Sunteți pe pagina 1din 21

Comuna Voinești, judetul Iași

Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: Prof.înv. primar LUNGU IZABELA

PROIECT DIDACTIC
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

ȘC. GIMNAZIALĂ: ,,Ioanid Romanescu’’-Voinesti


DATA: 26.05.2017

CLASA: IA
PROF. ÎNV. PRIMAR: Lungu Izabela
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare

DISCIPLINA: Dezvoltare personală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Prietenia


SUBIECTUL LECŢIEI: Un prieten bun
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunostinte

DURATA: 40 + 10 activitati in completare =50 minute

DOMENII INTEGRATE: Dezvoltare personală;


Comunicare în limba română;
Matematică și explorarea mediului ;
Arte vizuale și abilități practice;
Muzica și miscare .
COMPETENŢE SPECIFICE:

Dezvoltare personala
1.1 Prezentarea unor trăsături personale elementare , în contexte variate;
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale simple despre propriile experienţe de viaţă

Competente integrate:

Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
Matematică și explorarea mediului
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
Arte vizuale și abilități practice
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă;
Muzică și mișcare
2.3 manifestare liberă, adecvată pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive
OC1- să exprime în cuvinte proprii, idei, noțiuni despre prietenie regăsite în filmul vizionat;

OC2- să ordoneze cuvintele correct pentru a obtine proverb despre prietenie proverbe despre prietenie;
OC3- să recunoască comportamentele care facilitează stabilirea si menţinerea relaţiilor de prietenie;
OC4– să formuleze răspunsuri clare și corecte din punct de vedere grammatical.

b) afectiv-atitudinale
OA1- să manifeste atitudine pozitivă față de colegi și de activitatea propriu-zisă;
OA2- să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru;
c) psiho-motrice
O3) să realizeze tema propusă respectând tehnica de lucru şi instrucţiunile primate;
O4) să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Tipuri de experiențe de învățare: de exersare, de aplicare;


Sistemul metodologic: expunerea, conversația, Jocul didactic ,explicația, observația, demonstrația,
exercițiul, jocul de rol, brainstorming, instructajul verbal, povestirea;
Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare
curriculară;
Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe grupe.

RESURSE:

Umane: 20 elevi;
Materiale: calculator, videoproiector, textul :Leul si soarecele, prezentare PPt,microfonul magic, piese
puzzel , Instrumente muzicale confectionate hatie plicuri cu sarcini, emoticoane ;

Spațiale: sala de clasă;

Temporale: 40 minute + 10 minute activități recreative;

Bibliografice:
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

1. Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personala (clasa pregătitoare,


clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip
“blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;

EVALUARE:

Strategii, metode și instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității și a


comportamentului elevilor, aprecieri verbale, interevaluarea, proba practică, diplomă pentru ,,Cel mai bun
prieten,,

DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

Descrierea modelului curriculumului integrat:


Se urmăresc abilități valorificabile în viața de zi cu zi, prin generare de experiențe diverse de
învățare și de consolidare a achizițiilor, în contexte concrete și variate.
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

Secvenţele Ob Conţinutul informaţional al lecţiei Elemente de strategie didactică Evaluarea


instruirii .
Op Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
.

1.Moment Creez climatul optim


organizatoric desfăşurării activităţilor Se pregătesc pentru oră.
propuse. Instructajul Materialele Frontal şi
(2`) Înviorarea de dimineaţă verbal necesare individual
Dimineața, în grădină Stau în bănci. desfăşurării
Observarea
Pe o tufă de sulfină, lecţiei
comportamen-
Zeci de aripi colorate
Stau frumos aliniate. Cântă și execută tului
OC4
Au ieșit, cu mic, cu mare, mișcările indicate.
Fluturii la-nviorare.
Dă comanda, de pe-o floare,
O lăcustă antrenoare:
„1, 2- ne răsucim,
3 şi 4- ne-nvârtim!
5 şi 6- ne arcuim, Răspund la salut.
7, 8- acum sărim! Elevul de serviciu
9,10- respirăm identifică absenţii
Aripile scuturăm!
Ne clătim acum cu rouă!
Gata-ncepe o zi nouă!
Sunteţi pregătiţi de zbor.
Ziua bună tuturor!”
Salutul - Bună dimineața,
piticilor!
Prezenţa: Oglindă, oglinjoară
cine lipseşte astăzi de la şcoală?
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

