Sunteți pe pagina 1din 1

Metode de evaluare și instrumente de evaluare

Evaluarea înseamnă: măsurare + apreciere + decizie.


Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a demonstra
nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de
instrumente adecvate scopului urmărit"
Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă
sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge
scopul propus".
Atenție! A nu e confunda metoda de evaluare cu instrumentul de evaluare.
De exemplu: Metoda este verificarea/proba scrisă, iar instrumentul acesteia este testul de evaluare.

Metode tradiționale
Metoda de evaluare Instrumentul de evaluare
Probe orale Conversația de verificare
Evaluare orală cu suport vizual
Citirea unor dialoguri incomplete și
completarea acestora
Descrierea și explicarea
Probe scrise Extemporal( lucrare scrisă neanunțată)
Lucrare de control anunțată
Activitate de muncă independentă în clasă
Tema pentru acasă
Testul
Probe practice

Metode alternative
Metoda de evaluare Instrumentul de evaluare
Observarea sistematică a comportamentului Fișa de evaluare calitativă
elevului față de învățare, față de activitatea Lista de control
școlară Scala de clasificare
Autoevaluarea Grila de autoevaluare
Scala de clasificare
Probe practice (portofoliul, proiectul, Lista de control,
investigația, referatul,....) Fișa de evaluare calitativă
Scala de clasificare

Temă: scrieți în caiete la alegere: fișă de evaluare calitativă, listă de control sau scală de clasificare pentru
observarea sistematică a comportamentului elevului față de învățare, față de activitatea școlară.