Sunteți pe pagina 1din 1

Instrument de evaluare a asistenței didactice oferite studenților 

din partea
metodistului în timpul stagiilor de practică

A. Nr. consultațiilor oferite, nr de studenți consultați, disciplina și tematica din


curriculum:

1. Individuale
 Față în față
 On-line (poștă electronică, skype, moodle, blog, alte platforme)
 La telefon

2. De grup
 Față în față
 On-line (poștă electronică, skype, moodle, alte platforme, blog)
 La telefon (Viber, Messenger)

B. Nr și tipuri de consultații din perspectiva EIC:


 La proiectarea didactică
 Pentru alegerea conținuturilor de EIC
 Pentru stabilirea strategiilor didactice, favorabile EIC
 În soluționarea unor probleme apărute în relaționarea cu profesorul din școală,
mentorul
 Altele

C. Problemele soluționate, în funcțiile de nevoile particulare ale studenților stagiari:

 La proiectarea didactică, pentru aplicarea dimensiunii EIC


 La alegerea conținuturilor de EIC
 La stabilirea strategiilor didactice, favorabile EIC
 În soluționarea unor probleme apărute în relaționarea cu profesorul din școală,
mentorul
 Altele

D. Domenii de valorificare EIC, care necesită îmbunătățiri (distribuite pe elemente


ale CIC):
 Cunoștințe
 Abilități
 Atitudini
 Comportamente integratoare în vederea soluționării unor probleme de EIC

S-ar putea să vă placă și