Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins

1.Introducere………………………………………3
2.Capitolul I: Autocunoaşterea……………………4-6
*Test de personalitate...............................................6
*Test de inteligenţă...................................................7
*Test de temperament……………………………..7
*Test de interese…………………………………….8
*Test de capacităţi comunicative şi organizatorice…..
3.Capitolul II Explorarea lumii profesiilor………….8
4.Capitolul III Luarea deciziilor……………………9

2
Introducere
„La om totul trebuie să fie frumos, mergând de la chip la
îmbrăcăminte şi de la suflet la gândire”
A.P. Cehov
Dezvoltarea personală este foarte importantă pentru fiecare dintre noi, cea
profesională neputându-se realiza fără ea, cele două se întrepătrund şi se
intercondiţionează. Fiecare dintre noi avem activităţi preferate, pe care dorim să le
facem în afara orelor de program. Avem o pleiadă de dorinţe şi aspiraţii: dorim să
arătăm mai bine, să fim sănătoşi, să ne bucurăm de viaţă, să ne întâlnim cu prietenii,
să celebrăm în familie momentele importante, să cântăm, să pictăm, să avem animale
de companie, să facem sport, să citim….Credem că fiecare are o listă întreagă de
astfel de năzuinţe! În plus, am mai păstrat din perioada copilăriei şi adolescenţei
dorinţa de a afla mai multe despre noi, despre cum ne văd ceilalţi, despre cum am
putea să învingem nişte bariere intrene şi să facem mai bine nişte lucruri pe care
simţim că le-am putea face mai bine.
Dezvoltarea si perfectionarea profesionala presupun aducerea la zi a informatiilor
despre domeniul nostru de activitate, dar si despre alte domenii inrudite sau aflate in
inter- relatie. Pentru aceasta trebuie sa ne preocupam sa participam la activitati de
perfectionare profesionala, sa ne imbunatatim abilitatile existente si sa capatam
deprinderi si competente noi, sa acumulam cunostinte suplimentare ce ne vor fi utile
mai tarziu (asa zisa ” anticipare profesionala”).Dezvoltarea profesionala este
indispensabila pentru cei care vizeaza succesul in cariera si este strans legata de
dezvoltarea personala, daca vrem sa ne putem atinge obiectivele propuse .
Dezvoltarea personala si profesionala sunt actiuni  continue  de schimbare in mai
bine a fiecaruia dintre noi, prin care ne putem imbunatati calitatea vietii, relatiile,
sanatatea,  cariera, nivelul de spiritualitate.

3
Capitolul I: Autocunoaşterea
Autocunoașterea este procesul prin care persoana umană își răspunde la întrebarea „ Cine
sunt eu?”, ea conducând la formarea unei reprezentări mentale despre propria persoană
(imaginea de sine). Imaginea de sine poate fi divizată ea în 3 componente:

 imaginea de sine fizică


 imaginea de sine psihică
 imaginea de sine socială.

Aceste imagini de sine se modifică în timp, deoarece persoana, o dată cu trecerea


timpului, îşi schimbă înfăţişarea, dobândeşte noi abilităţi, noi atitudini, sentimente, valori
etc. Şi totuşi, deşi imaginea de sine este într-o continuă transformare, orice om este sigur
că este acelaşi cu cel de acum câteva zile sau de acum câţiva ani. Acest fenomen este
posibil datorită simţului identităţii eului.

Deşi simţul identităţii eului este format încă din copilărie, el se atenuează în anii
următori, datorită loialităţii copilului faţă de familie şi grup. În adolescenţă însă, tema
identităţii revine în conştiinţa tânărului, astfel că, una din temele centrale ale acestei
perioade este aceea sintetizată în întrebarea „Cine sunt eu:?”.

