Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare

Pronumele și adjectivul

1. Definiți pronumele și adjectivul.


2. Subliniați pronumele din următoarele enunțuri și analizați-le conform tabelului de
mai jos:
a) Am discutat cu ele despre importanța cărții prezentate de dumnealor.
b) El a spus mereu adevărul.
c) – Dumneata ai mers la bibliotecă?
d) Eu îmi amintesc cu plăcere de zilele de vară.
e) Nepotul dumneaei este la bunici.
f) – Dumneavoastră ați discutat despre concurs?
Forma pronominală Tipul pronumelui Persoana Numărul Genul

3. Indicați formele pronumelui de politețe corespunzătoare pronumelor personale din


prima coloană.
Tu
El Dumnealor
Ea Dumneaei
Voi Dumnealui
Ei Dumneavoastră
Ele

4. Subliniați adjectivele din textul următor, apoi analizați-le conform tabelului:


Era o limpede dimineaţă de toamnă. O brumă uşoară se întindea peste câmpul sur.
Gerul clar şi uniform avea ceva de cristal. Recele aer pătrundea adânc în piept.
Adjectivul Genul Numărul
5. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare:
creion____________ băiat_________________
floare____________ drum________________
încăpere___________ motan_______________

6. Treceți adjectivul parfumat la gradele de comparație învățate.

7. Identificați gradul de comparație pentru fiecare dintre adjectivele subliniate:


a) Cățelul meu este cel mai ascultător. ……………………………………….
b) Mihai este mai cuminte decât Andrei. ……………………………………..
c) Vântul este foarte puțin puternic. …………………………………………..
d) Carmen este la fel de înaltă ca Elena. ………………………………………
e) Vocea lui este foarte blândă. ……………………………………………….

8. Treceți adjectivele dintre paranteze la forma potrivită:


a) Copiii ………………… se joacă. (cuminte)
b) Am cumpărat trei lalele ………….. (roșu).
c) Ploaia …………… (rece) s-a oprit.
d) Fata ……………… (înalt) este sora mea.
e) Penarele …………… (negru) sunt pe bancă.