru model.

70
7.1.7.3. Generarea codului C/C++ pentru model
La acest nivel se face generarea codului C/C++ pentru toate blocurile care
intervin în sistemul simulat, cu scopul ca acestea să fie implementate şi testate pe un
controler DSP (în cazul de faţă TMS320F2812). Pentru a face acest lucru se utilizează
programul Real Time Workshop, oferit de către mediul de lucru MATLAB. El permite
generarea unui fişier C/C++ complet pentru fiecare din blocurile care au fost folosite
pentru modelarea sistemului de control, aşa cum se observă în Figura 7.1.9.

Figura 7.1.9 Utilizarea Real Time Workshop pentru generarea codului C/C++

7.1.7.4. Implementarea aplicaţiilor pe procesorul DSP


Codul C generat de către MATLAB este în final inclus în aplicaţia de bază care
este executată de către controlerul TMS320F2812. Utilizându-se platforma Digital
Motor Control Developer-Pro (DMCD-Pro) este posibilă încărcarea şi execuţia
aplicaţiei pe un procesor digital de semnal. De asemenea acest program permite
utilizarea câtorva unelte de analiză grafică putându-se astfel genera un grafic de mişcare
ca valoare de referinţă pentru sistem sau se poate vizualiza modul în care au variat
parametrii din sistem. Valorile care se afişează grafic sunt salvate într-o primă fază pe
memoria din controler, salvare care se face în timp real, după care sunt transferate pe
calculatorul utilizatorului şi afişate grafic.

7.2. Elemente tehnice ale invertorului trifazat ACPM 750 pentru


controlul vectorial al motoarelor bifazate şi trifazate
Placa ACPM 750 este un modul de putere de 750 W, compatibil MC-Bus, care
combinat cu o unitate de control de tip MSK2812, permite controlul motoarelor de
inducţie asincrone, motoarelor sincrone cu magneţi permanenţi şi a motoarelor
brushless de curent continuu.
Modulul ACPM 750 include următoarele componente:

71
 Un invertor IGBT trifazat cu frecvenţa de comutaţie de 24kHz, 4ARMS curentul
prin tranzistor şi tensiunea continuă maximă de 400VDC.;
 Un tranzistor pentru frânare care suportă o tensiune maximă continuă de 400V şi
un curent de 6ARMS;
 Un circuit de limitare rapidă a curentului prin suprimarea impulsurilor de
comandă către tranzistoare;
 Două traductoare de curent tip LEM care măsoară curentul pe două din fazele de
ieşire ale invertorului;
 Un circuit de măsurare a tensiunii continue de intrare în invertor;
 Un port care permite conectarea de senzori tip HALL;
 Un port care permite conectarea unui tahogenerator, cu posibilitatea ajustării
semnalului de intrare;
 Un port care permite conectarea unui encoder incremental;
 Un port care permite conectarea unui potenţiometru pentru stabilirea unei tensiuni
analogice de referinţă;
 Un port serial de comunicaţie cu calculatorul de tip RS-232;
 Un circuit pentru stabilizarea tensiunii logice la valoarea de 5V c.c.;
 Circuit de trigherare a erorilor, resetabil de către partea logică de control;
 Interfaţă de tip MC-Bus pentru conectarea modulului cu unităţi de control;
 Circuit de protecţie la scurt-circuit;
 Circuit de protecţie la supra-curent;
 Circuit de protecţie la supra-tensiune;
 Circuit de protecţie la supra-temperatură;
 Circuit de protecţie în caz de punere a tensiunii la masă sau erori legate de
împământare;
 Circuit de şi protecţie în caz de întrerupere a tensiunii de alimentare pentru partea
logică.
Prin intermediul interfeţei MC-bus, unitatea logică de control poate face
următoarele operaţii pe placa modulului de putere ACPM 750.
 Comanda independentă a fiecăruia din cele 6 tranzistoare IGBT ale invertorului;
 Comanda tranzistorului IGBT conectat la rezistenţa de frânare;
 Recepţionarea semnalului de eroare de pe ACPM 750, imediat ce protecţia s-a
activat;
 Resetarea semnalului de eroare;
 Citirea curenţilor din motor şi a tensiunii de pe partea de curent continuu;
 Citirea semnalelor de la traductoarele HALL;
 Citirea semnalelor A, B şi Index, provenite de la encoderul în cuadratură;
 Citirea semnalului generat de tahogenerator;

72
 Citirea tensiunii externe de referinţă stabilită din potenţiometru;
 Controlul interfeţei seriale de comunicaţie RS-232.
La nivelul interfeţei MC-Bus semnalele de comandă pentru tranzistoarele IGBT şi
semnalele de eroare au tensiunea de 5V compatibilă TTL/CMOS. Semnalele bipolare,
cum ar fi curenţii prin motor, au aplicată o tensiune de offset de 2.5V, astfel încât
valoarea zero a curentului corespunde valorii de 2.5V a tensiunii.

