Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Clasa: a V – a A
Data: 03.11.2020
Profesor: Jardan Ana
Obiectul: Matematică
Subiectul: Ordinea operaţiilor. Folosirea parantezelor.
Tipul lecţiei: reactualizare şi sistematizare a cunoştinţelor;

Obiective operaţionale:
 O1- să respecte ordinea efectuării operaţiilor într-o expresie numerică cu sau fără
paranteze;
 O2- să-şi perfecţioneze tehnicile învăţate, având la bază cunoştinţele anterioare;
 O3 - să utilizeze corect parantezele învăţate într-un exerciţiu dat, pentru a obţine
rezultatul indicat;
 O4 - să rezove corect o problemă, având la dispoziţie textul şi planul de rezolvare al
problemei.
 O5 - să compună probleme cu cele patru operaţii aritmetice;

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, munca


independentă, evaluarea;
Suport şi resurse: manualul, culegeri de matematică, fişă de evaluare, calculator,
videoproiector .

Strategia didactică
a) Mod de abordare a învăţării: frontal, individual.
b) Metode de învăţare: conversaţia, exerciţiul, munca independentă, problematizarea, jocul
didactic, explicaţia.
c) Material didactic: Matematică – manual pentru clasa a V-a, fişe de evaluare sistem grilă,
soft educaţional, fişe de lucru;
d) Material bibliografic:
- Manual de matematica clasa 5, ed Lumina, Gabriela Silivestru, Maria Suceveanu,2005;

DURATA ACTIVITĂŢII: 45 minute


LOC DE DESFĂŞURARE: sala de clasă.
OB ETAPELE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII

DOZARE
RESURSE
OP LECŢIEI ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR
1 2 3 4 5 6
Instructajul
1. Moment Pregătirea materialului pentru lecţie
Se pregătesc pentru lecţie. 1’ verbal
organizatoric Stabilirea ordinii şi disciplinei
frontal
Se verifică tema scrisă; se fac aprecieri, se
corectează eventualele greşeli
Rezolvă independent sarcina din
În timpul verificării frontale a temei, elevii Activitatea
fişă
2. Verificarea selectează de pe fişa primită numărul propoziţiilor independentă
Citesc şi urmăresc rezolvarea 2’
temei matematice adevărate .(anexa 1). Conversaţia
temei pentru acasă; corectează
Verificarea calitativă a temei se face prin citire şi Frontal
eventualele greşeli.
autocorectare.

Joc didactic: La aceste numere se trec nişte


operaţii matematice:
1 + 2 x 4 x 5 – 7 = 27
Rezolvă exerciţiul propus şi Exerciţiul,
Se cere elevilor să pună paranteze rotunde, astfel
3. Captarea evidenţiază ideea folosirii Jocul
O1 încât rezultatul să fie 27 . 5’
atenţiei parantezei rotunde, ca şi cea a Frontal
respectării ordinei operaţiilor. videoproiector
Soluţie: 1 + 2 x ( 4 x 5 – 7 ) = 27

expunerea
Anunţ titlul lecţiei şi solicit scrierea lui pe caiete. conversaţia
4. Anunţarea Se proiectează titlul lecţiei „Ordinea operaţiilor. Ascultă cerinţele frontal
titlului lecţiei şi a Folosirea parantezelor”, iar elevii îl scriu în 2’
obiectivelor caiete. Notează titlul lecţiei
Atrag atenţia asupra participării active şi cu interes
la lecţie
O5 5. Dirijarea Pentru efectuarea operațiilor într-o anumită ordine, 20’ Exerciţiul
consolidării se folosesc trei tipuri de paranteze: Explicaţia
 Paranteze rotunde sau paranteze mici Rezolvă oral exerciţiile propuse Conversaţia
(…);
 Paranteze pătrate sau paranteze mari
[…];
 Acolade {…}.
Efectuarea operațiilor se face în următoarea
ordine: Rezolvă exerciţiile propuse
 Pasul 1: operațiile din parantezele rotunde; Frontal
O2  Pasul 2: operațiile din parantezele pătrate;
 Pasul 3: operațiile din acolade.
O5 În interiorul fiecărei paranteze se respect ordinea
efectuării operațiilor.