Domenii integrate: CLR,


MEM,
2. Captarea DP
atenţiei Voi capta atenția elevilor prin
intermediul unei scrisori .Se dă Frontal
(3`)
citire scrisorii ANEXA 1:
Dragi elevi,
Sunt un leu tare trist .
Până nu de mult eram Elevii sunt atenti la
Scrisoarea Observaţia
numit ,,regele junglei’’,toți mă mesajul transmis de Leu.
sistematică
respectau și-mi știau de frică Observaţia Frontal şi
,dar acum , toți mă evită.Nu individual
știu unde am greșit . Consider
că un animal mare și fioros
,după cum mă știți ,nu-și poate
pierde vremea cu animale mici
,care par lipsite de importanță,
pentru mine. Vă rog pe voi să
vizionati un filmuleț si poate
împreună cu doamna voastra
învățătoare mă lămuriți unde Plansa cu leul
am gresit?. trist
Ma simt foarte singur si
foarte trist deoarece acum
toate animalele mă
disprețuiesc.
Cu drag,
Leul
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

3.Anunţarea - Copii, Leul ne mai scrie că


temei şi a astăzi ,la ora de dezvoltare
obiectivelor personală vom desfășura multe
operaţionale jocuri care au ca tema
3’ prietenia,vom învăța din
experiența trăită de el despre
importanța prieteniei și despre ce
inseamna un bun prieten. Ne
asigură că va fi mereu alaturi
4.Dirijarea Conversatia
de noi cu indicatii prețioase.
învăţării Elevii intuiesc imaginea euristica
22’
Discutii referitoare la categoriile si raspund la intrebari
de animale(salbatice ,domestice)
MEM -Din ce categorie de animale
face parte leul?
Este un animal de prada?
Cu ce se hraneste?
OC1
a)Se prezintă prima parte a
filmuletului ,, Soarecele si
leul’’ Vizioneaza filmul cu Prezentare PPT
b)Joc didactic:,,Microfonul atentie Vizionare film
magic ‘’Elevii sunt
„intervievați” pe baza textului Capacitatea
Videoproiector elevilor de a
citit: Povestirea
Calculator raspunde
„-Unde se petrece actiunea ? correct
(Actiunea se petrece intr-o grammatical,
jungla mare si deasa..) logic si coerent
-Care sunt personajele din Microfonul la interviu.
filmilet? Observaţia
(Personajele din filmilet sunt magic
:Șoarecele si Leul.)
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

-Unde avea casa Șoarecele? Joc didactic


(Soarecele avea casuta intr-o
gaura mica sub un copac mare
plin de frunze.)
-Cu cine se juca Șoarecele toata Formulează întrebări şi
ziua sub copac? răspunsuri coerente,
(Soarecele se juca sub copac cu logice, corecte din punct
prietenii acestuia.) de vedere gramatical
-Ce jocuri jucau?
(Ei jucau jocurile ,,Leapsa, De-
a v-ati ascunselea)’’
-Ce s-a întâmplat intr-o zi?
(Intr-o dupa –amiaza un leu se
odihnea sub copac.,iar soricelul Frontal si
s-a ascuns de prietenii lui sub individual
coama leului suparandu-l.)
-Ce au pățit soarecele cănd leul
s-a trezit?
(Soarecele a fost prins de Leu în Conversaţia
ghiarele sale.) euristică
-Ce a facut soricelul?
(Soricelul s-a rugat de Leu sa-i
dea drumul promitand că nu-l
va mai deranja niciodata si
spunandu-i că si el il va putea
ajuta candva.
-Copii ,credeti ca Leul a
procedat corect fată de
Șoricel?
-Oare chiar credeti că Șoricelul
îl va putea ajuta odata?
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

Leul nu stie de ce s-au suparat


toate vietuitoarele pe el!
- intr-o situatie grea, cine ne
poate ajuta,la cine apelam?
(Intr-o situatie grea apelam la Elevii descopera pe
membrii familiei si la prieteni.) banci plicul rosu in care
-Credeti ca leul ar fi ajuns se afla cuvinte decupate .
vreodata în situatia de a cere
ajutor soricelulu?
(Da!)
-Leul nu credea asa ceva, el
spune si-n scrisoare că este
puternic și mare si nu crede că
astfel de viețuitoare îl pot ajuta
la ceva.Se vede că nu știe prea
multe despre prietenie.
-Ca să-l învățăm câteva lucruri
despre prietenie ar trebui să
rezolvam niste sarcini ,în
echipă.
Sarcina constă in ordonarea
cuvintelor pentru a obtine proverb
despre prietenie.
PROVERBE:
1.Prietenul la vreme de Joc didactic
Elevii ordonează Plicul cu sarcini
nevoie se cunoaşte.
cuvintele obținând (plic rosu 1)
2.Prietenia adevărata nu se
CLR proverbe pe care le
șterge niciodată. citesc cu voce tare. Pe echipe
3.Un prieten bun este greu Observaţia
OC2 de găsit. sistematică
4.Un prieten nu se cumpara
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

nici nu se vinde.(ANEXA 2)