7.3. Concluzii
Sistemul de acţionare cu procesor digital de semnal care a fost dezvoltat permite
configurarea circuitului de forţă în funcţie de tipul motorului comandat şi în funcţie de
modul de comandă dorit, acesta dovedindu-şi performanţele pe durata determinărilor
experimentale care au fost făcute.
Datorită utilizării modulelor de putere există marele avantaj că acestea integrează
diferite elemente semiconductoare de putere, senzori şi circuite de protecţie în acelaşi
subsistem, asigurând izolarea electrică faţă de radiatoarele de răcire.
Datorită facilităţilor oferite de către familia de module SEMIX a fost realizat un
invertor compact şi cu inductanţe reduse.
Driverul invertorului face separarea galvanică cu transformator între partea de
comandă şi partea de forţă, toate protecţiilor logice asigurate de către acesta fiind testate
cu succes.
Pentru a putea implementa practic un sistem de acţionare, într-un mod cât mai
rapid cu putinţă, în ultimii ani au fost dezvoltate o serie de programe software special
concepute pentru a transforma un sistem de acţionare din stadiu de simulare în cod
maşină pentru procesoarele digitale de semnal dedicate diferitelor aplicaţii. Această
metodă de abordare a dezvoltărilor de aplicaţii de control digital a motoarelor permite
testarea în timp real a sistemului simulat şi reduce semnificativ timpul de dezvoltare al
aplicaţiei lăsând utilizatorul să se concentreze mai mult pe modul de funcţionare şi de
creştere a performanţelor.
Partea se soft a sistemului electric de acţionare permite generarea automată a
codului C eliminându-se necesitatea de a scrie codul C şi de a concepe codul de
asamblare.

73
7.4. Concluzii finale
Studiul maşinilor electrice utilizând modelele de maşină, reprezintă o unealtă
fizico-matematică de lucru care permite o abordare unitară a maşinilor electrice,
indiferent de tipul acesteia. Particularităţile specifice diverselor categorii de maşini sunt
cuprinse în ecuaţiile modelului prin schimbarea corespunzătoare a mărimilor de stare.
Setul de ecuaţii ce descrie relaţia dintre mărimile electrice caracteristice maşinii, cuplul
electromagnetic dezvoltat şi legătura cu mărimile mecanice constituie modelul
matematic al maşinii electrice.
Utilizarea teoriei fazorilor spaţiali a permis obţinerea unui model general şi
simplu al maşinilor electrice de curent alternativ, cuprinzând cele mai complexe
regimuri de funcţionare. Modelul maşinilor de curent alternativ bazat pe teoria fazorilor
spaţiali stă la baza concepţiei generale a sistemelor de reglare cu motoare de inducţie,
fazorii spaţiali reprezentând o unealtă de analiză unitară a maşinilor electrice alimentate
prin convertoare statice şi a sistemelor de reglare în circuit închis.
Modelul maşinilor electrice de curent alternativ care se bazează pe teoria fazorilor
spaţiali este mai simplu decât modelul în coordonatele fazelor şi chiar decât modelul d-
q, faţă de care se obţine o reducere a numărului de ecuaţii prin înlocuirea celor trei
mărimi de fază - curent, flux, tensiune - cu o singură mărime complexă numită fazor
spaţial.
Dezvoltarea tehnologiilor digitale oferă posibilitatea de implementare a unor
algoritmi complecşi de control a motoarelor de inducţie acestea conducând la obţinerea
unor performanţe dinamice foarte înalte pentru maşină, controlul corect după cuplul
motorului fiind o condiţie esenţială pentru toate strategiile de control.
Performanţele dinamice atinse de către strategia de control vectorial a motoarelor
de inducţie depăşeşte acţionările cu motoare de curent continuu datorită capacităţii
superioare de lucru pe durata regimurilor tranzitorii, datorită domeniului mai larg de
reglare a vitezei şi inerţiei rotorice reduse.
Strategia de control vectorial cu orientare după fluxul rotoric este cea mai
utilizată, aceasta explorând avantajul că două mărimi pot fi controlate independent.
Această proprietate simplifică structura de control şi generează performanţe dinamice
foarte bune.
Ca urmare a utilizării tot mai accentuate a motoarelor asincrone în acţionări
electrice cu turaţii variabile, prezenţa inevitabilă a convertoarelor cu elemente statice
elimină practic legătura directă dintre maşina electrică şi reţeaua de alimentare. Prin
urmare, utilizarea maşinilor asincrone bifazate nu mai este condiţionată de numărul
diferit de faze al sursei de alimentare.

74
Pentru a realiza un control complet al motorului bifazat pot fi utilizate diverse
topologii de sisteme de acţionare performante. În urma testării practice a controlului
motorului bifazat pe diferite topologii de sisteme de acţionare se desprind concluziile:
 Circuitul de comandă cu invertor în H şi control tip SPWM este o schemă
cu număr minim de tranzistoare ce asigură un reglaj complet şi la performanţe bune.
 Circuitul de comandă cu invertor trifazat standard are ca avantaj construcţia
standard a convertorului de tip trifazat şi un preţ de cost scăzut al invertorului. Ca
dezavantaj este faptul că strategia de control este relativ complicată, necesitând o putere
mai mare de calcul pe procesorul digital de semnal.
 Circuit de comandă cu invertor dublu în H are ca avantaj faptul că permite
un control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză, reversare de sens,
posibilităţi de funcţionare în regim de generator sau frână, strategia de control fiind
simplă. Ca dezavantaj este faptul că invertorul este de o complexitate mai ridicată şi la
un preţ de cost ridicat.
Principiul de control utilizat pentru reglarea vitezei poate fi aplicat cu succes atât
în cazul motoarelor de inducţie bifazate cât şi a celor trifazate schema de control având
capacitatea de a lucra satisfăcător în cazul regimurilor tranzitorii rapide, asigurând
performanţe dinamice foarte bune pentru maşina de inducţie.
Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone bifazate prin
intermediul unui invertor trifazat de tensiune de construcţie standard este mai complexă
şi necesită o putere mai mare de calcul din partea procesorului DSP, având avantajul că
invertorul are cu două tranzistoare mai puţin faţă de cea de-a doua variantă propusă, aici
fiind necesare opt tranzistoare IGBT de putere.
Analizând datele obţinute în cazul controlului vectorial indirect al vitezei
motoarelor asincrone bifazate prin intermediul unui invertor dublu în H de tensiune se
constată că partea de control este mai simplă, deci puterea de calcul cerută de la
procesorul DSP este mai mică, dar există dezavantajul complexităţii invertorului şi al
preţului de cost al acestuia.
Ambele variante de control a vitezei motorului bifazat permit obţinerea de viteze
mari la arborele rotorului, aşa cum poate fi observat din datele obţinute prin simulare şi
din datele culese experimental.
Rezultatele obţinute experimental validează corectitudinea sistemului de control a
vitezei motorului bifazat, deoarece acestea coincid cu rezultatele obţinute prin simulare.
În urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a
celor două variante de control a poziţiei pentru motorul bifazat se poate trage concluzia
că ambele metode de control duc la acelaşi rezultat.

