Sunteți pe pagina 1din 1

Exemple de tipuri de itemi

Tema – Plante
I. Itemi obiectivi
1. Itemi obiectivi cu alegere duală
Incercuiește A dacă propoziția este adevărată și F dacă propoziția este falsă
Pentru a crește plantele au nevoie doar de apă. A F
Plantele se inmulțesc prin semințe A F
Lumina nu este importantă pentru plante A F
2. Itemi obiectivi de tip pereche
Trasați săgețile de la însușirile aflate în colane A la a părțile component ale plantei, alflate în colane B
A B
Absoarbe apa din sol tulpina
Susține planta frunza
Hrănește planta rădacina
3. Itemi obiectivi cu alegere multiplă
Încercuiește răspunsul corect
Plantele se înmulțesc prin...
a) fruct
b) semințe
c) flori
II. Itemi semiobiectivi
1. Cu răspuns scurt ( o intrebare care solicit un răspun scurt,expresie, număr , cuvânt….)
Care parte a plantei atrage albinele?
2. Itemi semiobiectivi de completare sunt construiți dint-un enunț incomplete
Plantele se nasc, ……… , ……………… ,se dezvoltă și………………...
3. Intrebări structurate Sunt mai multe intrebări legate intre ele print-un element comun. Intrebările nu
trebuie să depindă de un răspun anterior.
Unde se găsesc semințele la măr? Dar la brad?
Ce trebuie făcut pentru ca din semințe să ia naștere o nouă plantă?
III. Itemi subiectivi - sunt ușor de construit , solicit răspunsuri deschise, evaluează procesele cognitive de
nivel inalt
1. Rezolvarea de probleme
Dacă pe o plantă de fasole se pot culege 10-15 păstăi și în fiecare păstaie sunt 5-7 semințe care este
numărul maxim de plante care se pot obține în anul următor dacă toate plantele vor incolți cu succes?
2. Itemi de tip eseu
- Eseu structurat/semistructurat ( răspunsul așteptat este dirijat , orientat și ordonat cu ajutorul unor
cerințe, indicații, sugestii. (Compunerea după un plan de idei)
- Eseu nestructurat(liber)
Exemplu. Alcătuiți o compunere cu titlul „Plante care trăiesc în apă”.