Exerciţii de calcul mintal:


5+7 16-9 20x3 300:3 Rezolvă exerciţiile propuse şi se
suma nr 90 şi 30 verifică cu ajutorul Individual
diferenţa numerelor 360 şi 80 videoproiectorului.
dublul lui 120
micşoraţi de 7 ori 140

Propun exerciţii pentru consolidarea respectării şi


aplicării corecte a ordinei efectuării operaţiilor
într-o expresie numerică cu sau fără paranteze;
Notează datele problemei.
1). 120 : 6 x 4 -100 : 2 + 107x 4 =
2). 9450 – [9x9 + 6x7) – (56 : 8 +7x7)]x 8 – 4325 Răspund la întrebări.
=
Scriu rezolvarea problemei în
Activitate independentă: caiete.
Exerciţiile sunt afişate rând pe rând , cu ajutorul Exerciţiul
videoproiectorului. Se lasă timp de rezolvare, după Explicaţia
Aleg şi efectuează operaţiile Conversaţia
care elevii vor confrunta rezultatele cu cele afişate
de calculator.
1. (3 + 483 + 48 : 6 ) =
2. ( 18 X 4 : 2) =
3. [1019 + ( 837 : 3 + 528 : 4 )] x 2 =
4. [(136 x 4 + 56 x 6 ) x 5 – 2552 ] =

Propun rezolvarea unei probleme:


„ Elena rezolvă într-o zi 25 de probleme, Viorica
probemei.
cu 9 probleme mai multe, iar Georgiana cu 5
O3 probleme mai puţine decât Elena. Frontal
Scriu formula numerică a
Câte probleme vor rezolva cele 3 şcolăriţe, lucrând Individual
problemei.
O5 în acelaşi ritm, timp de 4 zile?
Dirijez rezolvarea problemei:
[25 + ( 25 +9) + (25 – 5) ] x 4 =
-cunoaşterea enunţului;
O4 -înţelegerea enunţului;
analiza problemei şi întocmirea planului logic Frontal
Compun textul problemei.
Rezolvă formula numerică.
Le cer elevilor să pună problema sub formă de
exerciţiu.

Compunere o problemă asemănătoare cu cea


rezolvată, folosind expresia matematică:

[ a + (a +b) + ( a – c )] x d = ?

Rezolvă testul şi se verifică


O1 6. Evaluarea Exerciţiul
Propun fișa de lucru pentru verificarea rezultatele cu ajutorul video
O4 priceperilor şi 18’ Individual
cunoştinţelor.(Anexa 2) proiectorului
O5 deprinderilor Fişă
Fac aprecieri globale şi individuale în legătură cu Urmăresc şi reţin indicaţiile
7. Tema pentru participarea elevilor la lecţie. învăţătoarei
2’
acasă
Comunic tema pentru acasă. Notează tema pentru acasă.
Anexa 1
Încercuieşte răspunsul corect şi scrie dedesubt ce număr
au propoziţiile care sunt adevărate!

1. Într-un şir de operaţii de acelaşi ordin, fără paranteze, efectuăm operaţiile în


ordinea dată.
2. Într-un şir de operaţii scrise fără paranteze, se efectuează întâi operaţiile de ordinul
II şi apoi pe cele de ordinul I.
3. Parantezele pot fi doar rotunde ( ) şi pătrate [ ] .
4. Într-un exerciţiu cu paranteze de toate felurile, începem cu efectuarea operaţiilor
din parantezele mici.
5. Cele trei feluri de paranteze sunt: (…) ; […] ; {…} .
6. Acoladele se tansformă în paranteze rotunde (când acestea nu mai există).
7. Acoladele care închid cel puţin o paranteză mare se transformă în paranteze
pătrate ( când acestea nu mai există ) .

Încercuieşte răspunsul corect şi scrie dedesubt ce număr


au propoziţiile care sunt adevărate !
1. Într-un şir de operaţii de acelaşi ordin, fără paranteze, efectuăm operaţiile în
ordinea dată.
2. Într-un şir de operaţii scrise fără paranteze, se efectuează întâi operaţiile de
ordinul II şi apoi pe cele de ordinul I.
3. Parantezele pot fi doar rotunde ( ) şi pătrate [ ] .
4. Într-un exerciţiu cu paranteze de toate felurile începem cu efectuarea operaţiilor
din parantezele mici.
5. Cele trei feluri de paranteze sunt: (…) ; […] ; {…} .
6. Acoladele se tansformă în paranteze rotunde (când acestea nu mai există).
7. Acoladele care închid cel puţin o paranteză mare se transformă în paranteze
pătrate ( când acestea nu mai există ) .
Anexa 2

Fisă de lucru
Numele
……………………………………………………………………….

1. Calculează
a) ;

b)
c) ;

d)
e)

2. Calculează, respectând ordinea efectuării operațiilor:


a)
b)
c)
d)

3. Calculează:

4. Se consideră numerele
și
Arată că produsul este pătratul unui număr natural.