Sunteți pe pagina 1din 18

„Păsări călătoare, bine ați venit!

Unitatea de învățămant: GRĂDINIȚA P.P. OȚELU-ROȘU


Data: 04.04.2019
Educatoare: Modîlcă Mihaela
Grupa: Mare
Tema anuală: „Când,cum și de ce se întamplă?”
Subtema: „Au sosit păsările călătoare!”
Tema zilei: „Păsări călătoare, bine ați venit!”
Forma de realizare: Activitate integrată :ADP+ALA1+ADE
(DLC+DŞ+DOS) +ALA2
Tipul activității: Mixt
Mijloc de realizare: joc didactic, povestirea educatoarei, activitate practică.
Forma de organizare: Frontal, individual
Durata: 1 ZI
Scopul activității:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare
corectă a semnificaţiilor structurilor verbale;

2. Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numerele și cifrele;

3. Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de


dezvoltare motrică.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP):

Întâlnirea de dimineaţă : „Bună dimineața, dragi păsări călătoare!”


Calendarul naturii
Rutine: „Singurel mă îngrijesc!”, ,,Suntem politicoși”
Tranziţii:
“Haideţi zburătoare acum,
Haideţi să pornim la drum!
Spre centre să ne-ndreptăm
Şi frumos noi să lucrăm!”

„Rândunica a sosit! ”-cantec

„Noi în grupă am intrat,


Locul ni l-am ocupat,
Şi în linişte-aşteptăm,
Să aflăm ce învăţăm!”

“Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
Spre mese ne îndreptăm,
De lucru ne apucăm”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1):


Artă: pictură pe ipsos - „Vesela rândunică”
Joc de masă : Puzzle - ,,Barza și rândunica”

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):


DOMENIUL ŞTIINȚE - Activitate matematică: „Prietenii berzei”
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE - Educarea limbajului: „Legenda
rândunicii”
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - Activitate practică: „Rica Rândunica”-
decupare, lipire

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA2):


Joc de mișcare: „Păsărică mută-ți cuibul!”

OBIECTIVE URMĂRITE:

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1):

Artă: pictură pe ipsos - „Vesela rândunică”


Obiective operationale:
O1 - să denumească materialele puse la dispoziţie;
O2 - să utilizeze culorile adecvate temei;
O3- să picteze fără a depăși conturul.
Mijloace de învățământ – figurine din ipsos, pensule, acuarele.
Metode și procedee - explicația, exercițiul, conversația.

Joc de masă: puzzle - ,,Barza și rândunica”


Obiective operaționale:
O4- să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
O5 - să realizeze corect puzzle-urile;
Mijloace de învățământ-puzzle cu păsări.
Metode și procedee - explicația, exercițiul, conversația.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

DOMENIUL ȘTIINȚE :
Categoria de activitate: Activitate matematică
Tema activitații: „Prietenii berzei”
Tipul activității : Consolidare de cunoștiințe
Mijloc de realizare:Joc didactic

Obiective de referință:
- Să numere de le 1-10, recunoscând mulțimile cu 1-10 elemente și cifrele
corespunzătoare;
- Să identifice poziția unui obiect într-un șir utilizând numeralul cardinal și ordinal;
- Să compună și să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-
10.
Obiective operaţionale:
O6- Să numere crescător și descrescător în limitele 1-8 ;
O7- Să raporteze numărul la cantitate, indicând cifra corespunzătoare;
O8- Să identifice vecinii cifrelor precizate;
O9- Să utilizeze corect numeralul cardinal și ordinal în formularea răspunsurilor la
întrebări;
O10- Să rezolve probleme simple având ca suport ilustrații;

Sarcina didactică:
Sarcina didactică: Alcătuirea unor mulțimi de obiecte ; folosirea corectă a numeralelor
cardinale și ordinale în limitele 1-8; raportarea corectă a numărului la cantitate și invers;
găsirea unui număr mai mare sau mai mic cu o unitate decât numărul dat; compunerea și
descompunerea unui număr în două grupe de obiecte; dezvoltarea capacității copiilor de a
rezolva corect probleme de adunare în limitele 1-8 ;

Regulile jocului:

