Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE

Pronumele personal și pronumele reflexiv


1. Definiți pronumele.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Completează următoarele definiții:
a) ………………………………… indică diferitele persoane care participă la comunicare.
b) ………………………………… exprimă identitatea obiectului asupra căruia se exercită
acțiunea verbului și subiectul propoziției.
3. Scrie formele neaccentuate ale pronumelui personal, păstrând cazul:
a) persoana I, singular, mie ……………..
b) persoana a III-a, plural, pe ele……………..
c) persoana I, singular, pe mine ………………
d) persoana a III-a, singular, pe ea ………….
e) persoana a II-a plural, vouă ...................
f) persoana I, plural, nouă ........................
g) persoana a III-a, singular, ei..................
4. Construiți enunțuri cu următoarele forme: var / v-ar, sar / s-ar, la / l-a, zile / zi-le,
ni-l / Nil, m-ai / mai, nea / ne-a, sau / s-au, neam / ne-am, laș / l-aș.
5. Analizați pronumele subliniate din enunțurile următoare:
a) Vizitatorul i-a spus lui Ionel că tutunul este otravă.
…………………………………………………………………………………………………
b) Jupâneasa i-a servit cu dulceață.
…………………………………………………………………………………………………
c) Vă mulțumesc pentru cadou.
…………………………………………………………………………………………………
d) Vă invit la plimbare.
…………………………………………………………………………………………………
e) Se laudă pe sine.
………………………………………………………………………………………………………….
f) Nouă ne plac dulciurile.
…………………………………………………………………………………………………
g) Vizita la voi îmi face întotdeauna plăcere.
…………………………………………………………………………………………………
h) Vorbește numai despre sine.
………………………………………………………………………………………………………….
i) Florile de la ei sunt deosebite.
…………………………………………………………………………………………………
j) Creionul lui este negru cu dungi verzi.
…………………………………………………………………………………………………
k) Tu, să citești!
…………………………………………………………………………………………………
l) Am adus vestea despre ei.
…………………………………………………………………………………………………
m)Citește ca mine.
…………………………………………………………………………………………………
n) Ele sunt politicoase.
…………………………………………………………………………………………………
o) Lauda de sine nu miroase-a bine.
………………………………………………………………………………………………………….