Formarea unei imagini de sine realiste şi a unei stime de sine ridicate depinde în primul
rând de atitudinea celor din jur, în special a părinţilor, fraţilor, prietenilor, cadrelor
didactice. Ei sunt cei care prin cuvintele, comportamentele, reacţiile lor ne oferă o
“oglindă”, în care se reflectă comportamentele noastre şi prin intermediul căreia începem
să ne construim propria imagine. Mulţi părinţi greşesc prin faptul că, dorind să îşi
motiveze copiii, le impun cerinţe exagerate în raport cu posibilităţile lor. În acest fel
copilul va suferi numeroase eşecuri şi va avea sentimente de vinovăţie pentru că nu se
poate ridica la nivelul aşteptărilor părinţilor. O altă greşeală frecventă este etichetarea
copilului ca fiind rău, prost, incapabil etc., pentru nişte comportamente greşite. În aceste
cazuri părinţii fac o confuzie între comportament şi personalitate, ei devalorizează
4
întreaga personalitate a copilului pentru un singur eşec. Aceste greşeli de natură
educaţională duc la conturarea unei imagini negative de sine, la scăderea stimei de sine,
cu numeroase consecinţe negative pentru viitorul copilului

Autocunoșterea este implicită existenței umane însăși. Există trei motive (nevoi umane)
principale care ne conduc spre autocunoaștere:

 Nevoia de a ne îmbunătăți încrederea în noi înșine: se referă la faptul că oamenii


caută să-și întărească sentimentul de autorespect prin intermediul autocunoașterii.
 Nevoia de realism în privința propriei persoane: oamenii vor să știe adevărul
despre ei înșiși, fie că acesta este pozitiv sau negativ.
 Nevoia de consistență: oamenii vor ca ceea ce află despre ei înșiși să nu contravină
major imaginii de sine. Aceasta conduce de obicei la căutarea de informații care să fie
consistente cu imaginea de sine și la evitarea acelora care nu corelează cu ceea ce cred
despre ei înșiși.

Există mai multe modalități prin care se realizează autocunoașterea:

 comparațiile: oamenii se compară cu alții pentru a-și forma o imagine de sine – cu


cei similari, cu cei care sunt percepuți ca fiind mai bine poziționați din punct de vedere
social sau cu cei mai dezavantajați;
 introspecția: reprezintă procesul de contact cu propriul sine, cu atitudinile, cu
gândurile, cu emoțiile noastre;
 autoobservația (autopercepția): constă în observarea și interpretarea propriei
conduite; aici, spre deosebire de introspecție, atitudinile noastre vor fi cunoscute într-un
mod indirect, prin analiza propriei conduite;
 atribuțiile cauzale: constau în interpretările pe care oamenii și le dau despre ei
înșiși pornind de la analiza propriului comportament.

Începând cu perioada pubertăţii copilul depune în mod conştient eforturi pentru a se


autocunoaşte. Dorinţa de autocunoaştere devine şi mai accentuată în adolescenţă şi
tinereţe. Autocunoaşterea se poate îmbunătăţi prin formarea obişnuinţei de a ne observa
comportamentele, dintre acestea cele mai semnificative fiind modalităţile de a
interacţiona cu cei din jur, de a acţiona şi de a reacţiona în diferite situaţii. De asemenea,
este important să ne dezvoltăm capacitatea de a ne conştientiza propriile gânduri, emoţii,
sentimente, motivaţii. Nu trebuie să neglijăm importanţa informaţiilor verbale şi
5
nonverbale primite de la cei din jur, şi mai ales importanţa opiniilor persoanelor
semnificative pentru noi (prieteni, membrii familiei etc.).

Dezvoltarea autocunoaşterii poate fi stimulată prin încercarea de a răspunde cât mai


sincer şi mai obiectiv la următoarele întrebări:

1. Ce ştiu şi ce pot să fac bine? Răspunsurile formulate ne ajută să ne identificăm


cunoştinţele, capacităţile, abilităţile, deprinderile.
2. Ce aş dori, ce mi-ar plăcea să fac? Răspunsurile conduc la conştientizarea
intereselor, dorinţelor, preferinţelor, aspiraţiilor, idealurilor personale.
3. Ce este important pentru mine? Răspunsurile se vor referi la sistemul de valori.
4. Cum sunt? Această întrebare se referă la identificarea trăsăturilor de personalitate.