Copiii vor fi așezați pe scăunele în semicerc. În sala de grupă își face apariția o
barză. Aceasta are în cioc un mesaj prin care îi roagă pe copii să o ajute să își găsească
prietena pe care a pierdut-o din cauza vântului puternic în timp ce se întorceau din țările calde.
Pentru a regăsi prietena berzei Cioc-Lung, copiii vor trebui să rezolve anumite sarcini aflate
sub penele pierdute de prietena sa. Cu fiecare sarcină rezolvată corect, copiii vor primi câte o
piesă de puzzle, astfel copiii vor descoperi imaginea prietenei berzei Cioc-Lung. Pe spatele
pieselor de puzzle se găsește câte un cod al culorilor, care se regăsește și pe tablou, astfel
fiind indicat locul așezării piesei în tablou. Copiii vor număra crescător și descrescător în
limitele 1-8, vor alcătui mulțimi de obiecte, vor așeza cifra corespunzătoare numărului de
elemente, vor identifica vecinii cifrelor, vor folosi corect numeralul cardinal și ordinal,
identificând a câta randunică și al câtelea cuib lipsesc, vor așeza pe sârmă de telegraf tot
atâtea rândunele cât arată cifra, vor compune un cuib cu 5 puișori în el. În complicarea jocului
copiii vor rezolva probleme de adunare având ca suport ilustrații.

Elemente de joc: : mânuirea materialului didactic, elementul surpriză, aplauze.

Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul, problematizarea.


Mijloc de învățămant: plicuri cu sarcini, piese de puzzle, tablou pentru puzzle, pene de
rândunică, jetoane cu cifre, jetoane cu păsări, cuiburi, stâlpi de telegraf, ouă mari și mici
planșe ilustrate, fișe, creioane, panouri,

LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tema activitații: „Legenda rândunicii”
Tipul activității : Dobândire de cunoștiințe
Mijloc de realizare:Povestirea educatoarei

Obiective de referință:
- Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles;
- Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât și în calitate de auditor.

Obiective operaționale:
O11- să urmărească linia povestirii, concomitent cu siluetele personajelor prezentate;
O12- să alcătuiască propoziții cu noile cuvinte învățate;
O13- să redea momentele povestirii prin utilizarea metodei „ Explozia stelară” ;
O14- să răspundă corect la întrebări;
Metode şi procedee: povestirea, Covorul povestitor, Explozia stelară, conversația, explicația
Mijloc de realizare: covor, siluetele personajelor, stea mare, stele mici, planșe

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:
Categoria de activitate: Activitate practică
Tema activitații: „Rica Rândunica”- aplicație
Tipul activității : Formare de perceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: decupare, lipire

Obiective de referință:

- Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități


practice.

Obiective operaționale:
O15- să denumească materialele puse la dispoziţie;
O16- să decupeze părțile componente ale randunicii;
O17- să lipească părțile componente ale randunicii;
O18 - să realizeze lucrarea, respectând indicațiile primite;
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul.
Mijloc de realizare: Hârtie colorată, hârtie dantelată, foarfecă, lipici

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA2):


Joc de mișcare: „Păsărică mută-ți cuibul!”
O19 - să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare;
O20 – să întrețină o atmosferă de joc prin participarea afectivă la activitate.

BIBLIOGRAFIE:

MEC - ,,Revista Învăţământului Preşcolar’’ 1-2/2009;


,,Învăţământul Preşcolar’’ Nr. 3-4/2009, Număr tematic proiectare integrată;
,,Revista Învăţământului Preşcolar’’ 1-2/2010;
Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruţa Ristoiu, Magdalena Anghel, Daniela Petre -,,Suport
pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar’’, nivel 3-5 ani.
MEC – „Metodica Activităţilor Instructiv - Educative în Grădiniţa de Copii”- Craiova 2011
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii și educatoare, prin
intermediul salutului de dimineață:
“Dimineața a sosit
Toți copiii au venit,
În cerc să ne adunăm
Și frumos ne salutăm.”
Salutul: se realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul pornește de la
educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea
dreaptă.
Prezenţa:“După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”
Calendarul naturii: Se lucrează la panou, stabilindu-se ziua curentă, anotimpul și
vremea.
Noutatea zilei . Copiii vor afla că astăzi este o zi specială și vom avea un musfir
care ne vor asista la activități. În sala de grupă preșcolarii o vor întâlni pe barza Cioc-Lung,
care își caută prietena, precum şi alte surprize pe care le vor descoperi la momentul potrivit.
Educatoarea menţionează tema activităţii, mijlocul de realizare şi obiectivele urmărite, într-un
limbaj accesibil vârstei preşcolare.Tranziţia către activităţile desfăşurate la centrele de interes
se va realiza prin recitarea versurilor: “Haideţi zburătoare acum,
Haideţi să pornim la drum!
Spre centre să ne-ndreptăm
Şi frumos noi să lucrăm!”

Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-şi desfăşoare activităţile. Copiii se
așează la centrul dorit.
La centrul de interes Artă copiii vor picta pe figurine din ipsos o randunică.

La centrul Joc de masă , copiii vor avea de realizat puzzle-uri cu păsări călătoare.

Voi face aprecieri generale şi individuale referitoare la modul de realizare a


lucrărilor, precum şi la comportamentul din timpul activităţilor.

Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale, copiii vor


interpreta cântecul „Rândunica a sosit!”.
Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în formă de semicerc , pregătiţi pentru activitatea
matematică.

În sala de grupă își face apariția o barză. Aceasta are în cioc un mesaj prin care îi roagă
pe copii să o ajute să își găsească prietena pe care a pierdut-o din cauza vântului puternic în
timp ce se întorceau din țările calde .Pentru a regăsi prietena berzei Cioc-Lung, copiii vor
trebui să rezolve anumite sarcini aflate sub penele pierdute de prietena sa. Cu fiecare sarcină
rezolvată corect, copiii vor găsi câte o piesă de puzzle, astfel descoperind imaginea prietenei
berzei Cioc-Lung. Pe spatele pieselor de puzzle se găsește câte un cod al culorilor, care se
regăsește și pe tablou, astfel fiind indicat locul așezării piesei în tablou. Copiii vor număra
crescător și descrescător în limitele 1-8, vor alcătui grupe de obiecte, vor așeza cifra
corespunzătoare numărului de elemente, vor identifica vecinii cifrelor, vor folosi corect
numeralul cardinal și ordinal, identificând a câta rândunică și al câtalalea cuib lipsesc, vor
așeza pe sârma de telegraf tot atâtea rândunele cât arată cifra, vor compune un cuib cu 5
puișori în el. În complicarea jocului, copiii vor rezolva probleme de adunare având ca suport
ilustrații.
După rezolvarea tuturor sarcinilor, copiii au realizat din piesele de puzzle imaginea
prietenei berzei Cioc-Lung, astfel descoperind o rândunică.
După desfăşurarea activităţii matematice, copiii vor trece la activitatea de educarea limbajului
prin tranziția:

„Noi în grupă am intrat,


Locul ni l-am ocupat,
Şi în linişte-aşteptăm,
Să aflăm ce învăţăm!”

Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în formă de semicerc, pregătiţi pentru activitatea de


educarea limbajului. Educatoarea le precizează copiilor că astăzi vor afla o poveste despre
Legenda rândunicii. Voi expune povestea copiilor prin prezentarea covorului povestitor și al
siluetelor, având grijǎ sǎ folosesc un ton potrivit, o mimicǎ şi gesturi expresive, urmată de
explicarea cuvintelor necunoscute. Fixarea poveștii se va realiza prin metoda ,,Explozia stelară”.

Trecera către activitatea practică se va face prin tranziția:


“Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi!
Spre mese ne îndreptăm,
De lucru ne apucăm!”

Copiii vor fi așezati la măsuțe în careu deschis. Se trece la intuirea materialelor


(coșulețe, lipici, foarfecă, șervețele umede, hârtie dantelata, hârtie colorată). Voi prezenta
lucrarea model, apoi voi explica modul de realizare al lucrării. Înainte de începerea lucrului
vom face câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor.

