Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea: S.C.

SRL
Luna și an: Februarie 2021

Aprobat

Art.1 Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri,
denumite în continuare dispoziții generale, au că scop prevenirea și reducerea riscurilor de
producere a incendiilor, asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării acestora
prin măsuri tehnice și organizatorice, protecția utilizatorilor, a forțelor care actionează la
intervenție, a bunurilor și a mediului împotriva efectelor incendiilor.
Art.2 Se interzice salariatilor accesul cu flacara deschisa în spatiile de lucru unde exista pericolul
producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, în locuri vizibile, tablite avertizoare pentru
interzicerea fumatului în spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii.
Art. 3Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite şi date, suborice
formă, de patron;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, asigurate de patron.
Art.4 La terminarea programului de lucru personalul salariat verifică:
curentul electric a fost deconectat (acolo unde este cazul);instalatia de climatizare
în încăpere nu au rămas surse potenţiale de aprindere.
Art.5 În spatiul comercial se va asigura instalaţii electrice în bună stare, cu legătură
deîmpământare şi cu prize bine fixate.
Art.6 Se interzice racordarea mai multor consumatori la aceeaşi priză (depăşirea puterii
instalate).
Art.7 Se interzice blocarea cailor de acces, de evacuare și intervenție.
Art.8 Respectarea în cadrul societății, a regulilor stabilite privind fumatul și introducerea de
țigări, chibrituri, brichete etc., în locurile în care sunt interzise precum și a regulilor referitoare la
executarea unor operații sau lucrări sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii.

1
Art.9 Pentru stingerea incendiilor în încăperile societății, se va acționa după caz, cu stingătoare
cu spumă mecanică și/sau pulbere.
Art.10 Se interzice exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în
care se generează supracurenți sau suprasolicitări datorită racordarii unor consumatori care
depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături,
străpungeri ori lipsei izolației la îmbinări sau la capetele conductoarelor.

AVIZAT, ÎNTOCMIT,

S-ar putea să vă placă și