75
Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de poziţie cu motor
asincron bifazat, tensiunile rezultante care se aplică pe cele două înfăşurări sunt defazate
permanent la 90 de grade electrice.
Dacă parametrii motorului care se trec în partea de simulare nu corespund cu cei
reali, în cazul implementării practice a sistemului, performanţele acţionării scad.
Metoda rapidă de scriere a codului executabil pentru procesorul digital de semnal
permite testarea rapidă a diferitelor configuraţii de sisteme de acţionare electrică, cu
modificări minime sau chiar zero pentru partea hardware.
Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de poziţie cu motor
asincron trifazat, tensiunile rezultante care se aplică pe cele trei înfăşurări sunt în
permanenţă defazate la 120 de grade electrice.
Este necesară utilizarea unor softuri de complexitate mare pentru a crea în final
fişierul executabil care va fi rulat de procesorul digital de semnal.
Calculele făcute pe procesorul DSP pentru controlul motorului trifazat sunt mai
numeroase faţă de cazul controlului motorului bifazat.
Sistemul de acţionare cu procesor digital de semnal care a fost dezvoltat permite
configurarea circuitului de forţă în funcţie de tipul motorului comandat şi în funcţie de
modul de comandă dorit, acesta dovedindu-şi performanţele pe durata determinărilor
experimentale care au fost făcute.
Datorită utilizării modulelor de putere există marele avantaj că acestea integrează
diferite elemente semiconductoare de putere, senzori şi circuite de protecţie în acelaşi
subsistem, asigurând izolarea electrică faţă de radiatoarele de răcire.
Datorită facilităţilor oferite de către familia de module SEMIX a fost posibilă
realizarea unui invertor compact şi cu inductanţe reduse.
Pentru a putea implementa practic un sistem de acţionare, într-un mod cât mai
rapid cu putinţă, în ultimii ani au fost dezvoltate o serie de programe software special
concepute pentru a transforma un sistem de acţionare din stadiu de simulare în cod
maşină pentru procesoarele digitale de semnal dedicate diferitelor aplicaţii. Această
metodă de abordare a dezvoltărilor de aplicaţii de control digital a motoarelor permite
testarea în timp real a sistemului simulat şi reduce semnificativ timpul de dezvoltare al
aplicaţiei lăsând utilizatorul să se concentreze mai mult pe modul de funcţionare şi de
creştere a performanţelor.
Partea se soft care a fost utilizată permite generarea automată a codului C
eliminându-se necesitatea de a scrie codul C şi de a concepe codul de asamblare.

76
7.5. Contribuţii personale
Pe parcursul elaborării tezei de doctorat, consider că am adus următoarele
contribuţii personale:
 Efectuarea unui studiu documentar amplu, privind tendinţele actuale din
domeniul acţionărilor electrice performante cu motoare asincrone de inducţie trifazate.
 Efectuarea unui studiu documentar privind stadiul actual de control al
motoarelor de inducţie bifazate.
 Determinarea prin simulare al modului de funcţionare în regim tranzitoriu
şi staţionar al motorului asincron de inducţie bifat, comparativ cu motorul asincron
trifazat.
 Conceperea de modele Simulink pentru motorul asincron bifazat, modele
care sunt utilizate în funcţie de topologia invertorului care alimentează motorul.
 Conceperea unui sistem de acţionare electric care să permită reglarea
vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului trifazat standard,
utilizând strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric.
Sistemul de acţionare electric a fost dezvoltat iniţial în pachetul de programe Matlab-
Simulink, după care a fost implementat fizic pe un sistem de acţionare electric, controlat
cu procesor digital de semnal.
 Conceperea unui sistem de acţionare electric care să permită reglarea
vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului dublu în „H”, utilizând
strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric. Sistemul de
acţionare electric a fost dezvoltat iniţial în pachetul de programe Matlab-Simulink, după
care a fost implementat fizic pe un sistem de acţionare electric, controlat cu procesor
digital de semnal.
 Conceperea unui sistem de acţionare electric care să permită reglarea
poziţiei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului trifazat standard,
utilizând strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric.
Sistemul de acţionare electric a fost dezvoltat iniţial în pachetul de programe Matlab-
Simulink, după care a fost implementat fizic pe un sistem de acţionare electric, controlat
cu procesor digital de semnal.
 Conceperea unui sistem de acţionare electric care să permită reglarea
poziţiei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului dublu în „H”, utilizând
strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric. Sistemul de
acţionare electric a fost dezvoltat iniţial în pachetul de programe Matlab-Simulink, după
care a fost implementat fizic pe un sistem de acţionare electric, controlat cu procesor
digital de semnal.

