Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ PENTRU LUCRU INDEPENDENT LA LIMBA ROMÂNĂ

Numele elevului ___________________ Descriptor _______________

1. Citește cuvintele. Notează numărul de silabe:


scările Horeşti scrie moș scrisoare cântăraţă puşti Paulina

2. Unește cu o linie cuvintele care se potrivesc.


dinți curăţită
pârtie hoţoman
câine cariați
nor credincios

3. Unește cuvintele cu același sens:


omăt cinstit
onest doină
cântec nea

4. Unește cuvintele cu sens opus:


senin duşman
harnic înnorat
amic leneș

5. Ordonează cuvintele în propoziție şi transcrie:


are Păcală cu păcăleli. o traistă

6. Separă cuvintele și transcrie propoziția descoperită:


ÎnsatulHorodiştelocuiescoameniharnici.

6. Eu spun una, tu spui multe:

pescăruş stea

drum neam

8. Colorează casetele cu cuvinte din aceeaşi familie de cuvinte.

prieten amic prietenie prieten onest prieteneşte credincios


os
9. Formează cuvinte noi din silabele rătăcite:

pa, lo, tă no,rac,ha

li, Pă, ţa, că pi, laş, co

10. Completează propoziţiile cu cuvinte potrivite:

se dă huţa în .

Din cer mii de .

Ciprian croieşte o pentru .

11. Bifează (V) propoziţiile scrise corect:


Cartea sa este interesantă. Păcală l-a păcălit pe Tândală.
Cerul sa acoperit cu nori cenuşii. Prietenii mei au plecat la patinoar.

12. Transcrie textul:


Rodica și Daniel au ieșit cu sania la derdeluș. Ei urcă un deal înalt și de acolo își dau
drumul cu săniuța. Petrică înalță un moș de omăt tare nostim. Paula îi pune şi o căciulă roșie.
Seara copiii se întorc acasă mulțumiți.