Sunteți pe pagina 1din 3

Teza semestrială la profilul umanist

Item Scor
1 Selectați răspunsul corect L
O reţea de calculatoare 0
a. este un ansamblu de calculatoare conectate între ele 1
b. permite folosirea în comun a mai multor resurse, cum ar fi imprimanta 2
c. nu permite folosirea în comun a unor date
a)
2 Indicaţi corespondenţa între noţiunile din coloana stingă şi definiţiile din coloana L
dreaptă: 0
1. Cod a. o ştire, o comunicare verbal sau scrisă 1
2. Semnal b. o mulţime de numere binare 2
3. Informaţie c. o mulţime ordonată de semne
4. Alfabet d. un anumit număr de biţi 3
e. regula de transformare a mesajelor în cuvinte 4
f. variaţia mărimii fizice ce asigură
transmiterea mesajelor

3 a)Codificați în codul ASCII expresiile: L


A-B ______________________________________________________________ 0
5+a ______________________________________________________________ 1
READ ________________________________________________________ 2
3
b)Decodificați textele reprezentate în codul ASCII:
01000001 01000010 01000010 01000001;________________________

01001111 01010010 01001000 00110100 01001001;______________ L


0
01001101 01000100 01000001;_______________________________ 1
2
3
4 Completaţi cu cuvintele următoare : L
(1) Globale 0
(2) Expeditor 1
(3) Internet 2
(4) Furnizor de servicii 3
(5) Metropolitană 4
(6) parola
a. …………… este o reţea foarte mare de calculatoare care conectează între
ele milioane de reţele mai mici.
b. La baza tuturor serviciilor din Internet stă comunicarea; informaţia circulă
sub formă de pachete care au un destinatar şi …………………………
c. Reţelele ………………………… sunt răspândite pe suprafaţa unui oraş iar
cele ………………… au o răspândire foarte mare (a unei ţări)
d. Un utilizator care vrea să se conecteze la Internet trebuie să plătească unui
………………………… iar acesta la deschiderea contului va comunica
numele de utilizator şi ……………………….
5 Numiți capacitățile de transmisie a următoarelor linii de comunicații (4 puncte) L
a) Cablu cu fire torsadate________________________________________ 0
1
b) Cablu coaxial_______________________________________________ 2
c) Cablu optic_________________________________________________ 3
d) Linii cu unde radio__________________________________________ 4
6 Se consideră o sursă de informaţie, mulţimea de mesaje posibile ale căreia este L
formată din literele mari şi mici ale alfabetului latin S ={A,B,C,...,Z, a,b,c,..,z}. 0
Determinaţi lungimea minimă m a cuvintelor binare ce vor asigura codificarea şi 1
decodificarea univocă a mesajelor. 2
3
4
7 Realizați un eseu structurat cu titlul “Calculatorul personal, un dispozitiv al L
omului modern”, in care să precizați următoarele aspecte: 0
1
- Componentele de intrare și ieșire ale unui PC 2
- Tipul de rețele de date la care se poate conecta un PC / dispozitivele necesare 3
realizării conexiunii 4
- Indicii de performanță pentru un PC 5
6
- Avantaje/dezavantaje în comparația PC 7
– Dispozitiv mobil (Laptop/Smartphone/Tableta) 8
Matricea de specificatie

Cunoaștere/înțelegere Aplicare Integrare Total


Informația 1 2 43%
Calculatoare și 1 2 1 53%
rețele
Total 28% 58% 14% 100%