” Palmele nu stau deloc,/ Ci se pregătesc de joc


Degetele îmi sunt petale, / Le deschid ca pe o floare,
Boboc -floare, boboc -floare/ Mâinile le-am încălzit,
De lucru sunt pregătit.”
După expirarea timpului de lucru , voi afişa lucrările la panouri și se va realiza aprecierea
acestora, prin metoda turul galeriei.
Voi face aprecieri referitoare la modul de lucru și acurateţea lucrărilor .
Etapele activităţii Ob. op. Conţinutul învăţării Strategii didactice Evaluare
Metode Mijloace Forma de
didactice de organizare
învăţământ
1. Momentul Asigurarea condiţiilor optime pentru - conversaţia frontală Observare
organizatoric desfăşurarea activităţii: directă
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea scăunelelor în formă de semicerc;
- pregătirea materialului didactic;

2. Captarea atenţiei ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ -conversaţia; frontală Observare


ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ directă
- Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative.
Salutul pornește de la educatoare și este continuat de
toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea
dreaptă.
- Prezența se va realiza prin așezarea simbolului
fiecărui copil la panou.
- Calendarul naturii: copiii lucrează la panou,
stabilind ziua curentă, anotimpul și vremea, apoi se
atașează jetoanele corespunzătoare.
-Surpriza zilei: Se va realiza prin intermediul unui
personaj surpriză, barza „Cioc-Lung”. Aceasta le spune
copiilor că le-a pregătit multe surprize, pe care le vor
descoperi pe parcursul întregii zile.

3. Anunţarea temei Se prezintă copiilor tema zilei : „Păsări călătoare vin dn


şi a obiectivelor depărtare”şi obiectivele propuse.
operaţionale În cadrul activităților alese, vom picta
randunica pe figurine din ipsos folosind corect pensula
și vom realiza puzzle-uri cu păsări. În cadrul activității
matematice vom desfășura jocul didactic „Prietenii -conversaţia; Observare
berzei!”, unde vom număra crescător și descrescător, - explicaţia; frontală directă
vom așeza cifra corespunzătoare numărului de
elemente, vom identifica vecinii, vom preciza al câtelea
obiect lipsește și vor rezolva o problemă ilustrată. La
activitatea de Educarea limbajului, vom afla povestea
„Legenda randunicii”, vom explica cuvintele
necunoscute din poveste , vom alcătui propoziții cu
aceste cuvinte și vom răspunde corect la întrebări. La
activitatea practică vom realiza o o randunică, unde
vom decupa aripile și codița pe contur, apoi le vom lipi.
La sfârșitul zilei vom desfășura jocul „Păsărică mută-ți
cuibul”.

Tranziție: “Haideţi zburătoare acum


Haideţi să pornim la drum!
Spre centre să ne-ndreptăm
Şi frumos noi să lucrăm!”

4. Reactualizarea JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1


cunoștințelor Se intuiesc materialele primite și se prezintă -Figurine Individual
O1 activitatea de la fiecare centru de interes. Copiii își vor -conversaţia; din ipsos Evaluare pe
O2 alege singuri centru de lucru: - explicaţia; -tempera Pe grupuri produs
O3 - La centrul de interes Artă vom realiza „Vesela -exercițiul - pensule mici
rândunică”- pictură pe ipsos -pahare

- La centrul de interes Joc de mașă vom realiza


O4 puzzle-uri cu ,,Barza și rândunica”; -puzzle cu Aprecieri
O5 Tranziție: “Rândunica a sosit!”-cântec păsări verbale
5. Dirijarea învăţării DOMENIUL ŞTIINȚĂ:

ACTIVITATE MATEMATICĂ: „Prietenii berzei”


- joc didactic

Explicarea şi demonstrarea modului de desfăşurare


a jocului, precizând regulile acestuia

Copiii vor fi așezați pe scăunele în semicerc. În sala de


grupă își face apariția o barză. Aceasta are în cioc un -coș cu
mesaj prin care îi roagă pe copii să o ajute să își surprize
găsească prietena pe care a pierdut-o din cauza vântului -conversația -scrisoare
puternic în timp ce se întorceau din țările calde. Pentru a - explicația -plicuri cu
regăsi prietena berzei Cioc-Lung, copiii vor trebui să -demonstrația sarcini Frontală Aprecieri
rezolve anumite sarcini aflate sub penele pierdute de -exercițiul - tablou verbale
prietena sa. Cu fiecare sarcină rezolvată corect, copiii -piese de
vor găsi câte o piesă de puzzle. Astfel descoperind puzzle
imaginea prietenei berzei Cioc-Lung. Pe spatele -pene de
pieselor de puzzle se găsește câte un cod al culorilor, rândunică
care se regăsește și pe tablou, astfel fiind indicat locul
așezării piesei în tablou.
După rezolvarea tuturor sarcinilor, copiii au realizat
din piesele de puzzle imaginea prietenei berzei Cioc-
Lung, astfel descoperind o rândunică. Răspunsurile
corecte vor fi recompensate cu aplauze.

