Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR „S.

ROSENBERG”

Următoarele afirmaţii se referă la unele sentimente pe care le aveţi faţă de dumneavoastră înşivă.
Vă rugăm să le citiţi cu atenţie şi să indicaţi în ce măsură sunteţi deacord că acestea vă
caracterizează. Faceţi un „X” în căsuţa corespunzătoare răspunsului dumneavoastră.

Tabel 1 Măsurarea Stimei de Sine - Scala Stimei de Sine a lui Rosenberg („Rosenberg Self-
Esteem Scale”, 1965)

Cei 10 itemi primiţi de subiecţi constau în 10 afirmaţii pe care au trebuit să le coteze în funcţie
de părerea lor despre ei înşişi pe o scală de 4 trepte, de la 1 = dezacord puternic, până la 4 =
acord puternic.
Se poate aplica individual sau colectiv.
Cota totală se va obţine prin adunarea cotelor individuale, după inversarea scorurilor la itemii: 3,
4, 5, 7, 9 astfel: 4 = 1; 2 = 3.
Interpretare: - Scorurile scăzute arată un sentiment global negativ al valorii personale;
- Scorurile înalte indică persoanele încrezătoare în propriile calităţi şi cu un înalt
grad de satisfacţie faţă de reuşitele personale în general.
După Fr. Lelord, etalonul în 3 clase la acest test se prezintă astfel:
- ȋntre 10-16 puncte, stimă de sine scăzută;
- ȋntre 17-33 puncte, stimă de sine medie;
- ȋntre 34-40 puncte, stimă de sine ridicată
Testul sociometric este constituit din doua interogaţii: cea dintâi reprezentând opţiunile
pozitive, iar cea de a doua opţiunile negative.

1. Cu cine ai vrea să-ţi petreci timpul liber? Numeşte doi colegi.


.................................................... .....................................................
2. Cu cine nu ai vrea să-ţi petreci timpul liber? Numeşte doi colegi.
..................................................... .....................................................

S-ar putea să vă placă și