Deasemenea un ajutor în cest caz ne pot servi testele elaborate de către pshologii
profesionişti, în continuare vo-i executa o lucrare practică asupra testelor cu scopul de a
obţine o autocunoaştere cît mai corectă şi precisă.

Test de personalitate.

6
Test de inteligenţă
Scor: Fiecare raspuns corect se noteaza cu un punct! In total puteti obtine maximum
16 puncte.

Interpretarea rezultatelor:
Intre 0 si 4 puncte: Inteligenta submedie, capacitate de concentrare scazuta
Intre 5 si 8 puncte: Inteligenta medie
Intre 9 si 12 puncte: Inteligenta de nivel mediu-inalt
Intre 13 si 16 puncte: Inteligenta supramedie
Realizînd testul de inteleginţă (anexa nr.2) am obţinut un rezultat foarte bun. S-a
dovedit că inteligenţa mea este de un nivel înalt.Sunt foarte mulţumit de rezultatele
obţinute.

Test de personalitate
1.NU 19.NU
2.Da 20.Da
3.NU 21.DA
4.NU 22.DA
Rezolvînd testul dat am obținut
5.NU 23.DA următoarele rezultate:
6.Da 24.NU
Coleric:4puncte
7.Da 25.NU Sangvinic:7 puncte
8.Da 26.NU Flegmatic:7 puncte
9.DA 27.Da Melancolic:4 puncte
10.DA 28.NU Deci am obținut că temperamentul meu
11.Da 29.Da este unul sangvinic-flegmatic deci sunt o
fire echilibrată, deschisă,echilibrată și în
12.NU 30.Da acelaș moment calculat stabil în
13.Da 31.Da aacțiuni, ordonat,
14.DA 32.DA răbdător,meticulos,perseverent.
15.DA 33.NU
16.NU 34.DA
17.NU 35.Da
18.NU 36.DA

Test de interese

7
Capitolul II :Explorarea lumii profesiilor
Conform rezultatelor de la Capitolul II am obținut că domeniul de activitate conform
caracteristicilor mele, în care voi avea succes și va fi pe placul meu este
managementul în vînzări. Datorită calităților pe care le dețin î-mi va fi ușor să mă
realizez caagent de vînzări,manager comercial.
Agentul de vânzări este o persoană angajată pentru a vinde diferite produse sau
servicii. În domeniul tranzacțiilor bursiere agentul de vânzări trebuie să aibă pregătire
de specialite.
Manager în vînzări este persoana care organizează, planifică, execută procesul de
vînzare a mărfurilor, produselor, serviciilor realizate de o organizație.
Această profesie este una bazată pe comunicare între persoane, ține de organizare,
responsabilitate , persoana care muncește în acest domeniu duce un ritm rapit de viață,
este mereu ocupat și poate să-și planifice foarte bine timpul. De mic copil î-mi plăcea
să merg la piață sau la magazine, î-mi plăcea foarte mult să cumpăr dar și mai mult să
vînd anumite produse, aceste caracteristici sunt prezente și în ziua de azi. Cred că
profesia data este cea mai potrivită pentru mine.

Capitolul III: Luarea decizilor


8
La moment eu î-mi fac studiile la CEEF din Chișinău la specialitatea contabilitate
acesta profesie este legată deasemena de domeniu de economie și î-mi oferă un
spectru larg de cunoștințe în acest domeniu. Deasemenea am dorința de a studia o
facultate în domeniul vînzărilor deoarece acesta este locul unde trebuie să se găsească
personalitatea mea .Sper să am scces în viitoarea carieră , să ating cele mai înalte
performanțe, sigur că prin muncă asidue.

S-ar putea să vă placă și