Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA: S.C.

APROBAT

III. Tematică pentru instruirea periodică PSI-SU: 2021

Nr. Durata
Perioada Materiale ce se prelucrează
Crt. (Minute)
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
art. 1-5.

1. IANUARIE Legea 481/2004 privind protecția civilă, art. 1-9. 120


OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, art. 1-4.
Norme generale de PSI, art. 1-10.
Ordin nr. 1259/2006 – pentru aprobarea normelor
2. FEBRUARIE privind organizarea și asigurarea activității de 120
înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații
de protective civilă.
HGR nr. 537/2007 privind sancționarea contravențiilor
PSI.
Legea 481/2004 privind protecția civilă, art. 10-16.
3. MARTIE 120
Dispoziția privind reglementarea ordiniiinterioare PSI
Exercițiu practice cu personalulprivind apărarea
împotriva incendiilor.
Norme generale de PSI, art. 21-47.

4. APRILIE Prevederi ale normelor privind situațiile de urgență. 120


Legea 481/2004, art. 20, art. 31.
Norme generale de PSI, art. 48-62.
5. MAI Exercițiu practice cu personalul privind apărarea 120
impotrica incendiilor la locul de muncă.

1
Acte normative care reglementează managmentul
situațiilor de urgență.
6. IUNIE 120
Legea 481/2004 privind protecția civilă.
Norme generale de PSI, art. 63-79.
Ordin 1995/1160/2005 – pentru aprobarea
7. IULIE 120
regulamentului privind prevenirea și gestionarea
situațiilor de urgență specific riscului la cutremur.
Ordin MAI 638 – 420/2005 privind gestionarea
situațiilor de urgență.
8. AUGUST 120
Exercițiu practic cu personalul privind apărarea
împotriva incendiilor pe locul de muncă.
Norme generale de PSI, art. 80 – 96.
Ordin 1184/2006 pentru aprobarea normelor privind
9. SEPTEMBRIE 120
organizarea și asigurarea activității de evacuare în
situații de urgență, art. 1-7.
Norme generale de PSI, art. 97-106.
10. OCTOMBRIE Instrucțiuni PSI și sarcini ce revin personaluli pe locul 120
de muncă.
Norme generale de PSI art. 107-143.
11. NOIEMBRIE Reglementarea în cadrul societății comerciale a 120
activității de apărare împotriva incendiilor.
Norme generale de PSI, art. 144 – 156.
Exerciții practice cu personalul privind apărarea
12. DECEMBRIE împotriva incendiilor pe locul de muncă. 120
Testarea personalului privind cunoașterea normelor și
regulilor PSI.

AVIZAT, ÎNTOCMIT,

S-ar putea să vă placă și