-Copii Leul spune că ar fi bine Se discuta pe marginea


,,Ordonează
5. Obţinerea sa continuăm de vizionat textului
corect!,,
performanţei filmuletul deoarece el crede ca
deja stie unde a gresit.
3, Se continua povestea si se
urmareste comportamentul leului
care în final se împrieteneste cu Elevii vor răspunde la
soricelul. întrebări ridicând paleta
Dragii mei Leul a înțeles unde a verde ori roșie.
gresit dar acum vă întreabă pe
voi dacă aveti prieteni?El vrea să
vadă dacă voi cunoasteti Fisa cu
caracteristicile
calitatile unui prieten bun și daca
unui bun prieten
ati invatat mai multe lucruri
despre prietenie din experienta
lui. Vom juca jocul:,,Așa
Elevii asculta intrebarea
Da ,așaNu!,,(ANEXA 3) si ridica ,in functie de
Joc didactic
raspuns bețișrul verde
penrtu DA și roșu pentru frontal
OC3 NU

Activitate Prietenul nostrum Leul vă cere


recreativă să colorați si apoi sa realizați
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

AV-AP puzzelul si să descoperiti PLIC


imaginea. ALBASTRU
5’ Se execută înainte de începerea Piese puzzle
lucrului exerciţii de încălzire a Puzzle
muşchilor mici ai mâinii:
OA1 grupe Proba practică
închidem şi deschidem
pumnii,cântăm la pian, pisică se
întinde.

Supraveghează modul de lucru Elevii execută exerciţiile


al copiilor: pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâinii
OM1 -de la caz la caz se dau indicaţii
verbale; Plansa cu leul
vesel

Despre ce am vorbit noi astăzi


Încheierea şi la DP.
(Noi astazi ,la DP.am vorbit
evaluarea
despre cum trebuie sa fie un bun
activităţii/ Interevaluarea
prieten)
3’ OA2 Ce ati înteles voi din textul
Aprecierea
,,Leul și șoarecele? verbală
(Din textul ,,Leul si șoarecele
,,am înțeles ca prieten este cel Bețișoare verzi
care te ajuta la nevoie) si roșii

Cantec ,,In
Elevii vor primi diplome
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

pentru ,,Cel mai bun prieten,, pe Elevii completeaza gradina casei


care le vor completa cu numele numele prietenului pe mele,,
unui coleg drag . diploma.
Elevii coloreaza si
asambleaza.imaginea
Intonarea unui cantecel despre
prieteni
Se face aprecierea lucrărilor si
se expun model., .

Elevii intoneaza
cantecelul tinand ritmul
cu instrumentele
confectionate din hartie
colorata. Instrumente
musicale din
rulouri de hartie
colorată.
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

Dragi elevi, ANEXA 1

Sunt un leu tare trist . Până nu de mult eram numit


,,regele junglei’’,toți mă respectau și-mi știau de frică ,dar
acum , toți mă evită.Nu știu unde am greșit . Consider că
un animal mare și fioros ,după cum mă știți ,nu-și poate
pierde vremea cu animale mici ,care par nefolositoare
pentru mine. Vă rog pe voi să vizionati un filmuleț si poate
împreună cu doamna voastra învățătoare mă lămuriți unde
am gresit?.
Ma simt foarte singur si foarte trist deoarece acum
toate animalele mă disprețuiesc.
Cu drag,
Leul
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

ANEXA 2

PROVERBE:

1.Prietenul la vreme de nevoie se cunoaşte.


2.Prietenia adevărata nu se șterge niciodată.
3.Un prieten bun este greu de găsit.
4.Un prieten nu se cumpara
nici nu se vinde.
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

ANEXA 3

JOC DIDACTIC ,,Așa DA, așa NU !

UN PRIETEN TREBUIE SĂ FIE:

-CINSTIT

-MINCINOS

-ONEST

- ÎNȚELEGĂTOR

-IUBITOR

- EGOIST

-SECRETOS

-DE ÎNCREDERE

-ÎNȘELĂTOR

-NEÎNȚELEGĂTOR
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

Leul suparat- format A3


Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

LEUL VESEL FORMAT A3


Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

Fisa de lucru
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com
Comuna Voinești, judetul Iași
Tel./fax 0232294997
E-mail voinestischool@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și