Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicatia 6

      Enumerați, in baza celor constatate și in baza experiențelor dvs., câte trei beneficii ale
educației incluzive pentru copii, cadre didactice, părinți, societate.

1. Pentru copii : 
 integrarea copiilor cu CES 
 colaborarea, cooperarea, motivarea copiilor cu CES 
 conștientizarea și responsabilizarea copiilor 

2. Pentru cadre didactice : 


 educația incluzivă presupune o dezvoltare profesională-perfecționare pentru
cadrele didactice
 sprijin pentru părinții copiilor cu CES 
 sprijin pentru societate 

3. Pentru părinți :
 confort 
 siguranță 
 reducerea prejudecăților 

4. Pentru societate : 
 o bună integrare socială a copiilor cu CES 
 reducerea inegalităților sociale
 educația este importantă pentru toți copiii 

S-ar putea să vă placă și