Executarea unui joc de probă


Voi realiza jocul de probă prin selectarea unui copil.
Prin rezolvarea corectă a sarcinii copilul va primi prima
O6 piesă de puzzle.
-coș cu Frontală Aprecieri
1. Numără crescător de la 1-8. surprize verbale
-scrisoare
Executarea jocului propriu-zis -plicuri cu
Copiii vor rezolva următoarele sarcini. sarcini
După ce copiii au înţeles regulile jocului, se trece la - tablou
executarea jocului propriu-zis. Răspunsurile corecte vor -piese de
fi recompensate cu aplauze. Pe tot parcursul jocului vor puzzle
fi antrenaţi toţi copiii. -conversația -pene de
- explicația rândunică
La nevoie se vor adresa întrebări ajutătoare.
-demonstrația - jetoane cu
-exercițiul cifre
2. Numără descrescător de la 8-1;
- jocul; - cuib
3. Așază în cuib ouăle mari. -ouă
O7 -palete cu
4. Așază pe coșul casei cifra corespunzătoare cifre
numărului de berze din cuib; - panouri
O8
5.Așază pe sârma de telegraf tot atâtea rândunele cât
îți indică cifra de pe paletă.

6. Caută vecinii cifrei care se află pe berze;


O9
7. Al câtelea cuib și a câta randunică lipsesc?

8. Compune un cuib cu 5 puișori în el;

O10 Complicarea jocului -planșă Frontală Aprecieri


În complicarea jocului, copiii vor trebui să rezolve problematizarea ilustrată verbale
o problemă ilustrată.
9. Sus pe un fir de telegraf
Trei rândunici stau la sfat
Din vazduh zboară, venind,
Încă una ciripind
Socotiți acum în dată,
Păsări câte-s la o laltă?” -fișă de Individual Evaluare
Rezolvarea fișei de lucru. -conversația lucru scrisă
Copiii vor rezolva sarcinile fișei de lucru. -explicația - creioane
-exercițiul
Sarcini:
1. Formează mulțimi de elemente de același fel.
2.Încercuiește cifra corespunzătoare numărului de
elemente din mulțimea rândunicilor.
3. Încercuiește al treilea și al șaselea cuib.

Tranziție: „Noi în grupă am intrat,


Locul ni l-am ocupat
Şi în linişte-aşteptăm
Să aflăm ce învăţăm!”

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:


EDUCAREA LIMBAJULUI: „Legenda rândunicii”
- povestirea educatoarei

Copiii sunt aşezaţi pe covor în formă de semicerc,


pregătiţi pentru activitatea de educarea limbajului.

Voi expune copiilor povestea „Legenda rândunicii” ,


cu ajutorul unor siluete pe care le voi așeza pe covorul
povestitor, având grijǎ sǎ folosesc un ton potrivit, o - conversaţia; -covor frontală aprecieri
mimicǎ şi gesturi expresive. -siluete verbale
- explicaţia;
Idei principale:
1. Într-o țară îndepărtată trăia o fetiță pe care o chema - povestirea;
O11
Rândunica.
-covorul
2. Baba- Cloanța, a furat-o pe Rândunică, transformând- povestitor
o într-o fetiță mică cât un degetar.
3. Un Vântuleț a luat-o pe Rândunica pe aripile lui și a
dus-o într-o grădină.
4. Fetița s-a schimbat într-o floricică albă și rotunjoară.
5. Îngerașul a îndeplinit dorința fetiței floricică,
transformând-o într-o rândunică.
6. Chiar și până astăzi, rândunica este cea mai ageră
pasăre, ageră ca o săgeată.
.
În timpul povestirii voi explica cuvintele necunoscute.
veninoasă = rea ;
O12 voioasă = veselă
mănunchi = grămadă.
ageră = rapidă

Fixarea conținutului poveștii se va realiza prin metoda ,,


O13 Explozia stelară”, pe baza întrebărilor.