77
 Realizarea standurilor de testare utilizate pentru ridicarea caracteristicilor
de funcţionare ale motoarelor asincrone bifazate şi trifazate, în diferite moduri de
reglare considerate.
 Realizarea practică a unui invertor cu şase braţe sub formă modulară, unde
fiecare braţ are în componenţă două tranzistoare IGBT de mare putere conectate în
antiparalel cu o diodă de fugă. Fiecare tranzistor al invertorului poate asigura un curent
de 200[A] către consumator în cazul utilizării acestuia în regim de lungă durată,
putându-se stabili şi un curent de maxim 300[A] pe o durată de 10 secunde. Tensiunea
nominală a tranzistoarelor este de 1200[V]. Fiecare braţ al invertorului este comandat
local de către un driver, acesta având rolul de a face diferite protecţii ale tranzistoarelor
monitorizând tensiunea şi curentul pe tranzistor şi de asemenea are rolul de a asigura
comanda corectă a tranzistoarelor, chiar în cazul unor semnale de comandă greşite.
 Proiectarea şi realizarea practică a două plăci identice de comandă pentru
invertor, plăci care comunică între ele, fiecare placă asigurând ieşirea a şase semnale de
comandă către trei drivere. Schema electrică a fiecărei placi de comandă este de
concepţie proprie, aceasta asigurând următoarele funcţii:
• Separă galvanic semnalele PWM de la procesorul DSP către invertor;
• Asigură toate legăturile necesare cu placa procesorului DSP;
• Modifică nivelul semnalelor primite de la procesorul DSP (3,3V) la 5V;
• Face legătura între placa cu module LEM pentru citirea curenţilor şi intrările
analogice ale plăcii cu procesor DSP;
• Face legătura şi adaptarea semnalele de la traductorul de poziţie montat pe motor
şi placa procesorului DSP;
• Permite stabilirea modului de comandă al tranzistoarelor IGBT pentru diferite
configuraţii ale invertorului;
• Ridică semnalele de comandă către driverele IGBT de la 5V la 15V;
• Schimbă semnalele PWM de la procesorul DSP din active în 0 LOGIC în active
în 1 LOGIC;
• Permite intrarea semnalelor PWM atât pe 3,3V cât şi pe 5V;
• Semnalizează optic prezenţa tensiunilor de comandă;
• Semnalizează optic starea driverelor IGBT;
• Asigură legătura cu sursele de alimentare ale diferitelor circuite;
• Asigură pornirea şi oprirea surselor în comutaţie tip ATX utilizate în alimentarea
circuitelor.
 Proiectarea şi realizarea practică a două plăci identice de citire a curenţilor
de pe partea de forţă prin intermediul a două traductoare LEM. Circuitele de pe placă
permit limitarea nivelului semnalului care este transmis spre intrarea analogică a plăcii
cu procesor DSP şi filtrarea semnalelor de zgomot electronic.

78
 Comunicarea şi publicarea unui număr de 10 lucrări ştiinţifice, dintre care 8
în calitate de prim autor, în cadrul diferitelor simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale de specialitate, precum şi elaborarea şi susţinerea a 3 rapoarte de
cercetare ştiinţifică, şi a unui referat de cercetare ştiinţifică pentru concursul de admitere
la doctorat în ciclul II.

7.6. Perspective
Studiul efectuat în cuprinsul acestei teze nu poate fi finalizat decât prin trasarea
unor perspective privind o posibilă continuare a cercetărilor:
 Dezvoltarea unor sistem de acţionare electrică care să utilizeze legi de
comandă adaptivă în cazul controlului de viteză şi poziţie cu motor asincron bifazat.
 Dezvoltarea unor sistem de acţionare electrică care să utilizeze estimatoare
de viteză în cazul controlului de viteză cu motor asincron bifazat.
 Studiul metodei propuse de control a vitezei pe motoare bifazate de
construcţie specială, făcute să lucreze la viteze foarte mari.

79
8. Bibliografie
[1] A. KELEMEN, M. IMECS, Sisteme de reglare cu orientare după câmp ale maşinilor de curent
alternativ. Bucureşti : Editura Academiei R. S. R., 1989.
[2] A. CÂMPEANU, Introducere în dinamica maşinilor electrice de curent alternativ. Bucureşti:
Editura Academiei Române, 1998.
[3] AL. SIMION, L. LIVADARU, Masini Asincrone Bifazate. Iasi: Ed. "Junimea", 2003. 973-37-
0880-1.
[4] AL. SIMION, Maşini electrice speciale pentru automatizări. Chişinău : Editura Universitas,
1993.
[5] S. Muşuroi, D. Popovici, Acţionări electrice cu servomotoare. Timişoara: Editura Politehnică,
2006.
[6] KISCH DRAGOŞ OVIDIU, Reglarea vectorială a maşinilor de curent alternativ. Bucureşti:
Ed. ICPE, 1997.
[7] M. P. DIACONESCU, M. RAŢĂ, Complemente de acţionări electrice cu motoare asincrone.
Iaşi: Casa de editură VENUS, 2005.
[8] CHEE-MUN ONG, Dinamic Simulation Of Electric Machinery Using Matlab&Simulink, NEW
JERSEY : PRENTICE HALL PTR, 1997.
[9] A. E. FITZGERALD, Electric Machinery - Sixth Edition., McGraw-Hill Science, 2002.
0073660094.
[10] Al. Simion, L. Livadaru, The Mathematical Model with total fluxes of the Two-phase Induction
Machine, 2008 : Proc. of the National Conference on Electric Drives, 2008, pp. 237-242.
[11] Al. Simion, A Proper Mathematical Model for the Study of the Two-phase Induction Machine,
SNET’08, pp.265/507-270/507., 5-7 June 2008.
[12] MARKUS HERMWILLE, Technical Explanations SKYPER® 32PRO R, 2008-03-06 – Rev03
© by SEMIKRON.
[13] Technical Explanations IGBT Driver Core SKYPER 32PRO R, 26-05-2009 KRA © by
SEMIKRON
[14] BRUCE CARTER, THOMAS R. BROWN, Handbook of operational amplifier applications,
Texas Instruments, Application Report, SBOA092A –October 2001.
[15] National Semiconductor, Op Amp Circuit Collection, Application Note 31, September 2002.
[16] Jianming Yao, Single Phase Induction Motor Adjustable Speed Control Using DSP and
Microcontroller, Course Project for ECE734 Fall Semester 2000 at UW-Madison.
[17] PADMARAJA YEDAMALE, Three Ways to Control a Single-Phase Induction Motor, Design
News, December 12, 2004.
[18] http://www.SEMIKRON.com
[19] Trench IGBT Modules SEMiX302GB126HDs, Rev. 27 – 02.12.2008 © by SEMIKRON.
[20] Application Manual Power Modules, SEMIKRON International.
[21] M. HERMWILLE, Plug and Play IGBT Driver Cores for Converters, Power Electronics
Europe Issue 2, pp. 10-12, 2006.
[22] SEMiX® IGBT modules for fast, solder-free assemblies, SEMIKRON INTERNATIONAL
GmbH, Nürnberg, Deutschland.
[23] A. ANUGRAH, M. B. SULAIMAN, R. OMAR, Space vector analysis in electrical drives for
single-phase induction motor using MATLAB/SIMULINK, Journal of Theoretical and Applied

