Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

APROBAT
Şef-departament
Business Internațional,
dr., conf.univ.,
Larisa Dodu- Gugea

Test I
la disciplina „Economie Mondială și Integrarea Europeană”
”BUSINESS și ADMINISTRARE”, anul de studii 2020-2021 Grupa___BA-
201_______________

N/P---Nina Cebotari------------------------------------

N CONTINUTUL TESTULUI P
r
1 Daţi definiţia de globalizarea economică și enumerați aspectele vieţii social 1,0
-economice din zilele noastre ce reflectă procesul globalizării
... Globalizarea economica reprezinta stadiul in care a ajuns procesul real, pozitiv si de
lunga durata, de dezvoltare a internationalizarii economiei, de mondializare a
schimburilor si interdependentelor economice dintre economiile nationale si statele
lumii contemporane. Printre cele mai importante
efecte pozitive ale globalizării economice, menţionăm: Acces lărgit şi liber la pieţe
externe de desfacere pentru firme şi ţări; Posibilitatea atragerii de investiţii străine
directe; Îmbogăţirea culturală prin simbioză şi convergenţă; Protecţia mediului
înconjurător, dar şi „libera circulaţie” a securităţii etc.Din efectele negative sunt: haos
economic şi la devastare ecologică în multe părţi ale lumii; slăbire a coeziunii sociale
etc

2 Diviziunea internaţională a muncii: 0,5


a. este expresia specializării indivizilor sau grupurilor de agenţi economici, care
participă la activitatea economică mondială;

3 Piaţa mondială este astăzi dominată de: 0,5


a. comerţul internaţional cu produse manufacturate;
b. societăţile transnaţionale;
c. a+b;
d. .extinderea schimburilor comerciale între ţările în curs de dezvoltare;
e. statele dezvoltate şi în curs de dezvoltare.
4 Nouă Ordine Internaţională presupune 0,5
a)creşterea preţurilor produselor de export ale ţărilor în dezvoltare în concordanţă cu
cele ale ţărilor dezvoltate;
b)dezvoltarea unui mecanism de transfer de tehnologie către ţările în dezvoltare, care să
fie separat de cel al investiţiilor străine;;
d)tarife reduse pentru exporturile ţărilor în dezvoltare pe pieţele ţărilor dezvoltate;

5 Globalizarea a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă : 0,5


a. Mai ales după anii 80 odată cu globalizarea pieţelor financiare;
b. Mai ales după apariţia UEE;
c. Odată cu extinderea STN-urilor;
d. Odată cu apariţia OMC;
e. Odată cu destrămarea sistemului economic de stat.
6 Ce reprezintă transnaționalizarea și care sunt efectele 2,0
sale……………………………………………………………….....................................
.. Transnaţionalizarea reprezintă un proces caracteristic al
globalizării, dar şi un vector determinant al acestui proces. Procesul de transnaţio-
nalizare înseamnă trecerea de la internaţional la transnaţional prin îngemănarea
globalului şi multinaţionalului.
Acest fenomen este strâns legat de apariţia societăţilor
transnaţionale.Transnationalizarea contribuie la raspindirea metodelor noi de
management,marketing,transmiterea tehnologiilor noi si prin aceasta contribuie la
globarizarea economiei mondiale.
7 Adevărat sau fals: 0,5
a. Economia mondiala reprezintă extinderea raporturilor economice dintre ţările
dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare;( F)
b. iniţial, în condiţiile formării economiei mondiale, principalul flux internaţional
a fost cel de carti;(F)
c. ansamblul de raporturi simultane şi coordonate la scară subregională între
statele independente formeaza DIM; (F)
8 Nu poate fi considerat un efect negativ al globalizării : 0,5
a. fragmentarea şi slăbirea coeziunii sociale;
b. creşterea inegalităţilor pe plan intern şi între ţări;
c. multiplicarea crizeloreconomice şi financiare;
d.creşterea cooperării la nivel internaţional;
d. creşterea decalajelor între ţări.
9 Motivațiile proactive şi reactive ale internaționalizării firmelor 2,0
Motivatiile reactive reprezinta reactii la raspuns la presiunile ce vin asupra firmelor din
mediul de afaceriin care actioneaza(resiunea concurentei,scaderea vinzarilor pe piata
interna,excesul de capacitate).
Motivatii proactive fundamenteaza angajarea voluntara a firmelor in afacerile
internationale cu scopul valorificarii unor avantaje strategice,competitive sau
compoarative(accesul la resurse,reducerea costurilor,avansul tehnologiei de care dispun
firma)

10 În cazul în care sânteţi antreprenor sau manager şi doriţi să vă extindeţi în afara ţării, ce 1,0
formă de internaţionalizare o să alegeţi? Enumeraţi şi explicaţi care sunt etapele?
Ca forma de internationalizare as alege reexportul.
Perioada in care se deruleaza operatiunea este de regula scurta
Baza juriduca a operatiunilor comerciale o constituie contractul de vinzare
internationale
Contractul se stabileste intre parti care au un obiectiv mai complex
Partile care convin la incheierea contractului au interse comune
Datorita relatiilor de cooperare existente intre parti rezulta o anumita legatura.
11 Companiile internaționale sunt: 1,0
a) sunt companii importatoare și exportatoare care nu au investit în afara țării natale
b) au investit în alte țări, dar nu au oferte coordonate de produse pentru fiecare țară.
Mai mult sunt focusate în ideea adaptării produselor și serviciilor sale pentru fiecare
piață individual.
( c)sunt prezente și au investit în mai multe țări. Ele își vând produsele sale unificate
prin promovarea aceleiași imagini /mărci (brănd) pe toate piețele. În general dirijează
dintr-un singur oficiu corporativ care este responsabil pentru strategia globală. În mod
obișnuit pun accentul pe volume, managementul costurilor și eficiență.

Examinator DODU-GUGEA Larisa


Dr.conf.univ.

S-ar putea să vă placă și