Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ LA MATEMATICĂ

Numele elevului ___________________ Descriptor _________


1. Calculează exerciţiile:

2 8 + 2 = 9 0 - 4 0 = 2 9 + 0 =

5 4 + 3 = 5 7 - 5 = 6 4 + 5 =

7 3 + 4 = 3 8 - 6 = 8 5 - 3 =

1 2 + 6 = 4 9 - 7 = 3 6 - 4 =

2.Completează cu numărul potrivit:

+ 5 = 3 7 9 9 - = 5 + 5 = 4 6

2 + = 4 9 7 2 - = 2 3 + = 7 9

+ 6 = 2 6 - 8 = 1 0 - 7 = 1 0

3 + = 8 8 - 6 = 3 3 1 4 - = 2

3. Compară rezultatele:(< , > , =)

57 + 2 55 + 4 84 + 2 89 – 5 4 + 63 3 + 63

76 – 2 75 - 3 27 – 2 23 + 5 94 - 3 97 - 6

4 Completează cu “+ “sau “ –“ :

46 3 = 49 33 4 = 37 19 7 = 12

97 1 = 96 88 5 = 83 37 7 = 30

6 22 22 = 28 75 5 = 70 99 1 = 100

5. Ordonaţi:
a) crescător numerele: 49 , 72 , 20 , 7 , 94 , 68 , 100.

b) descrescător numerele: 64, 93, 18 , 60, 7, 77 , 85 .


6. Rezolvaţi problemele:

a) Într-un bidon erau 53 l de apă, iar în butoi n erau cu 5 l de apă mai mult decât în
bidon. Câţi l de apă erau în butoi?

Schema problemei:

Rezolvare:

Răspuns : ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b) Un penar şi o carte costă în total 70 de lei. Care este preţul penarului , dacă cartea
costa 40 lei?
Schema problemei:

Rezolvare:

Răspuns : ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Observaţi regula şi completaţi şirurile numerice:

 23, 25, 27, __________, ______________, _____________.


 77, 66, 55,___________, ______________, _____________.
 11, 21,31, ___________, ______________, _____________ .