80
Information Technology, Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknikal Malaysia,
Melaka,Malaysia, www.jatit.org
[24] Microchip Technology, An Introduction to AC Induction Motor Control Using the dsPIC30F
MCU, Application Note AN984.
[25] Mohamed Jemli, Hechmi Ben Azza, Mohamed Boussak, Senior Member, IEEE, and Moncef
Gossa, Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction
Motor Drive, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 24, NO. 6, JUNE
2009.
[26] M. R. CORREA, C. B. JACOBINA, E. SILVA, M. LIMA, Vector control strategies for single-
phase induction motor drive systems, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 51, no. 5, pp. 1073–1080,
Oct. 2004.
[27] M. CHOMAT, T.A. LIPO, Adjustable-speed single-phase IM drive with reduced number of
switches, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 39, no. 3, pp. 819–825, May/Jun. 2003.
[28] D. H. Jang, D. Y. Yoon, Space-vector PWM technique for two-thase inverter-fed two phase
induction motors, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 39, no. 2, pp. 542–549, Mar./Apr. 2003.
[29] F. BLAABJERG, F. LUNGEANU, K. SKAUG, M. TONNES, Two-phase inductionmotor
drives, IEEE Trans. Ind. Appl.Mag., vol. 10, no. 4, pp. 24–32, Jul./Aug. 2004.
[30] M. R. Correa, C. B. Jacobina, A. M. N. Lima, and E. R. C. da Silva, Rotor-flux-oriented
control of a single-phase induction motor drive, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 47, no. 4, pp.
832–841, Aug. 2000.
[31] THOMAS NYIKOS TOBIAS TOMASCHETT, Experimental Verification of a DC-DC
Converter for a DC Wind Farm, Master Thesis, Swiss Federal Institute of Technology (ETH),
Zurich, 2nd October 2006.
[32] ZHENYU YU, 3.3V DSP for Digital Motor Control, C2000 Applications, Application Report
SPRA550, Texas Instruments, 1999.
[33] FREDE BLAABJERG, et. al, Comparison of Variable Speed Drives for Single-Phase
Induction Motors, Power Conversion Conference 2002, PCC Osaka 2002, Proceedings of the
Volume 3, 2002, Page(s):1328-1333 vol. 3.
[34] M. Hermwille, IGBT Driver Calculation, Application Note AN-7004, SEMIKRON.
[35] M. Hermwille, IGBT Gate Resistor – Principle and Application, Application Note AN-7003,
SEMIKRON.
[36] P. Bhosale, M. Hermwille, Connection of Gate Drivers to IGBT and Controller, Application
Note AN-7002, SEMIKRON.
[37] M. POPESCU, Analytical prediction of the electromagnetic torque in single-phase and two-
phase AC motors, Helsinki University of Technology, laboratory of Electromechanics.
Helsinki, 2004.
[38] P. C. KRAUSE, Simulation of Unsymmetrical 2-Phase Induction Machines, IEEE Transactions
on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-84, NO. 11, 1965, pp. 1025-1037.
[39] ARENDT WINTRICH, JAIR NASCIMENTO, MICHAEL LEIPENAT, Influence of
parameter distribution and mechanical construction on switching behaviour of parallel IGBT,
Semikron Elektronik GmbH & Co KG; Sigmundstr. 200; 90431 Nuremberg, Germany.
[40] Markus Hermwille, SEMIDRIVER™ – SEMIKRON IGBT Driver Electronics, Technical
Description TD-700, Revision:00, SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH, Nürnberg,
Deutschland.

