Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”


Catedra TCM

Proiect la disciplina

„TEHNOLOGII DE RELUCRARE A
MATERI ALELOR PLASTICE”

Coordonator:
ing. R. Student:

Anul universitar
2004-2005
Tema de proiect:

Să se proiecteze matriţa de injectat pentru reperul din figură:

Etape de proiectare:

-2-
1. Noţiuni generale privind prelucrarea prin injecţie a materialelor plastice

Procesul de injectare constă în mai multe cicluri , fiecare fiind format din mai
multe operaţii, cum sunt:
- alimentarea materialului (dozarea);
- încălzirea şi topirea materialului în cilindrul maşinii;
- închiderea matriţei;
- introducerea materialului topit sub presiune în matriţă;
- solidificarea şi racirea materialului din matriţă;
- deschiderea matriţei;
- eliminarea piesei injectate din matriţă.
Trepte de proces:
- plastifierea;
- umplerea matriţei;
- compactizarea;
- răcirea şi denularea.
Dintre factorii care determină procesul de formare a materialelor plastice,
amintim: proprietăţile fizice, chimice şi de curgere a meterialului thermoplastic, regimul
temperaturilor, regimul presiunilor şi durata de formare.

2. Determinarea numărului de cuiburi ţinând cont de aria maximă de montaj.


Stabilirea variantelor de amplasare a cuiburilor în matriţă

Aria este limitată la interior de distanţa maximă dintre coloanele de pa orizontală


şi verticală.
Pentru a alegerea variantei optime de amplasare a cuiburilor în matriţa de injectat,
se ţine cont de următoarele:
- umplerea cuiburilor trebuie să se facă concomitant;

-3-
- drumul de curgere al materialului plastic prin canalele de distribuţie trebuie să
fie cât mai scurt posibil;
- distanţa dintre cuiburi trebuie să fie sufficient de mare pentru a asigura răcirea
şi aruncarea piesei injectate;
- injectarea trebuie să fie echilibrată pentru a nu lua naştere forţe reactive în matriţă,
lucru care poate duce la ruperea acesteia.

L max= 30+10
Lmax=40 m
N = 4 cuiburi

L max= 45 2  25
Lmax=38,6 mm
N = 4 cuiburi

Adopt varianta cu doua cuiburi Lmax=32 mm

-4-
3. Dimensionarea reţelei de injectare
- dimensionarea canalelor de distribuţie;
- dimensionarea digurilor.

Calculul masei piesei, m[g/cm3]:


m = ρ*v [g]
ρ = 0.9 g/cm3
 *h
V  * (R 2  r 2  R * r)
3

 * 30
V1  * (202  252  20 * 25)
3

V1=47.900 mm3
 * 27
V2  * (222  17 2  22 *17)
3

V2= 32.424 mm3

V=V1-V2
V = 15 cm3

m = 0.91*15,47 = 14 g

- dimensionarea canalelor de distribuţie:

-5-
L

D
L = 1.25x D [mm]
D = Smax +1,5 [mm]
Smax = 3
D = 4,5 mm
L = 1,25*4,5 = 5,525 mm

- dimensionarea digurilor
Digul face legătura între canalul de distribuţie şi cuibul matriţei.
D
B

A L

Pentru cazul nostru, alegem dig cu secţiunea dreptunghiulară, şi avem:

-6-
L = (0,6…1,2) [mm] aleg L = 0,8 [mm]
B=(0,6...1,2) [mm] B = 0,8 [mm]
A=D-1,5[mm]
A=3 mm
4. Dimensionarea duzei matriţei

Duza trebuie să îndeplinească unele condiţii, cum sunt:


- să aibă o construcţie simplă şi robustă;
- să fie în corespondenţă cu duza maşinii de injectat;
- să realizeze pierderi minime de presiune la curgerea materialului;
- să reţină o cantitate redusă de material la fiecare injectare.
Pentru determinarea diametrului culeei, folosim relaţia:

V 0.52 * V
d= [cm] d= [cm]
0.785 * v * t K
V – volumul de material injectat [cm3]
v – viteza de curgere a materialului plastic în duză [cm/s]
t – timpul de injectare
K – constantă în funcţie de materialul de injectat
Materialul este polistiren.
V = 15 [cm3] , vt = 5 [cm] , K = 2
d = 3,57 [cm]
Adopt: d = 4,69 [mm]
Lungimea culeei: 5 < l/d < 9
l = 5*d=5*3,69= 18,45 [mm]

5. Determinarea numărului teoretic maxim de cuiburi

Vm
Se foloseşte relaţia: N1 =
Vp  Vr

-7-
Vm –volumul maxim de injectare al maşinii [cm3]
Vp – volumul piesei injectate [cm3]
Vr – volumul reţelei [cm3]
Vm = 50 [cm3]
Vp = 25,47 [cm3]
Vr = A*Lmax = 0,352 [cm3]
N1 = 1,93 cuiburi
Adopt: N1 = 2 cuiburi

6. Calculul forţei de închidere a matriţei


Forţa maximă de închidere: F = pimax*Aep [N]
F = 35*48,91 = 1712 [N]
pimax – presiunea maximă a topiturii în matriţă, [N/cm2]
pimax = 35 [N/cm2]
Aep – aria efectivă a proiecţiei piesei injectate şi a reţelei de injectat pe planul de
deschidere a matriţei [N/cm2]
Aep = 2*π*552/2 + 3,5*40 = 4891 [mm2] = 48,91 [cm2]

-8-