Întrebări:
- UNDE locuia Rândunica, împreună cu mama ei?
(imagine cu un castel) - conversaţia;
- CINE a furat-o pe Rândunică?(imagine Baba- - explicaţia;
Cloanța) -explozia
stelară -stele mari
- CE a făcut Vântuleț cu Rândunica?(imagine cu o
-stele mici frontală aprecieri
grădină)
verbal
- CÂND s-a apărut îngerașul?(imagine cu fetița
floricică care plânge)
- DE CE l-a rugat floricica pe îngeraș să o transforme
într-o pasăre?(imagine cu Baba-Loanța și Rândunica)

CE?
O14

DE CE?
CINE?

Vom descoperi împreună mesajul povestirii : - conversaţia;


CÂND?
,,Indiferent UNDE? în viață,
de problemele pe care le întâlnim - explicaţia;
nu trebuie să ne dăm bătuți!”

Voi face aprecieri generale şi individuale referitoare la frontală


comportamentul din timpul activităţii. aprecieri
verbale
Copiii vor trece la activitatea practică prin tranziția:

“Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi!
Spre mese ne îndreptăm,
De lucru ne apucăm.”
6. Obţinerea DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:
performanţei ACTIVITATE PRACTICĂ:
„Rica Rândunica”- decupare, lipire
-coșulețe
O15 Copiii vor fi așezati la măsuțe în formă de careu -hârtie
deschis. Se trece la intuirea materialelor de lucru așezat colorată
pe măsuță în dreptul fiecărui copil (coșulețe, lipici, -hârtie
-conversația
foarfecă, șervețele umede, hârtie colorată, hârtie dantelată aprecieri
O16 dantelată). Voi prezenta lucrarea model, vom face -explicația verbale
-lipici
analiza acesteia, apoi voi explica și demonstra modul - foarfecă
de realizare al lucrării ( Prima dată vom decupa aripile -exercițiul -șervețele
și codița rândunicii, apoi vom aplica lipici pe toată umede
O17 suprafața aripilor, codiței și capului rândunici ). Înainte
de începerea lucrului vom face câteva exerciţii pentru
încălzirea muşchilor mici ai mâinilor.

-coșulețe
” Palmele nu stau deloc,/ Ci se pregătesc de joc
-hârtie
Degetele îmi sunt petale, / Le deschid ca pe o floare,
Boboc -floare, boboc floare/Mâinile le-am încălzit, colorată Individuală evaluare pe
De lucru sunt pregătit.” -hârtie produs
-exercițiul dantelată
Se realizează lucrările de către copii, urmărind -lipici
-conversația
modelul dat şi indicaţiile primite. Copiii vor lucra - foarfecă
individual. Îi voi îndruma, stimulându-le încrederea în -explicația -șervețele
O18 forţele proprii, ajutându-i acolo unde au nevoie. Voi umede
atrage atentia copiilor asupra poziţiei corpului în timpul -turul galeriei
activităţii.

După expirarea timpului de lucru , voi afişa lucrările la


panouri și se va realiza aprecierea acestora, prin
metoda turul galeriei. Pe rând, câțiva copii vor fi
solicitați să indice care dintre lucările copiilor sunt cele
mai frumoase și îngrijite.

7. Asigurarea feed- JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2


back-ului
În încheiere, se va desfășura jocul: ,,Păsărică mută-
ți cuibul ”.

Copiii se grupează câte doi, faţă în faţă, ţinându-se de Frontală evaluare pe


O19 mâini. Se formează mai multe perechi de acest fel -conversația Pe grupe proces
reprezentând cuibul. În mijloc va intra un al-3-lea copil -explicația
cu rolul de “rândunică” (cei 3 formează cuibul cu
O20
rândunica în el).  Un jucător rămâne fără cuib. Când -exercițiul
educatorea strigă: “rândunică, mută-ţi cuibul!” ,toate
rândunelele îşi schimbă cuibul, astfel copilul rămas
afară îşi va găsi un cuib şi un altul va rămâne fără,
acesta va trebui să-şi găsească un altul la următoarea
strigare.
Se repetă jocul de câteva ori.

În încheiere se vor face, de către educatoare, aprecieri recompense Frontală


8. Încheierea atât individuale, cât și generale asupra modului în care
activității copiii s-au implicat în activitate și vor fi recompensați.

S-ar putea să vă placă și