81
[41] Uwe Scheuermann, Peter Beckedahl, The Road to the Next Generation Power Module – 100%
Solder Free Design, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg, Germany.
[42] Thomas Stockmeier, From Packaging to “Un”-Packaging - Trends in Power Semiconductor
Modules, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Sigmundstrasse 200 D-90431
Nuremberg.
[43] Yoichi. Hori, Robust and Adaptive Control of a Servomotor using Low Precision Shaft
Encoder, Proceedings of IEEE IECON'93 Conference,, Hawaii, 1993, pp. 1-6.
[44] Fairchild Semiconductor Corporation, 2N3904/MMBT3904/PZT3904, Rev A.
[45] Current Transducer LA 55-P/SP1, www.lem.com.
[46] Y. HORI, T. UMENO, Robust Flux Observer Based Field Orientation (FOFO) Controller: Its
Theoretical Development on the Complex Number System and Implementation Using DSP,
Proceedings of the 11th IFAC World Congress, Tallinn, 1990, pp. 499-504.
[47] Y. HORI, V. COTTER, Y. KAYA. A NOVEL, Induction Machine Flux Observer and its
Application to a High Performance AC Drive System, 10th IFAC World Congress, 1987,
Pergamon Press , 1987, pp. 363-368.
[48] S. BISWAS, H. SENDAULA, T. CARO, Self Tunning Vector Control for Induction Motors,
Proceedings of IECON'89 Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society,
Philadelphia, USA, 1989, pp. 276-272.
[49] T. KANMACHI, I. TAKAHASHI, Sensor-less Speed Control of An Induction Motor with No
Influence of Secondary Resistance Variation, Proc. of IEEE IAS Annual Meeting, 1994, pp.
408-413.
[50] A. KELEMEN, M. IMECS, Vector Control of Induction Machines Drives, OMIKK Publisher,
Budapest, 1992.
[51] KUBOTA, H., MATSUSE, K., AND NAKANO, T, DSP-Based Speed Adaptive Flux Observer
of Induction Motor, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 29, No.2, pp. 344-348.
[52] KUBOTA H., MATSUSE, K., AND NAKANO, T, New Adaptive Flux Observer of Induction
Motor for Wide Speed Range Motor Drives, Conf. Rec.. 1990, IEEE IECON'90, 1990, pp.921-
926.
[53] T. PANA AND Y. HORI, A MATLAB Toolbox for Field-Oriented Induction Motor Systems
Design, Proc. of 1994 Japan USA Symphosium on Flexible Automation, Kobe, Japan, 1994,
pp. 1203-1210.
[54] T. PANA, Y. HORI, Simultaneous Speed Estimation and Rotor Flux Identification for
Sensorless Induction Motor Drives, Japan Industry Applications Society Conference,
JIASC'94, 1994, Ehimae, Japan, 1994, pp 135-140.
[55] Pulse Width Modulated (PWM) Control Technologies Manual, PWM AC Drives Revision 1.0
[56] Motor Control Guide, Texas Instruments, 3Q, 2008
[57] © by SEMIKRON, IGBT4 and free wheeling diode CAL4 in IGBT modules, Application Note
AN-9001, Revision: 02.
[58] © by SEMIKRON, IGBT Peak Voltage Measurement and Snubber Capacitor Specification,
Application Note AN- 7006, Revision: 00.
[59] Markus Hermwille, Senior Product Manager Electronics, Driver Core goes Fully Digital,
Semikron, 2008.
[60] Christian Daucher, SEMiX® IGBT Modules & Bridge Rectifier Family, Technical
Explanations, Version 2.0 / January 2008

82
[61] S. GROTHE, K. VEIGEL, Towards a clear signal - Driver circuit in digital technology
controls IGBTs in the high-voltage range, Translation of the cover story published in the E &
E, May 2008.
[62] T. PANA, Sensorless vector-controlled induction motor drive system with rotor resistance
estimation using parallel processing with floating point DSP, Workshop on ELECTRICAL
MACHINES' PARAMETERS, Technical University of Cluj-Napoca, 2001.
[63] S. B. BODKHE, M. V. AWARE, Speed-sensorless, adjustable-speed induction motor drive
based on dc link measurement, International Journal of Physical Sciences Vol. 4 (4), pp. 221-
232, April, 2009.
[64] N. YAMAGUCHI, M. HASEGAWA, S. DOKI, S. OKUMA, New approach for stability
improvement of speedsensorless induction-motor controls at zero frequency using multirate
adaptive observer, IEE Proc.-Electr. Power Appl., Vol. 153, No. 4, 2006.
[65] Q. LI, J. J. CATHEY, Input power factor correction, variable-speed, single-phase induction
motor control suitable for retrofit applications, International Journal of Electronics, Vol. 93,
No. 3, March 2006, 149–165.
[66] M. A. ABDEL-HALIM, Control of Single-Phase Induction Motor Using One-Phase to Two-
Phase Solid-State Converter, Electric Machines and Power Systems, 27:569–580, 1999.
[67] M. A. ABDEL-HALIM, Control of Single Phase Induction Motor Using Forced-Commutated
Electronic Switches and Free-Wheeling Paths, Electric Machines and Power Systems,
27:1201–1214, 1999.
[68] M. MOHAMED, M. JEMLI, M.BOUSSAK, M.GOSSA, Speed Sensorless Vector Control of
Single Phase Induction Motor, J. Automation & System Engineering.
[69] M.N. CIRSTEA, A. DINU, J.G. KHOR, M. MCCORMICK, Neural and Fuzzy Logic Control
of Drives and Power Systems, ISBN 0 7506 55585
[70] Y. Kumsuwan, W. Srirattanawichaikul, S. Premrudeepreechacharn, K. Higuchi, H.A. Toliyat,
A carrier-based unbalanced PWM method for four-leg voltage source inverter fed
asymmetrical two-phase induction motor, Power Electronics Conf. (IPEC), IEEE, pp. 2469-
2476, 2010.
[71] H.M. El Zoghby, S.M. Sharaf, M.A. Ghazy, Control ot two-phase induction motor by changing
the phase difference angle, Power Systems Conf., MEPCON 2006, IEEE Conf., Vol. 1. pp. 48-
52, 2006.
[72] Do-Hyun Jang, Voltage, frequency and phase-difference angle control of PWM inverters-fed
two-phase induction motors, Power Electronics Conf., IEEE Transactions on, Vol. 9, Issue:4,
pp. 377-383, 1994.
[73] S. Williamson, Lian Hoon Lim, M. Robinson, Finite-Element Models for Cage Induction
Motor Analysis, IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. 26, No.6, p. 1007-1017, 1990.
[74] C.M Young, C.C. Liu, C.H. Liu, New Inverter-Driven Design and Control Method for Two-
Phase Induction Motor Drives, IEEE-Proc. On Electric Power Applications, Vol. 143, No. 6,
Nov. 1996.
[75] L. Livadaru, Al. Simion, R. Stîncescu, M. Cojan, Improvement of electrical performances of
asynchronous motor with two-phase windings through magnetic field optimization, The 3rd
International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liége, Belgia, mai 1996.
[76] Z. Wang, K. T. Chau, and L. Jian, Chaoization of permanent magnet synchronous motors using
stator flux regulation, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 44, No. 11, November 2008.

