Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Ala Gudima


Disciplina: matematica
Data: 13 februarie 2014
Clasa: a V-a B
Numărul lecţiei în sistemul de lecţii (conform proiectării de lungă durată): 85
Durata lecţiei: 45 min.
Modulul: II – Numere raționale pozitive
Subiectul lecţiei: Înmulțirea unui număr zecimal finit cu 10n. Rezolvarea exercițiilor.
Tipul lecţiei: lecţie de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Subcompetenţele curriculare: 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8

Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:


O1- să aplice terminologia și notațiile aferente noțiunii de fracție zecimală finită în contexte variate;
O2 – să formuleze regula de înmulțire a unui număr zecimal finit cu 10n;
O3 – să efectueze calcule cu numere zecimale finite;
O4 – să redacteze rezolvarea unei probleme, aplicînd operații cu numere zecimale finite;
Tehnologii didactice:
a) Forme: frontal, individual, în perechi.
b) Metode: ghicitori, fișe de lucru, fișe de evaluare.
c) Mijloace de învăţămînt: tabla, creta, posterul.
Evaluarea: evaluare orală și în scris.
Scenariul lecţiei:
rezervat Timpul
Strategia Evalua
Activitatea Activitatea didactică rea
Nr. Secvenţele profesorului elevilor (metode,
crt. lecţiei procedee,
1. Evocarea 1’  Se asigură condițile optime de desfășurare a lecției: Elevii se pregătesc pentru Vizual
verific prezența elevilor. lecție.
3’  Pentru captarea atenției propun elevilor cîteva ghicitori: Elevii ghicesc ghicitorile Ghicitori Oral
1. Covor negru pe perete propuse
Are cretă și burete … (tabla) Conversație
2. Lumina prin ce trece
și nu se oprește? … (geamul)
3. Stă în casă și în clasă
Poartă haine și nu-i pasă … (cuierul)
4. Multe obiecte încap, un Vizual
Nu-s magazine, sunt… (dulap) Oral
5. Lungă lată sau pătrată
Musafirii îi dau roată! …(masa)
Obiectele pe care le-ați ghicit se regăsesc în clasa noastră,
ba chiar și oaspeții. Se salută cu oaspeții.
2’  verificarea temei elevilor prin sondaj, utilizând dialogul Verifică tema de acasă Conversație oral
profesor –elev, prin confruntarea rezultatelor. În cazul în care
apar dificultăţi în rezolvarea problemelor se rezolvă la tablă;
1’  Într-un minut – poți face o faptă bună, În 10 minute – 10 Elevii răspund la întrebarea
fapte bune... dar cîte fapte bune se pot face într-o lecție? profesorului
 Se anunță subiectul lecției și obiectivele urmărite.
5’  Pentru reactualizarea cunoștințelor, se utilizează CUBUL: Se transmite cubul de la un
1. Descrie: regula de înmulțire a unui număr zecimal elev la altul, fiecare dintre Conversație
n
cu 10 . ei răspunzînd la întrebarea
2. Compară: 6,38*100 și 63,8*10 din fața respectivă a
3. Asoiază: coloana A B cubului.
2,5*10 25 oral
0,25*100
4. Analizează: determină ultima cifră a înmulțirii
0,43*1000
5. Argumentează: rezultatul înmulțirii 7,12 cu 1000 este
7120 A sau F?
6. Aplică: 3,15*10
3,15*100
3,15*1000
2. Realizarea 25’  Elevii primesc fișe le lucru care conțin exerciții cu Oral și
sensului grad de dificultate în creștere, cuprinzînd noțiunile și operațiile Fișa de lucru scris
învățate. Elevii participă activ la
 Vor rezolva exercițiile individual într-un timp realizarea sarcinilor
determinat pentru fiecare și se vor verifica rezolvările la tablă cu propuse, fac notițe în caiete.
corectări și completări de rigoare.
3. Reflecția 5’ Activitate practică – fişa de lucru ,„La cumpărături” – Se dicută problema. Ascultă Problematizarea oral și
explic pe scurt: atunci când mergem la cumpărături, trebuie să indicațiile profesorului și scris
verificăm ce cumparam, cît cumpărăm– uneori poate avem un rezolvă la tablă; notează în
buget limitat și cumpărînd tot ce „ne-a scris mama” pe lista caiete.
trebuie să știm dacă ne ajung bănuții.
4. Bilanţul 3’  Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare a lecției.
lecţiei.  Cîte fapte bune am făcut timp de o lecție? Elevii pe rînd își pune
Concluzii. Înmulțiți-le cu 10, 100, 1000. numele la nota care crede că Orală
 Fiecare elev își face o autoapreciere. Lipește o foiță o merită pentru lecție. Scris
adezivă cu numele său. Autoevaluare
 Pe tablă este afișat un poster cu un munte...

Fișă de apreciere
individuală
Completează fișa.

 Se va completa chestionarul de evaluare a lecției (pentru


elevi și pentru profesori).
Vă mulțumesc pentru lecție.
5. Anunţarea 1’ Culegeri de exerciții și probleme: Exercițiul 1 pag.151 Notează în agende sau în
temei pentru caiete.
acasă.
Înmulțirea unui număr zecimal finit cu 10n
Fișa de lucru:
1. Calculați:
a. 46,1*10
6,3*10
0,24*10
0,037*10
b. 38,7*100
4,3*100
0,2*100
0,015*100
c. 1,003*1000
12,35*1000
0,068*1000
0,003*1000
2. Scrieți numărul care este de:
a. 10 ori mai mare decît 1,5
b. 100 de ori mai mare decît 2,349
c. 1000 de ori mai mare deît 0,05
3. Efectuați:
a. 52,384*102
7,29*102
b. 3,84*103
52,3*103
4. Numărul de 1000 de ori mai mare decît 0,001 este...
5. Aflați valoarea expresiei:
a. 10*x, dacă x€{0,3; 3,18; 25,329}
b. 100*x, dacă x€{2,9; 28,57; 0,0594}
c. 1000*x, dacă x€{3,5; 7,23; 0,009}
6. Completați tabelul:
a a*10 a*100 a*1000 a*10000
21
9,12
82,473
0,00056
Activitate practică – FIŞĂ DE LUCRU
„LA CUMPĂRĂTURI”

Ne aflăm într-un mare magazin şi avem de facut mai multe cumparaturi . Deoarece vrem să
cumpărăm tot ce scrie pe lista primita de acasa și să ne încadram în sumă trebuie să efectuăm niște
calcule, mai ales dacă dorim să ne cumpăram și ceva dulce.
1. Am suma de 200 lei și am de făcut cumparaturile din lista de mai jos. Îmi ramane sa
cumpar o tortă care costa 0,0573*103 lei?

Lista :
1. O pîine 0,85*10 lei

2. Un pachet de unt 0,029*1000 lei

3. Un pachet zahar 0,1625*100 lei

4. O sticla ulei 3,58*10 lei

5. Un iaurt 0,00415*1000 lei

6. O cutie de cafea 4,235*10 lei