Sunteți pe pagina 1din 2

A

Anul

Puneţi semnătura
cu culoarea neagră
în dreptunghiul indicat Nr. formularului

Către şeful DPV

______________________________

Cerere
Subsemnatul, _______________________________________________________________
(numele, prenumele)

________________ rog să ____________________________________________


(indicaţi denumirea şi în ce scop se solicită actul)

______________________________________________________________________________

________________ a. 200 ____.


CHESTIONAR
PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
(completare)
Nr. formularului Data, luna, anul IDNP Nr. înregistrării

1 A

Datele din chestionar sînt identice cu cele ________________________________


Din Cerere şi documentele prezentate (semnătura şi numele inspectorului în clar)