83
[77] Michael van der Giet, K. Hameyer, S. Risse, Induction motor with pole-changing winding for
variable supply frequency, IEEE, pp. 1484-1489, 2007.
[78] Do-Hyun Jang, Duck-Yong Yoon, Space-Vestor PWM Technique for Two-phase Inverter-Fed
Two-Phase Induction Motors, IEEE Trans. Ind. Appl.,Vol. 39, No.2, pp. 542-549, April 2003
[79] V. Prakash, S. Baskar, K. Sri Krishna, Noninvasive procedure for improving efficiency of
three-phase induction motors, IEEE Trans. Magnetics, Vol. 4, No. 4, Pag. 505-515, April 2008.
[80] Lizhi Sun, Analysis and Improvement on the Structure of Variable Reluctance Resolvers, IEEE
Trans. Magnetics, Vol. 44, No. 8, August 2008.
[81] M.J. Kim, B.k. Kim, J.W. Moon, Y. H. Cho, D.H. Hwang, D.S. Kang, Analysis of inverter-fed
squirrel-cage induction motor during eccentric rotor motion using FEM, , IEEE Trans.
Magnetics, Vol. 44, No. 6, Pag. 1538-1541, June 2008.
[82] H. Ahn, G. Jang, J. Chang, S. Chung, D. Kang, Reduction of the torque ripple and magnetic
force of a rotatory two-phase transverse flux machine using herringbone teeth, IEEE Trans.
Magnetics, Vol. 44, No. 11, Pag. 4066-4069, November 2008.
[83] Ranran Lin, Antero Arkkiro, Calculation and analysis of stator end-winding leakage
inductance of an induction machine, IEEE Trans. Magnetics, Vol. 45, No. 4, Pag. 2009-2014,
April 2009.
[84] Byung-Taek, Byung-Il Kwon, Influence of space harmonics on starting performance of a
single-phase line start permanent-magnet motor, IEEE Trans. Magnetics, Vol. 44, No. 12, Pag.
4668-4672, December 2008.
[85] Derya Ahmet Kocabas, Novel Winding and core design for maximum reduction of harmonic
magnetomotive force in AC motors, IEEE Trans. Magnetics, Vol. 45, No. 2, Pag. 735-745,
February 2009.
[86] D. Cernomazu, Al. Simion, L. Mandici, Micromotoare electrostatice, Ed. Univ. Suceava,
Suceava, 1997.
[87] Al. Simion, T. Ambros, L. Iazloveţchi, Optimizarea procesului de pornire al motorului
asincron monofazat, ELECTRO 96, Chişinău, octombrie 1996, Vol. I, pag.148-153.
[88] Al. Simion, L. Livadaru, D. Lucache, E. Romila, Third order harmonics evaluation by finite
element analy analysis of a two-phase induction machine, Revue Roumaine des sciences
techniques, Ed. Academiei Române, 52, 1, p. 23-32, Bucharest, 2007.
[89] L. Livadaru, Al. Simion, S. Mihai, Fem analysis upon the influence of the rotor bar faults on
the induction machine characteristics, Bul. Inst. Polit. Iaşi, Tomul LIV(LVIII), Fasc.4, Pag.
921-926, 2008.
[90] S. Mihai, Al. Simion, L. Livadaru, Fem-based analysis concerning some solutions on the
restriction of the space high order harmonics of the two-phase induction machine, Bul. Inst.
Polit. Iaşi, Tomul LIV(LVIII), Fasc.4, Pag. 933-938, 2008.
[91] L. Livadaru, Al. Simion, A. Munteanu, S. Mihai, M. Cojan, A. Malanciuc, Study of the Start-up
of an Induction Machine with Broken Rotor Bars by Means of FEM-Based Simulation, in Proc.
ELS, Suceava, România, Pag. 49-52, Sept. 2009.
[92] S. Mihai, Al. Simion, L. Livadaru, G. Ghidus, A. Malanciuc, FEM-Based Simulation of a
Brushless Resolver, in Proc. ELS, Suceava, România, Pag. 53-56, Sept. 2009.
[93] G. Ghidus, Al. Simion, L. Livadaru, S. Mihai, Considerations on the Behavior of Selsyns for
the Synchronous Transmission of the Movement, within the Kinematic Chain, in Proc. ELS,
Suceava, România, Pag. 61-65, Sept. 2009.

84
[94] Al. Simion, S. Mihai, L. Livadaru, A. Malanciuc, G. Ghidus, C. Cantemir, R. Haganu, FEM-
Based Study of a Induction Machines for Electric Trucks, in Proc. ELS, Suceava, România,
Pag. 87-92, Sept. 2009
[95] Al. Simion, S. Mihai, L. Livadaru, A. Munteanu, The Induction Machine with Ring Stator
Winding as a Possible Solution for Speed Regulation, Proc. International Conference on
Optimization of Electrical and Electronic Equipment Electrical Machines, OPTIM, Brasov,
Pag. 395-400, Mai 2010.
[96] G. Ghidus, Al. Simion, L. Livadaru, S. Mihai, Analytic Method for Determination of the
Amplitude-Phase Transmission Errors Between Selsyins, in Proc. DAS, Suceava, România,
Pag. 89-93, Mai. 2010.
[97] Al. Simion, L. Livadaru, S. Mihai, A. Munteanu, C. Cantemir, Induction Machines with
Improved Operating Performances for Electric Trucks a FEM-Based Analysis, Rev. Advances
in Electrical and Computer Engineering, Volume 10, Nr.2, Pag. 71-76, 2010
[98] G. BĂLUŢĂ, V. HORGA, Aspects Concerning the Implementation of a Virtual Laboratory for
Brushless DC Servomotors Using the Internet, 3rd International Symposium on Electrical
Engineering and Energy Converters – ELS2009, Faculty of Electrical Engineering and
Computer Science, “Ştefan cel Mare” University of Suceava, Volum propriu, ISSN 2066-
853X, Pag. 143-148, 2009.
[99] R. PENTIUC, G. BĂLUŢĂ, C. POPA, G. MAHALU, Reactances for Ring Windings to
Toroidal Inductors, 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy
Converters – ELS2009, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, “Ştefan cel
Mare” University of Suceava, Volum propriu, ISSN 2066-853X, Pag. 213-218, 2009.
[100] C. AFANASOV, Studiul Convertoarelor Curent Continuu - Curent Continuu Coborâtoare de
Tensiune, proiect de diplomă, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Facultatea de Inginerie
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Suceava, 2007.
[101] C. AFANASOV, Modelarea sistemelor de acţionare cu motoare de inducţie, lucrare de
disertaţie, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor, Suceava, 2009.
[102] C. AFANASOV, Sisteme de acţionare performante cu motoare de inducţie de mare viteză,
referat de cercetare ştiinţifică pentru concursul de admitere la doctorat în ciclul II, Universitatea
Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, 2008.
[103] C. AFANASOV, Stadiul actual al cercetărilor privind acţionările cu motoare de inducţie,
raport de cercetare ştiinţifică, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, 2009.
[104] C. AFANASOV, Modelarea şi simularea sistemelor de acţionare cu motoare de inducţie,
raport de cercetare ştiinţifică, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, 2009.
[105] C. AFANASOV, Contribuţii la realizarea unor sisteme de acţionare performante pentru
motoare de inducţie de mare viteză, raport de cercetare ştiinţifică, Universitatea Tehnică “Gh.
Asachi” Iaşi, 2010.
[106] C. AFANASOV, Studiul Convertoarelor Curent Continuu - Curent Continuu Coborâtoare de
Tensiune, ELSTUD’07, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Facultatea de Inginerie Electrică şi
Ştiinţa Calculatoarelor, Suceava,Volum 1, Număr 1, 2007.
[107] M. RAŢĂ, C. AFANASOV, UC384x – High Performance Current Mode Controller,
International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters – ELS2007,
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, “Ştefan cel Mare” University of
Suceava, Volum propriu, ISBN 973-666-162-8, Pag. 213-216, 2007.

85
[108] C. AFANASOV, Techniques for Implementing a Model Simulated on a Physical Drive Vector
Control, 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters –
ELS2009, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, “Ştefan cel Mare”
University of Suceava, Volum propriu, ISSN 2066-853X, Pag. 137-142, 2009.
[109] M. RAŢĂ, C. DRANCA, G. RAŢĂ, C. AFANASOV, Step-up Converter for Students
Teaching, 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters –
ELS2009, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, “Ştefan cel Mare”
University of Suceava, Volum propriu, ISSN 2066-853X, Pag. 199-202, 2009.
[110] C. AFANASOV, L. MANDICI, Al. SIMION, M. RAŢĂ, S. MIHAI, Rapid technique for
implementing a model simulated of vector control system with two-phase induction motor on a
high power inverter, CNAE 2010, în curs de publicare.
[111] C. AFANASOV, M. RAŢĂ, L. MANDICI, Al. SIMION, S. MIHAI, Indirect vector control of
an two-phase induction motor with position controller and three phase inverter, CNAE 2010,
în curs de publicare.
[112] C. AFANASOV, M. RAŢĂ, E. HOPULELE, Al. SIMION, Indirect vector control of an two-
phase induction motor with position controller and eight-transistor inverter, CNAE 2010, în
curs de publicare.
[113] C. AFANASOV, L. MANDICI, Al. SIMION, M. RAŢĂ, S. MIHAI, Technique for
implementing a model simulated of vector control system with two-phase induction motor,
EPE, 2010, în curs de publicare.
[114] C. AFANASOV, L. MANDICI, Al. SIMION, M. RAŢĂ, S. MIHAI, Indirect vector control of
an two-phase induction motor with based speed controller and eight-transistor inverter, EPE,
2010, în curs de publicare.
[115] C. AFANASOV, M. RAŢĂ, Al. SIMION, E. HOPULELE, S. MIHAI, Indirect vector control
of an two-phase induction motor with speed controller and three phase inverter, EPE, 2010, în
curs de publicare.
[116] M. RAȚĂ, L. MANDICI, G. RAȚĂ, C. AFANASOV, B. URSU, Using A PLC for the study of
motion graphics optimization with sinusoidal variation of the shock at electric drive system,
EPE, 2010, în curs de publicare.
[117] M. RAŢĂ, L. MANDICI, G. RAŢĂ, M. STELUŢĂ, C. AFANASOV, Equipment for the study
of motion graphics optimization at electric drive systems, CNAE 2010, în curs de publicare.

86
9. ANEXE
9.1. Vederi asupra instalaţiei experimentale utilizate

87

S-ar putea să vă placă și